A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Világosság 1968. január-december

Materialista világnézeti folyóirat/IX. évf. 1-12. szám

Szerző
,
Kiadó:
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím: Világosság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 20 cm
ISBN:

Tartalom

A babona mint pótvallás575
Az erő620
Ágai Ágnes: Egyéni morál - társadalmi lelkiismeret. Gondolatok Lev Tolsztoj művészetéről392
Ágh Attila: A vallás genezise. I. A kezdetek: totemizmus és fetisizmus I.585
A vallás genezise. II. Mágia és nemzetségi kultuszok641
A vallás genezise. III. Animizmus és termelő közösségek718
A vallás genezise. IV. Az istenhit keletkezése és a korai osztálytársadalmak257
A vallás társadalmi funkciója és jövője562
A kúria fékez. Reformtörekvések a szerzetesrendekben618
Allais Alphonse: A póruljárt apostol466
Altrichter Ferenc: Defenzív materializmus. I. Az ún. azonosság-elmélet történetéhez712
Defenzív materializmus II. Az "azonosság-elmélet" tartalma696
A Magyar Ökumenikus Tanács állásfoglalása a csehszlovák eseményekről548
"Újjá teszek mindeneket"? Az Egyházak Világtanácsa nagygyűléséről656
Ancsel Éva: Ima az élő fiúért696
A pápa és a vietnami béke548
Apostol András: Nincs béke Ninive!656
A világ legnagyobb távcsövei63
Babits Mihály: Jónás imája737
Balázs Béla: A galaxisok felfedezésétől a világmodellekig. A modern kozmológia útjai182
Balázs György: A "felsőbbrendű ember" felé736
A helytállás drámája és egy helyt nem álló bírálat672
Tőrdöfés hátulról307
Barabás Tamás: Az enciklika világvisszhangjából240
Bellér Béla: A katolikus autonómia732
Hajdankori szép és érzékeny történetek nyomában629
Benkő Károly: Rekviem90
Bereczky Lóránd: Mezopotámia művészete364
B. By: Hagyomány és jövő498
Bitó János:
Sinka József: Az anyag Janus-arca129
Az emberiség energiagondjai. A termonukleáris fúzió mint energiaforrás243
Bizám Lenke: Gyakorlat vagy kiratat - térteremtés vagy dekoráció603
Burns: Selkirki asztali áldás301
Capek Karel: Márta és Mária98
Casanova Antoine: A kereszténység struktúrájáról és történetéről705
Csala Károly: A klérustól a gerilla-háborúig. Camilo Torres, a forradalmár700
Csöregh Éva: Akiket megbéklyózott a múlt. Erkölcsi nevelés és pszichoneurózis664
Katona Katalin: Ifjúságunk problémái312
Szívet szívért..."In memoriam" Hedvig Courths-Mahler234
Társadalmi fantázia és példányszám437
Daróczy Sándor: Világnézeti nevelésünk és a vallás. Néhány vizsgálati adat középiskolás tanulókról207
Demokrácia az egyházban?695
Diop Birago: Ősök354
Dömötör Sándor: Az ördögnek is kell gyertyát gyújtani152
Elek Tibor: Fideista tendenciák a mai fizikai idealizmusban532
Ember Mária: Innitzer - rózsaszín szemüvegen át573
Mózes. Madách műve a Nemzeti Színházban172
Erasmus: Az apátúr és a művelt asszony294
Erdélyi Ágnes: Az etnológus dilemmája. Megjegyzések M. R. Wax "A mágia fogalma" c. cikkéhez294
Erki Edit: Trencsényi-Waldapfel Imre 60 éves477
Eszlári boszorkányok. Részletek Arnold Zweig magyar tárgyú színművéből432
Ettor Fiore: Töltsétek be szavakkal!36
Fábián Ferenc: Vietnam és az amerikaiak lelkiismerete54
Faragó Jenő: Padre Pio meghalt188
Farner Konrad: A dialógus marxista szemmel765
Fehér Ferenc: Bennszülöttek az anyaországban. Malcolm X. önéletrajzáról314
Fodor Géza: Don Juan és Faust355
Fodor Judit: Milyen világkép tartozik a világnézethez501
France Anatole341
Garai Gábor: Ketten az őrségen228
Gauser Károly: A repülő csészealjak legendája108
Gazdapusztai Gyula: A "kunhalmok". Az őskor érdekes vallástörténeti emlékei399
Gecse Gusztáv: A korai kereszténység. I. A zsidókeresztények21
A korai kereszténység. II. A kereszténység a "pogány" világban268
A korai kereszténység. III. A kereszténység és a császárság485
Gecse Gusztáv:
Poór József:
Tordai Zádor: A keresztény egyházak mai természet- és társadalomfelfogása268
G. G.: Szekularizációs ateizmus - anoním kereszténység485
Gorkij Maxim: Gyermekkorom (Részlet)763
Guranowski Jan: Voltaire filozófiája. I. A voltaire-i metafizika "sarkigazságai"229
Voltaire filozófiája II. A voltaire-i metafizika destrukciója9
Gyárfás Endre: Az elvarázsolt hajtincs. A "pars pro toto" ősbabonák eredete132
Hahn István: "A megváltás csillaga". Társadalmi válság és megváltáshit Augustus korában593
Halász László: A tudat, a tudattalan és az agy működése449
Hanák Péter: Magyarország és a Monarchia felbomlása748
Hatás-visszahatás. Kölcsönös725
VI. Pál kritikája a kereszténydemokrata államvezetésről292
Hegyi Klára: A magyarországi török uralom hatásai699
Heller Ágnes: "Az istenek szomjaznak". Fanatizmus és forradalom Anatole France regényében28
A vallás és a mindennapi élet741
Hermann István: A történelem útelágazásain. Lenin történelemfelfogása az Októberi Forradalom időszakában201
Hiebsch Hans:
Horgas Béla: Prések333
Ho Si Minh: "Börtönnapló" (Részletek)711
Hronszky Imre: Világnézet - világképek - szaktudományok293
Hugo Victor: Stella680
Illyés Gyula: Mátyás temploma157
Jávorka Péter: Egy vegyesházasság bonyodalmai754
Sport és valláserkölcs310
József Attila: A bűn117
Juhász Gyula: Az Októberi Forradalomhoz653
Káldi János: Az egyetlen csoda156
Kalmár Lajos: Egy "árulkodó" kódex-díszítés. Vallásosság és világi öröm a Kálmáncsehi Breviarium lapjain298
Kassák Lajos: Márciusok (1919)
Partizánok
Katolikus ateizmus?174
Katona Katalin
Kazakova Rimma: Gyerek-özvegyek652
Király Erzsébet: Humanitás - két korszak határán. Petrarca daloskönyvéről703
Kiss Károly. A születésszabályozás és az egyház. I. A "Humanae vitae" enciklika és előzményei297
A születésszabályozsá és az egyház. II. Negyedévvel a Humanae vitae enciklika után494
VI. Pál Latin-Amerikában
Komoróczy Géza: Termékenység-szimbólum és vallási tudat. Az ember alakú istenképzet kialakulása Mezopotámiában II.624
A nádkötegtől az isten-rendszerekig. Az ember alakú istenképzet kialakulása Mezopotámiában III.682
"Konzervatív eszkaláció" a Vatikánban?552
Korányi Tamás: Beat-mise72
Koroknai Zsuzsa: Bibliaismeret és a mai műveltség215
K. S.: Egy adag vallás: 5 dollár761
Kulcsár János: Falusi isten443
Kulcsár Zsuzsanna: A szegénység lovagja. Assisi Fernc életútja513
Lem Stanislaw126
Lessing G. E.: Bölcs Náthán (Részlet)724
Levendel Júlia: Ha féltem is, a helyemet megálltam... József Attila költői világképéről222
Lontay László: Államvalás és északi demokrácia, a svéd államegyház gondjai352
Lucretius: A Föld keletkezése. Részlet "A természetről" c. költemény V. énekéből (Szele László fordítása)658
Ludassy Mária: A forradalom teológiája?565
A természetjog történetéből I.430
A természetjog történetéből II.138
Lukács György levele a marxizmus és a kereszténység viszonyáról596
Lukács József: A párbeszéd nem öncél. A marxisták és a keresztények genfi dialógusáról648
Madách546
Makai Mária: Etikai kislexikon385
Márkus György:375
Megtépázott zászló320
Mimézis116
M. L.: A modern ember biológiai paradoxonja115
S. Molnár Edit: Marxizmus és pszichológia248
Morgenstern Christian: Skolasztikus probléma300
Móricz Zsigmond: Forradalom654
Murányi Mihály: Az érzékeléstől a gondolkodásig. A pszichikum fejlődésének néhány problémája458
Csoda, vagy élettani jelenség766
Hans Hiebsch-Manfred Ververg: Bevezetés a marxista szociálpszichológiába444
Munka és alkotás40
Müller Antal
Müller Antal: Világnézet és világkép175
Novobátzky Károly:64
Nyárádi Gábor: A csonkujjú Szent Katalin458
Nyiri János Kristóf: Bultmann és kritikusai86
Orbán Ottó: Cigánykarácony731
Palkó Magda: Mit szólt volna Moliére? Egy TV-film margójára241
Tíz év eredményei és gondjai. Konferencia a családi és társadalmi ünnepségekről767
Pándi Pál: A költő és az emberiség. Petőfi útja a Felhők-ciklus után514
Greguss Ágost és az isten102
Papp Zsolt: Ember és társadalom. Márkus György: Marxizmus és antropológia50
Pardi Anna: Biblia241
Pe.: Az egyház pumái. Latin-Amerika katolikus forradalmárainak első konferenciája446
P. E.: A "harmadik ember". A francia válság és a katolikusok563
A keresztény lelkiismeret ébresztése Uppsalában. Az EVT IV. nagygyűlése633
A laikusok harmadik világkongresszusa59
Kompromisszum Medellinben. A latin-amerikai püspökök második konferenciája755
Miért kellett Lercaro érseknek mennie?252
Ottaviani távozása után183
Válságjelek, közöny, megszokottság. Reprezentatív felmérés az NSZK vallási életéről123
Peterdi Pál: Árnyék az ötkarikás lobogón. Rasszizmus és sportpolitika570
Petrarca Francesco: Az avignoni pápai udvarra484
CXXVI. canzone497
Pleidell Orsolya: Az ifjúavatás és a misztériumvallások avatóünnepe145
Pluzianski Tadeusz: Vissza Feuerbachhoz...? A mai protestantizmus kiútkeresése577
Polner Zoltán: Szép kötelesség344
Poór József
Puskin V. N.: Ötletek, modellek, felfedezések. Egy új tudomány - a heurisztika
Rácz Zoltán: A huszonnyolcadik generális és hadserege. A jezsuita rend története I.286
Rákos Sándor: Emberek, démonok, istenek Mezopotámia költészetében402
Ráolvasások, varázsmondókák (Részlet Rákos Sándor Agyagtáblák üzenete c. műfordítás könyvéből)80
Reed John: Úton a front felé663
R. J.: A világfától a kereszt fáig655
Róka Gedeon: Az orvosmeteorológia és a kozmikus hatások150
Mit tudunk a csillagok kialakulásáról?105
Rubinstein Sz. L.345
Scher Tibor: A kumráni Templomtekercs636
Sikora Jan: Hit és szó. Az emocionális tényező szerepe a vallás nyelvében263
Simon István: Húsvéti körmenet233
Sinka József
Sós Vilmos: Természettudomány és világkép275
Tőkei Ferenc: A társadalmi formák elméletéhez543
A Vatikán lapja a párbeszédről762
Suki Béla: Egzisztencializmus és vallás. Martin Heidegger filozófiai nézetei és teológiai hatásuk1
Enciklika, bulla, breve, motu proprio608
Pápai enciklika a születésszabályozásról531
S. V.: Müller Antal: Kvantummechanika és fizikai világkép114
Szelíd bikák és őrjöngő patkányok. Az érzelmek elektromos szabályozása541
Szeptemberi Sándor: Roma locuta, causa finita? Meditáció egy enciklika fölött689
Szevak Parujr: Az újév idézése35
Tarján Imre: "A gazdag isten". Az amerikai egyházak milliárdos üzletei378
A hurrá-bíboros halála55
A kereszténydemokrata pártok válsága118
Új paktum isten és cézár között. A lateráni egyezmény négy évtizede557
Vörös jelek az olasz égbolton410
Távolhatás - erőtér410
Thomas Dylan: És nem vesz rajtuk erőt a halál49
T. J.: Galilei a "Mérleg" mérlegén263
Legyőzhető-e a "legyőzhetetlen"? Gondolatok a sci-fi-ről556
Sorra megszólalnak a titkok tudói250
Tolsztoj Lev53
Tordai Zádor
Tordai Zádor: A vallás perspektívái és az elidegenedés321
Társadalmi cselekvés és transzcendencia65
Tőkei Ferenc
Tőkei Ferenc: A polis eredete
Trencsényi-Waldapfel Imre
Ugrinovics D. M.: Szertartások a szocializmusban és a vallási szertartások leküzdése481
Varga Iván: Ifjúság, szekularizáció, vallásosság
Vasvári István: Rekviem617
Vatikáni dokumentum: párbeszéd a nem-hívőkkel697
Vekerdi László: Fejezetek a biológiai gondolkodás történetéből. I. Egy tudomány születése279
Fejezetek a biológiai gondolkodás történetéből. II. Az analógiától a determinizmusig423
Fejezetek a biológiai gondolkodás történetéből. III. A romantikától "A fajok eredetéig"523
Fejezetek a biológiai gondolkodás történetéből. IV. Gének, molekulák, reflexek609
V. I.: Társadalom és vallás. Nemzetközi vallásszociológiai konferencia Budapesten329
Vihar Béla: Ördögűző735
Vitányi Iván: Marxista pszichológia és neurofiziológia193
V. K.-F. J.: A dialógus kérdései a "Neues Forum" hasábjain371
V. K.: A forradalom teológiája545
Vorverg Manfred
Wax Murray és Rosalie: A mágia fogalma470
Závodszky Péter: A bionika módszerei és eredményei417
Zoltai Dénes: Egy százesztendős mestermű. Wagner Mesterdalnokai I.16
Egy százesztendős mestermű. Wagner Mesterdalnokai II.166
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem