A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Közgazdasági Szemle 2004. január-december I-II.

A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének folyóirata/LI. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Közgazdasági Szemle Alapítvány
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 1.203 oldal
Sorozatcím: Közgazdasági Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam.

Tartalom

1. Tanulmányok
Alács Péter: Optimális loglineáris nyugdíjösztönzés megoldása numerikus módszerrel
Badics Judit - Gömöri András: Információ és tudás
Bajmócy Zoltán: Az üzleti inkubáció szerepe a vállalkozásfejlesztésben
Benczúr Péter: Nominális sokkok átmeneti reálhatása egy kétszektoros növekedési modellben
Berde Éva - Scherle Ágota: A kisvállalkozók foglalkozási mobilitása 1992 és
2001 között
Bródy András: Az átfutási idő hatása
Bródy András: Leontief zárt dinamikus modellje. Megoldások és értelmezések
Csató Katalin: Indulások és újraindulások. Közgazdasági Szemle, új folyam, 1954
Dániel Zsuzsa: Állam és piac - lakástámogatás, lakásfinanszírozás, reformok.
Nemzetközi tapasztalatok
Darvas Zsolt - Szapáry György: Konjunktúraciklusok együttmozgása a régi
és az új EU-tagországokban
Erdős Tibor: Mekkora lehet Magyarországon a fenntartható növekedés üteme? -I.
A fenntartható gazdasági növekedés elméleti kérdései
Erdős Tibor: Mekkora lehet Magyarországon a fenntartható növekedés üteme? - II.
A fenntartható gazdasági növekedés problémái a rendszerváltás idején
Fülöp Péter - Major Iván: Az infokommunikációs szektor nemzetközi lassulása
Tőzsdei buborék vagy „szabályozási hiba"?
Galasi Péter: Túlképzés, alulképzés és bérhozam a magyar munkaerőpiacon,
1994-2002
Halpern László - Koren Miklós - Körösi Gábor - Vincze János: A minimálbér
költségvetési hatásai
Hámori Balázs: Bizalom, jóhírnév és identitás az elektronikus piacokon
Hegedűs József - Somogyi Eszter: Lakáshitelezés, támogatási alternatívák
és megfizethetőség
Janecskó Balázs: A Bázel II. belső minősítésen alapuló módszerének
közgazdasági-matematikai háttere és a granularitási korrekció elmélete
Kertesi Gábor - Köllő János: A 2001. évi minimálbér-emelés foglalkoztatási következményei
Kornai János: Mit tanulhatnak a posztszocialista átalakulás útjára lépő országok
az átmenet eddigi tapasztalataiból?
Kornai János - Eric Maskin - Gérard Roland: A puha költségvetési korlát - I.
Kornai János - Eric Maskin - Gérard Roland: A puha költségvetési korlát - II.
Laki Mihály: Az ásvány vízpiac átalakulása
Ludvig Zsuzsa: Oroszország és a kibővült Európai Unió
gazdasági kapcsolatai. Közeledés vitákkal lassítva
Major Iván: A korlátozó szabályozástól az ösztönző szabályozásig.
A közlekedés szabályozása az Európai Unióban és Magyarországon
Mátyás Antal: Az új osztrák iskola általános jellemzése
Móricz Dániel: Vállalati szolgáltatási nyugdíjprogramok optimális befektetési
politikája és fedezettségi szintje az Egyesült Államokban
Naszódi Anna: A sáveltolás árfolyamhatásának vizsgálata opciós modell keretei között
Orbán Gábor - Szapáry György: A stabilitási és növekedési paktum az új tagállamok szemszögéből
Semjén András - Tóth István János: Rejtett gazdaság és adózási magatartás,
1996-2001
Simonovits András: Optimális rugalmas nyugdíjrendszer tervezése -
biztosításmatematikai semlegesség és hatékonyság
Szabó Katalin - Négyesi Áron: Az atipikus munka térnyerésének okai a tudásgazdaságban
Török Ádám - Deli Zsuzsa: A magyar export nem vám jellegű versenyképességi
korlátai. Tanulságok egy vállalat felméréséből
Valentiny Pál: Árprés és felfaló árazás. Közgazdasági elmélet, bírói, szabályozói gyakorlat
Vincze János: Kamatlábak és árszint kis, nyitott gazdaságban
Voszka Éva: Darázsfészek. A Gazdasági Versenyhivatal szerepe a verseny
strukturális alapjainak alakításában
2. Vállalkozás-gazdaságtan
Janky Béla - Lengyel György: Vállalati magatartás és túlélési esélyek a posztszocialista átmenetgazdaságban
Makra Zsolt - Kosztopulosz Andreász: Az üzleti angyalok szerepe a növekedni
képes kisvállalkozások fejlesztésében Magyarországon
Szerb László - Zoltán J. Acs - Varga Attila - Ulbert József - Bodor Éva: Az új
vállalkozások hatási nemzetközi összehasonlításban (A Global Entrepreneurship
Monitor kutatás, 2001-2003)
3 . Műhely
Bíró Péter - Molnár László: A kistérségek fejlettségi szintjének és
infrastruktúrájának összefüggései
Fertő Imre - Szabó G. Gábor: Értékesítési csatornák választása a magyar
zöldség-gyümölcs szektorban. Esettanulmány
Inzelt Annamária: Az egyetemek és a vállalkozások kapcsolata az átmenet idején
Rimler Judit: Foglalkozás és végzettség
Ulbert József - Csanaky András: Kockázatészlelés és kockázati magatartás
4. Szemle
Barakonyi Károly: Egyetemi kormányzás. Merre tart Európa?
Borsi Balázs - Teles András: A K+F-tevékenység nemzetközi összehasonlítása
országstatisztikák alapján
Dankó Dávid: Elválaszt, avagy összeköt? A kísérletezés eltérő szerepe
a közgazdaságtanban és a menedzsmenttudományokban
Erdey László: A működőtőke-áramlás a telepehelyválasztás elméletének tükrében
Rácz Margit: A stabilitási és növekedési paktum érvényesítésének problémái
és a lehetséges megoldás körvonalai
Szalavetz Andrea: Technológiai fejlődés, szakosodás, komplementaritás,
szerkezetátalakulás 4 362
Varga Attila: Az egyetemi kutatások regionális gazdasági hatásai
a nemzetközi szakirodalom tükrében 3 2S9
5. Vita
Polónyi István - Timár János: Munkaerőpiac és oktatáspolitika Magyarországon
a rendszerváltás után. Van-e élet a munkagazdaságtani főáramon kívül?
Szamuely László: A „haldokló" jóléti állam az 1990-es években
6. Esszé
Csikós-Nagy Béla: Közgazdaságtan és világmagyarázat. Követelmények
a tudománnyal szemben
7. Megemlékezés
A Közgazdasági Szemle születésnapjára (Szabó Katalin)
„.A tudomány volt a legszabadabb hely a világon". Bródy András születésnapjára
(Madarász Aladár)
Bekker Zsuzsa: Deák nemzetgazdasági nézetei
8. Tudományos tájékoztató
Az intézmények és a fejlődési pályák változatossága. Beszámoló az Intézményi
és politikai sokszínűség és ennek szerepe a gazdasági fejlődésben című
konferenciáról (Czeglédi Pál-Jankovics László)
Gábor R. István: Tőkésvállalat vis-á-vis szakszervezet, versus termelőszövetkezet.
Peripatetikus tanmese az intézményi racionalitás/diverzitás és a piaci
önszabályozás ellentmondásos viszonyáról
Gazdasági növekedés és fejlődés. Összefoglaló az MTA Közgazdaságtudományi
Intézetének jubileumi konferenciájáról (Tarjáni Hajnalka)
Nyári Műhely (Muraközy Balázs)
Régi és új hangsúlyok az új intézményi közgazdaságtanban
(Kapás Judit-Komáromi György)
Simonovits András: Hogyan óvjuk meg az (amerikai) társadalombiztosítási
nyugdíjrendszert? Magyar szemmel P. A. Diamond-P. R. Ország Saving
Social Security című könyvéről
9. Könyvismertetés
Benyák József - Mészáros József: Egy lehetséges és kívánatos nyugdíjrendszer
(Simonovits András)
Erdős Tibor: Fenntartható gazdasági növekedés (Csaba László)
Hunyady György - Székely Mózes (szerk.): Gazdaságpszichológia (Kolos Krisztina)
Kozma Ferenc: Magyarország világpiaci illeszkedésének stratégiája. Stratégiai
vázlat az integráció küszöbén (Surányi Sándor)
Mihályi Péter: Bevezetés az egészségügy közgazdaságtanába (Simonovits András)
Small and Médium Enterprises In Transitional Economies (Laki Mihály)
Voszka Éva: Verseny teremtés alkuval (Karsai Gábor)
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem