A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A világirodalom legszebb versei I-II.

Az ókortól a XX. századig

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.302 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 13 cm
ISBN: 963-07-4283-7
Megjegyzés: További fordítók a tartalomban.
Kiadóra való feliratkozás

Tartalom

I. kötet
Ismeretlen akkád költők
Himnusz a naphoz - Rákos Sándor5
Tammúz-sirató ének5
Homérosz (görög)
Himnusz Árészhoz - Devecseri Gábor7
Epigramma8
Apollónhoz8
Alkman (görög)
Szúnynak a hegyek - Jánosy István8
Ó, jaj, mézédes - Kálnoky László9
Szapphó (görög)
Úgy tűnik nékem - Devecseri Gábor8
Édesanyám! Nem perdül a rokka - Radnóti Miklós9
Holtan majd feküszöl - Devecseri Gábor10
Nászdaltöredékek10
Alkaiosz (görög)
Hélioszhoz - Devecseri Gábor11
Bordal 11
Ibükosz (görög)
Töredék a tavaszról - Radnóti Miklós12
Erosz - Kálnoky László12
Anakreón (görög)
Bordal - Devecseri Gábor13
Töredék a halálról - Radnóti Miklós13
Egy leányhoz - Devecseri Gábor14
Gyűlölöm - Radnóti Miklós14
Szerelem játéka - Babits Mihály14
Pindarosz (görög)
Nekik ott az éji sötétet alant - Jánosy István14
Csü Jüan (kínai)
A felhők istennője - Weöres Sándor16
A napisten17
Aszklépiadész (görög)
Oldogatom, bontom - Móra Ferenc18
Életuntság - Szabó Lőrinc18
Epigramma - Radnóti Miklós18
Küldj havat - Somlyó György19
Szűzességed őrzöd19
Elragadott Didümé 19
Erinna (görög)
Baukisz sírboltjára - Szabó Lőrinc19
Kallimakhosz (görög)
Mint a vadász - Babits Mihály20
Egy lány ajtaja előtt - Devecseri Gábor20
Matróztemetés - Szabó Lőrinc21
Theokritosz (görög)
Paraszt hexameterek - Babits Mihály21
Szerelmes párbeszéd22
Bión (görög)
A pásztorlány esti dala - Szepessy Tibor26
Rhianosz (görög)
Kleoníkoszhoz - Kálnoky László26
A rigó27
Eratoszthenész (görög)
Meglátván Melitét - Somlyó György27
Hégészipposz (görög)
A halott meg a halai - Szabó Lőrinc28
Vu Ti császár (kínai)
Őszi szél - Weöres Sándor28
Meleagrosz (görög)
Nyíl a fehér szekfű - Babits Mihály28
Hervad Héliodóra - Somlyó György29
Egybe fehér violát 29
Esküszöm én 29
A megtérő hajnalhoz - Babits Mihály29
Philodémosz (görög)
Óh láb, óh lábszár - Babits Mihály30
Xanthippé dala - Somlyó György30
Onesztész (görög)
Nem kell - Radnóti Miklós30
Markosz Argentáriosz (görög)
Keblem az ő keblén - Babits Mihály31
Látod-e, hold - Somlyó György31
Rhuphinosz (görög)
Illatozó koszorút - Radnóti Miklós31
Gyűlölöm - Somlyó György32
Héra-szemű Melité 32
Anakreóni dalok (görög)
Tücsök, ó be boldog is vagy - Devecseri Gábor32
Egy leányhoz 33
Orphikus himnuszok (görög)
A holdhoz - Ritoók Zsigmond33
A természethez 34
A földhöz 35
Caius Valerius Catullus (latin)
Lesbia rigójához - Dsida Jenő35
A rigó halálára 36
Lesbiához - Szabó Lőrinc36
Lesbiához - Babits Mihály37
Meghívó - Dsida Jenő37
Az utolsó vers Lesbiáról 38
Leányhűség - Szabó Lőrinc38
Lesbiához - Babits Mihály38
Szerelem és gyűlölet - Szabó Lőrinc39
Lesbiához - Babits Mihály39
Publius Vergilius Maro (latin)
Negyedik ecloga - Lakatos István39
Quintus Horatius Flaccus (latin)
Thaliarchushoz - Szabó Lőrinc41
Lydiához - Radnóti Miklós42
Chloéhoz - Szabó Lőrinc43
Lydiához44
Delliushoz 45
Megszegett sok esküvésed - Arany János46
Lydiához - Radnóti Miklós47
Torquatushoz - Szabó Lőrinc48
Albius Tibullus (latin)
A béke dicsérete - Kardos László49
Megjött végre a várt szerelem - Radnóti Miklós51
Bocsánatkérés - Babits Mihály52
Sextus Propertius (latin)
Cynthia oly gyönyörű, Cynthia oly csapodár - Radnóti Miklós52
Elmondja gyönyörűségeit - Babits Mihály53
Cynthia festi magát - Dsida Jenő55
Cynthia nagybetegen 56
Az őrjöngő kedves - Szabó Lőrinc56
Publius Ovidius Naso (latin)
Nyár dél - Babits Mihály57
Beszélgetés a cirkuszban - Szabó Lőrinc58
Barbár tájakon - Kardos László60
Liang Hung (kínai)
Panaszdal - Illyés Gyula63
Liu Csen (kínai)
Fenyő - Illyés Gyula63
Cao-Cse (kínai)
Katáng - Illyés Gyula63
Kalidásza (hindu)
A tavasz - Weöres Sándor64
Klaudiánosz (görög)
A Megváltóhoz (Ritoók Zsigmond)69
Ismeretlen kelta költő
A szarvas kiáltás - Weöres Sándor70
Paulosz Szilentáriosz (görög)
Vetkőzzünk hamar - Somlyó György73
Ráncaid ékesebbek73
Keble kezemben 73
Li Taj-Po (kínai)
Őszi dal - Weöres Sándor74
Csendes éj 74
Beszélgetés a hegyekben - Illyés Gyula74
Tu Fu (kínai)
Ének egy vén ciprusról - Weöres Sándor75
Elindulás Lang-Csung-ból 76
Uton, éjjel 76
Mennydörgés őssszel - Kormos István76
Egyedül77
Merengés a tavaszon - Illyés Gyula77
Po Csü-Ji (kínai)
Téli éj - Weöres Sándor77
Görcs fa 78
Kis dalok79
Ismeretlen kelta költő
A bérrai öregasszony panasza - Weöres Sándor80
Avicenna (Abu Ali Ibn Szína) (tadzsik)
Négysorosak - Weöres Sándor83
Szu Tung-Po (kínai)
Délvidéki parasztasszony sóhaja - Weöres Sándor84
Határtalan szeretet - Illyés Gyula85
Al Mutamid (arab)
A féltékeny őrző - Vas István85
De megjött a hírnök 85
Omar Khajjám (perzsa)
Négysorosak - Weöres Sándor86
Dzsajadéva (hindu)
Gita-Góvinda - Weöres Sándor87
A kürenbergi (német)
Még nevendék szüzecske - Rab Zsuzsa91
Ha egyszál ingben állok - Lator László91
Álltam tegnap a bástyán 92
Szép solymocskát neveltem - Szabó Lőrinc92
Dietmar von Aist (német)
Ah! Már közel az idő - Szabó Lőrinc92
A magas hársfa 93
Heinrich von Morungen (német)
Ó jaj, mit ér - Lator László93
Walter von der Vogelweide (német)
A hársfaágak - Babits Mihály94
Világ-asszony rég kifizettem - Szabó Lőrinc95
Ó jaj, hogy eltűnt minden - Radnóti Miklós97
Francesco D' Assisi (olasz)
Naphimnusz - Képes Géza98
Dzseláleddín Rúmí (perzsa)
Te meg én - Vas István100
Szerelmesek, szerelmesek100
Sejját Hamza (török)
Meddig futsz még a haláltól? - Vas István101
Jacopone da Todi (olasz)
Himnusz a fájdalmas anyáról - Babits Mihály102
Guido Guinizelli (olasz)
Megroham a szerelem - Rába György104
Guido Cavalcanti (olasz)
Kis ballada a kínról és a szerelemről - Csorba Győző105
Cino da Pistoia (olasz)
Kétségbeesés - Rába György107
Cecco Angiolieri (olasz)
Mi volna, ha - Sárközi György107
Nagyok a szerelem kínjai 108
Folgore di San Gimignano (olasz)
Májusi szonett - Képes Géza109
Dante Alighieri (olasz)
Úrnőm szemében hordja a szerelmet - Jékely Zoltán109
Úrnőm, midőn másokat üdvözölget 110
Pietrához - Képes Géza110
Sok kurta nap és nagykaréjú árnyék - Weöres Sándor112
Dénes Király (spanyol)
Ó jaj, virág - Lator László113
Meendino (spanyol)
Szent Simon templomában - Rab Zsuzsa114
Francesco Petrarca (olasz)
Minél közelebb ér - Sárközi György115
Magányosan mélázó baktatással 116
Áldott a nap 117
Arany haja 117
Nincs békém118
Kinek csak álma boldog 119
Az élet elfut119
A szem, amelyről oly forrón daloltam120
Ismeretlen angol költő
Kakukk-nóta - Szabó Lőrinc121
Háfiz (perzsa)
Fürtjeid sötétlő terhe - Vas István121
Muzulmánok! 122
Szung Vu (kínai)
Harc a nagy fal déli oldalán - Illyés Gyula123
Eustache Deschamps (francia)
Púpos lettem és görnyeteg - Somlyó György123
Christine de Pisan (francia)
Magam vagyok és csak magányra vágyom - Illyés Gyula125
Oswald von Wolkenstein (német)
Vénség panasza - Rab Zsuzsa126
Charles D' Orléans (francia)
A Soká-Várás Erdejében - Illyés Gyula128
Az idő, ím, kivetkezett129
Francis Villon (francia)
A szép fegyverkovácsné panasza - Vas István129
Ballada, melyet ... - Illyés Gyula132
Ballada és könyörgés Cotard mesterért - Szabó Lőrinc134
Ballada a Vastag Margot-ról - József Attila135
Ballada, melyet Villon - Szabó Lőrinc136
Gyász-irat... - Illyés Gyula137
Ellentétek - Szabó Lőrinc138
Gil Vicente (spanyol)
Most virít ki - Nagy László140
Anyám, rózsa, rózsa lángol140
Michelangelo Buonarroti (olasz)
A márvány és az asszony - Babits Mihály141
Szép szemeddel édes fényt láthatok - Rónay György142
Évekkel rakva, bűnnel teljesen 142
Martin Luther (német)
Erős vár a mi Istenünk - József Attila143
Marguerite de Navarre (francia)
Isten veled! - Vas István145
Maurice Scéve (francia)
Délia - Rónay György-Illyés Gyula146
Garcilaso de la Vega (spanyol)
Ó, édes zálogok - Kálnoky László148
Könnyek vizében fürdöm 149
Gyanúk, melyek borús képzeletemben 150
Avilai Szent Teréz (spanyol)
Minden ékességeken - Vas István150
Pernette du Guillet (francia)
Ha azt mondják - Rónay György151
Joachim du Bellay (francia)
Megszentelt dombok - Radnóti Miklós152
Frankhon, művészetek 153
Pierre de Ronsard (francia)
Majd ha oltárnál leszünk - Illyés Gyula153
Amint az ág hegyén - Nemes Nagy Ágnes155
Virágosan remegő - Rónay György156
Helénám, ma, mikor - Vas István157
Ha majd öreg leszel - Szabó Lőrinc157
Föladom a csatát - Illyés Gyula158
Csak csont vagyok ma már - Radnóti Miklós159
Kertet, házat, hazát - Illyés Gyula159
Luis de Camoes (portugál)
Világcsavargó - Szabó Lőrinc160
Remény, mit remélsz? 161
Louise Labé (francia)
Ó elfordult tekintet - Vas István161
Élek, halok - Illyés Gyula162
Csókolj meg - Szabó Lőrinc163
Fuzúli (török)
Mit nekem - Vas István163
Báki (török)
Gázel - Vas István164
Rémy Belleau (francia)
Április - Radnóti Miklós165
Olivier de Magny (francia)
Hogy mit szeretek én - Rónay György168
Baltásar de Alcázar (spanyol)
Dal - Nemes Nagy Ágnes168
Ismeretlen spanyol költő
A megfeszített Krisztushoz - Vas István170
Jakob Regnart (német)
Már mint kísértet - Szabó Lőrinc170
Philippe Desportes
Itt hullt le Icarus (Rónay György)171
Agrippa D§aubigné
A tél... - Rónay György172
Edmund Spenser (angol)
A megszelidült szarvas - Vas István174
Homokba írtam kedvesem nevét - Szabó Lőrinc174
Sir Walter Raleigh (angol)
Színpad a világ - Tóth Judit175
Sir Philip Sidney (angol)
Az álmatlan szerető - Szabó Lőrinc175
John Lyly (angol)
A tavasz köszöntése - Szabó Lőrinc176
Balassi Bálint (magyar)
Hogy Júliára talála 177
Egy katonaének178
Jean de Sponde (francia)
Számold meg napjaidat - Illyés Gyula180
Luís de Gongora Y Argote (spanyol)
Amíg hajad aranyával hiába - Lator László181
Madrid 1610-ben - Kálnoky László182
Henry Constable (angol)
Szonett Dianához - Lator László182
Lope Félix de Vega Carpio (spanyol)
Zsályafű illata - Rab Zsuzsa183
A szerelem különféle hatásai - Nemes Nagy Ágnes184
Szökni, maradni - Vas István184
Michael Drayton (angol)
Búcsú a szerelemtől - Szabó Lőrinc185
William Shakespeare (angol)
Ha bronz, kő s a föld - Szabó Lőrinc186
Fáradt vagyok 186
Az vagy nekem187
De komor tél volt187
Úrnőm szeme nem kap 188
John Donne (angol)
Jó reggelt! - Vas István188
Az évforduló - Kálnoky László189
A bolha - Vas István190
Lecke az árnyékról - Kálnoky László191
Elégia vetkőző kedveséhez - Vas István192
Negyedik szent szonett - Eörsi István194
Hetedik szent szonett 194
Tizennyolcadik szent szonett195
Ó, mennyi kínzó ellentét terem - Vas István195
Lovakat cifra dísz (Nemes Nagy Ágnes)196
Jean-Baptiste Chassignet (francia)
Ölelkezem futó rémalakokkal - Garai Gábor196
Hazájához - Tótfalusi István197
Francois de Maynard (francia)
A szép öreg hölgy - Jékely Zoltán198
Théophile de Viau (francia)
Óda - Illyés Gyula200
Robert Herrick (angol)
Elmúlás - Szabó Lőrinc201
Antoine Girard de Saint-Amant (francia)
Ősz a Kanári-szigeteken - Szabó Lőrinc202
Simon Dach (német)
Tharaui Annus - Kardos László202
John Milton (angol)
A vak szonettje - Tóth Árpád203
Halott feleségéhez - Nemes Nagy Ágnes204
John Suckling (angol)
Szerelemben a szerelem - Vas István204
Paul Fleming (német)
Ne csüggedj! - Képes Géza205
Paul Scarron (francia)
Párizs - Radnóti Miklós206
Sírfelirat - Illyés Gyula207
Andreas Gryphius (német)
Marianna Gryphiusnak - Nemes Nagy Ágnes207
A haza könnyei, anno 1636 - Képes Géza208
Este208
A mulandóságról - Szabó Lőrinc209
Christian Hofmann von Hofmannswaldau (német)
A világ - Jékely Zoltán210
Henry Vaughan (angol)
Egyedül ülök - Vas István210
Baso Macuo (japán)
Magány - Illyés Gyula211
Hirtelen211
Óhaj212
Johann Christian Günther (német)
Leonórához - Jékely Zoltán212
Töredék - Rónay György212
Nedím (török)
Szádábád - Vas István213
Ünnep214
Vittorio Alfieri (olasz)
Magányra vágyom - Jánosy István215
Johann Wolfgang Goethe (német)
Vadrózsa - Képes Géza215
Nyugtalan szerelem - Kosztolányi Dezső216
Vándor éji dala - Tóth Árpád217
Szélcsend a tengeren - Szabó Lőrinc217
Viszontlátás és búcsú218
Őszi érzés219
Prometheüsz - Kosztolányi Dezső219
A kedves közelléte - Szabó Lőrinc221
Charlotte von Steinhoz - Vas István222
IX. római elégia - Radnóti Miklós224
Schiller koponyája - Képes Géza224
Élj okosan - Vas István225
Ezer alakba rejtőzhetsz - Szabó Lőrinc226
Üdvözült vágy - Vas István227
William Blake (angol)
A kéményseprő - Kormos István228
A tigris - Szabó Lőrinc229
London - Radnóti Miklós230
A beteg rózsa - Képes Géza230
Az arany háló - Devecseri Gábor231
Robert Burns (angol)
Az árpaföldön - Kálnoky László232
A komor éj - Kormos István233
Korai még a konty nekem 234
Shelah O' Neil - Kálnoky László235
John Anderson, szívem, John - Szabó Lőrinc236
Falusi randevú 236
Az ördög elvitte a fináncot - Arany János237
Violaillat, csöndes éj - Vas István238
Azért is, azért is - Jékely Zoltán239
Ha mennél hideg szélben - Weöres Sándor241
Friedrich von Schiller (német)
Az örömhöz - Rónay György242
Görögország istenei - Gulyás Pál242
André Chénier (francia)
Arcom meghervadt már - Radnóti Miklós249
Jambusok - Illyés Gyula249
Johann Christian Friedrich Hölderlin (német)
Reggel - Szabó Lőrinc251
Menon panasza diotimáért - Radnóti Miklós252
Az éj - Nemes Nagy Ágnes252
Ének az emberi sorsról - Képes Géza253
Az élet fele - Keresztury Dezső254
William Wordsworth (angol)
Az álomhoz - Babits Mihály255
A Westminster hídon 255
Táncoló tűzliliomok - Szabó Lőrinc256
Novalis (német)
Himnuszok az éjhez - Képes Géza257
Samuel Taylor Coleridge (angol)
Kubla kán - Szabó Lőrinc260
Csokonai Vitéz Mihály (magyar)
Még egyszer Lillához262
A Reményhez263
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor265
Tüdőgyulladásomról266
Berzsenyi Dániel (magyar)
A közelítő tél269
Levéltöredék barátnémhoz270
Ugo Foscolo (olasz)
Az estéhez - Jékely Zoltán271
Thomas Moore (angol)
A májusi hold - Szabó Lőrinc271
Adalbert von Chamisso (német)
A Bering-szorosban - Rónay György272
George Gordon, Lord Byron (angol)
Harminchatodik születésnapomon - Illyés Gyula274
Josef von Eishendorff (német)
Tavaszi éj - Rónay György275
Vándor költő 276
Az éj - Illyés Gyula277
Kölcsey Ferenc (magyar)
Zrínyi második éneke277
Alphonse de Lamartine (francia)
A tó - Szabó Lőrinc279
Osszián! Osszián! - Rónay György281
Percy Bysshe Shelley (angol)
Ozymandiás - Tóth Árpád282
Csüggedt nápolyi stancák - Vas István283
Óda a nyugati szélhez - Tóth Árpád285
Indián szerenád - Babits Mihály288
Mint a haló hölgy - Kosztolányi Dezső288
Szabadság - Somlyó György289
A világ vándorai - Szabó Lőrinc290
Dal - Radnóti Miklós290
John Keats (angol)
A Parthenon szobraira - Radnóti Miklós291
A tenger - Vas istván291
Ha rádöbbenek, hogy meghalhatok - Szabó Lőrinc292
A vén Meg - Kormos István292
A melankóliáról - Tóth Árpád293
Óda egy csalogányhoz - Tóth Árpád294
Óda egy görög vázához 297
Az őszhöz299
Utolsó szonett - Szabó Lőrinc300
August von Droste-Hülshoff (német)
A vízben - Weöres Sándor301
Mikor szívemet - Rónay György301
Annette von Droste-Hülshoff (német)
Fűben - Szabó Lőrinc302
Az igazi óra - Kardos László303
Heinrich Heine (német)
Áll egy fenyő - Nadányi Zoltán304
Memento - Babits Mihály304
Loreley - Szabó Lőrinc304
Holdezüstös hársvirágok - Lator László305
Szürke éj a tengeren - Szabó Lőrinc306
Anno 1829 - Kálnoky László307
Irányköltészet - Kardos László309
A világ rendje - Képes Géza309
1849 októberében - Kálnoky László310
Vak szakadékom éjjelében - Eörsi István312
A takácsok - Képes Géza313
Lantom lehanyatlik - Kálnoky László314
Napok, órák, ezredévek 314
Alfred de Vigny (francia)
A farkas halála - Illyés Gyula315
Giacomo Leopardi (olasz)
Sappho utolsó éneke - Rába György318
A remete rigó - Lator László320
A végtelen - Szabó Lőrinc322
Önmagához - Rába György323
Adam Mickiewicz (lengyel)
Orosz barátaimhoz - Képes Géza323
Bár itt vagyok - Szabó Lőrinc324
Alekszandr Puskin (orosz)
Falu - Képes Géza325
A magvető - Szabó Lőrinc327
Téli este328
A próféta329
Üzenet Szibériába - Képes Géza330
Téli reggel - Fodor András330
Nem, már nem vonzanak - Szabó Lőrinc332
France Preseren (szlován)
Mikor az orvos látja - Lator László332
A tölgy, amelyet földre dönt a téli - Lator László333
Vörösmarty Mihály (magyar)
Ábránd334
Az emberek335
Előszó337
A vén cigány338
Nicolaus Lenau (német)
Tavasz - Szabó Lőrinc341
A nádi dalokból - Babits Mihály342
Pillantás a folyóba - Rónay György342
Őszi érzés 343
Gyászos ég - Szabó Lőrinc344
Záróének az albigensekhez - Tóth Árpád344
Victor Hugo (francia)
A nap ma fellegek között - Nemes Nagy Ágnes346
Mivel ajkamhoz ért - Kálnoky László347
Mert minden földi lélek - Szabó Lőrinc348
Megnyugtató látvány - Nemes Nagy Ágnes350
Stella - Radnóti Miklós351
Két lányom - Nemes Nagy Ágnes353
Meztélláb volt a lány - Rónay György353
Az alvó Boáz - Nemes Nagy Ágnes354
A jövendő - Somlyó György357
A vetés évszaka. Este - Nemes Nagy Ágnes359
Alkonyra hajlik már az évszak 360
Fjodor Tyutcsev (orosz)
A gleccserek - Szabó Lőrinc360
Megbékülés 361
Mért sírsz úgy, éjszakai szél?362
Kelletlenül, riadozva362
Téli erdő 363
Bár fészkem én a völgybe raktam 364
Eduard Mörike (német)
Elutazás - Szabó Lőrinc364
Éjfél - Radnóti Miklós365
Elizabeth Barrett-Browning (angol)
Költőm a volt és lesz között - Kardos László366
Mondd újra - Babits Mihály367
Rád gondolok! - Kardos László367
Hogy szeretlek? - Szabó Lőrinc368
Gérard de Nerval (francia)
El Desdichado - Kálnoky László368
Delfica - Vas István369
Fasor a Luxembourg-kertben - Radnóti Miklós370
Április370
Ábrándozás371
Juliusz Slowacki (lengyel)
Végrendelet - Lator László371
Száz munkás - Kardos László373
Edgar Allian Poe (amerikai)
A holló - Tóth Árpád374
Lee Annácska - Babits Mihály378
Alfred lord Tennyson (angol)
Tündérország kürtjei - Szabó Lőrinc380
Alfred de Musset (francia)
Velence - Tóth Árpád381
Szomorúság - Illyés Gyula383
Robert Browning (angol)
Egy Galuppi-toccata - Vas István384
Többé a tér s idő - Weöres Sándor386
Miért vagyok a szabadság pártján 387
Mihail Lermontov (orosz)
Kaukázusi reggel - Lator László387
Jóslat388
Halál389
Életre vágyom389
Vitoria390
Nem, nem Byron, más vagyok én390
A költő halála 391
Rosztopcsina grófnőhöz393
A szikla394
Kimegyek az éji ködös útra395
Kereszt a sziklán 395
Tarasz Sevcsenko (ukrán)
Szolgálólány, kicsiny, szelíd - Weöres Sándor396
Dnyeper partja 396
Theodor Storm (német)
Tengerpart - Weöres Sándor397
Este - Vas István398
Amit szavakra bízni átall 398
Ne menj be - Szabó Lőrinc399
Arany János (magyar)
Ősszel400
Hajnali kürt403
Balzsamcsepp404
A lejtőn405
Magányban406
Vásárban408
A régi panasz409
Sejtelem411
Tompa Mihály (magyar)
Új Simeon411
Petar Preradovic (horvát)
Az emberi szív - Lator László414
Charles Leconte de Lisle (francia)
Az elefántok - Szabó Lőrinc414
A tiszta menny alatt - Vas István416
Gottfried Keller (német)
Téli éj - Radnóti Miklós417
Látszat és valóság - Lator László418
Borús idő - Rónay György419
Walt Whitman (amerikai)
Hallom Amerika dalát - Szabó Lőrinc419
Téli mozdony - Kosztolányi Dezső420
Szép asszonyok421
Egy elbukott európai forradalmárnak - Kardos László422
Jakov Polonszkij (orosz)
Nézd, milyen sűrű homály - Pór Judit424
Este - Szabó Lőrinc424
Afanaszij Fet (orosz)
Est sztyepp - Rab Zsuzsa425
Ne kérdezd, kedvesem426
Kihunyt csillagokhoz - Szabó Lőrinc427
Apollon Majkov (orosz)
Téli regel - Kormos István427
A mocsár428
Nyikolaj Nyekraszov (orosz)
Bölcsődal - Fodor András429
Fogy erőm431
Elemészti a szívet 431
A múzsához433
Ősz433
Charles Baudelaire (francia)
Kapcsolatok - Szabó Lőrinc434
A fároszok 434
Az ellenség - Babits Mihály436
Az ékszerek 437
Egy dög438
Léthe - Babits Mihály440
Legyen tiéd e vers - Tóth Árpád441
Visszaháramlás - Szabó Lőrinc441
Beszélgetés - Szabó Lőrinc442
Őszi ének443
Áhítat - Tóth Árpád444
Vasile Alecsandri (román)
A Szeretet parja - Jékely Zoltán445
Petőfi Sándor
Az Alföld446
A négyökrű szekér448
A bánat? Egy nagy oceán449
Egy gondolat bánt engemet449
Beszél a fákkal a bús őszi szél450
Szeptember végén452
Minek nevezzelek?453
A puszta, télen454
Föltámadott a tenger456
Branko Radicevic (szerb)
Bánat és emlékezés - Lator László457
Conrad Ferdinand Meyer (német)
A római kút - Sárközi György459
Lábnyomok - Szabó Lőrinc459
Halottak kórusa 460
Vajda János (magyar)
Húsz év múlva461
Az üstökös461
Harminc év után462
Dante Gabriel Rossetti (angol)
Kutyatej - Nemes Nagy Ágnes464
Christina Georgina Rosetti (angol)
Távol - Nemes Nagy Ágnes464
Djura Jaksic (szerb)
Hangtalan éjben - Lator László465
Jovan Jovanovic Zmaj (szerb)
Szeretlek-e... - Pór Judit466
A valóság miért rázza - Lator László466
Aleksis Kivi (finn)
A boldogok - Képes Géza467
Giosué Carducci (olasz)
Ó éj - Kosztolányi Dezső469
Téli éj - Sárközi György469
Sirató470
Az ökör - Kosztolányi Dezső471
Búcsú 471
Algernon Charles Swinburne (angol)
Tenger és alkonyég között - Babits Mihály472
Egy nap meg egy éj - Szabó Lőrinc473
José-Maria de heredia (francia)
Korallzátony -- Szegzárdy-Csengery József473
A kentaurok futása 474
Charles Cros (francia)
Füstölt hering - Szabó Lőrinc475
Én örk verseket tudok írni - Somlyó György476
Stéphane Mallarmé (francia)
Tünemény - Rónay György476
Az Azúr 477
Tengeri szél - Illyés Gyula479
Egy faun délutánja - Rónay György479
Szonett - Nemes Nagy Ágnes483
Paul Verlaine (francia)
Misztikus alkonyat - Szabó Lőrinc484
Őszi chanson - Tóth Árpád484
Érzelmes séta - Szabó Lőrinc485
Holdfény 485
A hold a fák közt486
Nyár lesz tehát487
Az álnok-szép napok487
Ragyog a jó remény488
Allegória 488
Fifi - Babits Mihály 489
Gerard Manley Hopkins (angol)
A tenger és a pacsirta - Orbánt Ottó490
A kalitkába zárt pacsirta 491
Friedrich Nietzsche (német)
Az ősz - Szabó Lőrinc491
Elhagyatva - Képes Géza493
Tristan Corbiére (francia)
Jóéjszakát - Nemes Nagy Ágnes494
Halott költő felett - Jékely Zoltán494
Hriszto Botev (bolgár)
Az én imádságom - Képes Géza495
Pavel Hviezdoslav (szlovák)
S nem lett több elnyomott - Kardos László497
Mihail Eminescu (román)
Kint megremeg a nyárfa-ág - Képes Géza498
Glossza - Szabédi László499
Esti kürtszó - Disda Jenő502
Ó, jössze-e már - Képes Géza502
Száz árbocból - Jékely Zoltán503
Jaroslav Vrchlicky (cseh)
Útközben - Szabó Lőrinc504
Arthur Rimbaud (francia)
Az első este - Szabó Lőrinc505
Ofélia - Rónay György506
Térzene - Kardos László508
A meghökkentek - József Attila509
Kóborlásaim - Radnóti Miklós511
Szegények a templomban - Rónay György511
Jeanne-Marie keze - Somlyó György513
Tetűkeresők - Rónay György515
A részeg hajó - Kardos László516
A magánhangzók szonettje - Tóth Árpád520
Oscar Wilde (angol)
Szimfónia sárgában - Babits Mihály520
Jules Laforgue (francia)
Gyászinduló a Föld halálára - Kálnoky László521
A kötet költői (Domokos Mátyás)525
II. kötet
Thomas Hardy
Egy holdfogyatkozáskor - Szabó Lőrinc5
Remény, gyötrődés - Vas István5
"Országok megtöretése" idején - Vas István6
Azután - Vas István7
A kerti szék - Szabó Lőrinc8
Büszke dalnokok - Szabó Lőrinc8
Végére értünk - Vas István9
Alexandru Macedonski
Csillagok alatt - Áprily Lajos9
Gyűlölet - Szemlér Ferenc10
A rózsák keringője - Jékely Zoltán10
Távoli szonett - Áprily Lajos12
Arany-rondó - Jékely Zoltán12
A liliomok rondója - Jékely Zoltán13
Az én rondóm - Jékely Zoltán13
Giovanni Pascoli
A bargai óra - Lator László14
A hattyúdal - Lator László16
Émile Verhaeren
A szél - Kosztolányi Dezső17
A munka - Rónay György19
Öregedő kezem - Szabó Lőrinc21
Konsztantyin Fofanov
Őszidő, de szép, de gyönyörű vagy - Lator László21
A napraforgó - Eörsi István22
Notturno - Eörsi István23
Mindent unalmas próza tölt meg - Eörsi István23
Richard Dehmel
Fenyegető kilátás - Szabó Lőrinc24
Nyomasztó légkör - Szabó Lőrinc25
Konsztantinosz Kavafisz
Március idusa - Vas István26
Az Isten elhagyja Antoniust - Vas István27
A léptek - Vas István28
Fölöttébb ritkán - Vas István28
Jónikusan - Vas István29
Test, gondolj arra - Vas István29
A hajón - Vas István30
1909, 1910 és 1911 napjai - Vas István30
Ithaka - Somlyó György31
Az ablakok - Somlyó György32
Hogy fennmaradjon - Somlyó György32
Mielőtt az idő - Somlyó György33
Gabriele d'Annunzio
Nyári madrigálok - Rába György34
Henri de Régnier
A látogató - Nemes Nagy Ágnes37
Miguel de Unamuno
Keselyűmhöz - Kálnoky László38
William Butler Yeats
Egy régi dal visszhangja - Vas István38
Innisfree - Szabó Lőrinc39
Ha ősz leszel s öreg - Szabó Lőrinc39
Fehér Sirályok - Szabó Lőrinc40
A két fa - Nagy László40
A vándorlegény dala - Képes Géza42
Ír repülő a halálát jósolja - Szabó Lőrinc43
Lelkifurdalás vad szavaimért - Illyés Gyula43
George Cosbuc
Földet adj! - József Attila44
A hegyekben - Illyés Gyula46
Rubén Dario
Szürke szimfónia, dúrban - Rab Zsuzsa47
Stefan Georbe
Tájkép - Szabó Lőrinc49
A szőnyeg - Kosztolányi Dezső50
A pásztor napja - Szabó Lőrinc50
A sziget ura - Szabó Lőrinc51
Júliusi bánat - Szabó Lőrinc52
Francis Jammes
A ház rózsával lenne itt teli - Radnóti Miklós53
A munka nagy csupán - Radnóti Miklós53
Szeretem Clara d'Ellébeuse-t - Vas István54
Meztelen ülsz majd - Szabó Lőrinc55
Ismerek egy kis susztert - Illyés Gyula55
Ötödik elégia - Rónay György57
Nagyon kivánom őt - Radnóti Miklós57
Emléke fényesen csillan - Rónay György58
Két harangvirág - Rónay György58
Mi is a boldogság - Illyés Gyula59
Paul Claudel
Ballada - Kosztolányi Dezső59
Ballada - Rónay György61
Ramón del Valle-Inclán
A medicinai bűntettt - Nemes Nagy Ágnes64
Az óra rózsája - Rab Zsuzsa66
A Paradicsom rózsája - Kálnoky László68
Edgar Lee Masters
Petit, a költő - Orbán Ottó70
Kesslerné - Görgey Gábor70
Ivan Bunyin
Tavaszi vadvíz sustorog - Rab Zsuzsa71
Itt terjeng még a friss, fagyos lehellet - Lator László72
Rózsák - Lator László73
Téli éjszaka - Fodor András73
Fölszáll a hold - Fodor András74
Christian Morgenstern
Az ümög - Szabó Lőrinc75
Hintaszék az elhagyott teraszon - Szabó Lőrinc75
William Henry Davies
A tél szépsége - Szabó Lőrinc76
Rárérés - Szabó Lőrinc77
Paul Valéry
A hiú táncosnők - Somlyó György78
Alvó nő - Rónay György78
A tündér - Szabó Lőrinc79
Intérieur - Somlyó György80
A tengerparti temető - Kosztolányi Dezső80
Valerij Brjuszov
Kószáltam - Kardos László85
Az új, 1905-ös esztendőhöz - Kardos László86
A magvető - Rab Zsuzsa87
Walter de la Mare
A figyelők - Szabó Lőrinc88
Miss T. - Szabó Lőrinc89
Sírfelirat - Vas István90
Mindenek múlása - Szabó Lőrinc90
Amy Lowell
Venus Transiens - Kosztolányi Dezső91
Ombre chinoise - Illyés Gyula92
Gilbert Keith Chesterton
A szamár - Sárközi György92
Leopold Lugones
Éden - Timár György93
A legyőzött Vénusz - Timár György94
A tenger - Timár György94
Jovan Ducic
Tengeri fűz - Szabó Lőrinc95
Az óra - Tóth Judit96
Napraforgók - Illyés Gyula96
Refrain - Babits Mihály97
Rainer Maria Rilke
És lelkem, mint egy nő - Nemes Nagy Ágnes98
Emberek élnek itt - Nemes Nagy Ágnes99
Tovább - Nemes Nagy Ágnes99
A fiú - Nemes Nagy Ágnes100
Áldozat - Radnóti Miklós101
Abiság - Nemes Nagy Ágnes101
Orpheusz, Eurüdiké, Hermész - Rab Zsuzsa102
Archaikus Apolló-torzó - Tóth Árpád106
Kört jár velünk - Nemes Nagy Ágnes106
Már egyedül - Vas István107
Antonio Machado
Fiatal Spanyolország - Garai Gábor108
A szivárvány és az erkély - Kálnoky László109
Párbeszédes álmok - Kálnoky László109
A Duero partjain - Illyés Gyula110
Robert Forst
Puszta helyek - Weöres Sándor112
Viszolygás - Weöres Sándor113
Milan Rakic
Szerelmes vers - Kosztolányi Dezső114
Téli éj - Jékely Zoltán115
Max Jacob
Nocturne - Kormos István116
Vérszínű hold - Kormos István116
Széttört világ - Vas István117
Else Lasker-Schüler
Nervus erotis - Rónay György118
Szerelmi ének - Rónay György119
Tiéd vagyok - Rónay György119
Vladimir Nazor
Bozót - Fodor András120
A sirály - Eörsi István123
Ady Endre
Héja-nász nász avaron123
Párisban járt az Ősz124
Az Illés szekerén125
A Hadak Útja125
Emlékezés egy nyár-éjszakára127
Ember az embertelenségben129
E nagy tivornyán130
Intés az őrzőkhöz131
Az eltévedt lovas132
Őrizem a szemed134
Új s új lovat134
Oscar Venceslas de Lubicz Milosz
Szeptemberi szimfónia - Rába György136
Hermann Hesse
Elisabeth - Lator László140
Pillangó - Lator László141
Csavargószállás - Kálnoky László141
Éjszakai út - Kálnoky László142
Tűnő fiatalság - Kálnoky László142
Leopold Staff
Igazság - Szabó Lőrinc143
Chopin varsói szobrának pusztulásakor - Vas István144
John Masefield
A keresők - Szabó Lőrinc145
Csavargó - Nagy László146
Hajórakományok - Képes Géza146
Nevess jó harsogót - Kormos István147
Carl Sandburg
Chicago - Szabó Lőrinc148
Fű - Szabó Lőrinc150
Hugo von Hofmansthal
A külső élet balladája - Kardos László150
Élmény - Szabó Lőrinc151
Vachel Lindsay
A bölények szellemei - Jánosy István153
Harold Monro
A cica tejet kap - Szabó Lőrinc156
Wallace Stevens
Száraz cipó - Kassák Lajos157
Asszony a napsütésben - Vas István158
Guillaume Apollinaire
Rajnai éj - Rónay György159
Május - Rónay György160
Kikericsek - Radnóti Miklós160
Búcsú - Vas István161
Ősz - Vas István161
Az éji szél - Radnóti Miklós162
Jel - Vas István162
Délen - Radnóti Miklós163
Madár dalol - Radnóti Miklós163
Égöv - Radntói Miklós164
A háború csodája - Vas István171
Egy szép vörösesszőkéhez - Radnóti Miklós173
Alekszandr Blok
Vihar előtt - Lator László175
Ne hívj - Lator László176
Még látom olykor - Lator László176
A jóllakottak - Lator László177
Oroszország - Lator László178
Őszi nap - Lator László179
Oly ismerős vagy - Lator László180
A máglya kék füstje kanyargón - Lator László181
Füstgomolyok szállnak - Lator László182
Tudor Arghezi
Testamentom - Illyés Gyula182
Megtérés a röghöz - Dsida Jenő184
Bőség - Dsida Jenő184
Pohárfelirat - Dsida jenő185
Töredelem - Jékely Zoltán186
Zsoltár - Jékely Zoltán188
Valéry Larbaud
Óda - Radnóti Miklós188
George Bacovia
Ón - Jékely Zoltán190
Őszi ón - Jékely Zoltán190
Lila alkony - Szemlér Ferenc191
Juan Ramón Jiménez
Őszi dallam - Rab Zsuzsa192
Dinnyecsősz jár - Nemes Nagy Ágnes193
Megsárgult szívemet - Rab Zsuzsa193
Atmoszféra - Kálnoky László194
Egy csalogány - Kálnoky László195
Juhász Gyula
Tiszai csönd195
Milyen volt196
Béke196
Magyar nyár 1918197
Félegyházán 1918 nyarán198
Magyar tél198
Tápai lagzi199
Anna örök200
Babits Mihály
Húsvét előtt201
Fortissimo204
Botozgató206
Mint különös hírmondó...207
Ősz és tavasz között209
Umberto Saba
A kecske - Képes Géza211
A tengerparton - Jékely Zoltán212
Ulisses - Képes Géza213
Majdnem tanmese - Tellér Gyula213
William Carlso Williams
Kietlen - Kálnoky László214
Ahmet Hásim
A lépcső - Vas István215
Gólyák a holdfényben - Vas István216
Fehér madarak éjszaka - Vas István216
Visszfény - Vas István217
Angelosz Szikelianosz
A habokból született - Somlyó György217
Jahja Kemál Bejátli
Korhelyek estéje - Vas István218
Találkozás - Vas István218
Jules Supervielle
A világ hajnala - Rónay György219
Montevideo - Rónay György220
Egy ház áll jobbomon - Rónay György221
Szobák papírvirágai - Rónay György222
Homálytól csatakos - Rónay György223
A zápor és a zsarnokok - Rónay György224
Átváltozások - Rónay György224
Egy pálmafa születése - Rónay György225
Georges Duhamel
Florentin Prunier balladája - Rónay György226
Kosztolányi Dezső
Itt fekszenek228
Februári óda229
Szeptemberi áhitat231
Vaikko Antero Koskenniemi
Esti dal a tenger partján - Képes Géza234
Holdfényben - Képes Géza235
Ezra Pound
Virginál - Károlyi Amy236
A Tó-sziget - Képes Géza236
A jócimbora balladája - Képes Géza237
Tóth Árpád
Elégia egy rekettyebokorhoz239
Körúti hajnal241
Esti sugárkoszorú242
A hídon243
Új tavaszig, vagy a halálig244
Gottfried Benn
Férj és feleség átmegy a rákbarakkon - Szabó Lőrinc245
Őszirózsák - Rónay György246
Búcsú - Nemes Nagy Ágnes247
Kék óra - Nemes Nagy Ágnes248
Georg Heym
A városok démonai - Szabó Lőrinc250
Lázkórház - Szabó Lőrinc252
Georg Trakl
Pusztulás - Lator László253
Tündöklő ősz - Szabó Lőrinc253
A hollók - Rákos Sándor254
Emberi gyász - Nemes Nagy Ágnes254
Gyerekkor - Radnóti Miklós255
Szonja - Dsida Jenő256
Magános ősz - Radnóti Miklós256
A lélek alkonya - Lator László257
A halál hét strófája - Lator László258
Grodek - Keresztury Dezső259
Rupert Brooke
A halak - Szabó Lőrinc259
Blaise Cendrars
Ellentétek - Kassák Lajos261
A világ szívében - Kassák Lajos263
Hans Arp
Álmok életről és halálról - Nemes Nagy Ágnes264
Kassák Lajos
Mesteremberek269
Az idő amelyben élek270
Szólok halottainkról271
Érthetetlen kép272
Meditáció273
Sziromhullás273
Elszakadt fonál274
Robinson Jeffers
Szirt és sólyom - Kassák Lajos275
Sírkőfelirat - Vas István276
A világ csodái - Vas István277
Saint-John Perse
Képek Robinson Crusoe-hoz - Nemes Nagy Ágnes279
Dicséretek - Nemes Nagy Ágnes280
Száműzetés - Nemes Nagy Ágnes281
Pierre Jean Jouve
Szép idő roppant tömbjei - Lator László283
A barcelonai kurva - Lator László284
Katasztrófa - Lator László285
A szegények erdeje - Rónay György285
Diego Valeri
December - Rába György288
Virágzás - Rába György289
Fernando Pessoa
Kálvária - Nemes Nagy Ágnes289
Don Sebastiano, Portugália királya - Nemes Nagy Ágnes290
Egyenes tartású költemény - Kálnoky László292
Ez az ősi szorongás - Somlyó György292
A soha-el-nem-utazás előestéjén - Somlyó György294
Thomas Stearns Eliot
J. Alfred Prufrock szerelmes éneke - Kálnoky László295
Rapszódia egy szeles éjszakán - Vas István300
A háromkirályok utazása - Vas István302
Anna Ahmatova
Nyári szonett - Rab Zsuzsa304
Lehet-e a sorsom - Kálnoky László305
Füst Milán
Nyilas hava305
Szellemek utcája307
Tél308
Öregség309
Levél a rémülettől311
Giuseppe Ungaretti
Nép - Csorba Győző312
San Martino del Carso - Képes Géza313
Himnusz a halálhoz - Csorba Győző314
Föld - Rába György315
Pierre Reverdy
Roppant dübörgés - Tellér Gyula316
Még több szerelmet - Tellér Gyula317
Az utazó szív - Weöres Sándor318
A küszöbön - Weöres Sándor319
Haranghang - Illyés Gyula320
Benső nyugalom - Illyés Gyula320
Jean Cocteau
Az álom elkerül - Radnóti Miklós321
Szerelmünk egybefont rajzára - Vas István322
Ha napba nézek én - Radnóti Miklós323
Egy korban - Nemes Nagy Ágnes323
Ki ismer - Lator László324
Be és ki - Rónay György324
A mustnak félretett szőlő tolvajai - Kálnoky László325
Conrad Aiken
South end - Tellér Gyula326
Szándék-váltás - Illyés Gyula327
Mário de Sá-Carneiro
Távoli dallam - Kálnoky László329
Borisz Paszternak
Ballada - Fodor András330
Hajnali vonatokon - Illyés Gyula331
Július - Illyés Gyula333
Zápor suhogott - Pór Judit334
Hársfasor - Illyés Gyula335
Minden valóra vált - Garai Gábor336
Oszip Mandeltam
A lovak olyan lassan lépnek - Pór Judit338
Finom vitorlát szeg a hangnak - Lator László338
Mosdom éjjel kinn az udvaron - Lator László339
Alázatos jajszavak - Pór Judit339
Kinek arak a tél, puncs égő szeme kékje - Lator László340
Pala-óda - Kálnoky László341
Iwan Goll
Az ember teremtése - Nemes Nagy Ágnes344
Tavasz - Csorba Győző345
Tűzhárfa - Csorba Győző346
Hó-maszkok - Csorba Győző346
Por-fa - Csorba Győző347
Johannes R. Becher
Nyugalom - Nemes Nagy Ágnes348
A félkegyelmű - Nemes Nagy Ágnes348
A hazatérő - Nemes Nagy Ágnes349
Németország, gyászom - Áprily Lajos350
Szelek vándorai - Kálnoky László351
Nelly Sachs
Árnyak kórusa - Vas István351
Hogy az üdözöttekből üldözők ne legyenek - Vas István352
Hová jaj hová - Vas István353
Föld, bolygók aggastyánja - Kálnoky László354
Oly elhagyatott az ember - Kálnoky László354
Már nem tudom - Kálnoky László355
Marina Cvetajeva
Neved - Rab Zsuzsa356
És újra neved - Rab Zsuzsa357
Ostyafehér nap - Rab Zsuzsa357
Nomás sötétből - Rab Zsuzsa358
Mindegy - Rab Zsuzsa358
Josef Weinheber
Parasztföldön át - Szabó Lőrinc360
Archibald Macleish
A spanyol haugság - Vas István361
Eső-emlékmű - Orbán Ottó362
Sorok egy temetésre - Vas István364
Beszéd a tömeghez - Kassák Lajos365
Vlagyimir Majakovszkij
Este - Kálnoky László367
Lilikének - Szabó Lőrinc368
Az író-testvére - Képes Géza370
Komszomol-dal - Gáspár Endre372
Versailles - Szabó Lőrinc377
Black and white - Kardos László381
Eliszaveta Bagrjana
Vidéki ház - Szabó Lőrinc386
e. e. cummings
magammal hordom a szíved - Kálnoky László387
tavasz minható úrnő - Weöres Sándor387
chanson innocente - Weöres Sándor389
"e kis menyasszony & vőlegény" - Kálnoky László390
Geo Milev
Apokalipszis - Nagy László391
Szergej Jeszenyin
Elindulok - Rab Zsuzsa391
Itthon vagyok - Rab Zsuzsa392
Szülőfalum - Rab Zsuzsa393
Bokraink közt - Rab Zsuzsa394
A kutya - Képes Géza395
Kékség - Rab Zsuzsa396
Dűlők álmodnak - Rab Zsuzsa398
Eső és förgeteg hazája - Rab Zsuzsa399
Eduard Bagrickij
A dinnye - Hárs György400
Álmatlan éj - Tellér Gyula402
Születés - Tellér Gyula404
Lucian Blaga
Csend - Áprily Lajos 406
Pán - Jékely Zoltán407
Ti adjatok testet, hegyek! - Jékely Zoltán408
Holló - Jékely Zoltán409
Város az éjben - Jékely Zoltán409
Paul Éluard
Szemed íve - Rónay György410
A férfi elfut - Illyés Gyula411
Szabadság - Somlyó György411
Jó igazság - Illyés Gyula415
Emlékbeszéd Petőfi Sándor halálának századik évfordulójára - Illyés Gyula415
Feltámasztó csókokra készen - Rónay György417
Eugenio Montale
Arsenio - Kálnoky László418
Sirokkó - Jékely Zoltán420
Álomban - Lator László420
A magnólia árnya - Lator László421
Ezekiel saw the Wheel - Lator László422
Theodor Kramer
Kapa, ásó, csákány - Csorba Győző423
Be voltunk ásva - Csorba Győző424
A pálinkás-butik - Csorba Győző425
Louis Aragon
Elza szeme - Rónay György426
A könnyed mind hasonlók - Rónay György427
Az álesőről mely egy kőből épült városra hullott... - Rónay György428
Ballada arról, aki dalolva állta a kínszenvedést- Illyés Gyula431
Hriszto Szmirneszki
Feketekávé - Szabó Lőrinc433
Szonja - Lator László434
Suhanc - Nagy László435
Federico García Lorca
Soleá - Nemes Nagy Ágnes436
Menet - Nemes Nagy Ágnes437
Zsoltár - Nemes Nagy Ágnes437
Malaguena - Jékely Zoltán438
Tánc - Nemes Nagy Ágnes439
Kivágtak három fát - Weöres Sándor440
Lovasember dala - Rab Zsuzsa440
Lucía Martínez - Kálnoky László441
Szerenád - Kálnoky László442
A kiszáradt narancsfa dala - Nemes Nagy Ágnes442
A szerelem halottja - Nagy László443
Gázel a százéves szerelemről - Weöres Sándor445
Bertolt Brecht
A szegény B. B.-ről - Eörsi István446
Utódainkhoz - Eörsi István447
A szerelmesek - Nemes Nagy Ágnes450
Idegen országba küldtelek - Eörsi István451
Szerelmi dal komisz időkből - Eörsi István451
És mit kapott a katonafeleség? - Eörsi István452
Meggyalázták a háborút - Eörsi István453
Wladislaw Broniewski
Kedves utca - Szabó Lőrinc454
Boldogság - Szabó Lőrinc456
Névtelen - Nemes Nagy Ágnes457
Hart Crane
Recitativo - Fodor András 458
A brooklyni híd - Görgey Gábor459
Sárközi György
Virágok beszélgetés461
Henri Michaux
Életem - Kálnoky László462
Nyugodjék lázadozva - Kálnoky László462
Jiri Wolker
Arc az üveg mögött - József Attila464
Ház az éjben - Rab Zsuzsa465
Mirogoj - Szabó Lőrinc467
A beteg - Somlyó György468
A haldokló - József Attila468
Sírfelirat - József Attila470
Szabó Lőrinc
A homlokodtól fölfelé470
Hajnali rigók471
A "Tücsökzené"-ből
Síppal, hegedűvel472
Pillanat473
...A nagy, kék réten...474
"A huszonhatodik év"-ből
Most csak lélekben...474
Omló szirtről475
A földvári mólón475
Vítezslav Nezval
Mottó - Illyés Gyula476
Éjszakák - Weöres Sándor477
Küszöbön a háború - Illyés Gyula 479
Harmincnyolcadik ballada a jóra való szándékról - Illyés Gyula481
Negyvenkilencedik ballada az örömlányokról - Illyés Gyula482
Harmincnegyedik szonett a hajdani szoknyapecérről - Illyés Gyula483
Jorgosz Szeferisz
R. M. - Képes Géza484
Palack a tengerben - Képes Géza484
Az aggastyán - Lator László485
Az angyalok fehérek - Lator László487
Frantisek Halas
Ősz a tavaszban - Szabó Lőrinc489
Az anya - Szabó Lőrinc490
Csatatér - Rónay György490
A halott katona - Szabó Lőrinc491
Az éjhez - Rónay György492
A zborovi halott - Rónay György492
Salvatore Quasimodo
Agrigentumi utca - Képes Géza493
Levél - Képes Géza494
Talán a szív - Képes Géza494
A bergamói fellegvárból - Rába György495
Esőszínű és vasszínű - Képes Géza495
A halott gitárok - Képes Géza496
Toivo Pekkanen
Ősszel a folyó torkolatnál - Képes Géza497
A hal - Képes Géza497
Názim Hikmet
Szomorúfűz - Szabó Lőrinc498
Fegyvertelen vitézek - Somlyó György500
Arról van szó - Somlyó György500
Minden hazudik a két kezeteken kívül - Somlyó György501
Rafael Alberti
Szenes bárka - Somlyó György503
Nem estetek ti el - Somlyó György503
"A test szonettjei"-ből - Somlyó György504
Az isteni arányhoz - Somlyó György506
Emlékezés a szerelemre ott, ahol sosem volt - Somlyó György506
Emlékezés szemben a spanyol partokkal - Somlyó György507
Nicolás Guillén
Mulata - Weöres Sándor509
Antonio feleségének elrablása - Weöres Sándor509
Ballada két nagyapámról - Gáspár Endre511
Bölcsődal kis négerek ébresztésére - Gáspár Endre513
Illyés Gyula
A ház végén ülök515
Nem menekülhetsz517
Külön világban519
Éva520
Langston Hughes
Jazzonia - Tótfalusi István521
A néger folyamokról beszél - Komlós Aladár522
Nyikolaj Zabolockij
Ősz - Fodor András523
Reggeli dal - Illyés Gyula524
Vihar - Rab Zsuzsa525
Révparton - Illyés Gyula526
Eső - Illyés Gyula527
Hazatérés munkából - Rab Zsuzsa528
Mieczys³aw Jastrun
Hír - Kardos László529
Pablo Neruda
Asszonyi test - Somlyó György530
Valparaíso - Somlyó György531
Óda a jelenhez - Somlyó György532
Mezítelenül, akár a kezed, oly egyszerű vagy - Somlyó György535
Cecil Day Lewis
Találkozás - Kálnoky László535
Az óvóhelyen - Kálnoky László536
Bombázók - Nemes Nagy Ágnes537
Hol vannak a háborús költők? - Vas István538
József Attila
Végül539
Külvárosi éj540
Reménytelenül543
Óda544
Mama548
Levegőt!549
Ars poetica551
Ős patkány terjeszt kórt553
Talán eltűnök hirtelen554
Kenneth Rexroth
Idő: öröklét kegye - Illyés Gyula555
Leonyid Martinov
Éj - Lothár László556
Te, nélkülem - Illyés Gyula557
Tavasz - Illyés Gyula558
Léopold Sédar Senghor
Naetthez - Rába György559
Ének, khalamra - Képes Géza561
Dsida Jenő
Vallomás 562
Légyott563
Wystan Hugh Auden
Spanyolország - Nemes Nagy Ágnes564
Az ismeretlen állampolgár - Kálnoky László568
Dal - Képes Géza569
A nagy titok - Vas István572
Louis Macneice
Birmingham - Kálnoky László573
Perseus - Képes Géza575
A British Museum Olvasóterme - Vas István576
A részeges - Kálnoky László576
René Char
Búvóhely - Kálnoky László577
A nászi arc - Weöres Sándor578
Nikola Vapcarov
Búcsú - Kardos László581
A költő utolső verse - Kardos László581
Radnóti Miklós
Száll a tavasz582
Tétova óda583
Nem tudhatom...584
Sem emlék, sem varázslat585
Töredék586
Levél a hitveshez587
Erőltetett menet588
Stephen Spender
Hölderlin öregkora - Szabó Lőrinc589
Regum ultima ratio - Szabó Lőrinc590
Esti dal - Képes Géza591
Rájuk gondolok szüntelen - Kálnoky László591
Stopperóra és katonai térkép - Nemes Nagy Ágnes592
Jannisz Ritszosz
Nők - Somlyó György593
Várunk - Somlyó György594
Miguel Hernández
Mint a bikát - Somlyó György594
A halál - Somlyó György595
Örök sötétség - Somlyó György595
Frantisek Hrubin
Az éjből jött asszony - Nemes Nagy Ágnes597
Patrice de la Tour du Pin
Tavaszi Laurence - Rónay György599
Kenneth Patchen
Vastag a hó a földön - Illyés Gyula600
Dylan Thomas
És nem vesz rajtuk erőt a halál - Kálnoky László601
Októberi vers - Tellér Gyula602
Csöndben ne lépj az éjszakába át - Nagy László604
Szakmám vagy a szent ihlet szerint - Illyés Gyula605
Páfránydomb - Nagy László606
Octavio Paz
Városi alkony - Somlyó György608
Két test - Somlyó György608
John Federick Nims
Csendej éj - Weöres Sándor 609
Robert Lowell
A seriff halála - Tótfalusi István610
Újév napja - Jánosy István611
Paul Celan
Halálfúga - Lator László612
Virág - Lator László614
Hóágy - Lator László615
A kötet költői617
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A világirodalom legszebb versei I-II. A világirodalom legszebb versei I-II. A világirodalom legszebb versei I-II.

A borítók kissé foltosak, a lapélek elszíneződtek.

Állapot:
1.780 ,-Ft
27 pont kapható
Kosárba