A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az agrárkérdésről I-II.

Gyűjtemény Lenin műveiből

Szerző

Kiadó: Szikra Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.492 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Kiadóra való feliratkozás

Tartalom

I. kötet
1899-1904
A kapitalizmus a mezőgazdaságban7
A munkáspárt és a parasztság57
Az agrárkérdés és a "Marx-kritikusok"65
Harc az éhezők ellen223
Az orosz szociáldemokrácia agrárprogramja231
Marxista nézetek az európai és az oroszországi agrárkérdésről271
A falusi szegénységhez278
1905-1907
A liberálisok agrárprogramja346
Marx az amerikai "fekete földosztás"-ról354
(A parasztmozgalom támogatásáról)361
A szociáldemokrácia viszonya a parasztmozgalomhoz367
A szocializmus és a parasztság376
Kispolgári és proletárszocializmus385
A "többség" tammerforsi konferenciájának határozata az agrárkérdésben394
A munkáspárt agrárprogramjának felülvizsgálata395
A földkérdés a dumában422
A proletariátus és szövetségese az orosz forradalomban426
Az agrárkérdés és a forradalom erői436
A szociáldemokrácia agrárprogramja az 1905-1907-es első orosz forradalomban440
Jegyzetek649
Névmutató657
Tárgymutató661
Mértékegységek671
II. kötet
1908-1916
Az agrárkérdés Oroszországban a XIX. század végén 5
Levél Szkvorcov-Sztyepanovhoz80
A modern földművelés tőkés rendszere86
A jobbágyrendszer bukásának 50. évfordulója106
A "parasztreform" és a proletár-paraszt forradalom110
A szociáldemokrácia feladatai az éhínség elleni harcban119
Az éhínség121
A parasztság és a IV. duma választásai123
A földbirtok európai Oroszországban126
Az "oroszországi agrárkérdés" lényege130
A Sztolipini és a Narodnyik agrárprogram összehasonlítása135
Két utópia141
Földesúri nagybirtok és paraszti kisbirtok Oroszországban146
Talpraáll vagy elszegényedik-e a parasztság?148
A mostani kormány (általános) agrárpolitikájának kérdéséhez150
A parasztság és a munkásosztály165
A gyermekmunka a parasztgazdaságban168
A kisüzemi mezőgazdasági termelés172
A vas a parasztgazdaságban175
A burzsoá urak a "saját munkán alapuló" földművelésről177
A földbirtokrendezés és a falusi szegénység182
A parasztság és a bérmunka185
A falusi munkások munkabéra188
Jobbágygazdaság a falun191
Könyvismertetés194
A földkérdés Oroszországban197
(A marxi földjáradékelmélet - Marx a kapitalizmus fejlődéséről a mezőgazdaságban)200
Újabb adatok a mezőgazdasági kapitalizmus fejlődéstörvényeiről206
1917 április - 1917 november (október)
Az agrár- és nemzetiségi program297
Az "Oroszország politikai pártjai és a proletariátus feladatai" c. brosúra 20., 21. pontja300
"Önkéntes megegyezés" a földbirtokosok és a parasztok között?302
A katonák és a föld303
A parasztküldöttek kongresszusa305
Az agrárkérdésről309
Nyílt levél a parasztküldöttek összoroszországi kongresszusának részvevőihez318
Az "önhatalmú földfoglalásról"323
"A program átdolgozásának tervezetéhez" c. műből az agrárprogramra vonatkozó rész327
A parasztküldöttek I. összoroszországi kongresszusa330
A földmunkásszövetség megalakításának szükségességéről352
Hogyan és miért csapták be a parasztokat?357
A parasztok és a munkások360
Földet a dolgozóknak368
(Oroszország ezidőszerinti életének leghatalmasabb ténye a parasztfelkelés)369
Az eszerek pártja újból becsapta a parasztokat372
1917. november (október) - 1919. március
Oroszország polgáraihoz!378
A munkás- és katonaküldöttek szovjetjeinek második összoroszországi kongresszusa379
Válasz a parasztok kérdéseire384
A parasztküldöttek szovjetjeinek rendkívüli összoroszországi kongresszusa386
A munkások és a dolgozó és kizsákmányolt parasztok szövetsége388
A vidékre induló agitátorok előtt mondott beszéd391
Az éhínségről396
I. V. Sztálin kinevezése Dél-Oroszország közellátási ügyeinek vezetőjévé404
A közellátási osztagokról405
(A közellátás kérdéséről)407
Lenin és Sztálin beszélgetése közvetlen vonalon417
Munkások, elvtársak! Fel az utolsó, a döntő harcra!419
A moszkva-terület szegényparaszt bizottságainak küldöttei előtt mondott beszéd424
A "Pityirim Szorokin becses beismerései" c . cikkből432
"A proletárforradalom és a renegát Kautsky" c. könyvből435
A föld-osztályok, szegényparaszt bizottságok és kommúnák I. összoroszországi kongresszusán mondott beszéd457
Az összoroszországi központi végrehajtó bizottság, a moszkvai szovjet és a szakszervezetek összoroszországi kongresszusának együttes ülésén mondott beszéd468
A Petrograd-kormányzósági mezőzagasági munkások I. kongresszusának ülése483
"A szovjethatalom sikerei és nehézségei"491
1919. március - 1920
A program agrárpontja501
Az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt VIII. kongresszusának anyagából503
A középparasztokról532
Sztyepan Razin emlékművének leleplezése alkalmából a vesztőhelyről mondott beszéd534
Előszó "A népnek a szabadság és egyenlőség jelszavával való becsapásáról" c. nyomtatásban megjelent beszédhez535
Az "Üdvözlet a magyar munkásoknak" c. műből540
Beszéd az élelmezési és a hadihelyzetről az üzemi bizottságok, a szakszervezetek és a moszkvai központi munkásszövetkezet megbízottainak moszkvai konferenciáján542
A szabad gabonakereskedelemről553
A "gazdaság és politika a proletárdiktatúra korában" c. cikkből557
A falusi munka tárgyában tartott I. összoroszországi értekezleten mondott beszéd565
A mezőgazdasági kommúnák és mezőgazdasági bartelek I. kongresszusán mondott beszéd573
"Az alkotmányozó gyűlési választások és a proletárdiktatúra" c. cikk V. pontjából583
Levél I. V. Sztálinnak586
A "baloldaliság" - a kommunizmus gyermekbetegsége588
Az agrárkérdésről szóló tézisek fogalmazványa590
A szovjetek VIII. összoroszországi kongresszusán a népbiztosok tanácsának tevékenységéről mondott előadói beszédből602
A szovjetek VIII. összoroszországi kongresszusán a népbiztosok tanácsának tevékenységéről mondott előadói beszéd zárszavából 611
1921-1923
Előadói beszéd a terményadóról az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt X. kongresszusán615
Beszéd a terményadóról az OK(b)P Moszkvában és Moszkva kormányzóságban működő sejtjeinek titkárai és felelős képviselői számára rendezett gyűlésen631
"A terményadóról" c. brosúra tervezete645
A terményadóról655
A terményadóról692
"A munka és honvédelem tanácsának utasítása a helyi szovjetintézményeknek" c. munkából694
Előadói beszéd a terményadóról az OK(b)P összoroszországi konferenciáján704
Zárszó a terményadóról az OK(b)P összoroszországi konferenciáján719
A kommunista internacionéle III. kongresszusán az OK(b)P taktikájáról mondott beszéd téziseinek első tervezetéből734
A kommunista internacinále III. kongresszusán az OK(b)P taktikájáról mondott előadói beszédből737
Felhívás Ukrajna parasztjaihoz742
A francia kommunista párt agrártéziseiről743
A "Preobrazsenszkij elvtárs téziseiről"750
A "bednota" alapításának negyedik évfordulója alkalmából751
Az OK(b)P XI. kongresszusán a Központi Bizottság nevében tartott politikai beszámolóból753
Beszéd az OK(b)P XI. kongresszusának záróülésén759
"Az oroszországi forradalom öt éve és a világforradalom perspektívái"761
Üdvözlet az összoroszországi mezőgazdasági kiállításnak763
"A szövetkezetekről"764
Hogyan szervezzük át a munkás-paraszt ellenőrzést?769
Jegyzetek777
Névmutató786
Tárgymutató789
Mértékegységek805

Vlagyimir Iljics Lenin

Vlagyimir Iljics Lenin műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Vlagyimir Iljics Lenin könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem