1.018.260

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

V. I. Lenin összes művei 1-55./Lenin műveinek bibliográfiája

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 33.854 oldal
Sorozatcím: V. I. Lenin összes művei
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes sorozat!
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1. KÖTET 1893-1894
Előszó az Összes Művekhez
Előszó az első kötethez
1893
Újabb gazdasági változások a paraszti életben
V. J. Posztnyikov könyvéről1
I.3
II.7
III.21
IV.32
V.57
Az úgynevezett piackérdésekről63
I.67
II.68
III.72
IV.77
V.81
VI.88
VII.95
VIII.110
1894
Kik azok a "Népbarátok" és hogyan hadakoznak a szociáldemokraták ellen? (Válasz a "Ruszkoje Bogatsztvo" marxistaellenes cikkeire)115
Első rész117
A kiadó megjegyzése185
A jelenlegi kiadáshoz186
Harmadik rész189
I. sz. melléklet286
II. sz. melléklet294
III. sz. melléklet312
A narodnyikság gazdasági tartalma és bírálata Sztruve úr könyvében. (A marxizmus tükröződése a polgári irodalomban)
I. fejezet: Széljegyzet a narodnyik profession de foi-hoz326
II. fejezet: A narodnyik szociológia bírálata383
III. fejezet: Hogyan vetik fel a gazdasági kérdéseket a narodnyikok és hogyan veti fel őket Sztruve úr412
IV. fejezet: Oroszország reform utáni gazdaságának néhány vonása Sztruve őr megvilágításában437
I.439
II.465
III.471
IV.474
V.478
VI.485
Előkészítő anyagok
Lenin jegyzetei, számításai és aláhúzásai V. J. Posztnyikov könyvében495
Mellékletek
V. I. Uljanov (Lenin) kérvényei 1887-1892507
Mutatók
Lenin 1891 és 1894 között írott, de eddig meg nem került munkáinak jegyzéke523
Jegyzetek526
A Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója552
Névmutató563
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai582
Tárgymutató593
2. KÖTET
Előszó
1895
Friedrich Engels1
A gyári munkásokon behajtott birságokról szóló törvény magyarázata15
Mik a birságok?19
Hogyan rótták ki régebben a bírságokat, és mi tette szükségessé a bírságokról szóló új törvényeket?21
Milyen esetekben róhat ki a gyáros bírságot?26
Mekkora lehet a bírság?33
Mi a bírság kivetésének módja?37
Mire kell fordítani a bírságpénzeket a törvény értelmében?41
Valamennyi munkásra kiterjednek-e a bírságokról szóló törvények?53
Összefoglalás56
Gimnáziumi gazdaságok és javító gimnáziumok60
Min törik a fejüket minisztereink?73
A Szociáldemokrata Párt programjának tervezete és magyarázata79
Programtervezet81
A program magyarázata84
1896
A cári kormányhoz107
Az "Öregek" üzenete a pétervári "Harci szövetség a munkásosztály felszabadítására" tagjainak113
1897
A gazdasági romanticizmus jellemzéséhez115
A romanticizmus gazdasági elméletei120
Szűkül-e a belső piac a kistermelők tönkremenése következtében?121
Sismondi nézetei a nemzeti jövedelemről és a tőkéről126
Sismondi következtetései a tőkés társadalom évi termelésének két részéről szóló hibás tanból132
Mi a hiba Adam Smithnek és sismondinak a nemzeti jövedelemről szóló tanításában?136
A felhalmozás a tőkés társadalomban140
A külső piac mint az értéktöbblet realizálása terén fennálló "nehézség megoldása"147
A válság152
Tőkés járadék és tőkés túlnépesedés159
A gépek a tőkés társadalomban169
A protekcionizmus176
Sismondi általános jelentősége a politikai gazdaságtan történetében183
Postscrfiptum191
A kapitalizmus romantikus bírálatának jellege192
A kapitalizmus szentimentális bírálata192
A romanticizmus kispolgári jellege203
Az ipari népesség növekedése a földművelő népesség rovására208
A romanticizmus gyakorlati óhajai214
A romanticizmus reakciós jellege221
Az angol gabonavámok kérdése a romanticizmus és a tudományos elmélet megítélése szerint234
Az új gyári törvény247
Mi tette szükségessé az új gyári törvény kiadását?251
Mit kell munkaidőnek tekinteni?254
Mennyivel csökkenti a munkaidőt az új törvény?257
Mit tekint a törvény a munkás "éjszakájának"?259
Hogyan próbálja bizonyítani a pénzügyminisztérium, hogy a túlórázás korlátozása "igazságtalanság" volna a munkásokkal szemben?262
Milyen jogokat biztosít az új törvény a minisztereknek?266
Hogyan fosztja meg "keresztény" kormányunk a munkásokat ünnepnapoktól?271
Mivel biztosítják az új törvény végrehajtását?276
Javít-e az új törvény a munkások helyzetén?279
Mi az új törvény jelentősége?282
Függelék285
Az 1894/95. évi kusztárösszeírás Perm Kormányzóságban és a "Kusztár"-ipar általános kérdései301
Első cikk303
Általános adatok304
A "kusztár" és a bérmunka315
A "közösségi munkán alapuló utódlás"326
Második cikk331
A "kusztárok" földművelése331
Nagy és kisüzemek - A kusztárok jövedelme347
Harmadik cikk364
Mi a felvásárló?364
"Örvendetes jelenségek" a kusztáriparban380
A narodnyik iparpolitikai program386
Egy újsághír margójára400
Az orosz szociáldemokraták feladatai407
Előszó a második kiadáshoz411
Előszó a harmadik kiadáshoz417
A "Harci Szövetség" a pétervári munkásokhoz és szocialistákhoz439
A narodnyik tervkovácsolás gyöngyszemei
Sz. N. Juzsakov
A művelődésügy kérdései
Publicisztikai tanulmányok
A középiskola reformja
A felsőfokú oktatás rendszerei és feladatai
Gimnáziumi tankönyvek
Az általános népoktatás kérdése
A nő és a művelődésügy443
Melyik örökségről mondjunk le?473
Az "örökség" egyik képviselője476
Amivel a narodnyikság az "örökséget" kiegészítette488
Nyert-e az örökség azáltal, hogy kapcsolatba került a narodnyiksággal?495
A "felvilágosítók", a narodnyikok és a "tanítványok"506
Mihajlovszkij úr szerint a "tanítványok" lemondanak az örökségről508
Előkészítő anyagok
"Vázlat Az orosz szociáldemokraták feladatai című brosúra második kiadásának előszavához519
"Az orosz szociáldemokraták feladatai" című brosúra második kiadásához írt előszó befejezetlen változata 522
Mutatók
Lenin 1895 és 1897 között írott, de eddig meg nem került munkáinak jegyzéke527
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett munkák jegyzéke531
A V. I. Lenin által lefordított munkák jegyzéke532
Feltehetőleg V. I. Lenintől származó munkák533
Jegyzetek534
A Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója564
Névmutató585
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai605
Tárgymutató617
3. KÖTET
A kapitalizmus fejlődése Oroszországban
Előszó
A kapitalizmus fejlődése Oroszországban. A nagyipar belső piacának kialakulása1
Előszó az első kiadáshoz5
Előszó a második kiadáshoz11
A narodnyik közgazdászok elméleti hibái17
A társadalmi munkamegosztás17
Az ipari lakosság növekedése a földművelő lakosság rovására20
A kisárutermelők tönkremenése21
Az értéktöbblet realizálásának lehetetlenségéről szóló narodnyik elmélet23
Smith nézetei a társadalmi össztermék termeléséről és forgalmáról a tőkés társadalomban és e nézetek marxi bírálata29
Marx realizálási elmélete32
A nemzeti jövedelem elmélete41
Miért kellenek a kapitalista nemzeteknek külső piacok? 47
Következtetések az I. fejezetből49
A parasztság felbomlása52
Zemsztvo-statisztikai adatok Újoroszországról52
Szamára kormányzóság zemsztvo-statisztikai adatai67
Szarátov kormányzóság zemsztvo-statisztikai adatai74
Pern kormányzóság zemsztvo-statisztikai adatai86
Orel kormányzóság zemsztvo-statisztikai adatai86
Orel kormányzóság zemsztvo-statisztikai adatai93
Voronyezs kormányzóság zemsztvo-statisztikai adatai96
Nyizsnyij-Novgorod kormányzóság zemsztvo-statisztikai adatai100
Más kormányzóságok zemsztvo-statisztikai adatainak áttekintése103
A parasztság felbomlására vonatkozólag fentebb tárgyalt zemsztro-statisztikai adatok összefoglalása109
A zemsztvo-statisztika és a katonai lóösszeírás összesített adatai123
Az 1888-1891. évi és az 1896-1900. évi katonai lóösszeírások összehasonlítása 127
A paraszti költségvetésekre vonatkozó zemsztvo-statisztikai adatok130
Következtetések a II. fejezetből154
A földbirtokosok áttérése a robotgazdaságról a tőkés gazdaságra170
A robotgazdaság főbb vonásai170
A robotgazdaság rendszerének egyesülése a tőkés gazdasági rendszerrel172
A ledolgozási rendszer jellemzése178
A ledolgozási rendszer hanyatlása185
A narodnyikok állásfoglalása190
Engelhardt gazdaságának története195
Gépek alkalmazása a mezőgazdaságban199
A gépek jelentősége a mezőgazdaságban208
Bérmunka a mezőgazdaságban216
A szabad bérmunka jelentősége a mezőgazdaságban221
Az árutermelő mezőgazdaság fejlődése231
Általános adatok a reform utáni Oroszország mezőgazdasági termeléséről és az árutermelő mezőgazdaság fajtáiról231
Az árutermelő gabonagazdaság vidéke236
Az árutermelő állattenyésztés övezete. Általános adatok a tejgazdaság fejlődéséről240
Gazdálkodás az ismertetett vidék földesúri gazdaságában246
Folytatás. A parasztság felbomlása a tejgazdaság vidékén253
A lentermesztés vidéke260
A mezőgazdasági termékek ipari feldolgozása264
Az iparszerűen űzött konyha- és gyümölcskertészet; a városkörnyéki gazdálkodás 280
A kapitalizmus jelentősége az orosz mezőgazdaságban. Következtetések286
Narodnyik elméletek a mezőgazdasági kapitalizmusról. "A téli idő felszabadulása"294
Folytatás - A földközösség - Marx nézetei a kisüzemi mezőgazdaságról - Engels véleménye korunk mezőgazdasági válságáról299
A kapitalizmus első fejlődésfokai az iparban306
A háziipar és a kézművesség306
Kisárutermelők az iparbgan. Céhszellem a kisiparban309
A kisipar fejlődése a reform után. E folyamat két formája és jelentősége312
A kisárutermelők körében végbemenő bomlás. A Moszkva kormányzósági kusztárok portánkénti összeírásának adatai318
Az egyszerű tőkés kooperáció329
Kereskedelmi tőke a kisiparban333
"Az iparűzés és a földművelés egyesülése"350
Néhány megjegyzés falvaink kapitalizmus előtti gazdaságáról352
A tőkés manufaktúra és a tőkés otthonmunka356
A manufaktúra kialakulása és főbb jellegzetességei356
A tőkés manufaktúra az orosz iparban358
A technika a manufaktúrában. A munkamegosztás és jelentősége396
A területi munkamegosztás és a mezőgazdaság különválása az ipartól399
A manufaktúra gazdasági struktúrája403
A kereskedelmi és az ipari tőke a manufaktúrában. A "felvásárló" és a "gyáros"406
A kapitalista otthonmunka mint a manufaktúra kiegészítése409
Mi is az a "kusztár"-ipar?415
A gépi nagyipar fejlődése422
A gyár tudományos fogalma és a "gyári" statisztika jelentősége422
Gyári statisztikánk424
A nagyipar fejlődésére vonatkozó történeti-statisztikai adatok elemzése435
A bánya- és kohóipar fejlődése450
Növekszik-e a munkások száma a nagy tőkés vállalatokban?461
A gőzerőgépek statisztikája471
A nagy gyárak számának növekedése473
A nagyipar területi elhelyezkedése482
Az erdőipar és az építőipar fejlődése489
A gyár függvénye496
Az ipar és a földművelés teljes különválása499
A kapitalizmus három fejlődési foka az orosz iparban503
A belső piac kialakulása513
Az áruforgalom növekedése513
A kereskedelmi-ipari népesség növekedése518
A bérmunka alkalmazásának növekedése541
A munkaerő belső piacának kialakulása546
A határvidékek jelentősége. Belső vagy külső piac?550
A kapitalizmus "küldetése"555
Mellékletek
A Moszkva kormányzósági paraszt kisiparok statisztikai adatainak összesítő táblázata560
Az európai-oroszországi gyáripar statisztikai adatainak összesítése 561
Európai-Oroszország legfontosabb gyáripari központjai563
Kritikátlan kritika569
I.571
II.578
III.584
Mutatók
Jegyzetek595
A Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója615
Névmutató666
Időrendi mutató Leninnek "A kapitalizmus fejlődése Oroszországban" című könyvön végzett munkájához696
Tárgymutató704
4. KÖTET
1898-1901 április
Előszó
1898
Gyári statisztikánk kérdéséhez. Karisav dprofesszor újabb statisztikai hőstettei1
Recenzió33
Megjegyzés a piacelmélet kérdéséhez42
1899
Recenzió.
Még egyszer a realizálás elméletének kérdéséhez61
Recenzió80
Kapitalizmus a mezőgazdaságban. Kautsky könyvéről és Bulgakov úr cikkéről87
Első cikk91
Második cikk127
Recenzió140
Válasz P. Nyezsdanov úrnak144
Oroszországi szociáldemokraták tiltakozása151
Cikkek a "Rabocsaja gazeta" számára165
Levél a szerkesztőcsoportnak167
Programunk170
Legközelebbi feladatunk175
Egy égető kérdés181
Recenzió187
Pártunk programjának tervezete199
Retrográd irányzat az orosz szociáldemokráciában226
Az iparbíróságokról257
A sztrájkokról270
Recenzió280
A "profession de foi"-val kapcsolatban290
1900
Az "iszkra" és a "zarja" szerkesztőségi nyilatkozatának tervezete300
Hogyan történt, hogy egy hajszál híján kialudt a "szikra"?311
Egyezménytervezet330
Az "Iszkra" szerkesztőségének nyilatkozata331
Előszó a "májusi napok Harkovban" című brosúrához 337
Mozgalmunk legfontosabb feladatai346
A kínai háború352
Szakadás az orosz szociáldemokraták külföldi szövetségében357
Feljegyzés 1900. december 29-ről359
1901
A Sztrutéval való megállapodás-tervezethez362
Katonának adtak 183 diákot364
Alkalmi megjegyzések371
Üsd, csak ne verd agyon375
Miért siettessük az idők változását?389
Objektív statisztika394
A munkáspárt és a parasztság400
Mutatók
Lenin 1898 és 1901 áprilisa között írott, de eddig meg nem került munkáinak jegyzéke411
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett munkák jegyzéke416
A V. I. Lenin által lefordított munkák jegyzéke417
Jegyzetek418
A Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója450
Névmutató470
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai491
Tárgymutató509
5. KÖTET
1901 május-december
Előszó
1901
Mivel kezdjük?1
Újabb összecsapás13
Egy titkos dokumentum19
A Zemsztvo üldözői és a liberalizmus hannibáljai21
I. 26
II.33
III.38
IV.44
V.51
VI.61
Értékes beismerés69
A válság tanulságai76
Munkában a jobbágytartók81
A Zemsztvo-kongresszus87
Az agrárkérdés és a "Marx-kritikusok"89
A csökkenő földhozadék "törvénye"94
A földjáradék-elmélet105
Gépek a mezőgazdaságban115
A város és a falu ellentétének megszüntetése. A "kritikusok" által felvetett részletkérdések129
"A haladó modern kisgazdaságok virágzása". Baden példája142
A kis- és a nagygazdaság termelékenysége. Egy kelet-poroszországi példa150
A badeni kérdőíves adatgyűjtés a parasztgazdaságról163
Az 1882. évi és az 1895. évi német mezőgazdasági statisztika általános adatai. A középgazdaságok kérdése174
A tejgazdaság és a mezőgazdasági szövetkezetek Németországban. Németország falusi népessége a gazdaságban elfoglalt helyzete szerint185
E. David, a német Bulgakov "műve"201
Az állattenyésztés a kis- és a nagygazdaságban212
Az "eszményi ország" a marxizmusnak az agrárkérdésben fellépő ellenfelei szemszögéből nézve224
Az OSZDMP külföldi szervezeteinek "egyesülési" kongresszusa245
Beszéd szeptember 21-én (október 4-én)247
Az "egyesülési" kongresszuson az "orosz szociáldemokraták szövetségéhez" intézett kérdések252
Harc az éhezők ellen253
Válasz a szentpétervári bizottságnak260
Külföldi ügyek262
Kényszermunka-szabályok és kényszermunkára ítélés264
Belpolitikai szemle271
Az éhínség273
A válsággal és az éhínséggel kapcsolatban tanúsított magatartás292
A harmadik elem299
Két nemesi elöljáró beszéde307
Előszó az "egyesülési kongresszus dokumentumai" című brosúrához320
A finn nép tiltakozása324
A "Szvobda" című folyóiratról329
Beszélgetés az ökonomizmus védelmezőivel331
G. V. Plehanov huszonötéves forradalmi tevékenységének jubileumára339
A tüntetések kezdete340
"Délvidéki munkások" levele344
Anarchizmus és szocializmus346
Előkészítő anyagok
Módosítások és megjegyzések az orosz forradalmi szociáldemokrácia külföldi szervezete szervezeti szabályzatának tervezetéhez353
Anyag az "újabb összecsapás" c. cikkhez357
Anyag "A zemszivó üldözői és a liberalizmus hannibáljai" c. cikkhez 360
A Zemsztvo üldözői és a liberalizmus hannibáljai360
Cikktervezet363
Kivonatok a "Volnoje szlovo" c. folyóiratból364
Anyag a "Munkában a jobbágytartók" c. cikkhez367
Földesurak plántálása367
Földesurak plántálása370
Változat a cikk végéhez372
Megjegyzések Rjazanov "Két igazság" c. cikkéhez374
Anyag a "Harc az éhezők ellen" c. cikkhez377
Mutatók
Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke383
Feltehetőleg Lenintől származó munkák385
A Lenin közreműködésével szerkesztett kiadványok jegyzéke386
Jegyzetek387
A Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója423
Névmutató445
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai475
Tárgymutató487
6. KÖTET
Előszó
1902
Mi a teendő? Mozgalmunk égető kérdései1
Előszó3
A dogmatizmus és a "kritika szabadsága"6
A tömegek spontaneitása és a szociáldemokrácia tudatossága26
A trade-unionista és a szociáldemokrata politika49
Az ökonomisták kisipari módszerei és a forradalmárok szervezete91
Egy országos politikai lap "terve"141
Anyagok az OSZDMP programjának kidolgozásához177
Megjegyzések Plehanov első programtervezetéhez179
Az oroszországi szociáldemokrata munkáspárt programtervezete187
Három módosítás a programtervezethez194
Megjegyzések Plehanov második programtervezetéhez195
Vélemény Plehanov második programtervezetéről218
Módosítás a programtervezet agrárrészéhez221
Megjegyzések a bizottság programtervezetéhez223
Kiegészítő megjegyzések a bizottság programtervezetéhez235
Az állami költségvetésről238
Politikai agitáció és "osztályszempont"244
Válasz "egy olvasónak"251
A csőd jelei253
Oroszország gazdasági életéből259
A takarékpénztárak260
Az "Iszkra" szerkesztőségének jelentése az OSZDMP-bizottságok értekezletének (konferenciájának)270
Az orosz szociáldemokrácia agrárprogramja281
I.283
II.285
III.290
IV.293
V.299
VI.299
VII.305
VIII.315
IX.318
X.320
Levél a Zemsztvo-képviselőkhöz324
A "Borba" csoportról334
Levél az "OSZDMP északi szövetségé"-hez335
Bevezetés az OSZDMP Doni Bizottságának "Az orosz polgártársakhoz" című kiáltványához345
Miért kell a szociáldemokráciának elszántan és kíméletlenül harcolnia a szociálforradalmárok ellen?346
Forradalmi kalandorkodás350
Az új sztrájktörvény tervezete371
Előkészítő anyagok
Anyagok az OSZDMP programjának kidolgozásához383
A programtervezet gyakorlati része egyes pontjainak vázlata383
Plehanov első programtervezetének kivonata néhány módosítási javaslattal385
Plehanov első programtervezete I. és II. bekezdésének lejegyzése és a program elméleti része első bekezdésének vázlata388
A programtervezet kidolgozásának menetéről szóló jelentés vázlata389
A programtervezet elméleti részének első vázlata390
A programtervezet vázlatos terve395
A programtervezet agrárrészének és befejezésének első vásltozata396
A programtervezet vázlatai398
Kiegészítések a programtervezet agrár- és gyári fejezetéhez402
Válaszok Plehanovnak és Akszelrodnak "Az orosz szociáldemokrácia agrárprogramja" című cikkhez fűzött megjegyzéseire403
Mellékletek
A British Museum igazgatójának422
Mutatók
Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke427
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett kiadványok és dokumentumok jegyzéke435
Jegyzetek437
A Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója483
Névmutató510
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai541
Tárgymutató553
7. KÖTET
Előszó
1902
Levél egy elvtárshoz szervezeti feladatainkról1
A tüntetésekről31
Politikai harc és politikai mesterkedés32
A szociálforradalmárok által feltámasztott vulgáris szocializmus és narodnyikság 41
A legfőbb tézis az eszerek ellen48
A szociáldemokrata mozgalom feladatairól52
Új események és régi kérdések54
Előszó a Nyizsnyij-novgorod-i munkásoknak a bíróság előtt mondott beszédeihez60
A középiskolai tanulókhoz61
A "Szvoboda" csoportról62
Bevezetés az "egész Oroszország polgáraihoz" című kiáltványhoz64
Töredék egy eszerellenes cikkből65
Az OSZDMP bizottságainak és csoportjainak az országos pártkongresszus elé terjesztendő jelentéseiről67
A munkásmozgalom története és mai állapota69
A helyi szocialista körök története, a szociáldemokraták megjelenése, a szociuáldemokrácián belüli irányzatok harca70
A helyi bizottság, a helyi csoportok és körök szervezése71
A helyi munka jellege, tartalma és terjedelme73
A más fajok és nemzetiségek forradalmai74
Nyomdák, szállítás és a munka konspiratív megszervezése75
Kapcsolat és tevékenység a munkásosztályon kívül a lakosság más rétegeiben75
A nem szociáldemokrata forradalmi és ellenzési áramlatok állapota és az azokhoz való viszony77
1903
Moszkvai zubatovisták Pétervárott78
Utószó "A szervező bizottság" megalakulására vonatkozó közlemény-hez84
Az oroszországi szervező bizottság felhívása a ligához, a szövetséghez és a bund Külföldi bizottságához, tervezet89
A Bund nyilatkozatával kapcsolatban90
Az örmény szociáldemokraták szövetségé-nek kiáltványáról97
Marxista nézetek az európai és az oroszországi agrárkérdésről101
Az előadások programja103
Az első előadás vázlata105
Szüksége van-e a zsidó proletariátusnak "önálló politikai pártra"?111
Az önkényuralom inog117
A falusi szegénységhez. Hadd hallják meg a parasztok, mit akarnak a szociáldemokraták123
A városi munkások harca125
Mit akarnak a szociáldemokraták?127
Gazdaság és nyomor, tulajdonosok és munkások a falun138
Hol a középparaszt helye? A tulajdonosok és gazdagok vagy a munkások és nincstelenek oldalán?151
Milyen könnyítéseket akarnak a szociáldemokraták kivívni az egész nép és a munkások számára?159
Milyen könnyítéseket igyekeznek kivívni a szociáldemokraták valamennyi paraszt számára?169
A falusi osztályharc184
Az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt programja, amelyet az "Iszkra" című lap a "Zarja" című folyóirattal együtt javasol191
Sztuve úr, akit munkatársa leleplezett194
Les Baux esprits se rencontrent (Ami körülbelül ezt jelenti: rokon lelkek találkoznak)201
Válasz programtervezetünk bírálatára205
A nemzeti kérdés programunkban220
Határozati javaslatok az OSZDMP II. kongresszusára229
Határozati javaslat a Bund helyéről a pártban231
Határozati javaslat a gazdasági harcról232
Határozati javaslat május elsejéről233
Határozati javaslat a nemzetközi kongresszusról234
Határozati javaslat a büntetésekről235
Határozati javaslat a terrorról236
Határozati javaslat a propagandáról237
Határozati javaslat a tanulóifjúsághoz való viszonyról238
Határozati javaslat az erők elosztásáról239
Határozati javaslat a pártirodalomról2401
Az OSZDMP szervezeti szabályzatának tervezete241
Az OSZDMP II. kongresszusa245
Felszólalások a kongresszuson megvitatásra kerülő kérdések listájának megvizsgálásával kapcsolatban247
Beszédek a kongresszus napirendjének megvitatása során248
Felszólalások a szervező bizottság ténykedéséről250
Felszólalások a lengyel szociáldemokraták kongresszusi részvételének kérdéséről251
Beszéd a Bund helyéről az OSZDMP-ben252
Beszéd a pártprogram kérdéséről255
Előadói beszéd a párt szervezeti szabályzatáról258
Felszólalás a pártprogram általános részének vitájában259
Felszólalások a pártprogram általános politikai követeléseinek vitájában260
Felszólalás a pártprogram általános politikai követeléseinek vitájában261
Javaslatok a pártprogram általános politikai követeléseinek egyes pontjaihoz262
Felszólalások a pártprogram munkásvédelemmel foglalkozó részének vitájában263
Beszéd az agrárprogram vitájában264
Beszédek és felszólalások az agrárprogram vitája során267
Beszédek és felszólalások a párt szervezeti szabályzatának vitájában272
Felszólalások a párt szervezeti szabályzatának vitájában276
Kiegészítés a párt szervezeti szabályzata tervezetének 12. pontjához278
Felszólalások a párt szervezeti szabályzatának vitájában279
Határozati javaslat Martinov és Akimov nyilatkozatára vonatkozólag281
Felszólalások Martinov és Akimov nyilatkozatának vitájában282
Határozati javaslat a Bundnak az OSZDMP-ből való kilépéséről284
Kiegészítés a Bundnak az OSZDMP-ből való kilépéséről Martov által benyújtott határozati javaslathoz286
Határozati javaslat a különálló csoportokról287
Határozati javaslat a katonaság körében végzendő munkáról288
Határozati javaslat a parasztság körében végzendő munkáról289
Beszéd az "Iszkra" szerkesztőségének megválasztásakor290
Felszólalás a párt központi bizottságának megválasztásakor294
Határozati javaslat lap kiadásáról a szekták tagjai számára295
Felszólalás a Potreszov (Sztarover) által a liberálisokhoz való viszonyról benyújtott határozati javaslat vitájában296
Felszólalás a tanulóifjúsághoz való viszony kérdéséről297
A reformok korszaka298
A bundista nacionalizmus utolsó szava306
Törvény a balesetet szenvedett munkások kártalanításáról310
Nem talált célba!318
A forradalmi ifjúság feladatai324
Előkészítő anyagok
Vázlat és jegyzetek az új események és régi kérdések című cikkhez341
Levélvázat "Az OSZDMP bizottságainak és csoportjainak az országos pártkongresszus elé terjesztendő jelentéseiről"345
Anyagok "A falusi szegénységhez" című brosúrához347
A brosúra vázlatai347
A brosúra egyes fejezeteinek tervezetei és vázlatai152
Kivonatok a brockhaus és Efron-féle lexikonból és számítások az oroszországi földbirtokviszonyokra vonatkozólag356
A lovak megoszlása parasztok közt a falusi közösségekben359
Számítások és grafikus ábrázolások a falusi osztálycsoportok elemzéséhez361
Egy eszerek elleni brosúra tervezete364
Egy eszerek elleni cikk tervezete372
Anyagok az OSZDMP II. kongresszusához374
Megjegyzések az "Iszkra" szervezet tevékenységéről szóló kongresszusi beszámolóhoz374
Az OSZDMP II. rendes kongresszusának programja376
Az OSZDMP II. kongresszusának összetétele383
Az OSZDMP II. kongresszusa üléseinek naplója385
Jegyzetek a programbizottság munkájáról404
Beszédvázlatok a bund helyéről az OSZDMP-ben407
Beszédvázlat a pártprogramról409
Jegyzetek a Bund-küldötteknek a szervezeti szabályzat megvitatási rendjére vonatkozó javaslata feletti vitáról410
Jegyzetek a szervezeti szabályzat 1. pontja feletti vitáról411
Beszédvázlat az "Iszkra" szerkesztőségének megválasztása kérdésében414
A kongresszus összetétele415
Martov ellentmondásai és cikcakkjai419
A forradalmi ifjúság feladatairól szóló levelek tervezete420
"A második pártkongresszus" című cikk vázlata422
Mutatók
Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke427
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett munkák és kiadványok jegyzéke 430
A V. I. Lenin által lefordított munkák jegyzéke431
Jegyzetek432
A Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója486
Névmutató507
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai545
Tárgymutató565
8. KÖTET
Előszó
1903
Beszámoló az OSZDMP II. kongresszusáról1
A jegyzőkönyv-bizottságnak 21
A jegyzőkönyv-bizottságnak22
Az arcátlanság maximuma és a logika minimuma23
A központi bizottságnak és a központi lap szerkesztőségének felhívása az ellenzék tagjaihoz. Tervezet29
Az orosz forradalmi szociáldemokrácia külföldi ligájának II. kongresszusa35
Megjegyzések a napirendhez37
Előzetes megjegyzések az OSZDMP II. kongresszusáról szóló beszámolóhoz38
Beszámoló az OSZDMP II. kongresszusáról41
Nyilatkozat Martov beszámolójával kapcsolatban53
Beszédek a liga szervezeti szabályzatáról54
Felszólalás a liga szervezeti szabályzatára vonatkozó határozati javaslatok felett tartott szavazás eredményei kapcsán56
Egy be nem nyújtott nyilatkozat57
A párttanács határozata62
Nyilatkozat a párttanácsból és a központi lap szerkesztőségéből való kilépésről63
A Bund helyzete a pártban64
A narodnyikoskodó burzsoázia és a fejvesztett narodnyikság75
Az OSZDMP központi lapjának szerkesztőségéhez84
Kiadatlan nyilatkozat85
Az OSZDMP központi bizottságának levele a külföldi liga vezetőségéhez, a párt közreműködő csoportjaihoz és valamennyi külföldön tartózkodó párttaghoz86
Beszámoló az OSZDMP II. kongresszusáról41
Nyilatkozat a párttanácsból és a központi lap szerkesztőségéből való kilépésről63
A Bund helyzete a pártban64
A narodnyikoskodó burzsoázia és a fejvesztett narodnyikságq75
Az OSZDMP központi lapjának szerkesztőségéhez84
Kiadatlan nyilatkozat85
Az OSZDMP központi bizottságának levele a külföldi liga vezetőségéhez, a párt közreműködő csoportjaihoz és valamennyi külföldön tartózkodó párttaghoz86
Levél az "Iszkra" szerkesztőségéhez90
Miért léptem ki az "Iszkra" szerkesztőségéből?94
Megjegyzés az új "Iszkra" állásfoglalásához101
A párt tagjaihoz103
Az OSZDMP tanácsa107
Megjegyzés a napirendhez109
Határozati javaslat a pártbéke helyreállítását célzó intézkedésekről110
Beszédek a pártbéke helyreállítását célzó intézkedésekről113
Beszédek a pártbéke helyreállítását célzó intézkedésekről123
Megjegyzések a napirendhez137
A pártbéke helyreállítására vonatkozó határozati javaslat felolvasása138
Felszólalás a központi bizottság képviselői közvéleményének beterjesztésekor139
A központi bizottság képviselőinek különvéleménye140
Felszólalás a központi bizottság képviselőinek különvéleménye védelmében144
Megjegyzés a napirendhez145
Beszédek a III. pártkongresszus összehívásáról146
Határozati javaslat a III. pártkongresszus összehívásáról148
Beszédek pártirodalom kiadásáról149
Január 17-én (30-án) előterjesztett határozati javaslatok157
Az oroszdországi szociáldemokrata munkáspárt központi bizottságától 159
A párthoz160
Az orosz proletariátushoz165
Az "Iszkra" szerkesztőségéből való kiválásom körülményeiről170
Május elseje176
Egy lépés előre, két lépés hátra (Pártunk válsága)181
A kongresszus előkészítése187
A kongresszuson kialakult csoportosulások jelentősége189
A kongresszus kezdete - Incidens a Szervező Bizottsággal193
A "Juzsnij Rabocsij" csoport feloszlatása201
A nyelvek egyenjogúsága körül lezajlott incidens204
Az agrárprogram211
A párt szervezeti szabályzata. artov elvtárs tervezete219
Vita a centralizmusról az iszkrások szakadása előtt228
A szervezeti szabályzat első pontja233
Akik ártatlanul szenvedtek az opportunizmus hamis vádja miatt255
A szervezeti szabályzat vitájának folytatása. A Párttanács összetétele265
A szervezeti szabályzat körüli vita vége. Kooptálás a központi szervekbe. A "Rabocseje Gyelo" küldötteinek távozása271
A választások. A kongresszus vége284
A kongresszusi harc általános képe. A párt forradalmi és opportunista szárnya311
A kongresszus után. Két harci módszer325
Kis kellemetlenségek nem zavarhatnak meg nagy örömet344
Az új "Iszkra". Opportunizmus szervezeti kérdésekben355
Egy és más a dialektikáról. Két fordulat384
Levél a központi bizottság tagjaihoz399
A központi bizottság három tagjának nyilatkozata403
A párthoz407
Az OSZDMP tanácsa409
Megjegyzés a napirendhez411
Beszédek a pártközi konferenciáról412
Beszédek a nemzetközi szocialista kongresszus OSZDMP-képviseletéről416
Megjegyzés a "Gncsakisták" lapja fölötti ellenőrzés szükségességéről418
Módosítási javaslat Marton határozati javaslatához, mely szerint a központi lapnak és a központi bizottságnak joga van visszahívni képviselőit a párttanácsból419
Beszédek a bizottságokba való kooptálásról és a központi bizottságnak új bizottsági tagok kinevezésére való jogáról420
Beszédek az OSZDMP III. kongresszusának összehívása kérdésében tartandó szavazás rendjéről424
Beszéd a "Rasszvet" című lapról426
Hozzászólások a párttanács üléséről készült jegyzőkönyv nyilvánosságra hozatalának kérdésében427
Nyilatkozat az OSZDMP központi bizottsága külföldi képviselői felhatalmazásának átruházásáról428
Előkészítő anyagok
Anyagok az orosz forradalmi szociáldemokrácia külföldi ligája II. kongresszusához431
A liga kongresszusán az OSZDMP II. kongresszusáról tartandó beszámoló vázlata431
Jegyzetek a liga kongresszusának első üléséről437
Anyagok "A narodnyikoskodó burzsoázia és a fejvesztett narodnyikság" című cikkhez440
Az agrárkérdéshez című cikkének konspektusa440
A narodnyikoskodó burzsoázia és a fejvesztett narodnyikság című cikk vázlatai442
Az "Iszkra" szerkesztőségéhez intézett levél tartalmi vázlata448
Anyagok az "Egy lépés előre, két lépés hátra" című könyvhöz449
Az OSZDMP II. kongresszusa jegyzőkönyvének vázlatos konspektusa449
A küldöttek jellemzése a jegyzőkönyv alapján452
Az "Iszkra" szervezet összetétele az OSZDMP II. kongresszusán458
A mocsár459
Csoportosulások és a szavazások típusai az OSZDMP II. kongresszusán461
A brosúra vége461
Tájékjoztatás a többséghez tartozó küldöttek augusztus 18-i magánösszejöveteléről465
Az "Iszkra" szerkesztőségéből való kiválásom körülményeiről" című levél töredékes változata 466
A párizsi kommünről szóló előadás három konspektusa467
Mutatók
Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke481
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett kiadványok és dokumentumok jegyzéke483
Feltehetőleg V. I. Lenintől származó munkák485
Jegyzetek486
A Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források msutatója533
Névmutató551
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai596
Tárgymutató609
9. KÖTET
Előszó
1904
Mire törekszünk? (A párthoz)1
A párthoz12
A központi bizottság öt tagjának Oroszországa20
Levél a II. pártkongresszus többsége mellett állát foglaló központi bizottsági megbízottakhoz és OSZDMP BIZOTTSÁGI TAGOKHOZ22
A Genfi többségi csoport határozatának tervezete24
Levél Glebovhoz26
Előszó N. Sahov "Harc a kongresszusért" című brosúrájához34
Egy lépés előre, két lépés hátra36
Értesítés a többségi bizottságok irodájának megalakulásáról48
A szolgálatkész liberálás53
A Zemsztvo-kampány és az "ÍIszkra" terve57
Előszó "Lopuhinnak, a rendőri ügyosztály igazgatójának memoranduma" című brosúrához306
Kit akarnak becsapni?310
A proletariátus és a burzsoá demokrácia313
A proletariátus és a parasztság316
Az utcai harcról322
Az első lépés324
A pártprogram történetéhez330
Agrárprogramunkról331
A bonapartisták üzelmei336
A második lépés341
Az európai tőke és az önkényuralom 346
1789-es típusú vagy 1848-as típusú forradalom?354
A párthoz357
Előkészítő anyagok
A parasztság és a szociáldemokrácia című cikk tervezete361
A válságokról szóló propagandista-előadás tervezete364
A szociáldemokrata programról szóló három előadás tervezete366
"Hogyan védekeznek?" című cikk téziseinek vázlata368
Az "1985 és 1905 (Egy kis párhuzam) című cikk tervezete370
Anyag "A munkásdemokrácia és burzsoá demokrácia" című cikkhez377
Megjegyzések "A proletariátus hadseregének mozgósítása" című cikkhez377
A legégetőbb kérdés című cikk tervezete379
A legégetőbb kérdés című cikk átdolgozásának tervezete381
Jegyzetek és vázlat az "Új feladatok és új erők" című cikkhez383
A proletariátus és a parasztság című cikk tervezete385
Mutatók
Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke389
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett kiadványok és dokumentumok jegyzéke390
Jegyzetek393
A Lenin ásltal idézett és említett irodalmi művek és források mutatója432
Névmutató460
V. I. lenin életének és tevékenységének dátumai498
Tárgymutató512
10. KÖTET
Előszó
1905
A szociáldemokrácia és az ideiglenes forradalmi kormány1
A proletariátus és a parasztság forradalmi-demokratikus diktatúrája19
Francia-orosz sápok30
A "Vperjod" szerkesztőségésnek megjegyzése a szenhtpétervári fémárugyár munkásai csoportjának határozatához32
Tolvaj kiált fogdmeget33
A liberálisok agrárprogramja42
Marx az amerikai "általános földfelosztásról"50
A leleplezett tanács57
Az alkotmány vására62
Nyílt levél Plehanov elvtárshoz, az OSZDMP tanácsának elnökéhez67
Május elseje76
A III. kongresszus kérdéséhez80
Az OSZDMP III. kongresszusa83
A III. kongresszus szervező bizottságának egyes szervezetek képviseletére vonatkozó határozattervezetei85
A szervező bizottságnak a kongresszus megalakulására vonatkozó határozattervezete88
Hozzászólás a mandátumvizsgáló bizottságnak a kazanyi bizottság képviseletére vonatkozó jelentéséhez90
Módosítási javaslat a mandátumvizsgáló bizottságnak a kazanyi bizottság kongresszusi képviseletére vonatkozó javaslatához91
Felszólalás a szervező bizottság jelentése megvitatásának kérdcésében92
Határozattervezet a szervező bizottság jelentésének megvitatására93
Beszéd a kongresszus törvényességéről94
A III. pártkongresszus napirendjének tervezete96
Felszólalás a kongresszus napirendjének vitája során98
Felszólalás a kongresszus munkarendjének vitája során99
Javaslat a küldöttek beszámolóit megvizsgáló bizottság és a határozasttervezeteket előkészítő bizottság megválasztására100
Beadványok a kongresszus mandátumvizsgáló bizottságához101
Felszólalások a mandátumvizsgáló bizottság jelentésének megvitatása során103
határozattervezet a kazanyi és a kubváni bizottság jóváhagyása tárgyában106
Határozattervezet a kongresszusi szavazás rendjéről107
Hatáűrozattervezet az OSZDMP-nek a fegyferes felkeléshez való viszonyáról108
Beszéd a fegyveres felkelés kérdéséről110
Kiegészítő határozattervezet a fegyveres felkelésről111
Beszéd a fegyveres felkelés kérdéséről112
Határozati javaslat a fegyveres felkelésről114
Kiegészítés a forradalom küszöbén és a forradalom idején követett kormánypolitika tekintetében elfoglalt álláspontra vonatkozó határozati javaslathoz118
Beszéd a forradalom küszöbén követett kormánytaktika tekintetében elfoglalt álláspontról119
Határozattervezet a szociáldemokráciának az ideiglenes forradalmi kormánybvan való részévteléről120
Előadói beszéd a szociáldemokráciának ayz ideiglenes forradalmi kormányban való részvételéről122
Határozati javaslat az ideiglenes forradalmi kormányról136
Kiegészítés az ideiglenes forradalmi kormányra vonatkozó határozati javaslathoz138
Beszéd az ideiglenes forradalmi kormányról szóló határozati javaslathoz benyújtott módosításokról139
Határozattervezet a központi bizottság hivatalbalépésének időpointjáról183
Felszólalás az OSZDMP III. kongresszusa jegyzőkönyvének kiadásáról184
Határozattervezet az OSZDMP III. kongresszusáról szóló közleménynek és a kongresszusi jegyzőkönyvének kiadásáról185
Határozattervezet a kaukázusi eseményekkel kapcsolatban186
Felszólalások a kaukázusi eseményekkel kapcsolatos határozati javaslat megvitatása során187
A pártszervezetek kéthetenkénti jelentéseiről188
Politikai szofizmák190
Közlemény az oroszdországi szociáldemokrata munkáspárt III. kongresszusáról199
A kongresszus megalakulásáról204
A harmadik kongresszus276
A győztes forradalom213
Levél a nemzetközi szocialista irodának 215
A konzervatív burzsoázia tanácsai216
Az ideiglenes forradalmi kormányról221
Összeomlás241
A forradalmi harc és a liberális alkuszi tevékenység245
A zsidó munkásokhoz254
A forradalmi proletariátus demokratikus feladatai258
Egy új forradalmi munkásszövetség265
A burzsoá árulás első lépései277
Fehérkesztyűs "forradalmárok"284
Nyílt levél a "leipziger volkszeitung" szerkesztőségéhez289
A proletariátus harca és a burzsoázia szervilizmusa292
A harmadik lépés hátra299
A nemzetközi szocialista irodának309
Három alkotmány, avagy az államrend három formája311
Miben áll az államrendnek ez a három formája?311
Mit jelentenek az államrend e formái?312
Mire kellenek az állam felépítésének e formái?313
A forradalmi hadsereg és a forradalmi kormány314
Az oreosz cár a török szultánnál keres védelmet saját népével szemben323
A legújabb hírek328
A burzsoázia alkudozik az önkényuralommal, az önkényuralom alkudozik a burzsoáziával329
A politika és a pedagógia összekeveréséről322
Az ideiglenes forradalmi kormány képe336
Az OSZDMP III. kongresszusa jegyzőkönyvszerkesztő bizottságának megjegyzése a jegyzőkönyv szövegéhez339
Előkészítő anyagok
A szociáldemokrácia és az ideiglenes forradalmi kormány című cikk tervezete343
Anyagok "a proletariátus és a parasztság forradalmi-demokratikus diktatúrája" című cikkhez345
Megjegyzések az "ÍIszkra" 93. számában megjelent tárcához345
A cikk tervezete346
A liberálisok agrárprogramja című cikk tervezete349
A május elsejei röpirat vázlata352
Anyagok az OSZDMP III. kongresszusához354
A kongresszus napirendjének tervezetéhez354
Megjegyzések Rumjancevnek az OSZDMP nyílt politikai akciójára vonatkozó határozattervezetéhez358
Anyagok a szociáldemokráciának az ideiglenes forradalmi kormányban való részvételéről tartott előadói beszédhez360
A munkásoknak és az értelmiségieknek a szociáldemokrata szervezeteken belüli viszonyáról mondott beszéd vázlata367
Módosítási javaslatok a propagandáról és az agitációról szóló határozat tervezetéhez368
Az OSZDMP III. kongresszusáról és határozatairól szóló beszámoló tervezete369
Jegyzetek az ideiglenes forradalmi kormányról című cikkhez372
Jegyzetek A forradalmi harc és a lsiberális alkuszi tevékenység című cikkhez373
A pártszakadás vázlata376
A Trepov diktatúrája és Sipov jelöltsége" című cikk befejezetlen vázlata378
A forradalmi hadsereg és a forradalmi kormány című cikk tervezetei380
Röplaptervezet384
Mutatók
Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke389
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett munkák és kiadványok jegyzéke391
Jegyzetek393
A Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója438
Névmutató473
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai502
Tárgymutató517
11. KÖTET
Előszó
1905
A szociáldemokrácia két taktikája a demokratikus forradalomban
A legidőszerűbb politikai kérdcés7
Mit ad nekünk az OSZDMP III. kongresszusának az ideiglenes forradalmi kormányról szóló határozata?10
Mit jelent "a forradalomnak a cárizmus feletti döntő győzelme"?17
A monarchikus rendszer felszámolása és a köztársaság23
Hogyan kell "előbbre vinni a forradalmat"?28
Honnan fenyegeti a proletariátust az a veszély, hoigy meg lesz kötve a keze a következetlen burzsoázia elleni harcban32
Taktika "a konzervativoknak a kormánybl való eltávolítására"45
Az oszvobozsgyenyizmus és az újszkrásság49
Mit jelent szélső ellenzéki pártnak lenni forradalom idején?58
A "forradalmi kommünök" és a proletariátus és a parasztság forradalmi-demokratikus diktatúrája61
Az OSZDMP III. kongresszusa és a "konferencia" néhány határozatának futólagos összehasonlítása71
Gyengül-e a demokratikus forradalom lendülete, ha a burzsoázia eltántorodik a forradalomtól?75
Befejezés. Menjünk-e győzni?86
A Párizsi Kommün és a demokratikus diktatúra feladatai című cikk befejező része122
Tanít a forradalom123
Tehetetlen düh134
A proletariátus harcol, a burzsoázia a hatalom felé lopakodik139
A munkások a pártszakadásról című brosúra előszava149
ABuligin-duma bojkottja és a felkelés156
Megjegyzés az OSZDMP külföldi szervezetei konferenciájának határozatához165
Megjegyzés P. Nyikolajev "Az oroszországi forradalom" című brosúrájához166
Megjegyzés M. N. Pokrovszkij "A szervezett értelmiség és a szociáldemokraták" című cikkéhez167
"A Proletarij" szerkesztőségének válasza "munkás" elvtárs kérdéseire169
"A cár egyesülése a néppel és a nép egyesülése a cárral"171
A fekete százak és a felkelés megszervezése180
Szerkesztőségi utószó "A harmadik kongresszus a kaukázusi mensevikek ítélőszéke előtt" című cikkhez185
Máris meghátrálnak a "liberális" Zemsztvo-képviselők186
A monarchista burzsoázia uszályában vagy a forradalmi proletariátus és parasztság élén?187
Egy igen zavaros terv igen világos kifejtése199
A nemzetközi szociáldemokrácia tájékoztatása pártunk ügyeiről202
Megjegyzés az "Oroszország pénzügyi helyzete és a forradalom" című cikkhez204
A szociáldemokrácia viszonya a parasztmozgalomhoz205
Mit akarnak és mitől félnek liberális burzsoáink215
A külső behatás nélküli születés elmélete221
Jó barátok, ha egymásra találnak227
Vitatkozzatok a taktikáról, de adjatok ki világos jelszavakat!236
Parlamentesdi239
A liberális szdövetségek és a szociáldemokrácia255
Védelemből támadásba257
A jelenlegi helyzetről260
A Zemsztvo-kongresszus262
A szociáldemokrata aranyos269
Szocializmus és parasztság270
A jóllakott burzsoázia és az éhes burzsoázia279
Földbirtokosok a duma bojkottjáról286
A pártegyesítésének kérdéséhez290
Mérges válasz292
Újabb mensevik konferencia294
Az OSZDMP képviselete a nemzetközi szocialista irodában296
Az olvasókkal folytatott beszélgetésekből299
Véres napok Moszkvában300
Az alvó burzsoázia és a felébredt burzsoázia306
Az OSZDMP központi lapjának szerkesztőségétől308
A németországi szociáldemokrata munkáspárt jénai kongresszusa310
Csak semmi csalaás! A mi erőnk az igazság kimondásában rejlik315
Trubeckoj halálára320
Oroszország pénzügyei322
A szentpétervári bizottság mellett működő harci bizottsághoz324
A forradalmi hadsereg osztagainak feladatai327
Az úgynevezett örmény szociáldemokrata munkás-szervezetről332
Politikai sztrájk és utcai harc Moszkvában333
Az "Iszkrás" taktika legújabb vívmánya, avagy komédiába illő választás mint a felkelés újabb indítéka341
Megjegyzés M. Boriszov "A szakszervezeti mozgalomról és a szociáldemokrácia feladatairól" című cikkéhez358
Liberális remények a dumával kapcsolatban359
A moszkvai események tanulságai361
A "borba proletariata"370
A külföldön élő ifjúság és az orosz forradalom371
Előkészítő anyagok
Utószó-tervezet "A szociáldemokrácia két taktikája a demokratikus forradalomban" című könyvhöz375
A proletariátus harcol, a burzsoázia a hatalom felé lopakodik című cikk tervezete 377
A "Munkások szétszakadásáról" című brosúra előszavának eredeti változata379
"A Bulign-duma bojkottja és a felkelés" című cikk tervezete381
Anyagok "A cár egyeüslése a néppel és a nép egyesülése a cárral" című cikkhez383
Anyagok "A monarchista burzsoázia uszályában vagy a forradalmi proletariátus és parasztság élén?" és "Egy igen zavaros terv igen világos kifejtése" című cikkhez387
Vázlat a Buligin-dumával kapcsolatos bolsevik és mensevik taktika közti különbségről393
Megjegyzések a Buligin-duma választásainak kérdéséről395
"A munkásosztály és a forradalom" című brosúra tervezetei396
A Buligin-dumáról szóló referátum tervezete398
"A szocialista politika fő feladata" című cikk tervezete400
A "Szocializmus és parasztság" című cikk tervezete402
A "Véres napok Moszkvában" és a "Politikai sztrájk és utcai harc Moszkvában" című cikkek tervezete404
Megjegyzés408
P. B. Akszelrod "A népi duma és a munkáskongresszus" című brosúrájáról410
"A moszkvai események tanulságai" című cikk tervezete
Mutatók
V. I. Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke419
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett kiadványok és dokumentumok jegyzéke421
Jegyzetek424
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója463
Névmutató494
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai521
Tárgymutató534
12. KÖTET
1905
Az oroszországi általános politikai sztrájk1
Erőegyensúly5
A politikai csoportosulás első mérlege7
A vesztesek hisztériája15
A forradalmi riga ultimátuma18
A bohóc-miniszter tervei20
Kiéleződik a helyzet Oroszországban22
Megjegyzések "A brit munkásmozgalom és a trade-unionok kongresszusa" című cikkhez25
A forradalom első győzelme26
Nyikolaj Ernyesztovics Bauman34
A legújabb hírek36
A kispolgári és a proletár szocializmus37
Két ütközet között45
Feladataink és a munkásküldöttek szovjetje55
Közeleg a kibontakozás69
Betoldások V. Kalinyin "A parasztkongresszus" című cikkébe76
A párt újjászervezéséről78
A proletariátus és a parasztság89
A párt szervezete és a pártos irodalom93
A munkásküldöttek pétervári szovjetje végrehajtó bizottságának határozata a munkáskizárások elleni harc módjairól99
Egy sikertelen provokáció101
A hadsereg és a forradalom103
billeg a mérleg107
Tanuljatok az ellenségtől109
Forradalmi bürokratizmus és forradalmi tett111
A haldokló önkényuralom és a népi hatalom új szervei115
Szocializmus és anarchizmus120
A szocialista párt és a párton kívüli forradalmiság124
Szocializmus és vallás133
A "többség" tanmerforsi konferenciájának határozata az agrárkérdésben138
A munkáspárt és feladatai a mai helyzetben140
A forradalom egyes szakaszai, iránya és távlatai
1906
Bojkottáűljuk-e az állami dumát?148
Az állami duma és a szociáldemokrata taktika153
Oroszország mai helyzete és a munkáspárt taktikája164
Az OSZDMP pétervári városi konferenciája173
Az OSZDMP pétervári városi konferenciája181
Pétervár és környéke munkásaihoz és munkásnőihez191
Az OSZDMP pétervári szervezetének határozata a bojkott-taktikáról195
Az orosz forradalom és a proletariátus feladatai199
Taktikai platform az OSZDMP egyesülési kongresszusa számára211
A munkáspárt agrárprogramjának felülvizsgálata229
A kadetok győzelme és a munkáspárt feladatai259
Előszó K. Kautsky "nincs többé szociáldemokrácia" című brosúrájának orosz nyelvű kiadásához336
Az OSZDMP egyesülési kongresszusa339
Az egykori "bolsevik" frakció egyesülési kongresszusi küldötteinek felhívása a párthoz377
Előkészítő anyagok
Jegyzetek "Az oroszországi általános politikai sztrájk" című cikkhez385
Jegyzetek "A forradalom első győzelmei" című cikkhez388
"A kispolgári és a proletár szocializmus" című cikk tervezete391
Mutatók
V. I. Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke395
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett kiadványok és dokumentumok jegyzéke399
A V. I. Lenin által lefordított munkák jegyzéke401
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója454
Névmutató479
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai505
Tárgymutató516
13. KÖTET
1906
Beszámoló az orosz egyesüdlési kongresszusról1
Harc a szabadságért és harc a hatalomért65
Újabb fellendülés68
A kongresszus eredményeihez74
A duma és a nép78
Újságok és folyóiratok olvasása közben82
A bolksevikoknak az állami duma kérdésében benyújtott határozati javaslatához84
Az állami duma munkáscsoportja85
A szervezeti kérdéshez89
Beszéd a Panyina-házban tartott népgyűlésen90
A Panyina-házban tartott népgyűlés határozata92
A paraszti vagy "Trudovik" csoport és az OSZDMP 93
A földkérdés a dumában97
Határozat és forradalom101
Se földet, se szabadságot104
A szociáldemokraták választási győzelme Tifliszben107
A kormány, a duma és a nép110
A kadetok akadályozzák a dumát abban, hogy a néphez forduljon114
Még alkudozni sem akarnak116
A munkásképviselők felhívásáról118
A földkérdés és a szabadságért folyó harc120
A goremikinisták, az októbristák és a kadetok124
A bírálat szabadsága és az akcióegység126
Rossz tanácsok129
Hírek és híresztelések az állami duma feloszlatásáról135
Kautsky az állami dumáról137
A kadetok, a trudovikok és a munkáspárt140
Hogyan vélekedik Plehanov elvtárs a szociáldemokrácia taktikájáról145
Az OSZDMP pétervári bizottságának határozata az állami dumához való viszonyról166
A duma-kormány jelszaváról168
A jelenlegi politikai helyzetről170
A proletariátus taktikája és a jelenlegi feladatok175
A német szociáldemokrácia a kadetokról179
Újságok és folyóiratok olvasása közben184
Döntsenek a munkások185
"Ne felfelé tekintsünk, hanem lefelé"190
A reakció fegyveres harcba kezd194
Az OSZDMP pétervári bizottságának határozata a duma-kormány kérdésében200
Nagy események küszöbén202
Ingadozás fent, elszántság lent204
Egységbe207
A duma és a nép211
Harc a hatalomért és "harc" alamizsnákért214
Duma-franciónk nyilatkozatával kapcsolatban218
"Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra"224
Egy hasznos vita226
Az éhezők megsegítése és a duma taktikája229
Kormányátalakítási tárgyalások234
Újságok és folyóiratok olvasása közben236
Ki van a kadetokkal való szövetség mellett?239
A kadet duma pénzt adott a pogromlovagok kormányának246
Újságok és folyóiratok olvasása közben250
A kadetok kontrásai251
Még egyszer a duma-kormányról256
Újságok és folyóiratosk olvasása közben261
A "párton kívüli" bojkottisták helytelen okoskodásai270
A burzsoázia dorgál, a proletariátus harcra mozgósít276
A hadsereg és a nép278
Újságok és folyóiratok olvasása közben281
A tömegek szervezéséről és a harc időpontjának megválasztásáról283
Újságok és folyóiratok olvasása közben287
Merész támadás és félénk védelem289
A duma-pártok és a jnép294
A reakció összeesküvései és a pogromlovagok fenyegetései298
A duma feloszlatása és a proletariátus feladatai301
A sveaborgi küldöttségről322
Vihar előtt325
A bojkottról332
A politikai válság és az opportunista taktika bukása340
A napi eseményekhez356
A "munkáskongresszusról"359
A moszkvai felkelés tanulságai360
Taktikai ingadozások368
A kormány politikája és a közelgő harc373
El a kezekkel378
A lengyel szocialista párt partizánakciójáról383
A Bund egyesülése az oroszországi szociáldemokrata munkáspárttal384
Eszer Mensevikek386
Mutatók
V. I. Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke399
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett ki8adványok és dokumentumok jegyzéke405
Jegyzetek407
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója455
Névmutató489
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai520
Tárgymutató529
14. KÖTET
1906
A partizánháború1
Újabb államcsíny készül12
A partizánháború kérdéséhez18
Kísérlet az orosz politikai pártok osztályodzására19
Megjegyzések a "szocial-demokrat" 1. számához26
Az orosz radikális későn kapott észbe30
A kadet kongresszus eredményeihez35
Nyárspolgári szellem forradalmárok körében40
Martov és Cserevanyin megnyilatkozásai a polgári sajtóban51
A dsrendkívüli pártkongresszus összehívásáról58
Hogyan írják a történelmet61
Utóirat "A szociáldemokrácia és a választási hadjárat" című cikkhez65
A szociáldemokrácia és a választási egyezmények69
Az OSZDP második konferenciája93
Felhívás a választókhoz102
A kadetokkal való blokkokról107
A kadetokkal kacérkodó szociáldemokraták elleni harc és a pártfegyelem120
Hogyan folytatják az armaviri szociáldemokraták a választási hadjáratot124
Kit válasszunk meg az állami dumába127
Újabb szenátusi magyarázat134
A mensevizmus válsága143
A munkáskongresszus és az eszerekkel való egyesülés166
A proletariátus és szövetségese az orosz forradalomban169
A Bund lapjának egyik cikkéhez180
A kormány mesterkedései a duma meghamisítására és a szociáldemokrácia feladatai188
A politikai helyzet és a munkásosztály feladatai194
A munkáspárt feladatai és a parasztság201
Előszó W. Liebknecht "Semmiféle kompromisszumot, semmiféle választási egyezményt!" című brosúrájának orosz fordításához206
Előszó K. Kautsky "Az orosz forradalom hajtóerői és távlatai" című brosúrájának orosz fordításához213
Milyen álláspontot foglalnak el a duma-választások kérdésében a polgári pártok és a munkáspárt220
1907
Plehanov és Vasziljev225
Beszámoló az OSZDMP pétervári szervezetének konferenciáján a II. állami duma választásaival kapcsolatos választási megegyezések kérdésében232
A munkáspárt választási hadjárata Pétervárott233
A szociáldemokrácia és a duma-választások241
"Hallgasd meg az ostoba ítéletét..."266
A szociuáldemokrácia választási hadjárata Pétervárott285
Fokról fokra293
A 31 mensevik tiltakozása298
A pétervári választások és a 31 mensevik képmutatása302
Hogyan szavazzunk a pétervári választásokon313
A pétervári választások és az opportunizmus válsága325
Választás a pétervári munkáskúriában329
A szociáldemokraták és a szociálforradalmárok harca aay szentpsétervári munkáskúriai választásokon337
Hogyan szavazzunk a pétervári választásokon?342
Politikai Lidvall-ügy351
A pétervári választások jelentősége354
Előszó Marx L. Kugelmannhoz intézett leveleinek orosz fordításához359
A második duma és a forradalom hulláma368
A választások eredményei a pétervári munkáskúriában373
Pétervár Moszkva kerületének jelentése a II. duma választásairól380
Néhány adat a Dél-oroszországi munkáskúriai választásokról382
A pétervári választások eredményei385
Beszámoló a pétervári szervezet konferenciáján a duma-hadjárat és a dumabeli taktika kérdéséről393
Mutatók
V. I. Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke401
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett munkák és kiadványok jegyzéke403
A feltehetőleg V. I. Lenintől származó munkák jegyzéke405
Jegyzetek406
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója451
Névmutató480
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai507
Tárgymutató514
15. KÖTET
1907
Határozattervezetek az OSZDMP ötödik kongresszusa számára1
Az OSZDMP taktikája a választási hadjárat idején11
A második állami duma megnyitása17
A második duma és a proletariátus feladatai23
Sztolipin nyilatkozatáról26
Az első fontos lépés29
Van-e joguk a mensevikeknek a kadetokat támogató politika folytatására33
A duma-választások és az orosz szociáldemokrácia taktikája36
Kispolgári taktika46
A szakadás szervezői a várható szakadásról50
Az opportunizmus taktikájáról53
A bolsevikok és a kispolgárság59
Válasz L. Martovnak64
A duma hamarosan várható szétkergetése és a taktika kérdései65
A kadetok és a trudovikok69
A forradalmi szociáldemokrácia platformja73
Hogyan nem szabad határozatokat írni85
Megjegyzés az észt szociáldemokraták határozatához108
Mézet ígér, mérget ád109
Az egyezség alapjai115
Tervezet az agrárkérdésről a második állami dumában tartandó beszédhez121
A duma és a költségvetés jóváhagyása152
Kéz kezet mos158
Értelmiségi kötekedők az értelmiség uralma ellen162
Ingerült kapkodás166
A mensevikek taktikai platformja179
Az agrárkérdés és a forradalom erői194
A vérszegény duma, avagy a vérszegény kispolgárság198
A diadalmaskodó banalitás, avagy a kadetok kedvében járó eszerek202
A szociáldemokrata frakció és április harmadika a dumában 206
Az orosz forradalom ereje és gyengesége210
Előszó a J. Ph. Becker, J. Dietzgen, F. Engels, K. Marx és mások levelei F. A. Sorgéhoz és másokhoz cíű könyv orosz fordításához219
A duma és az orosz liberálisok238
Larisn és Hrusztaljov242
Franz Mehring a második dumáról247
Újjászervezés és a szakadás megszüntetése Pétervárott254
Az össznemzeti forradalom kérdéséhez263
Az oroszországi szociáldemokrata munkáspárt katonai és harci szervezetei novemberi konferenciájának jegyzőkönyvéről268
Jelentés az OSZDMP V. kongresszusának a pétervári szakadásról és a pártbíróság ezzel kapcsolatos megalakításáról278
Az OSZDMP V. kongresszusa295
A proletariátus feladatai a polgári demokratikus forradalom jelenlegi szakaszában348
A polgári pártokhoz való viszony350
Mutatók
V. I. Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke373
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett kiadványok jegyzéke375
A feltehetőleg V. I. Lenintől származó munkák jegyzéke376
Jegyzetek377
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója437
Névmutató466
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai505
Tárgymutató515
16. KÖTET
1907
A bojkott ellen1
Heyden gróf emlékére35
A július 8-i pétervári városi konferencián a szociáldemokrata munkáspártnak a harmadik dumához való viszonyáról mondott beszéd tézisei43
Határozattervezetek az OSZDMP harmadik konferenciája számára45
Egy újságíró jegyzetei50
A stuttgarti nemzetközi szocialista kongresszus62
Megjegyzések a stuttgarti kongresszusnak "A militarizmus és a nemzetközi konfliktusok" címmel hozott határozatához69
A stuttgarti nemzetközi szocialista kongresszus73
Megjegyzések Clara Zetkinnek "A stuttgarti nemzetközi szocialista kongresszus" című cikkéhez82
Előszó a "12 év" című gyűjteményhez87
Az antimilitarista propaganda és a szocialista munkásifjúság szövetségei104
Forradalom és ellenforradalom108
Hogyan írják a történelmet a "szociálforradalmárok"117
Az OSZDMP szentpétervári szervezetének konferenciája121
A harmadik duma129
Plehanov cikkéről139
Egy "undorító orgia" előkészítése141
De kik a bírák147
Az OSZDMP negyedik konferenciája155
A harmadik állami duma és a szociáldemokrácia162
Előszó Voinovnak a párt és a szakszervezetek viszonyáról szóló brosúrájához169
A szociáldemokrácia agrárprogramja az 1905-1907-es első orosz forradalomban177
1908
Politikai megjegyzések382
A "proletarij" szerkesztőségének nyilatkozata389
Az új agrárpolitika390
A szakszervezetek semlegessége394
Mi történt a portugál királlyal405
A duma költségvetési jogainak kibővítéséről folytatott vitához410
Utóirat "A duma kölktségvetési jogainak kibővítéséről folytatott vitához" cíű cikkhez417
A Kommün tanulságai418
Egy előre megrendelt rendőri-hazafias tüntetés422
Hogyan csapják be a népet a liberálisok428
Hogyan látja Marxot a nemzetközi liberalizmus433
Előkészítő anyagok
Anyag az OSZDMP harmadik konferenciájához441
Mutatók
V. I. Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke453
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett kiadványok és dokumentumok jegyzéke459
A feltehetőleg V. I. Lenintől származó munkák jegyzéke463
Jegyzetek465
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források msutatója517
Névmutató555
V. I. Lenin életének és tevékenységésnek dátumai605
Tárgymutató617
17. KÖTET
1908
Egyenes útra1
Az orosz forradalom "természetéről"8
Marxizmus és revizionizmus13
A kitaposott úton24
Kadet-októbrista blokk32
Az orosz forradalom értékeléséhez34
A második kadet évjárat47
Az agrárkérdés Oroszországban a XIX. század végén53
A mostani bomlás néhány vonásáról128
A szociáldemokrácia agrárprogramja az orosz forradalomban138
Robbanóanyag a világpolitikában161
A szerkesztőség megjegyzése170
A harcos militarozmus és a szociáldemokrácia antimilitarista taktikája172
Az OSZDMP központi bizottságának plénuma183
Az angol és a német munkások béketüntetése189
Lev Tolsztoj mint az orosz forradalom tükre192
A diákmozgalom és a mai politikai helyz et200
A balkáni és a perzsiai események207
A nemzetközi szocialista iroda ülése218
P. Maszlov hisztériás rohama234
Néhány megjegyzés P. Maszlov "válasz"-ához243
A jelenlegi helyzet megítéléséről254
Hogyan védelmezik Plehanov és társai a revizionizmust266
Két levél271
A III. duma agrárvitái287
Az OSZDMP V. Összoroszországi konferenciája301
1909
Hogyan összegezik a szociálforradalmárok a forradalom eredményeit, és hogyan összegezte a forradalom a szociálforradalmárok eredményeit317
Ki az útra331
"A soron levő kérdésekhez" című cikkről342
A proletariátus harcának célja forradalmunkban346
A németországi szociáldemokrata munkáspárt vezetőségéhez365
A bolsevizmus karikatúrája368
A burzsoázia "balratolódása" és a proletariátus feladatai380
A munkáspárt és a vallás387
Az osztályok és a pártok a valláshoz és az egyházhoz való viszonyuk szempontjából400
Előkészítő anyagok
Módosító javaslatok az OSZDMP központi bizottságának plénumán benyújtott, és az összoroszországi pártkonferencia összehívására vonatkozó határozattervezethez411
Az OSZDMP V. összoroszországi konferenciáján a szervezeti kérdésről mondott beszéd vázlata412
A marxizmusról szóló előadások tervezete413
Az "Oroszország jelenlegi helyzeté"-ről szóló referátum tervezete415
Mutatók
V. I. Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke419
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett kiadványok és dokumentumok jegyzéke422
Jegyzetek425
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források msutatója481
Névmutató516
V. I. Lenin életének és tevékenységésnek dátumai557
Tárgymutató572
18. KÖTET
1908
Tíz kérdés az előadóhoz1
Materializmus és empiriokriticizmus7
Mutatók
Jegyzetek343
A Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója372
Névmutató398
Időrendi mutató Leninnek a "Materializmus és empiriokriticizmus" című könyvön végzett munkájához432
Tárgymutató439
19. KÖTET
1909
A "Proletarij" kibővített szerkesztőségének értekezlete1
A likvidátorság likvidálása42
A cár európai útja és a feketeszázas duma néhány képviselőjének angliai utazása51
M. Ljadovnak a "Proletarij" szerkesztőségéshez intézett levelével kapcsolatban56
Leleplezett likvidátorok57
A Moszkva környéki bizottság végrehajtó bizottságának nyílt leveléről65
A pétervári választásokról67
Az otzovizmus és az istenépítés híveinek frakciója72
Még egyszer a pártelvról és a pártonkívüliségről104
Beszélgetés a pétervári bolsevikokkal107
Megjegyzés a "Pétervári választások" című cikkhez119
Határozattervezet a párt és a pártegység megerősítéséről120
Beszéd a nemzetközti szocialista iroda ülésén a holland szociáldemokrata munkáspártban bekövetkezett szakadás kérdésében121
A cár a finn nép ellen122
Csúfos felsülés126
A jelenlegi eszmei zűrzavar néhány forrásáról129
A likvidátorok cselfogásai és a bolsevikok pártfeladatai137
A "Golosz szocial-demokrata" és Cserevanyin145
A polgári sajtó meséje Gorkij kizárásáról148
Eszmei bomlás és zűrzavar az oroszországi szociáldemokrácia körében150
Kommentár a nyolcórás munkanapról szóló törvény fő indokainak tervezetéhez 153
A "Vehi"-ről160
Az orosz liberalizmus legújabb vívmánya171
A nemzetközi szocialista iroda tizenegyedik ülésszaka179
A "Vperjod"-csoportról184
1910
Az egység felé186
A likvidátorok "hangja" a párt ellen195
Miért kell harcolni204
Hadjárat Finnország ellen210
Féltik a hadsereget215
A külföldi pártegyesülés224
A pártegység egyik akadálya228
Egy publicista jegyzetei231
A "Zihna"' jubileumi számának293
A koppenhágai kongresszus OSZDMP küldöttségének határozattervezete a szövetkezetekről297
A "Vperjodisták" frakciójáról299
A modern földművelés kapitalista rendszere307
A szövetkezetek kérdése a koppenhágai nemzetközi szocialista kongresszuson332
Hogyan tájékoztatják egyes szociáldemokraták az Internacionálét az OSZDMP belső helyzetéről341
Az oroszországi belső pártharc történelmi értelme344
Az oroszdországi sztrájkstatisztikából363
Közlemény a "Rabocsaja gazeta" kiadásáról393
A forradalom tanulságai400
Előkészítő anyagok
"Az ellenforradalmi liberalizmus ideológiája" című referátum vázlata411
"A koppenhágai nemzetközi szocialista kongresszus és jelentősége" című referátum vázlata412
Mutatók
V. I. Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke417
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett kiadványok és dokumentumok jegyzéke424
Jegyzetek427
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója477
Névmutató507
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai550
Tárgymutató568
20. KÖTET
1910
Nem a fordulat kezdete ez1
A Muromcev halála alkalmából lezajlott tüntetésről4
Két világ9
L. N. Tolsztoj17
Nyílt levél valamennyi pártigenlő szociáldemokratához22
L. N. Tolsztoj és a mai munkásmozgalom34
Levél az OSZDMP központi bizottsága oroszországi kollégiumának37
Mi a helyzet a pártban?42
Nézeteltérések az európai munkásmozgalomban56
Tolsztoj és a proletárharc64
A tüntetések kezdete66
Mi történik falun70
Ivan Vasziljevics Babuskon72
A marxizmus történelmi fejlődésének néhány sajátosságáról76
A "fenntartás" hősei81
1911
Hogy nem sül le a bőr Juduska Trockij képéről87
Egy orosz terrorista karrierje88
L. N. Tolsztoj és kora91
A központi bizottságnak96
A marxizmus és a "Nasa zarja"99
Felszámolóink104
A kadetok a "két táborról" és az "ésszerű kompromisszumról"123
A jobbágyrendszer bukásának ötvenedik évfordulója128
Paul Singer132
Jegyzetek1135
A központi bizottság oroszországi kollégiumának 144
Az évforduló alkalmából148
A "parasztreform" és a proletár-paraszt forradalom156
ÍPártrombolók "legendarombolók" szerepében165
A hatalom szociális szerkezete, a perspektívák és a likvidátorság170
Polemikus jegyzetek190
Kadetok és októbristák194
A Kommün emlékére198
A válság jelentőségéről203
Az angol szociáldemokrata párt kongresszusa208
A leganista és az antilikvidátor párbeszéde214
"Sajnálkozás" és "szdégyenkezés"223
Az OSZDMP központi bizottsági tagjainak tanácskozása229
A duma-ülésszak eredményeihez252
Régi, de örökké új igazságok257
Az OSZDMP II. párizsi csoportjának határozata a párt helyzetéről262
Nyilkatkozat271
Előszó a "Két párt" című brosúrához272
Beszúrás a "Két párt" című brosúrához276
A párt helyzete277
Reformizmus az orosz szociáldemokráciában282
A sztolipini "munkás"-párt táboráról295
Sztolipin és forradalom300
A békítgetők vagy erényesek új frakciója309
A választási hadjárat és a választási platform329
A sztolipini "munkás"-párt táborából337
Összegezés342
Két centrum347
A régi és az új350
A II. duma szociáldemokrata frakciójáról354
Az OSZDMP nevében Paul és Laura Lafargue sírjánál mondott gyászbeszéd360
Hyndman Marxról362
A liberális munkáspárt kiáltványa369
Előkészítő anyagok
"A politikai gazdaságtan alaptételei" című tanfolyam előadásának tervezete385
"A liberális munkáspárt kiáltványá"-ról szóló beszámoló tervezete386
Mutatók
V. I. Lenin eddig meg nem kerülkt munkáinak jegyzéke391
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett kiadványok és dokumentumok jegyzéke395
A felt ehetőleg V. I. Leninről szármahzó munkák jegyzéke396
Jegyzetek397
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mdutatója449
Névmutató470
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai507
Tárgymutató521
21. KÖTET
1911
A pártválság megoldása1
A jelszavakról és a szociáldemokratáknak a dumában és a dumán kívül végzett munkájáról11
A ldiberális burzsoázia ügynöksége21
A sztolipini "munkás"-párt táborából22
Trockij diplomáciájáról és egy pártigenlő platformról27
A "letéteményesek" választott bíróságával kapcsolatban32
A IV. állami dumát megelőző választási kampány35
A régi és az új54
A külföldi bolsevik csoportok tanácskozása59
A választási kampány elvi kérdései66
Megkezdődött a kadet párt és a miniszterek tárgyalásainak leleplezése91
Három interpelláció99
Az éhínség és a feketeszázas duma111
1912
Az OSZDMP VI. konferenciája115
A liberális munkáspolitika lapja150
A likvidátorokkal való egyesülés ellen154
Politikai pártok a harmadik duma 5 évében160
Jelentés a nemzetközi szocialista irodának az OSZDMP összoroszországi konferenciájáról166
az OSZDMP választási platformja168
Nyílt kártyával177
T. O. Belouszov képviselőnek a szociáldemokrata duma-frakcióból való kilépése alkalmából182
az éhínség187
A parasztság és a IV. duma választásai189
A "Vorwärts" anonímusza és az OSZDMP belső helyzete193
Levél Huysmansnak, a nemzetközi szocialista iroda titkárának206
A kadetok és a progresszisták blokkja és e blokk jelentősége210
A liberális munkáspolitika hitvány védelme215
A másodszori szavazás Oroszországban és a munkásosztály feladatai221
A liberalizmus és a demokrácia227
A IV. duma választási kampánya és a forradalmi szociáldemokrácia feladatai236
A likvidátorok a párt ellen241
Herzen emlékére244
Földbirtok-megoszlás európai-Oroszországban251
A trudovikok és a munkásdemokrácia255
Az oroszországi politikai pártok263
A nagytőke szervezeteinek összeírása275
Az "oroszországi agrárkérdés" lényege292
A választások előtti mozgósítás néhány eredménye297
A gazdasági és a politikai sztrájk302
Az áttelepítés kérdése310
Forradalmi fellendülés323
Az OSZDMP 1912. januári összoroszdországi konferenciájának jelszavai és a májusi mozgalom331
A likvidátorok a forradalmi tömegsztrájk ellen337
"Egyesítők"339
A liberálisokkal folytatott vitánk jellegéről és jelentőségéről343
A kapitalizmus és a "parlament"350
A választások és az ellenzék353
A pétervári választások jelentősége359
A Sztolipini és a Narodnyik agrárprogram összehasonlítása364
Az OSZDMP belső helyzete és a párt legközelebbi feladatai371
válasz a likvidátoroknak379
Svájcban381
Demokrácia és Narodnyikság Kínsában384
Az olasz szocialisták kongresszusa391
"Szólásszabadság" Oroszországban394
Hogyan leplezi le P. B. Akszelrod a likvidátorokat396
Félévi munka eredményei411
Az OSZDMP jelenlegi belső helyzetéhez425
A kapitalizmus és a népi fogyasztás448
A liberálisok és a klerikálisok451
A kadetok és a demokrácia453
A liberálisok kampánya455
Előkészítő anyagok
A külföldi bolsevik csoportok tanácskozásán a párt belső helyzetéről elhasngzsott beszámoló tézisei459
A politikai helyzetről szóló beszámoló konspektusa461
Anyagok az OSZDMP VI. összoroszországi konferenciájához463
"Az oroszországi proletariátus forradalmi fellendülése" című előadás tervezete470
Mutatók
V. I. Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke473
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett kiadványok és dokumentumok jegyzéke475
A feltehetőleg V. I. Lenintől származó munkák jegyzéke477
Jegyzetek478
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mdutatója540
Névmutató565
V. I. Lenin életének és tevékenységésnek dátumai598
Tárgymutató611
22. KÖTET
1912
Felkelések a hadseregben és a flottában1
A IV. duma választásainak küszsöbén5
Lehet-e ma az "egyesülési szabadság" jelszava a munkásmozgalom alapja10
Elvi kérdések13
Levél a svájci munkásokhoz15
Az utolsó szelep16
Egy kis tájékoztatás22
A munkások keresete és a tőkések profitja Oroszországban24
A sztrájkharc és a munkabér26
A munkanap Moszkva kormányzóság gyáraiban28
A munkanap és a munkaév Moszkva kormányzóságban30
Angliában38
A termelés koncentrfációja Oroszországban40
Egy karrier42
A nemzetksözi szocialista iroda titkárságának44
A kadetok és az agrárkérdés46
Rossz védelem56
A likvidátorok és az "egység"58
Beszélgetés a "kadetfalásról"60
A munkások és a "Pravda"67
Régen és most70
A bírák nemzetközi kongresszusa72
Svájcban75
A papság és a politika78
Újabb hadjárat a demokrácia ellen80
A kadetok és a novojevremjások egysége92
N. Sz. Poljanszkij leveléről94
Mivel indulnak a kadetok a választásokon103
Az amerikai munkások sikerei105
A munkásegység és a választások107
Befejeződött az olasz-török háború109
Hazárdjáték111
Két utópia113
Angol viták a liberális munkáspolitikáról118
A papság a váalssztásokon és a papság részvételével lefolyt választások125
Miljukov őr "álláspontja"129
oroszország összes állampolgáraihoz131
A pétervári munkások küldötte136
A balkáni népek és az európai diplomácia138
A politikai jellemtelenségről140
A róka és a tyúkról142
Egy szégyenletes határozat147
Egy kadet professzor149
A világtörténelem új fejezete151
A kadetok és a nacionalisták153
A háború borzalmai155
A kadetok és a nagyburzsoázia157
Tősgyökeres orosz erkölcsök159
A reformisták platformja és a forradalmi szociáldemokraták platformja161
Illegális párt és legális munka172
A szerb-bolgár győzelmek szociális jelentősége182
A megújhodott Kína185
Az amerikai elnökválasztások eredménye és jelentősége187
A munkásképviselők egyes felszólalásainak kérdéséhez190
A duma munkásképviselőinek és nyilatkozatuknak a kérdéséhez197
A november 15-i eset kérdéséhez (El nem mondott beszéd)201
A demokratikus diákság pártkapcsolatainak a kérdése204
Az amerikai választások után207
Esztelen buzgóság209
Még egyszer a IV. duma parasztképviselőiről211
A reformizmus betegsége213
Elnyomorodás a tőkés társadalomban216
Pártunk "égető kérdései"218
Amerikában226
A munkásosztály és "parlamenti" képviselete228
A munkásosztály és "parlamenti" képviselete230
A munkásosztály és "parlamenti" képviselete233
A nacionalisták "kibékülése" a kadetokkal237
A nemzeti liberálisok239
A likvidátorsághoz való viszonyról és az egységről
1913
Az OSZDMP központi bizottsága pdártmunkásokkal tartott krakkói tanácskozásának közleménye és határozatai245
Az angol munkásmozgalom266
Eugéne Pottier 268
A munkáskórusok fejlődése Németországban270
Jobb későn, mint soha272
A bolsevizmusról274
A forradalmi sztrájk és az utcai tüntetések fejlődése277
Szakadás a lengyel szociáldemokráciában284
Poincaré megválasztásának jelentősége289
Őszintén291
Briand kormánya293
Az élet tanít295
Az új demokrácia198
A Narodnyikságról300
A szociáldemokratákhoz305
Az azefok világában309
A burzsoázia és a reformizmus311
A nyílt pártról314
A választások eredményei317
Oroszok és négerek343
Szertefoszlott alkotmány-illúziók347
A parasztok földjeinek mobilizálása349
Egy s más a sztrájkokról351
Egy felfedezésről353
Az angol munkáspárt kongresszusa355
Hála az ősz inteségért357
Az egység kérdése359
Mi történik a Narodnyikságban és mi történik a falun361
Fokozódó diszharmónia367
A "földrendezés" néhány eredménye386
Előkészítő anyagok
Az OSZDMP központi bizottsága pártmunkásokkal tartott krakkói tanácskozásának anyagai391
"A forradalmi sztrájk és az utcai tüntetések fejlődése" című cikk utóiratának első változata395
Mutatók
V. I. Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke401
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett kiadványok és dokumentumok jegyzéke404
A feltehetőleg V. I. Lenintől származó munkák jegyzéke405
Jegyzetek406
A V. I. Lenin által idézett és említ ett irodalmi művek és források msdutatója471
Névmutató495
V. I. Lenin életének és tevékenységésnek dátumai532
Tárgymutató549
23. KÖTET
1913
Karl Marx tanításának történelmi sorsa1
Levél a németországi szociáldemokrata párt vezetőségéhez5
A földesúri nagybirtok és a paraszti kisbirtok Oroszországban10
Hamis hangok12
"A feladat veleje"14
A jobbágyrendszer liberális szépítgetése16
A verejtékeztetés "tudományos" rendszere18
"Sikereink"20
Megegyezés vagy szakadás22
"Szabadon felhasználható pénzkészlet"25
A Kínai Köztársaság nagy sikere28
A liberalaizmus régi feladatai és aggkori végelgyengülése30
Az "olajínségről"32
Kadet törvénytervezet a gyűlésekről36
A balkáni háború és a burzsoá sovinizmus38
A marxizmus három forrása és három alksotórésze40
Beszélgetés48
A mai Oroszország és a munkásmozgalom54
Művelt képviselők59
"Kinek van haszna belőle?"60
Angliában (Az opportunizmus szomorú eredményei)62
viták kérdések65
Művelt európaiak és barbár ázsiaiak88
Üzleti számítások90
A technika nagy győzelme92
A "pravda" évfordulója94
Egyet-mást az eredményekről és a tényekről98
Az áttelepítés jelentősége102
A vehisták és a nacionalizmus109
A liberálisok és az egyesülési szabadság111
A "lucs" és a "Pravda" olvasóinak figyelmébe113
Joseph Dietzgen halálának huszonötödik évfordulójára116
A burzsoázia nemzetközi politikája120
Az oroszországi szeparatisták és az ausztriai szeparatisták122
A népművelési minisztérium politikájának kérdéséhez125
A kapitalizmus és a női munka135
A pártok harca Kínában137
A földbirtokosok hangja a falu "lecsillapításáról"140
A burzsoázia és a béke143
Ázsia ébredése145
A belga sztrájk tanulságai147
A munkásosztály és a nemzeti kérdés149
Az építőipar és az építőipari munkások151
Még egyszer az áttelepítésről154
A "brit szocialista párt" kongresszusa156
A IV. duma megítélése159
A "Lucs" című lap 189. számának vezércikkéről161
Javul-e a parasztság helyzete vagy romlik164
A maradi Európa és a haladó Ázsia167
A földesurak a mezőgazdasági vándormunkásokról169
Ez nincs rendjén!171
Földesúri földbirtokrendezés174
A fegyverkezdés és a kapitalizmus177
A tehetetlenségről és fejvesztettségről179
A drágaság és a tőkések "nehéz" élete181
A német szociáldemokrácia és a fegyverkezés183
A tőkés gazdaság növekedése185
Hogyan szervezik a tömegeket a német katolikusok188
A munkások szabadságidejéről191
Egy liberális őszinte szavai193
A gyárosok a munkássztrájkokről195
Platformtervezet a lett tartomány szociáldemokráciájának IV. kongresszusára202
Gazdasági sztrájkok211
Az 1912. évi sztrájkok eredményesség összehasonlítva a múlttal213
A "történelmi" vitazáró javaslat jelentősége216
Ki támogatja219
A munkáspárt és a liberális fenegyerekek222
Bebizonyította-e a "Pravda" a bundisták szeparatizmusát224
A liberálisok a IV. duma védelmezőinek szerepében227
Franciaországból230
A parasztság és a munkásosztály233
Az osztályharc liberális és marxista fogalmáról 236
A kapitalizmus és az adók242
Bogdanov úrról és a "Vperjod"-csoportról246
Helytelen értékeléés249
Frank képviselő a tömegsztrájk mellett252
A tőkések és a fegyverkezés254
A munkásosztály és a neomalthusianizmus256
Burzsoá üzletemberek és politikusok259
A mostani kormány (általános) agrárpolitikájának kérdéséhez261
Egy hazugságról (Levél a szerkesztőséghez)278
A mezőgazdasági kisüzem280
A gyermekmunka a parasztgazdaságban284
Egy érdekes kongresszus288
Ausztráliában290
Olcsó húst a "népnek"293
A forradalmi proletariátus május elsejei ünnepe296
Egy publicista jegyzetei306
A liberálisok felhívásai a IV. duma támogfatására311
Tézisek a nemzeti kérdésről314
Tanulságos beszédek323
Életképek327
A feloszlatott duma és a fejvesztett liberálisok329
Az ötödik nemzetközi prostitúcióellenes kongresszus331
Szavak és tettek335
Kadetok az ukrán kérdésről337
A legújabb adatok a németországi pártokről339
Az angol opportunisták leleplezése343
A haladó tőke eszméi346
Mit tehetünk a népművelésért348
Egy "divatos" iparág351
A holt likvidátorság és az eleéven "recs"353
Az osztásföldek mobilizálása356
Hogyan növelhető az egy főre eső fogyasztás Oroszországban360
August Bebel363
A liberalizmus különválása a demokráciától369
Egy figyelemre méltó ügy372
A zsidó iskolák államosítása375
A vas a parasztgazdaságban377
Az 1912-es vasmunkássztrájkok380
Az oroszországi burzsoázia és az oroszországi reformizmus395
A rendek és az osztályok szerepe a szabadságmoszgalomban398
Osztályháború Dublinben401
A föld-"reform" új rendszabályai406
Szalazkin kerekedő és F. D. publicista409
Harc a marxizmusért412
Egy héttel a dublini vérengzés után417
A politika elvi kérdései420
A liberálisok és a demokraták a nyelvek kérdéséről424
A burzsoá urak a "munkaelven" alapuló földművelésről435
Harry Quelch440
Előkészítő anyagok
"A marxizmus három forrása és három alkotórésze" című cikk tervezete445
Tervezetek a nemzeti kérdésről szóló referátumhoz447
Mutatók
V. I. Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke455
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett kiadványok jegyzéke459
Jegyzetek460
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója491
Névmutató517
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai551
Tárgymutató567
24. KÖTET
1913
Marxizmus és reformizmus1
A földbirtokrendezés és a falusi szegénység5
Hogyan védi Nyikon püspök az ukránokat8
Egy publicista jegyzetek11
Civilizált barbárság17
A feketeszázasságról19
Az orosz kormányzásról és az orosz reformokról21
Hogyan üti agyon Vera Zaszulics a likvidátorságot23
Az OSZDMP központi bizottsága a pdártmunkásokkal 1913 nyarán tartott tanácskozásának határozatai45
Egy szintén-Trudovik61
Megzavarodott pártonkívüliek65
A liberálisok és az agrárkérdés Angliában68
Az októbristák és a munkásmozgalom72
"Az orosz értelmiség jubileumáról"75
Egy rossz ügy rossz védelmezése77
Nyilatkozat80
A dumabeli "hetes csoport"83
A liberális burzsoázia és a likvidátorok86
A kapitalizmus és a munkásbevándorlás89
Adatok a szociáldemokrata dumja-frakción belüli harc kérdéséhez93
A "Marx szerint" érvelő kadet háztulajdonos111
Kritikai megjegyzések a nemzeti kérdésre vonatkozóan113
Munkástömeg és munkásértelmiség148
A szakadás az orosz szociáldemokrata duma-frakcióban151
A baloldaldi narodnyikok a marxisták közti harcról156
Az agrárkérdés és Oroszország mai helyzete1568
A vitáknak és a harcnak két módszere163
Szintén-"egyesítők"166
Az orosz munkások véleménye a szociáldemokrata duma-frakció szakadásáról170
A "kulturális-nemzeti" autonómiáról 172
A külföldi csoportocskák és az orosz likvidátorok177
A kadet Maklakov és a szociáldemokrata Petrovszkij180
Zabern182
Az iroda legközelkebbi lépéseinek kérdéséhez185
Az iroda határozatainak kérdéséhez187
A munkásegységről190
A néptanítók nyomora193
Egy rossz ügy konok védelmezése196
Az orosz munkások és az Internacionálé199
Hogyan csapják be a likvidátorok a munkásokat 202
A kadetok és "a népek önrendelkezési joga"205
Jó határozat és rossz beszéd208
Az oroszországi sztrájkok211
A tanulók nemzetiségi összetétele az orosz iskolákban216
Az OSZDMP nemzeti programjáról219
Kautsky megengedhetetlen hibájáról226
Határozat a szocialista iroda döntéséről229
Mégegyszer az oktatásügy nemzetiségek szerinti szétválasztásáról232
Iskoláinkról235
Gorszkij úrról és egy latin közmondásról237
Mégegyszer a nemzetközi szocialista irodáról és a likvidátorokről238
A nacionál-liberalizmus és a nemzetek önrendelkezési joga243
A narodnyikság és a liskvidátorság mint a bomlás elemei a munkásmozgalomban246
Kautsky leveléről251
A "Novoje vremja" és a "Recs" a nemzetek önrendelkezési jogáról253
A duna-frakció és a dumán kívüli többség255
Levél a szerkesztőséghez257
Marx és Engels levelezése258
Beszúrás N. K. Krupszkaja "A közoktatás minisztérium politikájának kérdéséhez" című cikkébe265
1914
Évi 4000 rubel és 6 órás munkanap266
A Zemsztvo-statisztika feladatainak kérdéséhez269
A lett tartomány szociáldemokráciájának IV. kongresszusa277
Kell-e kötelező államnyelv287
Beszámoló a nemzetközi szocialista irodának290
A munkások liberális megmételyezése298
Levél a szerkesztőséghez301
A likvidátorok vezére az "egység" likvidátor feltételeiről303
Az ausztriai és az oroszországi nemzeti program történetéhez307
Egy fenséges liberális földbirtokos az "Új-Zemsztvo-Oroszországról" 310
A narodnyikság és a bérmunkás-osztály314
Mégegyszer a "nacionalizmusról"318
A parasztság és a bérmunka321
Sztruve úr "A hatalom meggyógyításáról"325
A narodnyikok N. K. Mihajlovszkijról328
A. Bogdanovról332
A szerkesztőség megjegyzése Vetyerannak "A nemzeti kérdés és a lett proletariátus" című cikkéhez336
Előszó "A marxizmus és a likvidátorság" című gyűjteményhez338
Politikai viták a liberálisok körében341
A "dolgozó" parasztság és a földdel való kereskedelem344
A liberálisok gondja348
A narodnyikok és a likvidátorok a szakszervezeti mozgalomban350
Jámbor óhajok354
Egy liberális professzor az egyenlőségről356
Az angol liberálisok és Írország360
A Taylor-rendszer - Az ember leigázása364
A "Felelős ellenzék" és a kadetoknak a március elejei tanácskozáson való részvétele367
Előkészítő anyagok
A nemzeti kérdésről szóló határozat tervezete373
Az OSZDMP központi bizottsága pártmunkásokkal, Poroninban lezajlott tanácskozásáról. A helyi szervezeteknek tartandó beszámoló konspektusa376
A nemzeti kérdésről szóló referátum tézisei378
Az ÍOSZDMP központi bizottságának a lett tartomány szociáldemokráciája IV. kongresszusán tartandó beszámolója, konspektus393
A lett tartomány szociáldemokráciája IV. kongresszusán tartandó zárszó konspektusa395
Mutatók
V. I. Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke399
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett kiadványok jegyzéke403
Jegyzetek405
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források msutatója453
Névmutató479
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai513
Tárgymutató529
25. KÖTET
1914
Az "augusztusi" blokk felbomlása1
A kapitalizmus és a sajtó5
Egy radikális burzsoá az orosz munkásokról9
Politikai tanulságok14
törvényjavaslat a nemzeti egyenjogúságról17
A mezőgazdasági munkások munkabére20
A lett munkások a szociáldemokrata frakció kettészakadásáról23
Az "augusztusi" fikció leleplezése28
A szocializmus őjabb megsemmisítése33
Az OSZDMP központi bizottságának határozata a központi bizottság szervezési osztályának létesítéséről az illegális munka irányítására56
A munkásmozgalom formáiról58
Hogyan szépítgetik a burzsoáziát a baloldali narodnyikok62
A nemzetiségi politika kérdéséhez66
Alkotmányjogi válság Angliában75
Az egység79
A szervezett marxisták a nemzetközi iroda közreműködéséről83
A nemzetiségek egyenjogúősága87
A likvidátorok és a lett munkásmozgalom90
Jobbágytartó gazdaság a falun93
Az oroszországi munkássajtó múltjából96
Feladataink105
Amiben nem kell utánozni a német munkásmozgalmat109
RFecenzió114
A likvidátorság meghatározása118
Utószó "A marxizmus és a likvidátorság" című gyűjteményhez121
Még egyszer a politikai válságról131
Eszmei harc a munkásmozgalomban1345
Törvénytervezet a nemzetek egyenjogúságáról és a nemzeti kisebbségek jogainak védelméről138
"birtokszomszédok"141
A narodnyikok és a "frakciós erőszak"143
A munkások megmételyezése kifinomult nacionalizmussal146
A politikai helyzetről150
A munkások egysége és az értelmiségiek "áramlatai"153
A baloldalid narodnyikokról157
A likvidátorok és Malinovszkij életrajza161
A két útról165
Plehanov, aki nem tudja, mit akar169
A földművelésügyi minisztérium költségvetésének kérdéséhez173
Az egységről179
Hamar munka ritkán jó182
Az egységbontásról, melyet az egységről való kiabálással lepleznek185
Recenzió208
A kalandorságról220
A lett marxisták határozatai és a likvidátorok224
A munkásosztály és a munkássajtó227
A baloldali narodnyikság és a marxizmus236
A földkérdés Oroszországban239
A gyalázkodás politikai jelentőségéről242
Objektív adatok a munkásmozgalom különböző áramlatainak erejéről245
Milyen erős a baloldali narodnyik áramlat a munkások soraiban251
A nemzetek önrendelkezési jogáról255
A burzsoá értelmiség munkásellenes hasrcának módszerei317
A "Vperjodistákról" és a "Vperjod"-csoportról349
Megjegyzés a "szerkesztőség nevében" okszen lolának az ukrán munkásokhoz intézett felhiívásához356
Az ÍOSZDMP központi bizottságának jelentése és instrukciók a központi bizottságnak a brüsszeli tanácskozásra kiküldött delegációja részére357
Hogyan reagáltak a munkások az állami duma oroszországi szociáldemokrata munkásfrakciójának megalakulására401
Világosságot mindenekelőtt409
A munkássajtó napjának eredményeihez412
Az OSZDMP központi bizottságának határozata420
A lengyel ellenzék a brüsszeli konferencián421
A lengyel szociáldemokrata ellenzék válaszúton422
Válasz a "Leipziger volkszeitung" cikkére424
Előkészítő anyagok
"A nemzetek önrendelkezési jogáról" című cikk tervezetei429
Tervezet és kivonatos vázlat az OSZDMP központi bizottságának a II. Internacionálé bécsi kongresszusa elé terjesztendő jelentéséhez435
"A Szovremennyik" című folyóiratról" szóló cikk tervezetei439
Tervezet és tézisek az OSZDMP központi bizottságának a brüsszeli tanácskozás elé terjesztendő jelentéséhez444
A "Forradalom és háborúő" című cikk tervezete444
Mutatók
V. I. Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke449
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett kiadványok jegyzéke457
A feltehetőleg V. I. Lenintől származó munkák jegyzéke458
Jegyzetek459
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mdutatója513
Névmutató540
V. I. Lenin életének és tevékenységének dáétumai583
Tárgymutató597
26. KÖTET
ElőszóV
1914
A forradalmi szociáldemokrácia feladatai az európai háborúban1
Az oroszországi szociáldemokrácia az európai háborúról1
Az európai háború és a nemzetközi szocializmus7
A háború és az oroszországi szociáldemokrácia11
Beszéd G. V. Plehanovnak "A szocialisták viszonya a háborúhoz" címmel 1914. szeptember 28-én (október 11-én) tartott előadásán. Rövid újságbeszámoló21
Előadás "A proletariátus és a háború" kérdéséről. 1914. október 1 (14). Újságbeszámoló23
A szocialista internacionálé helyzete és feladatai31
Karl Marx (Rövid életrajzi tanulmány a marxizmus ismertetésével)37
Előszó39
Irodalom72
Egy német hang a háborúról84
Az "Ének a sólyomról" szerzőjének86
Holt sovinizmus és élő szocializmus (Hogyan állítsuk helyre az Internacionálét?)88
A nagyoroszok nemzeti büszkeségéről95
1915
Mi legyen ezután? (A munkáspártok feladatai az opportunizmussal és szociálsovinizmussal kapcsolatban)100
Orosz südekumok108
Milyen "egységet" hirdetett Larin a svéd kongresszuson?115
Az OSZDMP Központi Bizottsága által az antant-országok szocialistáinak londoni konferenciája számára készített nyilatkozattervezete118
Szerkesztőségi jegyzet az "Ukrajna és a háború" című cikkhez120
Idegen lobogó alatt121
I.125
II.131
III.135
Hogyan oltalmazzák a rendőrök és a reakciósok a német szociáldemokrácia egységét?143
A londoni konferenciáról146
Az OSZDMP külföldi szekcióinak konferenciája149
A konferencia határozatai149
Mit bizonyított be az oroszországi szociáldemokrata munkásfrakció pere?156
A londoni konferencia alkalmából164
A polgárháború jelszavának illusztrálásához167
A szociálsoviniszták szofizmái169
Az internacionalisták egyesülésének kérdése174
Polgári filantrópok és a forradalmi szociáldemokrácia179
A platonikus internacionalizmus csődje181
A szociálsovinizmus elleni harcról187
A nemzetközi szocialista nőkonferencia határozattervezete192
A II. internacionálé csődje195
I.198
II.202
III.207
IV.213
V.217
VI.223
VII.231
VIII.239
IX.245
Az angol pacifizmus és az elmélettől való angol idegenkedés249
Hogyan párosítják a reakció előtti hajbókolást a demokratásdi játékkal?255
A német opportunizmus fő munkája a háborúról259
A baloldali szociáldemokraták által az első nemzetközi szocialista konferenciára készített határozattervezet264
A saját kormány vereségéről az imperialista háborúban267
Az oroszországi szociáldemokrácia belső helyzetéről273
A "Béke" jelszavának értékeléséhez279
A béke kérdése282
A szocializmus és a háború (Az OSZDMP állásfoglalása a háború kérdésében)289
Előszó az I. (külföldi) kiadáshoz291
Előszó a 2. kiadáshoz292
A szocializmus elvei és az 1914-15-ös háború293
Osztályok és pártok Oroszországban311
Az Internacionálé helyreállítása317
A szakadés története és az oroszországi szociáldemokrácia mostani helyzete324
Az Európai Egyesült Államok jelszaváról332
A "Szocial-demokrat" szerkesztőségének megjegyzése az OSZDMP központi bizottságának a háborúról kiadott kiáltványához337
Előkészítő anyagok
A "Karl Marx" című cikk tervezete340
Az imperialista háború polgárháborúvá való változtatásának jelszaváról344
"Az európai háború és az európai szocializmus" című brosúra tervezete345
"A központi lap és az új lap" címmel az OSZDMP külföldi szekcióinak konferenciáján hozott határozat harmadik pontjának tervezete353
Május elseje és a háború354
Bevezetés354
A burzsoá-nemzeti hazák csődje354
A hivatalos szociáldemokrata pártok csődje357
A kapitalizmusról táplált kispolgári illúziók csődje359
A pacifista ábrándok csődje360
Az illúziók csődjének eredményei361
A saját ország imperialista háborúbeli vereségéről szóló cikk tervezete363
A baloldali szociáldemokraták által az első nemzetközi szocialista konferenciára készített határozattervezet365
27. kötet
Előszó
1915
Kiáltvány a háborúról1
Egy francia szocialista becsületes hangja4
Imperializmus és szocializmus Olaszországban (Jegyzet)13
Köszönet az őszinteségért23
Oroszország veresége és a forradalmi válság25
A nemzetközi szocialista bizottságnak (ISK)30
Az első lépés36
A forradalmi marxisták az 1915. szeptember 5-8-I nemzetközi szocialista konferencián42
Néhány tézis. A szerkesztőség nevében47
Az igazi internacionalisták: Kautsky, Akszelrod, Martov51
A forradalmi proletariátus és a nemzetek önrendelkezési joga57
A "szocialista propagandaszövetség" titkárához66
A forradalom két vonaláról72
Az aljasság teteje78
A szociálsoviniszta politika álcázása internacionalista frázisokkal80
Előszó N. Buharin "világgazdaság és imperializmus" című brosúrájához88
Az opportunizmus és a II. internacionálé csődje94
Az opportunizmus és a II. internacionálé csődje110
I.110
II.114
III.116
Újabb adatok a mezőgazdasági kapitalizmus fejlődéstörvényeiről. I. füzet. Kapitalizmus és mezőgazdaság az Amerikai Egyesült Államokban123
A három fő vidék általáno jellemzése. A nyugati telepítési vidék és a homesteadek129
Az ipari Észak133
Az egykori rabszolgatartó Dél135
A farmok átlagos nagysága. A "kapitalizmus bomlása" Délen138
A mezőgazdaság tőkés jellege143
A legbelterjesebb földművelés vidékei148
A gépek és a bérmunka a földművelésben155
A kisgazdaságok kiszorítása a nagygazdaságok által. A megművelt földterület nagysága161
Folytatás. A farmok értékére vonatkozó adatok168
A közgazdasági kutatás szokásos módszereinek fogyatékosságai. Marx a földművelés sajátosságairól172
A kis- és a nagygazdaságok pontosabb összehasonlítása179
A különböző gazdaságtípusok a mezőgazdaságban187
Hogyan kisebbítik a kisüzemek a nagyüzem által való kiszorítását a mezőgazdaságban?193
A kisgazdák kisajátítása200
Az ipar és a mezőgazdaság fejlődésének összehasonlító képe208
Eredmények és következtetések216
1916
Határozati javaslat a második szocialista konferencia összehívásáról219
Az 1916. április 24-i konferenciához. Küldöttségi javaslat220
Beszéd a berni nemzetközi nagygyűlésen. 1916. február 8.222
A franciaországi ellenzék feladatairól (Levél Szafarov elvtársnak)226
Van-e saját irányvonala a szervező bizottságnak és Csheidze frakciójának?231
Az annexiók nélküli békéről és Lengyelország függetlenségéről mint aktuális oroszországi jelszavakról237
Wilhelm Kolb és Georgij Plehanov241
A szocialista forradalom és a nemzetek önrendelkezési joga (Tézisek)243
Az imperializmus, a szocializmus és az elnyomott nemzetek felszabadítása243
A szocialista forradalom és a demokráciáért folyó harc244
Az önrendelkezési jog jelentősége és a föderációhoz való viszonya246
A nemzetek önrendelkezési joga kérdésének proletárforradalmi feltevése247
Marxizmus és proudhonizmus a nemzeti kérdésben249
Három országtípus a nemzetek önrendelkezése szempontjából251
A szociálsovinizmus és a nemzetek önrendelkezése252
A proletariátus konkrét feladatai a legközelebbi jövőben253
Az oroszországi és a lengyel szociáldemokrácia, valamint a II. Internacionálé állásfoglalása az önrendelkezés kérdésében254
A "békeprogram"-ról258
A külföldi szervezetek bizottságának levele az OSZDMP szekcióhoz266
Az OSZDMP Központi Bizottságának határozattervezete a "Kommunyiszt" című folyóirat kiadásának megszüntetéséről270
Az OSZDMP Központi Bizottságának javaslata a második szocialista konferencia számára273
Szakítás vagy rothadás?284
A német és a nem német sovinizmusról286
Az imperializmus mint a kapitalizmus legfelsőbb foka (Népszerű tanulmány)295
Előszó296
Előszó a francia és a német kiadáshoz297
A termelés koncentrációja és a monopóliumok300
A bankok és új szerepük313
A finánctőke és a fináncoligarchia328
A tőkekivitel341
A világ felosztása a tőkések szövetségei között346
A világ felosztása a nagyhatalmak között354
Az imperializmus mint a kapitalizmus külön szakasza365
A kapitalizmus élősdisége és rothadása376
Az imerializmus bírálata385
Az imperializmus helye a történelemben398
Előkészítő anyagok
A baloldali szociáldemokraták tanácskozásán tartott beszámoló tézisei407
A zimmerwaldi konferencián elmondott beszéd tervezete409
Kiegészítések a zimmerwaldi baloldal nyilatkozatához411
Anyagok "Az imperializmus és a nemzetek önrendelkezési joga" című előadáshoz412
Kivonatok a "Hofkalender" című könyvből412
Konspektustervezet413
Tézisek416
Az imperializmus és a nemzetek önrendelkezési joga418
Bevezetés418
A gazdasági szempont418
A történelmi szempont419
A politikai szempont419
Az államhatárok szempontja419
A proletariátus nemzetközi osztályharcának szempontja419
"Gyakorlati megvalósíthatóság"420
A katonai szempont420
Harc a szociálsovinizmussal420
A válással való összehasonlítás421
A Weill-eset421
A liberális burzsoázia állásfoglalása421
Az OSZDMP tapasztalatai421
Marx és Engels példája421
A "zimmerwaldi baloldal" "formulái"422
A német szociáldemokrácia és a nemzetek önrendelkezési joga423
Módosítások és kiegészítések a kibővített nemzetközi szocialista bizottság értekezletén "Az összes csatlakozó párthoz és csoporthoz" címmel elfogadott körlevélhez424
A "két internacionálé" című előadás tervezete426
Megjegyzés "A szocialista forradalom és a nemzetek önrendelkezési joga" című tézisekhez437
Az OSZDMP Központi Bizottsága által a második szocialista konferencia számára készített javaslat eredeti változata438
Mutatók
V. I. Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke (1915. augusztus - 1916. június)451
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett kiadványok és dokumentumok jegyzéke455
Jegyzetek458
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója503
Névmutató528
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai562
Tárgymutató580
Képmellékletek
28. kötet
Előszó
A magyar kiadáshoz
Füzetek az imperializmusról
"alfa" füzet3
Tartalom3
Vázlat a cikkhez a "mocsár" elleni harcról. (Jegyzetek a kautskyzmusról)4
Az irodalomból6
Ravesteijn a Balkán-problémáról7
Werner a Ruhr-vidéki bányaipar koncentrációjáról8
Meyer (tőkebefektetés) és irodalom10
Liefmann a frankfurti fémkereskedelemről11
Polgári tudósok az imperializmus elleni harcról13
Moride: Les maisons á succursales14
Irodalom14
Schilder. "Weltwirtschaftliches Archiv". 5. köt15
Jegyzetek a "Nase Szlovó"-ból16
Irodalom17
A részvénytársaságok összes tőkéje19
Kestner: Der Organisationszwang19
A bécsi "Arbeiter-Zeitung" a bécsi bankokról23
"The Annals of the American Academy"23
Irodalom25
Stillich: Geld- und Bankwesen27
Liefmann: Kartelle und Trusts30
A "Grundriss der Sozialökonomik"-ból32
"béta" füzet49
Tartalom49
Dietzel, Schumpeter, Vogelstein50
Irodalom51
Kivonatok a "Bank" c. folyóiratból52
Irodalom69
Értékpapír-statisztika70
Gruntzel: Handels-, Zahlungs- und Wirtschaftsbilanz72
Schilder: Entwicklungstendenzen der Weltwirtschaft. 1. köt.72
Hildebrand: Die Erschütterung etc.87
P. Tafel: Die Nordamerikanischen Trusts etc.90
Megjegyzés K. Kautskyról versus imperializmus93
E. Agahd: Grossbanken und Weltmarkt94
Ballod: Statistik115
Otto: Deutsche Banken in Übersee116
Diouritch: L'expansion des banques allemandes á l'étranger116
Kaufmann: A francia bankok120
Hegemann: A francia bankok122
Hulftegger: Az Angol Bank123
Jaffé: Az angol bankok123
Mehrens: A francia bankok124
Wallich: A német bankok koncentrációja125
Zollinger (nemzetközi mérleg) és Neymarck125
Taylor: Shop Management131
Seubert: Aus der Praxis des Taylor-Systems136
Gilbreht: Motion Study138
Jeidels: Das Verhältnis der deutschen Grossbanken zur Industrie140
Stillich és "Weltwirtschaft". Jegyzet154
Kivonatok a "Bank"-ból155
Megjegyzések (a finánctőkéről általában)176
Tschierschky: Kartell und Trust177
Heymann: Die gemischten Werke178
Az imperializmus kérdéséhez181
"gamma" füzet184
Tartalom184
Hoeniger: Die wirtschaftliche Bedeutung des deutschen Militärwesens184
Théry: L'Europe économique185
Jegyzetek Montesquiou és Estéve könyvéről, valamint Revere egy cikkéről187
Lescure: L'Épargne en France187
Hishida: The International Position of Japan as a Great Power188
Irodalom angol könyvekből és a Conrad-féle "Jahrbücher"-ből189
Patouillet. L'impérialisme américain190
Irodalom Patouillet-ből az amerikai imperializmusról194
Moos: Die franzüsischen Kreditinstitute und die französischen und englischen Kapitalanlagen im Ausland196
Kouznietsow: La lutte des civilisations et des langues dans l'Asie Centrale197
Az új irodalomból a "Conrads Jahrbücher" alapján198
Louis Bruneau: L"Allemagne en France200
Irodalom a "Jahrbrücher"-ből (Conrad-féléből)202
Lysis: Contre l'Oligarchie financiére en France203
Jegyzetek Macrosty, Baumgarten és Meszlény, valamint Berglund könyveiről205
Hubert: L'effort allemand205
Bérard: L'Angleterre et l'impérialisme206
Lair: L'impérialisme allemand207
Briefs: Das Spirituskartell208
Goldschmidt: Über die Konzentration im deutschen Kohlenbergbau209
Russier: Le partage de l'Océanie210
Vogelstein: Kapitalistische Organisationsformen in der modernen Grossindustrie211
Tervezet "AZ imperializmus mint a kapitalizmus legfelsőbb foka" című könyvhöz213
Kiegészítések a könyv tervéhez225
A könyv egyes fejezeteinek terve225
A könyv fejezet-beosztásának általános terve és változatai227
Tonnelat: L'Expansion allemande hors d'Europe229
Driault: Les problémes politiques et sociaux230
Colson: Organisme économique et Déserdre social232
Redslob: Abhängige Länder232
"A »leszerelés« jelszaváról" és "A proletárforradalom katonai programja" című cikkekhez233
Paul Louis: Essai sur l'impérialisme236
Hill: History of Diplomacy in the International Development of Europe238
Morris: The History of Colonization238
"delta" füzet245
Tartalom245
Steffen: Weltkrieg und Imperialismus245
Oppenheimer: Englischer Imperalismus251
Henger: Die Kapitalsanlage der Franzosen251
Kautsky 1914 és 1915 (az imerializmusról, a háboról és a szociáldemokráciáról)253
Ischchanian: Die ausländischen Elemente in der russischen Volkwirtschaft258
Pannekoek: Deckungsfrage und Imperialismus259
"epszilon" füzet261
Tartalom261
Külföldi tőkék: Arndt261
Tőkék külföldön262
Az irodalomból263
Az "Economist" a háborúról263
A szociálpatrióták érvei264
"The Daily Telegraph", 1914. november 17.264
A hadviselő és a nem hadviselő országok lakosságának száma és területe265
Az "Economist" a háborúról és a "Daily Telegraph"266
Bibliográfiai jegyzetek és irodalom271
Szén és vas272
A trade-unionok vezérei272
"zéta" füzet275
Tartalom275
Harms: "Weltwirtschaft"275
Supan: Die territoriale Entwicklung der europäischen Kolonien és Otto Hübner: Geographisch-statistische Tabellen284
Kölcsönös vádak296
"Engineering War"298
Junius: Die Kriese der Sozialdemokratie298
"Les socialistes et la paix"304
A "Temps" jegyzeteiről305
Brauer a német etwa "defetistákról"305
A "Temps" cikkeiről és jegyzeteiről307
"Amerikanische Kriegslieferungen"308
"The Daily Telegraph", 1915. április 22. és 23.309
Hugo Böttger cikke a "Tag"-ban310
"The Objects of the War" című cikk az "Economist"-ban311
"Journal de Genéve", 1915. április 7.312
Lloyd George a 4 milliárd font sterlingről312
"éta" füzet314
Tartalom314
K. Kautsky: Nationalstaat etc.314
Lensch: Die deutsche Sozialdemokratie und der Weltkrieg316
O. B. cikke: Ein "Europäischer Staatenbund"?319
Finánctőke Oroszországban320
Barron könyve a háborúról322
Lenz a modern háborúról322
"théta" füzet324
Tartalom324
Hilferding: A finánctőke324
Az elektromos tröszt330
Emissziós statisztika333
Riesser: Die deutschen Grossbanken und ihre Konzentration335
"ióta" füzet367
Tartalom367
Liefmann: Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften368
"Die Neue Zeit", 1911 (a háborúról NB) és 1912 (többek között az Európai Egyesült Államokról)376
"Finanz-Archiv": 1915380
Emissziós statisztika. Eggenschwyler. Crohn (Argentínáról)381
Walter Zollinger: Die Bilanz der internationalen Wertübertragungen382
Calmes: Leuere Literatur über die Kapitalanlage383
Paish cikke a "Journal of the Royal Statistical Society"-ben. 1911. január383
Mülhaupt: Der Milchring386
Tőkések szövetségei a háborúról390
Crammond: Anglia és Németország394
Sale: Japán versus Anglia396
"Financial Arrangements and the War Debts of Europe"398
"kappa" füzet400
J. A. Hobson: Imperialism400
"lambda" füzet433
Tartalom433
Sembat: Faites un Roi, sinon faites la Paix433
Schulze-Gaevernitz "Britischer Imperialismus" című könyvéből vett idézetek jegyzéke442
Schulze-Gaevernitz: Britischer Imperialismus442
"mű" füzet459
Tartalom459
Schwarz: Die Finanzsysteme der Grossmächte459
"Vorwärts", 103. sz. 1916. április 13.460
Calwer: Einführung in die Weltwirtschaft462
"Bulletin de l'Institut international de Statistique"465
Bartholomew: Atlas of the World's Commerce466
"Das Getreide im Weltverkehr"472
Vasutak482
"Die Bank"490
A vasutakra vonatkozó számításokhoz491
"nű" füzet496
Tartalom496
"La Revue Politique Internationale"497
Plehn: Weltpolitik497
Wegener: Das heutige Indien497
Engels: Kann Europa abrüsten?499
Marx: "Leleplezések a kölni kommunista perről", Engels bevezetőjével503
Engels: Internationales aus dem "Volksstaat"504
Laufenberg: Organisation, Krieg und Kritik506
Wirth: Weltgeschichte der Gegenwart510
Táblázat a gyarmati hódításokról és háborúkról511
Ifjúegyiptomi kongresszus524
Tardieu: La France et les Alliances524
Mévil: De la Paix de Francfort á la conférence d'Algésiras526
"Handbuch der Politik"526
"Deutschland und der Weltkrieg"527
Adler: Die imperalistische Sozialpolitik530
Siegfried: Neu-Seeland532
Hoetzsch: Russisch-Turkestan535
A szocializmus Kínában538
Nahas: La situation économique et sociale du fellah égyptien538
"Die Neue Zeit". XXX. 1.539
Számítások az államok népességére vonatkozóan539
"kszi" füzet542
Tartalom542
Kivonatok a lapokból543
Bernhardi: Deutschland und der nächste Krieg546
Ruedorffer: Grundzüge der Weltpolitik in der Gegenwart552
Mackay: China, die Republik der Mitte. Ihre Probleme und Aussichten558
Lucas: Greater Rome and Greater Britain562
Belger: Die Sozialdemokratie nach dem Kriege565
Rohrbach: Warum es der Deutsche Krieg ist!568
WAltershausen: Das volkwirtschaftliche System der Kapitalanlage im Auslande568
Hennig: Bahnen des Weltverkehrs573
Helfferich: Deutschlands Volkswohlstand574
Cromer: Ancient and Modern Imperialism575
"omikrón" füzet577
Tartalom577
"Schmollers Jahrbuch", 1915. 1. füz.579
Marx. 1878-as cikk az Internacionáléról. Megjegyzések a nemzetek önrendelkezéséről580
A bázeli kiáltvány és a chemnitzi határozat581
"Die Gleichheit", 1914. augusztus 5.582
Delbrück: Regierung und Volkswille584
"Volksstimme" (Chemnitz)587
"Bremer Bürger-Zeitung"589
Irodalom a milíciáról591
Lensch a milíciáról (1912)593
Engels az angliai munkásosztályról593
Bürkli:Demokratisierung unseres Heerwesens594
Kautsky 1910 és 1912594
Kautsky a vallásról595
A szocialisták és a négerek Amerikában595
Irodalom596
Bax az imperializmusról (1900)596
Debsről597
Olasz és lengyel munkások Svájcban598
A kanadai munkásmozgalom598
Lissagaray: Geschichte der Kommune von 1871599
A monopóliumok és a technika600
Lensch: Die Sozialdemokratie, ihr Ende und ihr Glück600
Perrin de Boussac: De l'armée coloniale és "Labor Bibliography"603
Chemnitzi "Volksstimme"604
"Leipziger Volkszeitung"606
Marx Franciaország szabadságháborújáról (1871. január), Írországról, a közelgő háborúról (1874)608
Ulbricht. Nemzetiségek és imperializmus609
Az újabb történelem "korszakai"617
"Der Kampf"617
Engels és Marx az angol munkásokról621
Kautsky: Patriotismus, Krieg und Sozialdemokratie623
Bauer: A nemzeti kérdés és a szociáldemokrácia623
Grumbach: Der Irrtum von Zimmerwald-Kienthal625
Engels. Levelek Sorgéhoz626
"Die Glocke"628
W. Liebknecht és Marx (1878. évi levél Liebknechtnek)631
A japánok és az amerikai munkások sovinizmusa632
Greulich és a "Grütlianer"633
"Schweizerische Metallarbeiter-Zeitung"638
"Neue Rheinische Zeitung"639
Saint-Simon egy mondása643
"Brailsford" füzet644
Tartalom644
Brailsford: The War of Steel and Gold644
"A marxizmusról és az imperializmusról" füzet660
Tartalom660
Mehring: Neue Beiträge zur Biographie von Marx und Engels660
"Die Lohndrücker des Auslandes und die International"664
Seeley: The Expansion of England665
P. Dehn: Von deutscher Kolonial- und Weltpolitik669
"Imperializmus" füzet676
Tartalom676
Reventlow: Deutschlands auswärtige Politik 1888-1913676
Kautsky: Sozialismus und Kolonialpolitik678
Engels. 1882. szeptember 12-i levél678
Quadflieg: Russische Expansionspolitik von 1774 bis 1914680
"Egelhaaf" füzet688
Egelhaaf: Geschichte der neuseten Zeit688
A legfontosabb válságok a nagyhatalmak nemzetközi politikájában 1870-1871 után693
Kísérlet az 1870 utáni világtörténelem legfontosabb dátumainak összefoglalására (Egelhaaf és más források)696
A "Kísérlet az 1870 utáni világtörténelem legfontosabb dátumainak összefoglalására" című táblázat tervvázlata718
"Az osztrák mezőgazdasági statisztika" című füzetből és egyéb719
A gyarmatok megoszlása az imperialista államok között719
Perzsiára vonatkozó anyagok füzete731
Tartalom731
Demorgny: La question persane et guerre731
Jaeger: Persien und die Persische Frage734
Kisebb jegyzetek. 1912-1916743
A szindikátusokkal foglalkozó cikk tervezete745
Olajtermelés és olajár Amerikában746
Bebel egy német-orosz háborúról747
"Die Neue Zeit", 1912/1913748
E. Corradini: Il nazionalismo italiano748
Nitti: Il capitale straniero in Italia749
Liefmann: Bringt uns der Krieg dem Sozialismus näher?749
"Conrads Jahrbücher", 1915. 2. füz. Augusztus751
"Schiften des Vereins für Sozialpolitik"751
"Sozialimperialismus und Linksradikalismus"753
Összehasonlító számadatok jó összefoglalása754
E. Rappard: Zur nationalen Verständigung758
A. B. Hart: The Monroe Doctrine758
Eug. Phillipovich: Monopole759
"Journal de Genéve", 1916. április 18.759
Kálifogyasztás egyes országokban760
"Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik"760
Kivonat a "Gazeta Robotniczá"-nak "Az imerializmusról és a nemzeti elnyomásról szóló tézisei"-ből761
Terv a kautskyzmusról szóló cikkhez763
Cikktöredék764
Volksernährung. Massenspeisung765
"Basler Vorwärts"765
Irodalomjegyzék766
Igénylőlapok a Zürich kantoni könyvtárhoz769
Mutatók
Jegyzetek777
A Lenin által idézett irodalmi művek és források mutatója799
Névmutató831
Tárgymutató845
29. kötet
Előszó
A magyar kiadáshoz
Konspektusok és töredékek
1895
Marx és Engels "A szent család" című művének konstpektusa3
1909
Feuerbach "Előadások a vallás lényegéről" című művének konspektusa35
1914-1915
Feuerbach "Leibniz filozófiájának ismertetése, elemzése és kritikája" című művének konspektusa57
Hegel "A logika tudománya" című művének konspektusa69
Előszó az első kiadáshoz71
Előszó a második kiadáshoz73
Bevezetés: A logika általános fogalma78
A lét tana83
Mivel kell kezdeni a tudományt?83
Első szakasz: Meghatározottság (minőség)85
Második szakasz: A nagyság (mennyiség)97
Harmadik szakasz: A mérték100
A lényeg tana105
Első szakasz: A lényeg mint önmagába való regflexió105
Második szakasz: A jelenség121
Harmadik szakasz: A valóság128
A szubjektív logika vagy a fogalom tana135
A fogalomról általában135
Első szakasz: A szubjektívitás143
Második szakasz: Az objektivitás151
Harmadik szakasz: Az eszme157
Hegel "Előadások a filozófia történetéről" című művének konspektusa199
Bevezetés a filozófia történetébe201
XIII. köt. A filozófia történetének első kötete203
Az ióniaiak filozófiája203
Püthagorasz és a püthagoreusok203
Az eleata iskola205
Hérakleitosz filozófiája213
Leukipposz216
Démokritosz218
Anaxagorasz filozófiája219
XIV. köt. A filozófia történetének második kötete222
A szofisták filozófiája222
Szókratész filozófiája225
Szókratikusok227
Platón filozófiája230
Arisztotelész filozófiája233
A sztoikusok filozófiája240
Epikurosz filozófiája241
A szkeptikusok filozófiája249
XV. köt. A filozófia történetének harmadik kötete254
Újplatonikusok254
Hegel Platón dialógusairól255
Hegel "Előadások a történet filozófiájáról" című művének konspektusa257
Hegel a világtörténelemről266
Noél "Hegel logikája" című művének konspektusa259
Hegel dialektikájának (logikájának) vázlata (A kis Logika (Enciklpédia) tartalomjegyzéke)274
Lassalle "Az epheszoszi homályos Hérakleitosz filozófiája" című művének konspektusa281
A dialektika kérdéséhez294
Arisztotelész "Metafizika" című művének konspektusa301
Jegyzetek könyvekről, cikkekről és recenziókról
1903
1904
1909
A Sorbonne könyvtárában levő természettudományi és filozófiai könyvekből318
1913
"Az osztrák mezőgazdasági statisztika és egyebek" című füzetből321
R. B. Perry "Present philosophical tendencies" című könyvének recenzójárólé321
A. Aliotta "La reazione idealistica contro la scienza" című könyvének recenziójáról322
1914-1915
A "Filozófiai füzetek"-ből324
Feljegyzések Feuerback és Hegel műveinek köteteiről324
A legújabb Hegel-irodalomhoz325
J. Perrin "Traité de chimie physique. Les Principes" című munkájának recenziójáról328
1915-1916
A "Füzetek az imperializmusról" című munkából336
A zürichi kantoni könyvtár filozófiai könyveiből336
Dr. Johann Plenge: "Marx und Hegel"337
Széljegyzetek és bejelölések343
1908-1911343
30. kötet
Előszó
1916
Junius brosúrájáról1
Az önrendelkezés körül folyó vita eredményei16
A szocializmus és a nemzetek önrendelkezése17
"Megvalósítható"-e a demokrácia az imperializmusban?21
Mi az annexió?24
Annexiók mellett egy annexiók ellen?27
Miért van a szociáldemokrácia az annexiók ellen?31
Szembe lehet-e állítani ebben a kérdésben a gyarmatokat "Európával"?33
Marxizmus vagy proudhonizmus?36
A különös és az általános a holland meg a lengyel internacionalista szociáldemokraták álláspontjához44
Engels levele Kautskyhoz48
Az 1916-os írországi felkelés50
Befejezés54
Az "Imperialista ökonomizmus" születőben levő irányzatáról57
Válasz P. Kijevszkijnek67
A marxizmus karikatúrájáról és az "imperialista ökonomizmusról"74
A marxista álláspont a háborúk és a "haza védelme" kérdésében78
"Az új korszak a mi értelmezésünk szerint"84
Mi az a gazdasági elemzés?89
Norvégia példája97
"A monizmusról és a dualizmusról"104
Egyéb politikai kérdések, amelyeket P. Kijevszkij érintett és elferdített114
Befejezés. Alekszinszkij fogásai126
A proletárforradalom katonai programja128
I.128
II.131
III.134
Eltévedtek három fenyő között140
Üdvözlet az olasz szocialista párt kongresszusának142
A "leszerelés" jelszaváról147
I.148
II.149
III.152
IV.153
Az imperializmus és a szakadás a szocializmus táborában158
Beszéd a svájci szociáldemokrata párt kongresszusán174
A különbékéről178
Tízen vannak már a "szocialista" miniszterek187
A baloldali Zimmerwaldisták feladatai a svájci szociáldemokrata pártban190
Állásfoglalás általában a háború és a burzsoá kormány kérdésében191
A drágaság és a tömegek elviselhetetlen gazdasági helyzete192
Különösen sürgős demokratikus reformok, valamint a politikai harc és a parlamentarizmus kihasználása195
A párt soron levő feladatai a propaganda, az agitáció és a szervezés terén196
A svájci szociáldemokraták nemzetközi feladatai200
Tézisek a svájci szociáldemokrata pártnak a háborúval kapcsolatos állásfoglalásáról202
Elvi tételek a háború kérdéséről205
A haza védelme kérdésének felvetéséről215
Ifjúsági internacionálé (Megjegyzés)217
Meddő erőlködés az opportunizmus fehérre mosására221
A Csheidze-frakció és szerepe225
A stuttgarti kongresszuson Bebel által előterjesztett határozati javaslathoz benyújtott módosításról230
1917
Burzsoá pacifizmus és szocialista pacifizmus231
I. cikk (vagy fejezet). Fordulat a világpolitikában233
II. cikk (vagy fejezet). Kautsky és Turati pacifizmusa237
III. cikk (vagy fejezet). A francia szocialisták és szindikalisták pacifizmusa243
IV. cikk (vagy fejezet). Zimmerwald-válaszúton248
Nyílt levél Boris Souvarine-hoz252
A nemzetközi szocialista bizottsághoz és a világ valamennyi szocialista pártjához intézett felhívás téziseinek fogalmazványa263
Nyílt levél Charles Naine-hez, a berni nemzetközi szocialista bizottság tagjához275
A munkásokhoz, akik támogatják a harcot a háború ellen és a saját kormányuk oldalára átállt szocialisták ellen284
Előadás az 1905-ös forradalomról293
Tizenkét rövid tézis a haza védelmének Greulich-féle védelméről313
A semlegesség védelme320
Fordulat a világpolitikában323
Statisztika és szociológia332
Előszó332
A nemzeti mozgalmak történelmi körülményei332
Egy kis statisztika334
I.334
II.337
Képzelt vagy valóságos mocsár?339
Módosító javaslat a háború kérdéséről hozott határozathoz344
Egy rövid időszak története egy szocialista párt életében345
Előkészítő anyagok
A lengyel szociáldemokratáknak a zimmerwaldi konferencián előterjesztett nyilatkozatáról351
"Az imperializmus és a szakadás a szocializmus táborában" című cikk tervezete352
"Az imperializmus és a hozzá való viszony" című cikk tervezete355
"A baloldali zimmerwaldisták feladatai a svájci szociáldemokrata pártban" című tézisek tervezete359
Tézisek a svájci szociáldemokrata pártnak a háborúval kapcsolatos állásfoglalásáról363
Tézisek tervezete "A baloldali zimmerwaldisták feladatai a svájci szociáldemokrata pártban" megvitatásához365
Megjegyzések a maximalizmusról szóló cikkhez368
A "statisztika és szociológia" című brosúra tervezetei375
A "centrumnak" mint a nemzetközi szociáldemokrácia áramlatának ismertetőjelei377
"A háború tanulságai" című cikk tervezete380
Mutatók
V. I. Lenin eddig meg nem kerül munkáinak jegyzéke (1916. július-1917. február)385
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett kiadványok és dokumentumok jegyzéke388
Jegyzetek390
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója430
Névmutató455
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai490
Tárgymutató506
31. kötet
Előszó
1917
Az 1917. március 4-i (17-i) tézisek fogalmazványa1
Távirat az Oroszországba induló bolsevikoknak8
Nyilatkozat a "volksrecht"-ben9
Levelek a távolból11
Levelek a távolból 1. levél. Az első forradalom első szakasza13
Levelek a távolból 2. levél. Az új kormány és a proletariátus25
Levelek a távolból 3. levél. A proletár milíciáról36
Levelek a tábolból 4.levél. Hogyan vívjuk ki a békét?49
Levelek a távolból 5. levél. A forradalmi proletár államrend feladatai56
Az ötödik "Levél távolból" vázlata59
A fogságban sínylődő elvtársakhoz61
Az oroszországi forradalom és a világ munkásainak feladatai68
Az OSZDMP feladatairól az orosz forradalomban. Autoreferátum73
A köztársasági soviniszták üzelmei79
Az OSZDMP Központi Bizottsága külföldi kollégiumának határozata83
Búcsúlevél a svájci munkásokhoz85
Válaszok a "Politiken" című tudósítójának. 1917. március 31. (április 13.)95
Válasz a svéd baloldali szociáldemokraták képviselőjének, F. Strömnek. 1917. március 31 (április 13)96
Beszéd a svéd baloldali szociáldemokratákkal tartott tanácskozáson. 1917. március 31 (április 13.)97
Beszéd a finnországi pályaudvar terén a munkásokhoz, katonákhoz és tengerészekhez. 1917. április 3.98
Az április tézisek első fogalmazványa99
Beszámoló a munkás- és katonaküldöttek szovjetjeinek országos tanácskozásán részt vevő bolsevikok gyűlésén. 1917. április 4.103
A proletariátus feladatairól a jelenlegi forradalomban113
Hogyan utaztunk?119
Beszéd a Petrográdi Szovjet Végrehajtó Bizottságnak 1917. április 4-i (17-i) ülésén a Németországon való átutazás kérdéseiről. Jegyzőkönyvi feljegyzés122
Az áprilisi téziseket védelmező cikk vagy beszéd vázlata123
Két világ125
Louisblanc-izmus127
Levelek a taktikáról131
Előszó131
1. levél. A helyzet megítélése132
A kettőshatalomról145
A proletariátus feladatai forradalmunkban (A proletárpárt platformjának tervezete)149
A lezajlott forradalom osztályjellege151
Az új kormány külpolitikája152
A sajátos kettőshatalom és osztályjelentősége154
A taktikának az eddigi fejtegetésekből következő sajátszerűsége158
A forradalmi honvédelem és osztályjelentősége160
Hogyan lehet befejezni a háborút?161
A forradalmunkból kinövő új államtípus165
Agrárprogram és nemzeti program167
A bankok és a tőkés szindikátusok államosítása168
Mi a helyzet a Szocialista Internacionáléban174
A Zimmerwaldi Internacionálé csődje. - Meg kell alapítani a III. Internacionálét177
Mi legyen pártunk tudományos szempontból helyes és politikailag a proletariátus öntudatának tisztulását elősegítő elnevezése?182
Beszéd a katonákhoz az izmajlovi ezred gyűlésén 1917. április 10-én (23-án)185
Oroszország politikai pártjai és a proletariátus feladatai189
Előszó a második kiadáshoz191
A tőkések szemérmetlen hazugsága206
A "Szabadságkölcsön" (A munkásküldöttek szovjetjének bolsevik frakciója által kidolgozott határozattervezet)208
A háború és az ideiglenes kormány210
A "russzkaja volja" nyomdokain213
Hazugságszövetség216
Egy fontos leleplezés220
A bankok és a miniszterek222
A katonákhoz és a matrózokhoz223
A Pogromlovagok ellen. Petrográd munkásaihoz, katonáihoz és egész lakosságához226
Polgártársak! Értsétek meg, milyen módszereket alkalmaznak a világ tőkései230
"Önkéntes megegyezés" a földbirtokosok és a parasztok között233
Egy becsületes hang a rágalmazók kórusában235
Az OSZD(b)MP petrográdi városi konferenciája. 1917. április 14-22 (április 27-május 5)237
Előadói beszéd a jelenlegi helyzetről és az ideiglenes kormányhoz való viszonyról. Április 14 (27)239
Zárszó a jelenlegi helyzetről mondott előadói beszédhez. Április 14 (27)247
Két válasz az ideiglenes kormányhoz való viszonyról szóló határozati javaslat vitája közben. Április 15 (28)250
Határozati javaslat az ideiglenes kormányhoz való viszonyról252
Két válasz a községi választások kérdésénének vitája közben. Április 22 (Május 5)254
Határozati javaslat községi választásokról256
Határozattervzet a szociálforradalmárok, a szociáldemokraták (mensevikek) pártjához, az úgynevezett "nem-frakciós" szociáldemokraták pártjához és más, rokon politikai áramlatokhoz való viszonyunkról258
Beszéd a háborúról szóló határozati javaslat benyújtásakor. Április 22. (Május 5)260
Határozattervezet a háborúról261
A katonák és a föld267
Beszéd a páncélos osztály katonáinak a Mihály lovardában tartott nagygyűlésen. 1917. április 15 (28). Újságtudósítás269
A parasztküldöttek kongresszusa271
Az emigránsok visszatéréséhez275
A munkás- és katonaküldöttek petrográdi szovjetje katonai szekciójának ülése. 1917. április 17. (30)276
Beszéd a katonaküldöttek szovjetje Végrehajtó Bizottságának határozatáról276
Válaszok a feltett kérdésekre278
Nézeteink. Válasz a katonaküldöttek szovjetje Végrehajtó Bizottságának határozatára279
Hogyan láncolták magukat a tőkésekhez284
A proletár milíciáról287
Csőd?291
Az Oroszországi Szociáldemokrata (bolsevik) Munkáspárt Központi Bizottságának 1917. április 20-i (Május 3-i) határozata az ideiglenes kormány 1917. április 18-i (május 1-i) jegyzékével kapcsolatos válságról292
Felhívás valamennyi hadviselő ország katonáihoz294
Az ideiglenes kormány jegyzéke297
Az egyik sarkalatos kérdés (Hogyan okosodnak azok a szocialisták, akik átálltak a burzsoázia oldalára)300
Szentképekkel ágyúk ellen, frázisokkal a tőke ellen304
V. Csernov polgártárs logikája305
Plehanov úr sikertelen kísérletei arra, hogy kivágja magát308
Az OSZD(b)MP Központi Bizottságának 1917. április 21-i (Május 4-i) határozata310
Esztelen tőkések vagy balga szociáldemokraták?313
A jóhiszemű honvédelem megmutatkozik315
Singarjov tanácsa vagy parancsa és a munkás- és a katonaküldöttek egyik helyi szovjetjeinek tanácsa318
Az OSZD(b)MP Központi Bizottságának 1917. április 22-i (május 5-i) reggel hozott határozata320
Az elvtársak figyelmébe!322
A válság tanulságai325
Mit értenek "gyalázaton" a tőkések és mit - a proletárok329
Egy kormánylap pogromagitációja331
Hogyan zavarnak össze egy világos kérdést?333
Interjú E. Torniainennek. 1917. április 23 (május 6)336
Balga káröröm338
Az OSZD(b)MP hetedik (áprilisi) összoroszországi konferenciája. 1917. április 24-29 (május 7-12)341
Beszéd a konferencia megnyitása alkalmából. Április 24 (május 7)343
Előadói beszéd a jelenlegi helyzetről. Április 24 (május 7)344
Zárszó a jelenlegi helyzetről tartott előadói beszédhez. Április 24 (május 7)362
Beszéd a Nemzetközi Szocialista Konferencia összehívásának tervéről. Április 25 (május 8)365
Határozat Borgbjerg javaslatával kapcsolatban372
Javaslat V. P. Noginnak "A munkás-és parasztküldöttek szovjetjeihez való viszonyunk" című beszámolója feletti vitához. Április 25 (Május 8)376
Beszéd a munkás- és katonaküldöttek szovjetjeihez való viszonyról. Április 25 (május 8)377
Vázlat a szovjetekről szóló határozat téziseihez381
Beszéd a háborúról szóló határozati javaslat védelmében386
Válaszok a háborúról szóló határozati javaslat megvitatása során. Április 27 (május 10)400
Határozat a háborúról402
Határozat az ideiglenes kormányhoz való viszonyról406
Előadói beszéd a pártprogram felülvizsgálásának kérdéséről. Április 28 (május 11)409
Határozat a pártprogram felülvizsgálásáról413
Előadói beszéd az agrárkérdésről. Április 28 (május 11)415
Válaszok az agrárkérdésről szóló határozati javaslat vitájában. Április 28 (május 11)422
Határozat az agrárkérdésről424
Határozat az internacionalisták egyesítéséről a kispolgári honvédő blokk ellen428
Határozat a munkás- és katonaküldöttek szovjetjeiről429
Beszéd a nemzeti kérdésről. Április 29 (május 12)431
Határozat a nemzeti kérdésről438
Beszéd az internacionálé belső helyzetéről és az Oroszországi Szociáldemokrata (bolsevik) Munkáspárt feladatairól. Április 29 (május 12)440
Beszéd a jelenlegi helyzetről szóló határozati javaslat védelmében. Április 29 (május 12)442
Válaszok a jelenlegi helyzetről szóló határozati javaslat megvitatása során. Április 29 (május 12)446
Határozat a jelenlegi helyzetről448
Záróbeszéd a konferencia befejezésekor. Április 29 (május 12)452
Bevezetés az OSZD(b)MP hetedik (áprilisi) összoroszországi konferenciájának határozataihoz453
Egy feltételezhetően elhangzott nagygyűlési felszólalás konspektusa456
A lövészárok-barátkozás jelentősége457
Mire vezetnek az ideiglenes kormány ellenforradalmi lépései460
Egy túlságosan durva hazugság463
Szociálsoviniszták és internacionalisták464
I. G. Gereteli és az osztályharc466
Nyugtalanság471
Előkészítő anyagok
A negyedik "Levél a távolból" vázlata475
"Az oroszországi forradalom és a világ munkásainak feladatai" című cikk tervezetei476
"Az orosz forradalom, jelentősége és feladatai" című előadás tervezete478
"Az orosz forradalom, jelentősége és feladatai" című előadás tézisei481
Mellékletek
Mutatók
Képmellékletek
32. kötet
Előszó
1917
A "Hatalom válsága"1
Finnország és Oroszország4
Levél a szerkesztőséghez8
Az iperializmus védelme jámbor frázisok leple alatt9
Szomorú dokumentum14
A népet burzsoá rémképekkel ijeszgetik18
Befejezetlen önéletrajz22
Küszöbön23
Megfeledkeztek a legfontosabbról (A proletariátus pártjának községi platformja)24
Osztályegyüttműködés a tőkével vagy osztályharc a tőke ellen?28
A szilárd forradalmi hatalomról31
Emlékeztetőül az újszülöttnek... Az "Új" kormánynak34
Az "Új" kormány már nemcsak a forradalmi munkásoktól, hanem parasztság tömegétől is elmaradt37
Meg akarnak előzni bennünket39
Utasítás a munkás- és katonaküldöttek szovjetjébe az üzemekben és ezredekben megválasztott küldötteknek42
Nyílt levél a parasztküldöttek összoroszországi kongresszusának részvevőihez45
Beszámoló az oszd(b)mp VII. (áprilisi) összoroszországi konferenciájának eredményeiről a petrográdi szervezet gyűlésén. 1917. május 850
"Tényleges fegyverszünet"54
A külpolitika titkai57
Az egyik titkos szerződés60
Miniszteri hang62
Napóleon kerestetik63
Semmi sem változott65
Sajnálatos eltérés a demokratizmustól67
A szociálsoviniszták részvételével megtartandó nemzetközi állítólag szocialista konferencia összehívásáról70
Beszéd a Putyilov-gyár gyűlésén. 1917. május 12. Rövid újsághír71
A proletariátus pártja a kerületi dumák választásain72
Milyen nyilatkozatokat tett pártunk a háborúról a forradalom előtt75
betoldás N. K. Krupszkaja "Az oroszországi szociáldemokrata munkáspárt történetének egy lapja" című cikkébe77
Gazdasági bomlás fenyeget78
A háború sé a forradalom. Felolvasás 1917. május 14-én81
Megvetendő módszerek105
Elkerülhetetlen katasztrófa és mértéktelen ígéretek107
Első cikk107
Második cikk110
Az internacionalisták egyesítésének kérdéséhez114
Fogalomzavar (Még egyszer az amnexiókról)116
Harc a gazdasági bomlás ellen bizottságok szaporításával119
Még egy eltérés a demokratizmustól120
Hogyan ijesztgetik a tőkések a népet:122
A tőkések újabb gaztette125
Újra meg újra hazugság127
Levél a szerkesztőséghez128
Eltűnt-e a kettőshatalom?129
Az "Önhatalmú földfoglalásről" (A "szociálforradalmárok" rossz érvei)133
Anyag a pártprogram felülvizsgálásához139
Előszó141
A program elméleti, politikai és néhány egyéb részével kapcsolatban javasolt módosítások tervezete143
Vélemények a VII. (áprilisi) összoroszországi konferencia szekciójának megjegyzéseivel kapcsolatban148
A program átdolgozásának tervezetéhez150
A parasztküldöttek I. összoroszországi kongresszusa. 1917. május 4-28165
Az agrárkérdésről szóló határozattervezet167
Beszéd az agrárkérdésről. 1917. május 22 (Június 4)170
A pártok a petrográdi kerületi dumák választásain190
Két fogyatékosság194
Határozati javaslat a gazdasági bomlás elleni harc gazdasági rendszabályozásairól195
Paktum a tőkésekkel vagy a tőkések megdöntése? (Hogyan fejezzük be a háborút)198
A lánc olyan erős, mint leggyengébb láncszeme201
Le kell leplezni a tőkéseket203
Jelentések a gazdasági bomlásról205
"Bűvészmutatványok" és a politikai elvtelenség bűvészkedései209
A reakciósok a kadetok mellett, a mensevikek és a narodnyikok egy kormáynban a kadetokkal212
A mensevikek és a narodnyikok szégyenletes blokkja a "Jegyinsztvó"-val214
Az ellenforradalom támadásba megy át ("Nép nélküli jakobinusok")216
Egy elvi kérdés (A demokratizmus "elfelejtett szavai")219
Nincs tiszta, elvi fegyverük, szennyes fegyverhez nyúlnak222
Az OSZD(B)MP pétervári bizottságának ülése. 1917. május 30 (június 12)225
Beszéd a pétervári bizottság lapjának kérdéséről227
Ténymegállapítás a "Vperjod" című lap mellett működött bizottsággal kapcsolatban229
Határozattervezetek230
A frázisok ártalmasságáról231
A tőkések gúnyt őznek a népből234
Levél az oroszországi szociáldemokrata (Bolsevik) munkáspárt petrográdi szervezetének kerületi bizottságaihoz237
Beszéd az üzemi bizottságok I. petrográdi konferenciáján 1917. május 31 (Június 13). Rövid újságtudósítás241
Beszéd a munkás- sé katonaküldöttek I. összoroszországi szovjetkongresszusa bolsevik frakciójának ülésén 1917. május 31 (Június 13). Rövid újságtudósítás243
A gyalázat mentegetése245
Kispolgári álláspont a gazdasági bomlás kérdésében249
Más szemében a szálkát252
Ez nem demokratikus, Kerenszkij polgártárs!255
A Bolsevizmus és "Bomlás" a hadseregben257
Kin nevettek? Magatokon nevettek!260
A munkás- és katonaküldöttek szovjetjeinek I. összoroszországi kongresszusa. 1917. június 3-24 (Július 16-július 7)263
Beszéd az ideiglenes kormányhoz való viszonyról. Június 4265
Beszéd a háborúról. Június 9277
A gazdasági bomlás és hogyan harcoljunk ellene proletár módon291
A tőkések ezeregyedik hazugsága294
Június harmadika "hősei" az azonnali offenzíva hívei296
Szövetség a forradalom feltartóztatására299
Hála302
Vezet-e út az igazságos békéhez?303
A nép ellenségeiről305
A Grimm-ügyhöz307
Glossza308
A "Nagy visszavonulás"309
Az érdemleges vita hasznosságáról312
Hiszékenységi járvány314
Ma egy veréb vagy holnap egy túzok316
A szocializmus bevezetése vagy az államkincstár meglopásának leleplezése?317
Akik megzavarodtak és megrémültek320
Célzások323
"A lakosságot izgató híresztelések"325
Találós kérdés326
Az OSZD(B)MP központi bizottságának és a Bolsevik frakció vezetőségének beadványa a szovjetek összoroszországi kongresszusához a tüntetés betiltásával kapcsolatban. Tervezet327
Beszéd az OSZD(B)MP pétervári bizottságának a tüntetés elmaradása miatt 1917. június 11-én (24-én) tartott ülésén329
Fordulópont331
Levél a szerkesztőséghez333
Az orosz forradalom külpolitikája334
Ellentmondásos álláspont337
Ukrajna340
Milyen osztályforrásból jönnek és "fognak jönni" a cavaignacok?342
Gyalázat!346
Hogyan harcoljunk az ellenforradalom ellen347
Ukrajna és az oroszországi kormánypártok veresége349
Bíróság elé Rodzjankót sé Dzsunkovszkijt egy provokátor pártolásáért352
Furcsa idézetelferdítés353
Kormányzó és felelős pártok355
Még egy bizottság358
Június tizennyolcadika360
Beszámoló a jelenlegi helyzetről az oroszországi szociáldemokrata (Bolsevik) munkáspártnak a fronton és hátországban működő katonai szervezetei összoroszországi konferenciáján. 1917. június 20 (július 3). Rövid újságtudósítás363
A forradalom, az offenzíva és pártunk365
Miben különböznek önök Plehanovtól, eszer és mensevik urak?368
Hogyan mentegetőzik Rodzjanko369
Hová juttatták a forradalmat az eszerek és a mensevikek?370
Meg lehet-e rémíteni a munkásosztályt a "Jakobinizmussal"?373
Az oroszországi mezőgazdasági munkások szövetsége megalakításának szükségességéről376
Első cikk376
Második cikk378
Szétzüllött forradalom381
Osztályeltolódás384
A forradalmi energia csodái387
Frázisok és tények390
Hogyan rejtik el nyereségeiket a tőkés urak. (Az ellenőrzés kérdéséhez)393
Közeledik a válság, fokozódik a gazdasági bomlás395
Hogyan is lehetne ezt nyélbeütni?398
Hogyan és miért csapták be a parasztokat?401
Ki a felelős?404
Mire számíthattak a kadetok, amikor kiléptek a kormányból?406
Minden hatalmat a szovjteteknek!408
Hol van a hatalom és hol az ellenforradalom?410
A feketeszázas újságok és Alekszinszkij aljas rágalmai418
Rágalmazás és tények420
Közel jár a lényeghez422
Új dreyfus-ügy?424
Az oroszországi szociáldemokrata (Bolsevik) munkáspárt pétervári bizottsága végrehajtó bizottságának felhívása426
Dreyfusiáda427
A sötét híresztelések megcáfolására429
Három válság430
Megjelennek-e a Bolsevik vezetők a bíróság előtt?435
Előkészítő anyagok
Tézisek az ideiglenes kormány nyilatkozatával kapcsolatban439
Az OSZD(B)MP VII. (április) összoroszországi koferenciájának eredményeiről a Petrográdi szervezet 1917. május 8-I. (21-I.) gyűlésén tartott beszámoló tervezete441
A gazdasági bomlás elleni harc gazdasági rendszabályairól szóló határozati javaslat vázlata445
A petrogári kerületi bizottságok és katonai alakulatok képviselőinek és a pétervári bizottság, valamint a központi bizottság képciselőinek közös tanácskozásán elfogadott határozat tervezete 1917. június 10 (23)447
A szovjetkongresszusra449
33. kötet
Előszó
1921
Új idők, régi hibák új köntösben1
Levelek a Központi Statisztikai Hivatalnak11
A Központi Statisztikai Hivatal igazgatójának11
A Központi Statisztikai Hivatal igazgatójának vagy helyettesének14
Levél az "ekonomicseszkaja zsizny" szerkesztőségének17
A párttisztításról21
A munkás-paraszt felügyelet feladatainak, e feladatok értelmezésének és teljesítésének kérdéséhez24
A VIII. Összororszországi Elektrotechnikai Kongresszus elnökségének31
Az októberi forradalom negyedik évfordulójára33
Az új gazdasági politika és a politikai népművelési bizottságok feladatai. Beszéd a Politikai Népművelési Bizottságok II. Összoroszországi Kongresszusán, 1921. október 17-én43
A Szovjethalom és az OKP éles fordulata43
Az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság a parasztság szerepéről - 1918-ban44
Hibánk45
A stratégiai visszavonulása46
Az új gazdasági politika értelme47
Ki győz: a tőkés vagy a Szovjethatalom?48
A harc még kíméletlenebb lesz50
Végső harc-e ez?52
Ne számítsunk közvetlen kommunista átmenetre52
A személyes érdekeltség elve53
Tudunk-e magunknak dolgozni?55
Elavult módszerek57
A legnagyobb csoda58
A politikai népművelési bizottságok tagjainak feladatai59
A három fő ellenség61
A katonai és a kulturális feladatok közti különbség63
A VII. Moszkva-Kormányzósági pártkonferencia. 1921. október 29-3165
Az új gazdasági politikáról
Az arany jelentősége most és a szocializmus teljes győzelme után94
Beszéd a Prohorov-textilgyár munkásainak az októberi forradalom negyedik évfordulója alkalmából rendezett ünnepi gyűlésén, 1921 november 6-án. Rövid ujságtudósítás103
Beszéd a hamovnyiki kerület munkásainak, munkásnőinek vöröskatonáinak és ifjúságának az októberi forradalom negyedik évfordulója alkalmából rendezett ünnepi gyűlésén, 1921. november 7-én104
Beszéd a 3. sz. "Elektroszila" (volt "dinamo" gyár munkásainak az októberi forradalom negyedik évfordulója alkalmából rendezett ünnepi gyűlésén, 1921. november 7-én. Rövid ujságtudósítás)107
Előszó "Az új gazdasági politika kérdéséhez (két régi cikk és egy még régibb utószó") című brosúrához108
Távirat Narimanovnak, az Azerbajdzsáni Népbiztosok Tanácsa elnökének. Baku111
Egy tehetségre valló könyvecske112
Javaslattervezet a kaukázusontúli köztársaságok föderációjának megalakításáról114
Beszéd az I. Moszkva-Kormányzósági Mezőgazdaságok föderációjának megalakításáról114
A Francia Kommunista Párt agrártéziseiről117
Levél a politikai Iroda tagjainak a párttisztításról és a pártba való felvétel feltételeiről125
Levél a Politikai Irodához a IX. Összoroszországi Szovjetkongresszusnak a nemzetközi helyzetről szóló határozatával kapcsolatban126
A IX. Összoroszországi Szovjetkongresszus. 1921. december 23-28127
A köztársaság bel- és külpolitikájáról. Az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság és a Népbiztosok Tanácsa beszámolója a IX. Összoroszországi Szovjetkongresszusnak, 1921. december 23-án129
A IX. Összoroszországi Szovjetkongresszus utasítása a gazdasági munka kérdéseivel kapcsolatban. 1921. december 28.167
Az angol munkáspárt politikájáról. Levél az OK(b)P Központi Bizottságának171
1922
A szakszervezetek szerepe és feladatai az új gazdasági politika viszonyai között. Az OK(b)P Központi Bizottságának 1922. január 12-i határozata173
Az új gazdasági politika és a szakszervezetek173
Államkapitalizmus a proletárállamban és a szakszervezetek174
Az úgynevezett önálló gazdaságos elszámolásra átállított állami vállalatok és a szakszervezetek174
A proletáriátus osztályharca olyan államban, amely elismeri a föld, a gyárak stb. magántulajdonát, s amelyben a politikai hatalom a tőkés osztály kezében van, lényegesen különbözik a proletariátus gazdasági harcától az olyan államban, amely nem ismeri el a földnek és a nagyvállalatok többségének magántulajdonát, s amelyben a politikai hatalmat a proletariátus tartja kezében175
Visszatérés az önkéntes szakszervezeti tagsághoz177
A vállalatok igazgatása és a szakszervezetek178
A szakszervezetek szerepe és részvétele a proletérállam gazdasági és állami szervei179
A tömegekkel való kapcsolat mint minden szakszervezeti munka fő feltétele181
Ellentmondások a szakszervezetek helyzetében a proletárdiktatúra idején182
A szakszervezetek és a szakemberek183
A szakszervezetek és a munkásosztályra ható kispolgári befolyások185
A OK(b)P Központi Bizottsága politikai irodájának utasítása az új gazdasági politikáról. Tervezet187
Dagesztán dolgozóihoz189
Levél Ordzsonikidze elvtársnak a grúz vörös hadsereg megerősítéséről190
Levél D. I. Kurszkijnak192
Egy ujságíró jegyzetei. Magas hegyek megmászásáról, a csüggedés káros és a kereskedelem hasznos voltáról, a mensevikekhez való viszonyról stb.194
Példázat-féle194
Hasonlatok nélkül196
A rókavadászatról; Leviről; Serratiról198
A Szovjet Köztársaság nemzetközi és belső helyzetéről. Beszéd az összoroszországi vasmunkás-kongresszus kommunista frakciójának ülésén 1922. március 6-án203
A harcos materializmus jelentőségéről219
Molotov elvtársnak, a politikai iroda tagjai részére. Preobrazsenszkij elvtárs téziseiről236
Előszó I. I. Sztyepanov "Az Oroszországi Szovjet Föderatív Szocialista Köztársaság villamosítása a világgazdaság átmeneti szakaszával a világgazdaság átmeneti szakaszával kapcsolatban" c könyvéhez237
Levél I. V. Sztálinnak a helyettesek (a Népbiztosok Tanácsa és a Munka és Honvédelem Tanácsa elnökhelyetteseinek) munkájáról240
A "Bednota" alapításának negyedik évfordulója242
Levél V. M. Molotovnak a XI. Pártkongresszus politikai beszámolójának vázlatáról244
Az új párttagok felvételének feltételeiről. Levelek V. M. Molotovnak247
Az OK(b)P XI. kongresszusa. 1922 március 27 - április 2.253
Beszéd a kongresszus megnyitásakor. Március 27.255
Az Ok(b)P Központi Bizottságának politikai beszámolója. Március 27257
Zárszó az OK(b)P Központi Bizottságának politikai beszámolójához. Március 28.305
Beszéd a kongresszus záróülésén. Április 2.320
A XI. Pártkongresszusnak a falusi munkáról szóló határozattervezetéről. Levél N. Oszinszkijhoz323
Túlságosan nagy árat fizettünk326
Határozat a helyettesek (a Népbiztosok Tanácsa és a Munka és Honvédelmi Tanácsa elnökhelyetteseinek) munkájáról331
A helyettesek általános és fő feladatai331
A helyettesek munkájára vonatkozó különleges kérdések332
A helyettesek munkamódszere; apparátusuk336
A két helyettes munkájának egységéről337
A munka felosztása a helyettesek között338
Levél I. V. Sztálinnak. Sztálin elvtársnak (a Politikai Iroda számára)340
Előszó a "Régi cikkek az újakhoz közelálló témákról" című brosúrához. Előszó az 1922-es kiadáshoz342
Távirat az Aznyefty munkásaihoz és mérnökeihez. Baku345
A "Pravda" megalapításának tizedik évfordulójára346
Levél I. V. Sztálinnak a politikai iroda tagjai számára. Válasz a Népbiztosok Tanácsa elnökhelyetteseinek munkájára vonatkozó megjegyzésekre350
Az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság határozata a Génuai konferencián résztvett küldöttség jelentéséről. Tervezet353
Levél D. I. Kurszkijnak355
Levelek I. V. Sztálinnak a rádiótechnika fejlesztéséről357
A "kettős" alárendeltségről és a törvényességről. Sztálin elvtársnak, a Politikai Iroda számára360
Egy kanál kátrány egy hordó mézben365
Levél a szakszervezetek V. Összoroszországi Kongresszusához367
Feljegyzés a politikai irodának a nagyhatalmi sovinizmus elleni harcról369
A Bakui munkásokhoz370
Az Oroszországi Kommunista Ifjúsági Szövetség v. kongresszusának371
Levél I. V. Sztálinnak a külkereskedelmi monopóliumról. Sztálin elvtársnak, a Központi Bizottság titkárának372
A Pénzügyi Dolgozók Összoroszországi Kongresszusához376
Szovjet-Oroszország barátainak társaságához (Amerikában)377
A Szovjet-Oroszország technikai segítésére alakult társasághoz379
Üdvözlet a felszabadított tengermelléknek. Csita. A Távolkeleti Köztársaság Minisztertanácsa elnökének380
Interju Farbamannak, az "Observer" és a "Manchester Guardian" tudósítójának381
Beszéd a IX. Szovjetkongresszus által választott Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság IV. ülésszakán, 1922. október 31-én338
A "petrogradszkaja Pravdá"-nak395
A "Pravdá"-nak396
A kommunista szövetkezeti tagok első nemzetközi konferenciájának397
A Statisztikusok Összoroszországi Kongresszusának398
Interju A. Ransomnak, a "manchester guardian" tudósítójának399
Első változat399
Második változat (befejezetlen)405
A moszkvai és moszkva-kormányzósági pártonkívüli munkásnők és parasztnők konferenciájának409
A volt Mihelszon-gyár munkásainak410
Az "Elektroperedacsa" Állami Erőmű munkásainak és alkalmazottainak411
A Klinci Sztodolszkaja-posztógyár munkásainak412
A Kommunista Internacionále IV. Kongresszusa. 1922. november 5 - december 5.413
A Kommunista Internacionále IV. Világkongresszusának, a Munkás- és Vöröskatonaküldöttek Petrográdi Szovjetjének415
Az oroszországi forradalom öt éve és a világforradalom távlatai. Beszéd a Kommunista Internacionále IV. Kongresszusán. 1922. november 13.417
Üdvözlet az Összoroszországi Mezőgazdasági kiállításnak433
A "Clarté" csoportnak434
Beszéd a moszkvai szovjet plénumán, 1922. november 20-én435
A Szovjet-Alkalmazottak Szakszervezete V. Összoroszországi Kongresszusának elnökségéhez444
A közoktatási dolgozók kongresszusának445
A Kommunista Ifjúsági Internacionále harmadik, moszkvai világkongresszusának446
Megjegyzések hágai delegációnk feladatainak kérdéséhez447
Néhány szó N. J. Fedoszejevről452
A külkereskedelmi monopóliumról. Sztálin elvtársnak a Központi Bizottság plénuma számára455
Levél I. V. Sztálinnak a Központi Bizottság tagjai számára a X. Összoroszországi Szovjetkongresszuson való felszólalás ügyében460
1923
Naplójegyzetek461
A szövetkezetekről467
Forradalmunkról (N. Szuhanov feljegyzéseivel kapcsolatban)476
Hogyan szervezzük át a munkás-paraszt felügyeletet. (Javaslat a XII. pártkongresszusnak)482
Inkább kevesebbet, de jobban488
Jegyzetek505
Lenin életének és tevékenységének dátumai (1921. augusztus - 1924. január)533
Képmellékletek
34. kötet
Előszó
1917
A politikai helyzet (Négy tézis)1
Levél a "novaja zsizny" szerkesztőségéhez7
Levél a "proletarszkoje gyelo" szerkesztőségéhez9
Jelszavakról11
Köszönet G. J. Lvov hercegnek19
Válasz22
Az alkotmányos illúziókról34
A bonapartizmus kezdete48
A forradalom tanulságai53
Kamenyevnak a Központi Végrehajtó Bizottságban a stockholmi konferenciával kapcsolatban mondott beszédéről70
Hírek egy összeesküvésről73
A fától nem látják az erdőt79
Levél a "Röpirat riga elfoglalása alkalmával" című kiadvánnyal kapcsolatban86
Politikai zsarolás90
Papiroshatározatok94
A stockholmi konferenciáról98
Egy publicista naplójából. Parasztok és munkások108
A rágalmazókról117
Az OSZDMP Központi Bizottságának 119
Egy publicista naplójából123
A baj gyökere123
Robot és szocializmus131
A kompromisszumokról134
A pártprogram kérdéséhez141
Zimmerwald kérdéséhez143
A demokrácia megsértése a tömegszervezetekben145
Határozati javaslat a jelenlegi politikai helyzetről147
A fenyegető katasztrófa és hogyan harcoljunk ellene155
Jön az éhínség159
A kormány teljes tétlensége161
Az ellenőrzési rendszabályok közismertek és könnyen bevezethetők163
A bankok államosítása165
A szindikátusok államosítása171
Az üzleti titok megszüntetése174
Kényszerű egyesítés szövetségekbe178
A fogyasztás szabályozása181
A kormány semmivé teszi a demokratikus szervezetek munkáját185
A pénzügyi csőd és rendszabályok leküzdésére189
Lehet-e előbbre jutni, ha nem merünk a szocializmus felé haladni?192
Harc a gazdasági bomlás ellen és a háború195
A forradalmi demokrácia és a forradalmi proletariátus199
A forradalom egyik alapvető kérdése202
Hogyan biztosítható az alkotmányozó gyűlés sikere (A sajtószabadságról)210
Az orosz forradalom és a polgárháború. Polgárháborúval ijesztgetnek216
A forradalom feladatai231
A kapitalistákkal való paktálás végzetes volta233
A hatalmat a szovjeteknek233
Békét a népeknek234
A földet a dolgozóknak236
Harc az éhínség és a gazdasági bomlás ellen236
Harc a földbirtokosok és a kapitalisták ellenforradalma ellen237
A forradalom békés fejlődése239
A bolsevikoknak kézbe kell venniük a hatalmat. Levél a Központi Bizottsághoz, az OSZD (b) MP Petrográdi és Moszkvai Bizottsághoz241
Marxizmus és felkelés. Levél az Oroszországi Szociáldemokrata (bolsevik) Munkáspárt Központi Bizottságához244
A hamisítás hőseiről és a bolsevik hibáiról250
Egy publicista naplójából. Pártunk hibái259
Levél I. T. Szmilgához, a finnországi hadsereg, flotta és munkások területi bizottsága elnökéhez266
Pártunk feladatai az internacionáléban (A III. Zimmerwaldi konferencia alkalmával)271
A válság megérett274
A munkásokhoz, parasztokhoz és katonákhoz286
Megtartják-e a bolsevikok az államhatalmat?289
Előszó a második kiadáshoz291
Utószó333
Levél a Központi Bizottsághoz, a Moszkvai Bizottsághoz, a Petrográdi Bizottsághoz, valamint a petrográdi és a moszkvai szovjet bolsevik tagjaihoz339
Tézisek a pétervári szervezet október 8-i konferenciáján elmondandó előadói beszédhez, az ott beterjesztendő határozati javaslathoz, valamint a pártkongresszusra megválasztott küldöttek számára adandó utasításhoz341
A pártnak az előparlamentben való részvétele kérdéséről341
A "minden hatalmat a szovjeteknek" jelszóról342
Az alkotmányozó gyűlési képviselőjelöltek listájáról344
Levél a petrográdi városi konferenciához. Zárt ülésen való felolvasásra346
A pártprogram felülvizsgálásához351
Egy kívülálló tanácsai381
Levél az északi terület szovjetjeinek területi kongresszusán részt vevő bolsevik elvtársakhoz384
Az OSZD(b)MP Központi Bizottságának 1917. október 10-I (23-I) ülése390
Előadói beszéd. Jegyzőkönyvi feljegyzés390
Határozat392
Az OSZDMP Központi Bizottságának 1917. október 16-I (29-I) ülése393
Előadói beszéd. Jegyzőkönyvi feljegyzés393
Felszólalások. Jegyzőkönyvi feljegyzés395
Levél az elvtársakhoz397
Utószó416
Levél a bolsevik párt tagjaihoz418
Levél az OSZD(b)MP Központi Bizottságához422
Az Eszerek Pártja újból becsapta az parasztokat427
Levél J. M. Szeverdlovhoz433
Levél a Központi Bizottság tagjaihoz434
Előkészítő anyagok
Egy röplap mellékleteinek tervezete439
Mellékletek
Emlékeztető jegyzet443
Két nyilatkozat az alkotmányozó gyűlésbe való jelöltetéssel kapcsolatos hozzájárulásról445
Nyilatkozat445
Nyilatkozat446
Mutatók
V. I. Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke (1917. július-október)449
Jegyzetek452
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója494
Névmutató513
V. I. Lenin életének és tevékenysége dátumai542
Tárgymutató551
Képmellékletek
35. kötet
Előszó
1917
Oroszország polgáraihoz!1
A munkás- és katonaküldöttek petrográdi szovjetjének ülése 1917. október 25. (november 7)2
Előadói beszéd a szovjethatalom feladatairól. Újságbeszámoló4
Határozat7
A munkás- és katonaküldöttek szovjetjeinek második összoroszországi kongresszusa. 1917. október 25-26 (november 7-8)11
Munkások, katonák és parasztok13
Előadói beszéd a békéről. Október 26. (november 8.)13
Dekrétum a békéről18
Zárszó a békéről mondott előadói beszédhez. Október 26. (november 8.)21
Előadói beszéd a földről. Október 26. (November 8.)22
Dekrétum a földről22
Határozat a munkás- és parasztkormány megalakításáról26
A munkásellenőrzésről szóló rendelet tervezete28
Beszélgetés Helsingforsszal közvetlen vonalon. 1917. Október 27 (november 9.)30
Beszélgetés A. L. Scheinmanmn-nal, a Finnországi Hadsereg, Flotta és Munkások Küldöttei Helsingforsi Szovjetje Végrehajtó Bizottságának elnökével31
Beszélgetés Mihajlovval, a Finnországi Hadsereg, Flotta és Munkások Területi Bizottsága katonai osztályának elnökével32
Beszélgetés N. F. Izmajlovval, a Balti Flotta Központi Bizottságának elnökével34
A petrográdi helyőrség ezredképviselőinek tanácskozása. 1917. október 29. (november 11.) újságbeszámoló34
Beszámoló a helyzetről36
Felszólalás a csapatok felfegyverkezésének kérdéséről37
Felszólalás a városi rend fenntartásának kérdésében38
A népbiztosok tanácsának szikratávirata, 1917. október 30. (november 12.)40
Az alkalmazottakra vonatkozó szabályzat tervezete41
Felszólalások az OSZD(b)MP Központi Bizottságának ülésén, 1917. november 1. (14) Jegyzőkönyvi feljegyzés43
Az OSZD(b)MP Központi Bizottságának határozata a Központi Bizottságon belüli ellenzék kérdésében. 1917. november 2. (15)46
Az OSZD(b)MP Központi Bizottsága többségének ultimátuma a kisebbséghez49
Felszólalás a népbiztosok tanácsának ülésén. 1917. november 3. (16)50
Határozati javaslat a sajtószabadságról50
Az összoroszországi központi végrehajtó bizottság ülése. 1917. november 4. (17)52
Beszéd a sajtó kérdéséről52
Válasz a baloldali esszerek interpellációjára55
Felszólalások a baloldali esszerek interpretációjával kapcsolatban57
Beszéd és határozati javaslat a népbiztosok egy csoportjának a népbiztosok tanácsából való kilépést bejelentő nyilatkozatával kapcsolatban59
Beszéd a munkás- és katonaküldöttek petrográdi szovjetje és a frontképviselők együttes ülésén. 1917. november 4. (17) újságbeszámoló61
A lakossághoz64
Válasz a pártok interpretációira67
Az oroszországi szociáldemokrata (bolsevik) munkáspárt központi bizottságától69
Az oroszországi szociáldemokrata (bolsevik) munkáspárt központi bizottságától. A párt tagjaihoz és Oroszország összes dolgozó osztályaihoz71
A kormány beszélgetése a főhadiszállással közvetlen vonalon. 1917. november 9. (22)76
Szikratávirat mindenkihez. Minden ezred-, hadosztály-, hadtest-, hadsereg- és más bizottsághoz, a forradalmi hadsereg minden katonájához és a forradalmi flotta minden matrózához80
Előszó a "hogyan csapták be a népet a szociálforradalmárok, és mit adott a népnek az új bolsevik kormány" című brosúrához82
Az összoroszországi központi végrehajtó bizottság ülése. 1917. november 10. (23)84
Beszámoló a Duhonyinnal folytatott tárgyalásokról84
Zárszó86
A népbiztosok tanácsa a forradalmi katonai bizottságnak88
Levél a finn elvtársaknak89
A parasztküldöttek szovjetjeinek rendkívüli összoroszországi kongresszusa. 1917. november 10-25 (november 23-december 8)91
Nyilatkozat a parasztküldöttek szovjetjei rendkívüli összoroszországi kongresszusának bolsevik frakciója számára93
Beszéd az agrárkérdésről. November 14. Újságbeszámoló94
Határozati javaslat96
Beszéd a Vikzsel képviselőjének nyilatkozatával kapcsolatban. November 18 (december 1.) újságbeszámoló98
Zárszó az agrárkérdésben. November 18 (December 1.). Újságbeszámoló100
A munkások szövetsége a dolgozó és kizsákmányolt parasztokkal. Levél a "Pravda" szerkesztőséghez102
A felsőbb tisztviselők és hivatalnokok fizetéséről. A Népbiztosok Tanácsa rendeletnek tervezete105
A visszahívás jogáról szóló rendelet tervezete106
A bérházak elkobzásáról szóló törvény tézisei108
Előadói beszéd a visszahívás jogáról az összoroszországi központi végrehajtó bizottság ülésén. 1917. november 21 (december 4)109
Beszéd a hadiflotta első összoroszországi kongresszusán. 1917. november 22. (december 5) Jegyzőkönyvi feljegyzés112
Előszó az "anyag az agrárkérdéshez" című brosúrához118
A béketárgyalások programjának konspektusa120
Gazdaságpolitikai kérdések122
A gazdasági intézkedések programjának vázlata123
A tüntetés jelszavaihoz124
Rendelet a forradalom elleni polgárháború vezéreinek letartóztatásáról125
Az alaptalan vádakkal kapcsolatos felelősségről. Az OSZD(b) MP Központi Bizottsága határozatainak tervezete126
Felszólalások az OSZD(b)MP Központi Bizottságának ülésén. 1917. november 29. (december 12) Jegyzőkönyvi feljegyzés127
A hadiüzemeknek gazdasági hasznos munkákra való átállításáról. A Népbiztosok Tanácsának rendelete129
A petrográdi nyilvános könyvtár feladatairól131
Az összoroszországi központi végrehajtó bizottság ülése. 1917. december 1. (14)133
Felszólalás a Legfelsőbb Népgazdasági Tanács megalakításának kérdésében. Újságbeszámoló133
Beszéd az alkotmányozó gyűlés kérdéséről134
Határozati javaslat a Kadet Pártra vonatkozó rendeletről137
Beszéd a parasztküldöttek második összoroszországi kongresszusán. 1917. december 12138
Kiáltvány az ukrán néphez az ukrán radához intézett ultimátumszerű követelésekkel142
Beszámoló a petrogárdi munkások gazdasági helyzetéről és a munkásosztály feladatairól a munkás- és katonaküldöttek petrográdi szovjetjei munkásszekciójának ülésén. 1917. december 4. Újságtudósítás145
Az alkotmányozó gyűlés megnyitásáról148
A parasztküldöttek szovjetjei második összoroszországi kongresszusának felhívása a parasztsághoz. Tervezet149
Feljegyzés F. E. Dzerzsinszkij számára az ellenforradalmárok és szabotőrök elleni harcról szóló rendelet tervezetével155
Válaszok az Alekszandrovszk-Grusevszkij kerület munkásküldöttségeinek kérdéseire158
Beszéd az OSZD(b)MP Központi Bizottságának ülésén. 1917. december 11. (24) Jegyzőkönyvi feljegyzés160
Határozati javaslat a bolsevikok alkotmányozó gyűlési frakciójának ideiglenes irodájáról161
Tézisek az alkotmányozó gyűlésről162
Beszéd a vasutasok és vasúti műhelymunkások rendkívüli összoroszországi kongresszusán. 1917. december 13. (26)167
Kenyérért és békéért169
Beszéd a bankok nacionalizálásáról az összoroszországi központi végrehajtó bizottság ülésén. 1917. december 14. (27) Jegyzőkönyvi feljegyzés171
A bankok nacionalizálásának végrehajtásáról és az ezzel kapcsolatban szükséges intézkedésekről szóló rendelet tervezete174
A gyakorlati szakemberek bizottságának megszervezéséről. A Népbiztosok Tanácsának rendelettervezete178
Kérdések a hadsereg leszerelése tárgyában összehívott általános hadseregkongresszus küldötteihez179
A népbiztosok tanácsa határozatának tervezete181
A népbiztosok tanácsának határozata a Radával való tárgyalásokról182
Plehanov a terrorról184
Egy publicista naplójából. Feldolgozandó témák187
Akik megrémültek a régi összeomlástól és akik harcolnak az újért191
Hogyan szervezzük meg a versenyt?195
Rendelettervezet a fogyasztási kommunákról205
Előzetes tézisek205
Rendelettervezet207
A népbiztosok tanácsának határozata a Rada által a népbiztosok tanácsának adott válasszal kapcsolatban210
Az OSZD(b)MP Központi bizottságának határozata Sz. A. Lozovszkijnak a pártból való kizárásáról. Tervezet212
A népbiztosok tanácsának határozata a Kalegyin elleni harcról214
A Népbiztosok Tanácsának határozata214
Kiegészítés a Népbiztosok Tanácsának határozatához214
1818216
Beszéd a szocialista hadsereg első menetalakulatainak búcsúztatása alkalmából. 1918. január 1. Rövid újságtudósítás218
A felsőbb tisztségviselők javadalmazásának mértékéről. A Népbiztosok Tanácsa határozatának tervezete219
A dolgozó és kizsákmányolt nép jogainak kinyilatkoztatása224
A hadsereg leszerelése tárgyában összehívott általános hadseregkongresszushoz226
L. D. Trockijjal, a Breszt-Litovszki szovjet békeküldöttség228
Az összoroszországi központi végrehajtó bizottság határozata. 1918. január 3. Rövid újságtudósítás228
Az OSZD(bolsevik) MP frakciójának az alkotmányozó gyűlés 1918. január 5-i ülésén felolvasott nyilatkozata229
Másvilági emberek231
Az alkotmányozó gyűlés feloszlatásáról szóló rendelet tervezete234
Tézisek234
Rendelettervezet237
Beszéd az alkotmányozó gyűlés feloszlatásáról az összoroszországi központi végrehajtó bizottság ülésén. 1918. január 6.240
Egy szerencsétlen béke kérdésének történetéhez245
Tézisek az annexiós különbéke azonnali megkötésének kérdéséről245
Utószó az annexiós különbéke azonnali megkötésének kérdéséről szóló tézisekhez254
Beszédek a háborúról és a békéről az OSZD(b)MP központi bizottságának ülésén. 1918. január 11. Jegyzőkönyvi feljegyzés256
A munkás-, katona és parasztküldöttek szovjetjeinek harmadik összoroszországi kongresszusa. 1918. január 10-18261
Beszámoló a népbiztosok tanácsának munkájáról. Január 11263
Zárszó a népbiztosok tanácsának beszámolójához. Január 12281
Az alkotmányozó gyűlésre való utalásoknak a szovjet törvényhozásban való törléséről szóló rendelet tervezete286
Zárszó a kongresszus befejezése előtt. Január 18.287
Utasítás a Vörös Gárda törzskarának291
Rendkívüli összoroszországi vasutaskongresszus. 1918. január 5-30.293
A népbiztosok tanácsának beszámolója. Január 13.293
Válasz az írásban benyújtott kérdésekre306
A petrográdi szovjet elnökségének tanácskozása a közellátási szervezetek képviselőivel. 1918. január 14.311
Felszólalások az éhínség elleni harcot szolgáló intézkedések kérdésében311
Határozati javaslat313
Az élelmezési helyzet megjavítását célzó intézkedésekről. A Népbiztosok Tanácsa határozatának tervezete315
A munkabérről. A Népbiztosok Tanácsa határozatának tervezete318
A tengeri és folyami kereskedelmi flotta nacionalizálásáról szóló rendelet tervezete318
Rendelettervezet319
Kiegészítés a tervezethez320
Felszólalások az OSZD(b)MP Központi Bizottságának ülésén. 1918. január 19.323
Szikratávírón mindenkihez, különösen a Breszt-Litovszki békeküldöttséghez324
Szikratávirat mindenkihez326
Beszéd a vidékre induló agitátorok előtt. 1918. január 23. Újságtudósítás331
A hadiüzemeknek gazdaságilag hasznos munkára való átállításáról. A Népbiztosok Tanácsa rendeletének tervezete332
Felszólalások az OSZD(b)MP Központi Bizottságának ülésén. 1918. január 24. (február 6.) Jegyzőkönyvi feljegyzés334
Beszéd a földbizottságoknak és a III. Szojvetkongresszus parasztszekciójának kongresszusán. 1918. január 28. (február 10.) újságtudósítás336
Breszt-Litovszk, orosz békeküldöttség. Trockijnak337
A Népbiztosok Tanácsának határozata a szabotőrök munkába állításának rendjéről338
Felszólalások az OSZD(b)MP Központi Bizottságának ülésén. 1918. február 18 (délelőtt). Jegyzőkönyvi feljegyzés340
Beszédek az OSZD(b)MP Központi Bizottságának ülésén. 1918. február 18. (este). Jegyzőkönyvi feljegyzés343
A német birodalmi kormányhoz intézendő szikratávirat tervezete344
Beszéd az összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság bolsevik és baloldali esszer frakciójának egyesített ülésén. 1918. február 19. Rövid újságbeszámoló345
Beszélgetés a moszkvai szovjettel közvetlen vonalon. 1918. február 20.346
Beszéd a lett lövészek előtt. 1918. február 20. Rövid újságbeszámoló347
A forradalmi frázisról347
Telefontávirat a petrográdi bizottság végrehajtó bizottságának és a bolsevik párt valamennyi kerületi bizottságának358
Veszélyben a szocialista haza!361
Kiegészítés a népbiztosok tanácsának "veszélyben a szocialista haza!" című rendeletéhez363
A rühességről365
Válasz V. N. Podbelszkijnak Moszkvába, közvetlen vonalon. 1918. február 22369
Béke vagy háború?370
Felszólalások az OSZD(b)MP Központi Bizottságának ülésén. 1918. február 23. Jegyzőkönyvi feljegyzés372
Beszéd az összoroszországi központi végrehajtó bizottság bolsevik és baloldali esszer frakciójának együttes ülésén. 1918. február 23. Újságtudósítás375
Hol a hiba?376
Beszámoló az összoroszrországi központi végrehajtó bizottság ülésén. 1918. február 24.379
A népbiztosok tanácsának határozata a német békefeltételek elfogadásáról384
A szerencsétlen béke385
Jegyzet a béke aláírásának szükségességéről387
Felszólalások az OSZD(b)MP Központi Bizottságának ülésén. 1918. február 24. Jegyzőkönyvi feljegyzés388
Az OSZD(b)MP Központi Bizottságának álláspontja az annexiós különbéke kérdésében392
Nehéz, de szükséges lecke396
A Népbiztosok Tanácsának rendelettervezete a kormány evakulásáról400
Különös és szörnyűséges401
A gyakorlat talaján409
Parancs valamennyi szovjet számára. Tervezet411
Felszólalások a Népbiztosok Tanácsának ülésén. 1918. március 4.412
Komoly tanulság és komoly felelősség416
Előkészítő anyagok
A parasztküldöttek rendkívüli összoroszországi kongresszusán az agrárkérdéssel kapcsolatban. 1917. november 14-én (27-én) mondott beszéd tervezete425
Tézisek a párt feladatairól. A helyzet428
Az alkotmányozó gyűlésre vonatkozó tézisek tervezete430
A bankok nacionalizálásának végrehajtásáról és az ezzel kapcsolatban szükséges intézkedésekről szóló rendelet tervezetéhez431
A rendelet tervezetének vázlata431
A rendelet tervezetének tézisei431
Mutatók435
Képmellékletek
36. kötet
Előszó
Az OK(b)P hetedik, rendkívüli kongresszusa. 1918. március 6-81
A központi bizottság politikai beszámolója. Március 7.3
Zárszó a központi bizottságnak a háborúról és a békéről szóló politikai beszámolójához. Március 8.25
Határozati javaslat a háborúról és a békéről33
Felszólalások Trockijnak a háborúról és a békéről szóló határozati javaslathoz benyújtott módosításai ellen. Március 8.35
135
236
Felszólalás a "Baloldali kommunisták" csoportjának Trockij módosítását támogató nyilatkozata ellen. Március 8.37
Kiegészítés a háborúról és a békéről szóló határozati javaslathoz. Március 8.38
Felszólalás zinovjevnek a háborúról és a békéről szóló határozati javaslat kiegészítéséhez benyújtott módosítása ellen. Március 8.39
Javaslat a háborúról és a békéről szóló határozati javaslattal kapcsolatban. Március 8.40
1.40
2.40
Előadói beszéd a program felülvizsgálásáról és a párt nevének megváltoztatásáról. Március 8.41
Határozati javaslat a párt nevének és programjának megváltoztatásáról54
Javaslat a pártprogram felülvizsgálásának kérdésével kapcsolatban. Március 8.56
Felszólalás Mgeladzénak azzal a javaslatával kapcsolatban, hogy a pártprogram kidolgozásába vonják be a legnagyobb pártszervezeteket. Március 8.58
Felszólalás Pelsének a pártprogramról szóló határozati javaslathoz benyújtott módosítása ellen. Március 8.59
Felszólalások buharinnak a pártprogramról szóló határozati javaslathoz benyújtott módosítása ellen. Március 8.60
1.61
2.61
Beszéd a központi bizottsági választások kérdéséről. Március 8.62
Határozati javaslat azzal kapcsolatban, hogy a "baloldali kommunisták" megtagadják a központi bizottságba való belépést63
A programtervezet vázlatos fogalmazványa65
Feljegyzés a "baloldai kommunisták" magatartásáról66
Napjaink legfontosabb feladata73
Beszéd a munkás-, paraszt- és vöröskatona-küldöttek moszkvai szovjetjében. 1918. március 12.74
IV. rendkívüli összoroszországi szovjetkongresszus. 1918. március 14-16.79
Határozattervezet Wilson felhívásával kapcsolatban85
Előadói beszéd a békeszerződés ratifikálásáról. Március 14.87
Zárszó a békeszerződés ratifikálásáról mondott előadói beszédhez. Március 15.88
Határozati javaslat a breszt szerződés ratifikálására106
Előszó "az ár ellen" című gyűjteményhez115
Interjú A. Ransome-nak, a "Daily News" tudósítójának117
"A szovjethatalom soron levő feladatai" című cikk első fogalmazványa118
A szovjethatalom soron levő feladatai120
Az Oroszországi Szovjet Köztársaság nemzetközi helyzete és a szocialista forradalom alapvető feladatai155
A mai helyzet általános jelszava161
A burzsoázia elleni harc új szakasza162
Az egész népet felölelő nyilvántartásért és ellenőrzésért vívott harc jelentősége170
A munka termelékenységének emelése174
A verseny megszervezése176
"Összehangolt szervezet" és diktatúra180
A szovjetszervezet fejlesztése188
Befejezés191
A vízi közlekedés helyzetéről. A Népbiztosok Tanácsának rendelettervezete194
A forradalmi törvényszékekről szóló rendelethez196
Az igazságügyi népbiztosság kollégiumának tagjaihoz, és egy másolatot a központi végrehajtó bizottság elnökéhez196
A népbiztosok tanácsának rendelettervezete197
Felszólalás a legfelsőbb népgazdasági tanács elnökségének ülésén. 1918. április 1.198
Beszéd az Alekszej lovardában rendezett gyűlésen. 1918. április 7.200
Utasítások a Vlagyivisztoki szovjeteknek202
A gazdaságpolitika és különösen a bankpolitika alaptételei203
Tézisek a bankpolitikáról205
Felszólalás az összoroszországi központi szakszervezeti tanács, a vasmunkás-szervezet központi bizottsága és a legfelsőbb népgazdasági tanács képviselőinek egyesített ülésén. 1918. április 11.208
A Doni Köztársaság első szovjetkongresszusa elnökségének209
Kiegészítés a részvények, kötvények és egyéb kamatozó értékpapírok nyilvántartásáról szóló rendelet tervezetéhez210
A népbiztosok tanácsának rendelete a cukorrépavetés meghitelezéséről211
Beszéd a pénzügyi kérdésről az összoroszországi központi végrehajtó bizottság ülésén. 1918. április 23.212
A tudományos-technikai munkák tervének vázlata214
Beszéd a munkás-, paraszt-, és vöröskatona-küldöttek moszkvai szovjetjében. 1918. április 23.218
Kiegészítés a népbiztosok tanácsának a mezőgazdaság teremlési eszközökkel és fémekkel való ellátásáról szóló rendelettervezetéhez223
Az összoroszországi központi végrehajtó bizottság ülése. 1918. április 29.225
Előadói beszéd a szovjethatalom soron levő feladatairól227
Zárszó a szovjethatalom soron levő feladatairól mondott előadói beszédhez251
Hat tézis a szovjethatalom soron levő feladatairól259
Kiegészítés a népbiztosok tanácsának a vetésterület megszervezésére alakítandó ügyosztályról szóló rendelettervezetéhez263
Az OKP központi bizottságának264
A "Baloldali" gyerekességről és a kispolgáriasságról265
Az OK(b)P központi bizottságának határozata a nemzetközi helyzet kérdéséről296
A közellátási diktatúráról szóló rendelet alaptételei297
Kiegészítés a közellátási diktatúráról szóló rendelethez299
A munkások mozgosítása az éhínség elleni harcra. A Népbiztosok Tanácsának rendelettervezete300
Tiltakozás a német kormánynál a krím megszállása ellen301
Tézisek a jelenlegi politikai helyzetről303
Előadói beszéd a külpolitikáról az összoroszországi központi végrehajtó bizottság és a moszkvai szovjet együttes ülésén. 1918. május 14.308
Előadói beszéd a jelenlegi helyzetről az OK(b)P moszkvai területi konferenciáján. 1918. Május 15. Rövid újságtudósítás325
Előszó a "napjaink legfontosabb feladat" című brosúrához327
Levél a nacionalizálandó üzemek képviselőinek értekezletéhez328
Előadói beszéd a szovjetek pénzügyi osztályai képviselőinek I. összoroszországi kongresszusán. 1918. május 18.330
Pénügyi központosítás331
Jövedelem- és vagyonadó kivetése331
Munkakötelezettség333
Új bankjegyek333
A petrográdi munkásokhoz. Élelmezési osztagok szervezésére vonatkozó felhívás kiegészítése335
Az éhínségről337
Beszéd a munkaügyi biztosok II. összoroszországi kongresszusán. 1918. május 22.345
A népbiztosok tanácsának rendelettervezete a fűtőanyagról350
A szocialista társadalomtudományi akadémiáról351
A népbiztosok tanácsának rendelettervezete351
Utasítások a bizottságnak352
Tézisek a jelenlegi helyzetről353
Beszéd a népgazdasági tanácsok I. összoroszországi kongresszusán. 1918. május 26.356
Az önálló élelmiszer-beszerzésről365
A népbiztosok tanácsának rendelettervezete365
A munkásokhoz és a parasztokhoz intézendő felhívás tervezete366
Az éhínség elleni harccal kapcsolatos intézkedések368
Megállapodás a legfelsőbb népgazdasági tanáccsal és a kereskedelmi és iparügyi népbiztossággal a város és a falu közötti áruforgalom feltételeiről. Vázlat369
Megjegyzések "a nacionalizált vállalatok igazgatási szabályzata" tervezetéhez371
Az összoroszországi központi végrehajtó bizottság, a munkás-, paraszt- és vöröskatona-köldöttek moszkvai szovjetje és a szakszervezetek együttes ülése. 1918. június 4.373
Előadói beszéd az éhínség elleni harcról375
Zárszó az éhínségről szóló előadói beszédhez394
Határozattervezet az éhínség elleni harcról mondott előadói beszéddel kapcsolatban398
Beszéd az internacionalista tanítók I. összoroszországi kongresszusán. 1918. június 5. Rövid jegyzőkönyvi feljegyzés400
A könyvtárügy megszervezéséről. A Népbiztosok Tanácsának rendelettervezete402
A vasúti közlekedés rendezése. A Népbiztosok Tanácsának rendelettervezete403
Az élelmezési osztagokról. Moszkvai munkásgyűléseken mondott beszéd. 1918. június 20. Rövid újságtudósítás404
Beszéd a szokolnyiki-klubban rendezett gyűlésen. 1918. június 21. Rövid újságtudósítás406
Az élelmezési osztagok megszervezéséről410
A moszkvai szakszervezetek és üzemi bizottságok IV. konferenciája. 1918. június 17 - július 2.413
Előadói beszéd a jelenlegi helyzetről. 1918. június 27.415
Zárszó a jelenlegi helyzertrről mondott előadói beszédhez. 1918. június 28.433
Határozati javaslat a jelenlegi helyzetről mondott előadói beszédhez445
Beszéd egy szimonov körzeti nagygyűlésen. 1918. június 28. Rövid újságtudósítás446
Látnoki szavak448
A szovjethatalom demokratizmusáról és szocialista jellegéről454
Interjú a "folkets dagblad politiken" című lap tudósítójának. 1918. július 1.458
Beszéd az Alekszej lovardában tartott gyűlésen. 1918. július 2. Rövid újságtudósítás461
Beszéd az V. összoroszországi szovjetkongresszus kommunista frakciójában. 1918. július 3. Rövid újságtudósítás463
A munkás-, paraszt-, katona- és vöröskatona-küldöttek szovjetjeinek V. összoroszországi kongresszusa. 1918. július 4-10.465
A népbiztosok tanácsának beszámolója. Július 5.467
Zárszó a beszámolóhoz. Július 5.488
Beszélgetés az "izvesztyija vcik" munkatársával a "Baloldali" eszerek láazdásáról. 1918. Július 7. Rövid tudósítás492
Az OSZFSZK alkotmánya második fejeztének 20. pontja. Vázlat494
A petrográdi munkásokhoz495
Beszéd és kormánynyilatkozat az összoroszországi központi végrehajtó bizottság ülésén. 1918. július 15.497
Beszéd egy népgyűlésen a lefortovo kerületben. 1918. július 19. Újságtudósítás501
Előadói beszéd az üzemi bizottságok moszkva kormányzósági konferenciáján. 1918. július 23. Újságtudósítás503
Beszéd a Hamovnyiki kerületben tartott nagygyűlésen. 1918. július 26. Rövid újságtudósítás508
Beszéd a Presznya kerületben tartott nagygyűlésen. 1918. július 26.509
Előkészítő anyagok
Anyagok a IV., rendkívüli összoroszországi szovjetkongresszushoz513
A kongresszus bolsevik frakciójában mondott beszéd tervezete513
A békeszerződés ratifikálásáról szóló beszámoló tervezete515
Jegyzetek Petrográd és moszkva iparának villamosításáról517
"A szovjethatalom soron levő feladatai" című cikk tervezetei519
Az összoroszországi központi végrehajtó bizottság, a moszkvai szovjet és szakszervezetek együttes ülésén az éhínség elleni harcról mondott előadói beszéd tervezete529
Mutatók
V. I. Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke. (1918. március 6 - július 27.)535
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett dokumentumok jegyzéke538
A feltehetőleg V. I. Lenintől származó munkák jegyzéke543
Jegyzetek545
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalomi művek és források mutatója599
Névmutató615
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai635
Tárgymutató677
Képmellékletek
37. kötet
Előszó
1918
Beszéd az összoroszországi központi végrehajtó bizottság, a moszkvai szovjet, a moszkvai üzemi bizottságok és szakszervezetek együttes ülésén. 1918. július 29.1
Beszéd a kormányzósági szovjetek elnökeinek kongresszusán. 1918. július 30. Újságtudósítás18
Beszéd a varsói Forradalmi Ezred gyűlésén. 1918. augusztus 2. Újságtudósítás21
Beszéd egy butirki kerületi gyülésen. 1918. augusztus 2. Újságtudósítás24
Beszéd a Hodinka-mezőn tartott vöröskatona-gyűlésen. 1918. augusztus 2. Rövid újságtudósítás27
Tézisek az élelmezési kérdéshez28
Az OSZFSZK főiskoláira való felvételről. A Népbiztosok Tanácsa határozatának tervezete31
Levél a jeleci munkásokhoz32
Munkás elvtársak! Fel a végső, döntő harcra!35
Beszéd egy szokolnyiki kerületi gyűlésen. 1918. augusztus 9. Rövid újságtudósítás40
Távirat valamennyi szovjetnek a munkások és parasztok szövetségéről. Tervezet42
Beszédek a moszkvai pártbizottság ülésén a szimpatizánsok csoportjainak megszervezéséről. 1918. augusztus 16. Jegyzőkönyvi feljegyzés43
Levél az amerikai munkásokhoz45
Beszéd a politechnikai múzeumban tartott gyűlésen. 1918. augusztus 23.61
Beszéd az Alekszejev Népházban tartott gyűlésen. 1918. augusztus 23. Rövid újságtudósítás67
Beszéd az I. összoroszországi népművelési kongresszuson. 1918. augusztus 28.70
A népbiztosságok jelentéseiről74
A népbiztosok tanácsának határozata74
Levél a népbiztosokhoz75
Beszéd a Baszman kerület egy gyűlésén. 1918. augusztus 30. Rövid újságtudósítás76
Beszéd a volt Michelson-gyárban tartott gyűlésen. 1918. augusztus 30. Rövid újságtudósítás78
Üdvözlet a Vörös Hadseregnek Kazany elfoglalása alkalmából81
Levél a proletár kulturális felvilágosító szervezetek konferenciájának elnökségéhez82
Távirat a petrográdi parancsnokképző iskolának83
Újságaink jellegéről84
A Moszkva-Kiev-Voronyezs vonalon dolgozó vasutas elvtársaknak87
A mezőgazdákra kivetendő természetbeni adóról szóló rendelethez88
A rendelet alapelvei88
Megjegyzések a rendelet tervezetéhez89
Távirat a Penza kormányzósági végrehajtó bizottságnak és az 1. hadsereg forradalmi katonai tanácsának90
Levél a Kazany elfoglalásában részt vett vöröskatonákhoz91
Levél az összoroszországi központi végrehajtó bizottságnak és a Moszkvai Szovjetnek az üzemi bizottságok és a szakszervezetek képviselőivel tartott együttes üléséhez. 1918. október 3. 92
A proletárforradalom és a rengát Kautsky96
Az összoroszországi központi végrehajtó bizottság, a Moszkvai Szovjet, az üzemi bizottságok és a szakszervezetek együttes ülése. 1918. október 22.105
Előadói beszéd105
Határozat119
A törvények pontos betartásáról szóló határozat téziseinek vázlata122
Beszéd az osztrák-magyar forradalom tiszteletére rendezett tüntetésen. 1918. november 3. Rövid újságtudósítás124
Beszéd a Szakszervezetek Összoroszországi Központi Tanácsának és moszkvai tanácsának ünnepi ülésén. 1918. november 6. Újságtudósítás125
A munkás-, paraszt-, kozák- és vöröskatona-küldöttek szovjetjeinek VI. rendkívüli összoroszországi kongresszusa. 1918. november 6-9.129
Beszéd a forradalom évfordulóján. November 6.131
Beszéd a nemzetközi helyzetről november 8.145
Beszéd Marx és Engels emlékművének leleplezése alkalmából. 1918. november 7.159
Beszéd az októberi forradalom harcosai emléktáblájának leleplezése alkalmából. 1918. november 7.161
Beszéd az összoroszországi rendkívüli bizottság munkatársainak ünnepi gyűlésén. 1918. november 7.163
Beszéd a központi kormányzóságok szegényparaszt-bizottságai küldötteinek tanácskozásán. 1918. november 8.165
Távirat valamennyi szovjethez, mindenkihez, mindenkihez173
Szikratávirat Mosz kvából mindenkinek, mindenkinek, mindenkinek174
Beszéd a munkásnők I. összoroszorszsági kongresszusán. 1918. november 19.175
Pityirim Szorokin értékes beismerései178
Beszéd a Lenin tiszteletére rendezett ünnepi gyűlésen. 1918. november 20. Rövid újságtudósítás187
Beszéd a "Vörös tiszt napján". 1918. november 24.189
Beszéd a moszkvai központi munkásszövetkezet meghatalmazottainak gyűlésén. 1918. november 26.190
A moszkvai pártmunkások gyűlése. 1918. november 27.195
Előadói beszéd a proletariátusnak a kispolgári demokráciához való viszonyáról195
Zárszó a proletariátusnak a kispolgári demokráciához való viszonyáról tartott előadói beszédhez212
Távirat I. I. Vacetisz főparancsnoknak221
A proletárhatalom és a renegát Kautsky223
Előszó225
Tézisek az alkotmányozó gyűlésről313
Vandervelde új könyve az államról313
Az állami ellenőrzés felhasználásáról szóló határozat tervezete320
Az OK(b)P Központi Bizottságának határozata a banktisztviselők összoroszországi kongresszusának összehívásáról. Tervezet321
Beszéd a szovjeteknek, a szegényparaszt-bizottságoknak és az OK(b)P kerületi bizottságainak Moszkva kormányzósági kongresszusán. 1918. december 8. Rövid újságtudósítás322
Beszéd a munkásszövetkezetek III. kongresszusán. 1918. december 9.324
Beszéd az agrárosztályok, a szegényparaszt-bizottságok és a kommunák I. összoroszországi kongresszusán. 1918. december 11.333
A szovjetintézmények igazgatására vonatkozó szabályok, tervezet344
Az OK(b)P Központi Bizottsága határozatának tervezete348
Beszéd a Presznya kerületi munkáskonferencián. 1918. december 14.349
Prosjan elvtárs emlékezetére363
A presznyai munkások hőstette365
A "demokráciáról" és a diktatúráról367
Beszéd a népgazdasági tanácsok II. összoroszországi kongresszusán. 1918. december 25.372
Útmutatás munkásoknak és parasztoknak szóló olvasókönyv összeállításához380
A szakszervezetek feladatairól381
Egy kis kép nagy kérdések tisztázására385
1919
Beszéd az összoroszországi központi végrehajtó bizottságnak, a Moszkvai Szovjetnek és a szakszervezetek összoroszországi kongresszusának együttes ülésén. 1919. január 17.389
Beszéd az OK(b)P moszkvai városi konferenciájának ülésén. 1919. január 18. Rövid újságtudósítás404
Beszéd az Intgernacionalista Tanítók II. összoroszországi kongresszusán. 1919. január 18.406
Beszéd a Rosa Luxemburg és Karl Liebknecht meggyilkolása ellen tiltakozó nagygyűlésen. 1919. január 19. Rövid újságtudósítás410
Előadói beszéd a szakszervezetek II. összoroszországi kongresszusán. 1919. január 20.411
Levél Európa és Amerika munkásaihoz428
Beszéd a kormányzósági közoktatási osztályok népművelési alosztályai vezetőinek II. tanácskozásán. 1919. január 24.436
Mind egy szálig munkára az élelmezés és a közlekedés frontján!438
A népbiztosok tanácsának határozata a szövetkezetről. Tervezet442
A könyvtárügy helyzetéről. A Népbiztosok Tanácsa határozatának tervezete444
A burzsoá szövetkezeti ellátásról és elosztásról. A proletár kommunista ellátásra és elosztásra való áttérés rendszabályairól445
A nagy északi vasútvonalra adandó koncesszióról. A Népbiztosok Tanácsa határozatának tervezete447
A művelődésügyi népbiztosságnak448
Válasz egy paraszt kérdésére453
A külügyi népbiztos szikratáviratának tervezete457
Az ország védelmét aláásó mensevik napilap betiltásáról. Az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság határozatának tervezete458
A német függetlenek felhívásáról460
A Kommunista Internacionálé I. kongresszuisa. 1919. március 2-6.463
Beszéd a kongresszus megnyitása alkalmából. Március 2.465
Tézisek és előadói beszéd a polgári demokráciáról és a proletariátus diktatúrájáról. Március 4.467
Határozat a polgári demokráciáról és a proletariátus diktatúrájáról szóló tézisekhez484
Zárszó a kongresszus berekesztése alkalmából. Március 6.485
Amit kivívtunk és írásba foglaltunk486
A Kommunista Internacionálé megalapításáról,. Beszéd489
Beszéd a társadalombiztosítás népbiztosság anya- és csecsemővédelmi osztályának agitátortanfolyamán. 1919. március 8.494
A gabonafölösleg kötelező beszolgáltatása Ukrajnában. Az OK(b)P Központi Bizottsága határozatának tervezetéhez495
Előkészítő anyagok
Az összoroszországi központi végrehajtó bizottság, a Moszkvai Szovjet, a moszkvai üzemi bizottságok és szakszervezetek együttes ülésén mondott beszéd tervezete499
Az I. összoroszorszsági népművelési kongresszuson mondott beszéd tervezete501
Anyagok az összoroszországi központi végrehajtó bizottság, a Moszkvai Szovjet, az üzemi bizottságok és a szakszervezetek együttes üléséhez503
Az előadói beszéd tervezete503
A határozat tervezetének vázlata505
Az októberi forradalom évfordulójáról a VI. összoroszországi szovjetkongresszuson mondott beszéd tervezete507
Javaslatok az összoroszországi rendkívüli bizottság munkájáról509
Az élelmezési munkásfelügyelet megszervezéséről szóló rendelkezés tervezetéhez510
A Népbiztosok Tanácsa határozatának vázlata510
Megjegyzések a "Rendelkezés" tervezetéhez511
Jegyzetek a Paláról512
A polgári demokráciáról és a proletariátus diktatúrájáról szóló tézisek tervezete és fogalmazványai513
Az állami ellenőrzés újjászervezéséről szóló rendelet tervezetéhez516
Megjegyzések az állami ellenőrzés újjászervezésének a kérdéséhez516
Jegyzet I. V. Sztálinnak517
Mutatók
V. I. Lenin meg nem került munkáinak jegyzéke521
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett dokumentumok jegyzéke524
Jegyzetek528
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója589
Névmutató605
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai632
Tárgymutató675
38. kötet
Előszó
1919
A petrográdi szovjet ülése. 1919. március 12.
Előadói beszéd a népbiztosok tanácsának kül- és belpolitikájáról. Rövid újságtudósítás1
Válasz az írásban feltett kérdésekre8
A Petrográd kormányzósági mezőgazdasági munkások I. kongresszusának ülése. 1919. március 13.21
Beszéd a mezőgazdasági munkások szakszervezetének megalakításáról21
Válasz az írásban feltett kérdésekre26
Beszéd a petrográdi népházban tartott nagygyűlésen. 1919. március 13. Újságtudósítás30
A szovjethatalom sikerei és nehézségei37
Utószó69
Emlékbeszéd J. M. Szverdlovról az ÖKVB rendkívüli ülésén. 1919. március 18.71
Beszéd J. M. Szverdlov temetésén 1919. március 18. Tudósítói feljegyzés77
Az Ok(b)P programtervezete79
Az OKP programtervezetének fogalmazványa81
Az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt programjának tervezete100
Beszúrás a program politikai részébe106
Töredék a program politikai részéből107
A nemzetek közti kapcsolatokról szóló programpont108
Beszúrás a nemzeti kérdésről szóló programpont végleges tervezetébe109
Bevezetés a katonai kérdésről szóló programponthoz110
Az igazságszolgáltatásról szóló programpont első bekezdése112
Az oktatásügyről szóló programpont113
A vallási viszonyokról szóló programpont115
A program gazdasági részének pontjai116
A program agrárpontja120
Az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt VIII. kongresszusa. 1919. március 18-23.123
Beszéd a kongresszus megnyitás alkalmából. március 18.125
A központi bizottság beszámolója. március 18.128
Előadói beszéd a pártprogramról. március 19.146
Zárszó a pártprogramról mondott előadói beszédhez. március 19.167
A program általános politikai része harmadik pontjának tervezete. (A VIII. pártkongresszus programbizottságának)178
Üdvözlő szikratávirat a kongresszus nevében a Magyar Tanácsköztársaság kormányának179
Előadói beszéd a falusi munkáról. március 23.180
Felszólalás a falusi munkáról szóló előadói beszéd vitájának megszakítására tett javaslat ellen. Március 23.197
Határozat a középparasztsághoz való viszonyról198
Beszéd a kongresszus befejezésekor. Március 23.202
Üdvözlet szikratávírón a Magyar Tanácsköztársaság kormányának207
Szikratávirat Kun Bélának208
Válasz egy szakember nyílt levelére209
M. I. Kalinyinnak az összoroszországi központi végrehajtó bizottság elnöki tisztségére való jelöléséről. Beszéd az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság XII. ülésén, 1919. március 30-án215
Hanglemezre felvett beszédek219
Megemlékezés Jakov Mihajlvics Szvedrdlov elvtársról, az összoroszországi központi végrehajtó bizottság elnökéről221
A III., Kommunista Internacionálé222
Tájékoztatás a Kun Bélával szikratávírón folytatott beszélgetésről224
Felhívás a Vörös hadsereghez226
A középparasztokról228
Mi a szovjethatalom?230
Hogyan mentsük meg egyszer s mindenkorra a dolgozókat a földbirtokosok és a tőkések igájától232
A zsidók elleni pogromuszításról234
Telefontávirat az összoroszországi rendkívüli bizottságnak236
A munkás- és vöröskatona-küldöttek moszkvai szovjetjének rendkívüli plenáris ülése. 1919. április 3.237
Előadói beszéd a szovjet köztársaság külső és belső helyzetéről237
Határozattervezet a szovjet köztársaság külső és belső helyzetéről mondott előadói beszéddel kapcsolatban254
Határozat a szovjet köztársaság külső és belső helyzetéről mondott előadói beszéddel kapcsolatban257
Levél a petrográdi munkásokhoz a keleti front megsegítéséről260
Az OK(b)P központi bizottságának tézisei a keleti front helyzetével kapcsolatban262
Az összoroszországi központi szakszervezeti tanács teljes ülése. 1919. április 11.269
Előadói beszéd a szakszervezeteknek a keleti frontra való mozgósítással kapcsolatos feladatairól271
Válasz a tulai sztrájkkal kapcsolatban feltett kérdésre284
Zárszó az előadói beszédhez286
Előszó Henri Guilbeaux "A francia szocialista és szindikalista mozgalom a háború idején" című brosúrájához290
Beszéd az első moszkvai szovjet parancsnoki tanfolyamon. 1919. április 15. Rövid újságtudósítás292
A harmadik Internacionálé és helye a történelemben293
Beszéd a moszkvai csomópont vasutasainak konferenciáján. 1919. április 16.302
Beszéd a Kolcsak elleni harcról a moszkvai üzemi bizottságok és szakszervezetek konferenciáján. 1919. április 17. Újságtudósítás308
Beszéd a kommunista tanulók I. összoroszországi kongresszusán. 1919. április 17.311
Üdvözlet a bajor tanácsköztársaságnak312
Három beszéd a Vörös téren. 1919. május 1. Újságírói feljegyzések314
Az iskolán kívüli oktatás I. összoroszországi kongresszusa. 1919. május 6-19.319
Üdvözlő beszéd. Május 6.321
Beszéd a szabadság és egyenlőség jelszavával való népbutításról. május 19.325
Előszó "A szabadság és egyenlőség jelszavával való népbutításról" mondott beszéd kiadásához362
Távirat az ukrajnai népbiztosok tanácsának367
Kiegészítés a német munkásokhoz és idegen munkát a ki nem zsákmányoló parasztokhoz szóló felhívás tervezetéhez368
A szakemberek fizetéséről. Határozattervezet370
Beszéd az általános katonai kiképzés ünnepén. 1919. május 25. Rövid újságtudósítás372
Üdvözlet a magyar munkásoknak373
A berni internacionálé hősei378
Óvakodjatok a kémektől!388
A központi bizottság utasítástervezete a katonai egységről390
Az OK(b)P központi bizottságának határozattervezete a petrográdi frontról392
Előkészítő anyagok
Anyagok az OK(b)P programtervezetéhez395
A program gazdasági részének a bizottság által befejezett pontjai és a kidolgozandó kérdések. Jegyzet395
A program gazdasági része második pontjának vázlata396
A program agrárpontjának vázlata397
Az igazságszolgáltatásról szóló programpontnak a büntetésekről szóló része. Konspektus398
Az oktatásügyről szóló programpont keigészítéseinek tervezete399
Az új pártprogram jellegezetességei400
Jegyzetek a szövetkezetekről401
A honvédelmi tanács rendelettervezete a vasutasok kenyérellátásáról402
A középparasztsághoz való viszony kérdéséhez403
Függelék
Az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt programja407
Mutatók
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett kiadványok és dokumentumok jegyzéke435
Jegyzetek439
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója461
Névmutató474
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai493
Tárgymutató539
Képmellékletek
Lenin "A program agrárpontja" c. munkájának első kézirati oldala - 1919122
Lenin "Az OK(b)P Központi Bizottságának tézisei a Keleti Front helyzetével kapcsolatban" c. munkájának első kézirati oldala - 1919263
"Az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt programja" második kefelevonatának első, ötödik és hetedik oldala Lenin bejegyzéseivel és javításaival. - 1919410
39. kötet
Előszó
1919
A nagy kezdeményezés (A munkások hősiességéről a hátországban. A "Kommunista szombatok" alkalmából)1
A Szovjethatalom jelenlegi helyzetéről és legközelebbi feladatairól. Előadói beszéd az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság, a Munkás- és Vöröskatona-küldöttek Moszkvai Szovjetje, az Összoroszországi Szakszervezeti Tanács és a moszkvai üzemi bizottságok küldöttei együttes ülésén. 1919. július 4.)29
Mind egy szálig harcra Gyenyikin ellen! (Az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt Központi Bizottságának levele a pártszervezetekhez)42
A jelenlegi legfőbb feladat43
A népnek meg kell magyarázni az igazat Kolcsakról és Gyenyikinről44
Munka a mozgósítandók körében45
Munka a katonaszökevények körében46
Közvetlen segítség a hadseregnek47
A nem katonai munka csökkentése49
A frontövezetben végzett munka51
Magatartásuk a katonai szakemberek irányában53
Harc az ellenforradalommal a hátországban56
Az egész lakosság mozgosítása a háborúra59
"Forradalmi módon végzett munka"60
Az államról. Előadás a Szverdlov Egyetemen. 1919. július 11.61
Beszámoló a köztársaság belső és külső helyzetéről az OK(b)P moszkvai konferenciáján. 1919. július 12.80
A III. internacionálé feladatairól (Ramsay MacDonald a III. Internacionáléról)85
Beszéd a külső és belső helyzetről a Hodinka-Mezei helyőrség párton kívüli vöröskatonáinak konferenciáján. 1919. július 15. Rövid újságtudósítás105
Rendelkezés a népbiztosok tanácsa titkárságának109
Válasz egy amerikai újságíró kérdéseire114
Beszéd az élelmezési és a hadi helyzetről az üzemi bizottságoknak, a szakszervezeti vezetőségek képviselőinek. A moszkvai központi munkásszövetkezet és a "szövetkezet" társaság tanácsa megbízottjainak moszkvai konferenciáján. 1919. július 30.126
Beszéd a közművelődés és a szocialista kultúra dolgozóinak I. Összoroszországi kongresszusán. 1919. július 31.134
Lakájszobában135
Beszéd a párton kívüli munkás- és vöröskatona konferenciáján. 1919. augusztus 6. Újságírói feljegyzés136
Első változat141
Második változat143
Serrati és Lazzari elvtársaknak145
Levél a munkásokhoz és a parasztokhoz a Kolcsakon aratott győzele alkalmából146
Levél Sylvia Pankhurstnek154
A szabad gabonakereskedelemről161
A győzelem fő feltételei161
A biztos győzelem útja162
Mi voltaképpen a szabad gabonakereskedelem?166
A Központi Bizottság Politikai Irodájának határozattervezetei a Mamantov elleni harccal kapcsolatos intézkedésekről166
Beszéd a Baszman, Lefortovo, Alekszej és Szokolnyiki kerületek párton kívüli munkás- és vöröskatona konferenciáján. 1919. szeptember 3.167
Az egyszemélyi vezetés bevezetése a textilipari központban a testületi vezetés helyett. A Népbiztosok Tanácsának határozattervezete174
Hogyan használja fel a burzsoázia a renegátokat175
Előszó G. Zinovjev "pártunk létszáma" című cikkéhez187
Az amerikai munkásokhoz188
A nőmunkásmozgalom feladatairól a szovjet köztársaságban. Beszéd a munkásnők IV. moszkvai párton kívüli konferenciáján. 1919. szeptember 23.190
A petrográdi munkások példája197
Válasz a "Chicago daily news" című amerikai lap tudósítójának kérdéseire200
A szövetkezet kérdésével kapcsolatos kívánságok202
Üdvözlet az olasz, francia és német kommunistáknak203
A munkásállam és a párthét214
Beszélgetés Mohammed Váli kán afgán rendkívüli nagykövettel. 1919. október 14. Újságtudósítás217
Beszéd a mozgósított kommunista munkásokhoz a munkás- és a parasztküldöttek moszkvai szovjetjének erkélyéről. 1919. október 16. Újságírói feljegyzés218
Petrográd munkásaihoz és vöröskatonáihoz220
A vöröskatona elvtársakhoz222
A moszkvai párthét eredményei és feladataink224
Beszéd Ivanovo-Voznyeszenszk frontra induló kommunista munkásai előtt. 1919. október 24. Újságírói feljegyzés229
Beszéd a Szverdlov egyetem frontra induló hallgatóihoz. 1919. október 24.230
Utasítás a hadügyi népbiztoshelyettesnek238
Beszéd az iskolán kívüli oktatás tanfolyamainak frontra induló hallgatóihoz. 1919. október 28.239
Loriot elvtársnak és azoknak a francia barátainknak, akik csatlakoztak a III. internacionáléhoz241
Levél a Németországi Kommunista Párt Központi Bizottságának a szakadás alkalmából243
A kommunista elvtársakhoz, akik a közös "Németországi Kommunista Párt"-nak voltak tagjai és most új pártot alakítottak245
Serrati elvtársnak és valamennyi olasz kommunistának247
A proletárdiktatúráról249
A proletariátus diktatúrája mint a proletariátus osztályharcának új formái251
A proletariátus diktatúrája mint a burzsoá demokrácia szétrombolása és a proletárdemokrácia megteremtése254
A proletariátus diktatúrája és az imperializmus sajátosságai256
A proletariátus diktatúrája és a szovjethatalom258
Gazdaság és politika a proletárdiktatúra korszakában261
Üdvözlet a petrográdi munkásoknak272
A szovjethatalom és a nő helyzete274
A szovjethatalom két éve278
Beszéd az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság, a munkás- és parasztküldöttek moszkvai szovjetje, az Összoroszországi Központi Szakszervezeti Tanács és az üzemi bizottságok együttes ülésén az októberi forradalom második évfordulóján. 1919. november 7.281
A turkesztáni kommunista elvtársakhoz291
Harcra a fűtőanyag-válság ellen! Körlevél a pártszervezetekhez.293
Beszéd a falusi pártmunka kérdésében tartott I. összoroszországi tanácskozáson. 1919. november 18.297
Előadói beszéd a keleti népek kommunista szervezeteinek II. összoroszországi kongresszusán. 1919. november 22.305
Az OK(b)P Központi Bizottsága plénumának határozattervezete317
Az OK(b)P Központi Bizottsága plénumának az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság összetételére vonatkozó határozattervezetéhez318
Az OK(b)P Központi Bizottságának határozata az ukrajnai szovjethatalomról319
A vasúti közlekedés irányításának javításáról. A Népbiztosok Tanácsának határozattervezete323
Az OK(b)P VIII. Összoroszországi konferenciája. 1919. december 2-4.325
Beszéd a konferencia megnyitásakor. December 2.327
A Központi Bizottság politikai beszámolója. December 2.328
Zárszó a Központi Bizottság politikai beszámolójához. December 2.346
Határozattervezet a nemzetközi politika kérdésében348
Zárszó az ukrajnai szovjethatalom kérdésében. December 3.351
Beszéd a földművelő kommunák és a mezőgazdasági Artyelek I. kongresszusán. 1919. december 4.353
Az élelmezési szervek apparátusának munkájáról. Határozattervezet363
A VIII. összoroszországi szovjetkongresszus. 1919. december 5-9.365
Az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottságnak és a népbiztosok tanácsának beszámolója. December 5.367
Zárszó az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottságnak és a Népbiztosok Tanácsának beszámolójához. December 6.391
Beszéd a szervezési szekcióban. December 8.402
Kongresszusi záróbeszéd. December 9.408
Előkészítő anyagok
"A III. internacionálé feladatairól" című cik tervezetei415
A közművelődés és a szocialista kultúra dolgozóinak I. Összoroszországi kongresszusán mondott beszéd tervezete418
A "lakájszobában" című cikk tervezetei420
Irányelvek a földművelésügyi népbiztosságnak az utasítás módosításáról423
"A szabad gabonakereskedelemről" című cikk tervezetei425
"A petrográdi munkások példája" című cikk tervezete428
A proletárdiktatúráról szóló brosúra fogalmazványai és tervezete430
(A proletárdiktatúra kérdésének néhány oldala.) A proletárdiktatúra kérdése430
A proletárdiktatúra kérdésének néhány elméleti vonatkozása431
Témák a proletárdiktatúráról433
A proletárdiktatúráról szóló brosúra tervezete437
Jegyzetek a keleti népek kommunista szervezetei II. Összoroszországi kongresszusa küldötteinek tanácskozásán439
Megjegyzések az Összoroszországi Központi Szakszervezeti Tanács OK(b)P-frakciójának irodájára vonatkozó rendelet tervezetéhez440
Az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottságnak és a Népbiztosok Tanácsának beszámolója és zárszó a VII. Összoroszországi szovjetkongresszuson. Tervezetek441
A zárszó tervezete443
V. I. Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke (1919. június 28-december 15.)447
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett dokumentumok jegyzéke448
Jegyzetek451
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója493
Névmutató509
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai539
Tárgymutató567
Képmellékletek
40. kötet
Előszó
1919
Az alkotmányozó gyűlési választások és a proletárdiktatúra1
Utódainknak24
Beszéd az 1905-ös decemberi felkelés évfordulója alkalmából a Presznya kerületben rendezett nagygyűlésen. 1919. december 19.25
Előadói beszéd a kommunista szombatokról az OK(b)P moszkva városi konferenciáján. 1919. december 20.30
Levél Ukrajna munkásaihoz és parasztjaihoz a Gyenyikinen aratott győzelmek alkalmából36
Előszó John Reed "Tíz nap, amely megrengette a világot" című könyvéhez45
Az orosz nyelv megtisztításáról (Gondolatok ráérő időben, azaz gyűlési beszédek hallgatása közben)46
1920
A Petrográd kormányzósági nőkongresszus irodájának48
Az összoroszországi rendkívüli bizottság közlekedési osztályáról. A Honvédelmi Tanács határozattervezete49
Az OK(b)P központi bizottsága politikai irodájának határozattervezete50
Az OK(b)P központi bizottsága politikai irodájának határozata az antant ama kísérlete kapcsán, hogy az orosz szövetkezet révén lépjen kereskedelmi kapcsolatba Oroszországgal51
Az OKP válasza a német független szociáldemokrata párt levelére. Tervezet (illetve tézisek)52
G. M. Krzsizsanovszkijnak59
Az OK(b)P központi bizottság politikai irodájának direktívája a munkásfelügyelet kérdésében61
Megjegyzés és kiegészítés "A munkás- és parasztfelügyeletről szóló rendelet" tervezeteihez62
Beszéd a Presznya kerület munkásainak és vöröskatonának párton kívüli konferenciáján. 1920. január 24. Újságtudósítás65
Útmutatások az agitációs-instruktori vonatok és hajók munkájához70
Határozattervezetek és irányelvek a szövetkezetekről72
Beszéd a népgazdasági tanácsok III. összoroszországi kongresszusán. 1920. január 27. Újságtudósítás74
A honvédelmi tanács tagjainak79
Észrevételek a munkások és alkalmazott premizálásáról szóló rendelet tervezetével kapcsolatban80
Beszéd a kormányzósági és kerületi végrehajtó bizottságok elnökeinek tanácskozásán. 1920. február 1.83
Beszámoló az összoroszországi központi végrehajtó bizottság és a népbiztosok tanácsa munkájáról a VII. ciklusú ÖKVB első ülésszakán. 1920. február 2.85
Beszéd a moszkvai csomópont vasutasainak konferenciáján. 1920. február 5. Rövid újságtudósítás106
Beszéd a kormányzósági rendkívüli bizottságok IV. konferenciáján. 1920. február 6.108
Határozattervezet a Borotybisták ukrán pártjáról116
Ha háború, hadd legyen háború117
Beszéd a Blagusa-Lefortovo kerület párton kívüli konferenciáján. 1920. február 9. Újságtudósítás119
Egy publicista jegyzetei122
Levél az OKP szervezeteihez a pártkongresszus előkészítéséről133
Válasz Karl Wigandnak, a "Universal service" amerikai hírügynökség berlini tudósítójának kérdéseire138
Válasz a "Daily express" című angol lap tudósítójának kérdéseire141
Beszélgetés Lincolt Eire-rel, a "World" című amerikai újság tudósítójával143
A munkásnőkhöz150
Megjegyzések a Kommunista Internacionálé végrehajtó bizottságának a borotybisták kérdésével foglalkozó határozatához152
Beszéd a kormányzósági közoktatási osztályok iskolán kívüli oktatási alosztályai vezetőinek III. összoroszországi tanácskozásán. 1920. február 25.153
Előadói beszéd a dolgozó kozákok I. összoroszországi kongresszusán. 1920. március 1.158
Beszéd az orvos-egyészségügyi dolgozók II. összoroszországi kongresszusán. 1920. március 1. Jegyzőkönyvi feljegyzés178
Megjegyzések Trockijnak "A gazdasági építés legközelebbi feladatairól" szóló tézistervezetéhez180
A nemzetközi munkásnőnapra182
A kiskorúak elleni bírósági eljárásról. Megjegyzések és módosítások a rendelettervezethez184
Beszéd a munkás- és vöröskatona-küldöttek moszkvai szovjetjének ülésén. 1920. március 6.185
Beszéd a moszvai szovjetnek a III. Internacionálé első évfordulója alkalmából rendezett ünnepi ülésén. 1920. március 6.192
A szovjetgazdaságok szervezetének javítására teendő intézkedésekről. A Népbiztosok Tanácsának határozattervezete200
Beszéd a vízi közlekedés munkásainak III. összoroszországi kongresszusán. 1920. március 15.201
Beszéd az összoroszországi központi szakszervezeti tanács kommunista frakciójának ülésén. 1920. március 15. Jegyzőkönyvi feljegyzés208
Beszéd a J. M. Szverdlov emlékének szentelt ülésen. 1920. március 16. Rövid újságtudósítás212
Az OK(b)P központi bizottsága politikai irodájának határozatai azzal kapcsolatban, hogy az összoroszországi központi szakszervezeti tanács frakciójának tagjai megszegték a pártfegyelmet214
Előszó "A proletárforradalom és a renegát Kautsky" című brosúra angol kiadásához216
Két, hanglemezre felvett beszéd218
A közlekedés helyreállításáról218
A munkafegyelemről220
Az OK(b)P IX. kongresszusa. 1920. március 29-április 5.223
Kongresszusi megnyitó beszéd. március 29.225
A központi bizottság beszámolója. március 29.227
Zárszó a központi bizottság beszámolójához. március 30.246
Beszéd a gazdasági építésről. március 31.256
Beszéd a szövetkezetekről. árpilis 3.263
Kongresszusi záróbeszéd. április 5.267
Kiegészítések a kommunista szombatokra vonatkozó rendelet tervezetéhez273
A kompromisszumokról274
Beszéd a bányamunkások I. összoroszországi alakuló kongresszusán277
Beszéd a szakszervezetek III. összoroszországi kongresszusán. 1920. április 7.284
Az évszázados rend megsemmisítésétől egy új rend megteremtése felé297
Beszéd a textilipari munkások III. összoroszországi kongresszusán. 1920. április 19.300
Beszéd az OK(b)P moszkvai bizottsága által V. I. Lenin 50. születésnapja tiszteletére rendezett gyűlésen. 1920. április 23.307
Megjegyzések a dolgozói élelmiszer-fejadagra vonatkozó rendelethez310
Beszéd az üveg- és procelánipari munkások összoroszországi kongresszusán. 1920. április 29.312
Előkészítő anyagok
Megjegyzések a lefoglalásokról és az elkobzásokról szóló rendelet tervezetéhez319
Levél P. I. Popovhoz (Az OSZFSZK lakosságának az Októberi Forradalom előtti és utáni fogyasztásáról)322
A honvédelmi tanács határozatainak tervezete a közlekedés helyzetéről325
Utóirat a honvédelmi tanácsnak a közlekedés helyzetéről hozott határozataihoz327
A mozdonyok javításán dolgozó munkások kedvezményeiről. A Népbiztosok Tanácsának határozattervezete328
Megjegyzések a Francia Szocialista Párt határozattervezetéhez329
Mellékletek
A moszkvai szovjet tagjának személyi lapja337
Mutatók
V. I. Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke (1919. december 16-1920. április 30.)341
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett dokumentumok jegyzéke343
Jegyzetek347
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója384
Névmutató400
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai424
Tárgymutató459
Képmellékletek
Lenin arcképe - 1920
Lenin "Levél Ukrajna munkásaihoz és parasztjaihoz a Gyenyikinen aratott győzelmek alkalmából" c. műve kéziratának első oldala -1919. december 28.37
Lenin "Észrevételek a munkások és alkalmazottak premizálásáról szóló rendelet tervezetével kapcsolatban" c. kéziratának első oldala - 1920. február 1.81
Lenin "Válasz Karl Wigandnak, a »Universal Service« amerikai hírügynökség berlini tudósítójának kérdéseire" c. kéziratának negyedik oldala. - 1920. február 18.138
Az OK(b)P kongresszusa küldöttének személyi lapja, amelyet Lenin töltött ki. - 1920. március 29.226
41. kötet
Előszó
1920
A "baloldaliság", a kommunizmus gyermekbetegsége1
Milyen értelemben beszélhetünk az orosz forradalom nemzetközi jelentőségéről?3
A bolsevikok sikerének egyik alapvető feltétele6
A bolsevizmus történetének fő szakaszai9
A munkásmozgalom milyen belső ellenségei ellen vívott harcban nőtt fel, erősödött és edződött meg a bolsevizmus?13
A "baloldali" kommunizmus Németországban. Vezérek - párt - osztály - tömeg21
Kell-e dolgozniuk a forradalmároknak a reakciós szakszervezetekben?28
Részt vegyünk-e a polgári parlamentekben?38
Semmiféle kompromisszumot?48
A "baloldali" kommunizmus Angliában59
Néhány következtetés71
Kiegészítés87
A németországi kommunisták szakadása89
A kommunisták és a függetlenek Németországban91
Turati és Társai Olaszországban93
Helyes premisszákból helytelen következtetések94
Wijnkoop levele99
Beszéd K. Marx emlékművének alapkőletételekor 1920. május 1. Újságtudósítás100
Beszéd a felszabadított munka emlékművének alapkőletétele alkalmából tartott népgyűlésen. 1920. május 1. Újságtudósítás101
A Moszkva-Kazany vasúton szervezett első kommunista szombattól az összoroszországi május elsejei kommunista szombatig102
Beszéd a lengyel frontra induló vöröskatonákhoz. 1920. május 5. Újságtudósítás105
Beszéd az összoroszországi központi végrehajtó bizottság, a munkás-, paraszt- és vöröskatona-küldöttek moszkvai szovjetje, a szakszervezetek és az üzemi bizottságok együttes ülésén. 1920. május 5. 107
Távirat Azerbajdzsán szovjet szocialista kormányának113
Beszéd a Rogozsszko-Szimonovszkij kerület kibővített munkás-vöröskatona konferenciáján. 1920. május 12. Újságtudósítás114
Az indiai forradalmi szövetségnek116
A népbiztosok tanácsának határozattervezete a nyersanyagbegyűjtésről117
Levél az angol munkásokhoz118
Beszélgetés R. Nakahirával, az "Ószaka Aszahi" című japán lap tudósítójával123
Beszélgetés K. Fuszéval, az "Ószaka mainicsi" és a "Tokió nicsinicsi" című japán lapok tudósítójával126
"Kommunismus". A Kommunista Internacionálé folyóirata a délkelet-európai országok számára" (német nyelven) Bécs, az 1920. február 1-i 1-2. számtól az 1920. május 8-i 18. számig129
Beszéd a falusi munka felelős szervezőinek 2. összoroszországi tanácskozásán, 1920. június 12.132
Határozat E. J. Vevernek, a "Gorki" szanatórium vezetőjének megbüntetéséről144
Beszéd a kommunista internacionálé végrehajtó bizottságának ülésén. 1920. június 19. Újságtudósítás146
Az Ok(b)P Központi Bizottsága Politikai Irodájának határozattervezete az OK(b)P turkesztáni feladatairól147
Telefontávirat az összoroszországi élelmezésügyi értekezlet elnökségének. 1920. július 1.148
Segítsünk a sebesült vöröskatonán!150
Válasz a Nagy-Britannia Kommunista Pártjának megalakításával megbízott közös ideiglenes bizottság levelére151
Beszéd a Karl Liebknecht és Rosa Luxemburg petrográdi emlékművének alapkőletétele alkalmából rendezett népgyűlésen. 1920. július 19. Újságtudósítás153
Tézisek a kommunista internacionálé II. kongresszusára155
A Nemzeti és a gyarmati kérdésről szóló tézisek első vázlata (A Kommunista Internacionálé II. kongresszusára)157
Az agrárkérdésről szóló tézisek első vázlata (A Kommunista Internacionálé II. kongresszusára)164
Tézisek a Kommunista Internacionálé II. kongresszusának alapvető feladatairól176
A Kommunista Internacionálé Végrehajtó Bizottságához193
A Kommunista Internacionáléba való felvétel feltételei195
A Kommunista Internacionáléba való felvétel feltételeinek huszadik pontja202
A Kommunista Internacionálé II. kongresszusa. 1920. július 19-augusztus 7.203
Előadói beszéd a nemzetközi helyzetről és a Kommunista Internacionálé alapvető feladatairól. Július 19.205
Beszéd a kommunista párt szerepéről. Július 23.224
A nemzeti és a gyarmati kérdéssel foglalkozó bizottság jelentése. Július 26.229
Beszéd a Kommunista Internacionáléba való felvétel feltételeiről. Július 30.235
Beszéd a parlamentarizmusról. Augusztus 2.242
Beszéd a brit munkáspártba való belépésről. Augusztus 6.247
Levél az osztrák kommunistákhoz254
A Kommunista Internacionálé II. kongresszusa259
Válasz Segrew úrnak, a "Daily News" tudósítójának262
Az OK(b)P IC. összoroszországi konferenciája. 1920. szeptember 22-25.265
Az OK(b)P Központi Bizottságának politikai beszámolója. Újságtudósítás267
Beszéd a pártépítés soron levő feladatairól. Szeptember 24.272
Határozattervezet a pártépítés soron levő feladatairól278
Javaslatok a pártépítés soron levő feladatairól szóló határozathoz280
Levél a német és a francia munkásokhoz. A Kommunista Internacionálé második kongresszusa körül folyó vitáról281
Az ifjúsági szövetségek feladatai (Beszéd az Oroszországi Kommunista Ifjúsági Szövetség III. összoroszországi kongresszusán 1920. október 2-án284
Beszéd a bőripari munkások és alkalmazottak kongresszusán. 1920. október 2.304
Ukrajna szegényparasztjaihoz317
A proletárkultúráról319
Határozattervezet319
Előadói beszéd a köztársaság belső és külső helyzetéről az OK(b)P moszkvai szervezetének aktívaértekezletén. 1920. október 9.321
Az OK(b)P Központi Bizottsága politikai irodájának határozattervezete az OK(b)P feladatairól a keleti népek lakta vidékeken324
Beszéd a Moszkva kormányzósági kerületi, járási és falusi végrehajtó bizottságok elnökeinek tanácskozásán. 1920. október 15.326
Zárszó a Moszkva kormányzósági kerületi, járási és falusi végrehajtóbizottságok elnökeinek tanácskozásán. 1920. október 15.342
Távirat Ukrajna szovjet kormányának és a déli front törzskarának347
Megjegyzések a párt soron levő feladatairól348
A diktatúra kérdésének történetéhez (Jegyzet)349
A munka- és honvédelmi tanács határozattervezete a balti flotta helyreállításáról370
A népbiztosok tanácsának határozattervezete a szovjetalkalmazottak munkanormájáról és élelmiszer-fejadagjáról371
Az OK(b)P Központi Bizottsága Politikai Irodájának határozattervezete372
A gazdasági népbiztosságok közötti kapcsolat megszervezéséről373
A Népbiztosok Tanácsának határozattervezete373
Javaslatok vázlata373
Az OK(b)P Központi Bizottsága Politikai Irodájának határozattervezete a politikai felvilágosító főbizottságról375
Beszéd a kormányzósági és kerületi népművelési osztályok politikai felvilágosító bizottságainak összoroszországi tanácskozásán. 1920. november 3.377
Az olasz szocialista pártban folyó harcról387
Hazug beszédek a szabadságról (Utószó helyett)401
Előkészítő anyagok
Megjegyzések a lakásoknak a dolgozó lakosság közötti helyes elosztását célzó rendszabályokról szóló rendelet tervezetéhez409
A népbiztosok tanácsának a gabonakészletekről szóló határozata410
Megjegyzések a Központi Bizottságnak az OK(b)P turkesztáni feladatairól szóló határozattervezetén411
Anyag a Kommunista Internacionálé II. kongresszusához415
A nemzeti és a gyarmati kérdésről szóló tézisek kidolgozásához415
Tézisek a Kommunista Internacionálé alapvető feladatairól417
A "Proletárdiktatóra" fogalmának tartalmáról és e jelszónak "divatos" eltorzítása elleni harcról szóló határozat tervezete426
A nemzetközi helyzet és a Kommunista Internacionálé alapvető feladatai (Az előadói beszéd terve)430
J. Tannernek a Komintern II. kongresszusán elhangzott beszédéről434
Megjegyzések A. Szultanzade "a szocialista forradalom perspektívái Keleten" című beszámolójára435
Megjegyzések P. Levinek a nemzeti és a gyarmati kérdésről szóló tézisekhez tett javaslataira436
Megjegyzések a nemzeti és a gyarmati kérdéssel foglalkozó bizottság részére438
A proletárdiktatúráról szóló határozati javaslat vázlata440
Melléklet
Kérdőív az OK(b)P moszkvai szervezete tagjainak átigazolásához443
Mutatók
V. I. Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke (1920. május 1 - november 5.)449
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett dokumentumok jegyzéke451
A feltehetőleg V. I. Lenintől származó munkák jegyzéke455
Jegyzetek458
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója508
Névmutató526
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai565
Tárgymutató625
Képmellékletek
42. kötet
Előszó
1920
Beszéd a munkás-, paraszt- és vöröskatona-küldöttek moszkvai szovjetje, az OK(b)P moszkvai bizottsága és a moszkvai városi szakszervezeti tanács plénumának az októberi forradalom harmadik évfordulója alkalmából tartott ünnepi ülésén. 1920. november 6.1
Levél az OK(b)P köztponti bizottságának tagjaihoz7
"A szakszervezetek feladatai és e feladatok megvalósításának módszerei". Határozattervezet9
Beszéd a munkás- és katonaküldöttek szokolnyiki szovjetje plénumának a moszkvai üzemi bizottságok és vállalati igazgatóságok képviselőivel közösen rendezett ünnepi ülésén. 1920. november 7.11
Az OK(b)P központi bizottsága plénumának határozattervezete a proletkultról12
Az OK(b)P központi bizottsága plénumának határozattervezete13
Tézisek a termelési propagandáról (Nyersvázlat)14
Az OK(b)P moszkva kormányzósági konferenciája. 1920. november 20-22.17
Külső és belső helyzetünk és a párt feladatai. A november 21-i beszéd17
Beszéd a moszkvai bizottság megválasztásáról. November 21.36
Beszéd a moszkvai nyomdaipari üzemek üzemi bizottságainak konferfenciájána. 1920. november 25. Újságbeszámoló38
Beszéd az OK(b)P moszkvai szervezete sejttitkárainak gyűlésén. 1920. november 26. Újságbeszámoló40
Az OK(b)P központi bizottsága politika irodájának határozattervezete44
Előadás a zamoszkvorecsjei kommunisták közgyűlésén. 1920. november 28. Rövid újságbeszámoló46
Zárszó47
A népbiztosok tanácsának határozattervezete az egyenes adókról49
A népbiztosok tanácsa gazdasági bizottságának határozattervezete50
Távirat örményország forradalmi katonai bizottsága elnökének 52
Az OK(b)P moszkvai szervezetének aktívagyűlése. 1920. december 6.53
Előadói beszéd a koncessziókról53
Zárszó a koncessziókról mondott előadói beszédhez75
Üdvözlet a kormányzósági nőszervezetek összoroszországi tanácskozásának80
Az OK(b)P központi bizottsága plénumának határozattervezete a művelődésügyi népbiztosság átszervezéséről83
Kiegészítés az OK(b)P központi bizottsága plénumának egy speciális termelési sajtóorgánum megalapításáról szóló határozattervezetéhez85
A VIII. összoroszországi szovjetkongresszus. 1920. december 22-29.87
Előadói beszéd a koncessziókról a VIII. szovjetkongresszus OK(b)P-frakciójában. December 21.89
Zárszó a koncessziókról mondott előadói beszédhez a VIII. szovjetkongresszus OK(b)P-frakciójában. December 21.113
Az összoroszországi központi végrehajtó bizottságnak és a népbiztosok tanácsának beszámolója a kül- és belpolitikáról. December 22.124
Beszéd a VIII. szovjetkongresszus OK(B)P-frakciójában az összoroszországi központi végrehajtó bizottságnak és a népbiztosok tanácsának a kül- és belpolitikáról szóló beszámolója megvitatásával kapcsolatban. December 22.155
Zárszó az összoroszországi központi végrehajtó bizottságnak és a népbiztosok tanácsának a kül- és belpolitikáról mondott beszámolójához. December 23.165
Beszéd a népbiztosok tanácsának "a parasztgazdaság megszilárdításával és fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről" szóló törvénytervezete megvitatásakor a VIII. szovjetkongresszus OK(b)P-frakciójában. December 24.171
Beszéd a népbiztosok tancásának "A parasztgazdaság megszilárdításával és fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről" szóló törvénytervezetéhez javasolt kiegészítésekről a VIII. szovjetkongresszus OK(b)P-frakciójában. December 27.178
Válaszok kérdésekre a VIII. szovjetkongresszus OK(b)P-frakciójába. December 27.183
Határozattervezet a villamosításról mondott előadói beszéddel kapcsolatban189
A VIII. szovjetkogresszus OK(b)P-frakciójának határozattervezete191
Kiegészítés a földkérdésre vonatkozó határozati javaslathoz192
Levél a Krasznaja Presznya munkásaihoz193
A szakszervezetekről, a jelenlegi helyzetről és Trockij elvtárs hibáiról. (Beszéd a VIII. szovjetkongresszus, az Összoroszországi Központi Szakszervezeti Tanács és a Moszkvai Városi Szakszerveiet Tanács OK(b)P-tagjainak együttes ülésén. 1920. december 30.)195
Megjegyzések a villamosításról219
A villamosítás jelentősége219
A villamosításról219
A politechnikai oktatásról. Megjegyzések Nagyezsda Konsztantyinovna téziseihez221
1921
Az OK(b)P központi bizottsága plénumának határozattervezete a földművelésügyi népbiztosságról227
A pártválság228
A II. Összoroszországi bányászkongresszus. 1921. január 25 - február 2.239
Előadói beszéd a szakszervezetek szerepéről és feladatairól a kongresszus kommunista frakciójának ülésén. Január 23.239
Zárszó a szakszervezetek szerepéről és feladatairól mondott előadói beszédhez a kongresszus kommunista frakciójának ülésén. Január 24.249
I. P. Pavlov akadémikus és munkatársai tudományos munkája feltételeinek biztosításáról. A Népbiztosok Tanácsának rendelete255
Még egyszer a szakszervezetekről, a jelenlegi helyzetről, Trockij és Buharin elvtársak hibáiról257
A frakciós fellépések veszélye a pártra nézve258
Formális demokratizmus és forradalmi célszerűség261
A szakadások politikai veszélye a szakszervezeti mozgalomban262
Az elvi nézeteltérésekről268
Politika és gazdaság. Dialektika és eklekticizmus271
Dialektika és eklekticizmus. "Iskola" és "apparátus"279
Befejezés289
Az OK(b)P központi bizottsága politikai irodájának határozattervezete a cektran munkatársainak nyilatkozatával kapcsolatban297
Beszéd a vas- és fémmunkások moszkvai konferenciáján. 1921. február 4.298
Beszéd a ruházati ipari munkások IV. Összoroszországi kongresszusán. 1921. február 6.302
A központi bizottság irányelvei a művelődésügyi népbiztosság kommunista funkcionáriusainak310
A művelődésügyi népbiztosság munkájáról313
A parasztokra vonatkozó tézisek előzetes, nyers vázlata324
Levél az ásványolaj-koncessziókról325
A népbiztosok tanácsának határozattervezete a behozatali tervről328
Az alapvető pont tervezete a munka- és honvédelmi tanácsnak az általános tervbizottságról hozandó határozattervezetéhez329
Az egységes gazdasági tervről330
Beszéd a moszkvai pártaktíva-gyűlésen. 1921. február 24.340
Üdvözlet az V. ukrajnai szovjetkongresszusnak343
A munka- s honvédelmi tanács határozata a munkások ellátásának javításáról344
Beszéd a munkás- és parasztküldöttek moszkvai szovjetje plénumának ülésén. 1921. február 28.345
Levél G. K. Ordzsonikidzének358
A munkásnők nemzetközi ünnepe360
Előkészítő anyagok
Határozattervezet "a szakszervezetek feladatai és a feladatok megvalósításának módszerei" tárgyában. Vázlat365
A termelési propagandáról szóló tézisekhez367
A központi bizottság határozattervezete369
A parasztgazdaság megszilárdításának és fejlesztésének rendszabályairól szóló rendelet tervezetének kidolgozásához370
A VIII. Összoroszországi szovjetkongresszuson tartott beszámoló terve371
Feljegyzés a központi bizottság tagjainak és a népbiztosoknak376
Megjegyzések a gazdasági építés feladatairól381
"A szakszervezetekről, a jelenlegi helyzetről és Trockij elvtárs hibáiról" mondott beszéd tervezete382
"A pártválság" című cikk befejező részének tervezete388
Anyagok a "még egyszer a szakszervezetekről, a jelenlegi helyzetről, Trockij és Buharin elvtársak hibáiról" című brosúrurához390
Megjegyzések Trockij "a szakszervezetek szerepe és feladatai" című brosúrájához390
A "Még egyszer a szakszervezetekről, a jelenlegi helyzetről, Trockij és Buharin elvtársak hibáiról" című brosúra konspektusai398
A "politika és gazdaság. Dialektika és eklekticizmus" és a "Dialektika és eklekticizmus. »iskola« és »Apparátus« című fejezetek tervének vázlatai403
A befejezés terve407
A brosúra tartalmának vázlata408
"A központi bizottság utasításai a művelődésügyi népbiztosság kommunista funkcionáriusainak". Tervezet409
Anyag "A művelődésügyi népbiztosság munkájáról" című cikkhez411
Feljegyzés a dagesztáni küldöttség fogadásán414
Az OK(b)P moszkvai bizottságának a pártaktívával tartott ülésén mondott beszéd tervezete416
Beszéd a munkás- és parasztküldöttek moszkvai szovjetjének plénumán. A tervezet vázlata418
Levél a bakui elvtársakhoz. Tervezet419
Kiegészítés a népbiztosok tanácsának a főiskolákon kötelező tudományos minimumról szóló határozattervezetéhez423
Mutatók
V. I. Lenin eddig meg nem került munkáinak jegyzéke. (1920. november 6-1921. március 7.)427
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett dokumentumok jegyzéke429
Jegyzetek433
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója477
Névmutató496
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai525
Tárgymutató568
Képmellékletek
43. kötet
Előszó
1921
Az OK (b) P. X. kongresszusa. 1921. március 8-16.
Beszéd a kongresszus megnyitásakor. Március 8.3
Beszámoló az OK(b)P központi bizottságának politikai tevékenységéről. Március 8.6
Zárszó az OK(b)P központi bizottságának beszámolójához. Március 9.30
Beszéd a szakszervezetekről. Március 14.47
Előadói beszéd a terményfelesleg kötelező beszolgáltatásának terményadóval való helyettesítéséről. Március 15.52
Zárszó a terményfelesleg kötelező beszolgáltatásának terményadóval való helyettesítéséről mondott előadói beszédhez. Március 15.68
A munkások és az ínséges parasztok helyzetének javítására vonatkozó határozat eredeti tervezete78
Az OKP X. kongresszusának eredeti határozattervezete a pártegységről80
Az OKP X. kongresszusának eredeti határozattervezete a pártunkban jelentkező szindikalista és anarchista elhajlásról86
Előadói beszéd a pártegységről és az anarcho-szindikalista elhajlásról mondott előadói beszédhez. Március 16.90
Megjegyzések Rjazanovnak a pártegységről szóló határozathoz benyújtott módosítási javaslatához. Március 16.98
Megjegyzés Rafailnak (R. B. Farbmannak) a pártegységről szóló határozathoz benyújtott módosítási javaslatához. Március 16.103
Megjegyzés Kiszeljovnak a pártegységről szóló határozatra vonatkozó felszólalásához. Március 16.104
Megjegyzés Marcsenkónak az anarchista és szindikalista elhajlásról szóló határozathoz benyújtott módosítási javaslatához. Március 16.105
Beszéd a fűtőanyag-kérdésben. Március 16.106
Javaslat a fűtőanyag-kérdésben. Március 16.107
Beszéd a kongresszus berekesztésekor. Március 16.109
Távirat a XI. hadsereg forradalmi katonai tanácsának118
A kronstadti felkelésről. Rövid feljegyzés a "New York Herald" tudósítójával folytatott beszélgetésről119
Beszéd a közlekedési munkások összoroszországi kongresszusán. 1921. március 27.120
Az első állami autógyár üzemi bizottságához és valamennyi munkásához133
Előadói beszéd a terményadóról, az OK(b)P Moszkva városi és Moszkva kormányzósági alapszervezeti titkárainak és felelős képviselőinek gyűlésén. 1921. április 9.134
Üdvözlet a szovjet területek és köztársaságok keleti népei nőosztályait képviselő küldöttek tanácskozásának148
Az Összoroszországi Központi Szakszervezeti Tanács Kommunista Frakciójának ülése. 1921. április 11.149
Előadói beszéd a koncessziókról151
Válasz a vita során167
Zárszó a koncesszióról mondott előadói beszédhez168
Külkereskedelem igényléseiről. A Népbiztosok Tanácsának határozattervezete180
Az azerbajdzsáni, a grúziai, az örményországi, a dagesztáni, a hegyi köztársaság kommunista elvtársakhoz181
A petrográdi párton kívüli munkások városi tanácskozásának184
A munka- és honvédelmi tanács határozattervezete az "ALGEMBÁ"-ról185
A terményadóról. Az új politikai jelentősége és feltételei186
Bevezetés helyett186
Oroszország mai gazdaságáról (Az 1918-ban megjelent brosúrából)189
A terményadóról, a kereskedelem szabadságáról, a koncessziókról200
Politikai eredmények és következtetések217
Összefoglalás223
Hanglemezre felvett beszédek225
A terményadóról225
A koncessziókról és a kapitalizmus fejlődéséről227
A fogyasztási és a termelőszövetkezetekről229
Kiegészítés a Népbiztosok Tanácsának "a mezőgazdasági gépek elosztásáról" szóló rendelettervezetéhez231
Az OK(b)P Központi bizottságának levéltervezete a párton kívüli munkásokhoz való viszonyáról232
Felszólalás a kremli párttagok és tagjelöltek gyűlésén. 1921. május 9. Jegyzőkönyvi feljegyzés234
Az OK(b)P Központi Bizottságának határozattervezete235
Az OK(b)P Központi Bizottsága politikai irodájának határozattervezete a termelés koncentrációjának végrehajtását célzó intézkedésekről237
Az EMBA vidéki vasútvonal építésének ellenőrzésére kiküldött bizottság feladatai238
Krzsizsanovszkij elvtársnak az állami tervbizottság elnökségére239
A Munka- és Honvédelmi tanács határozattervezete a helyi gazdasági tanácskozásokról, a beszámolási kötelezettségről, a Munka- és Honvédelmi Tanács utasítása szerinti eljárásról.243
A Munka- és Honvédelmi tanács utasítása a helyi szovjetintézményeknek. Tervezet245
Árucsere a parasztsággal254
Az állam viszonya a tőkésekhez255
Az önálló kezdeményezés ösztönzése az árucsere és általában a gazdasági építés terén256
A különböző szervek gazdasági munkájának összehangolása a helyi közigazgatási egységeken: járásokon, kerületeken és kormányzóságon belül257
A munkások helyzetének javulása és 6. a parasztok helyzetének javulása258
A gazdasági építéssel foglalkozó állami funkcionáriusok körének kiszélesítése258
A bürokratizmus és az aktatologatás elleni harc módszerei és eredményei260
A mezőgazdaság fellendítése261
Az ipar fellendítése261
Fűtőanyag262
Élelmiszer-ellátás262
Építőipar262
Mintaüzemek és vállalatok, kilátástalan üzemek és vállalatok263
A gazdasági munka javulása263
Természetbeni jutalmazás263
A szakszervezetek, részvételük a termelésben264
Lopások265
Batyuzás265
Katonai alakulatok munkára való felhasználsa266
Általános munkakötelezettség és munkára mozgósítás266
Területi és helyi gazdasági tanácsok267
Az Állami Tervbizottság (a Munka- és Honvédelmi Tanács mellett működő Állami Általános Tervbizottság) és viszonya a helyi gazdasági szervekhez267
Villamosítás267
Árucsere a külfölddel268
A vasúti, vízi és helyi közlekedés268
Hogyan segíti a sajtó a gazdasági munkát269
Az OK(b)P központi bizottságának a határozattervezete271
A petrovszkojei egyesülés bányász elvtársaihoz274
Az OK(b)P X. összoroszországi konferenciája. 1921. május 26-26.275
Beszéd a konferencia megnyitásakor. Május 26.277
Felszólalás a konferencia napirendjének kérdésében. Május 26.278
Előadói beszéd a terményadóról. Május 26.279
Zárszó a terményadóról mondott előadói beszédhez. Május 27.294
Határozattervezet az új gazdasági politika kérdéseire vonatkozólag309
Felszólalások az új gazdasági politika kérdéseire vonatkozó határozattervezet megvitatásakor. Május 28.312
Beszéd a konferencia berekesztésekor. Május 28.326
Valamennyi népbiztoshoz és a Központi Statisztikai Hivatal vezetőjéhez318
Beszéd a helyi gazdasági szervekről az összoroszországi központi végrehajtó bizottság III. ülésszakán. 1921. május 30.320
A beszámolók rövid havi kivonatairól324
Beszéd a III. összoroszországi élelmezésügyi tanácskozáson. 1921. június 16.326
Javaslatok az OK(b)P tagsága felülvizsgálatának és tisztogatásának kérdésében336
Megjegyzések a pártba való felvétel feltételeiről337
Anyagok az OK(b) X. kongresszushoz341
Módosítási javaslatok a terményfelesleg kötelező beszolgáltatásának adóval való helyettesítéséről szóló központi bizottsági határozattervezethez341
A Központi Bizottság politikai tevékenységéről szóló beszámoló tervezetei342
A terményfelesleg kötelező beszolgáltatásának adóval való helyettesítéséről mondott beszéd tervezete347
Határozatok tervezetei350
Jegyzetek a Központi Bizottság összetételéről353
Zárszó a terményfelesleg kötelező beszolgáltatásának terményadóval való helyettesítéséről mondott előadói beszédhez. Tervezet354
A "Tízek platformja" híveinek tanácskozásán elhangzott felszólalás konspektusa355
A terményadóról című brosúra tervezetei357
Kiegészítés és módosítások az OK(b)P Központi Bizottsága és a népbiztosok tanácsa pénzügyi bizottságának határozattervezetéhez367
Kiegészítés és javítások az OK(b)P Központi Bizottságának a párton kívüli munkásokhoz való viszonyról írt levéltervezetéhez369
A IV. összoroszországi szakszervezeti kongresszus kommunista frakciójának ülésén mondott beszéd konspektusa373
A Munka- és Honvédelmi Tanácsnak a helyi gazdasági tanácskozásokról, a beszámolási kötelezettségről és a Munka- és Honvédelmi Tanács utasítása szerint való eljárásról szóló határozattervezetének terve374
A Munka- és Honvédelmi Tanács utasítástervezete375
A szakszervezeti kongresszuson mondandó beszéd tervezete381
Anyagok a X. Összoroszországi konferenciához383
A terményadóról szóló előadói beszéd tervezetei383
A terményadóról mondott előadói beszéd zárszavának tervezete386
Az új gazdasági politika kérdéseiről szóló határozattervezet terve388
Megjegyzések az OK(b)P Központi Bizottságának munkatervével kapcsolatban392
Melléket395
Mutatók403
Képmellékletek
44. kötet
Előszó
1921
A Kommunista Internacionálé III. kongresszusa. 1921. június 22-július 12.
Az OKP taktikájáról mondott előadói beszéd tézisei3
Levél Ottó Kuusinenhez és megjegyzések a "tézisek, a kommunista pártok szervezeti építéséről, munkájuk módszereiről és tartalmáról" című dokumentum tervezetéhez12
Beszéd az olasz kérdésről. Június 28.15
Beszéd a kommunista internacionálé taktikájának védelmében. Július 1.21
Előadói beszéd az OKP taktikájáról. Július 5.31
Javaslatok a "Tézisek a taktika kérdéséhez" című dokumentum tervezetéhez49
Levél Otto Kuusinenhez és W. Koenenhez50
Beszédek a német, a lengyel, a csehszlovák, a magyar és az olasz küldöttségek tagjainak értekezletén. Július 11.51
Kiegítészítések a Népbiztosok Tanácsának határozattervezetéhez a szovjetintézmények alkalmazottainak kollektív díjazásáról56
Gondolat az államgazdasági "tervvel" kapcsolatban58
Javaslat az OK(b)P KB politikai irodájának a vállalatok premizálásáról61
Megjegyzések az éhínség elleni harcot szolgáló intézkedésekről és a gazdasági munka fokozásáról62
Üdvözlet a szövetkezeti központ megbízottai kongresszusának64
Üdvözlet a forradalmi szakmai és iparági szervezetek I. nemzetközi kongresszusának66
Feljegyzés L. B. Kamenyevhez módosításokkal, az új gazdasági politika életbe léptetéséről szóló tézisek tervezetéhez68
Javaslat az OK(b)P Központi bizottságának69
Felhívás a nemzetközi proletariátushoz70
Felhívás Ukrajna parasztjaihoz72
Levél G. Mjasznyikovhoz73
Javaslatok F. E. Dzerzsinszkijnek a közlekedés állapotára vonatkozó következtetéseihez79
Thomas Bell elvtárshoz80
Levél a német kommunistákhoz83
Új idők, régi hibák új köntösben95
Javaslat az OK(b)KB politikai irodájának ungern bíróság elé állításáról104
A népbiztosok kis tanácsának105
Levél az "Ekonomicseszkaja zsizny" szerkesztőségéhez107
Az OK(b)P KB politikai irodájának határozata az európai munkásadakozások nyilvántartásának megszervezéséről. 1921. szeptember 2.111
Feljegyzés V. M. Molotovhoz és az OK(b)P KB politikai irodájának határozattervezete Noulens jegyzékéről112
Kiegészítés az OK(b)P KB politikai irodájának határozattervezetéhez az élelmezésügyi népbiztosságnak szóló irányelvekről114
Az OK(b)P KB politikai irodájának határozattervezete az Aranyalap felhasználásáról115
Az OK(b)P KB politikai irodájának határozattervezete a moszkvai raktárakban tárolt könyvek szabad árusításáról116
Az OK(b)P KB politikai irodájának határozattervezete117
Feljegyzés V.M. Molotovhoz egy javaslattal az OK(b)P Központi Bizottsága részére118
A párttisztításról119
Levél V. V. Kujbisevhez és az Amerikából Oroszországba eljövő munkások által aláírandó kötelezvény tervezete122
A munkás-paraszt felügyelet feladatjainak, e feladatok értelmezésének és teljesítésének kérdéséhez124
Az OK(b)P KB politikai irodájának határozattervezete a Távol-keleti köztársaság kérdésében131
Az OK(b)P KB plénumának határozattervezetéhez132
A VIII. összoroszországi elektrotechnikai kongresszus elnökségének133
Az OK(b)P KB politikai irodájának irányelvei ukrajnai földeknek cukorrépa vetésére való kiutalásáról tervezet135
Az OK(b)P KB politikai irodájának határozattervezete a társadalombiztosításról136
Levél A. Sz. Kiszeljovhoz a Népbiztosok Tanácsának határozattervezetéhez137
Feljegyzés az OK(b)P KB politikai irodájának tagjaihoz139
Feljegyzés V. M: Molotovhoz az OK(b)P KB politikai irodájának határozattervezetével a Rutgers-csoporttal való megállapodás kérdésében140
Az októberi forradalom negyedik évfordulójára143
Az OK(b)P KB politikai irodájának határozattervezete A. G. Sljapnyikov élelmezési munkára való kiküldéséről152
Az OK(b)P KB politikai irodájának határozattervezete153
Az új gazdasági politika és a politikai felvilágosító bizottságok feladatai154
Beszéd a politikai felvilágosító bizottságok II. összoroszországi kongresszusán. 1921. október 17.154
Feljegyzés V. M. Mihajlovhoz az OK(b)P KB határozattervezetével a Rutgers-csoporttal való megállapodás kérdésében175
Javaslat az ARA-val Oroszországba küldendő élelmiszer-szállítmányok megszervezéséről kötendő megállapodás tervezetének szövegére vonatkozólag177
Levél a lengyel kommunistákhoz178
Az OK(b)P KB politikai irodájának határozattervezete181
A Munka- és Honvédelmi Tanács határozattervezete a "Fowler" ekékről182
A Munka- és Honvédelmi Tanács határozata a Munka- és Honvédelmi Tanács részére készítendő jelentések és diagramok kérdésében. 1921. október 21.183
Feljegyzés G. V. Csicserinhez és észrevételek az adósságok elismeréséről szóló szovjet kormánynyilatkozat tervezetén184
Az OK(b)P KB politikai irodájának határozattervezete a pamutipar irányításáról188
Feljegyzés V. M. Mihajlovhoz az L. B. Kraszinnak küldenő távirat tervével189
Moszkva kormányzósági pártkonferencia. 1921. október 29-31.191
Előadói beszéd az új gazdasági politikáról. Október 29.193
Zárszó. Október 29.211
Az arany jelentősége most és a szocializmus teljes győzelme után218
A Népbiztosok Tanácsának határozattervezetei az 1922. évi pénzügyi tervről és kibocsátási tervről226
Beszélgetés a Mongol Népköztársaság küldöttségével. 1921. november 5.228
Beszéd a Prohorov Textilgyár munkásainak az októberi forradalom negyedik évfordulója alkalmából rendezett ünnepi gyűlésén. 1921. november 6.230
Beszéd a Hamovnyiki kerület munkásainak, munkásnőinek, vöröskatonáinak és ijfúságának az októberi forradalom évfordulója alkalmából rendezett ünnepi gyűlésén. 1921. november 7.231
Beszéd a 3. sz. Elektroszila (volt Dinamo) gyár munkásainak az októberi forradalom negyedik évfordulója alkalmából rendezett ünnepi gyűlésén234
Az OK(b)P KB politikai irodájának határozattervezete235
Feljegyzés V. M. Mihajlovhoz az OK(b)P KB politikai irodájának határozattervezetével236
Feljegyzés V. M. Mihajlovhoz az OK(b)P KB politikai irodájának az ukrajnai élelmezési munkáról szóló határozattervezetével237
Határozati javaslat G. V. Csicserin levelén238
A párt- és a bírósági-nyomozó szervek kapcsolatairól239
A hamis vádaskodás büntetéséről szóló rendelettervezethez241
Megjegyzések a lapok díjkötelességének bevezetéséről szóló rendelet tervezetéhez242
Előszó az új gazdasági politika kérdéséhez (két régi cikk és egy még régebbi utószó) című brosúrához243
Egy tehetségre valló könyvecske246
A Népbiztosok Tanácsának gazdasági bizottságához250
Feljegyzés V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB politikai irodája elé terjesztendő javaslatokkal251
Levél A. D. Cjurupához az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság határozatának tervezetével és feljegyzés az OK(b)P KB politikai irodájának tagjaihoz251
Feljegyzés I. V. Sztálinhoz az OK(b)P KB politikai irodájának határozattervezetével a Kaukázuson-túli köztársaságok föderációjának megalakítása kérdésében253
Beszéd az I. Moszkva a kormányzósági mezőgazdasági kongresszuson. 1921. november 29.254
Módosítás a béralap-megállapító bizottság létrehozására vonatkozó javaslatokhoz257
Vázlat az OK(b)P KB politikai irodájának a csekáról szóló határozattervezetéhez258
Az OK(b)P KB politikai irodájának határozattervezete az egységfront taktikájáról259
Megjegyzések az OKP történetéhez. Feljegyzés N. I. Buharinhoz260
Levél az OK(b)KB politikai irodájának tagjaihoz263
A Munka- és Honvédelmi Tanács határozattervezete az anyagkészleek felhasználásával foglalkozó bizottságról264
Levél az "eleven kapcsolat" alkalmazásáról267
Levél a Külkereskedelmi Népbiztossághoz, a Pénzügyi népbiztossághoz, a Legfelsőbb Népgazdasági Tanácshoz, a Művelődési Népbiztossághoz269
Az OK(b)P KB politikai irodájának határozattervezetéhez270
Megjegyzések az egységfrontról szóló tézisekhez271
A Francia Kommunista Párt agrártéziseiről278
Levél a keleti népek propaganda- és akciótanácsához279
Levél P. A. Zaluckijhoz, A. A. Szolchoz és a politikai iroda valamennyi tagjához a párttisztításról és a pártba való felvétel felvételeiről279
Megjegyzések az OK b)P XI. konferenciájának párttisztítására vonatkozó határozattervezetéhez281
Levél a politikai irodához a IX. Összoroszországi Szovjetkongresszuson a nemzetközi helyzetről hozandó határozattal kapcsolatban283
Összoroszországi Szovjetkongresszus285
Az angol munkáspárt politikájáról329
A szakszerevezetek szerepe és feladatai az új gazdasági politikai viszonya között. A tézisek tervezete331
Az új gazdasági politika és a szakszervezetek331
Államkapitalizmus a proletárállamban és a szakszervezetek332
Az úgynevezett önálló elszámolásra átállított állami vállalatok és a szakszervezetek333
A proletariátus osztályharca olyan államban, amely elismeri a föld, a gyárak stb. magántulajdonát, s amelyben a politikai hatalom a tőkésosztály kezében van, lényegesen különbözik a proletariátus osztályharcától olyan államban, amely nem ismeri a földnek és a nagyvállalatok többségének magántulajdonát, s amelyben a politikai hatalom a proletariátus kezében van333
Visszatérés az önkéntes szakszervezeti tagsághoz334
A vállalatok igazgatása és a szakszervezetek335
A szakszervezetek szerepe és részvétele a proletárállam gazdasági és állami szerveiben336
A tömegekkel való kapcsolat mint minden szakszervezeti munka fő feltétele338
Ellentmondások a szakszervezetek helyzetében a proletárdiktatúra idején339
A szakszervezetek és a szakemberek340
A szakszervezetek és a munkásosztályra gyakorolt kispolgári befolyások341
1922
Feljegyzés V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB politikai irodája részére határozatok tervezeteivel343
Az OK(b)P KB politikai irodájának utasítástervezete az új gazdasági politikáról345
Javaslat az OK(b)P KB politikai irodájának a Nyizsnyij Novgorod-i rádiólaboratóriumnak szükséges eszközök folyósításáról347
Dagesztán dolgozóihoz348
Irányelvek filmügyben349
Levelek V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB politikai irodája részére a steinbergnek nyújtandó koncesszióról351
A Népbiztosok Tanácsa, a Munka- és Honvédelmi Tanács és a Népbiztosok kis tanácsa munkájának átszervezéséről354
Levél G. V. Csicserinhez362
Javaslat az OK(b)P KB politikai irodájának M. I. Kalinyin ukrajnai útjáról363
Javaslat az OK(b)P KG politikai irodájának364
A genovai küldöttség elnökhelyettesének és valamennyi tagjának szóló utasítás tervezete365
Levél N. I. Buharinhoz és G. J. Zinovjevhez368
A háború elleni harc kérdéséhez370
Az OK(b)P KB politikai irodájának határozattervezete a genovai konferenciával kapcsolatban371
A Parvus brosúrájának tartalmát ismertető távirat közléséről372
Az OK(b)P Központi Bizottságának utasítása a genovai konferencián részt vevő szovjet küldöttségnek adandó utasításokról373
Feljegyzés V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB politikai irodájának szóló javaslatokkal379
Levél G. K. Ordzsonikidzéhez a grúz vörös hadsereg megerősítéséről380
Jegyzetek V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB statisztikai és nyilvántartási-elosztási osztályának munkájáról382
Levél G. V. Csicserinhez386
Levél V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB politikai irodájának tagjai részére a satyilovi zabtrösztnek nyújtandó hitelekről388
Az Igazságügyi Népbiztosság feladatai az új gazdasági politikai viszonyai között389
Levél az OK(b)P KB politikai irodájához az OSZFSZK polgári törvénykönyvéről395
Levél V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB politikai irodájának szóló javaslattal397
Levél az OK(b)P KB politikai irodájának tagjaihoz észrevételekkel a Komintern Végrehajtó Bizottsága első kibővített plénumának a három internacionálé konferenciáján való részvételről szóló határozattervezetéhez399
Az OK(b)P Központi Bizottságának határozattervezete a genovai szovjet küldöttség feladatairól401
Feljegyzés V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB politikai irodájának tagjai részére az Olaszországnak küldendő jegyzékről szóló határozat tervezetével404
Feljegyzések I. V. Sztálinhoz és L. B. Kamenyevhez javaslatokkal az OK(b)P KB politikai irodája részére407
Levél D. I. Kurszkijhoz a polgári törvénykönyv tervezetéhez fűzött megjegyzésekkel409
Jegyzetek az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottságnak a munkás-paraszt felügyelet népbiztosságáról szóló határozattervezetén és levél I. V. Sztálinhoz411
Egy publicista jegyzetei420
Levél A. D. Cjurupához egy javaslattal az OK(b)P KB politikai irodája és az ÖKVB elnöksége részére421
Levél az OK(b)P KB politikai irodájához a pénzügyi népbiztosság téziseihez fűzött megjegyzésekkel423
Levél L. B. Kamenyevhez423
Levél V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB politikai irodájának tagjai részére427
Feljegyzés az OK(b)P KB politikai irodája tagjaihoz428
Előkészítő anyagok
Anyagok a kommunista internacionálé III. kongresszusa számára431
Előzetes megjegyzések a Komintern taktikájáról szóló tézisekhez
A Komintern III. kongresszusán elhangzott felszólalások jegyzetei és tervei432
Az olasz kérdéssel foglalkozó beszéd terve448
Jegyzetek a Kommunista Internacionálé III. kongresszusáról szóló cikkhez450
A Komintern III. kongresszusa német, lengyel, csehszlovák, magyar és olasz küldöttségének tagjai értekezletén mondott beszédek tervei452
A "deklasszáltságról" szóló brosúra terve456
Előzetes élelmiszer-felmérés457
Jegyzetek a Jugosztalról458
Az októberi forradalom negyedik évfordulójára című cikk terve459
A politikai felvilágosító bizottságok II. Összoroszországi kongresszusán mondott beszéd terve461
A Gorkijjal folytatott beszélgetés közben készült jegyzetek462
Diagram-atlasz a Munka- és Honvédelmi Tanács számára464
A VII. Moszkva kormányzósági pártkonferencián465
Az új gazdasági politikáról tartott előadói beszéd terve468
Az ügy kereskedelmi megszervezése című cikk terve468
Két nyersvázlat cikkhez vagy beszédhez473
Megjegyzések a Legfelsőbb Népgazdasági Tanácsnak "A gazdaságpolitikáról" szóló téziseihez475
Megjegyzések az anyagkészletek felhasználásával foglalkozó bizottság elnökének jelentéséhez480
Módosítások az OK(b)P XI. konferenciájának a párt megszilárdításáról szóló határozattervezethez481
A IX. Összoroszországi szovjetkongresszuson a bel- és külpolitikáról tartott beszámoló terve482
A szakszervezetek szerepe és feladatai az új gazdasági politika viszonyai között című tézisek tervei491
Az "Egy publicista jegyzetei" című cikk tervei497
Módosítások és megjegyzések a népbiztosok kis tanácsáról szóló szabályzat tervezetéhez502
Melléklet505
Mutatók513
Képmellékletek
45. kötet
Előszó
1922
A szovjet köztársaság nemzetközi és belső helyzetéről. Beszéd az összoroszországi vasmunkáskongresszus kommunista frakciójának ülésén. 1922. március 6.1
Új párttagok felvételének feltételeiről. Levelek V. M. Molotovhoz16
Az állami tervbizottság mellett működő koncessziós bizottság elnökéhez21
A harcos materializmus jelentőségéről23
Levél G. V. Csicserinhez33
Levél az OK(b)P KB politikai irodájának tagjaihoz javaslatokkal a kommunista internacionálé végrehajtó bizottsága által a három internacionálé konferenciáján részt vevő komintern-küldöttség részére adandó direktívák tervezetéhez41
Levél az OK(b)P KB politikai irodájába J. A. Preobrazsenszkij "Az OKP mai falusi politikájának alapelvei" című téziseiről43
Feljegyzés G. J. Zinovjevnek a szovjet kormány által E. Vanderveldének adandó válasz tervezetével49
Levél az OK(b)P KB politikai irodájába a külföldre utazó elvtársaknak szóló direktíva tervezetével51
Előszó I. I. Sztyepanov "Az OSZFSZK villamosítása a világgazdaság átmeneti szakaszával kapcsolatban" című könyvéhez52
Levél az OK(b)P KB politikai irodájába54
Feljegyzés N. P. Gorbunovnak és javaslatok a szövetkezet kérdésében56
Levél I. V. Sztálinhoz a helyettesek (a népbiztosok tanácsa és a munka- és honvédelmi tanács elnökhelyettesei) munkájáról57
Levél I. V. Sztálinhoz és L. B. Kamenyevhez59
A "Bednota" alapításának negyedik évfordulójára61
Levél V. M. Molotovhoz az OK(B)P KB plénuma részére a kongresszusi politikai beszámoló tervezetével63
Módosítások és észrevételek a genovai konferencián részt vevő szovjet küldöttség nyilatkozatának tervezetéhez66
Az OK(b)P XI. kongresszusa. 1922. március 27-április 2.69
Beszéd a kongresszus megnyitásakor. március 27.71
Az OK(b)P központi bizottságának politikai beszámolója. március 27.73
Zárszó az OK(b)P központi bizottságának politikai beszámolójához. március 28.117
Javaslat az OK(b)P komintern-küldöttségének beszámolójáról szóló határozattervezethez131
A XI. pártkongresszusnak a falusi munkáról szóló határozattervezetéről. Levél N. Oszinszkijhoz132
Beszéd arról a kérdésről, hogy közöljön-e a "Pravda" hirdetéseket. április 2.135
Beszéd a kongresszus záróülésén. április 2.136
Az OK(b)P központi bizottsága plénumának határozattervezete a titkárság munkájának megszervezéséről138
Túlságosan nagy árat fizettünk139
Feljegyzések határozattervezetekkel az OK(b)P politikai irodájának144
Levél Charles P. Steinmetzhez146
Megjegyzések és javaslatok a kommunista internaticonálé végrehajtó bizottságának a három internacionálé konferenciája befejeződésével kapcsolatos határozattervezetéhez. Levelek G. J. Zinovjevhez148
Határozat a helyettesek (A népbiztosok tanácsa és a munka- és honvédelmi tanács elnökhelyettesei) munkájáról151
Interjú a "New york Herald" tudósítójának160
Feljegyzés I. V. Sztálinnak, L. B. Kamenyevnek és L. D. Trockijnak161
Feljegyzés I. V. Sztálinnak, L. B. Kamenyevnek és L. D. Trockijnak a Genovába küldendő távirat tervezetével162
Feljegyzés I. V. Sztálinnak a G. V. Csicserinnek küldeldő távirat tervezetével163
Levél I. V. Sztálinhoz az OK(b)P KB politikai irodája tagjai részére a G. V. Csicserinnek küldendő távirat tervezetével164
Az OK(b)P KB politikai irodájának határozata G. V. Plehanov műveinek kiadásáról. 1922. április 27.166
Javaslat az OK(b)P KB politikai irodájának167
Előszó a "Régi cikkek az újakhoz közelálló témákról" című brosúrához. Előszó az 1922-es kiadáshoz168
Távirat G. V Csicserinnek171
Feljegyzések az OK(b)P KB politikai irodájába és a G. V. Csicserinnek küldendő távirati tervezete172
A "Pravda" megalapításának tizedik évfordulójára174
Levél G. J. Szokolnyikovhoz a pénzügyi politika kérdéseiről178
Válasz a helyettesek (A népbiztosok tanácsa elnökhelyettesei) munkájára vonatkozó megjegyzésekre180
Távirat G. V. Csicserinnek. Tervezet183
Távirat M. M. Litvinovnak184
Távirat G. V. Csicserinnek185
Az OK(b)P KB politikai irodájának határozattervezete a terményadóra vonatkozó adatok összesítésének a KB elé terjesztéséről186
Távirat G. V. Csicserinnek187
Feljegyzés I. V. Sztálinnak az OK(b)P KB politikai irodájának a külkereskedelmi monopóliumról szóló határozattervezetével188
Kiegészítések az OSZFSZK büntetőtörvénykkönyvét hatályba léptető törvénytervezethez és levelek D. I. Kurszkijhoz189
Az összoroszországi központi végrehajtó bizottság határozata a genovai konferencián részt vevő küldöttség jelentéséről. Tervezet192
Levelek I. V. Sztálinhoz a rádiótechnika fejlesztéséről194
A "kettős" alárendeltségről és a törvényességről197
Levél az OK(b)P titkárságának a Vörös Hadsereg létszámának csökkentéséről202
Levél I. V. Sztálinhoz az OK(b)P KB politikai irodája részére az összoroszországi központi végrehajtó bizottság összetételére vonatkozó határozat tervezetével203
A kaukázusontúl dolgozó nőinek első kongresszusához204
Levél I. V. Sztálinhoz az OK(b)P KB politikai irodája részére az L. Urquhortnak adandó koncesszióról205
Egy kanál kátrány egy hordó mézben206
Levél I. V. Sztálinhoz az OK(b)P KB politikai irodájának tagjai részére az L. Urquharttal való szerződés elutasításáról208
Levél az V. összoroszországi szakszervezeti kongresszushoz210
A Szovjetunió megalakulásáról. Levél L. B. Kemenyevhez az OK(b)P KB Politikai Irodájának tagjai részére212
Feljegyzés L. B. Kamenyevnek a nagyhatalmi sovinizmus elleni harcról215
A bakui munkásokhoz215
Levél G. L. Pjatakovhoz az L. Urquhartnak adandó koncesszióról217
A textilmunkások és -munkásnők kongresszusához219
Az oroszországi kommunista ifjúsági szövetség V. kongresszusának220
Levél I. V. Sztálinhoz az OK(b)P KB tagjai részére a külkereskedelmi monopóliumról221
A legfelsőbb népgazdasági tanács elnökségébe225
Levél az OK(b)P KB politikai irodájába a német cégek konszorciumával kötendő szerződésről227
A pénzügyi dolgozók összoroszországi kongresszusához230
Szovjet-oroszország barátainak társaságához (Amerika)231
A Szovjet-oroszország technikai segítésére alakult társasághoz233
A Perm kormányzósági végrehajtó bizottság elnökéhez235
Az összoroszországi központi végrehajtó bizottság elnökségének237
Kiegészítések az Urquharttal kötendő szerződés feltételeihez239
Üdvözlet a felszabadított tengermelléknek240
Interjú Fabbmannek, az "Observer" és a "Manchester Guardian" tudósítójának241
Beszéd az összoroszországi központi végrehajtó bizottság IX. ciklusának IV. ülésszakán. 1922. október 31.248
Levél G. V. Csicserinhez és az OK(b)P KB politikai irodája tagjaihoz az antanthatalmaknak a Lausanne-i konferenciára vonatkozóan küldendő jegyzékről254
A "Petrogradszkaja Pravdá"-hoz255
A "Pravdá"-hoz256
A kommunista szövetkezeti tagok első nemzetközi konferenciájához257
Tézisek a szövetkezeti bankról258
A petrográdi textilmunkásoknak259
A statisztikusok összoroszországi kongresszusának260
Interjú A. Ransome-nak, a "Manchester Guardian" tudósítójának261
A moszkvai és a moszkva kormányzósági munkásnők és parasztnők pártonkívüli konferenciájához271
A volt Michelson-gyár munkásainak272
Az "elektroperedacsa" állami erőmű munkásainak és alkalmazottainak273
A klinci Sztodolszkaja-posztógyár munkásaihoz274
A Kommunista Internacionálé IV. kongresszusa. 1922. november 5-december 5.277
Javaslat az OK(b)P KB politikai irodájának a hadsereg létszámának csökkentéséről295
Az Észak-amerikai orosz kolóniához296
Üdvözlet az összoroszországi mezőgazdasági kiállításnak298
A "Clarté" csoporthoz299
Beszéd a moszkvai szovjet plénumán. 1922. november 20.300
A szovjetalkalmazottak szakszervezete V. összoroszországi kongresszusának elnökségéhez309
A tengerjáró hadihajók javítási és építési programjának csökkentéséről (Levelek I. V. Sztálinhoz)310
A művelődésügyi dolgozók kongresszusához313
Münzerberg elvtárshoz, a nemzetközi munkássegély titkárához314
A kommunista ifjúsági internacionálé harmadik, moszkvai világkongresszusához316
Megjegyzések hágai küldöttségünk feladatainak kérdéséhez317
Javaslatok a népbiztosok tanácsa és a munka- és honvédelmi tanács elnökhelyettesei közötti munkamegosztásra vonatkozóan322
Néhány szó N. J. Fedoszejevről323
Az OK(b)P KB politikai irodája által az állami ellátási bizottság beszámolója alapján hozandó határozat tervezetéhez325
Javaslat a plénumnak a politikai iroda ügyrendjére vonatkozóan326
Javaslatok a népbiztosok tanácsa elnökének és helyetteseinek munkarendjére vonatkozóan327
Az összukrajnai szovjetkongresszushoz330
Levél L. B. Kamenyevhez, A. I. Rikovhoz és A. D. Cjurupához a népbiztosok tanácsa és a munka- és honvédelmi tanács elnökhelyettesei közötti munkamegosztásról331
A külkereskedelmi monopóliumról333
Levél I. V. Sztálinhoz az OK(b)P KB tagjai részére338
Lenin utolsó levelei és cikkei 1922. december 23-1923. március 2.
Levél a kongresszushoz343
Kigészítés az 1922. december 24-i levélhez346
Az állami tervbizottságnak törvényhozó funkciókkal való felruházásáról348
(A KB tagjai számának növelésével foglalkozó részhez)353
A nemzetiségek, illetve az "autonomizálás" kérdéséhez355
A nemzetiségek, illetve az "autonomizálás" kérdéséhez (Folytatás)357
Naplójegyzetek362
A szövetkezetekről368
Forradalmunkról (N. Szubanov feljegyzéseivel kapcsolatban)376
Hogyan szervezzük át a munkás-paraszt felügyeletet? (Javaslat a XII. pártkongresszusnak)381
Inkább kevesebbet, de jobban387
Előkészítő anyagok
Anyagok az OK(b)P XI. kongresszusához405
Az OK(B)P központi bizottsága politikai beszámolójának tervezetei405
Megjegyzések a kongresszus ülésén. április 2.416
A helyettesek (a népbiztosok tanácsa és a munka- és honvédelmi tanács elnökhelyettesei) munkájáról szóló határozathoz417
A határozat tervezetei417
A határozat fő részei424
"A »kettős« alárendeltségről és a törvényességről" szóló levél tézisei425
Az összoroszországi központi végrehajtó bizottság IX. ciklusának IV. ülésszakán mondott beszéd tervezete427
Jegyzetek a rubel stabilizációjáról429
A Kominterv IV. kongresszusán "Az oroszországi forradalom öt éve és a világforradalom távlatai" címmel mondott előadói beszéd tervezetei430
A X. összoroszországi szovjetkongresszusra tervezett beszéd vázlata438
Anyagok a "hogyan szervezzük át a munkás-paraszti felügyeletei?" című cikkhez440
A "Mit tegyünk a munkás-paraszt felügyelettel?" című cikk terve440
Mit tegyünk a munkás-paraszt felügyelettel?442
Mellékletek
Nyilatkozat a genovai konferencián részt vevő szovjet küldöttség elnöki jogkörének G. V. Csicserinre való átruházásáról450
Kérdőív az OK(b)P XI. kongresszusának küldöttei számára452
V. I. Lenin ügyeletes titkárainak naplója. 1922. november 21-1923. március 6.453
Mutatók
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett dokumentumok jegyzéke487
A feltehetőség V. I. Lenintől származó dokumentumok jegyzéke490
Jegyzetek491
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója582
Névmutató596
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai625
Tárgymutató676
Képmellékletek
Lenin arcképe - 1922.
Lenin "Határozat a helyettesek (a Népbiztosok Tanácsa és a Munka- és Honvédelmi Tanács elnökhelyettesei) munkájáról" - 1922. április 11.154
A klinci Sztodalszkaja-posztógyár munkásaihoz írt levél kézirata - 1922. november275
"Az 1922. III. 27-i beszéd tervezete". Lenin kéziratának első oldala. 1922. március 25-26.410
46. kötet
Előszó
1893
P. P. Maszlovhoz. December második fele1
1894
P. P. Maszlovhoz. Május 30.3
P. P. Maszlovhoz. Május 31.6
L. F. Milovidovához. Július 21.7
1895
P. B. Akszelrodhoz. November eleje8
P. B. Akszelrodhoz. November közepe10
1897
P. B. Akszelrodhoz. Augusztus 16.12
1898
Sz. M. Arkanovhoz. Május 10.14
A. N. Potreszovhoz. Szeptember 2.14
1899
A. N. Potreszovhoz. Január 26.18
A. N. Potreszovhoz. Április 27.22
A. N. Potreszovhoz. Június 27.28
Sz. M. Arkanovhoz. Október 31.33
1900
N. K. Krupszkajához. Augusztus 24. előtt34
J. M. Sztyeklovhoz. Legkésőbb szeptember 4.37
Ismeretlen címzetthez. Szeptember 5.40
Ismeretlen címzetthez. Szeptember 6. és 15. között43
J. M. Sztyeklovhoz. Szeptember 25.44
d. B. Rjazanovhoz. Szeptember 25.45
P. B. Akszelrodhoz. Október 10.46
V. P. Noginhoz. Október 10.47
J. M. Sztyeklovhoz. Október 10.48
P. B. Akszelrodhoz. Október 18.49
P. B. Akszelrodhoz. Október 19.51
P. B. Akszelrodhoz. Október 21.51
A. A. Jakubovához. Október 26.52
A. A. Jakubovához. Október 26.56
V. P. Noginhoz. November 2.58
P. B. Akszelrodhoz. November 3.60
P. B. Akszelrodhoz. November 8.61
G. V. Plehanovhoz. November 9.63
P. B. Akszelrodhoz. November 16.67
P. B. Akszelrodhoz. November 19.68
P. Bl Akszelrodhoz. November 26.69
P. B. Akszelrodhoz. December 7.70
P. B. Akszelrodhoz. December 11.71
P. B. Akszelrodhoz. December 14.72
P. B. Akszelrodhoz. December 24.73
1901
V. P. Noginhoz. Január 3.75
V. P. Noginhoz. Január 24.76
G. V. Plehanovhoz. Január 30.78
A "Borba" csoporthoz. Február 3.80
D. B. Rjazanovhoz. Február 5.81
V. P. Noginhoz. Február 5.82
A "Borba" csoporthoz. Február 21.84
V. P. Noginhoz. Február 21.85
P. B. Akszelrodhoz. Február 27.86
P. B. Akszelrodhoz. Március 11.87
P. B. Akszelrodhoz. Március 20.88
F. I. Danhoz. Március 22.99
V. P. Noginhoz. Március 23.91
V. P. Noginhoz. Április 6.91
G. V. Plehanovhoz. Április 15.92
K. H. Brantinghoz. Április 19.92
G. V. Plehanovhoz. Április 21.93
M. G. Vecseszlovhoz. Április 22.94
P. B. Akszelrodhoz. Április 25.95
M. G. Vecseszlovhoz. Április 25.100
Sz. I. Radcsenkóhoz. Április vége101
A "Borba" csoporthoz. Május 12.102
M. G. Vecseszlovhoz. Május 18.103
Az "Iszkra" nyomdájához. Május 22. és június 1. között104
N. E. Beumanhoz. Május 24.105
G. D. Leiteisenhez. Május 24.106
P. B. Akszelrodhoz. Május 25.107
L. M. Knyipovicshoz. Május 28.110
R. E. Klasszonhoz. Május 28.111
P. B. Akszelrodhoz. Június 1.112
P. N. Lepesinszkijhez és P. A. Kraszikovhoz. Június 1.113
Az "Iszkra" közreműködő csoportjához. Június 5.114
G. V. Plehanovhoz. Június 12.115
M. G. Vecseszlovhoz. Június 17.116
L. J. Galperinhez. Június 18. és 22. között116
N. E. Baumanhoz. Június 25 vagy 26.117
G. V. Plehanovhoz. Július 7.118
P. B. Akszelrodhoz. Július 9.120
G. V. Plehanovhoz. Július 13.122
Ismeretlen címzetthez. Július 18.123
L. N. Radcsenkóhoz. Július 18. és 27 között124
P. B. Akszelrodhoz. Július 21.125
G. V. Plehanovhoz. Július 25.127
P. B. Akszelrodhoz. Július 26.129
P. B. Akszelrodhoz. Július 30.131
G. V. Plehanovhoz. Július 30.132
L. J. Galperinhez. Július 31.133
L. I. Goldmanhoz. Július 31.135
Sz. O. Cederbaumhoz. Július második fele136
P. B. Akszelrodhoz. Augusztus 4.140
P. B. Akszelrodhoz. Augusztus 24.142
P. B. Akszelrodhoz. Augusztus 30.143
G. V. Plehanovhoz. Szeptember 18.145
L. I. Akszelrodhoz. Október 5. vagy 6.146
A Pétervári "Iszkra" csoporthoz. Október 15. után147
G. V. Plehanovhoz. Október 21.147
L. I. Akszelrodhoz. Október 22.148
G. V. Plehanovhoz. November 2.149
E. L. Gurevicshoz. November 3.150
G. V. Plehanovhoz. November 3.151
G. D. Leiteisenhez. November 10.152
G. V. Plehanovhoz. November 11.153
G. D. Leiteisenhez. November 14.154
G. V. Plehanovhoz. November 19.155
L. I. Akszelrodhoz. November 27.156
G. V. Plehanovhoz. December 1.157
L. I. Akszelrodhoz. December 17.158
Az "Iszkra" oroszországi szervezeteihez. December 18. előtt159
I. G. Szmidovicshoz. December 18.161
G. V. Plehanovhoz. December 19.162
P. B. Akszelrodhoz. December 19.163
G. V. Plehanovhoz. December 20.164
P. B. Akszelrodhoz. December 23.164
L. I. Goldmanhoz. December165
1902
L. I. Goldmanhoz. Január 3.167
V. N. Krohmalhoz. Január 3.168
G. V. Plehanovhoz. Február 7.169
L. I. Akszelrodhoz. Február 18.170
P. B. Akszelrodhoz. Március 3.171
P. B. Akszelrodhoz. Március 22.171
G. D. Leiteisenhez. Március 23. előtt172
P. B. Akszelrodhoz. Március 27.173
A. A. Bogdanovhoz. Március 28.174
G. V. Plehanovhoz. Április 4.175
g. V. Plehanovhoz. Április 17.178
P. B. Akszelrodhoz. Április 23.179
P. B. Akszelrodhoz. Május 3.180
A. I. Kremerhez. Május 4.182
Az Orosz Szociáldemokraták külföldi szövetségéhez. Május 4.183
G. D. Leiteisenhez. Május 5.183
P. N. Lepesinszkijhez és I. I. Radcsenkóhoz. Május 5.184
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Május 6.184
G. V. Plehanovhoz. Május 14.186
F. V. Lengnyikhez. Május 23.186
L. I. Akszelrodhoz. Június 14.187
I. I. Radcsenkóhoz. Június 22.187
L. I. Akszelrodhoz. Június 23.188
G. V. Plehanovhoz. Június 23.189
G. V. Plehanovhoz. Július 2.190
I. I. Radcsenkóhoz. Július 9. és 16 között192
G. V. Plehanovhoz. Július 12.197
N. K. Krupszkajához. Július 16.198
I. I. Radcsenkóhoz. Július 22.203
G. D. Leiteisenhez. Július 24.207
G. V. Plehanovhoz. Július 28.208
V. G. Skljarevicshoz. Július 29.208
P. G. Szmidovicshoz. Augusztus 2.209
V. A. Noszkovhoz. Augusztus 4.211
Kartavcevhoz. Augusztus 4.215
I. I. Radcsenkóhoz. Augusztus 7.216
G. V. Plehanovhoz. Augusztus 8.217
I. I. Radcsenkóhoz. Augusztus 12.218
P. B. Akszelrodhoz. Augusztus 19.218
J. J. Levinhez. Augusztus 22.219
Az OSZDMP Moszkvai Bizottságához. Augusztus 24.220
A "Juzsnij Rabocsij" szerkesztőségéhez. Szeptember 16.222
G. M. és Z. P. Krzsizsanovszkijhoz. Szeptember 23.225
V. P. Krasznuhához és J. D. Sztaszovához. Szeptember 24.225
A. M. Kalmikovához. Szeptember 27.227
G. D. Leiteisenhez. Október 5. előtt228
L. I. Akszelrodhoz. November 11.230
P. A. Kraszikovhoz. November 11.231
L. I: Akszelrodhoz. November 28.232
G. V. Plehanovhoz. December 1.233
J. J. Levinhez. Legkorábban 1902. december 11.234
G. V. Plehanovhoz. December 14.236
Fithez. December 16.238
L. I. Akszelrodhoz. December 18.239
G. V. Plehanovhoz. December 19.240
G. V. Plehanovhoz. December 25.242
A. N. Potreszovhoz. December 26.244
V. I. Lavrovhoz és J. D. Sztaszovához. December 27.244
F. V. Lengnyikhez. December 27.246
Az "Iszkra" oroszországi szervezetének irodájához. December 28.247
1903
V. D. Boncs-Brujevicshoz. Január 1.248
A. N. Potreszovhoz. Január 1.249
I. V. Babuskinhoz. Január 6.250
G. V. Plehanovhoz. Január 10.251
A "Juzsnij Rabocsij" Szerkesztőségéhez. Január 10.252
V. D. Boncs-Brujevicshoz. Január 12.252
L. I. Akszelrodhoz. Január 15.253
J. D. Sztaszovához. Január 15.253
Az OSZDMP Harkovi Bizottságához. Január 15.254
J. D. Sztaszovához. Január 16.256
I. V. Babuskinhoz. Január 16.256
F. V. Lengnyikhez. Január 17.257
L. I. Akszelrodhoz. Január 27.258
V. D. Boncs-Brujevicshoz. Január 27.258
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Január 27.259
A. N. Potreszovhoz. Január 27.261
G. V. Plehanovhoz. Január 28.261
J. D. Sztaszovához. Január 28.263
Az orosz szociáldemokraták külföldi szövetségéhez. Február 4. vagy 5.264
J. O. Martovhoz. Február 5.265
G. V. Plehanovhoz. Február 5.268
V. D. Boncs-Brujevicshoz. Február 8.269
F. V. Lengnyikhez. Február 12. után270
V. D. Boncs-Brujevicshoz. Február 21.276
Az OSZDMP Nyizsnyij Novgorod-i Bizottságához. Február 25. előtt277
G. V. Plehanovhoz. Március 2.278
A szervező bizottsághoz az N. K. Krupszkajának szóló levél szövegével. Március 4. és 7. között280
A szervező bizottsághoz. Március 6. és 9. között281
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Március 15.283
G. V. Plehanovhoz. Március 15.283
A szervező bizottsághoz. Március 31.284
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Április 3.285
A szervező bizottsághoz. Április 6.286
G. V. Plehanovhoz. Április 10.287
J. M. Alekszandrovához. Május 22. után288
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Május 24.291
K. Kautskyhoz. Június 29.292
V. D. Boncs-Brujevicshoz. Július 16.293
A. M. Kalmikovához. Szeptember 7.293
V. D. Boncs-Brujevicshoz. Szeptember 10.297
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Szeptember 10. és 14. között298
A. N. Potreszovhoz. Szeptember 13.299
A. M. Kalmikovához. Szeptember 30.302
K. L. Furthmillerhez. Szeptember 30.304
Az OSZDMP Odesszai Bizottságához. Október 1.305
G. M. Krzsizsanovszkijhoz és V. A. Noszkovhoz. Október 5.306
J. O. Martovhoz. Október 6.307
G. D. Leiteisenhez. Október 10.308
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Október 20.310
Az OSZDMP Kaukázisi Szövetség Bizottsághoz. Október 20.312
Az OSZDMP Doni Bizottságához. Október313
A Bányavidéki Munkások Szövetségéhez. Október313
G. V. Plehanovhoz. November 1.315
g. M. Krzsizsanovszkijoz. November 4.316
Az OSZDMP Központi Bizottságához. November 4.317
G. M. Krzsizsanovszkijhoz és V. A. Noszkovhoz. November 5.318
G. V. Plehanovhoz. November 6.318
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. November 8.319
M. N. Ljadovhoz. November 10.323
G. V. Plehanovhoz. November 14.328
G. V. Plehanovhoz. November 18.328
J. O. Martovhoz. November 29.329
F. I. Danhoz. December 2.330
V. I. Zaszulicshoz. December 3.331
V. I. Zaszulicshoz. December 3.331
Az OSZDMP Központi Bizottságához. December 10.332
Az "Iszkra" szerkesztőségéhez. December 12.333
N. J. Vilonovhoz. December 17. és 22. között334
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. December 18.338
J. O Martovhoz. December 19.340
Az OSZDMP Központi Bizottságához. December 22.341
Az "Iszkra" szerkesztőségéhez. December 24. és 27. között342
Az OSZDMP Központi Bizottságához. December 30.344
1904
Az OSZDMP Központi Bizottságához. Január 2.347
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Január 4.348
Az "Iszkra" szerkesztőségéhez. Január 8.351
G. V. Plehanovhoz, a párttanács elnökéhez. Január 23.352
G. V. Plehanovhoz, a párttanács elnökéhez. Január 27.353
Az OSZDMP Központi Bizottságához. Január 31.354
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Február 2. és 7. között356
A PPS Központi Bizottságához. Február 7.357
V. D. Boncs-Brujevicshoz. Február 8.358
Az "Iszkra" szerkesztőségéhez. Február 26.359
Az OSZDMP Központi Bizottságához. Február359
Az OSZDMP Központi Bizottságához. Március 13.361
Az "Iszkra" szerkesztőségéhez. Március 18.362
F. V. Lengnyikhez. Május 26.363
L. B. Kraszinhoz. Legkorábban május 26.363
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Legkorábban május 26.365
Az OSZDMP Központi Bizottságának délvidéki irodájához. Május vége366
J. D. Sztaszovához és F. V. Lengnyikhez. Június 19.368
Az "Iszkra" szerkesztőségéhez. Június 20.369
Az Orosz Forradalmi Szociáldemokrácia külföldi ligájának párizsi szekciójához. Június vége-július eleje370
V. D. Boncs-Brujevicshoz. Július 26.370
J. O. Martovhoz, a párttanács titkárához. Augusztus 10.371
M. K. Vlagyimirovhoz. Augusztus 15.372
V. D. Boncs-Brujevicshoz. Augusztus 18. és 31. között374
Az "Iszkra" szerkesztőségéhez. Augusztus 24.376
A többségi bizottságok tagjaihoz és a többség valamennyi aktív oroszországi hívéhez az L. A. Fotyijevához intézett levél szövegével. Legkorábban augusztus 28.377
V. A. Noszkovhoz. Augusztus 30.378
V. A. Noszkovhoz. Augusztus 30. vagy 31.378
M. N. Ljadovhoz. Szeptember 1.379
J. O. Martovhoz, a párttanács titkárához. Szeptember 2.379
v. A. Noszkovhoz. Szeptember 2.381
A párnyomda szedőihez. Szeptember 2. vagy 3.381
I. Sz. Velinszkijhez. Szeptember 5. és 13. között382
J. O. Martovhoz, a párttanács titkárához. Szeptember 7.383
V. D. Boncs-Brujevicshoz. Szeptember 13.383
M. Sz. Makadzjubhoz. Szeptember 16.384
M. Leibovicshoz. Szeptember 20.386
V. P. Noginhoz. Szeptember 21.389
J. D. Sztaszovához, F. V. Lengnyikhez és másokhoz. Szeptember 23.389
G. D. Leiteisenhez. Szeptember 29.390
A délvidéki bizottságok konferenciájának résztvevőihez és az OSZDMP KB délvidéki irodájához. Október 5. után391
A többségi bizottságokhoz. Október 5. után392
M. P. Golubevához. Október 5. után393
K. Kautskyhoz. Október 10.393
J. D. sztaszovához, F. V. Lengnyikhez és másokhoz. Október 14.394
K. Kautskyhoz. Október 26.396
I. I. Radcsenkóhoz. Október 28.396
Az OSZDMP Szibériai Bizottságához. Október 30.398
A. A. Bogdanovhoz. November 2.402
I. P. Goldenberghez. November 2.404
E. E. Esszenhez. November 4.405
A. M. Sztopanyihoz. November 10.406
Az OSZDMP Pétervéri szervezetéhez. Október-december408
O. A. Pjatnyickijoz. November 15. előtt408
A. A. Bogdanovhoz. November 21.410
az OSZDMP Tveri Bizottságához. November 26.412
Az OSZDMP Imeretia-Mingreliai Bizottságához. November 28.414
Az OSZDMP Moszkvai Bizottságához. November 29.416
Az OSZDMP Bakui Bizottságához. November 29.416
Ismeretlen címzetthez. November vége417
N. K. Krupszkajához. December 3.418
A. A. Bogdanovhoz, R. Sz. Zemljacskához, M. M: Litvinovhoz. December 3.420
Az OSZDMP Kaukázusi Szövetségi Bizottságához. December 5.422
M. M. Litvinovhoz. December 8.423
R. Sz. Zemljacskához. December 10.426
G. D. Leiteisenhez. December 12.428
R. Sz. Zemljacskához. December 13.430
Az OSZDMP Kaukázusi Szövetségi Bizottságához. December 12. után431
L. B. Kamenyevhez. December 14.432
Az OSZDMP Kaukázusi Szövetségi Bizottságához. December 20.433
Az OSZDMP Tveri Bizottságához. December 20.433
M. P. Golubevához. 1904. december 23. és 1905. január 4. között434
A. I. Jeramaszovhoz. 1904. december 23. és 1905. január 4. között434
M. M. Esszenhez. December 24.435
Az OSZDMP Kaukázusi Irodájához. Legkorábban december 25.436
R. Sz. Zemljacskához. December 26.438
A. J. Iszajenkóhoz. December 26.439
A. I. Jeramaszovhoz. December440
Mellékletek
Nyílt levél az Orosz Forradalmi Szociáldemokrácia külföldi ligájának tagjaihoz. 1903. október443
A pétervári börtönben V. I. Uljanov (Lenin) kihallgatásáról készült jegyzőkönyvek. 1895-1896.448
V. I. Uljanov (Lenin) kérelmei. 1896-1900.452
Mutatók
V. I. Lenin e kiadás korábbi köteteibe felvett leveleinek jegyzéke463
V. I. Lenin eddig meg nem került leveleinek jegyzéke466
Jegyzetek477
A V. I. Lenin által idézet tés említett irodalmi művek és források mutatója519
Névmutató563
Tárgymutató608
Képmellékletek
A "Harci Szövetség a Munkásosztály Felszabadítására" pétervári szervezete vezetőinek csoportja, élen V. I. Leninnel. - 1897. február10
A londoni Holford Square 30. sz. alatti ház, amelyben V. I. Lenin és N. K. Krupszkaja 1902-1903-ban lakott242
V. I. Lenin levele G. M. Krzsizsanovszkijhoz. - 1903. november 8.321
47. kötet
Előszó
1905
A "Vperjod" szerkesztőségének megjegyzései a pétervári tudósító leveléhez. Január 4. után1
Levél egy elvtárshoz Oroszországba. Január 6.2
R. Sz. Zemljacskához. Január elseje5
A. A. Bogdanovhoz. Január 10.9
V. A. Noszkovhoz, L. B. Kraszinhoz, L. J. Galperinhez, az OSZDMP KB tagjaihoz. Január 13.10
A többségi bizottságok irodájának titkárához. Január 29.10
A "Vperjod" levelezőjéhez. Január11
A. Bebelhez. Február 8.12
Sz. I. Guszevhez. Február 15.13
A TBI tagjának levele A. Bebelhez. Tervezet. Február 22.14
Sz. I. Guszevhez. Február 25.15
Az angliai "Munkásképviseleti Bizottság" titkárához. Február 27.16
Sz. I. Guszevhez. Március eleje17
Ismeretlen címzetthez. Március 9.19
Sz. I. Guszevhez. Március 11.20
Az OSZDMP Pétervári Bizottságához. Március 13.22
Sz. I. Guszevhez. Március 16.23
Az angliai "Munkásképviseleti Bizottság" titkárához. Március 23.25
Az OSZDMP Odesszai Bizottságához. Március 25.25
IKSZ-hez. Március vége26
I. I. Schwarzhoz. Március 31.27
Sz. I. Guszevhez. Április 4.27
P. A. Kraszikovhoz. Április 5.29
O. I. Vinogradovához. Április 8.30
G. D. Leiteisenhez. Április 19.31
A. A. Preobrazsenszkijhez. Április 21. előtt31
Ismeretlen címzetthez. Április-május32
Az angliai "munkásképviseleti bizottság" titkárához. Május 20.33
Az orosz forradalmi szociáldemokrácia külföldi ligájához. Levéltervezet. Május 23. és 26. között34
J. M. Sztyeklovhoz. Május 27. után34
L. A. Fotyijevához. Június 1. vagy 2.35
Bracke-Desrousseaux-hoz. Június 11.36
A Nemzetközi Szocialista Iroda titkárához. Július 3.36
A Nemzetközi Szocialista Iroda Titkárságához. Július 8.37
C. Huysmanshoz. Július 8.39
Az OSZDMP Központi Bizottságához. Július 11.39
Az OSZDMP Központi Bizottságához. Július 12.41
A Nemzetközi Szocialista Iroda Brüsszeli Titkárságához. Július 24.44
Az OSZDMP Központi Bizottságához. Július 28.48
V. D. Boncs--Brujevicshez. Július 31.51
A. V. Lunacsarszkijhoz. Augusztus 1.51
A. V. Lunacsarszkijhoz. Augusztus 2.52
Az OSZDMP Központi Bizottságához. Augusztus 14.55
Az OSZDMP Központi és Pétervári Bizottságához. Augusztus 14.56
A. V. Lunacsarszkijhoz. Augusztus 15. és 19. között57
P. N. Lepesinszkijhez. Augusztus 29.59
P. N. Lepesinszkijhez. Augusztus 29.62
A. V. Lunacsarszkijhoz. Augusztus végén62
Az OSZDMP Központi Bizottságához. Szeptember 7.63
P. A. Kraszikovhoz. Szeptember 14.65
Az OSZDMP Központi Bizottságához. Szeptember 15.68
C. Huysmanshoz. Szeptember 16.72
Sz. I. Guszevhez. Szeptember 20.73
Az OSZDMP Központi Bizottságához. Szeptember 30.75
Az OSZDMP Központi Bizottságához. Október 3.76
Az OSZDMP Központi Bizottságához. Október 3.79
M. A. Reisenerhez. Október 4.81
Az OSZDMP Központi Bizottságához. Október 5.82
Az OSZDMP Köponti Bizottságához. Október 8.84
A Herszoni Bolsevikokhoz. Október 10.85
A. V. Lunacsarszkijhoz. Október 11.86
Sz. I. Guszevhez. Október 13.88
Az OSZDMP Központi Bizottságához. Október 16.92
V. D. Boncs-Brujevicshez. Október 17.94
Az OSZDMP Központi Bizottságához. Október 18.95
Az OSZDMP KB Gazdasági Bizottságához. Október 20.96
G. D. Leiteisenhez. Október 23.98
Az OSZDMP Központi Bizottságához. Október 25.98
M. M. Essenhez. Október 26.99
A Nemzetközi Szocialista Irodához. Október 27.101
Az OSZDMP Központi Bizottságához. Október 27.102
G. V. Plehanovhoz. Október vége102
Az OSZDMP odesszai szervezete "többségi" tagjaihoz, Motyához és Kosztyához. Október vége-november eleje106
G. D. Leiteisenhez. November eleje107
N. F. Naszimovicshoz. November 9. előtt108
1906
G. A. Kuklinhoz. Szeptember 14.109
1907
É. Avenard-hoz. Március 1. (14.)110
A. M. Gorkijhoz. Augusztus 14.111
G. A. Alekszinszkijhez. Szeptember vége-október eleje112
K. H. Brantinghoz. Október eleje114
A. V. Lunacsarszkijhoz. November 2. és 11. között114
M. Sz. Kedrovhoz. November vége-december eleje116
Ismeretlen címzetthez. December 28.117
1908
G. A. Alekszinszkijez. Január 7.118
G. A. Alekszinszkijhez. Január 7. és február 2. között119
A. M. Gorkijhoz. Január 9.120
A. V. Lunacsarszkijhoz. Január 13.121
A. V. Lunacsarszkijhoz. Január 13.121
C. Huysmanshoz. Január 14.121
A. V. Lunacsarszkijhoz. Január 14.122
A. M. Gorkijhoz és M. F. Andrejevához. Január 15.122
M. Nilssenhez. Január 27.123
C. Huysmanshoz. Január 27.123
C. Huysmanshoz. Január 29.125
A. F. Rothsteinhez. Január 29.125
A "Berner Tagwach" szerkesztőségéhez. Január 30.126
A. M. Gorkijhoz. Február 2.127
C. Huysmanshoz. Február 2.128
G. A. Alekszinszkijhez. Február 3.129
A. M. Gorkijhoz. Február 7.131
A. V. Lunacsarszkijhoz. Február 13.132
A. M. Gorkijhoz. Február 13.132
A. V. Lunacsarszkijhoz. Februát 18.138
A. M. Gorkijhoz. Február 25.141
A. V. Lunacsarszkijhoz. Február 27.146
C. Huysmanshoz. Március 1.146
A. M. Gorkijhoz. Március első fele147
A. M. Gorkijhoz. Március 16.148
L. Tyszkához. Március 18.148
A. M. Gorkijhoz. Március 24.150
K. P. Zlincsenkóhoz. Március 30.153
A. A. Bogdanovhoz. Március vége153
A. M. Gorkijhoz. Április első fele154
A. V. Lunacsarszkijhoz. Április 16.154
A. M. Gorkijhoz. Április 16.155
A. M. Gorkijhoz. Április 19.156
M. F. Andrejevához. Április vége157
C. Huysmanshoz. Május 16.158
C. Huysmanshoz. Június 30.159
V. V. Vorovszkijhoz. Július 1.159
F. A. Rothsteinhez. Július 8.160
C. Huysmanshoz. Július 8.161
M. N. Pokrovszkijhoz. Augusztus 18.162
C. Huysmanshoz. Augusztus 19.163
C. Huysmanshoz. Szeptember 8.164
C. Huysmanshoz. Szeptember 25.165
C. Huysmanshoz. Október 26.165
A. A. Bogdanovhoz. Október 27. vagy 28.167
C. Huysmanshoz. November 7.167
P. Sz. Juskevicshez. November 10.168
V. K. Taratutához. December 1.168
C. Huysmanshoz. December 13.169
1909
C. Huysmanshoz. Január 19.170
C. Huysmanshoz. Február 25.171
C. Huysmanshoz. Március 9.171
Az OSZDMP Moszkvai Bizottságához. Április 11. előtt172
I. F. Dubrovinszkijhoz. Április 23.173
I. F. Dubrovinszkijhoz. Április 29.177
I. F. Dubrovinszkijhoz. Május 4.178
I. F. Dubrovinszkijhoz. Május 5.179
Rosa Luxemburghoz. Május 18.180
C. Huysmanshoz. Július 20.181
C. Huysmanshoz. Július 29.182
C. Huysmanshoz. Július 30.183
A Capri szigeti iskola szervezőihez. Augusztus 18.184
A. I. Ljubimovhoz. Augusztus 18.185
A bolsevik központ a Capri szigeti iskola tanácsához. Levéltervezet. Augusztus 18. és 30. között186
G. J. Zinovjevhez. Augusztus 24.187
G. J. Zinovjevhez. Augusztus189
C. Huysmanshoz. Augusztus 26.189
L. B. Kamenyevhez. Augusztus 27.191
G. J. Zinovjevhez. Augusztus 27.193
A Capri szigeti iskola hallgatóihoz. Augusztus 30.194
A. I. Ljubimovhoz. Szeptember eleje202
G. J. Zinovjevhez. Szeptember 7. vagy 14.203
C. Huysmanshoz. Szeptember 11.204
A. I. Ljubimovhoz. Szeptember első fele205
Az OSZDMP Központi Bizottságához. Szeptember 17.205
C. Huysmanshoz. Szeptember 17.206
M. P. Tomszkijhoz. Szeptember 20. előtt207
C. Huysmanshoz. Szeptember 30.208
A. I. Ljubimovhoz. Október 2.209
A Capri szigeti iskola tanácsának levelére adandó válasz tervezete. Legkorábban október 2.210
Az általános zsidó munkásszövetség (Bund) külföldi bizottságához. Október 10.211
F. M. Kojgenhez. Október 10.211
V. A. Karpinszkijhoz. Október első fele212
A "Proletarij" szerkesztőségének titkárához. Október 19.213
A Capri szigeti iskola hallgatóihoz. Október213
A Bolsevik Gazdasági Bizottsághoz. Október215
A központi lap szerkesztőségének titkár elvtársához. November 4.217
A. M. Gorkijhoz. November 16.218
A. M. Gorkijhoz. Legkorábban november 20.219
I. I. Szkvorcov-Sztyepanovhoz. December 2.221
Kérés a Zemsztvo-, a városi és a kormányintézmények statisztikusaihoz. December 9.224
I. I. Szkvorcov-sztyepanovhoz. December 16.225
1910
Ismeretlen címzetthez. Január 22.231
A. Ekkhez. Február 23.232
A "letéteményesekhez" szóló levél tervezete. Február-március eleje233
Röplap Gaivasról. Március 18.236
C. Huysmanshoz. Március 21.237
L. B. Kamenyevhez. Március 21.238
N. J. Vilonovhoz. Március 27.239
L. Tyszkához. Március 28.240
G. V. Plehanovhoz. Március 29.241
L. B. Kamenyevhez. Április 6.242
N. J. Vilonovhoz. Április 7.244
A. I. Ljubimovhoz. Április 10.245
A. I. Ljubimovhoz. Április 10.246
A. M. Gorkijhoz. Április 11.246
M. M. Zolinához. Április 30.250
Az OSZDMP Köponti Bizottságához. Május 2. körül250
C. Huysmanshoz. Június 6.254
C. Huysmanshoz. Június 15.255
L. Tyszkához. Július 20.255
D. M. Kotljarenkóhoz. Augusztus 1.256
A. I. Ljubimovhoz. Augusztus 2.257
D. M. Kotljarenkóhoz. Augusztus 8. előtt258
D. M. Kotljarenkóhoz. Augusztus 8.258
M. V. Kobeckijhoz. Augusztus 8.259
C. Huysmanshoz. Augusztus 10.260
D. M. Kotljarenkóhoz. Augusztus közepe260
M. V. Kobeckijhoz. Augusztus 12. és 23. között261
M. F. Andrejevához. Augusztus 14.261
M. V. Kobeckijhoz. Augusztus második fele, legkésőbb 23.262
A Nemzetközi Szocialista Irodához. Szeptember 2.262
M. V. Kobeckijhoz. Szeptember 16.263
K. B. Radekhoz. Szeptember 30.264
N. A. Szemaskóhoz. Október 4.265
I. P. Pokrovszkijhoz. Október 5.266
J. J. Marchlewskihez. Október 7.266
K. B. Radekhoz. Október 9.271
G. L. Sklovszkijhoz. Október 14.272
C. Huysmanshoz. Október 17.274
C. Huysmanshoz. November 6.274
A központi lap szerkesztőségi értekezletének elnök elvtársához. November 7.275
V. D. Boncs-Brujevicshez. November 8.275
V. D. Boncs-Brujevicshez. November 10.277
Mellékletek
Mutatók
Képmellékletek
48. kötet
Előszó
1910
A. M. Gorkijhoz. November 14.1
G. V. Plehanovhoz. November22..2
A N. Gorkijhoz. November 22.3
A bolognai iskolán tanuló elvtársakhoz. December 3.5
N. G. Poletajevhez. December 4.7
Az OSZDMP KB Külföldi irodájához. December 5.8
N. G. Poletajevhez. December 7.8
V. D. Boncs-Brujevicshoz. december 9.9
A "Szocial-demokrat" szerkesztőségéhez. December 17.10
V. A. Karpinszkijhoz. Legkorábban 1910.11
1911
A. M. Gorkijhoz. Január 3.12
K. Kautskyhoz. Január 31.15
G. V. Plehanovhoz. Február 3.18
A. I. Rikovhoz. Február 11. után19
A. I. Rikovhoz. Február 17.21
A. I. Rikovhoz. Február 25.22
N. G. Poletajevhez. Március 7. vagy 8.26
A. I. Rikovhoz. Március 10.29
A. I. Rikovhoz. Március első fele30
A. I. Rikovhoz. Március31
NN-hez. Március33
A III. állami duma szociáldemokrata frakciójához. április 19. előtt34
Az OSZDMP KB külföldi irodájához. Április 30.34
A. M. Gorkijhoz. Április vége35
A. M. Gorkijhoz. Május 27.37
A. I. Ljubimovhoz és M. K. Vlagyimirovhoz. Július 3.39
L. B. Kamenyevhez. Augusztus 2. előtt40
C. Huysmanshoz. Szeptember 5.41
A. M. Gorkijhoz. Szeptember 15.42
G. L. Sklovkszkijhoz. Szeptember 25.43
G. L. Sklovszkijhoz. Szeptember 26. és 28. között43
A Némechez. November 1.44
I. Frimuhoz. November 4.45
L. B. Kamenyevhez. November 10.46
F. A. Rothsteinhez. November 30.47
C. Huysmanshoz. December 7.48
1912
A. Sz. Jenukidzéhez. Február 25.49
A. M. Gorkijhoz. Február49
A. M. Gorkijhoz. Február-március50
C. Huysmanshoz. Március 10. előtt53
G. L. Sklovszkijhoz. Március 12.54
G. L. Sklovszkijhoz. Március 13.56
A "Zvezda" szerkesztőségéhez. Március 25. vagy 26.57
A "Zvezda" szerkesztőségéhez. Március 2658
G. K. Ordzsonikidzéhez, Sz. SZ. Szpandarjanhoz, J. D. Sztaszovához. Március 28.58
C. Huysmanshoz. Március 28. előtt60
C. Huysmanshoz. Április 5.62
G. K. Ordzsonikidzéhez. Sz. Sz. Szpandarjanhoz, J. D. Sztaszovához. Április eleje63
Az OSZDMP központi bizottsága oroszországi irodájához. Április 16.63
C. Huysmanshoz. Április 19. előtt65
A "Zvezda" szerkesztőségéhez. április 22.66
V. A. Ter-Ioannyiszjanhoz. Május 5.67
B. N. Knyipovicshoz. Június 6.68
L. B. Kamenyevhez. Június 28. előtt70
A "Pravda" szerkesztőségéhez. Legkésőbb július 6.71
A "Pravda" szerkesztőségéhez. Július 16.73
J. Strasserhoz. Július 21.75
A "Nyevszkaja Zvezda" szerkesztőségéhez. Július 24.75
L. B. Kamenyevhez. Július 24.77
A "Pravd" szerkesztőségéhez. Július 28. vagy 29.79
L. B. Kamenyevhez. Július 30.80
A "Pravda" szerkesztőségéhez. Augusztus 1. előtt81
A "Pravda" szerkesztőségéhez. Augusztus 1.83
A. M. Gorkijhoz. Augusztus 1.85
A "Pravda" szerkesztőségéhez. Augusztus 2.87
A. M. Gorkijhoz. Augusztus 25. előtt88
L. B. Kamenyevhez. Augusztus 25. előtt90
L. B. Kamenyevhez. Augusztus 25. előtt91
L. B. Kamenyevhez. Szeptember 6. előtt92
Feljegyzés a KL szerkesztőségéhez. Szeptember 6. után93
A "Pravda" szerkesztőségéhez. Szeptember 8.94
L. B. Kamenyevhez. Szeptember 15.95
L. B. Kamenyevhez. Szeptember 17. után98
C. Huysmanshoz. Szeptember99
A "Pravda" szerkesztőségéhez. Október 3. után99
A. V. Karpinszkijhoz. Október 8.101
C. Huysmanshoz. Október 9. után102
A. M. Gorkijhoz. Október eleje102
A "Pravda" szerkesztőségéhez. Október első fele103
A. M. Gorkijhoz. Október 17.105
C. Huysmanshoz. Október 23. előtt106
C. Huysmanshoz. Október 24. előtt107
N. G. Poletajevhez. Október 25.108
A. M. Gorkijhoz. Október második fele109
A "Pravda" szerkesztőségéhez. November 2.109
A "Pravda" szerkesztőségéhez. November 2.110
A "Pravda" szerkesztőségéhez. November 2. után111
L B. Kamenyevhez. November 8.113
L. B. Kamenyevhez. November 10.113
C. Huysmanshoz. November 10.114
G. V. Plehanovhoz. November 17.115
A. Ekkhez (Muhinhoz). November 17.116
L. B. Kamenyevhez. November 17. és 23. között117
A "Szocial-demokrat" szerkesztőségéhez. November 18. előtt118
L. B. Kamenyevhez. November 20. előtt118
Távirat J. A. Berzinnek. November 24. előtt119
A "Pravda" szerkesztőségéhez. November 24.120
L. B. Kamenyevhez. November 25. után121
A "Pravda" szerkesztőségéhez. November 26. előtt122
A "Pravda" szerkesztőségéhez. November 26.122
L. B. Kamenyevhez. December 3.123
Gyemjan Bedijhez. December 5.124
I. V. Sztálinhoz. December 6.124
L. B. Kamenyevhez. December 6.125
I. V. Sztálinhoz. December 11.130
V. I. Nyevszkijhez. December 13.133
I. V. Sztálinhoz. December 14.133
I. V. Sztálinhoz. December 16.135
A IV. állami duma bolsevik küldötteihez. December 17. 137
V. I. Nyevszkijhez. December 17.138
Az OSZDMP KB oroszországi irodájában. December 19.138
G. I. Sklovszkijhoz. December 20. előtt140
AZ OSZDMP KB oroszországi irodájához. December 20.142
C. Huysmanshoz. December 22.143
A. M. Gorkijhoz. December 22. vagy 23.144
1913
A. M. Gorkijhoz. Január 8.147
L. B. Kamenyevhez. Január 8.150
L. B. Kamenyevhez. Január 10.151
L. B. Kamenyevhez. Január 12.152
L. B. Kamenyevhez. Legkorábban január 14.153
I. A Pjatnyickijhoz. Január 14. után153
A "Bremer bürger-zeitung" szerkesztőségéhez. Január első fele156
A. M. Gorkijhoz. Január 21.158
G. M. Vjazmenszkijhoz. Január 22. után158
N. A. Rubakinhoz. Január 25.159
A IV. állami duma bolsevik küldötteihez. Január 25.160
A. M. Gorkijhoz. január 25. után160
L. B. Kamenyevhez. Február eleje164
J. M. Szverdlovhoz. Február 9.164
N. A. Rubakinhoz. Február 13.166
N. Oszinszkijhoz. Február 13.167
A "Pravda" szerkesztőségéhez. Február 14.167
A. M. Gorkijhoz. Február 15. és 25. között168
A "Pravda" szerkesztőségéhez. Február 19.171
A "Pravda" szerkesztőségéhez. Február 21.172
M. A. Szaveljevhez. Február 22.173
W. Pfannkuchhoz. Február 25.175
N. G. Poletajevhez. Február 25.175
L. B. Kamenyevhez. Február 25.177
G. M. Vjazmenszkijhoz. Legkorábban február178
A. M. Gorkijhoz. Március 6. után179
L. B. Kamenyevhez. Március 8.179
L. B. Kamenyevhez. Március 29. előtt180
A "Pravda" szerkesztőségéhez. Április 5.182
L. B. Kamenyevhez. Április 7.184
L. B. Kamenyevhez. Április 17.185
L. B. Kamenyevhez. Április 26. után186
I. E. Germanhoz. Május 6. előtt187
G. L. Sklovszkijhoz. Május 8.188
A. M. Gorkijhoz. Május 9-10.189
L. B. Kamenyevhez. Május 20. előtt190
A "Pravda" szerkesztőségéhez. Legkorábban május 25.191
C. Huysmanshoz. Június 4. után193
J. Rudis-gipslishez. Június 7. előtt194
J. Rudis-gipslishez. Június 7.196
L. B. Kamenyevhez. Június 8.197
A vasmunkás szakszervezet vezetősége bolsevik csoportjához. Június 16.197
A "Pravda" szerkesztőségéhez. Június 16.198
M. Sz. Olminszkijhoz. Június 16.201
l. B. Kamenyevhez. Június 16.203
A IV. állami duma bolsevik képviselőihez. Június 17.205
V. M. Kaszparovhoz. Június 18. és 22. között207
A. M. Gorkijhoz. Június 22.207
G. V. Plehanovhoz. Legkésőbb június 22.208
A. M. Gorkijhoz. Legkésőbb június 22.209
A "Pravda" szerkesztőségéhez. Legkorábban június 25.210
L. B. Kamenyevhez. Június 29.211
G. I. Szafarovhoz. Június 20.212
O. N. Lolához. Július 20.213
A. M. Gorkijhoz. Július 25.214
l. M. Knyipovicshoz. Augusztus 5. és 7. között215
G. L. Sklovszkijhoz. Augusztus 10.215
A német szociáldemokrata pártnak A Bebel halála alkalmából. Augusztus 13. és 17. között216
V. M. Kaszparovhoz. Augusztus 21.216
A "Szevernaja Pravda" szerkesztőségéhez. Augusztus 21. után217
Sz. G. Saumjanhoz. Augusztus 24.218
V. M. Kaszparovhoz. Augusztus 25.218
V. M. Kaszparovhoz. Szeptember 11.219
J. S. Ganiechkihez. Szeptember 12.219
Max Grunwald elvtárshoz. Szeptember 13.220
A. M. Gorkijhoz. Szeptember 30.220
A "Pravda Truda" szerkesztőségéhez. Legkorábban szeptember 30.222
J. Dietzhez. Október 3.223
A "Za Pravdu" szerkesztőségéhez. Október 26. előtt223
A "Za Pravdu" szerkesztőségéhez. Legkorábban október 27.224
V. L. Lederhez. Október 28.225
A "Za Pravdu" szerkesztőségéhez. Legkorábban november 1.226
A "Za Pravdu" szerkesztőségéhez. November 2. és 7 között228
C. Huysmanshoz. November 3.232
A "Za Pravdu" szerkesztőségéhez. Legkorábban november 3.233
A Za pravdu" szerkesztőségéhez. November 7.234
A. M. Gorkijhoz. November eleje235
A "Za pravdu" szerkesztőségéhez. November 11. és 28. között236
A "Za Pravdu" szerkesztőségéhez. Legkorábban november 13.236
A. M. Gorkijhoz. November 13. vagy 14.237
A "Za Pravdu" szerkesztőségéhez. Legkorábban november 14.240
A. M. Gorkijhoz. November 14. vagy 15.240
A "Za Pravdu" szerkesztőségéhez. Legkorábban november 16.241
A. M. Gorkijhoz. November második fele241
Sz. G. Saumjanhoz. December 6.244
A "Za Pravdu" szerkesztőségéhez. December 8. vagy 9.247
A "Za Pravdu" szerkesztőségéhez. December 16.248
Távirat a "Za Pravdu" szerkesztőségének. December 18.249
I. F. Armandhoz. December 18. után249
V. Sz. Vojtyinszkijhoz. December 20.250
Feljegyzés a "Proletarszkaja Pravda" szerkesztőségéhez. December második fele252
N. I. Buharinhoz. December253
I. F. Armandhoz. December vége253
1914
I. E. Germanhoz. Január 2.255
V. M. Kaszparovhoz. Január 6.257
I. E. Germanhoz és J. Rudis-Gipslishez. Január 7.257
E. F. Popovhoz. Január 7.259
J. Rudis-Gipslishez vagy I. E. Germanhoz. Január 11.259
I. F. Armandhoz. Legkorábban január 11.260
D. Wijnkoophoz. Január 12.261
V. I. Miljutyinhoz. Január 14.263
I. F. Armandhoz. Január 22. előtt263
I. F. Armandhoz. Január 25.264
I. F. Armandhoz. Január 26. előtt264
I. F. Armandhoz. Január 26. 266
N. V. Kuznyecovhoz. Január 26.267
I. F. Armandhoz. Január 28.268
C. Huysmanshoz. Január 29.270
G. L. Sklovszkijhoz. Január271
C. Huysmanshoz. Február 2.272
A "Puty Pravdi" szerkesztőségéhez. Február 9.272
A. A. Trojanovszkijhoz. Legkorábban február 11.273
V. M. Kaszparovhoz. Február 11. után274
L. B. Kamenyevhez. Február 27.275
A "Proszvescsenyije" szerkesztőségéhez. Február 27.276
I. A. Gurevicshoz. Február 27.277
G. N. Szamojlovhoz. Február278
I. F. Armandhoz. Március 2.279
Az OSZDMP KB oroszországi irodájához. Március 4.280
C. Huysmanshoz. Március 7.281
J. Rudis-Gipslishez. Március 12. után283
A Granat testvérek cég lexikon-szerkesztőségének titkárához. Március 15.283
C. Huysmanshoz. Március 15.284
I. F. Armandhoz. Március 15. után285
A "Puty Pravdi" szerkesztőségéhez. Március 23. előtt285
I. I. Szkvorcov-sztyepanovhoz. Március 24.288
V. B. Sztankevicshez. Március 24.290
I. F. Armandhoz. Április 1.290
A "Puty Pravdi" szerkesztőségéhez. Április 7. és 23. között292
I. F. Armandhoz. Április 8. előtt293
I. F. Armandhoz. Április 11.294
I. F. Armandhoz. Április 24.295
A "Dzvin" szerkesztőségéhez. Április 26.296
G. L. Sklovszkijhoz. Április vége297
Távirat a "Puty Pravdi" szerkesztőségéhez megalapításának második évfordulóján. Május 5. előtt298
G. L. Sklovszkijhoz. Május 12.298
I. F. Armandhoz. Május első fele299
J. Rudis-Gipslishez. Május 15. és 31. között300
N. N. Nakorjakovhoz. Május 18.300
V. A. karpinszkijhoz. Május 19.301
Sz. G. Saumjanhoz. Május 19.302
A. A. Trojanovszkijhoz. Május 20.306
V. A. Karpinszkijhoz. Május 23. után306
I. F. Armandhoz. Május 25.307
G. I. Petrovszkijhoz. Május 25. után308
I. F. Armandhoz. Június 5. előtt308
A granat testvérek cég lexikon-szerkesztőségének titkárához. Június 6. és július 21. között310
Részlet a "Trudovaja Pravda" szerkesztőségéhez intézett leveléből. Június 18. után310
I. F. Armandhoz. Július 4. előtt311
A nemzetközi szocialista irodához. Legkorábban július 4.313
I. F. Armandhoz. Július 6. előtt313
I. F. Armandhoz. Július 6. előtt314
Sz. G. Saumjanhoz. Július 6. előtt316
A. Sz. Jenukidzéhoz. Július 6. előtt317
I. F. Armandhoz. Július 9. előtt318
I. F. Armandhoz. Július 9. előtt319
I. F. Armandhoz. Július 10. előtt319
I. F. Popovhoz. Július 10. előtt321
I. F. Armandhoz. Július 10. és 16. között322
A "Priboj" könyvkiadóhoz. Július 11.328
I. F. Armandhoz. Július 12.328
I. F. Armandhoz. Július 13. előtt329
I. F. Armandhoz. Július 14. előtt332
G. J. Zinovjevhez. Július 16. előtt333
I. f. Armandhoz. Legkésőbb július 16.333
G. L. Sklovszkijhoz. Július 18. után334
J. E. Germanhoz. Július 18.334
V. M. Kaszparovhoz. Július 18. után337
I. F. Armandhoz. Július 19. 338
I. F. Armandhoz. Július 19.339
A granat testvérek cég lexikon-szerkesztőségének titkárához. Július 21.340
I. F. Armandhoz. Július 24. előtt341
Janssonhoz vagy Stitzhez. Július 25.343
J. Rudis-Gipslishez. Július 26.344
A Granat testvérek cég lexikon-szerkesztőségének titkárához. Július 28.346
G. L. Sklovszkijhoz. Július 21.346
V. M. Kaszparovhoz. Július második fele348
Melléklet
Az OSZDMP KB külföldi irodájához. 1910. december 5.351
Megbízólevél I. F. Armandnak. 1914. május 17.352
C. Huysmanshoz. 1914. június 29. előtt353
Mutatók
V. I. Lenin e kiadás korábbi köteteibe felvett leveleinek jegyzéke357
V. I. Lenin eddig meg nem került leveleinek jegyzéke359
Jegyzetek374
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója427
Névmutató464
Tárgymutató505
Képmellékletek
49. kötet
Előszó
1914
M. V. Kobeckijhoz. Augusztus 2.1
Távirat a krakkói rendőrfőkapitánynak. Augusztus 7.2
V. Adlerhoz. Szeptember 5.2
V. A. Karpinszkijhoz. Szeptember 6.3
V. A. Tyihomirnovhoz. Szeptember 9.4
A Granat-kiadványok szerkesztőségi titkárához. Szeptember 15.4
V. A. Karpinszkijhoz. Szeptember 27. után5
I. F. Armandhoz. Szeptember 28.6
J. S. Ganieckihoz. Szeptember 28.7
V. A. Karpinszkijhoz. Október 11. előtt8
V. A. Karpinszkijhoz. Október 11.9
V. A. Karpinszkijhoz. Október 15. előtt10
V. A. Karpinszkijhoz. Október 17.11
A. G. Sljapnyikovhoz. Október 17.12
A. G. Sljapnyikovhoz. Október 17.15
V. A. Karpinszkijhoz. Október 18.16
V. A. Karpinszkijhoz. Október 20.18
V. A. Karpinszkijhoz. Október 23.19
A. G. Sljapnyikovhoz. Október 27.20
A. G. Sljapnyikovhoz. Október 31.22
A "Vorwärts" és a bécsi "Arbeiter-zeitung" szerkesztőségéhez. November 11. és 21. között25
A. G. Sljapnyikovhoz. November 14.25
V. A. Karpinszkijhoz. November 14.28
A Granat-kiadványok szerkesztőségi titkárához. November 17.28
V. A. Karpinszkijhoz és Sz. N. Ravicshoz. November 18.32
V. A. Karpinszkijhoz. November 20.32
V. A. Karpinszkijhoz és Sz. N. Ravicshoz. November 21.33
V. A. Karpinszkijhoz. November 22.33
V. A. Karpinszkijhoz. November 25.34
A. G. Sljapnyikovhoz. November 25.34
V. A. Karpinszkijhoz. November 26. vagy 27.35
V. A. Karpinszkijhoz. December 1.40
V. A. Karpinszkijhoz. December 5. és 12. között40
V. A. Karpinszkijhoz. December 9.41
A. G. Sljapnyikovhoz. December 11.42
M. V. Kobeckijhoz. December 16. előtt43
A. M. Kollontajhoz. December 16.43
A. G. Sljapnyikovhoz. December 28. után44
1915
V. A. Karpinszkijhoz Január 3.46
A. G. Sljapnyikovhoz. Január 3.47
V. A. Karpinszkijhoz. Január 3. és 9. között48
A Granat-kiadványok szerkesztőségi titkárához. Január 4.48
D. B. Rjazanovhoz. Január 9.49
Bászokhoz. Január 12.50
A. G. Sljapnyikovhoz. Január 17. előtt51
I. F. Armandhoz. Január 17.52
V. A. Karpinszkijhoz. Január 17. után53
A. G. Sljapnyikovhoz. Január 20.54
I. F. Armandhoz. Január 24.55
A. G. Sljapnyikovhoz. Január 30. vagy 31.58
V. A. Karpinszkijhoz. Február 1. előtt59
V. A. Karpinszkijhoz. Február 3.59
A "Nase Szlovo" szerkesztőségéhez. Február 9.60
A. G. Sljapnyikovhoz. Február 11.63
J. S. Ganieckihoz. Február 17.66
V. A. Karpinszkijhoz. Február 20. előtt66
V. A. Kaprinszkijhoz. Február 20.67
V. A. Karpinszkijhoz. Február 24.67
G. J. Zinovjevhez. Február 27. és március 4. között68
Sz. N. Ravicshoz. Március 9.69
D. Wijnkoophoz. Március 12.69
V. A. Karpinszkijhoz. Március 23. előtt70
V. A. Karpinszkijhoz. Március 23.71
A "Nase Szlovo" szerkesztőségéhez. Március 23.71
D. Wijnkoophoz. Május 5.74
H. Gorterhoz. Május 5.75
Sz. N. Ravicshoz. Május 13.76
V. A. Karpinszkijhoz. Május 13. és 21. között77
A. M. Kollontajhoz. Május 22. után77
I. F. Armandhoz. Június 4. után79
I. F. Armandhoz. Június 4. után80
K. B. Radekhoz. Június 19. után82
D. Wijnkoophoz. Június 13. és 19. között84
G. J. Zinovjevhez. Június 24. előtt86
V. A. Karpinszkijhoz. Június 24.87
G. J. Zinovjevhez. Június 24. után87
G. J. Zinovjevhez. Július 5. előtt88
G. J. Zinovjevhez. Július 5. után89
G. J. Zinovjevhez. Július 11. előtt91
G. J. Zinovjevhez. Július 11. és 30. között92
G. J. Zinovjevhez. Július 11. után93
G. J. Zinovjevhez. Július 11. után95
A. M. Kollontajhoz. Július 11. után97
K. B. Radekhoz. Július 12. és 18. között98
K. B. Radekhoz. Július 15.99
D. Wijnkoophoz. Július 15.100
V. A. Karpinszkijhoz. Július 15. után102
V. A. Karpinszkijhoz. Július 21.102
D. Wijnkoophoz. Július 22.103
G. J. Zinovjevhez. Július 23. után104
V. A. Karpinszkijhoz. Július 24. előtt105
V. A. Karpinszkijhoz. Július 24.105
G. J. Zinovjevhez. Július 24. után106
D. Wijnkoophoz. Július 24. után107
A. M. Kollontajhoz. Július 26.109
G. J. Zinovjevhez. Július 26. után111
G. J. Zinovjevhez. Július 26. után112
G. J. Zinovjevhez. Július 28. előtt112
V. A. Karpinszkijhoz. Július 28.114
G. J. Zinovjevhez. Július 28. után114
G. J. Zinovjevhez. Július 28. és augusztus 2. között116
V. A. Karpinszkijhoz. Július 28. augusztus 2. között117
D. Wijnkoophoz. Július 30.118
K. B. Radekhoz. Augusztus 4. előtt119
A. M. Kollontajhoz. Augusztus 4.121
V. A. Karpinszkijhoz. Augusztus 10. előtt122
V. A. Karpinszkijhoz. Augusztus 11. előtt123
V. A. Karpinszkijhoz. Augusztus 11.124
D. Wijnkoophoz. Augusztus 15. után125
Sz. N. Ravicshoz. Augusztus 16.125
Sz. N. Ravicshoz. Augusztus 16. után126
G. J. Zinovjevhez. Augusztus 19. előtt127
A. M. Kollontajhoz. Augusztus 19. előtt129
K. B. Radekhoz. Augusztus 19.129
V. M. Kaszparovhoz. Augusztus 19.130
D. Wijnkoophoz. Augusztus 19. után131
A. M. Kollontajhoz. Augusztus 19. után132
J. I. Rivlinához. Augusztus 19. után133
J. A. Berzinhez. Augusztus 20.134
V. A. Karpinszkijhoz. Augusztus 21.135
G. J. Zinovjevhez. Augusztus 23. előtt135
A. G. Sljapnyikovhoz. Augusztus 23.137
V. A. Karpinszkijhoz. Augusztus 23. után138
V. A. Karpinszkijhoz. Augusztus 23. után139
Sz. N. Ravicshoz. Augusztus 23. után140
Sz. N. Ravicshoz. Augusztus 26.140
Sz. N. Ravicshoz. Augusztus 27.141
P. Golayhoz. Augusztus 28.141
G. J. Zinovjevhez. Augusztus 30.142
G. J. Zinovjevhez. Augusztus 30. vagy 31.142
A. M. Kollontajhoz. Szeptember 8. és 13. között143
G. J. Zinovjevhez. Szeptember 8. után144
G. J. Zinovjevhez. Szeptember 11. és 17. között145
A. G. Sljapnyikovhoz. Szeptember 13. előtt145
G. L. Sklovszkijhoz. Szeptember 13.146
V. A. Karpinszkijhoz. Szeptember 13.147
G. J. Zinovjevhez. Szeptember 18. vagy 19.148
K. B. Radekhoz. Szeptember 18. előtt149
G. J. Zinovjevhez. Szeptember 19. előtt149
K. B. Radekhoz. Szeptember 19.150
V. A. Karpinszkijhoz. Szeptember 19.151
V. A. Karpinszkijhoz. Szeptember 19.151
M. M. Haritonovhoz. Szeptember 19.152
A. G. Sljapnyikovhoz. Szeptember 19.153
Alexandrovicshoz. Szeptember 19.155
G. L. Sklovszkijhoz. Szeptember 19. és október 11. között157
K. B. Radekhoz. Szeptember 21. után157
G. J. Zinovjevhez. Szeptember 21. után158
G. L. Sklovszkijhoz. Szeptember 26.159
G. J. Zinovjevhez. Szeptember 26.159
A. G. Sljapnyikovhoz. Szeptember 26. után160
V. A. Karpinszkijhoz. Október 6. előtt161
V. A. Karpinszkijhoz. Október 6. előtt162
V. A. Karpinszkijhoz. Október 6. előtt162
V. A. Karpinszkijhoz. Október 6.163
V. A. Karpinszkijhoz. Október 7.164
A. G. Sljapnyikovhoz. Október 10.165
V. A. Karpinszkijhoz. November 9. előtt166
G. L. Sklovszkijhoz. November 9. előtt167
A. M. Kollontajhoz. November 9.168
V. A. Karpinszkijhoz és Sz. N. Ravicshoz. November 20. után170
M. M. Haritonovhoz. November 21. után170
A. M. Kollontajhoz. November 22.172
G. J. Zinovjevhez. November 27. előtt173
Sz. N. Ravicshoz. December 16. előtt174
G. J. Belenykijhez. December 27. után175
1916
A. M. Gorkijhoz. Január 11.176
I. F. Armandhoz. Január 13.179
I. F. Armandhoz. Január 15.179
I. F. Armandhoz. Január 19.180
I. F. Armandhoz. Január 21.182
H. Roland Holsthoz. Január 21. után183
M. M. Haritonovhoz. Január 27.184
M. M. Haritonovhoz. Január 29.185
M. M. Haritonovhoz. Január 29.185
M. M. Haritonovhoz. Január 30.186
M. M. Haritonovhoz. Január 31.187
K. B. Radekhoz. Február 1. után187
A. M. Gorkijhoz. Február 8. előtt188
G. J. Zinovjevhez. Február 12.189
Sz. N. Ravicshoz. Február 13.190
Sz. N. Ravicshoz. Február 17.190
V. A. Karpinszkijhoz. Február 24.191
I. F. Armandhoz. Február 26.192
Sz. N. Ravicshoz. február 27.193
G. J. Zinovjevhez. Március 2.193
H. Roland Holsthoz. Március 8.195
A. G. Sljapnyikovhoz. Március 11. után199
J. Larinhoz. Március 13.203
Sz. N. Ravicshoz. Március 16.203
G. J. Zinovjevhez. Március 16. után204
G. J. Zinovjevhez. Március 19. előtt205
A. M. Kollontajhoz. Március 19.206
A. M. Kollontajhoz. Március 19.208
G. J. Zinovjevhez. Március 20. előtt209
G. J. Zinovjevhez. Március 20.210
G. J. Zinovjevhez. Március 20. vagy 21.211
G. J. Zinovjevhez Március 21.213
G. J. Zinovjevhez. Március 23. előtt213
G. J. Zinovjevhez. Március 23. és 25. között215
G. J. Zinovjevhez. Március 23. után216
I. F. Armandhoz. Március 31.217
A. M. Kollontajhoz. Április 4.217
G. J. Zinovjevhez. Április 4.218
G. J. Zinovjevhez. Április 4. után219
G. J. Zinovjevhez. Április 10.220
D. B. Rjazanovhoz. Április 10.221
G. L. Pjatakovhoz, J. B. Boshoz, N. I. Buharinhoz. Április 10. után222
G. J. Zinovjevhez. Április 18. előtt223
G. J. Zinovjevhez. Április 18.225
G. L. Sklovszkijhoz. Április 18. után226
G. J. Zinovjevhez. Április 18. és 24. között227
A. M. Kollontajhoz. Április 19. és május 7. között228
G. J. Zinovjevhez. Május 2. és június 2. között229
A. G. Sljapnyikovhoz. Május 11.230
G. L. Sklovszkijhoz. Május 11.232
A. G. Sljapnyikovhoz. Május 16.232
G. J. Zinovjevhez. Május 17. előtt233
V. A. Karpinszkijhoz. Május 17.233
G. J. Zinovjevhez. Május 17.234
A. G. Sljapnyikovhoz. Május 19.235
G. J. Zinovjevhez. Május 19.237
G. J. Zinovjevhez. Május 21.238
A. G. Sljapnyikovhoz. Május 23.242
G. J. Zinovjevhez. Május 24.245
A. M. Kollontajhoz. Május 28.246
Sz. N. Ravicshoz. Május 31.248
A. G. Sljapnyikovhoz. Május vége248
G. J. Zinovjevhez. Június 2. és 6. között250
A. G. Sljapnyikovhoz. Június 3. és 6. között250
Sz. N. Ravicshoz. Június 3. után251
V. A. Karpinszkijhoz és Sz. N. Ravicshoz. Június 4. után252
A. G. Sljapnyikovhoz. Június 4. után253
G. J. Zinovjevhez. Június 6.254
M. N. Pokrovszkijhoz. Június 8.255
I. F. Armandhoz. Június közepe255
A. G. Sljapnyikovhoz. Június 17. előtt256
G. J. Zinovjevhez. Június 17.259
A. G. Sljapnyikovhoz. Június 17. 260
G. J. Zinovjevhez. Június 17.264
G. J. Zinovjevhez. Június 20. után265
Sz. N. Ravicshoz. Június 27.266
Z. I. Lilinához. Június 27. után266
M. N. Pokrovszkijhoz. Július 2.269
I. F. Armandhoz. Július 4.270
G. J. Zinovjevhez. Július 4.271
I. F. Armandhoz. Július 7.272
I. F. Armandhoz. Július 14.273
M. N. Pokrovszkijhoz. Július 14.273
I. F. Armandhoz. Július 20.274
G. J. Zinovjevhez. Július 21.274
G. J. Zinovjevhez. Július 23. után275
G. J. Zinovjevhez. Július 24.276
M. N. Pokrovszkijhoz. Július 24.277
M. G. Chakajához. Július 24.278
G. J. Zinovjevhez. Július 24. után278
I. F. Armandhoz. Július 25.279
A. M. Kollontajhoz. Július 25.280
G. J. Zinovjevhez. Július 26. után281
G. J. Zinovjevhez. Július 30.282
G. J. Zinovjevhez. Július 30. után283
I. F. Armandhoz. Augusztus 1.284
G. J. Zinovjevhez. Augusztus 2.284
G. J. Zinovjevhez. Augusztus 2. és 11. között285
M. N. Pokrovszkijhoz. Augusztus 5.286
G. L. Sklovszkijhoz. Augusztus 5.286
M. N. Pokrovszkijhoz. Augusztus 5.287
G. L. Sklovszkijhoz. Augusztus 5. után288
M. M. Haritonovhoz. Augusztus eleje289
G. J. Zinovjevhez. Augusztus 10. és 20. között290
G. L. Pjatakovhoz. Augusztus 10. és 20. között291
V. A. Karpinszkijhoz és Sz. N. Ravicshoz. Augusztus 18.292
G. J. Zinovjevhez. Augusztus 22. előtt292
G. J. Zinovjevhez. Augusztus 22. után293
G. J. Zinovjevhez. Augusztus 23.294
G. J. Zinovjevhez. Augusztus 27. és 31. között295
G. L. Sklovszkijhoz. Augusztus 31. előtt296
M. M. Haritonovhoz. Augusztus 31.396
M. N. Pokrovszkijhoz. Augusztus 31.297
G. J. Zinovjevhez. Augusztus298
G. J. Zinovjevhez. Augusztus299
G. J. Zinovjevhez. Augusztus299
G. J. Zinovjevhez. Augusztus301
G. J. Zinovjevhez. Augusztus303
G. J. Zinovjevhez. Augusztus304
G. J. Zinovjevhez. Augusztus vége-szeptember eleje304
G. J. Zinovjevhez. Augusztus vége-szeptember eleje305
N. I. Buharinhoz. Augusztus vége-szeptember eleje307
I. F. Armandhoz. Szeptember 15.308
G. J. Zinovjevhez. Szeptember 15.309
G. J. Zinovjevhez. Szeptember közepe309
G. J. Zinovjevhez. Szeptember 15. és október 5. között310
I. F. Armandhoz. Szeptember 26.311
V. M. Kaszparovhoz. Szeptember 26.311
A. G. Sljapnyikovhoz. Október 3.312
A. G. Sljapnyikovhoz. Október 3. után312
V. A. Karpinszkijhoz. Október 5. előtt317
G. J. Zinovjevhez. Október 5.317
G. J. Zinovjevhez. Október 5.318
G. J. Zinovjevhez. Október 5. 319
G. J. Zinovjevhez. Október 5. és 14. között319
V. A. Karpinszkijhoz. Október 5. után320
I. F. Armandhoz. Október 9.321
N. I. Buharinhoz. Október 14.321
I. F. Armandhoz. Október 21.325
F. Koritschonerhez. Október 25.326
G. J. Belenykijhez. Október 26.328
I. F. Armandhoz. Október 28.329
I. F. Armandhoz. Október 30.330
I. F. Armandhoz. Október 31.330
N. D. Kiknadzéhoz. Október vége-november eleje331
I. F. Armandhoz. November 4.332
N. D. Kiknadzéhoz. November 5. után333
I. F. Armandhoz. November 7.336
I. F. Armandhoz. November 20.338
I. F. Armandhoz. November 25.340
I. F. Armandhoz. November 26. előtt341
I. F. Armandhoz. November 26.342
I. F. Armandhoz. November 28.342
I. F. Armandhoz. November 30.344
A. Schmidhez. December 1.350
M. G. Bronskihoz. December eleje352
M. N. Pokrovszkijhoz. December 6.352
I. F. Armandhoz. December 17.353
I. F. Armandhoz. December 18.354
V. A. Karpinszkijhoz. December 20.356
G. J. Zinovjevhez. December 20. után358
M. N. Pokrovszkijhoz. December 21.359
I. F. Armandhoz. December 23. után360
I. F. Armandhoz. December 25.361
G. L. Sklovszkijhoz. December 26.364
G. L. Sklovszkijhoz. December 26. után365
V. A. Karpinszkijhoz és Sz. N. Ravicshoz. December 31.365
1917
M. N. Pokrovszkijhoz. Január 3.366
I. F. Armandhoz. Január 6.367
I. F. Armandhoz. Január 6. után370
I. F. Armandhoz. Január 7.371
I. F. Armandhoz. Január 8.372
V. A. Karpinszkijhoz. Január 8.373
M. N. Pokrovszkijhoz. Január 8.375
V. A. Karpinszkijhoz. Január 10. és 22. között376
Ismeretlen címzetthez. Január 11. vagy 12.377
I. F. Armandhoz. Január 13.378
I. F. Armandhoz. Január 14.379
I. F. Armandhoz. Január 15.382
V. A. Karpinszkijhoz és Sz. N. Ravicshoz. Január 15.383
I. F. Armandhoz. Január 16.383
I. F. Armandhoz. Január 19.384
I. F. Armandhoz. Január 19.384
V. A. Karpinszkijhoz. Január 19.387
I. F. Armandhoz. Január 20.388
I. F. Armandhoz. Január 22.389
I. F. Armandhoz. Január 22.390
I. F. Armandhoz. Január Január 22. és 30. között392
I. F. Armandhoz. Január 30.393
I. F. Armandhoz. Február 2.395
I. F. Armandhoz. Február 3.396
K. B. Radekhoz. Február 3.398
I. F. Armandhoz. Február 7.399
Sz. N. Ravicshoz. Február 12. után401
I. F. Armadhoz. Február 14.402
V. A. Karpinszkijhoz. Február 15.403
A. M. Kollontajhoz. Február 17.404
I. F. Armandhoz. Február 19. és 27. között406
I. F. Armandhoz. Február 19.407
I. F. Armandhoz. Február 25.408
I. F. Armandhoz. Február 27.409
I. F. Armandhoz. Március 4.410
A. M. Kollontajhoz. Március 5.411
I. F. Armandhoz. Március 8.414
I. F. Armandhoz. Március 13.415
I. F. Armandhoz. Március 15.416
A. M. Kollontajhoz. Március 16.417
A. M. Kollontajhoz. Március 17.418
I. F. Armandhoz. Március 18.421
V. A. Karpinszkijhoz. Március 19.421
I. F. Armandhoz. Március 19.422
V. A. Karpinszkijhoz. Március 21.424
J. S. Ganieckihoz. Március 22.425
A svéd "Social-Demokraten" szerkesztőségéhez. Március 22.426
Távirat J. S. Ganieckihoz. Március 23.426
Távirat J. S. Ganieckihoz. Március 23.427
I. F. Armandhoz. Március 23.427
V. A. Karpinszkijhoz. Március 24.428
A. V. Lunacsarszkijhoz. Március 25. előtt429
V. A. Karpinszkijhoz. Március 25.430
I. F. Armandhoz. Március 25. és 31. között432
V. A. Karpinszkijhoz. Március 26.433
I. F. Armandhoz. Március 27.434
Sz. N. Ravicshoz. Március 27.435
Távirat J. S. Ganieckihoz. Március 28.436
J. S. Ganieckihoz. Március 30.437
Távirat R. Grimmhez. Március 31.443
I. F. Armandhoz. Március 31. és április 4. között443
Távirat J. S. Ganieckihoz. Április 1.444
V. A. Karpenszkijhoz. Április 2.444
A bolsevikok zürichi szekciójához. Április 2. vagy 3.446
V. A. Karpinszkijhoz és Sz. N. Ravicshoz. Április 4.447
Távirat J. S. Ganieckihoz. Április 5.448
Távirat H. Guilbeaux-hoz. Április 6.448
Távirat V. A. Karpinszkijhoz. Április 6.449
Távirat V. A. Karpinszkijhoz. Április 6.449
Távirat V. A. Karpinszkijhoz. Április 6.449
Távirat V. A. Karpinszkijhoz. Április 6.450
Távirat S. Ganieckihoz. Április 7.450
Távirat S. Ganieckihoz. Április 7.450
Távirat M. M. Haritonovhoz. Április 7.451
V. A. Karpinszkijhoz. Április 9.451
V. M. Kaszparovhoz. Április 9.452
Távirat M. G. Bronskihoz és K. B. Radekhoz. Április 9. után452
Távirat J. S. Ganieckihoz. Április 12.453
Távirat V. A. Karpinszkijhoz. Április 14.453
V. A. Karpinszkijhoz. Április 15.453
Távirat M. I. Uljanovához és A. I. Jelizarova-Uljanovához. Április 2. (15.)454
A. G. Sljapnyikovhoz. Április 5. (18.)455
V. A. Karpinszkijhoz. Április 12. (25.)455
J. S. Ganieckihoz és K. B. Radekhoz. Április 12. (25.)457
J. S. Ganieckihoz. Április 21. (május 4.)458
A frontkongresszus elnökségéhez. Április 29. (május 12.)460
K. B. Radekhoz. Május 29. (június 11.)460
A jogi bizottsághoz. Június 13. (26.)461
Távirat a Központi Bizottság külföldi irodájához. Június 6. (29.)463
K. B. Radekhoz. Június 17. (30.)463
Feljegyzés L. B. Kamenyevhoz. Július 5. (18.) és július 7. (20.) között465
A Központi Végrehajtó Bizottság irodájához. Július 7. (20.)465
A Központi Bizottság külföldi irodájához. Augusztus 17. (30.)466
G. Rovióhoz. Szeptember 27. (október 10.)472
G. Rovióhoz. Szeptember 27. (október 10.) után473
Feljegyzés M. V. Fofanovához. Október 24. (november 6.)473
Mellékletek
Megbízólevél Armand és Jegorov részére. 1915. április 3.477
A berni Országos Könyvtárhoz. 1916. április 8.478
A Németországon keresztül utazók írásbeli kötelezettségvállalása. 1917. március 27. (április 9.)478
Távirat C. Höglundhoz. 1917. március 31. (április 13.)479
Üdvözlet Höglund elvtársnak. 1917. április 23. (május 6.)479
Feljegyzés egy ismeretlen címzetthez. 1917. július vagy augusztus480
Mutatók
V. I. Lenin e kiadás korábbi köteteibe felvett leveleinek jegyzéke483
V. I. Lenin eddig meg nem került leveleinek jegyzéke486
Jegyzetek503
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója569
Névmutató615
Tárgymutató656
Képmellékletek
A Granat-kiadványok szerkesztőségi titkárához írt levél első oldala. - 1914. november 17.27
Az A. M. Gorkijhoz írt levél első oldala. - 1916. január 11.177
Az M. N. Pokrovszkijhoz írt levél első oldala. - 1916. július 2.267
51. kötet
Előszó
1919
Távirat a Keleti front forradalmi katonai tanácsához. Július 1.3
Távirat M. V. Frunzéhoz. Július 1.4
Távirat A porohovszk kerületi szovjethez. Július 2.4
Távirat V. V. Kurajevhez, V. A. Radusz-Zenykovicshoz, K. I. Plakszinhoz. Július 2.5
A. D. Cjurupához. Július 3.5
Távirat H. G. Rakovszkijhoz. Július 5.6
A. M. Gorkijhoz. Július 5.6
E. M. Szkljanszkijhoz. Július 5.7
Távirat V. A. Radusz-Zenykovicshoz. Július 8.7
A Nyizsnyij Novgorod Kormányzósági végrehajtó bizottsághoz. Július 8.8
Távirat a déli front forradalmi katonai tanácsához. Július 8.9
E. M. Szkljanszkijhoz. Július 8.9
Távirat Nyizsnyij Novgorodba. Július 8.10
A. M. Gorkijhoz. Július 8.11
L. B. Kamenyevhez. Július 8. vagy 9.12
Távirat a Nyizsnyij Novgorod Kormányzósági végrehajtó bizottság elnökéhez, a Volgai élelmezési bizottság elnökéhez, a kormányzósági élelmezési biztoshoz, a kormányzósági katonai biztoshoz. Július 9.13
Távirat V. A. Radusz-Zenykovicshoz. Július 11.13
Távirat H. G. Rakovszkijhoz, N. I. Podvojszkijhoz, valamennyi ukrajnai katonai biztoshoz. Július 11.14
Távirat a tulai vasmunkás-kongresszushoz. Július 11.14
Távirat a vízi közlekedés Nyizsnyij Novgorod területi igazgatósághoz. Július 12.15
N. N. Gorbunovhoz. Július 14. előtt15
Távirat I. V. Sztálinhoz. Július 15.16
J. S. Ganieckihez. Július 16.16
Távirat H. G. Rakovszkijhoz. Július 16.17
Távirat a 25. hadosztály politikai biztosához. Július 16.17
Távirat M. M. Lasevicshez és K. K. Jurenyevhez. Július 17.18
Távirat I. V. Sztálinhoz. Július 17.18
A. M. Gorkijhoz. Július 18.19
Távirat a keleti front forradalmi katonai tanácsához. Július 19.20
Feljegyzés a moszkvai rendkívüli bizottság gazdasági osztályának számláján. Július 19.20
V. P. Miljutyinhoz és P. I. Popovhoz. Július 22.21
L. A. Fotyijevához. Július 22.22
Távirat M. V. Frunzéhoz. Július 25.23
Távirat N. V. Krilenkóhoz. Július 25.23
Jegyzetek és rendelkezés p. I. Vojevogyin táviratán. Július 25.24
Távirat L. D. Trockijhoz. Július 28.24
Távirat L. D. Trockijhoz. Július 29.25
A. M. Gorkijhoz. Július 31.29
Kun Bélához. Július vége29
Távirat A. P. Rosenholzhoz. Augusztus 1.30
Távirat Bogdatyjanhoz és A. G. Schlichterhez. Augusztus 2.31
G. V. Csicserinhez. Augusztus 3. vagy 4.31
Rendelkezés a szibériai ügyekkel foglalkozó bizottság levelén. Augusztus 5.32
L. D. Trockijhoz. Augusztus 7.32
Távirat G. J. Zinovjevhez. Augusztus 7.33
Az Ok(b)P Kb szervező irodájához. Augusztus 8.33
Távirat Jevecijhez. Augusztus 8.34
Távirat L. D. Trockijhoz. Augusztus 9.34
E. M. Szkljanszkijhoz. Augusztus 10.35
Távirat I. T. Szilgához, M. M. Lasevicshez, G. J. Szokolnyikovhoz. Augusztus 13.36
J. D. Sztaszovához. Augusztus 13.36
M. K. Vlagyimirovhoz. Augusztus 14.37
Távirat I. T. Szmilgához. Augusztus 16. után37
Távirat a Voronyezs Kormányzósági Végrehajtó Bizottsághoz. Augusztus 20.38
Távirat a 10. és a 4. hadsereg forradalmi katonai tanácsához. Augusztus 20.38
A moszkvai Szovjet élelmezési osztályának mezőgazdasági alosztályához. Augusztus 23.39
Távirat G. J. Zinovjevhez. Augusztus 26.39
Távirat N. Oszinszkijhoz. Augusztus 26.40
Távirat a Petrográd Kormányzósági rendkívüli Bizottság elnökéhez. Augusztus 26.40
Feljegyzés a titkárhoz. Augusztus 26. vagy 27.41
Távirat a Szimbirszk Kormányzósági Rendkívüli Bizottsághoz. Augusztus 28.41
Távirat M. M. Lasevicshez. Augusztus 28.41
E. M. Szkljanszkijhoz. Augusztus 30.42
Szikratávirat a Taskenti végrehajtó bizottsághoz. Augusztus 30.43
Megbízás a titkárnak és feljegyzés E. M. Szkljanszkijhoz. Augusztus végén43
Utasítás Sz. M. Kirovnak. Augusztus44
E. M. Szkljanszkijhoz és I. T. Szmilgához. 1919 nyara.44
Távirat I. V. Sztálinhoz. Szeptember 1.45
N. N. Kresztyinszkijhez. Szeptember 1.45
G. V. Csicserinhez. Szeptember 2.46
E. M. Szkljanszkijhoz. Szeptember 4.46
Távirat a Baskíriai forradalmi Bizottsághoz. Szeptember 5.47
Távirat L. D. Trockijhoz, L. P. Szerebrjakovhoz, M. M. Lasevicshez. Szeptember 6.48
Az összes kollégiumi tagokhoz és az összes bizottságok népbiztosaihoz. Szeptember 6.48
Távirat a Tyihvini kerület Vasziljevszkajai járása Végrehajtó Bizottságának elnökéhez. Szeptember 6.49
Jegyzetek K. F. Martyinovics jelentésén és feljegyzés L. D. Trockijhoz, F. E. Dzerzsinszkijhez és az OK(b)P Központi Bizottságához. Szeptember 12.49
I. V. Sztálinhoz és M. F. Vlagyimirszkijhez. Szeptember 12.50
A. M. Gorkijhoz. Szeptember 15.50
Sz. I. Guszevhez. Szeptember 16.53
L. D. Trockijhoz, L. P. Szerebrjakovhoz, M. M. Lasevicshez. Szeptember 16.54
M. F. Andrejevához. Szeptember 18.55
P. D. Malkovhoz. Szeptember 18.56
Feljegyzés G. V. Csicserinhez és az OK(b)P KB politikai irodájának rendelkezése Antant-országokkal való kapcsolatok kérdésében. Szeptember 26.56
A. M. Gorkijhoz. Szeptember 26.57
A legfelsőbb népgazdasági tanács elnökhelyetteséhez. Szeptember 30.57
E. M. Szkljanszkijhoz. Szeptember58
Távirat G. J. Zinovjevhez. Október 2.58
I. T. Szmilgához. Október 4.59
Táviat az OK(b)P Orenburg Kormányzósági Bizottságához és a Kormányzósági Végrehajtó Bizottsághoz. Október 8.59
A Petrográd kormányzósági Végrehajtó Bizottságban dolgozó elvtársakhoz. Október 10.60
Távirat I. N. Szmirnovhoz és M. V. Frunzéhoz. Október 13.60
Távirat a Petrográdi szovjet Végrehajtó Bizottsághoz. Október 14.61
A Holland kommunistákhoz. Október 14.61
V. A. Avanyeszovhoz, E. M. Szkljanszkijhoz, M. I. Rogovhoz, F. F. Sziromolotovhoz, V. P. Miljutyinhoz. Október 15.62
E. M. Szkljanszkijhoz. Október 15.63
E. M. Szkljanszkijhoz, N. A. Szemaskóhoz és L. B. Kamenyevhez. Október 15.63
G. K. Ordzsonikidze levelére írt megjegyzés. Október 15.64
Távirat a Nyizsnyij Novgorod Kormányozási Végreható Bizottság elnökéhez. Október 15.64
Távirat G. N. Kaminszkijhez. Október 16.65
L. D. Trockijhoz. Október 17.65
Rendelkezés I. N. Szmirnov táviratán. Október 17.66
Távirat M. V. Frunzéhoz. Október 18.67
Távirat L. D. Trockijhoz. Október 18.67
Távirat G. J. Zinovjevhez. Október 18.68
Távirat B. I. Goldberghez. Október 19.68
Távirat A. D. Naglovszkijhoz. Október 19.69
G. N. Kaminszkijhoz, D. P. Oszkinhoz, V. I. Mezslaukhoz. Október 20.70
Távirat L. D. Trockijhoz és G. J. Zinovjevhez. Október 20.71
Távirat Permbe és Jekatyerinburgba. Október 20.72
Távirat I. N. Szmirnovhoz. Október 21.73
Távirat V. M. Gittiszhez és A. I. Potyajevhez. Október 21.73
L. D. Trockijhoz. Október 22.74
L. D. Trockijhoz. Október 22.75
Az OK(b)P Politikai Irodájának valamennyi tagjához. Október 22.75
Távirat az Oreli Végrehajtó Bizottság elnökéhez. Október 22.76
G. J. Szokolnyikovhoz. Október 22.76
V. V. Vorovszkijhoz. Október 24.77
Távirat L. D. Trockijhoz és G. J. Zinovjevhez. Október 24.78
A Nemzetiségügyi Népbizottsághoz. Október 25.78
A Déli Front Forradalmi Katonai Tanácsához. Október 25.79
Távirat K. A. Petersonhoz. Október 25.80
G. J. Zinovjevhez. Október 25. után80
Távirat a Pugacsovi Kerületi Élelmezésügyi tanácskozáshoz. Október 26.81
Az összes Szovjetintézményekhez és Katonai Hatóságokhoz. Október 27.81
F. A. Rothsteinhez. Október 27.82
N. A. Szemaskóhoz. Október 27.82
V. A. Kugusevhez. Október 28.83
D. N. Avrovhoz, J. H. Petershez, V. G. Gromanhoz. Október 28.83
A Kreml komendánsához. Október 29.84
Távirat a Rjazany Kormányzósági végrehajtó Bizottsághoz. Október 30.87
Feljegyzés a titkárhoz. Október 31.85
Z. P. Szolovjovhoz. November 1.85
Távirat L. D. Trockijhoz és G. J. Zinovjevhez. November 1.86
Távirat I. N. Szmirnovhoz. November 1.86
Távirat B. I. Goldberghez. November 1.86
Távirat M. V. Frunzéhoz. November 2.87
L. D. Trockijhoz. November 6.87
Távirat G. J. Zinovjevhez. November 10.88
Jegyzetváltás M. N. Pokrovszkijjal. November 11.89
Távirat N. P. Brjuhanovhoz. November 11.89
A Tőzegipari Főigazgatósághoz. November 11.90
A. Sz. Jenukidzéhez, L. B. Kamenyevhez és J. D. Sztaszovához. November 12.91
Feljegyzés a titkárhoz. November 17.91
J. M. Popovához. November 20.92
Távirat a 3. hadsereg Forradalmi Katonai Tanácsához, a Perm Kormányzósági Élelmezési Biztoshoz, A permi vasút biztosához és a Jekatyerinburg Kormányzósági Élelmezési biztoshoz. November 20.92
F. E. Dzerzsinszkijhez. November 21.93
A. Sz. Jenukidzéhez. November 21.94
Távirat B. Sz. Weissbrothoz. November 25.94
N. A. Szemaskóhoz. November 27.95
V. P. Miljutyinhoz. November 27.96
Az OK(b)P KB Szervező Irodájához. December 3.96
A. Sz. Jenukidzéhoz. December 5.97
A VII. Szovjetkongresszus elnökségéhez. December 3. és 9. között97
J. D. Sztaszovához. December 9. után97
Az OK(b)P KB Szervező Irodájához. December 10.98
Távirat S. Z. Eliavához, J. E. Rudzutakhoz, V. V. Kujbisevhez. December 11.98
A. J. Belenykijhez. December 11.99
Sz. D. Markovhoz. December 11.99
Jegyzetek A. K. Pajkesz táviratán és feljegyzés az OK(b)P Szervező Irodájához. December 11. és 16. között100
G. J. Zinovjevhez. December 15.100
Távirat I. N. Szmirnovhoz. December 15.101
Távirat az 5. és a 3. hadsereg Katonai Közlekedési főnökeihez. December 16.101
L. B. Kraszinhoz. December 17.102
L. B. Kraszinhoz. December 17. vagy 24.102
D. I. Kurszkijhoz. December 17. és 23. között103
Az OK(b)P KB Szervező Irodájához. December 18.104
A. B. Halatovhoz. December 19.105
S. Z. Eliavához. December 19. 105
Távirat Rjazanyba. December 21.106
A Népbiztosok kis Tanácsához. December 22.107
G. J. Zinovjevhez. December 23.108
Rendelkezés A. V. Lunacsarszkij levelén. December 24. vag y25.109
Feljegyzés a titkárhoz. December 25.109
A legfelsőbb Népgazdasági Tanács Nyomdaipari osztályához. December 26.110
Távirat I. N. Szmirnovhoz. December 26.110
Kiegészítés A. Sz. Kiszeljov egy táviratához. December 26.111
Távirat T. V. Szapronovhoz. December 26.112
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. December 26.112
G. V. Csicserinhez. December 27.115
Távirat M. M. Litvinovhoz. December 28.116
Az agitációs állomások központi kollégiumához. December 30.116
1920
Sz. B. Bricskinához. Január eleje118
Jegyzetek I. N. Szmirnov táviratán és feljegyzés a titkárhoz. Január 1.119
Feljegyzés a titkárhoz. Január 2.119
A Podolszki járási Végrehajtó Bizottsághoz. Január 2.119
Feljegyzés a titkárhoz. Január 2.120
G. V. Csicserinhez. Január 4.122
V. D. Boncs-Brujevicshez. Január 4.123
Távirat G. I. Bokijhoz. Január 4.123
Jegyzetek V. M. Szverdlov táviratán és feljegyzés a Szénipari Főigazgatósághoz. Január 4.124
A. I. Szvigyerszkijhez. Január 5.125
Az OK(b)P KB Politikai Irodájának tagjaihoz. Január 2. és 23. között125
Jegyzetek a Legfelsőbb Népgazdasági Tanács mellett működő Zsírfeldolgozó-ipari központi Bizottság távmondatán. Január 10. 126
Távirat a 3. hadsereg Forradalmi Katonai Tanácsához. Január 12.127
Távirat I. N. Szminovhoz. Január 12.127
A Népbiztosok Tanácsa valamennyi tagjához. Január 12.128
Jegyzetek és rendelkezés Sz. I. Szircov táviratán. Január 13. és 15. között129
Sz. D. Markovhoz. Január 14.129
A Szénipari Főigazgatósághoz. Január 14.129
M. N. Pokrovszkijhoz. Január 15.130
A Legfelsőbb Népgazdasági Tanács Olajipari Főbizottságához. Január 15.131
Távirat K. G. Mjaszkovhoz. Január 15.131
Az Összoroszországi Központi Szakszervezeti Tanácshoz. Január 16.132
Utóirat L. D. Trockij táviratához. Január 17.133
A. V. Lunacsarszkijhoz. Január 18.133
Feljegyzés a titkárhoz. Január 18.134
L. B. Kamenyevhez. Január 20. 134
Távirat H. J. Jumagulovhoz. Január 20. után135
Sz. B. Bricskinához. Január 21.136
N. N. Kresztyinszkijhez. Január 23.136
Feljegyzés a titkárhoz. Január 23.136
Távirat az 1. Munkahadsereg Forradalmi Katonai Tanácsához. Január 23.137
Távirat a Petrográdi Katonai és Gazdasági Szervezetekhez. Január 23.138
Az Élelmezésügyi Népbiztosság Kollégiumának és a Szövetkezeti Központ Kollégiumának tagjaihoz. Január 26.138
Feljegyzés a titkárhoz. Január 26.139
Az Oroszországi Távirati Irodához. Január 27.140
Távirat I. N. Szmirnovhoz és M. I. Frumkinhoz. Január 29.140
A Lomovhoz. Január 30.141
V. D. Boncs-Brujevicshez. Január vége141
Távirat G. I. Petrovszkijhoz és L. P. Szerebrjakovhoz. Február 4.142
Távirat a Nyizsnyij Novgorod Kormányzósági Végrehajtó Bizottság elnökéhez. Február 5.143
Távirat a Nyizsnyj Novgorod-i Rendkívüli Bizottság elnökéhez. Február 5.143
M. A. Boncs-Brujevicshez. Február 5.144
Távirat Sz. T. Kovilkinhez. Február 7.145
Távirat a Munkahadsereg Forradalmi Katonai Tanácsához. Február 10.145
Távirat I. V. Sztálinhoz. Február 10.146
Távirat B. I. Goldberghez. Február 10.146
Sz. P. Szeredához és A. D. Cjurupához. Február 14.147
Távirat I. V. Sztálinhoz. Február 16.148
Távirat I. T. Szmilgához és G. K. Ordzsonikidzéhez. Február 17.149
N. P. Bruhanovhoz. Február 17.149
Távirat I. V. Sztálinhoz. Február 18.150
Feljegyzés a titkárhoz. Február 18.151
G. L. Wollenberghez. Február 19.151
Távirat L. D. Trockijhoz. Február 19.152
Az OK(b)P KB Politikai Irodájának tagjaihoz. Február 19.153
Távmondat P. D. Malkovhoz. Február 19.153
Távirat I. V. Sztálinhoz. Február 20.154
Távirat I. V. Sztálinhoz. Február 20.155
Távirat M. V. Zaharovhoz és A. V. Budasszihoz. Február 21.155
A Munkás-paraszt Felügyelet Népbiztosságához. Február 21.156
Távirat D. Z. Manuilszkijhoz. Február 22.156
Távirat I. V. Sztálinhoz. Február 22.157
Távirat H. G. Rakovszkijhoz. Február 23.157
Feljegyzés a titkárhoz. Február 23.158
Távirat M. V. Frunzéhoz. Február 24.158
Rendelkezés Zaligin táviratán. Február 24.159
Távirat a szamára és a szarátov Kormányzósági Pártbizottsághoz és Kormányzósági végrehajtó Bizottságához. Február 25.160
Az Élelmezésügyi Népbiztosság Kollégiumának tagjaihoz. Február 25.160
V. N. Lobovához, A. J. Minkinhez, J. M. Jaroszlavszkijhoz. Február 26.161
A. M. Nyikolajevhez. Február 26.162
Távirat L. D. Trockijhoz. Február 27.162
Távirat F. F. Raszkolnyikovhoz. Február 27.163
Az Élelmezésügyi Népbiztosság Kollégiumának tagjaihoz. Február 27.163
K. A. Alferovhoz. Február 27.164
Távirat G. J. Zinovjevhez. Február 28.165
Távirat I. V. Sztálinhoz. Február 28.165
L. B. Kamenyevhez. Február vége-március eleje166
Távirat a Kazany Kormányzósági Rendkívüli Bizottsághoz. Március 1.166
L. B. Kraszinhoz. Március 1.167
Lansbury részére. Március 2.167
Távirat M. I. Frumkinhoz. Március 3.168
I. T. Szmilgához és G. K. Ordzsonikidzéhez. Március 3.168
Távirat N. N. Kuzminhoz. Március 5.169
Sz. J. Csuckajevhez. Március 5.170
Távirat a Kazany Kormányzósági Rendkívüli Bizottsághoz. Március 6.170
Távirat L. D. Trockijhoz. Március 7.171
Távirat L. D. Trockijhoz. Március 8. és 20. között172
Távirat I. N. Szmirnovhoz. Március 9.172
Távirat A. Lomovhoz. Március 9.173
Utasítás a Népbiztosságoknak. Március 10.173
Az OK(b)P KB Politikai Irodájához. Március 11.174
Távirat L. D. Trockijhoz. Március 11.174
Távirat József Unszlichthoz. Március 11.175
Távirat I. T. Szmilgához és G. K. Ordzsonikidzéhez. Március 11.175
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Március 14.176
F. F. Raszkolnyikovhoz és Sz. M. Kirovhoz. Március 14.177
E. M. Szkljanszkijhoz. Március 15.178
Távirat a Borotybisták Összukrajnai konferenciájának elnökségéhez. Március 16.179
L. B. Kraszinhoz. Március 16.179
L. B. Kraszinhoz. Március 16. után179
Ismeretlen címzetthez. Március 16. után180
Távirat I. T. Szmilgához és G. K. Ordzsonikidzéhez. Március 17.180
Távirat I. J. Kotljakovhoz. Március 19.181
Távirat A. M. Gorkijhoz. Március 19.181
Távirat G. J. Zinovjevhez és I. J. Kotljakovhoz. Március 19.182
Távirat B. I. Goldberghez. Március 20.183
E. M. Szkljanszkijhoz. Március 22.183
K. B. Radekhez. Március 23.184
Távmondat I. V. Sztálinhoz. Március 24.184
Távirat A. J. Sumszkijhoz. Március 24.185
Az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottsághoz. Március 24.185
Feljegyzés az OK(b)P KB Politikai Irodája tagjaihoz az S. Z. Eliavához és J. E. Rudzutakhoz intézendő távirat tervezetével. Március 24.186
Feljegyzés a titkárhoz. Március 24.186
A. I. Szvigyerszkijhez. Március 24.187
Rendelkezés a "Gyermekmentő Liga" vezetőségének levelén. Március 24.188
Az OK(b)P KB Szervező Irodájához. Március 26.188
A. I. Rikovhoz. Március 28.188
L. D. Trockijhoz. Március 28.189
I. I. Schwarzhoz, J. A. Jakovlevhez és másokhoz. Március 31.190
N. N. Kresztyinszkijhez. Március190
J. D. Sztaszovához. Március191
A. D. Cjurupához. Március192
A. M. Nyikolajevhez. Március192
A. V. Lunacsarszkijhoz. Március192
S. M. Manucsarjanchoz. Március után193
Távirat G. K. ordzsonikidzéhez és feljegyzés L. D. Trockijhoz. Április 2.194
I. I. Hodorovszkijhoz. Április 6.194
V. V. Adoratszkijhoz. Április 6. 195
A tartalékhadsereg parancsnokához és valamennyi katona és vasúti hatóságokhoz. Április 6.195
Távirat a Szamára Kormányzósági Végrehajtó Bizottsághoz. Április 6.196
M. I. Laciszhoz. Április 6.196
Távirat a Szarátov Kormányzósági Végrehajtó Bizottság elnökéhez és a Kormányzósági Rendkívüli Bizottsághoz. Április 15.197
F. E. Dzerzsinszkijhez. Április 16.198
V. D. Boncs-Brujevicshez. Április 16.198
Rendelkezés V. M. Anderson levelén. Április 16. vagy 17.199
Jegyzetek és rendelkezés A. V. Lunacsarszkij levelén. Április 17.199
A. V. Lunacsarszkijhoz és a Népbiztosok kis tanácsához. Április 19.200
Az OK(b)P KB Politikai Irodájának tagjaihoz. Április 19. és május 6. között201
Táviratok G. L. Pjataovhoz. Április 20.201
Távirat a vörös hadsereg híradó csoportfőnökségéhez, a Turkesztáni Front Forradalmi Katonai Tanácsához, A 4. hadsereg Forradalmi Katonai Tanácsához, A Posta- és Táviróügyi Népbiztossághoz. Április 22.202
A Petrográdi Szovjethez. Április 22.202
L. M. Karahanhoz és F. E. Dzerzsinszkijhez. Április 22.203
V. P. Miljutyinhoz. Április 23.203
K. A. Tyimirjazevhez. Április 27.204
Rendelkezés L. B. Kraszin feljegyzésén. Április 28. előtt.204
Feljegyzés a titkárhoz. Április 29.207
G. V. Csicserinhez. Május eleje207
N. A. Szemaskóhoz. Május 3.208
Távirat G. K. Ordzsonikidzéhez. Május 3.209
Távirat F. J. Konhoz. Május 4.209
Távirat G. K. Ordzsonikidzéhez. Május 4.210
L. D. Trockijhoz. Május 4.210
P. I. Popovhoz, A. L. Scheinmannhoz, K. M. Svedcsikovhoz. Május 5.211
M. N. Pokrovszkijhoz. Május 5.211
Az OK(b)P KB titkárságához. Május 5. után212
V. P. Miljutyinhoz. Május 6.212
J. A. Preobrazsenszkijhez. Május 6.213
Rendelkezés I. E. Gukovszkij táviratán. Május 6.213
Az OK(b)P KB Szervező Irodájának tagjaihoz. Május 7. 214
Baszinhoz. Május 7.214
Távirat G. K. Ordzsonikidzéhez. Május 7. és 12. között215
Távirat I. B. Kraszinhoz. Május 11.215
Távirat I. T. Szmilgához. Május 12.216
I. V. Sztálinhoz. Május 13.216
Utasítás a népbiztosságoknak. Május 15. 217
A. J. Badajevhez. Május 16.217
A. Sz. Szerafimonvicshoz. Május 21.218
A pétervári elvtársakhoz. Május 23.219
L. A. Fotyijevához. Május 25.220
L. A. Fotyijevához. Május 25.220
Szikratávirat M. V. Frunzéhoz. Május 25.221
Valamennyi népbizottsághoz. Május 26.221
A Köztársaság Forradalmi Katonai Tanácsához. Május 26.221
L. A. Fotyijevához. Május 27.222
Határozat a Kaukázusi Front Forradalmi Katonai Tanácsa táviratán. Május 27.222
G. V. Csicserinhez. Május 30.223
G. V. Csicserinhez. Május 30.223
Távirat a Nyizsnyij Novgorod Kormányzósági VB elnökéhez. Május 31. vagy június 1.224
Távirat I. V. Sztálinhoz. Június 2.225
Feljegyzés a titkárhoz. Június 2.226
Megbízás a titkárnak. Június 2.226
Távirat G. K. Ordzsonikidzéhez. Június 3.226
Távirat G. K. Ordzsonikidzéhez. Június 3.227
L. D. Trockijhoz. Június 3.227
N. N. Kresztyinszkijhez. Június 4.228
V. V. Vorovszkijhoz és V. P. Miljutyinhoz. Június 4.228
L. D. Trockijhoz. Június 4.229
Üzenetváltás K. A. Alferovval. Június 4.229
Sz. I. Botyinhoz. Június 4.230
Sz. I. Botyinhoz. Június 4.230
V. A. Obuhhoz. Június 5.231
Távirat I. N. Szmirnovhoz. Június 5.232
G. L. Wollenberghez. Június 8.232
P. I. Popovhoz. Június 8.233
Feljegyzés L. M. Karahanhoz és távirat M. M. Litvinovhoz és L. B. Kraszinhoz. Június 9.234
Távirat az Irkutszk Kormányzósági Végrehajtó Bizottsághoz vagy a Kormányzósági Forradalmi Bizottsághoz. Június 10.234
G. V. Csicserinhez. Június 11.235
Feljegyzés a titkárhoz. Június 11.235
D. I. Lescsenkóhoz. Június 12.236
A moszkvai szovjet Tüzelőanyag-Osztályához. Június 16.236
A. I. Rikovhoz. Június 16.237
Megbízás J. E. Rudzutaknak. Június 18.237
A. M. Gellerhez. Június 18.238
A 2. Sz. Szovjetház komendánsához. Június 19.239
Jegyzetek P. B. Buharcevnek az Amerikai Vállalattal való megállapodásról szóló táviratán és megbízás a titkárnak. Június 19.239
B. G. Kaplunhoz. Június 20.240
M. N. Pokrovszkijhoz. Június 20.241
A. N. Merezsinhez. Június 21. és július 26. között241
A Földművelésügyi és az Élelmezésügyi Népbiztossághoz. Június 22.242
J. S. Ganieczkihez, Június 22.242
Távmondat Moszkva Kormányzóság Podolszki Kerületi Végrehajtó Bizottságához. Június 22.243
G. V. Csicserinhez. Június 24.243
G. J. Zinovjevhez. Június 25.244
Távirat a 2. munkahadsereg tanácsához. Június 25.245
A szibériai szovjetintézményekhez. Június 26.245
Feljegyzés a titkárhoz. Június 28.246
Távirat A. J. Badajevhez és utasítás D. I. Kurszkijnak. Június 29.246
A. M. Nyikolajevhez. Június 29.247
J. A. reobrazsenszkijhez. Június 29.248
A moszkvai szovjet elnökséghez. Június 29.248
G. K. Ordzsonikidzéhez. Június 29. vagy 30.249
A Népbiztosok kis tanácsához. Június 30.249
Kiegészítések Novikov utasításához. Június250
Távirat G. J. Zinovjevhez. Július 3.251
L. A. Fotyijevához. Július 3.251
Rendelkezés I. N. Szminov levelén. Július 3. és 13. között.252
L. A. Fotyijevához. Július 3. után253
Távirat G. J. Zinovjevhez. Július 4.253
D. I. Kurszkijhoz. Július 4. és 11. között254
G. J. Zinovjevhez. Július 6. előtt254
G. J. Zinovjevhez. Július 7.255
A Közlekedésügyi Népbiztossághoz. Július 7.256
A. M. Nyikolajevhez. Július 7.257
M. M. Gruzenberghez. Július 8.257
Az Egészségügyi Népbiztossághoz. Július 8.258
Az OK(b)P KB Politikai Irodájának tagjaihoz. Július 9.)259
L. B. Kamenyevhez és G. V. Csicserinhez. Július 10.259
Jegyzetek és rendelkezés I. N. Szmirnov táviratán. Július 11.260
E. M. Szkljanszkijhoz. Július 11. és 15. között261
Távmondta I. V. Sztálinhoz. Július 12. vagy 13.261
E. M. Szkljanszkijhoz. Július 12. vagy 13.262
F. A. Rothsteinhez. Július 15.263
A Népbiztosok kis tanácsához. Július 15.264
Távirat I. T. Szmilgához és I. V. Sztálinhoz. Július 17.264
Távmondat L. B. Kamenyevhez. Július 17.264
Távmondat L. B. Kamenyevhez, M. M. Gruzenberghez, K. B. Radekhez. Július 17.266
G. V. Csicserinhez. Július 22.266
Távirat G. K. Ordzsonikidzéhez. Július 22.268
Giacinto Serratihoz. Július 25.268
Az Ok(b)P Központi Bizottsága mellett működő Lengyel irodához. Július 28.269
A Munka- és Honvédelmi Tanács tagjaihoz. Július vége269
Távirat I. N. Szmirnovhoze. Augusztus 2.271
Távirat I. V. Sztálinhoz és feljegyzés E. M. Szkljanszkijhoz. Augusztus 2.272
Távirat I. V. Sztálinhoz. Augusztus 3.273
I. T. Szmilgához és M. N. Tuhacsevszkijhez. Augusztus 3.273
Távirat I. V. Sztálinhoz. Augusztus 4.274
L. B. Kamenyevhez. Augusztus 5.274
N. N. Kresztinyszkijhez. Augusztus 5.274
Távirat I. V. Sztálinhoz. Augusztus 7.275
Feljegyzés a titkárhoz. Augusztus 7.275
Az állami kiadóhoz és J. A. Preobrazsenszkijhez és N. I. Buharinhoz. Augusztus 8.276
Távirat I. T. Szmilgához, F. E. Dzerzsinszkijhez és J. J. Marchlewskihez. Augusztus 9.277
Feljegyzés a titkárhoz. Augusztus 9.277
A Petrográdi szovjethez. Augusztus 10.278
Távirat I. V. Sztálinhoz. Augusztus 10.279
Távirat A. G. Beloborodovhoz. Augusztus 10.279
Távirat I. V. Sztálinhoz. Augusztus 11.280
Távirat K. H. Danyisevszkijhez. Augusztus 11.280
N. N. Kresztyinszkijhez. Augusztus 11.281
N. N. Kresztyinszkijhez. Augusztus 11.281
Távirat valamennyi Kormányzósági Végrehajtó Bizottsághoz és Kormányzósági Földosztályhoz. Augusztus 11. és 13. között282
A Népbiztosok kis tanácsához. Augusztus 11.283
D. I. Kurszkijhoz. Augusztus 12.283
E. M. Szkljanszkijhoz. Augusztus 12.283
N. N. Kresztyinszkijhez. Augusztus 12.284
Távirat G. J. Zinovjevhez. Augusztus 13.284
Levél G. V. Csicserinhez és távirat L. B. Kamenyevhez. Augusztus 14.285
E. M. Szkljanszkijhoz. Augusztus 14.286
A Kaukázusi Fürdőhelyek és Szanatóriumok Igazgatóságához. Augusztus 17.286
Távirat K. H. Danyisevszkijhez. Augusztus 17.287
Valamennyi népbiztoshoz és kollégiumi taghoz. Augusztus 17.287
G. K. Ordzsonikidzéhez. Augusztus 18.288
Távirat I. T. Szmilgához. Augusztus 18.288
A Népbiztosok kis tanácsához. Augusztus 18.289
Távirat I. T. Szmilgához. Augusztus 19.289
Távirat K. B. Radekhez. Augusztus 19.290
Távirat V. P. Zatonszkijhoz. Augusztus 19.290
M. N. Pokrovszkijhoz. Augusztus 20.291
Távirat G. K. Ordzsonikidzéhez. Augusztus 20.291
Távirat K. B. Radekhez, F. E. Dzerzsinszkijhez és a Lengyel KB valamennyi tagjához. Augusztus 20.292
Távirat L. B. Kamenyevhez és feljegyzés G. V. Csicserinhez. Augusztus 20.293
G. J. Zinovjevhez. Augusztus 20.294
Feljegyzés és OK(b)P KB Politikai irodájához a V. S. Micievlicius-Kapsukashoz intézendő távirat tervezetével. Augusztus 20.294
Feljegyzés a titkárhoz. Augusztus 21. előtt295
Az OK(b)P KB szervező irodájához. Augusztus 24.295
Távirat a Nyizsnyij Novgorod Kormányzósági VB elnökéhez. Augusztus 24.296
G. K. Ordzsonikidzéhez. Augusztus 27.296
Edward Martin elvtársnak. Augusztus 27.297
A Népbiztosok kis tanácsához. Augusztus 27.298
N. N. Kresztyinszkijhez. Augusztus 27.298
F. E. Dzerzsinszkijhez. Augusztus 28.298
A Népbiztosok kis tanácsához. Augusztus 31.299
N. I. Buharinhoz. Nyár vége300
A Rumjancev Múzeum könyvtárához. Szeptember 1.300
Távirat G. K. Ordzsonikidzéhez. Szeptember 2.301
N. N. Kresztyinszkijhez. Szeptember 2.301
L. B. Kraszinhoz. Szptember 2.302
Rendelkezés N. A. Nyikulina levelén. Szeptember 3.302
Távirat a Podolszki Kerületi Élelmezési Bizottsághoz. Szeptember 6.303
L. A. Fotyijevához. Szeptember 6.303
V. D. Boncs-Brujevicshez. Szeptember 7.304
L. D. Trockijhoz. Szeptember 8. 304
L. D. Trockijhoz. Szeptember 9.305
Távirat G. K. Ordzsonikidzéhez. Szeptember 9.306
A. G. Schulichterhez. Szeptember 9.306
Távmondat A. I. Rikovhoz és A. M. Lezsavához. Szeptember 10.307
I. G. Rudakovhoz. Szeptember 10.308
G. V. Csicserinhez. Szeptember 11.308
A. G. Beloborodovhoz. Szeptember 13. vagy 14.308
Távirat V. J. Csubarhoz és V. N. Kszandrovhoz. Szeptember 13. vagy 14.309
Távirat a Kaukázusi Front Forradalmi Katonai tanácsához. Szeptember 13. vagy 14.310
V. A. Avanyeszovhoz. Szeptember 14.310
A Cseremhovói szénbányászokhoz. Szeptember 15.311
Távirat A. A. Jofféhoz. Szeptember 16.312
M. I. Kalinyinhoz. Szeptember 16.312
A. P. Platonovhoz. Szeptember 16.313
A. M. Lezsavához. Szeptember 16.313
Rendelkezés W. B. Vanderlip levelén és feljegyzés A. M. Lezsavához. Szeptember 20.314
A. M. Lezsavához. Szeptember 20.314
M. I. Frumkinhoz. Szeptember 22.315
Jegyzetek Sz. Sz. Kamenyev jelentésén és feljegyzés G. V. Csicserinhez. Szeptember 23.315
Távirat A. A. Jofféhoz. Szeptember 23.316
G. V. Csicserinhez. Szeptember 24.316
Sz. I. Gillerszonhoz. Szeptember 25.317
N. A. Szemaskóhoz. Szeptember 25.318
A szibériai forradalmi bizottsághoz. Szeptember 26.318
Feljegyzés G. M. Krzsizsanovszkijhoz és jegyzetek a Goelro 5. sz. bulletinjén. Szeptember 26.319
N. P. Brjuhanovhoz. Szeptember 27.320
Feljegyzés a titkárhoz. Szeptember 28.321
N. N. Kresztyinszkijhez. Szeptember 29.321
A Népbiztosok kis tanácsához. Szeptember 29.322
L. B. Kamenyevhez. Szeptember 29. vagy 30.322
N. I. Buharinhoz. Szeptember-december322
L. D. Trockijhoz. Október 1.323
V. M. Szverdlovhoz. Október 1.323
L. D. Trockijhoz. Október 2.324
A Népbiztosok kis tanácsához. Október 3.324
Távirat a Nyugati Front Forradalmi Katonai Tanácsához. Október 3.325
N. P. Brjuhanovhoz. Október 4.325
Távirat az 1. lovashadsereg Forradalmi katonai Tanácsához. Október 4.326
A. M. Nyikolajevhez. Október 6.326
A. J. Rikovhoz. Október 6.327
N. N. Kresztyinszkijhez. Október 6.328
Az OK(b)P KB Szervező Irodájához. Október 8.328
Távirat L. D. Trockijhoz. Október 10.329
N. I. Buharinhoz. Október 11.330
A. M. Gellerhez. Október 11. és november 4. között330
Sz. J. Csuckajevhez. Október 12.331
Sz. P. Szeredához. Október 12.331
V. D. Boncs-Brujevicshez. Október 12. után332
N. N. Kresztyinszkijhez. Október 12. után332
Az OK(b)P KB Politikai Irodájának tagjaihoz. Október 13.333
E. M. Szkljanszkijhoz. Október 14.333
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Október 14.334
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Október 14.334
Az OK(b)P Központi Bizottságának tagjaihoz. Október 15.335
E. M. Szkljanszkijhoz. Október 15.336
I. A. Halepszkijhez. Október 15.336
A Scsurovo vasútállomásnál működő cementgyár kollektívájához. Október 16.339
A Legfelsőbb Népgazdasági Tanács Nyomdaipari Osztályához. Október 16.339
Távirat M. V. Frunzéhoz. Október 16.340
A "Kommunyisztyicseszkij Intyernacional" című folyóirat szerkesztőségéhez. Október 16.340
A szocialista akadémiához. Október 16.341
M. V. Kobeckijhez. Október 18.341
Sz. P. Szeredához. Október 19.342
V. Sz. Kornyevhez. Október 19.342
F. E. Dzerzsinszkijhez. Október 19. után343
A tulai elvtársakhoz. Október 20.344
A. M. Lezsavához és M. N. Pokrovszkijhoz. Október 21.344
A petrográdi szovjet elnökséghez. Október 21.,345
N. P. Brjuhanovhoz. Október 21.346
A Népbiztosok kis tanácsához. Október 21.347
Az állami kiadóhoz. Október 21.347
Távirat az 1. lovashadsereg forradalmi katonai tanácsához. Október 24.347
V. M. Szverdlovhoz. Október 24.348
G. V. Csicserinhez. Október 25.349
Levélváltás A. D. Cjurupával. Október 26.349
A. A. Jofféhoz. Október 26.350
Távmondat A. M. Lezsavához, F. F. Sziromolotovhoz, Sz. M. Frankfurthoz. Október 27.350
A Vlagyimir Kormányzósági Pártbizottsághoz. Október 27. 351
Az OK(b)P Ellenőrző Bizottság. Október 27.351
A. I. Rikovhoz és I. I: Radcsenkóhoz. Október 28.352
Távirat M. V. Frunzéhoz. Október 28.355
A Népbiztosok kis tanácsához. Október 28.355
Távirat I. V. Sztálinhoz. Október 29.356
P. I. Popovhoz. Október 30.356
Sz. I. Botyinhoz. Október357
A Népbiztosok kis tanácsához. November 1.357
Rendelkezés N. A. Szemasko távmondatán. November 2.358
A nyugati Front Forradalmi Katonai Tanácsához. November 2.359
R. E. Klasszonhoz. November 2.359
A. Z. Golcmanhoz. November 3.361
Mellékletek
Távirat az oreli körzeti katonai biztoshoz. 1919. július 12.365
Távirat N. Oszinszkijhoz. 1919. július 19.366
Távirat az 5. hadsereg forradalmi katonai tanácsához. 1919. augusztus 8.367
Távirat H. G. Rakovszkijhoz, L. D. Trockijhoz, Sz. V. Kosziorhoz, 1919. augusztus 13.367
Távirat az ufai munkásokhoz. 1919. október 10.368
Táviati a Szimbirszk Kormányzósági Végrehajtó Bizottsághoz. 1919. október 15.369
Távirat az Orel Kormányzósági Élelmezési Biztoshoz. 1919. december 11.369
Távirat az összes Vasutak Biztosaihoz. 1919. december 30.370
Távirat az 5. hadsereg forradalmi katonai tanácsához. 1920. január 21.371
Távirat I. V. Sztálinhoz. 1920. február 4.372
Távirat a Szimbirszk, a Szamára, a Kazany, a Penza, a Rjazany és az Ufa Kormányzósági Végrehajtó Bizottságokhoz és a Kormányzósági Élelmezési Bizottságokhoz. 1920. április 17.373
Távirat a Balti flottához. 1920. április 20.374
Távirat a Kormányzósági Végrehajtó Bizottságok elnökeihez. 1920. április 23.374
Távirat az összes Kormányzósági Végrehajtó Bizottságokhoz, Moszkva és Petrográd Városi Végrehajtó Bizottságaihoz, a Kormányzósági Forradalmi Bizottságokhoz, a Szibériai Forradalmi Bizottsághoz. 1920. május 5. és 7. között376
Távirat L. B. Kraszinhoz és M. M. Litvinovhoz. 1920. május 8.377
Távirat a Szormovói gyár Igazgatóságához. 1920. május 28.387
Távirat a Nyizsnyij Novgorod Kormányzósági Végrehajtó Bizottsághoz. 1920. május379
Távirat a Szibériai Forradalmi Bizottságokhoz és a Kormányzósági Végrehajtó Bizottságokhoz. 1920. június 25. és 29. között380
Távirat az Azerbajdzsáni Népgazdasági Tanácshoz. 1920. június 29.381
Távirat H. G. Rakovszkijhoz. 1920. július 28.381
Távirat B. I. Trockijhoz. 1920. július 30.383
Távirat az urál területi forradalmi Bizottsághoz és a Szarátov Kormányzósági Végrehajtó Bizottsághoz. 1920. augusztus 2.384
Ukrajna Kommunista pártja Központi Bizottságához. 1920. augusztus 19.385
Az OK(b)P KB Kaukázusi Irodájához. 1920. augusztus 19.386
Az OK(b)P KB Szibériai Irodájához. 1920. augusztus 19.386
A Közlekedésügyi Népbiztossághoz és a Központi Katonai Közlekedési Főnökséghez. 1920. augusztus 28.387
Távirat a Volga-vidék Kormányzósági Végrehajtó Bizottságaihoz. 1920. augusztus 31.388
H. G. Rakovszkijhoz. 1920. szeptember 13.388
Távirat a Kormányzósági Élelmezési Biztosokhoz. 1920. szeptember 17.390
Távirat I. N. Szminorvhoz és P. K. Koganovicshoz. 1920. október 8.391
Távirat a Katonai Szállítmányok Szabályozásáról. 1920. október 15.392
Távirat a nyugati, a délnyugati, a déli és a kaukázusi front forradalmi katonai tanácsához. 1920. október 15.393
Távirat valamennyi Kormányzósági Élelmezési Biztoshoz. 1920. október 27.393
Jegyzetek G. V. Csicserin levelén, 1919. október 12.394
Jegyzetek Henri Guilbeaux levelén. 1919. november 28.395
Mutatók
V. I. Lenin e kiadás korábbi köteteibe felvett leveleinek és táviratainak jegyzékke399
V. I. Lenin eddig meg nem került leveleinek és táviratainak jegyzéke402
Jegyzetek414
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója492
Névmutató502
Tárgymutató544
Képmellékletek
V. I. Lenin - 1920
Távirat a Keleti Front Forradalmi Katonai Tanácsához - 1919. július 1.1
Levél G. M. Krzsizsanovszkijhoz - 1919. december 26.113
Levél K. A. Tyimirjazevhez - 1920. április 27.205
Vasúti szerelvény az omszki munkások által Moszkvába küldött élelmiszerrel. - 1920. április 22.212
Levél a Scsurovo vasútállomásnál működő cementgyár kollektívájához. - 1920. december 16.337
52. kötet
Előszó
1920
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. November 6.1
Sz. P. Szeredához. November 6.2
A népbiztosok kis tanácsához. November 6.3
J. E. Rudzutakhoz, A. I. Rikovhoz, M. P. Tomszkijhoz. Legkésőbb november 8.4
Távirat a Jekatyerinburg kormányzósági Végrehajtó Bizottságához, az OK(b)P KB Urál területi irodájához, az I. Munkahadsereg tanácsához. November 10.4
A. Z. Golcmanhoz. November 10.5
M. N. Pokrovszkijhoz, M. F. Vlagyimirszkijhoz, V. A. Avanyeszovhoz. November 11.5
G. V. Csicserinhez. November 12.6
Távirat a Déli Front Forradalmi Katonai Tanácsához. November 12.6
N. P. Brjuhanovhoz, P. I. Popovhoz, V. A. Avanyeszovhoz, M. F. Vlagyimitszkijhoz. November 12.7
M. I. Kalinyinhoz. November 12.8
A Legfelsőbb Népgazdasági Tanács bőripari főigazgatóságához. November 12.9
A Legfelsőbb Népgazdasági Tanács Tudományos-műszaki Osztályának Találmányi Osztályához. November 13.9
Távirat I. V. Sztálinhoz. November 13.10
Az OK(b)P Központi Bizottságához. November 14.10
Sz. P. Szeredához. November 15.11
A. M. Lezsavához. November 15.11
A. M. Anyikszthoz. November 15.12
Sz. P. Szeredához és N. P. Brjuhanovhoz. November 16.13
V. A. Avanyeszovhoz. November 17.14
Távmondat A. M. Ljubovicshoz. November 17.14
G. V. Csicserinhez. November 19.15
Válasz I. V. Sztálinnak közvetlen vonalon és feljegyzés L. D. Trockijhoz. November 19. vagy 20. és november 23.15
Megbízások a titkárnak. November 19. és november 20.16
A. M. Anyikszthoz. November 20.17
A moszkvai Népgazdasági Tanács Villamosítási Osztályához. November 20.18
A népbiztosok kis tanácsához. November 20.18
A. M. Lezsavához. November 21.19
A népbiztosok kis tanácsához. November 23.19
V. P. Miljutyinhoz. November 23. és december 6. között20
A. P. Platonovhoz. November 24.20
Az Állami Kiadóhoz. November 26.21
V. V. Fominhoz. November 26. és 29. között21
Sz. P. Szeredához. November 28.21
L. B. Kraszinhoz. November 28.22
G. V. Csicserinhez. November 29.22
A. V. Lunacsarszkijhoz. November 29.23
Sz. J. Csuckajevhez. November 30.24
N. P. Brjuhanovhoz. November 30.25
A. I. Jelizarovához. 1920. ősze25
M. N. Pokrovszkij elvtárshoz. December 5.26
Sz. P. Szeredához. December 6.29
Sz. P. Szeredához. December 8.29
Feljegyzés G. V. Csicserinhez egy M. M. Litvinovhoz intézendő távirat tervezetével. December 9. előtt30
Az Állami Kiadóhoz. December 11.30
A. M. Amoszovhoz. December 12.31
J. M. Satunovszkijhoz. December 12. és 14. között32
M. N. Kresztyinszkijhez. December 13.32
A. D. Cjurupához. December 14.33
A. D. Cjurupához. December 14.33
M. I. Frumkinhoz. December 14.34
Feljegyzés A. G. Gojhbarghoz egy L. B. Kraszinhoz Londonba küldendő távirat tervezetével. December 14.35
G. V. Csicserinhez. December 14.36
Távirat az I. Munkahadsereg Tanácsához, az OK(b)P KB Urál területi irodájához, a Jekatyerinburg Kormányzósági Végrehajtó Bizottságához, az Uráli Egyetemhez. December 17.36
A nagy színház gondnokához. December 18.37
A. P. Kizaszhoz. December 19.37
A Népbiztosok Tanácsa ügyvezetőségéhez. December 21.38
N. P. Gorbunovhoz. December 28.38
N. N. Kresztyinszkijhez az OK(b)P KB politikai irodája részére. December 30. vagy 31.39
Távirat L. B. Kraszinhoz és I. K. Kliskóhoz. December 31.39
Távirat a villamos ekéket gyártó üzemekhez. December 31.40
N. P. Brjuhanovhoz. December 31.40
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. December vége41
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. December42
V. D. Boncs-Brujevicshez. December43
Megbízás a titkárnak. December43
E. M. Szkljanszkijhoz44
Kun Béla brosúrájáról44
A. D. Cjurupához44
Megbízás a titkárnak. 1920 vége-1921. eleje45
E. M. Szkljanszkijhoz. 1920 vége-1921. eleje45
1921
N. P. Gorbunovhoz. Január 2.46
G. V. Csicserinhez. Január 3.46
G. V. Csicserinhez. Január 4.47
N. P. Gorbunovhoz. Január 5.47
N. P. Gorbunovhoz. Január 6.47
N. P. Gorbunovhoz. Január 6.49
Megbízás a titkárnak. Január 8.49
N. P. Gorbunovhoz. Január 12.50
P. I. Popovhoz. Január 12.50
J. M. Sztyeklovhoz. Január 13.51
Távirat D. I. Uljanovhoz. Január 13.51
Távmondat A. V. Lunacsarszkijhoz és J. A. Litkenszhez. Január 14.51
N. P. Gorbunovhoz. Január 16. és 21. között52
N. P. Gorbunovhoz. Január 18.52
D. Z. Sklovszkajához. Január 18.53
N. P. Gorbunovhoz. Január 18.54
A "Pravda" szerkesztőségéhez. Január 19.54
A vlagyikavkazi vasút proletarszkaja állomásának munkásaihoz, mesterembereihez, alkalmazottaihoz és kommunista sejtjeihez. Január 20.55
Az OK(b)P bakuri járási szervezetéhez. Január 21.56
N. P. Gorbunovhoz. Január 21.57
N. P. Gorbunovhoz. Január 25.58
N. P. Gorbunovhoz. Január 26.58
A. I. Rikovhoz. Január 26.59
N. P. Gorbunovhoz. Január 26.59
A szormovói gyárhoz. Január 26.60
V. P. Miljutyinhoz. Január 27.60
N. P. Gorbunovhoz. Január 27.61
N. P. Gorbunovhoz. Január 27.61
M. N. Pokrovszkijhoz, J. A. Litkenszhez, O. J. Smidthez. Január 28.61
S. M. Manicsarjanchoz. Január 28.62
Üzenetváltás M. I. Gljasszerrel. Január 28.62
Távmondat a Roszta moszkvai osztályának vezetőjéhez. Január 28.63
N. P. Gorbunovhoz. Január 29.64
N. P. Gorbunovhoz. Január 29.64
A. I. Guszevhez. Január 30.65
M. A. Krucsinszkijhoz. Január 31.65
Távirat a Tatár Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság Népbiztosai Tanácsának elnökéhez. Január 31.66
N. P. Gorbunovhoz. Január 31.67
M. I. Frumkinhoz. Február 1.67
D. B. Rjazanovhoz. Február 2. előtt68
Távmondat a Petrográd Kormányzósági Bizottsághoz. Február 2.68
D. B. Rjazanovhoz. Február 2.69
A. G. Gojhbarghoz. Február 2.69
V. N. Mancevhez. Február 3.70
Távirat G. K. Ordzsonikidzéhez. Február 5.71
E. M. Szkljanszkijhoz. Február 6.71
E. M. Szkljanszkijhoz. Február 6.72
N. Oszinszkijhoz. Február 6.73
Megbízás a titkárnak. Február 6.73
M. N. Pokrovszkijhoz. Február 7.74
L. B. Kraszinhoz. Február 8.74
Megbízás a titkárnak. Február 9.74
E. M. Szkljanszkijhoz. Február 12.75
A. V. Lunacsarszkijhoz. Február 14.76
Távirat a II. Hadsereg Forradalmi Katonai Tanácsához. Február 14.76
Távirat a II. Hadsereg Forradalmi Katonai Tanácsához. Február 15.77
A. G. Gojhbarghoz. Február 15.78
Az OK(b)P Központi Bizottságához. Február 15.79
N. N. Kresztyinszkijhez. Február 16.79
N. P. Gorbunovhoz. Február 17.80
N. I. Muralovhoz. Február 18.80
Távirat V. V. Schmidthez. Február 18.81
A. I. Szvigyerszkijhez. Február 18.81
A. I. Szvigyerszkijhez. Február 18.82
N. P. Brjuhanovhoz. Február 18.82
V. P. Menzsinszkijhez. Február 18.82
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Február 19.83
L. B. Kraszinhoz. Február 19.84
G. L. Sklovszkijhoz. Február 20.84
N. P. Gorbunovhoz. Február 21.85
G. V. Csicserinhez. Február 21.85
Távirat I. N. Szmirnovhoz. Február 21. vagy 22.86
I. M. Gubkin, A. I. Cevcsinszkij, I. N. Sztrizsov, N. N. Szmirnov elvtársakhoz. Február 23.86
Távirat H. G. Rakovszkijhoz. Február 24.87
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Február 25.87
Távirat H. G. Rakovszkijhoz. Február 25.90
N. P. Gorbunovhoz. Február 25.90
A. B. Halatovhoz. Február 26.91
N. A. Szemaskóhoz. Február 28.91
A. D. Cjurupához. Február91
A. D. Cjurupához. Február92
N. P. Gorbunovhoz. Február vége-március eleje92
N. P. Brjunahovhoz. Március 1.93
N. Oszinszkijhoz. Március 1.93
V. V. Fominhoz. Március 1.95
V. V. Fominhoz. Március 1.95
N. N. Kresztyinszkijhez. Március 2.96
L. D. Trockijhoz. Március 3.96
A népbiztosok kis tanácsához. Március 3.96
A. I. Rikovhoz, N. P. Brjuhanovhoz, V. V. Fominhoz, A. O. Alszkijhoz, G. V. Csicserinhez. Március 3.97
E. M. Szkljanszkijhoz. Március 3.98
Az OK(b)P Politikai Irodájához. Március 3.98
M. N. Pokrovszkijhoz. Március 4.99
L. B. Kamenyevhez. Március 5.99
G. V. Csicserinhez és L. M. Karahanhoz. Március 7.99
A. D. Cjurupához. Március 8.100
G. V. Csicserinhez. Március 9.101
L. B. Kamenyevhez és I. V. Sztálinhoz. Március 9.101
A. I. Rikovhoz. Március 10.102
I. V. Sztálinhoz és L. B. Kamenyevhez. Március 10.102
A. G. Gojhbarghoz. Március 12.103
Az OK(b)P KB Politikai Irodájának tagjaihoz. Március 13.103
A. D. Cjurupához. Március 15.104
N. A. Szemaskóhoz. Március 16.104
Távirat a petrográdi Honvédelmi Bizottsághoz. Március 17.107
Washington Vanderliphez. Március 17.107
A. A. Jofféhoz. Március 17.108
F. E. Dzerzsinszkijhez. Március 17.110
Megbízás a titkárnak. Március 18.110
A. I. Rikovhoz. Március 18.111
Az OK(b)P Központi Bizottságához. Március 18. vagy 19.111
Távirat L. B. Kraszinhoz. Március 19.111
Megbízás a titkárnak. Március 20.112
N. N. Kresztyinszkijhez. Március 20.113
J. S. Ganieckihez. Március 20.113
N. N. Kresztyinszkijhez és J. S. Ganieckihez. Március 20. és május 25. között114
Igazolás A. R. Saposnyikovnak. Március 22.114
Feljegyzés a titkárhoz. Március 23. előtt115
V. N. Kajurovhoz. Március 24.115
L. B. Kamenyevhez. Március 24.116
Megbízás a titkárnak. Március 24. vagy 25.116
N. P. Gorbunovhoz. Március 25.117
E. M. Szkljanszkijhoz. Március 25.117
Távirat G. K. Ordzsonikidzéhez. Március 25.118
A. D. Cjurupához. Március 25.118
A. I. Rikovhoz. Március 26.119
A. D. Cjurupához. Március 27.119
N. P. Brjuhanovhoz. Március 27.121
M. I. Duggan úrhoz. Március 27.121
J. A. Litkenszhez. Március 27.122
Megbízás a titkárnak. Március 27.123
F. E. Dzerzsinszkijhez. Március 27.123
L. B. Kamenyevhez. Március 27.123
J. A. Preobrazsenszkijhoz. Március 27.124
A. I. Rikovhoz. Március 27.125
Távmondat A. I. Rikovhoz. Március 28.126
L. D. Trockijhoz. Március 28-29.127
A. I. Jemsanovhoz. Március 29.127
Feljegyzés az OK(b)P Politikai Irodájának tagjaihoz a G. K. Ordzsonikidzéhez intézendő távirat tervezetével. Március 29.129
Távirat G. K. Ordzsonikidzéhez. Március 30.129
A Munka- és Honvédelmi Tanácshoz. Március 30.129
Távmondat G. I. Petrovszkijhoz és M. V. Frunzéhez. Március 30.130
G. V. Csicserinhez. Március 31.131
G. V. Csicserinhez. Március 31.131
Megbízás a titkárnak. Március vége132
Távirat L. B. Kraszinhoz. Március132
N. I. Buharinhoz. Március-április133
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Április 1.133
A. P. Szerebrovszkijhoz. Április 2.134
V. V. Schmidthez, L. D. Trockijhoz, A. D. Cjurupához, A. I. Rikovhoz, M. P. Tomszkijhoz, A. G. Sljapnyikovhoz. Április 2.136
Távirat A. P. Szerebrovszkijhoz. Április 4.137
M. N. Pokrovszkijhoz. Április 4.137
Távirat G. K. Ordzsonikidzéhez. Április 5.137
A. I. Rikovhoz. Április 5.138
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Április 5. után139
A. I. Rikovhoz. Április 6.140
A. M. Lezsavához. Április 6.141
D. I. Uljanovhoz. Április 6.142
L. B. Kamenyevhez. Április 6. után142
E. M. Szkljanszkijhoz. Április 6. után143
A. D. Cjurupához. Április 7.143
Az OK(b)P KB Szervező Irodájához. Április 7.143
A. B. Halatovhoz. Április 7.144
A. V. Lunacsarszkijhoz, M. N. Pokrovszkijhoz, J. A. Litkenszhez. Április 8.144
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Április 8.145
N. P. Gorbunovhoz. Április 8.146
Távirat V. V. Vorovszkijhoz. Április 8.146
Távirat G. K. Ordzsonikidzéhez. Április 9.147
A. V. Lunacsarszkijhoz. Április 9.148
I. I. Kutuzovhoz. Április 9.149
Távirat a jakutai szegényparaszt-konferenciához. Április 9. vagy 10.150
L. M. Hincsukhoz. Április 10. előtt151
V. M. Molotovhoz. Április 9. és 21. között151
Távirat V. V. Fominhoz. Április 10.152
D. I. Kurszkijhoz. Április 11.152
R. E. Klasszonhoz. Április 11.152
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Április 12.153
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Április 13.154
N. P. Gorbunovhoz. Április 13. vagy 14.155
L. M. Karahanhoz. Április 13. után155
L. B. Kamenyevhez. Április 14.156
A. M. Nyikolajevhoz. Április 14.156
G. L. Pjatakovhoz. Április 14.157
M. F. Vlagyimirszkijhoz. Április 14.158
Távirat M. I. Frumkinhoz és A. G. Beloborodovhoz. Április 15.158
A. D. Cjurupához. Április 15.159
V. M. Molotovhoz. Április 15.159
L. B. Kamenyevhez. Április 15.160
I. I. Radcsenkóhoz. Április 16.160
Clara Zetkinhez és Paul Levihez. Április 16.161
Távirat G. K. Ordzsonikidzéhoz. Április 17.162
V. M. Molotovhoz. Április 17.163
V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB Politikai Irodájának tagjai részére. Április 17.163
L. B. Kamenyevhez. Április 17.164
V. P. Miljutyinhoz és V. A. Avanyeszovhoz. Április 18.164
A. I. Rikovhoz, V. P. Miljutyinhoz, A. M. Lezsavához. Április 18.165
Távirat G. K. Ordzsonikidzéhez. Április 18.165
Feljegyzés N. P. Gorbunovhoz és jegyzetek A. M. Nyikolajev levelén. Április 18.166
I. V. Sztálinhoz. Április 18. vagy 19.167
J. A. Preobrazsenszkijhez. Április 19.167
A. M. Lezsavához. Április 19.168
N. A. Szemaskóhoz. Április 19.169
V. A. Avanyeszovhoz. Április 19.169
Távmondat V. N. Russzóhoz. Április 19.170
Megbízás a titkárnak és feljegyzés G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Április 19.170
Megbízás a titkárnak. Április 19.171
Az Élelmezésügyi Népbiztossághoz. Április 20.171
J. Jaroszlavszkijhoz. Április 20.172
Távirat M. I. Frumkinhoz. Április 21.172
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Április 22.173
A. B. Halatovhoz. Április 22.173
A Külügyi Népbiztossághoz és az Összoroszországi Rendkívüli Bizottsághoz. Április 22.174
N. L. Spektrorovhoz, P. L. Vojkovhoz, A. Z. Golcmanhoz, L. N. Kricmanhoz, V. G. Gromanhoz. Április 23.174
Feljegyzés L. M. Karamanhoz és távirat V. L. Kopphoz. Április 23.175
M. F. Vlagyimirszkijhoz, A. M. Lezsavához, V. P. Miljutyinhoz. Április 23.176
Megbízás a titkárnak. Április 23. után176
G. J. Zinovjevhez. Április 24.177
L. B. Kamenyevhez. Április 24.179
I. A. Tyeodorovicshoz. Április 25.180
J. S. Ganieckihez. Április 25.180
N. P. Brjunahovhoz, L. N. Kricmanhoz, M. P. Tomszkijhoz, A. I. Potyajevhez. Április 26.183
N. P. Gorbunovhoz. Április 26.183
V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB Politikai Irodájának tagjai részére. Április 26.184
A. O. Alszkijhoz. Április 26.185
V. M. Molotovhoz. Április 26.185
A. M. Lezsavához. Április 28. előtt186
F. E. Dzerzsinszkijhez. Április 29.187
L. D. Trockijhoz. Április 30.187
A. A. Burdukovhoz. Április 30.188
N. P. Brjuhanovhoz. Április vége188
L. N. Kricmanhoz. Április189
G. J. Zinovjevhez. Május 3.190
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Május 3. és 10. között190
G. J. Zinovjevhez. Május 5.191
Távirat K. J. Vorosilovhoz. Május 5.192
A Népbiztosok Kis Tanácsához. Május 5.192
J. A. Litkenszhez. Május 6.193
Megbízás a titkárnak. Május 6.193
A. V. Lunacsarszkijhoz. Május 6.193
M. N. Pokrovszkijhoz. Május 6.194
I. G. Alekszandrovhoz. Május 6.195
G. V. Csicserinhez. Május 6. és 10. között195
V. A. Szmoljanyikovhoz. Május 6. után196
Távirat V. L. Kopphoz. Május 7.196
Az Állami Kiadóhoz. Május 8.197
J. A. Litkenszhez. Május 9.197
A "Pravda" szerkesztőségéhez és az "Izvesztyija" szerkesztőségéhez. Május 9.198
L. B. Kraszinhoz. Május 9.199
L. B. Kraszinhoz. Május 10.199
N. P. Brjuhanovhoz. Május 10.199
Távirat a szovjet kormány küldöttségéhez. Május 10.200
Megbízás a Népbiztosok Tanácsa titkárának. Május 10.200
Távmondat N. Oszinszkijhoz és I. A. Tyeodorovicshoz. Május 10.201
V. M. Molotovhoz. Május 10.201
N. P. Brjuhanovhoz. Május 11.201
A Moszkva Kormányzósági Földosztályhoz. Május 11.203
A. Sz. Jenukidzéhoz. Május 11.203
D. I. Kurszkijhoz. Május 12.204
Kérdések A. I. Szvigyerszkijhez az árualapról. Május 13.204
L. B. Kamenyevhez. Május 13.205
M. I. Kalinyinhoz. Május 14. előtt205
Távmondat P. L. Vojkovhoz. Május 14.206
M. F. Szokolovhoz. Május 16.206
L. A. Fotyijevához. Május 16.211
M. F. Vlagyimirszkijhoz. Május 17.211
J. A. Litkenszhez. Május 17.212
M. V. Frunzéhoz. Május 18.212
V. M. Molotovhoz. Május 19.213
Távirat A. P. Szerebrovszkijhoz. Május 19.214
V. P. Noginhoz és N. P. Brjuhanovhoz. Május 19.214
J. A. Litkenszhez. Május 19.215
V. A. Szmoljanyinovhoz. Május 19.215
A Legfelsőbb népgazdasági Tanács elnökségéhez. Május 20.217
N. Oszinszkijhoz. Május 20.219
Megbízás a titkárnak. Május 20. és 25. között220
J. S. Unszlichthoz. Május 21.220
N. L. Mescserjakovhoz. Május 23.221
I. I. Radcsenkóhoz. Május 23.221
Feljegyzés L. A. Fotyijevához és megbízás V. A. Szmoljanyinovnak. Május 23.222
R. E. Klasszonhoz. Május 24.223
G. I. Bokijhoz. Május 24.223
G. I. Bokijhoz. Május 24.224
V. A. Szmoljanyinovhoz. Május 24.225
Megbízás a titkárnak. Május 24.225
N. A. Szemaskóhoz. Május 24.226
V. M. Molotovhoz. Május 25.226
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Május 25.227
M. F. Vlagyimirszkijhoz. Május 25.228
N. P. Brjuhanovhoz. Május 25.229
B. D. Vigiljovhoz. Május 25.230
N. P. Gorbunovhoz. Május 25.230
A. B. Halatovhoz. Május 26.231
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Május 26.232
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Május 26.233
Távirat A. P. Szerebrovszkijhoz. Május 26.234
V. M. Molotovhoz. Május 26.234
V. M. Molotovhoz. Május 26.234
I. T. Szmilgához. Május 27.235
Távirat F. E. Dzerzsinszkijhez. Május 27.236
Távirat a Petrográdi Területi Gazdasági Tanácshoz, a Szakszervezeti Tanácshoz és a Végrehajtó Bizottsághoz. Május 27.236
V. A. Szmoljanyinovhoz. Május 27. vagy 28.237
Direktívák az "Algemba"-Bizottságnak (Emlékezetből rekonstruálva). Május 28.237
Távmondat K. B. Radekhez és G. J. Zinovjevhez. Május 28.238
K. B. Radekhez. Május 29.239
V. A. Szmoljanyinovhoz. Május 29.239
A. B. Halatovhoz. Május 29.240
V. A. Szmoljanyinovhoz. Május 29.240
A. O. Alszkijhoz. Május 29.241
J. H. Lutovinovhoz. Május 30.242
V. A. Szmoljanyinovhoz. Május 30.248
E. M. Szkljanszkijhoz. Május 30.248
A. O. Alszkijhoz. Május 30.249
Távmondat N. P. Brjuhanovhoz. Május 30.249
V. A. Szmoljanyinovhoz. Május 31.250
Távmondat J. S. Unszlichthoz, V. V. Fominhoz, N. P. Brjuhanovhoz. Május 31.250
G. K. Koroljovhoz. Május 31.251
G. D. Cjurupához. Május 31.252
A Posta- és Távíróügyi Népbiztossághoz. Május 31.252
M. P. Pavlovicshoz. Május 31.253
I. T. Szmilgához. Május 31.254
V. A. Szmoljanyinovhoz. Május 31.255
N. P. Gorbunovhoz. Május 31.255
Utasítás a népbiztosságoknak. Május 31.256
V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB Politikai Irodájának tagjai részére. Május 31.256
J. A. Litkenszhez. Május vége257
A. M. Lezsavához és A. I. Ritkovhoz. Május 257
V. A. Avanyeszovhoz. Május258
L. B. Kraszinhoz. Június előtt258
E. M. Szkljanszkijhoz. Május-június első fele259
V. M. Molotovhoz. Június 1.259
V. A. Avanyeszovhoz. Június 1.260
Az "Izvesztyija Vcik" szerkesztőségéhez. Június 1.261
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Június 2.261
Távmondat J. S. Unszlichthoz. Június 2.262
A. O. Alszkijhoz. Június 3.263
E. M. Szkljanszkijhoz. Június 3.264
I. M. Gubkinhoz. Június 3.264
G. L. Sklovszkijhoz. Június 3.265
V. M. Molotovhoz. Június 4. előtt266
G. L. Sklovszkijhoz. Június 4.266
Megbízás a titkárnak. Június 4.267
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Június 4.267
V. M. Molotovhoz. Június 4.268
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Június 5.269
M. I. Frumkinhoz. Június 5.270
A. M. Lezsavához. Június 5.272
I. I. Radcsenkóhoz. Június 5.274
R. E. Klasszonhoz. Június 5.275
J. A. Preobrazsenszkijhez. Június 5.275
V. A. Avanyeszovhoz. Június 5.276
V. A. Szmoljanyinovhoz. Június 5. vagy 6.277
Feljegyzés L. A. Fotyijevához és távirat I. A. Szammerhoz. Június 6.278
A. M. Lezsavához. Június 6.279
V. A. Szmoljanyikovhoz. Június 6.279
N. P. Gorbunovhoz. Június 6.280
I. I. Radcsenkóhoz. Június 7.280
P. I. Sztucskához. Június 7.282
N. P. Gorbunovhoz. Június 7.282
V. M. Molotovhoz. Június 7.283
V. M. Molotovhoz. Június 7. után283
Egy V. M. Molotovhoz intézett levélből. Június 10. előtt284
I. M. Gubkinhoz. Június 10.285
J. M. Jurovszkijhoz. Június 10.285
Megjegyzések a Kommunista Internacionálé III. Kongresszusa elé terjesztendő taktikai tézisek tervezéséhez. Június 10.286
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Június 10.291
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Június 11.292
V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB titkársága részére. Június 11.293
G. J. Zinovjevhez. Június 11.294
A népbiztosok kis tanácsához. Június 11.295
N. P. Gorbunovhoz. Június 12.295
J. A. Litkenszhez. Június 14.296
J. A. Litkenszhez. Június 14.297
J. Larinhoz. Június 14. és 18. között298
Wilhelm Koenenhez, August Thalheimerhez, Paul Frölichhez. Június 16.298
N. P. Gorbunovhoz. Június 16.299
P. A. Bogdanovhoz. Június 16.299
V. A. Szmoljanyinovhoz. Június 16.300
V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB Politikai Irodájának tagjai részére. Június 17.300
Megbízás a titkárnak és levél M. I. Kalinyinhoz, A. Sz. Jenukidzéhez, D. I. Kurszkijhoz, F. E. Dzerzsinszkijhez, Június 17.301
Távirat G. K. Ordzsonikidzéhez. Június 18.301
V. M. Molotovhoz. Június 18.302
Megbízás a titkárnak. Június 19.302
E. M. Szkljanszkijhoz. Június 19.303
D. I. Kurszkijhoz. Június 20.303
A londoni szovjet kereskedelmi küldöttségnek küldendő távirat tervezete. Június 20. és július 2. között304
A. O. Alszkijhoz. Június 21. előtt304
M. I. Frumkinhoz. Június 21.305
A. M. Lezsavához. Június 21.305
A. I. Rikovhoz. Június 21.306
N. P. Brjuhanovhoz, P. L. Vojkovhoz, L. M. Hincsukhoz. Június 21.307
I. A. Tyeodorovicshoz. Június 21.307
Megbízás a titkárnak. Június 21.308
L. K. Martyenszhez. Június 22.309
M. V. Rikunovhoz. Június 22.310
A Népbiztosok Kis Tanácsához. Június 22.310
Michel Kneler-hez. Június 22. és július 3. között311
M. M. Litvinovhoz. Június 23.311
V. L. Kopphoz. Június 23.312
Távirat G. L. Pjatakovhoz. Június 24.312
V. R. Menzsinszkijhez. Június 24.313
G. I. Bokijhoz. Június 25.313
M. I. Frumkinhoz. Június 25.314
V. D. Kajszarovhoz és I. I. Ionovhoz. Június 25.314
Ismeretlen címzetthez. Június 25.315
A. Sz. Jenukidzéhez. Június 25.316
F. M. Krzsizsanovszkijhoz. Június 25.316
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Június 25.317
Megbízás a titkárnak. Június 25.317
Mellékletek
Távirat a Krím forradalmi bizottságaihoz. 1920. november 19.321
Távirat valamennyi kormányzósági végrehajtó bizottsághoz, kormányzósági erdőgazdasági bizottsághoz, vasúti fabeszerzési bizottsághoz, a munka- és honvédelmi tanács tüzelőanyagmegbízottaihoz. 1920. november 24.322
Távirat valamennyi kormányzósági végrehajtó bizottsághoz.1920. december 8.323
Távirat a vlagyikavkazi forradalmi bizottsághoz. 1920. december 18.324
Távirat M. V. Frunzéhoz, a haderő parancsnokához, K. A. Avkszentyevszkij-hez, A. M. Posztnyikovhoz, Ukrajna összes pályaudvar-parancsnokaihoz, vonalszakasz-parancsokaihoz, a 4., a 6. hadsereg és az I. lovashadsereg parancsokaihoz, A. I. Jegorovhoz, a kievi körzet csapatainak parancsokához. 1920. december 25.325
Távirat Mustafa Kemalhoz. 1921. január 7.326
Igazolás Louise Bryant (Reed) részére. 1921. január 12.327
A svéd Vöröskereszt Központi Bizottságához. 1921. február 2.327
Távirat az összes kormányzósági végrehajtó bizottságok, kormányzósági forradalmi bizottságok, a szibériai forradalmi bizottság, a baskíriai forradalmi bizottság, a kirgíziai forradalmi bizottság, a turkesztáni forradalmi bizottság, a tatár forradalmi bizottság, az azerbajdzsáni forradalmi bizottság elnökéhez. 1921. február 3.329
Távirat M. I. Frumkinhoz. 1921. február 15.330
Távirat M. I. Frumkinhoz és Sz. D. Markovhoz. 1921. február 16.331
Távirat P. K. Kaganovicshoz. 1921. február 16.332
Távirat I. T. Szmilgához. 1921. február 18.333
Távirat H. G. Rakovszkijhoz. 1921. február 23.333
Távirat a Csuvas autonóm terület végrehajtó bizottságához. 1921. február 24.334
Távirat a krími forradalmi bizottsághoz. 1921. február 26.335
Távirat a Vjatka kormányzósági élelmezési bizottsághoz, kormányzósági végrehajtó bizottsághoz, az OK(b)P kormányzósági bizottságához. 1921. február 27. előtt335
Távirat az Ufa kormányzósági végrehajtó bizottság elnökéhez. 1921. március 1.336
Távirat az összes kormányzósági végrehajtó bizottságok elnökeihez és kormányzósági szakszervezeti tanácsok elnökeihez. 1921. március 20.337
Távirat az összes kormányzósági népgazdasági tanácsokhoz és iparirodákhoz. 1921. március 21.338
Távirat az Asztrahany kormányzósági munkaügyi bizottsághoz. 1921. március 25.340
Távirat a kormányzósági végrehajtó bizottságok elnökeihez, a kormányzósági forradalmi bizottságok elnökeihez, a szibériai forradalmi bizottság elnökéhez, a délkeleti, az uráli munkahadsereg tanácsának elnökéhez, a baskíriai, a kirgíziai, a tatár, a hegyi, az ukrajnai és a turkesztáni köztársasághoz. 1921. április 1.340
Szikratávirat az összes kormányzósági vetési bizottságokhoz. 1921. április 11.341
Távirat M. I. Frumkinhoz. 1921. április 12.342
Üzenet Amanullah khánhoz, Afganisztán emírjéhez. 1921. április 20. után343
Az Állami Kiadóhoz. 1921. április 28.345
Távirat M. I. Frumkinhoz és a szibériai élelmezési bizottsághoz. 1921. április 28.346
Valamennyi területi gazdasági tanácshoz. 1921. április 29.347
Távirat valamennyi kormányzósági gazdasági tanácskozáshoz. 1921. május 4.347
Távirat a szibériai forradalmi bizottsághoz és a szibériai élelmezési bizottsághoz. 1921. május 4.348
Távirat I. N. Szmirnovhoz. 1921. május 6.349
Távirat K. G. Makszimovhoz. 1921. május 6.350
Távirat a szovjet kormány küldöttségéhez. 1921. május 7.350
Távirat M. I. Frumkinhoz. 1921. május 21.351
A Legfelsőbb Népgazdasági Tanács elnökségéhez. 1921. május 24.351
Távirat a szibériai élelmezési bizottsághoz és a Szemipalatyinszk kormányzósági élelmezési bizottsághoz. 1921. május 27.352
Távirat az összes kormányzósági végrehajtó bizottságokhoz, a szibériai forradalmi bizottsághoz, a buharai forradalmi bizottsághoz és az összes kormányzósági élelmezési bizottságokhoz, a turkesztáni élelmezési bizottsághoz. 1921. május 28.353
Távirat a Nyizsnyij Novgorod kormányzósági gazdasági tanácskozáshoz. 1921. június 2.354
Távirat az összes kormányzósági végrehajtó bizottságok elnökeihez. 1921. június 3.355
Távirat a kormányzósági végrehajtó bizottságok elnökeihez. 1921. június 4.356
Távirat a Nyizsnyij Novgorod kormányzósági végrehajtó bizottsághoz. 1921. június 8.357
Távirat az OK(b)P KB szibériai irodájához. 1921. június 13.358
Távmondat A. B. Halatovhoz, V. V. Fominhoz, A. A. Andrejevhez és A. O. Alszkijhoz. 1921. június 14.359
N. B. Ejszmonthoz. 1921. június 24.360
A munkaügyi népbiztossághoz. 1921. június 25.361
Mutatók
V. I. Lenin e kiadás korábbi köteteiben felvett leveleinek és táviratainak jegyzéke365
V. I. Lenin eddig meg nem került leveleinek jegyzéke367
Jegyzetek370
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója361
Névmutató472
Tárgymutató515
Képmellékletek
V. I. Lenin - 1921.
Levél M. N. Pokrovzskijhoz - 1920. december 5.27
A W. Vanderliphez írt levél első oldala. - 1921. március 17.105
Feljegyzés I. A. Tyeodorovicshoz. - 1921. áprlis 25.181
Az M. F. Szokolovhoz írt levél első oldala - 1921. május 16.207
53. kötet
Előszó
1921
Távirat a szamarkandi kommunistákhoz. Június 27.1
Valamennyi népbiztoshoz vagy helyettesükhöz. Június 27.2
A turkesztáni köztársaság népbiztosainak tanácsához és élelmezésügyi népbiztosságához. Június 27.2
A posta- és távíróügyi népbiztossághoz. Június 27.3
Távirat H. G. Rakovszijhoz, M. K. Vlagyimirovhoz, az UK(b)P központi bizottságához. Június 28.3
I. A. Tyeodorovicshoz. Június 28.4
A Rumjancev Múzeumhoz. Június 28.5
Távirat G. K. Ordzsonikidzéhez. Június 29.5
N. P. Gorbunovhoz. Június 30.6
B. Sz. Sztomonyakovhoz. Június 30.6
Távmondat A. M. Lezsavához. Június 30.7
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Július 2.7
J. S. Unszlichthoz. Július 4. és 7. között10
Megbízás L. A. Fotyijevának. Július 4. és 9. között11
Távirat G. K. Ordzsonikidzéhez. Július 4.11
Üzenetváltás Bohumír Smerallal. Július 5.12
Az OK(p)P KB politikai irodájához. Július 5.13
V. D. Kajszarovhoz. Július 6.13
G. V. Csicserinhez. Július 6. vagy 7.13
G. V. Csicserinhez. Július 7.14
Legfelsőbb Népgazdasági Tanács, Élelmezésügyi Népbiztosság, Állami Tervbizottság, Munkás-Paraszt Felügyelet, Összoroszországi Központi Szakszervezeti Tanács. Július 7.14
V. M. Molotovhoz. Július 7.15
A. I. Rikovhoz és V. M. Molotovhoz. Július 7.15
A Komintern III. Kongresszusa taktikai bizottságának ülésén részvevőkhöz. Július 7.16
Joseph France-hoz. Július 8.17
Jelzések egy veszjegonszki táviraton és feljegyzés a titkárhoz. Július 8.17
L. A. Fotyijevához. Július 8.18
V. Sz. Dovgalevszkijhez. Július 8.19
P. A. Bogdanovhoz. Július 8.19
G. J. Zinovjevhez az OK(b)P KB politikai irodájának tagjai részére. Július 9.20
N. P. Brjuhanovhoz. Július 10.20
I. T. Szmilgához. Július 10.21
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Július 10.22
N. P. Brjuhanovhoz, A. M. Lezsavához és V. A. Avanyeszovhoz. Július 11.23
I. T. Szmilgához. Július 11.23
V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB politikai irodája részére. Július 11.24
F. A. Rothsteinhez. Július 11.24
V. A. Szmoljanyinovhoz. Július 11.25
A. I. Rikovhoz. Július 12.25
Feljegyzések a titkárokhoz. Július 12.26
L. D. Gribanovához26
L. A. Fotyijevához27
R. A. Petersonhoz. Július 12.27
N. A. Szemaskóhoz. Július 12.28
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Július 12.28
A. D. Cjurupához. Július 12. és 16. között29
A. A. Korosztyeljovhoz. Július 13.29
Megbízás L. A. Fotyijevának és levél P. A. Bodganovhoz, I. T. Szmilgához, G. M. Krzsizsanovszkijhoz, A. I. Rikovhoz. Július 13.30
L. A. Fotyijevához. Július 13.30
M. M. Biorogyinhoz. Július 13.31
Távmondat A. G. Schlichterhez. Július 13.32
Megbízás a titkárnak és feljegyzés A. Sz. Jenukidzéhez. Július 13.32
Távmondat A. I. Rikovhoz és V. M. Molotovhoz. Július 13.33
V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB politikai irodájának tagjai részére. Július 13.33
G. L. Sklovszkijhoz. Július 13. és 19. között34
Megbízás L. A. Fotyijevának és távmondat V. A. Avanyeszovhoz, A. Sz. Jenukidzéhez, A. J. Belenykijhez. Július 013.34
A népbiztosok kis tanácsa elnökéhez vagy helyetteséhez. 35
A. A. Korosztyeljovhoz. Július 15.35
A népbiztosok kis tanácsa elnökéhez. Július 15.36
F. E. Dzerzsinszkijhez, J. S. Unszlichthoz. Július 15.37
L. B. Kraszinhoz. Július 15.37
G. V. Csicserinhez. Július 15.37
Kiegészítés a France-ról írt leveléhez. Július 15.38
I. T. Szmilgához. Július 15.39
L. B. Kraszinhoz. Július 16.39
G. V. Csicserinhez. Július 16.40
Megbízás a titkárnak. Július 17. előtt40
Távmondat T. L. Akszelrodhoz. Július 17.40
Távmondat P. A. Bodganovhoz. Július 17.41
Távmondat G. D. Cjurupához. Július 17.42
Távmondat L. B. Kraszinhoz. Július 17.42
Távmondat I. I. Szkvorcov-Sztyepanovhoz. Július 17.43
Távirat G. K. Ordzsonikidzéhez. Július 17.43
A Rogozsszko-Szimonovszkiji Szovjet elnökségéhez. Július 17.44
Távirat a Szimbirszki kerületi szovjetkongresszushoz. Július 18. vagy 19.44
Megbízás a titkárnak és távirat Polonszkijhoz. Július 19.47
Távmondat M. I. Kalinyinhoz és L. B. Kamenyevhez. Július 19.47
Megbízás a titkárnak és feljegyzés L. G. Levinhez. Július 19.48
Válaszok G. Szaid-Galijev levelére. Július 20.49
Távmondat B. Sz. Sztomonyakovhoz. Július 20.50
A szénipari főigazgatósághoz. Július 20.51
L. B. Kraszinhoz és V. Sz. Dovgalevszkijhez. Július 20.51
M. I. Frumkinhoz. Július 20.52
Gorki falu polgáraihoz. Július 20.52
Richard Müllerhez és Heinrich Malzahnhoz. Július 20.53
I. Sz. Lobacsevhez, A. I. Rikovhoz. Július 20.54
G. V. Csicserinhez. Július 20.54
V. A. SZmoljanyinovhoz. Július 21.55
J. M. Sztyeklovhoz, M. I. Uljanovához, V. A. Karpinszkijhoz, G. I. Kruminhoz. Július 21.55
Távmondat a sajtóközponthoz. Július 21.56
Távmondat M. I. Kalinyinhoz, A. Sz. Jenukidzéhez, V. A. Szmoljanyinovhoz. Július 21.57
Távmondat A. I. Rikovhoz. Július 22.58
V. M. Bazsanovhoz, Sz. A. Gecovhoz. Július 22.58
L. A. Fotyijevához. Július 23.59
V. A. Szmoljanyinovhoz. Július 23. és 25. között59
M. A. Krucsinszkijhoz. Július 23.60
Az OK(b)P KB politikai irodájához. Július 23.60
A Szövetkezeti Központ vezetőségéhez és megbízás L. A. Fotyijevának. Július 24.61
Jelzések egy inzai táviraton és feljegyzés N. P. Brjuhanovhoz, V. A. Avanyeszovhoz, V. M. Molotovhoz. Július 24.62
A. I. Potyajevhez, V. A. Avanyeszovhoz. Július 24.62
A. I. Potyajevhez. Július 24.63
N. P. Brjuhanovhoz. Júliuus 24.64
V. A. Szmoljanyinovhoz. Július 24.64
I. P. Babkinhoz. Július 24.65
A. I. Rikovhoz. Július 24.65
V. M. Molotovhoz. Július 24.66
N. Oszinszkijhoz. Július 24. után66
Távmondat V. A. Szmoljanyinovhoz. Július 25.67
Távmondat V. M. Molotovhoz. Július 25.67
Távmondat L. B. Kraszinhoz. Július 25.68
Távmondat N. L. Mescserjakovhoz. Július 25.68
G. V. Csicserinhez. Július 25.69
Távmondat V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB politikai irodája részére. Július 25.69
G. V. Csicserinhez. Július 25.70
Távmondat L. B. Kraszinhoz. Július 25.70
G. V. Csicserinhez. Július 25.71
A. A. Korosztyeljovhoz. Július 26.71
M. M. Borogyinhoz. Július 26.72
L. B. Kraszinhoz. Július 26.73
Jelzések V. D. Kajszarov levelén és feljegyzésén V. A. Szmoljanyinovhoz. Július 26.74
A. I. Rikovhoz. Július 27.74
V. A. Szmoljanyinovhoz. Július 27.75
Beszélgetés közvetlen vonalon M. K. Vlagyimirovval és P. I. Popovval. Július 28.75
Az OK(b)P KB politikai irodájához. Július 28.76
Távmondat a Központi Statisztikai Hivatalhoz. Július 28.79
G. J. Zinovjevhez. Július 28.80
L. B. Kraszinhoz. Július 28.81
Jelzések a Dél-Oroszországi Telepesek Szövetségének nyilatkozatán és feljegyzésén V. A. Szmoljanyinovhoz. Július 29.82
L. M. Hincsukhoz. Július 29.82
V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB politikai irodájának tagjai részére. Július 29.83
A. G. Schlichterhez. Július 29.84
V. M. Molotovhoz. Július 29.84
V. M. Molotovhoz. Július 29.85
Távmondat a Moszkva Kormányzósági Kommuna elnökéhez. Július 30.85
V. A. Szmojanyinovhoz. Július 30.86
Megbízás a titkárnak. Július 30.86
L. B. Kraszinhoz. Július 30.86
V. A. Szmoljanyinovhoz. Július 30.87
F. E. Dzerzsinszkijhez. Július 30.87
L. D. Trockijhoz. Július 30.88
N. A. Reszkéhez. Július 31.88
L. B. Kamenyevhez. Július vége vagy augusztus eleje89
Távmondat N. N. Vaskohoz. Augusztus 1.90
G. I. Mjasznyikovhoz. Augusztus 1.91
Távmondat V. A. Antonov-Ovszejenkóhoz. Augusztus 1.91
V. V. Adoratszkijhoz. Augusztus 2.92
V. D. Boncs-brujevicshez. Augusztus 2.93
L. K. Martyenszhez. Augusztus 2.94
Távirat M. L. Ruhimovicshoz. Augusztus 2.95
Távmondat a Központi Statisztikai Hivatal helyettes vezetőjéhez. Augusztus 2.95
Távmondat T. L. Akszelrodhoz. Augusztus 2.96
V. A. Szmoljanyinovhoz. Augusztus 2.96
G. V. Csicserinhez. Augusztus 3.97
A. V. Lunacsarszkijhoz. Augusztus 3.97
M. N. Pokrovszkijhoz. Augusztus. 3.98
M. I. Frumkinhoz. Augusztus 4.98
Távmondat V. a. Szmoljanyinovhoz. Augusztus 4.99
Távmondat V. M. Molotovhoz az OK(b)P politikai irodájának tagjai részére. Augusztus 4.100
Szikratávirat valamennyi kormányzósági és kerületi gazdasági tanácskozáshoz. Legkorábban augusztus 4.100
Megbízás a titkárnak. Augusztus 5.101
Távmondat L. B. Kraszinhoz. Augusztus 5.102
A. I. Potyajevhez. Augusztus 5.102
Távirat N. M. Knyipovicshoz. Augusztus 5.103
L. B. Kamenyevhez az OK(b)P KB politikai irodájának tagjai részére. Augusztus 5.103
N. P. Gorbunovhoz. Augusztus 5.104
V. A. Szmoljanyinovhoz. Augusztus 5.104
Távmondat F. E. Dzerzsinszkijhez. Augusztus 5.105
Távmondat G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Augusztus 5.105
V. A. Szmoljanyinovhoz és a Munka- éa Honvédelmi Tanács tagjaihoz. Augusztus 5.106
V. sz. Dovgalevszkijhez. Augusztus 6.107
Beszélgetés közvetlen vonalon M. K. Vlagyimirovval. Augusztus 6.108
Megbízás a titkárnak. Augusztus 6.109
K. M. Svedcsikovhoz. Augusztus 6.109
Távmondat V. A. Szmoljanyinovhoz. Augusztus 6.110
A földművelésügyi népbiztossághoz és az állami kiadóhoz. Augusztus 7.110
M. P. Tomszkijhoz. Augusztus 7.111
G. I. Szafarovhoz. Augusztus 7.112
Távmondat N. F. Preobrazsenszkijhez. Augusztus 7.113
Feljegyzés a titkárhoz. Augusztus 8.113
A népbiztosok kis tanácsához. Augusztus 8-19.114
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Augusztus 9.115
G. I. Bokijhoz. Augusztus 9.115
A. M. Gorkijhoz. Augusztus 9.116
Jegyzetek B. Sz. Sztomonyakov szikratáviratán és megbízás a titkárnak. Augusztus 11.117
V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB politikai irodája részére. Augusztus 11.118
Távmondat G. V. Csicserinhez. Augusztus 11.119
G. J. Zinovjevhez. Augusztus 11.119
P. A. Bogdanovhoz. Augusztus 11.120
Távmondat P. A. Bogdanovhoz. Augusztus 11.120
L. A. Fotyijevához. Augusztus 11.121
V. M. Molotovhoz. Augusztus 11.122
L. A. Tyeodorovicshoz. Augusztus 12.122
Távmondat L. B. Kraszinhoz. Augusztus 12.123
Távirat az OK(b)P Perm Kormányzósági Bizottságához. Augusztus 12.123
G. V. Csicserinhez és L. B. Kamenyevhez. Augusztus 13.124
Levél G. J. Zinovjevhez és megbízás a titkárnak. Augusztus 13.125
F. A. Rothsteinhez. Augusztus 13.128
A. Sz. Kiszeljovhoz. Augusztus 13.129
A. Sz. Kiszeljovhoz. Augusztus 13.129
J. A. Preobrazsenszkijhez. Augusztus 143.130
A. M. Lezsavához. Augusztus 14.130
L. A. Fotyijevához. Augusztus 15.130
Levél P. I. Popovhoz és megbízás a titkárnak. Augusztus 16.131
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Augusztus 16.133
Az "Izvesztyija" és a "Pravda" szerkesztőségéhez és V. N. Ipatyévhez. Augusztus 17.134
M. I. Frumkinhoz, V. A. Avanyeszovhoz és I. V. Sztálinhoz. Augusztus 17.135
Távmondat I. Sz. Lobacsevhez. Augusztus 17.136
Távirat P. L. Lapinskihoz. Augusztus 17.136
Távmondat a titkárhoz. Augusztus 17.136
Távirat M. K. Vlagyimirovhoz. Augusztus 17.137
Távmondat N. P. Brjuhnovhoz. Augusztus 17.138
Távirat a Kormányzósági Végrehajtó Bizottságokhoz a villamosítási osztályok részére. Augusztus 18.138
Távirat V. A. Szmoljanyinovhoz. Augusztus 18.139
I. V. Sztálinhoz. Augusztus 19.139
L. A. Fogyijevához. Augusztus 19.140
J. S. Unszlichthoz. Augusztus 19.140
J. S. Unszlichthoz. Augusztus 19.141
P. I. Popovhoz. Augusztus 20.141
Üzenetváltás L. B. Kraszinnal. Augusztus 22. előtt142
Távmondat G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Augusztus 22.143
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Augusztus 22.143
Távmondat G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Augusztus 22.144
Levél I. T. Szmilgához és megbízás a titkárnak. Augusztus 22.145
V. A. Szmoljanyinovhoz. Augusztus 23.147
Távmondat G. M. Krzsizsanovszkijhoz és megbízás a titkárnak. Augusztus 23.147
V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB Politikai Irodája részére. Augusztus 23.148
Távmondat V. A. Szmoljanyinovhoz. Augusztus 23.149
Távmondat az OK(b)P KB Politikai Irodájának tagjaihoz. Augusztus 23.149
Megjegyzés N. N. Jakovlev levelén és feljegyzés J. S. Unszlichthoz. Augusztus 23.150
Feljegyzés L. A. Fotyijevához és levél Rákosi Mátyáshoz, K. B. Radekhoz, J. S. Unszlichthoz, B. I. Reinsteinhez. Augusztus 23.150
I. V. Sztálinhoz és az OK(b)P KB Politikai Irodájának valamennyi tagjához. Augusztus 26.151
Távmondat A. V. Lunacsarszkijhoz. Augusztus 26.153
Bhupendranath Dattához. Augusztus 26.153
A Népbiztosok Kis Tanácsához. Augusztus 27.153
Az OK(b)P KB szervező irodájához. Augusztus 29.154
Távirat V. N. Kajurovhoz. Augusztus 30.154
Távmondat V. A. Szmoljanyinovhoz. Augusztus 30.155
V. A. Szmoljanyinovhoz. Augusztus 30.156
V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB Politikai Irodája tagjai részére. Augusztus 30.156
Jegyzetek R. E. Klasszon levelén és megbízás a titkárnak. Augusztus 31.156
R. E. Klasszonhoz. Augusztus 31.158
V. A. Szmoljanyinovhoz. Augusztus 31.159
V. A. Adoratszkijhoz. Augusztus 31.159
V. V. Adoratszkijhoz. Augusztus 31.160
V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB Politikai Irodájának tagjai részére. Augusztus 31.160
Feljegyzés Varga Jenőhöz és tézisek egy nemzetközi munkásmozgalmi tájékoztató szolgálat megszervezéséről. Augusztus 31.161
Levél P. I. Popovhoz és megbízás a titkárnak. Szeptember 1.163
Feljegyzés V. A. Szmoljanyinovhoz és távmondat P. A. Bogdanovhoz. Szeptember 1.166
V. M. Molotovhoz. Szeptember 1.166
V. A. Szmoljanyinovhoz. Szeptember 1.167
V. A. Szmoljanyinovhoz. Szeptember 1.167
Feljegyzés A. Sz. Jenukidzéhez és levél a perzsa kézművesekhez. Szeptember 1.168
V. A. Szmoljanyinovhoz. Szeptember 1.168
G. V. Csicserinhez. Szeptember 1.169
V. A. Szmoljanyinovhoz. Szeptember 1.169
Varga Jenőhöz. Szeptember 1.169
Jelzések G. O. Graftio levelén és megbízások N. P. Gorbunovnak. Szeptember 2.170
Jegyzetek N. N. Kresztyinszkij jelentésén és megbízások N. P. Gorbunovnak. Szeptember 2.171
Távmondat I. N. Boriszovhoz. Szeptember 2.173
A. I. Dogadovhoz és V. V. Kujbisevhez. Szeptember 2.174
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 2.174
Levél V. Sz. Dovgalevszkijhez és megbízás a titkárnak. Szeptember 2.175
Az OK(b)P KB politikai irodájának tagjaihoz. Szeptember 2.176
G. V. Csicserinhez. Szeptember 2.176
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 3.176
Levél D. I. Kurszkijhoz és megbízás a titkárnak. Szeptember 3.179
Feljegyzés N. P. Brjuhanovhoz és távirat H. G. Pesztunhoz. Szeptember 3.180
Feljegyzés V. A. Szmoljanyinovhoz és levél N. M. Knyipovicshoz. Szeptember 3.181
V. A. Szmoljanyinovhoz. Szeptember 3.182
Feljegyzés a titkárhoz. Szeptember 3.182
G. D. Cjurupához. Szeptember 3.183
N. P. Gorbunovhoz és V. A. Szmoljanyinovhoz. Szeptember 3.183
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 3.184
A Komintern Végrehajtó Bizottságának titkárához. Szeptember 3.184
V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB politikai irodája részére. Szeptember 4.185
V. A. Szmoljanyinovhoz. Szeptember 4.185
V. A. Szmoljanyinovhoz. Szeptember 4.186
Távirat M. K. Vlagyimirovhoz. Szeptember 4.186
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 4.187
Feljegyzés V. M. Molotovhoz és megbízás a titkárnak. Szeptember 4.187
V. P. Oborinhoz. Szeptember 4.188
J. I. Moiszejevhez. Szeptember 4.189
Távmondat G. V. Ciperovicshoz és I. I. Lepszéhez. Szeptember 5.190
A Központi Bizottsághoz, N. I. Szolovjovhoz, a statisztikai osztály vezetőjéhez. Szeptember 5.190
A. O. Alszkijhoz. Szeptember 5.191
J. I. Visnyakhoz. Szeptember 5.192
G. V. Csicserinhez. Szeptember 5.193
A. O. Alszkijhoz. Szeptember 7.194
V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB Politikai Irodájának tagjai részére. Szeptember 7.194
G. J. Zinovjevhez. Szeptember 8.195
V. A. Szmoljanyinovhoz. Szeptember 8.195
Távmondat a Legfelsőbb Népgazdasági Tanács elnökségéhez. Szeptember 8.196
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 9.196
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 11.197
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 11.198
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 11.198
Feljegyzés a titkárhoz. Szeptember 11.198
Feljegyzés N. P. Gorbunovhoz és levél A. Sz. Kiszeljovhoz. Szeptember 11.199
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 11.199
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 11.200
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Szeptember 11.200
Jegyzetek a Moszkvai Szovjetnek az állami ellátásra átállítandó vállalatokról és intézményekről szóló tájékoztatásán és megbízás N. P. Gorbunovnak. Szeptember 11.201
Távirat valamennyi területi és kormányzósági gazdasági tanácskozáshoz. Szeptember 12.202
A Legfelsőbb Népgazdasági Tanács villamosítási osztályához. Szeptember 12.202
Sz. Sz. Danyilovhoz. Szeptember 12.203
A. V. Lunacsarszkijhoz. Szeptember 12.203
A Népbiztosok Kis Tanácsához. Szeptember 12. és 15. között204
A. A. Jofféhoz. Szeptember 13.204
Levél a Koncessziós Bizottsághoz és megbízás N. P. Gorbunovnak. Szeptember 13.206
Távirat J. V. Lomonovszovhoz. Szeptember 13.207
E. M. Szkjanszkijhoz. Szeptember 13.207
N. P. Gorbunovhoz vagy V. A. Szmoljanyinovhoz. Szeptember 13.208
N. A. Szemaskóhoz. Szeptember 13.208
A Népbiztosok Tanácsának irodája főnökségéhez. Szeptember 13.209
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 13.209
N. Oszinszkijhoz. Szeptember 14.210
L. B. Kraszinhoz. Szeptember 14.211
I. I. Radcsenkóhoz. Szeptember 15.211
M. M. Litvinovhoz. Szeptember 15.212
A. Sz. Kiszeljovhoz. Szeptember 15.212
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 16.213
V. M. Molotovhoz. Szeptember 16.213
G. V. Csicserinhez. Szeptember második fele213
A. I. Rikovhoz. Szeptember 17.214
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 17.214
V. A. Szmoljanyinovhoz. Szeptember 17.215
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 19.215
A Kirszanovi Kerületi Gazdasági Tanácskozáshoz. Szeptember 19.216
A Krasznojarszki Kerületi Gazdasági Tanácskozáshoz. Szeptember 19.216
N. P. Brjuhanovhoz. Szeptember 19.217
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 19.217
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 19.218
J. Z. Volkovhoz. Szeptember 19.219
V. V. Kujbisevhez. Szeptember 19.219
I. I. Mirosnyikovhoz. Szeptember 19.221
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 20.221
V. V. Adoratszkijhoz. Szeptember 20.222
Az OK(b)P Politikai Irodájának tagjaihoz. Szeptember 20.223
V. V. Fominhoz, N. P. Brjuhanovhoz és Feliksz Konhoz. Szeptember 22.223
Távirat valamennyi kormányzósági végrehajtó bizottsághoz. Szeptember 22.223
Az OK(b)P KB szervező irodájához. Szeptember 22.225
V. A. Avanyeszovhoz. Szeptember 23.225
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 23.226
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 23.226
G. K. Ordzsonikidzéhez. Szeptember 23.227
D. B. Rjazanovhoz. Szeptember 23.227
A Hidraulikus Tőzegkitermelési Igazgatóság külföldi megrendeléseit elhelyező Ideiglenes Berlini Bizottság tagjaihoz. Szeptember 24.227
G. J. Zinovjevhez. Szeptember 24.228
Távirat I. N. Szmirnovhoz. Szeptember 24.229
G. K. Ordzsonkidzéhez. Szeptember 26.230
Távirat N. N. Narimanovhoz. Szeptember 26.230
V. Sz. Dovgalevszkijhez. Szeptember 26.231
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 26.231
K. B. Radekhoz. Szeptember 26.232
I. K. Jezsovhoz. Szeptember 27.233
Távirat L. K. Martyenszhez. Szeptember 27.234
Távirattervezet háromhetes tűzifa-elszállítási kampány megszervezéséről és megbízás a titkárnak. Szeptember 27.235
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 27.237
M. I. Frumkinhoz. Szeptember 27.237
I. V. Sztálinhoz. Szeptember 27.238
I. T. Szmilgához. Szeptember 28.238
G. K. Ordzsonikidzéhez. Szeptember 28.238
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 28.239
Feljegyzés az OK(b)P Központi Bizottságához egy G. J. Zinovjevnek szóló távmondat tervezetével. Szeptember 29.239
G. J. Zinovjevhez. Szeptember 29.240
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 29.241
A. Sz. Jenukidzéhez. Szeptember 29.241
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 29.242
N. P. Gorbunovhoz. Szeptember 30.242
Megbízás N. P. Gorbunovnak és levél K. H. Danyisevszkijhez, V. M. Molotovhoz és A. Sz. Kiszeljovhoz. Szeptember 30.243
A legfelsőbb népgazdasági tanács elnökségéhez. Szeptember 30.244
A Külföldi Irodalom Bizottságához. Szeptember 30.245
Távmondat I. T. Szmilgához. Szeptember 30.246
P. A. Kraszikovhoz. Szeptember 30.246
Távirat az Uráli Gazdasági Tanácskozáshoz. Szeptember 30.247
Távirat az Uráli Iparirodához. Szeptember 30.248
L. D. Trockijhoz. Szeptember 30.248
Megbízás N. P. Gorbunovnak és levél V. V. Kujbisevhez. Szeptember 30.249
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Szeptember vége250
M. I. Frumkinhoz. Szeptember250
L. D. Trockijhoz. Szeptember 251
A. D. Cjurupához. Október 1. vagy 2.251
V. M. Molotovhoz. Október 2.252
N. P. Gorbunovhoz. Október 3.252
N. P. Gorbunovhoz. Október 3.252
N. P. Gorbunovhoz. Október 3.253
N. P. Gorbunovhoz. Október 3.253
N. P. Gorbunovhoz. Október 3.254
N. P. Gorbunovhoz. Október 3.254
I. N. Szmirnovhoz. Október 4.255
I. M. Gubkinhoz. Október 4.255
A. Sz. Kiszeljovhoz. Október 4.256
Megkeresés a vetési kampány menete ügyében. Október 4.256
J. A. Preobrazsenszkijhez. Október 4.257
Távmondat A. T. Beloborodovhoz. Október 4.258
P. I. Popovhoz. Október 4.258
A. Sz. Kiszerljovhoz. Október 5.259
H. G. Rakovszkijhoz. Október 5.260
Rendelkezés az Akadémiai Központ Tudományos Intézményei Igazgatóságának levelén. Október 5.260
Távirat a Kirgíziai Köztársaság Központi Végrehajtó Bizottságához, a Kirgíziai Iparirodához, a Szibériai 'Forradalmi Bizottságához, a Szibériai Iparirodához és a Ridderi, az Ekibasztuzi és a Zirjanovszki Bányák Igazgatóságához. Október 6.261
Távmondat a Közlekedésügyi Népbiztossághoz. Október 6. vagy 7.262
M. I. Frumkinhoz. Október 7.262
Külügyi Népbiztosság - Iktatóhivatal, Összoroszországi Rendkívüli Bizottság, Hadügyi Népbiztosság, Komintern, OK(b)P KB. Október 7.263
Aral-tó. Az Északi part halászainak és munkásainak Buguni Szovjetje. Október 7.264
G. I. Kruminhoz. Október 7.265
P. A. Kraazsikovhoz. Október 8.266
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Október 8. vagy 9.267
Távirat A. I. Potyajevhez és feljegyzés a titkárhoz. Október 9.267
L. A. Fotyijevához. Október 9.268
Távirat valamennyi kormányzósági végrehajtó bizottsághoz, kormányzósági pártbizottsághoz, kormányzósági szakszervezeti tanácshoz, kormányzósági munkaügyi bizottsághoz. Október 10.268
Távirat a Belorusz SZSZK Népbiztosai Tanácsának elnökéhez. Október 10.271
V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB Politikai Irodájának tagjai részére. Október 10.272
Az OK(b)P KB politikai irodájához. Október 11.273
M. L. Ruhimovicshoz. Október 11.273
M. L. Ruhimovicshoz. Október 12.275
Jegyzetek P. A. Kraszikov levelén és feljegyzés P. A. Kraszikovhoz. Október 12.275
M. I. Gljasszerhez. Október 12.277
V. V. Kujbisevhez. Október 12.277
Távirat valamennyi gazdasági tanácskozáshoz. Október 12.278
N. P. Gorbunovhoz. Október 13.279
L. B. Kamenyevhez. Október 13.280
Sidney Hillmanhez. Október 13.280
Távirat valamennyi fabeszerzési bizottsághoz és kormányzósági csekához. Október 13.281
N. P. Gorbunovhoz. Október 13.282
A. M. Ignatyevhez. Október 13.283
L. K. Martyenszhez. Október 14.284
Az OK(b)P KB tagjaihoz. Október 14.284
V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB politikai irodájának valamennyi tagja részére. Legkésőbb október 14.285
G. V. Csicserinhez. Október 14.286
Feljegyzés a titkárhoz. Október 14. és 24. között286
V. A. Avanyeszovhoz. Október 15.286
N. N. Kresztyinszkijhez. Október 15.287
M. F. Vlagyimirszkijhez. Október 15.288
J. A. Berzinhez. Október 15.288
L. B. Kraszinhoz. Október 15.289
L. K. Martyenszhez. Október 15.289
N. A. Uglanovhoz. Október 15.290
J. A. Litkenszhez. Október 15. után290
M. F. Vlagyimirszkijhez. Október 16.291
G. V. Csicserinhez. Október 16.291
G. M. Krizsizsanovszkijhoz. Október 17.292
N. N. Kresztyinszkijhez. Október 17.293
P. I. Popovhoz. Október 17.294
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. Október 17.295
L. N. Kricmanhoz. Október 18.296
G. V. Csicserinhez. Október 18.297
Javaslat az OK(b)P KB politikai irodájának és feljegyzés V. M. Mihaljovhoz. Október 18.297
Az OK(b)P KB Politikai Irodájának tagjaihoz. Október 18.298
A Legfelsőbb Népgazdasági Tanács elnökségéhez. Október 19.298
Távirat az Argangelszk Kormányzósági Végrehajtó Bizottságához. Október 19.299
A. D. Cjurupához. Október 19.300
L. K. Martyenszhez. Október 19.300
L. K. Martyenszhez. Október 19.301
Levél I. I. Radcsenkóhoz és feljegyzés F. V. Lengnyikhez. Október 19.301
N. Oszinszkijhoz. Október 20.302
Megbízás a titkárnak. Október 20.303
A Moszkvai Egészségügyi Osztály Építési Igazgatóságához. Október 20.303
A Moszkvai Forradalmi Törvényszékhez. Október 20.304
I. V. Sztálinhoz. Október 20.304
V. A. Avanyeszovhoz. Október 20.305
N. P. Gorbunovhoz. Október 20.305
P. A. Bogdanovhoz. Október 20.306
A. G. Gojhbarghoz. Október 20.306
T. I. Szegyelnyikovhoz. Október 20.307
V. A. Szmoljanyinovhoz. Október 21.308
Megbízás a titkárnak. Október 21308
P. A. Kraszikovhoz. Október 21.308
V. J. Csubarhoz és H. G. Rakovszkijhoz. Október 21.309
A. O. Aljszkijhoz. Október 21.309
Az OK(b)P KB szervező irodájához. Október 21.310
A Népbiztosok Kis Tanácsához. Október 21.310
Távirat a szibériai Iparirodához. Október 21.311
A. A. Novickijhoz. Október 22. előtt311
A. A. Novickijhoz. Október 22.312
L. Sz. Szosznovszkijhoz. Október 22.313
P. A. Bogdanovhoz. Október 22.313
Távirat B. Sz. Sztomonyakovhoz és feljegyzés I. I. Radcsenkóhoz. Október 22.315
Távirat valamennyi területi és kormányzósági gazdasági tanácskozáshoz. Október 22.315
D. I. Kurszkijhoz. Október 22.316
N. Oszinszkijhoz. Október 22.316
Jelzések G. V. Csicserin jelentések és levél G. V. Csicserinhez. Október 22.317
Távirat a kormányzósági élelmezési biztosokhoz és a kormányzósági földosztályokhoz. Október 22.319
I. V. Sztálinhoz. Október 22. és 31. között319
N. A. Szemaskóhoz. Október 24.320
V. V. Kujbisevhez. Október 24.321
L. B. Kamenyevhez. Október 24.321
V. V. Kujbisevhez. Október 24.322
G. V. Csicserinhez. Október 24.322
D. I. Kurszkijhoz. Október 25.323
Megbízás a titkárnak. Október 25.324
Feljegyzés D. I. Kurszkijhoz és megbízás a titkárnak. Október 25.324
I. V. Sztálinhoz. Október 25.324
Beszerzendő irodalom (Németországi kiadványok). Október 25.325
N. P. Gorbunovhoz. Október 26.326
Megbízás a titkárnak. Október 26.327
N. P. Gorbunovhoz. Október 26.327
A népbiztosokhoz. Október 26.328
Az OK(b)P KB Politikai Irodájának tagjaihoz. Október 26.328
V. A. Trifonovhoz. Október 26.329
J. V. Lomonoszovhoz. Október 26.329
Feljegyzés L. B. Kamenyevhez és megbízás a titkárnak. Október 26.330
L. K. Martyenszhez. Október 27.330
I. I. Radcsenkóhoz. Október 27.331
Megbízás a titkárnak. Október 27.332
L. B. Kamenyevhez. Október 27.332
P. A. Bogdanovhoz. Október 28.333
J. A. Preobrazsenszkijhez. Október 28.333
M. V. Rikunovhoz. Október 28.334
V. M. Mihajlovhoz az OK(b)P KB Politikai Irodája részére. Október 28.334
Az OK(b)P Zamoszkvorcsje kerületi bizottságához. Október 28.335
I. I. Radcsenkóhoz. Október 28.335
Távirat V. V. Sztarkovhoz. Október 28.336
A népbiztosok kis tanácsához. Október 31.337
Távirat V. V. Sztarkovhoz. Október 31.337
Megbízás a titkárnak és távmondat N. P. Brjuhanovhoz. Október 31.337
Az élelmezésügyi népbiztossághoz. Október 31.338
Megbízás a titkárnak. Október338
I. I. Radcsenkóhoz. Október-november339
Távmondat a Podolszki Tölténygyár Igazgatóságához, Üzemi Bizottságához és OK(b)P-sejtjéhez. November 1.339
Üzenetváltás A. V. Lunacsarszkijjal. November 1-2.340
G. D. Cjurupához. November 2.340
J. S. Unszlichthoz. November 2.341
Legfelsőbb Népgazdasági Tanács, Élelmezésügyi NB, Közlekedésügyi NB, Földművelésügyi NB, Külkereskedelmi NB. November 2.342
J. A. Preobrazsenszkijhez. November 3. előtt342
N. P. Gorbunovhoz. November 3.343
M. I. Frumkinhoz. November 3.344
D. I. Kurszkijhoz. November 3.344
A Népbiztosok Kis Tanácsa elnökéhez. November 3.345
Armand Hammerhez. November 3.345
Mellékletek
L. K. Martyenszhez. 1921. június 27.349
V. M. Lihacsovhoz. 1921. június 27.350
A Moszkvai Népgazdasági Tanács elnökségéhez. 1921. június 27.350
V. V. Schmidthez. 1921. július 2.351
Távmondat a Legfelsőbb Népgazdasági Tanácshoz, a Földművelésügyi Népbiztossághoz, az Élelmezésügyi Népbiztossághoz, a Külkereskedelmi Népbiztossághoz, a Pénzügyi Népbiztossághoz. 1921. július 4.351
Távmondat a Földművelésügyi Népbiztossághoz, az Élelmezésügyi Népbiztossághoz, a Legfelsőbb Népgazdasági Tanácshoz, a Külkereskedelmi Népbiztossághoz, a Posta- és Távíróügyi Népbiztossághoz, a Belügyi Népbiztossághoz, a Külügyi Népbiztossághoz, a Pénzügyi Népbiztossághoz. 1921. július 4.352
Távmondat N. A. Szemaskóhoz. 1921. július 15.353
Távirat valamennyi területi gazdasági tanácshoz. 1921. július 30.353
P. A. Bogdanovhoz. 1921. augusztus 1.354
Távirat a Petropavlovszki Forradalmi Bizottsághoz. 1921. augusztus 5.355
Távmondat a Tüzelőanyagipari Főigazgatósághoz. 1921. augusztus 8.355
Távmondat a Gumiipari Főigazgatósághoz. 1921. augusztus 8.356
Távmondat L. K. Martyenszhez. 1921. augusztus 10.356
Távirat Szibéria vezető szerveihez. 1921. augusztus 12.357
Távmondat a Tüzelőanyagipari Főigazgatósághoz. 1921. augusztus 12.359
Távmondat N. N. Vaskovhoz. 1921. augusztus 16.359
Távirat A. P. Szerebrovszkijhoz. 1921. augusztus 18.359
Távmondat N. N. Vaskovhoz. 1921. augusztus 19.360
Távirat a Donyec-medence helyreállítására alakított Ukrajnai Különbizottsághoz. 1921. augusztus 26.360
Távmondat V. I. Friedberghez. 1921. szeptember 2.361
Távirat a Szibériai Forradalmi Bizottsághoz. 1921. szeptember 4.361
Távmondat a Tüzelőanyagipari Főigazgatósághoz. 1921. szeptember 6.362
Távirat a Kolomnai üzemhez. 1921. szeptember 7.362
Távmondat L. B. Kamenyevhez. 1921. szeptember 9.362
Távmondat N. P. Brjuhanovhoz. 1921. szeptember 12.363
Távmondat N. N. Vaskovhoz. 1921. szeptember 12.363
Távmondat Feliksz Konhoz. 1921. szeptember 19.364
H. G. Rakovszkijhoz. 1921. szeptember 19.364
Távmondat a Tüzelőanyagipari Főigazgatósághoz. 1921. szeptember 27.365
Távmondat A. B. Halatovhoz. 1921. szeptember 30.365
Távirat a Podolszki Üzemhez. 1921. szeptember 30.366
A Szimbirszki Tölténygyár üzemvezetőségéhez. 1921. szeptember 30.366
Távirat a Tula Kormányzósági Élelmezési Bizottsághoz. 1921. szeptember 30.367
Felhívás a hajósokhoz. 1921. szeptember vége367
Távirat a tulai, az alekszini, a taruszai és a kolomnai kerületi munkaügyi bizottságokhoz. 1921. október 6.368
Távirat a terményadó teljes behajtására hozandó intézkedésekről. 1921. október 24. 368
Távmondat a Fémmunkások Moszkvai Kormányzósági Osztályához. 1921. november 3.371
Az N. N. Vaskovhoz írt levél vázlata. 1921. július 10.371
Feljegyzés a könyvtároshoz és jegyzetek külföldről kapott könyvek és brosúrák jegyzékén. 1921. szeptember 11.372
Mutatók
V. I. Lenin e kiadás korábbi köteteibe felvett leveleinek jegyzéke375
V. I. Lenin eddig meg nem került leveleinek jegyzéke377
Jegyzetek397
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója461
Névmutató474
Tárgymutató508
Képmellékletek
54. kötet
Előszó
1921
D. I. Kurszkijhoz. November 4.1
V. A. Avanyeszovhoz. November 4.2
A. O. Alszkijhoz. November 5.2
P. A. Bogdanovhoz. November 5.3
A szibériai, az urália és a kirgisztáni párttagokhoz. November 5.3
A közlekedésügyi népbiztossághoz. November 5.4
I. Sz. Lobacsevhez. November 5.4
N. P. Gorbunovhoz. November 5.5
P. P. Gorbunovhoz. November 7.6
Feljegyzés P. P. Gorbunovhoz és távirat L. B. Kraszinhoz. November 7.7
L. B. Kamenyevhez. November 7.7
A sajtóközponthoz, a legfelsőbb népgazdasági tanács, a földművelésügyi NB, a közlekedésügyi NB, az élelmezésügyi NB kiadói osztályához. November 8.8
V. A. Szmoljanyinovhoz. November 9.8
V. A. Avanyeszovhoz. November 9.9
V. A Szmoljanyinovhoz. November 9.9
J. S. Unszlichthoz. November 9.10
D. B. Rjazanovhoz. November 9.10
V. M. Mihajlovhoz az OK(b)P KB politikai irodájának tagjai részére. November 9.11
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. November 9.11
A. B. Halatovhoz. November 10.11
N. P. Gorbunovhoz. November 10.12
I. I. Radcsenkóhoz. November 10.12
I. I. Radcsenkóhoz. November 10.13
J. S. Unszlichthoz. November 10.13
Az állami kiadóhoz. November 10.14
M. I. Gljasszerhez. November 11.14
V. M. Mihajlovhoz az OK(b)P KB politikai irodájának tagjai részére. November 11.14
N. P. Gorbunovhoz. November 12.15
Jegyzetek G. V. Csicserin levelén és válasz G. V. Csicserinhez. November 12.16
Távirat valamennyi gazdasági tanácskozásnak. November 12.17
N. P. Gorbunovhoz. November 12.17
N. P. Gorbunovhoz. November 12.18
Az OK(B)P KB politikai irodájának határozatához. A kurszki mágneses anomália koncesszionáriusaival való tárgyalások ügyében. November 14.18
J. S. Unszlichthoz. November 14.18
N. I. Buharinhoz. November 14.19
A. V. Lunacsarszkijhoz. November 15.19
V. I. Szamarinhoz. November 15.20
J. S. Unszlichthoz. November 15.20
I. T. Szmilgához. November 15.21
N. P. Gorbunovhoz. November 15.21
Az OK(b)P KB politikai irodájához. November 16.22
D. I. Kurszkijhoz. November 16.22
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. November 16.22
L. K. Martyenszhoz. November 17.23
I. I. Radcsenkóhoz. November 17.23
Szikratávirat L. B. Kraszinhoz. November 17.24
Távirat N. N. Narimanovhoz. November 17. és 21. között24
N. N. Kresztyinszkijhez. November 18.25
Az összoroszországi rendkívüli bizottsághoz. November 18.25
V. M. Molotovhoz. November 18. és 22. között26
Ajánlás N. A. Jemeljanovnak. November 19.26
Valamennyi párt- és szovjetfunkcionáriushoz. November 19.27
Megbízás N. P. Gorbunovnak. November 19.28
A Kreml komendánsához. November 19.29
V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB politikai irodájának tagjai részére. November 19.29
D. I. Kurszkijhoz. November 19.30
V. M. Molotovhoz az OK(b)P politikai irodájának tagjai részére. November 19.30
N. P. Gorbunovhoz. November 19.31
I. V. Sztálinhoz. November 20.31
A munka- és honvédelmi tanács előkészítő ülésének elnökéhez. November 21.32
V. M. Molotovhoz, H. G. Rakovszkijhoz, I. I. Schwarzhoz, G. L. Pjatakovhoz, M. L. Ruhimovicshoz. November 21.32
Távirat V. V. Sztarkovhoz. November 21.33
Ajánlás J. S. Ganieckinek. November 21.33
Rendelkezés a moszkvai termelési igazgatóság által a moszkvai textilipari igazgatósághoz küldött átiraton. November 21.34
M. K. Vetoskinhoz. November 22.34
Sz. Sz. Piljavszkijhoz. November 22.35
V. M. Molotovhoz. November 22.35
I. V. Sztálinhoz és J. S. Unszlichthoz. November 22.36
Az állami tervbizottsághoz. November 23.36
I. I. Radcsenkóhoz. November 23.37
V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB politikai irodájának tagjai részére. November 23.38
A "Biloje" című folyóirat szerkesztőségéhez. November 23.38
A Kreml komendánsához. November 26.39
N. P. Gorbunovhoz. November 26.40
N. P. Gorbunovhoz. November 26.40
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. November 26.41
N. P. Gorbunovhoz. November 27.42
A népbiztosok kis tanácsának elnökéhez. November 28.42
Feljegyzés a bírságokról. November 28. és december 14. között43
L. B. Kamenyevhez. November 29.43
N. P. Gorbunovhoz. November 29.43
J. A. Preobrazsenszkijhoz. November 29.44
Megbízás N. P. Gorbunovnak A. Sz. Kijeszljov levelén. November 29.44
L. D. Trockijhoz. November 30.45
A. D. Metyelevhez. November 30.46
A. A. Belovhoz. November 30.46
Az anyagfelhasználási bizottságról. November 30.47
G. M. Krzsizsanovszkijhoz. November 30.47
V. V. Kujbisevhez. November vége48
A. Sz. Jenukidzéhez. November49
Távmondat V. V. Fominhoz. December 2.49
N. P. Gorbunovhoz. December 2.50
Postai távirat I. T. Szmilgához és V. V. Fominhoz. December 2.50
A külkereskedelmi népbiztossághoz. December 2.52
A külföldi irodalom bizottságához. December 2.52
Az összoroszországi rendkívüli bizottsághoz. December 2.53
L. B. Kamenyevhez. December 2.54
A. L. Scheinmannhoz. December 2.54
v. A. Szmaljonyinovhoz. December 2.55
A. I. Rikovhoz. December 3.55
I. V. Sztálinhoz. December 3.56
G. B. Krasznoscsoovához. December 3.57
A moszkva kormányzósági pártellenőrző és párttisztítási bizottsághoz. December 3.57
A. D. Cjurupához. December 5.60
N. P. Gorbunovhoz. December 5.61
A. D. Cjurupához. December 5.61
A. D. Cjurupához. December 5.62
A. M. Lezsavához. December 5.62
V. M. Molotovhoz az OK(b)P KB politikai irodájának tagjai részére. December 5.63
Ballister és Carr elvtársakhoz. December 5.63
V. M. Molotovhoz és az OK(b)P KB politikai irodájának valamennyi tagjához. December 5.64
G. L. Sklovszkijhoz. December 5.65
N. P. Gorbunovhoz. December 5.65
Távirat A. B. Bakhoz. December 5.66
N. P. Gorbunovhoz. December 6.66
Feljegyzés a titkárhoz. December 6.67
A. M. Lezsavához. December 6.67
Távirat M. H. Poljakovhoz. December 6.68
A. M. Gorkijhoz. December 6.68
N. P. Gorbunovhoz. December 6.71
V. M. Molotovhoz. December 6.71
Üzenetváltás M. N. Pokrovszkijjal. December 6.72
M. G. Chakajához. December 6.72