776.411

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Légitámadás!

Szerző

Kiadó: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 304 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Számos szövegközti rajzos ábrával, 118 fekete-fehér fotóval, 2 kihajtható melléklettel illusztrálva. Nyomtatta Kir. Magy. Egyetemi Nyomda.

Előszó

Amidőn az Egyetemi Nyomda igazgatósága a "Légitámadás!" megírására felkért bennünket, meglehetősen nehéz feladat megoldására vállalkoztunk.
A munka céljául a nagyközönség széles rétegeinek... Tovább

Tartalom

Előszó7
A támadás
Az első hadirepülőtől a mai légiflottákig. Magyarország légi veszélyeztetésének mérve. (Náray)11
Veszélyeztetett területek. Fővárosok, nagyvárosok, vasúti gócpontok, szorosok légi érzékenysége. (Náray)18
A légitámadás célja. Politikai és katonai célú légitámadások. (Náray)24
Megfélemlítés vagy rombolás? A különféle bombatámadások erkölcsi és fizikai hatása (Náray)28
Hogyan támadnak a repülők? A légitámadások várható lefolyása. A támadás időpontja. A légtámadásokat végrehatjó repülőerők és működésük. A támadás formái. (Náray)41
A hadirepülőgép szerkezete és válfajai. Gépek szerkezete és hivatása. A repülőgépek tulajdonságai (Berkó)47
A hadirepülőgép fegyverzete . Géppuskák, gépágyúk, lőszer és bombák ismertetése és hatásadatai. (Berkó)60
A világ repülőgépről. Mit és hogyan lát a repülő. (Berkó)75
A vegyi háború múltja és jelene. Gáztámadási eljárások. A vegyi harcanyagok fejlődése és tulajdonságai (Náray)80
A védekezés
A légvédelem alapelvei és szervezete. Fogalmak. Légvédelem, légoltalom. "Légoltalmi Utasítás." Figyelő és jelzőszolgálat. Légoltalmi fokozatok. Légvédelmi szervezetek. A lgvédelem eszközei (Berkó) A légvédelem költségeinek biztosítási módozatai (Náray)90
A honi légvédelmi jelzőszolgálat. A szolgálat szervezete és működése. Riasztás és riasztóberendezések. (Berkó)105
Az elhárító légvédelem. Vadászrepülők és légvédelmi tűzeszközök alkalmazása. Léggömbgátak és bombarácsok. Fényszórók és fülelőkészülékek. (Berkó)111
A légoltalom. Parancsnokok, légoltalmi szervek. (Berkó) Ipari üzemek, telepek, múzeumok és műemlékek légoltalma. (Náray) Riadójelek. Légoltalmi szolgálatosok. (Berkó és Náray)129
A légoltalom szakfeladatai. Városrendezés. (Berkó) Leplezés, burkolás. Elsötétítés.(Náray)148
Óvóhelyek légitámadások ellen (Berkó)161
A polgári légoltalom meteorológiája. (Náray)170
A légiriadó. Magatartás és teendők a riadó elrendelésekor a családban, a kertes házakban, a bérházakban. Iskolák, pályaudvarok, gyárak és ipari üzemek, vásárcsarnokok és áruházak, színházak és szórakozóhelyek előkészületei és védekezési módjai. Magatartás az utcán, a szabadban, éjjel és ködben. (Náray)175
A lakosság légoltalmi kiképzése. Légoltalmi gyakorlatok. (Náray)184
A légoltalom végrehatjása. Légvédelmi készültség, légiriadó elrendelés. Tennivalók a "Légi veszély elmult!" figyelmeztető után. (Náray)188
A gázháború
A gázvédelem alapelvei. (Náray)199
Az egyéni gázvédelem. Szükségvédekezési módok a szabadban, otthonunkban. (Náray)204
A tömeg oltalmazása. Kiürítés, átköltöztetés. (Náray)210
A műszaki oltalom. A gázálrac. Nagyteljesítményű gázálarc. Széngáz ellen védő szűrőbetétek. A gázálarc hordásmódja. Gyakorlatok gázálarccal. Az álarc gondozása. Oxigénes légzőkészülék. A védőruházat. (Náray)216
A gázbiztos óvóhely. Berendezés, légtisztítás, gázbiztos ajtók. Magatartás az óvóhelyen. (Náray)248
Az állat- és növényvilág gázvédelme. Állatok tömegoltalma. Állatok egyenkint megóvása. Kutya- és lógázálarcok. Gázbiztos istálló. A növényvilág gázoltalma. Gabonaföldek és erdők oltalmazása. (Náray)261
A gázok felderítése. Gázfelderítő járőrök szervezése. Gázfelderítők kiképzése. Gázfelderítők működése. (Náray)266
A gáztalanítás. Az ember, állat, ruházat, élelmiszerek, a terep gáztalanítása (Náray)274
Első segély a gáz- és gyujtóbombák sebesültjeinek. (Náray)279
A jövő gázoltalmi feladatai. (Náray)286
Zárszó288
Irodalom290
Név- és tárgymutató293
Műmellékletek jegyzéke296
Repülőbombák által összerombolt utca Észak-Franciaországban16
Légitámadás hatása a világháborúban17
Légitámadás hatása a világháborúban. összerombolt múzeum32
A gázzal fertőzött úttestet öntözőkocsikkal tisztítják32
Gáztalanító osztag munkában32
Repülőgép behúzható futószerkezettel33
Repülő csónak33
Fémrepülőgép33
Szárazföldi gép futószerkezete rúgózással33
Amphibia. Vízi és szárazföldi repülőgép33
Utasgép33
Postagép48
Korszerű utasgép48
Felderítő gép48
Nagy csatagép48
Távoli felderítőgép48
Nappali bombázógép48
Vadászrepülőgép49
Éjjeli bombázó49
Bombázógép belső berendezése49
Vadászrepülőgép49
A repülőgép-anyahajó49
Vízirepülőgép64
A motor főtengelyén át tüzelő gépágyú64
A légcsavar körén át tüzelő pilóta-géppuska64
A megfigyelő ikergéppuskája64
Bombavetés repülőgépről65
A megfigyelő gápágyúja65
Különféle repülőbombák65
240 kg-os rombolóbomba hatása65
200 kg-os rombolóbomba hatása80
Repülőfelvétel 200 méter magasságból80
Repülőfelvétel 800 méter magasságból80
A vasúti mozdony füstje a magasból81
Repülőfelvétel 3000 méter magasból, bombavetés közben81
A szél szárnyán tovasodródó gázfelhő81
Légvédelmi jelzőszirénák81
Légoltalmi tűzoltóosztag96
Légoltalmi műszaki osztag96
Légoltalmi munkásosztag. A romok eltakarítása96
Gázfelderítő járőr emberei munkában96
Kezdetleges légvédelem a világháború elején96
Gáztalanító osztag munkában96
Légoltalmi mentőosztag97
A repülőgép körül robbanó lövedékek füstje97
Traktorral vontatható légvédelmi ágyú97
Gépkocsira szerelt légvédelmi ágyú97
Légvédelmi ágyú menetközben112
Légvédelmi ágyú tüzelőállásban112
Traktorral vontatható légvédelmi ágyú tüzelőállásban112
Légvédelmi ikergépágyú112
Légvédelmi gépágyú menetközben112
40 mm-es svéd légvédelmi gépágyú hatása fémrepülőgépen113
Légvédelmi géppuskák113
Fülelőkészülék113
Légvédelmi fényszórók az ellenséges repülőgépek felkutatására és megvilágítására113
Angol fülelőkészülék128
Angol rendszerű léggömbgát128
Légvédelmi ikergéppuska128
Légi hadgyakorlat Milánó felett128
Szétszórt település129
A jövő lakóházai129
Le Corbusier terve Párizs átépítésére129
Földi ködösítés ködfejlesztő gyertyák segélyével160
A repülőgépek a várost ködfelhőbe burkolják160
A gépkocsik burkolt fényszóróval járnak161
Utcasarkokat, járdaszegélyeket fehérre meszelünk161
A pályaudvar teljes kivilágítása elárulja az állomás helyét161
Pályaudvar szükségvilágításban161
A teljesen kivilágított nagyváros a repülőnek a város pontos térképét mutatja176
Ugyanez a városrészlet a szükségvilágításkor176
Ugyanez a városrészlet teljes elsötétítéskor176
Pincéből átalakított óvóhely177
Berendezett óvóhely177
Az óvóhelyek nyílásainak elzárása177
Vendéglő elsötétítése192
Összerombolt és meggyulladt gázvezeték megjavítása192
Házi tűzoltók munkában193
Nők is résztvesznek a légoltalmi munkában193
Az utca közönsége a légoltalmi rendőrség utasításai szerint rendben az óvóhelyekre siet208
Házi légoltalmi őrség208
A ház lakói a házat belülről elfüggönyözik209
Törlőráncos gumiálarc209
Draeger-"B"-álarc209
35. M. nép-gázálarc209
Álarcdoboz
Draeger-álarc oldalt elhelyezett kilégzőszeleppel224
"S"-gázálarc
Draeger-"O"-álarc224
Telefon-álarc225
Nagy látómezejű álarc225
Draeger-szűrőmentő225
Telejs gumiálarc (népgázálarc)225
Draeger-oxigénlégzőkészülék240
Degea-oxigénlégzőkészülék240
Degea-védőruházat240
Stolzenberg-védőruházat240
Draeger-védőruházat241
Stolzenberg-védőlepel256
Stolzenberg-gumiöltöny levetése256
Gázálarc kutyák részére256
Három csepp mustárgázzal fertőzött deszkalap által okozott sérülés256
Kézihajtásos Draeger-légtisztító257
Az óvóhely előkamrája257
Gázfelderítő járőr embere gázkémlelő készülékkel257
A gázfelderítő fémdoboza272
Gázfelderítő a fertőzött terület határait sárga zászlókkal jelöli meg272
A gázfelderítő mustárgázzal fertőzött falevelekről képpróbát vesz272
A gázfelderítő kémlőcsövébe kémiai reakciót előidéző folyadékot csöppent272
Gáztalanító járőr munkára indul273
Az eltakarító osztag munkára indul273
Nagy csatagép hosszmetszete (vázlat)57
Fontosabb vegyi harcianyagok tulajdonságai (táblázat)89
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Légitámadás! Légitámadás! Légitámadás! Légitámadás! Légitámadás! Légitámadás! Légitámadás! Légitámadás! Légitámadás! Légitámadás! Légitámadás!

A borító kissé foltos, a címlapon tulajdonosi bejegyzés található. Belülről megerősített példány.

Állapot:
4.200 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba