864.910

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az irodalom tanítása az általános iskolában

Szerző
Szerkesztő
Lektor

Kiadó: Tankönyvkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 304 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-17-3562-1
Megjegyzés: Tankönyvi szám: 42423.

Tartalom

Előszó5
A módszertan elvi kérdései5
A módszertan az irodalomtanítás elmélete9
Az irodalomtanítás és a vele kapcsolatos szaktudományok viszonya11
Irodalomtanítás és korszerűség16
Irodalom20
Az általános iskolai irodalomtanítás rendszere21
Az irodalomtanítás mint esztétikai nevelés23
Az irodalomtanítás céljai, feladatai, eszközei27
Az irodalomtanítás anyaga. A tanterv31
Írásművek31
Az irodalmi művek kiválasztásának szempontjai32
Az irodalmi művek elrendezése36
Az ismeretek37
Irodalomelméleti - esztétikai ismeretek39
Fogalmazási ismeretek40
Az olvasókészség fejlesztését szolgáló ismeretek41
Irodalom42
Az esztétikai nevelés eljárásrendszere45
A műalkotások megismerésének elvi kérdései45
Mit értünk műismereten?47
Az irodalmi visszatükröződés sajátosságai47
A műértés szintjei49
Az irodalmi művek befogadásának pszichikai folyamata55
A jelenszerű elemek képzeletben való újraalkotása55
Élmény és azonosulás57
Az átélés folyamán keletkezett érzelmek58
Az intellektuális megértés59
A műelemzés elvi kérdései61
Az irodalomtudomány elemzési eljárásai61
A tudományos és az iskolai elemzés kapcsolata62
Az iskolai elemzés elvi kérdései64
Az analógia szerepe a műelemzésben68
Az iskolai elemzés tipikus hibái70
Műelemzés és jellemformálás74
Általános kérdések74
Katarzis és jellemformálás75
A műalkotások társadalomképe és a jellemformálás80
A jellemformálás egyéb tényezői82
Műelemzés és irodalmi nevelés84
Az irodalomnak mint művészetnek a megismertetése84
Az irodalmi ismeretek felhasználására való nevelés89
A művészi értékek felismerésére való nevelés91
Társművészetek az irodalmi nevelés folyamatában96
A film, színház, tévéjáték, hangjáték megértésére való nevelés96
Zenei és képzőművészeti alkotások az irodalmi nevelésben100
A tanár és a tanulók az esztétikai nevelés folyamatában107
Irodalom111
Az esztétikai nevelés folyamata113
Általános kérdések115
Az irodalmi művek befogadásának előkészítése117
Szó- és fogalommagyarázat118
A mű előzményei, keletkezési körülményei118
Írói életrajzok121
Irodalomelméleti, nyelvi ismeretek az előkészítésben123
Előkészítés az előző óra anyagára vagy már ismert műre való utalással124
Az előkészítés egyéb lehetőségei125
Az előkészítés sajátos feladata: a házi olvasmányok előkészítése126
Az előkészítés és célkitűzés kapcsolata129
Az irodalmi művek bemutatása130
Az irodalmi művek elemző vizsgálata135
Az elemzés első mozzanatai135
Az elemzés módját meghatározza az elemzett mű műfaja138
Lírai művek elemzése139
Epikai művek elemzése149
Drámai művek elemzése156
Az elemzést meghatározza a mű terjedelme, bonyolultsága és az irodalmi nevelésben neki szánt szerep162
Rövidebb terjedelmű művek részletezőbb elemzése egy teljes tanítási órán162
Több mű elemzése azonos órán165
Egy mű elemzése több órán168
Két-három órán tárgyalható művek168
Egy mű elemzése 16-20 órán175
Az elemzést meghatározza a tanár által választott munkaforma177
Az elemzés eredményeinek kiemelése, értelmezése, rögzítése181
A műalkotás tartalmának tudatosítása, kiemelése, rögzítése181
Az irodalmi mű művészi megformáltságáról szerzett élmények tudatosítása182
Az irodalomra jellemző ismeretek kiemelése, tudatosítása, rögzítése184
Az összefoglalás legáltalánosabb formája az osztálymunka186
A táblai vázlat189
Az ismeretek elmélyítése, alkalmazása191
A tanulók elméleti ismereteinek elmélyítése195
A tanulók művészi megismerő képességének fejlesztése196
Az ismeretek elményítését biztosító speciális alkalmak197
Gyakorlás a műelemző órán201
A házi feladat201
Az irodalmi gyakorló óra203
Az ismeretek rendszerezése207
Ellenőrzés és értékelés az esztétikai nevelés folyamatában216
Általános kérdések219
A szóbeli ellenőrzés221
A tanulók teljesítményének írásbeli ellenőrzése222
A gépi ellenőrzés223
A kombinatív ellenőrzés223
Az ellenőrző óra225
Irodalom225
A tanórán kívüli esztétikai nevelés227
Az órán kívüli irodalmi nevelés feladatai és lehetőségei229
Az egész osztályt foglalkoztató órán kívüli nevelési lehetőségek230
Irodalmi szakkörök233
Irodalom236
A tanulók alapkészségének és képességeinek fejlesztése237
Általános kérdések239
A tanulók gondolkodásásnak fejlesztése241
A tanulók olvasáskészségének fejlesztése246
Az olvasáskészség fejlesztésének feladatai246
Az olvasáskészség folyamata, fejlesztésének eljárásai248
A néma olvasás249
A hangos olvasás251
A tanulók olvasáskészségének ellenőrzése253
A szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése254
A szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztésének feladatai254
A szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztésének általános iskolai rendszere258
A szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztésének sajátos munkaformái264
A szóbeli fogalmazás264
Az írásbeli fogalmazás266
A tanulók írásbeli kifejezőképességének ellenőrzése270
A dolgozatírás273
A dolgozatjavítás275
Irodalom275
Az irodalomtanár tervező munkája277
Az irodalomtanítás folyamatának megtervezése279
Az irodalomtanítás mint pedagógiai folyamat279
Az évi munka áttekintő megtervezése280
A tematikus tervezés283
A tanmenet287
Felkészülés az irodalomórára290
Irodalom297

Vörös József

Vörös József műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Vörös József könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az irodalom tanítása az általános iskolában Az irodalom tanítása az általános iskolában Az irodalom tanítása az általános iskolában Az irodalom tanítása az általános iskolában Az irodalom tanítása az általános iskolában

A gerinc javított, a borító kissé kopott, szakadozott. Néhány lap elszíneződött, ceruzás aláhúzás látható rajtuk. A könyvben tulajdonosi bejegyzés található.

Állapot:
1.180 ,-Ft
6 pont kapható
Kosárba