A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Archaeologiai Értesítő 1982/1-2.

A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tudományos folyóirata 109. kötet

Tartalom

Kalicz Nándor: A Balaton-Lasinja kultúra történeti kérdései és fémleletei 3
Barkóczi László : A keletpannóniai sírsztélék ábrázolásainak délkeleti és keleti kapcsolatai 18
Nagy Tibor: Mikor volt Prastina Messal(l)inus Pannónia Superior helytartója? 51
Tóth Endre: Tetrarchia-kori Iobia-Herculia névadás Pannóniában? 55
Sz. Garam Éva: Rómaikori rézüstök korai avar sírokban. Szabó László: Az avarkori üst restaurálása 73
Pálóczi Horváth András: Régészeti adatokba kunok viseletéhez 89
Holl Imre: Középkori desztilláló készülékek cserépből Kőszeg várában 108
KÖZLEMÉNYEK
T. Biró Katalin - Pozsgai Imre: Az obszidián hidrációs kérgének vizsgálata kormeghatározás céljából 124
Gáspár Dorottya: A pannóniai ládikakutatás problémái 133
Szádeczky-Kardoss Samu - Olajos Teréz közreműködésével; Az avar történelem forrásai VI. Az avarellenes bizánci hadakozás megélénkülésétől a másfél esztendős harci szünet végéig (kb. 592 - 597). 2. rész: Az 594. és a következő évek eseményei 136
SZEMLE
Trogmayer Ottó: Bálint Alajos 80 éves 145
Erdélyi István: Alekszej Pavlovics Okladnyikov 146
Erdélyi István: Konferencia az Észak-Kaukázus régészetéről 146
IRODALOM
Makkay János: Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 31.1979. 147
Trogmayer Ottó: Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften 149
Korek József: Baranya megye az őskortól a honfoglalásig. Szerk. Bándi Gábor 149
Tóth Endre: L. Barkóczi - S. Soproni. Die römischen Inschriften Ungarns. 150
Parádi Nándor: Kapocs N. - Kőhegyi M., Szeremle középkori oklevelei 151
Bóna István: Alt-Thüringen, XVII. 1980. 151-164
Raczky Pál: Adatok a bodrogkeresztúri kultúra déli kapcsolataihoz és kronológiájához 177
Somogyi Péter: A Kárpát-medencei sarlós temetkezési szokás eredete 191
KÖZLEMÉNYEK
Horváth Ferenc : A gorzsai halom későneolit rétege 201
Raczky Pál: Előzetes jelentés a Tisza 111 vízlépcsőhöz kapcsolódó régészeti munkálatokról Szolnok megyében.
A Tiszaug vasútállomás melletti szakálháti telep 223
Siklódi Csilla: Előzetes jelentés a Tiszaug-kisrétparti rézkori telep ásatásáról 231
R. Csányi Marietta - Stanczik Ilona: Előzetes jelentés a Tiszaug-kéménytetői bronzkori tell-telep ásatásáról 239
Piroska Ratimorská: A környei 2. sz. római kocsilelet 255
Fülöp Gyula: Régészeti adalék az avarkor hiedelemvilágához. Rontás ellen házra felaggatott kutyakoponya 277
Laszlovszky József: Karámok Árpád-kori falvainkban 281
SZEMLE
Korek József: Kovrig Ilona köszöntése 286
Mócsy András : Provinciális régészetünk állásáról 287
Kalicz Nándor: Beszámoló a kölni Lepenski Vir kiállításhoz kapcsolódó koraneolitikus nemzetközi tanácskozásról 1981-ben 290
Kalicz Nándor: Beszámoló a Xanthiban (Görögország) tartott XI. nemzetközi rézkori és korabronzkori tanácskozásról 1981-ben 291
Soproni Sándor: Beszámoló a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1980 - 81. évi működéséről 291
F. Petres Éva: A Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 1981. évi régészeti tevékenysége 292
Archäologische Forschungen im Jahre 1981. Szerk. Czeglédy Ilona 292
IRODALOM
Szabó Miklós: Corpus Vasorum Antiquorum, Hongrie, fasc. 1. Szilágyi János György : Budapest, fasc. 1 321
Gáspár Dorottya: K. Sági, Das römische Gräberfeld von Keszthely-Dobogó 321
Vörös István: Z. Kádár, Survivals of Greek Zoological Illuminations in Byzantine Manuscripts 322-331
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Archaeologiai Értesítő 1982/1-2. Archaeologiai Értesítő 1982/1-2. Archaeologiai Értesítő 1982/1-2. Archaeologiai Értesítő 1982/1-2. Archaeologiai Értesítő 1982/1-2. Archaeologiai Értesítő 1982/1-2. Archaeologiai Értesítő 1982/1-2.

Mindkét könyv gerince sérült és az 1. kötet kötése megtört.

Állapot:
7.980 ,-Ft
40 pont kapható
Kosárba