838.859

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata

A tanuló ifjuság használatára

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Franklin-Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 175 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: A vallás- és közoktatásügyi miniszter 25.800/1945-III. sz. rendeletével engedélyezte. Nyomtatta a Franklin-Társulat nyomdája. Fekete-fehér illusztrációkkal.

Előszó

A Wagner-Horváth-féle római régiségtan évtizedeken keresztül hasznos és kedvelt segédeszköze volt a középiskolai latin tanításnak. Használhatóságának és népszerűségének legfényesebb bizonyítéka,... Tovább

Tartalom

Előszó3
RÓMAI RÉGISÉGEK
Róma és a római világbirodalom
Róma leírása5
A város fekvése5
A város növekedése7
Közlekedési vonalak8
Épületek9
Itália az ókorban13
Néprajz13
Vidékek és városok14
A világbirodalom kialakulása16
A városállam16
Itália meghódítása16
A világbirodalom kibontakozása17
A világbirodalom további fejlődése18
A birodalom felbomlása20
Pannonia21
Dácia23
Állami régiségek
Történeti áttekintés24
Királyság24
Arisztokratikus köztársaság25
Demokratikus köztársaság26
Császárság27
Közjog27
A polgárjog27
A polgárság felosztása28
A polgári osztályok29
Kiváltságos rendek30
Római polgárok Rómán kívül31
Clientes31
Peregrini31
Rabszolgák32
Államhatalom32
A király32
A senatus33
A népgyűlés34
A háromféle comitia35
A magletratus36
A rendes főtisztviselők37
A néptribunusok38
Rendkívüli tisztviselők38
A császár39
Állami közigazgatás40
A latinok40
Az itáliaiak40
A provinciák41
Pénzügy41
Pénzügyi igazgatás41
Az állami kiadások42
Az állami bevételek42
A magángazdaság43
Magánjog43
Igazságszolgáltatás45
Polgári törvénykezés45
Bűnvádi törvénykezés46
Ügyvédek47
Hadügyi régiségek
A hadügy fejlődése48
Ősi szervezet48
Servius tullius reformja48
Camillus reformja49
Marina újításai50
Későbbi változtatások50
A hadsereg alkotó részei51
A légiók51
A szövetségesek51
A segédcsapatok52
Külön hadtestek és katonai alakulatok52
A tisztek53
A főparancsnokság53
A légió tisztjei54
A katonai szolgálat55
A szolgálati idő55
Ellátás. Zsold55
A katonák felszerelése56
Ruházat56
Fegyverzet57
Hadijelek58
A hadrakelt sereg59
A tábor59
Menetelés61
Az ütközet62
A várostrom63
A katonai fegyelem65
Katonai kitüntetések és jutalmak65
A tengerészet és a hajóhad67
Magánrégiségek
A házasélet68
A családalapítás68
A nő helyzete69
A nevelés70
Családi nevelés70
A tanítás és az iskola71
Felsőbb oktatás72
Írószerek és könyvek72
A könyvek formái72
Az íróeszközök73
A nevek74
A mindennapi élet75
Falusi és városi élet75
Az előkelők élete76
Az étkezés ideje és rendje77
A ruházat78
A római ház81
A ház és beosztása81
A ház építési módja83
A ház berendezése83
Foglalkozás83
Mezőgazdaság83
Ipar86
Kereskedelem86
A rabszolgák87
Rabszolgatartás87
Ellátás és bánásmód87
Beszerzésük módja88
A római naptár88
Időszámítás88
Keltezés90
Napszakok, köz- és ünnepnapok, időmérés91
Pénznemek és mértékek91
Pénznemek91
Mértékek93
Vallási régiségek
A római vallás94
A római vallás mivolta94
Az istenek97
Az istenek neve és működési köre97
Az ember, a család és az állam viszonya az egyes istenekhez97
Az ősrómai foglalkozás és az istenségek99
A római ember és az égi tünemények100
Az istentisztelet102
A papi testületek: collegia103
Egyes papi tisztségek106
Az istentisztelet helyiségei108
A szent cselekmények109
Az imádság és a fogadalom110
Az áldozatok és az áldozati ajándékok110
Az ünnepi játékok112
A cireusi játékok113
A színi játékok113
Az amphitheatrami játékok113
A halottak eltakarítása és tisztelete115
A LATIN IRODALOM TÖRTÉNETE
Bevezetés117
A római irodalom szelleme117
Róma és görögország118
A latin irodalom korszakai119
A görög mintaképek
Klasszikus kor és hellénizmus120
Az epikus költészet121
Az elégia és a iambus124
A görög lírai költészet125
A görög dráma127
A görög történetírás129
A görög filozófia131
A szónoklat135
Hellénizmus137
A római irodalom archaikus kora
A görög befolyás előtti idők137
A nemzeti és görög formák küzdelme138
A görög formák kezdetleges utánzásának kora139
Titus Maccius Plautus140
A görög formák szolgai utánzásának kora142
A római irodalom aranykora
Cicero kora144
Augustus kora154
Titus Livius155
Publius Vergilius Maro156
Quintus Horatius Flaccus160
Publius Ovidius Naso162
A római irodalom ezüstkora
Átmenet164
A Claudiusok kora165
A Flaviusok kora165
Caius Plinius Caecilius Secundus167
Cornelius Tacitus167
A római irodalom vaskora
Költészet169
Próza170
Utószó171

Wagner József

Wagner József műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Wagner József könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata

A borító enyhén foltos. A lapélek egyenetlenek. Több lapon ceruzás aláhúzás található.

Állapot: Közepes
4.980 Ft
2.490 ,-Ft 50
20 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata Római régiségek és a római irodalomtörténet vázlata

A borító foltos, széle szakadozott, gerince vászonnal pótolt. A lapélek egyenetlenek.

Állapot:
4.980 ,-Ft
40 pont kapható
Kosárba