837.033

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

V. I. Lenin összes művei 38.

1919. március-június

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 549 oldal
Sorozatcím: V. I. Lenin összes művei
Kötetszám: 38
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Két kihajtható melléklettel.

Előszó

Lenin Összes Műveinek 38. kötete az 1919. március 12. és június 27. között írt munkákat tartalmazza.
Ebben az időszakban a külföldi imperialisták fokozták a szovjetország ellen katonai... Tovább

Tartalom

Előszó
1919
A petrográdi szovjet ülése. 1919. március 12.
Előadói beszéd a népbiztosok tanácsának kül- és belpolitikájáról. Rövid újságtudósítás1
Válasz az írásban feltett kérdésekre8
A Petrográd kormányzósági mezőgazdasági munkások I. kongresszusának ülése. 1919. március 13.21
Beszéd a mezőgazdasági munkások szakkszervezetének megalakításáról21
Válasz az írásban feltett kérdésekre26
Beszéd a petrográdi népházban tartott nagygyűlésen. 1919. március 13. Újságtudósítás30
A szovjethatalom sikerei és nehézségei37
Utószó69
Emlékbeszéd J. M. Szverdlovról az ÖKVB rendkívüli ülésén. 1919. március 18.71
Beszéd J. M. Szverdlov temetésén 1919. március 18. Tudósítói feljegyzés77
Az Ok(b)P programtervezete79
Az OK(b)P programtervezetének fogalmazványa81
Az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt programjának tervezete100
Beszúrás a program politikai részébe106
Töredék a program politikai részéből107
A nemzetek közti kapcsolatokról szóló programpont108
Beszúrás a nemzeti kérdésről szóló programpont végleges tervezetébe109
Bevezetés a katonai kérdésről szóló programponthoz110
Az igazságszolgáltatásról szóló programpont első bekezdése112
Az oktatásügyről szóló programpont113
A vallási viszonyokról szóló programpont115
A program gazdasági részének pontjai116
A program agrárpontja120
Az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt VIII. kongresszusa. 1919. március 18-23.123
Beszéd a kongresszus megnyitás alkalmából. március 18.125
A központi bizottság beszámolója. március 18.128
Előadói beszéd a pártprogramról. március 19.146
Zárszó a pártprogramról mondott előadói beszédhez. március 19.167
A program általános politikai része harmadik pontjának tervezete. (A VIII. pártkongresszus programbizottságának)178
Üdvözlő szikratávirat a kongresszus nevében a Magyar Tanácsköztársaság kormányának179
Előadói beszéd a falusi munkáról. március 23.180
Felszólalás a falusi munkáról szóló előadói beszéd vitájának megszakítására tett javaslat ellen. március 23.197
Határozat a középparasztsághoz való viszonyról198
Beszéd a kongresszus befejezésekor. Március 23.202
Üdvözlet szikratávírón a Magyar Tanácsköztársaság kormányának207
Szikratávirat Kun Bélának208
Válasz egy szakember nyílt levelére209
M. I. Kalinyinnak az összoroszországi központi végrehajtó bizottság elnöki tisztségére való jelöléséről. Beszéd az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság XII. ülésén, 1919. március 30-án215
Hanglemezre felvett beszédek219
Megemlékezés Jakov Mihajlvics Szvedrdlov elvtársról, az összoroszországi központi végrehajtó bizottság elnökéről221
A III., Kommunista Internacionálé222
Tájékoztatás a Kun Bélával szikratávírón folytatott beszélgetésről224
Felhívás a Vörös hadsereghez226
A középparasztokról228
Mi a szovjethatalom?230
Hogyan mentsük meg egyszer s mindenkorra a dolgozókat a földbirtokosok és a tőkések igájától232
A zsidók elleni pogromuszításról234
Telefontávirat az összoroszországi rendkívüli bizottságnak236
A munkás- és vöröskatona-küldöttek moszkvai szovjetjének rendkívüli plenáris ülése. 1919. április 3.237
Előadói beszéd a szovjet köztársaság külső és belső helyzetéről237
Határozattervezet a szovjet köztársaság külső és belső helyzetéről mondott előadói beszéddel kapcsolatban254
Határozat a szovjet köztársaság külső és belső helyzetéről mondott előadói beszéddel kapcsolatban257
Levél a petrográdi munkásokhoz a keleti front megsegítéséről260
Az OK(b)P központi bizottságának tézisei a keleti front helyzetével kapcsolatban262
Az összoroszországi központi szakszervezeti tanács teljes ülése. 1919. április 11.269
Előadói beszéd a szakszervezeteknek a keleti frontra való mozgósítással kapcsolatos feladatairól271
Válasz a tulai sztrájkkal kapcsolatban feltett kérdésre284
Zárszó az előadói beszédhez286
Előszó Henri Guilbeaux "A francia szocialista és szindikalista mozgalom a háború idején" című brosúrájához290
Beszéd az első moszkvai szovjet parancsnoki tanfolyamon. 1919. április 15. Rövid újságtudósítás292
A harmadik Internacionálé és helye a történelemben293
Beszéd a moszkvai csomópont vasutasainak konferenciáján. 1919. április 16.302
Beszéd a Kolcsak elleni harcról a moszkvai üzemi bizottságok és szakszervezetek konferenciáján. 1919. április 17. Újságtudósítás308
Beszéd a kommunista tanulók I. összoroszországi kongresszusán. 1919. április 17.311
Üdvözlet a bajor tanácsköztársaságnak312
Három beszéd a Vörös téren. 1919. május 1. Újságírói feljegyzések314
Az iskolán kívüli oktatás I. összoroszországi kongresszusa. 1919. május 6-19.319
Üdvözlő beszéd. Május 6.321
Beszéd a szabadság és egyenlőség jelszavával való népbutításról. május 19.325
Előszó "A szabadság és egyenlőség jelszavával való népbutításról" mondott beszéd kiadásához362
Távirat az ukrajnai népbiztosok tanácsának367
Kiegészítés a német munkásokhoz és idegen munkát ki nem zsákmányoló parasztokhoz szóló felhívás tervezetéhez368
A szakemberek fizetéséről. Határozattervezet370
Beszéd az általános katonai kiképzés ünnepén. 1919. május 25. Rövid újságtudósítás372
Üdvözlet a magyar munkásoknak373
A berni internacionálé hősei378
Óvakodjatok a kémektől!388
A központi bizottság utasítástervezete a katonai egységről390
Az OK(b)P központi bizottságának határozattervezete a petrográdi frontról392
Előkészítő anyagok
Anyagok az OK(b)P programtervezetéhez395
A program gazdasági részének a bizottság által befejezett pontjai és a kidolgozandó kérdések. Jegyzet395
A program gazdasági része második pontjának vázlata396
A program agrárpontjának vázlata397
Az igazságszolgáltatásról szóló programpontnak a büntetésekről szóló része. Konspektus398
Az oktatásügyről szóló programpont kigészítéseinek tervezete399
Az új pártprogram jellegzetességei400
Jegyzetek a szövetkezetekről401
A honvédelmi tanács rendelettervezete a vasutasok kenyérellátásáról402
A középparasztsághoz való viszony kérdéséhez403
Függelék
Az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt programja407
Mutatók
A V. I. Lenin közreműködésével szerkesztett kiadványok és dokumentumok jegyzéke435
Jegyzetek439
A V. I. Lenin által idézett és említett irodalmi művek és források mutatója461
Névmutató474
V. I. Lenin életének és tevékenységének dátumai493
Tárgymutató539
Képmellékletek
Lenin "A program agrárpontja" c. munkájának első kézirati oldala - 1919122
Lenin "Az OK(b)P Központi Bizottságának tézisei a Keleti Front helyzetével kapcsolatban" c. munkájának első kézirati oldala - 1919263
"Az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt programja" második kefelevonatának első, ötödik és hetedik oldala Lenin bejegyzéseivel és javításaival - 1919410

Vlagyimir Iljics Lenin

Vlagyimir Iljics Lenin műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Vlagyimir Iljics Lenin könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
V. I. Lenin összes művei 38. V. I. Lenin összes művei 38. V. I. Lenin összes művei 38. V. I. Lenin összes művei 38.

A borító gerince elszíneződött. Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
940 Ft
370 ,-Ft 60
6 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
V. I. Lenin összes művei 38. V. I. Lenin összes művei 38.
Állapot:
940 Ft
470 ,-Ft 50
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
V. I. Lenin összes művei 38. V. I. Lenin összes művei 38. V. I. Lenin összes művei 38. V. I. Lenin összes művei 38.

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
940 Ft
650 ,-Ft 30
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
V. I. Lenin összes művei 38. V. I. Lenin összes művei 38. V. I. Lenin összes művei 38.
Állapot:
940 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba