836.578

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Valóság 1983. január-június (fél évfolyam)

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Havi folyóirata - XXVI. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím: Valóság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fél évfolyam. Fekete-fehér illusztrációkkal.

Tartalom

1. SZÁM
Kornai János: A nemzetek egészsége (Esszé az orvostudomány és a közgazdaságtudomány analógiájáról) 1
Pokol Béla: Stabilitás és legitimáció 13
Gömöri Endre: Kína - egy stratégia és legendái 22
MAGYAR SZÁZADOK
Ferber Katalin: Vita a húszas évek végén Magyarország eladósodásáról 37
Gergely András: Németh László vitája Szekfű Gyulával 47
Ohati Nagy László: Somogyi Imre 63
MAGYAR VILÁG
Szűcs Gábor: Vigyázz, ha jön a vonat! 71
Osztojkán Béla - Puskás Péter: Nyúzóvölgy (Beszélgetés egy régi perről) 82
SZEMLE
Háklár Noémi: Asszír világbirodalmak 94
Hajós Ferenc: Magyarok a Szlovén Szocialista Köztársaságban 100
KÖNYVEKRŐL
Helyét kereső Magyarország (Varga János könyvéről) (Lackó Mihály) 106
Herbert Marcuse: Ész és forradalom (Kiss Endre) 110
Az orosz történelem egyetemessége és különössége (Tallár Ferenc) 112
Maurice Paléologue: A cárok Oroszországa az első világháború alatt (Pelle János) 113
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
V. M. Jakusev: Hogyan függ össze a gazdasági mechanizmus és a munkaverseny? (116), A. Nyikityin: Zátonyok a tyereki parton (118), Olof Palme: "Európa balra tart" (Ronald Henkoff interjúja) (118), André Fontaine: Figyeljünk a középosztályra! (120), Kenneth Kaunda: Maguk, nyugatiak, aggasztanak bennünket" (Katharine Graham interjúja) (122), V. Pokrovszkij: A tudomány a hatékonyság útján (123), Nadine Gordimer: "A jövő a feketéké" (Spencer Reiss interjúja) (124), T. Bohus: A cigányok Jugoszláviában (125), Szép hangokhoz brutális ideológia (Beszélgetés Hartmut Zelinskyvel) (126).

2. SZÁM
Jan Szczepanski: Egyéniség és társadalom 1
Csikós-Nagy Béla: Gazdaságunk tíz "kényes" kérdése 6
Mocsáry József: Gazdasági környezet - vállalati magatartás - hatékonyság (Helyzetkép és kritika) 13
SZEMLE
Major Máté: Az "új építészet" legfontosabb tételei 28
Vitányi Iván: Helyzetrajz a kultúra magyarországi intézményrendszeréről 32
Fejős Zoltán - Niedermüller Péter: Témák és irányzatok a városok antropológiai-néprajzi kutatásában 48
FÓRUM
Sándor Iván: A történelem megvilágítatlan jelenetei (A koncepciós perekről) 60
MAGYAR VILÁG
Lázár István: Területfejlesztésünk és a falu önkormányzata 69
Csalog Judit: Magatartása közepes 80
DOKUMENTUM
Kutrucz Gizella: Milyen volt Csibe? (Emlékek 1943-1944-ből) 87
KÖNYVEKRŐL
A. Peccei: száz oldal a jövő érdekében (A Római Klub elnökének új könyvéről) (Simai Mihály) 97
Új társadalomtudományi könyvek (Andorka Rudolf) 101
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
Mérlegkészítés (Emile Van Lennep, az OECD főtitkára (110), Martin E. Spencer: Társadalomtudományok és jövőtudat (112), V. Jevtuk: A megtakarítás - 4% (114), Rolf Liebermann: Európa elvesztett háborúja (Hans H. Hausser interjúja) (115), M. Winock: A franciák Amerika-ellenessége (115), Charles E. Ritterband: A Harvard Egyetem utánpótlási gondjai (117), L. J. Rubina: Az egyetemi hallgatók társadalmi összetételének változásai (118), Yilmaz Günes: "A felszabadulás olyan lesz, mint egy földrengés" (Urs Jenny interjúja) (120), Valeska von Roques: Szex és hatalom Washingtonban (122), Színház: a vártán minden csendes (124), N. E. Rugyenszkij: A magyarok száma és szóródása Európában (125), Björne Stoklund: Paraszti naplók interpretálása (127).

3. SZÁM
Krasznai Zoltán: Multinacionális munkamegosztás: zsákutca vagy a felzárkózás esélye 1
Lévai Imre: Hatékony népgazdasági fejlesztés és külgazdasági együttműködés a fejlődő országokkal 12
Bábosik Mária - Csaba László: Új szakasz a csehszlovák gazdaság fejlődésében 21
KILÁTÓ
Willy Brandt: "...vannak helyzetek..." (Benkő Zsuzsanna interjúja) 30
Ungvári Tamás: Élő lélekcsere (A nemzetközi kulturális kapcsolatok elvi alapjairól) 34
MAGYAR VILÁG
Izinger Pál: A harmadik évtized (Az állami gazdaságok 1968-1980 között) 38
MŰHELY
Levendel Júlia: Egy magyar - akit Katona József kifelejtett az összeesküvés nagyjelenetéből 53
Pethő Bertalan: A pszichiátria létkérdése (Metapszichiátriai vizsgálódások az anti-pszichiátria kapcsán) 62
MAGYAR SZÁZADOK
Varga László: A hazai nagyburzsoázia történetéből 75
Gyáni Gábor: Szatócsok (Kisvállalkozók a múlt század végén) 89
DOKUMENTUM
Bóc Imre: A könnyek diadala 98
HOZZÁSZÓLÁS
György István: Kutatók gondjai 102
Bíró Dávid: Újra a "női zsarolásról" 106
Fehértói Katalin: Nyúzóvölgy 109
KÖNYVEKRŐL
A művészet ősi formái (Kun Tibor) 110
A. J. Gurevics: A középkor népi kultúrájának kérdései (Könczöl Csaba) 112
A középkorúak válságának megértése (Peter O'Connor: Understanding the Mid-life Crisis) (Hajnády Zoltán) 113
Gérard de Séde: A fátimai csoda (Pándi Lajos) 114
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
John Berger: A festészet helye (118), Denis Donoghue: A magyarázkodás megszállottjai (120), M. Blume: Interjú Tom Stopparddal (122), P. Wilhelm: Hogyan alakult sorsuk a Nobel-díj után? (123), John Elfreth Watkins jr.: Mire számíthatunk a következő száz évben? (1900-2000) (125), A sokgyermekes falu (127)

4. SZÁM
Kurucz Imre: Három évtized (A TIT újjászervezésének évfordulóján) 1
Vámos Tibor: Kooperatív rendszerek, új fejlődési távlatok 12
MAGYAR VILÁG
Huszár Tibor: Falu a társadalomban - társadalom a faluban 26
Szász János András: Ifjúsági mozgalmak - ifjúsági kultúra 38
Pető Katalin: Útvesztéseim (Naplótöredék) 51
Murányi Gábor: "Hát kinek a barátja vagy te?" (Interjú Péli Tamással) 56
FÓRUM
Zám Tibor: Még egyszer az állami gazdaságok történetéről 68
KILÁTÓ
Szinetár Miklós: Mozaikok Amerikáról (1980) 82
HOZZÁSZÓLÁS
Szabó A. Ferenc: Vitatkozva a társadalompolitikáról 96
NAPLÓ ÉS KRITIKA
Lázár István: Meddig süllyed a bárka?; Piroska és a farkasok; Tanuljunk-e Kínában? 99
Lengyel László: Szilágyi János György paradigmái 106
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
L. Munnich: Interjú Wassily Leontieffel (110), Ralf Dahrendorf: Ketten egy munkahelyen (G. Vobruba interjúja) (111), H. J. Eysenck: Binet után, vissza Galtonhoz (113), Joan Dupont: Daniel Cohn-Bendit 15 év után (114), M. Olender: Interjú Georges Dumézillel (116) , Malcolm Bradbury: Nyugat felé igyekezve - a modernizmus amerikai térhódítása (118), J. Brassai: Le Corbusier verőfényes kalyibája (120), Danton és Robespierre (Beszélgetés Andrzej Wajdával) (122), Jevgenyij Jevtusenko: A részletek költészetének szeretete (G. Ziegler interjúja) (123), K. Kozsevnyikova: Hová tűnt az agronómus? (125), V. Vazsutovics: Szembejövő forgalom (127)

5. SZÁM
Ágh Attila: Újraolvasva Marxot (Kísérlet a marxi politikaelmélet rekonstrukciójára) 1
ifj. Marosán György: Versenyképesség és iparpolitika 14
MŰHELY
Hankiss Ágnes: Bethlen Gábor (Adalékok a "kötéltánc" archetipikus képletéhez) 22
Szilágyi Ákos: Vázlat az ornamentális lírai személyességről 44
Granasztói György: Széljegyzet arról, hogy minek mi az oka 55
Vörös László: Az orvoslásról egy új szakkönyv ürügyén 65
Jacques Leenhardt: Olvasók Párizsban és Budapesten (Erdődy Edit interjúja) 72
SZÁZADOK
John Komlos: Az osztrák-magyar "közös piac" gazdasági fejlődése (Fordította Stark Tamás) 79
Pölöskei Ferenc: Szemben az árral (Tisza István utolsó évei) 87
HOZZÁSZÓLÁS
Román Zoltán: Betegségügy és egészségügy 98
Miklós Tamás: A "gazdasági ész" antinómiáihoz 102
KÖNYVEKRŐL
Európa és Ázsia határán (Schlett István: A szociáldemokrácia és a magyar társadalom 1914-ig) (Karácsony András) 103
Vági Gábor: Településfejlesztési politika és területi egyenlőtlenségek (Nagy Endre) 104
Új Mindenes Gyűjtemény (Botlik József) 106
A sokarcú kép (Voigt Vilmos) 108
A fiatal Hegel (Kiss Endre) 111
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
Günter Grass: Az ellenállás joga (113), Tony Benn: Államkapitalizmus helyett tervgazdaságot (I. Radzyner interjúja) (116), Ahmed Ben Bella: Nem szabad gondolkodás nélkül másolnunk a Nyugatot (Edward Behr interjúja) (118), Nur Vergin: A török munkásosztály hosszú harca (119), A család halála? (120), Erwin K. Scheuch: A tömegkommunikáció végéhez közeledünk (122), Jack Lang kultúrpolitikája (123), Jean Orieux: Talleyrand - szélirányban a történelemmel (Emmanuel de Roux és Jean-Didier Wolfromm interjúja (125), Kafka és Flaubert (Interjú Marthe Robert-rel) (126)

6. SZÁM
Kiss Dezső: Tudomány-e? 1
Farkas János: A tudományos kutatás korlátozásának okai és következményei 11
FÓRUM
Szegő Andrea: Érdek és gazdasági intézményrendszer 22
Erdélyi Sándor: Egy mintakatona értetlenségei - I. (Libikókák) 37
MŰVÉSZET, ESZTÉTIKA
Balázs István: „Ama szerelmes nagy napon" (Luigi Nono színpadi cselekményéről) 47
Bakcsi György: Gorkij kisregénye, a Lószúnyog 67
DOKUMENTUM
Gallyas Ferenc: Katonai eskü, hazaszeretet, hadifogság 77
HOZZÁSZÓLÁS
„Vigyázz, ha jön a vonat!" (Bessenyei Gábor, Oláh János, Urbán Sándor, Mosóczy Endre, Vastagh Gábor, Fügedi József, Tongori Imre, Tóth I. György és Tasnádi Dénes hozzászólása Szűcs Gábor cikkéhez) 89
Szűcs Gábor: „Egyetlen mondat sem szól mellettem!" 103
Lázár István: Közbeszólás 105
KÖNYVEKRŐL
A perspektíva varázsában (Lukács Lukácsról) (Karácsony András) 108
Tanulmányok Varga István emlékezetére (Andorka Rudolf) 110
KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOKBÓL
Caroline St. John Brooks: Nagy intellektuális tétek hazardőre: Ralf Dahrendorf (113), Timothy Garton Ash: Miért nem szeretnek minket a németek? (115), A. A. Ovszjannyikov: A fogyasztói viselkedés differenciálása (116), L. Ribakovszkij - N. Taraszova: A migrációs és etnikai folyamatok kölcsönhatása (118), Georges Corm: A Közel-Kelet balkanizálása (120), Jorge Luis Borges: „Hazám állapota reménytelen" (122), Alain Rouquie: Latin-Amerika örök kísértése - a katonaság? (Jean-Pierre Clerc interjúja) (124), Interjú André Leroi-Gourhannal (127).
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem