A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Klasszikus német költők I-II.

A középkortól a XX. századig

Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

I. kötet
Vedd a koszorút
Régi századok
Ismeretlen szerzők
Hildebrand és Hadubrand - Képes Géza7
A merseburgi ráolvasások - Gulyás Pál 10
Én tied, te enyém - Szabó Lőrinc11
Oly édes és vidító - Rab Zsuzsa11
A hársak lombja foszlik - Rab Zsuzsa12
Az erdő zöld pompában áll - Rab Zuzsa12
Jöjj, én kedvesem - Rab Zsuzsa13
Tizedik kaland - Tellér Gyula14
A Kürenbergi
Több mint egy éven által - Radnóti Miklós31
Ez a csillag a sötétben - Szabó Lőrinc31
Elő hamar lovammal - Rab Zsuzsa32
Késztet szívem keserve - Lator László32
Álltam tegnap a bástyán - Lator László32
Dietmar von Aist
Egy asszony áll magában - Lator László33
A magas hársfa tetején - Szabó Lőrinc33
Alszol, gyönyörű gyöngyöm? - Lator László34
Vajon a jók legjobbika - Pór Judit35
Spervogel Anonymus
Egy farkas sakkozott - Kálnoky László36
A pokol nagy szemétverem - Kálnoky László36
Erdő növénye - Kálnoky László37
Friedrich von Hausen
Isten jósága mondhatatlan - Rab Zsuzsa38
Ha egyszer én megérhetem - Rab Zuzsa39
Szívemtől testem immár - Rab Zuzsa41
Lelkemben én - Rab Zsuzsa42
Heinrich von Veldeke
Izoldával kénytelen - Urbán Eszter43
Április havában - Tótfalusi István44
Heinrich VI. von Hohenstaufen
Méned homályba visz hát - Kalász Márton45
Albercht von Johannsdorf
Egy nő meg én - Kálnoky László46
Reimar von Hagenau
Azt mondják - Tótfalusi István48
Mióta keresztem fölvevém - Tótfalusi István49
Szerelem mozgolódik bennem - Szabó Lőrinc51
Szívem mindenünnen - Rab Zsuzsa51
Kelj útra, kedves hírvivő - Tótfalusi István53
Heinrich von Morungen
Ó jaj nekem - Lator László55
Úrnőm, adj sebemre írt - Lator László56
Ily égi gyönyörben, örömben - Lator László57
Úgy jártam én, mint a balga gyermek - Lator László58
Ó jaj mit ér - Lator László59
Édes szép gyilkosom - Lator László60
Hartmann von Aue
Régen szolgálom őt - Urbán Eszter61
Most útra kelek - Urbán Eszter62
Gregorius - részlet
Az anya feloldoztatik és újraegyesül fiával - Tótfalusi István63
Wollfram von Eschenbach
Karma éle felhőkbe tép - Kálnoky László
Parzival - részletek - Tellér Gyula70
Wolfram von Strassburg
Tristan és Isot - részlet
A tűzpróba - Weöres Sándor78
Walther von der Vogelweide
Sínylette sok madárka - Kálnoky László85
Hogy a nyár megérkezett - Kálnoky László86
Nyár is, tél is - Nemes Nagy Ágnes87
A hársfaágak csendes árnyán - Babits Mihály89
Isten adjon néki - Nemes Nagy Ágnes90
Vedd e koszorút - Illyés Gyula92
Egy kőre ültem - Kálnoky László93
A neszező vizekben - Lator László94
Láttam saját szememmel - Kálnoky László95
A bécsi udvar szólt - Nemes Nagy Ágnes96
Ó jaj, hogy virtus és okosság - Jékely Zoltán97
Kelts áldásoddal - Rónay György98
Hajtogatták nekem a vének - Kálnoky László98
Világ-Asszony, rég kifizettem - Szabó Lőrinc100
Ó jaj, hogy eltünt minden - Radnóti Miklós101
Tannhäuser
Tél multán - részlet - Rab Zsuzsa104
Neidhart von Reuental
Nagy a május hatalma - Kálnoky József107
"Énekelj, aranymadár" - Rab Zsuzsa108
A fák tar ága szürke - Urbán Eszter111
Szökell egy aggnő - Kárpáty Csilla112
Hatalma előtt - Pór Judit113
Ulrich von Lichtenstein
Táncnóta - Kálnoky László114
Üdvöm javára váljék - Weöres Sándor115
A bécsi lakoma - Pór Judit118
Wernher der Gartenaere
Meier Helmbrecht - részlet - Weöres Sándor 120
Johannes Hadlaub
Gyermeki szerelem124
Oswald von Wolkenstein
Egy lány, tizennyolc éves épp - Nemes Nagy Ágnes125
Világ, világ - Tellér Gyula126
Vénség panasza - Rab Zsuzsa128
Heinrich Wittenweiler
A gyűrű - részletek
A lakodalom - Tótfalusi István131
A haza könnyei 16-17. század
Sebastian Brant
A Balgák Bárkája - részlet
Akik papságra áhítoznak - Tótfalusi István139
Martin Luther
Erős vár a mi Istenünk - József Attila143
Gyermekdal karácsonyra - Jékely Zoltán144
Muzsika asszony - Tóth Bálint146
Ulrich von Hutten
Új dal - Weöres Sándor148
Hans Sachs
A vittenbergi csalogány - részlet - Solymos Ida151
Eldorádó - Végh György153
A barát meg a lopott kakas - Jékely Zoltán155
Jakob Regnart
Ki látni akar két eleven kútat - Szabó Lőrinc160
Szerelmes lány panasza - Szabó Lőrinc160
Ismeretlen szerzők
Különben mindegy - Radnóti Miklós162
Tudok egy kislányt - Szabó Lőrinc162
A féltékeny fiú - Kálnoky László163
Volt két szép királyi gyermek - Tótfalusi István165
Az árva Konrád - Jékely Zoltán168
A három földesúr - Tótfalusi István169
A Rajna mátkája - Tótfalusi István171
Szerelem próbája - Tótfalusi István174
Lefeküdtél, kedvesem - Szabó Lőrinc177
George Rudolf Weckherlin
Válás - Rónay György178
Nyájas társalkodás a szerelemről - Rónay György179
Friedrich von Spee
Eltávozott a szürke tél - Rónay György181
Gyászének Krisztus gyötrelméről az Olajfák hegyén a kertben - Garai Gábor183
Martin Opitz
Vigasztaló költemény a háború nyomorúságaiban - részlet - Vajda Endre185
Elégia - Rónay György187
Záró elégia - Vidor Miklós189
Friedrich von Logau
A német nyelv - Vajda Endre191
Obsitos katonák - Vajda Endre191
Könyvek - Vajda Endre192
Bor - Vajda Endre192
Az udvaronc - Vajda Endre193
A költő - Rónay György193
Simon Dach
Huc me sidereo descendere iussit Olympo - Vidor Miklós194
Tharaui Annus - Kardos László195
Halotti ének - Nemes Nagy Ágnes196
Paul Gerhardt
Menj, szívem - Molnár Imre198
Csend ül már minden lombon - Molnár Imre201
Johann Rist
Öröklét, égzengés szava - Eörsi István204
Németország fejedelmeihez és uraihoz - Vidor Miklós205
Paul Fleming
Önmagához - Vidor Miklós208
Egy holttest mellett - Kálnoky László209
Hogyan szereti a csókot - Jékely Zoltán209
A zsoldoskatona dicsérete -Tóth Bálint211
Doct. Med. Paul Fleming úr sírfelirata, úgy, ahogy ő magának megcsinálta Hamburgban - Garai Gábor212
Andreas Gryphius
Este - Képes Géza213
Szonett a mulandóságról - Szabó Lőrinc214
Nicolaus Copernicuk képmására - Orbán Ottó214
A haza könnyei, anno 1636 - Képes Géza215
Marianna Gryphiusnak, Pál bátyja kislányának sírfelirata - Nemes Nagy Ágnes216
A földi dolgok hívságáról - Kálnoky László216
A csillagokhoz - Kálnoky László218
Reggel - Kálnoky László219
A világhoz - Kálnoky László220
Minden hiábavaló - Kálnoky László220
Christian Hofmann von Hofmannswaldau
A gyönyör - Rónay György222
A világ - Rónay György223
Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen
Az éj vigasza - Nemes Nagy Ágnes225
Paraszti nép, te megvetett - Eörsi istván 227
Angelus Silesius
Arkangyali vándor - részlet - Szabó Lőrint229
Jertek, mondja Krisztus, a hős - Szabó lőrinc232
Caspar Stieler
De nem csókol a gyűlölet - Berczeli A. Károly234
Az emberiség határa 18-19. század
Johann Chrisian Günther
Óda - Tótfalusi István239
Búcsú hűtlen kedvesétől - Kálnoky László240
Leonórához, midőn négy esztendő után először fogadta ismét - Jékely Zoltán242
Isten - Szabó Lőrinc243
Töredék - Rónay György243
Este - Szabó Lőrinc244
Esti dal - Kálnoky László245
Friedrich von Hagedorn
János, a szappanfőző - Vajda Endre246
Christian Fürchtegott Gellert
Isten dicsősége a természetben - Hárs Ernő250
A paripa - Hárs Ernő251
Ewald von Kleist
Meghívás vidékre - Meghívás vidékre253
Szerelemdal a borosflaskához - Asztalos József255
Phyllis Dámonhoz - Asztalos József256
Johann Elias Schlegel
Eszménykép - Kálnoky László257
Friedrich Gottlieb Klopstock
A rózsalánc - Szabó Lőrinc258
Sarjadó erdőm - Képes Géza258
Az États Généraux - Jékely Zoltán259
Ismerjétek meg magatok! - Vajda Endre260
Nyáréj - Kárpáty Csilla261
Fannyhoz - Kárpáty Csilla262
A kedves szendergése - Kárpáty Csilla264
A viszontlátás - Kárpáty Csilla265
Gotthold Ephraim Lessing
Az epigrammák az olvasóhoz - Eörsi István266
Egy nemesi tökfejre - Eörsi István266
A futás - Eörsi István267
Egy hosszú orra - Eörsi István267
Egy **-i tűzvészre - Eörsi István267
Sanktulusra - Eörsi István268
Sírirat Voltaire-re - Eörsi István268
A szépség hátulról - Eörsi István269
Egy színész emlékkönyvébe - Nemes Nagy Ágnes270
A legnagyobb ember - Jékely Zoltán270
A tolvaj leány - Görgey Gábor271
Christoph Martin Wieland
Nadine - Kárpáty Csilla272
Christian Friedrich Daniel Schubart
Hercegi sírbolt - Molnár Imre275
Fokföldi dal - Molnár Imre278
A rab - Jékely Zoltán280
Matthias Claudius
Esti dal - Molnár Imre282
Az ember - Kosztolányi Dezső283
A halál - Kosztolányi Dezső284
A halál és a lányka - Garai Gábor285
Pórnak esti dala - Petőfi Sándor285
Johann Georg Jacobi
A szerelemhez - Kálnoky László288
Egy régi dal nyomán - Kálnoky László288
Johann Gottfried Herder
A vendégjog - Migray Emőd290
Egy német íróhoz - Szabó János291
A természet - Rónay György292
Gottfried August Bürger
Lenóra - Reviczky Gyula295
Szerelmi varázs - Lothár László299
Természeti jog - Eörsi István301
Fenséges zsarnokától ezt kérdi a paraszt - Áprily Lajos301
Szerelmes ifjú estfantáziája - Babits Mihály302
Jogokért halni meg, szabadságért s erényért - Lothár László304
Ludwig Heinrich Christoph Hölty
Az emberi foglalkozások - Vidor Miklós306
Május éj - Tellér Gyula307
Az erdei tűz - Vidor Miklós308
Végrendelet - Weöres Sándor 310
Lorenz Leopold Haschka
A holdhoz - Molnár Imre311
Kérdések - Molnár Imre312
Johann Wolfgang von Goethe
Vadrózsa - Képes Géza314
Talált kincs - Szabó Lőrinc315
Szerelmes, minden alakban - Nemes Nagy Ágnes316
Március - Szabó Lőrinc318
A szép éjszaka - Nemes Nagy Ágnes318
Nászéjszaka - Tóth Judit319
A kedves közelléte - Szabó Lőrinc320
Változás - Kosztolányi Dezső321
Biztatás - Kálnoky László322
Szélcsend a tengeren - Szabó Lőrinc322
Szerencsés utazás - Kálnoky László323
Viszontlátás és búcsú - Szabó Lőrinc324
Lottéhoz - Kálnoky László325
Korai kikelet -Szabó Lőrinc327
Őszi érzés - Szabó Lőrinc328
Mignonhoz - Kardos László329
Nyugtalan szerelem - Kosztolányi Dezső330
Vándor éji dala
Égi vendég, ki a bút - Szabó Lőrinc331
Immár minden bércet - Tóth Árpád332
Vagyon - Szabó Lőrinc332
A Nagy-Kofta dala - Vas istván333
A Nagy-Kofta másik dala - Vas István334
Epiphaneia - Szabó Lőrinc334
Mignon
Ismered-é a citromok honát? - Vas István336
Ne biztass szóra - Nemes Nagy Ágnes337
Akit már mart a vágy - Kardos László337
Hárfás
Ki magányra adta fejét -Szabó Lőrinc338
Ajtótokhoz lopakodva - Szabó Lőrinc338
Ki nem ette sírva kenyerét - Szabó Lőrinc339
Vándordal - Somlyó György339
A villikirály - Vas István340
Római elégiák - részletek
Némák vagytok-e, büszke kövek? - Vas István342
Csak sose bánd - Vas István342
Ó mily lelkesüléssel - Babits Mihály343
Hogyha meséled - Radnóti Miklós344
Itt van az ősz - Radnóti György344
A szonett - Jánosy István345
Prooemion - Szabó Lőrinc345
Maradandóság a változásban - Szabó Lőrinc347
Egy és minden - Szabó Lőrinc348
Végrendelet - Rónay György349
A növények alakváltozása - Lakatos István351
Epirrhema -Szabó Lőrinc353
Az állatok alakváltozása - Lakatos István354
Orphikus igék - Somlyó György356
Ultimátum - Eörsi István358
Mohamed éneke - Szabó Lőrinc359
Az öreg Kronoszhoz -Szabó Lőrinc361
Tengeri utazás - Szabó Lőrinc363
Prométheusz - Kosztolányi Dezső364
Ganümedész - Szabó Lőrinc367
Az emberiség határa - Szabó Lőrinc368
Mindent magadnak - Vas István370
Éjszakai gondolatok - Szabó Lőrinc370
Közelség - Nemes Nagy Ágnes371
Lidához -Szabó Lőrinc371
Valami halk, gyermeki bánat - Szabó Lőrinc372
Carlotte von Steinhoz - Vas István373
A napló - Babits Mihály375
Schiller koponyája - Vas István381
Apámtól kaptam alakot - Vas István383
Hegire - Vas István383
Négy kegyelem - Vas István385
Elemek - Vas István386
Jelenben a múlt - Vas István387
Üdvözült vágy - Vas István388
Határtalanul - Szabó Lőrinc389
Elmerülve - Szabó Lőrinc390
A vándor lelkinyugalma - Vas István391
Minden órán mi fojtogat? - Kálnoky László392
Jussom - Kardos László392
Hátem és Szulejka - Vas István393
Hátem - Szabó Lőrinc394
Óh, mennyi érzék - Szabó Lőrinc395
Újra együtt - Szabó Lőrinc395
Ezer alakba rejtőzhetsz - Szabó Lőrinc397
Bebocsáttatás - Kálnoky László398
A szenvedély trilógiája - Szabó Lőrinc400
Friedrich Leopold zu Stolberg
Szabadság - Lothár László408
Német katona éneke a távolból - Lothár László409
Jakob Michael Reinhold Lenz
Hol vagy most? - Viola József412
Ó, ti ifjúkori vágyak - Viola József413
Végzetstrófa - Viola József413
Barátnő, a felhőből - Szabó János414
Christoph August Tiedge
Elégia a kunersdorfi csatatéren - Tandori Dezső416
Alois Blumauer
A szabadság dala - Tellér Gyula420
Ökördicshimnusz- Tellér Gyula421
A holdhoz - Tellér Gyula423
Ludwig Theobul Kosegarten
A hófödte Rugard - Kárpáty Csilla426
Panaszdal - Kárpáty Csilla428
Friedrich von Schiller
Ábránd Laurához - Rónay György430
Rousseau - Rónay György433
A virágok - Róna György433
Az örömhöz - Rónay György435
Görögország istenei - Rónay György438
Az ideálok - Rónay György442
A metafizikus - Rónay György445
A filozófus önző - Rónay György446
A séta - Rónay György447
Az eszmény és az élet - Nemes Nagy Ágnes453
A föld szétosztása - Radnóti Miklós458
A dalnok búcsúja - Rónay György460
Az idegen lány - Rónay György461
Ibykosz darvai - Rónay György 462
Az új évszázad kezdetén - Kálnoky László468
Vágyódás - Rónay György462
A zarándok - Rónay György471
Johann Peter Hebel
Alkony-csillag - Molnár Imre473
Friedrich von Matthisson
Adelaide - Jékely Zoltán476
Áldozati ének - Lothár László 477
Psyche - Lothár László477
Emlékezés a Genfi-tónál - Lothár László478
Laura forrása - Lothár László479
Johann Gaudenz von Salis-Seewis
Csónakázók dala - Tótfalusi István481
Berenice - Tótfalusi István
Johann Gottfried Seume
Az orvosi tilalom ellenére - Tellér Gyula484
Fenntartásaim - Tellér Gyula486
Esti dal - Tellér Gyula487
Schmidt von Lübeck
A jövevény esti dala - Kálnoky László489
Késői szerelem - Kálnoky László490
August Wilhelm von Schlegel
Ave Maria - Tótfalusi István 492
A szonett - Hajnal Gábor493
A meghallgatás - Solymos Ida493
Új vágy - Solymos Ida495
Ernst Moritz Arndt
Esti ének - Rónay György497
Friedrich Hölderlin
Himnusz a szabadsághoz - Bernáth István 500
A német éneke - Rónay György504
Diotima. Leragyog hát újra fényed - Rónay György 504
Diotima. Jöjj, ki a négy elemet - Rónay György510
A párkákhoz - Szabó Lőrinc510
Egykor és most - Rónay György511
A Napistenhez - Rónay György 511
Hüperión sorsdala - Tandori Dezső512
Reggel - Szabó Lőrinc513
Esti ábránd - Rónay György 514
Az én javaim - Bernáth István515
Este - Szabó Lőrinc513
A szülőföld - Rónay György518
Kenyér és bor - részlet - Nemes Nagy Ágnes519
Menon panasza Diotimáért - részletek
Nap nap után - Rónay György520
Úgy éltünk mi - Radnóti Miklós521
Hajdani drága vidék - Rónay György 521
Mint ha ünnep-hajnalban - Tandori Dezső522
Midőn az égből - Eörsi István 525
Vándorlás - Tandori Dezső526
Az élet dele - Rónay György 530
Szüret ideje - Kálnoky László530
Patmosz - Kálnoky László 531
Visszaemlékezés - Tandori Dezső 539
Az élet édességeit - Rónay György541
August Apel
Pezsgő - Majtényi Zoltán542
Az éj - Majtényi Zoltán 543
Friedrich von Schlegel
Tavasszal - Kálnoky László 544
A bokrok - Kálnoky László545
Színjelkép - Kálnoky László545
Dal - Rónay György546
A pillangó - Garai Gábor548
Calderón - Garai Gábor549
A költő - Garai Gábor549
Novalis
Himnus az éjszakához - részletek
Melyik érző, eleven - Jékely Zoltán551
Halálvágy - Rónay György553
Mind hűtlenek lehetnek - Rónay György555
Ezer képen látom lefestve - Rónay György 556
Lent időzöm - Rónay György557
Dal a párkák ellen - Rónay György558
A halottak éneke - Rónay György559
Ludwig Tieck
A zord vadász - Tandori Dezső564
Vágyakozás - Tandori Dezsó565
Édes sejtelem - Tandori Dezső566
Erdőben - Tandori Dezső567
Őszi dal - Tandori Dezső568
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
Mágikus lánc fonódik életünkre - Szedő Dénes569
Cibált a sors - Szedő Dénes570
Wilhelm von Schütz
Éjjel - Kálnoky László572
Esti nyugalom - Kálnoky László573
Friedrich de la Motte Fouqué
Est homálya, erdő csöndje - Hárs Ernő574
Toronyőrdal - Hárs Ernő574
Ernst Christoph von Houwald
A tó ürege és a halászleány - Kárpáty Csilla576
Clemens Brentano
Beérkezés - Tellér Gyula580
A Lore Lay - Kálnoky László 581
Rózsa - Tellér Gyula585
Az esti szél ha lebben - Tellér Gyula586
Éji zene - Kálnoky László589
Halld, drága lélek - Rónay György589
Susogj, mirtusz ága! - Kálnoky László591
Az arany nap honába indul - Tellér Gyula592
Hattyúdal - Garai Gábor 595
Karoline von Günderode
Álombéli csók - Tellér Gyula 597
Szerelem - Tellér Gyula598
Achim von Arnim
Meleg szívet, hűs kezet - Lothár László 600
Lóháton holdfényben - Keresztury Dezső601
A hajnal íme, ébred - Lothár László602
Bátorítás - Lothár László603
Rozmaring - Rónay György604
Adalbert von Chamisso
Az elárul szerelem - Tótfalusi István 606
Lukács evangéliuma 18, 10 - Migray Emőd606
A Bering-szorosban - Rónai György607
Boncourt kastély - Rónay György609
Az öreg mosónő - Rab Zsuzsa610
Ignaz Franz Castelli
Esküszegő szerelmes - Tellér Gyula613
Egy humorista szerelmi dalai - Tellér Gyula 614
Leopold Schefer
Tavaszi bánat - Petri György620
A világiak, zsolozsmáskönyvéből - Petri György620
Marianne von Willemer
Nyugati szél - Hajnal Gábor622
Nem hagylak el semmi áron - Kálnoky László 623
Bettina von arnim
Lefelé száll a nap estelente - Kálnoky László624
E dombhátról világomat szemlélhetem! - Kálnoky László625
Vigasz a dalban - Migray Emőd627
Könnyek és eső - Migray Emőd628
Pihenj - Weörös Sándor628
Ludwig Uhland
1816. október 18-án - Lothár László 630
Bertran de Born - Lothár László 632
Tavaszi dalok - Lothár László 634
Ökörnyál - Szabó Lőrinc637
Joseph von Eichendorff
Akit az Úr szeret - Áprily Lajos638
Éjjel - Kálnoky László 639
Félhomály - Keresztury Dezső639
A vándor muzsikos - részlet - Rónay György640
Tavaszi éj - Rónay György642
Elkésett vándor - Áprily lajos 642
Lorelei - Áprily Lajos 643
Idegenben - Kálnoky László 644
Ki indul messzi tájra - Rab Zsuzsa645
Vágyódás - Kálnoky László 646
Búcsúzás - Kálnoky László 647
Az este - Fodor András648
Vándor költő - Rónay György 649
Költősors - Rónay György649
Varázsvessző - Viola József 650
A két legény - Kálnoky László 650
Az éj - Illyés Gyula651
Az utolsó üdvözlet - Áprily Lajos652
Az éji zene - Garai gábor653
Holdas éj - Viola József 654
Éji varázs - Garai Gábor655
Tavasz-virradat - Garai Gábor656
A régi kert - Lator László657
Friedrich Rückert
Dzselaleddin Rumi éneke - Vas István 658
Chidher - Molnár Imre 658
Fiatalkorból - Molnár Imre660
Ritornell - Molnár Imre661
Megy Szíriában egy legény - Molnár Imre662
Te vagy a csend - Molnár Imre665
Franz Grillparzer
Mindenütt jelenvalóság - Kálnoky László666
Gaeta és Capua között - Kálnoky László667
Csók - Szabó Lőrinc669
Egy bágyadt, őszi légyhez - Szabó Lőrinc670
Gondolatok az ablaknál - Takács Zsuzsanna670
Félhold világol az égen - Tellér Gyula672
Liszt - Takács Zsuzsanna673
Szomorú órán - Tellér Gyula673
Theodor Körner
A vad hajsza - részlet - Kálnoky László675
Wilhelm Müller
A hársfa - Kárpáty Csilla677
Vándorút - Kárpáty Csilla678
Hová? - Kárpáty Csilla679
Ernst Ferdinand August
Anno 1812 - Kosztolányi Dezső 681
Ismeretlen szerzők
A katona hazatér - Tótfalusi István 683
A szeretők halála - Tótfalusi István 685
August von Platen
Tristan - Weöres Sándor687
A vizben - Weöres Sándor 688
Messzire vágyik - Eörsi istván 688
Ha feledéshez s lemondáshoz értesz - Eörsi István 689
A szonett válasza Goethének - Eörsi István 689
Veszélyek utcájára léptem én - Eörsi István 690
Csak tőled jő a boldogság kegyelme - Eörsi istván 691
Hogy útnak eredtem - Eörsi István 692
Hajítsd le végre - Rónay György693
Adtál nekem már - Rónay György 694
Sok hidegségedért - Rónay György694
Érzem, amint a gyors hetek - Rónai György 695
Mikor szívemet - Rónay György696
Annette von droste-Hülshoff
A gyermek a lápon - Kálnoky László697
A pusztai köd - Kálnoky László 699
A torony - Hárs Ernő 701
Az igazi óra - Kardos László 702
Titkos nagyság - Kálnoky László7003
A tükörkép - szabó Lórinc706
Ítélet - Szabó Lőrinc708
Álmatlan éj - Kosztolányi Dezső709
Holdfelkelte -Hárs Ernő 712
Fűben - Szabó Lőrinc714
A költő - Kálnoky László 715
Heinrich Heine
Belzacár - Vas Isrtván 717
Add az álarcot - Kálnoky László 719
Könnyeiből virágok - Szabó Lőrinc 720
A dal szárnyára veszlek - Lator László 720
Áll egy fenyő - Nadányi Zoltán721
Kinyalt filiszterecskék - Kálnoky László 722
Memento - Babits Mihály 723
Ízlett a tea - Szabó Lőrinc723
Ősz halk szele - Szabó Lőrinc724
A Loreley - Szabó Lőrinc725
A drága család - Szabó Lőrinc726
Ha reggel arra járok - Nadányi zoltán 728
Csendes az éj - Tandori Dezső729
Mint egy virág, olyan vagy - Képes Géza729
Egymásért titkon epedtek - Áprily Lajos 730
Tengeri kísértet - Fodor József730
Koronázás - Petőfi sándor 733
Laokoon - Lakatos István 734
A lepke szerelme - Nadányi zoltán 735
E szirten épül - Szabó Lőrinc735
A kisasszony állt a parton - Lator László 736
Az ideálom te vagy, ki más - Tandori Dezső737
A teremtés dalai - Tandori Dezső738
Childe Harold - Kálnoky László741
Baljós csillagzat - Eörsi István742
Anno 1829 - Kálnoky László 741
Anno 1839 - Kálnoky László744
Doktrína - Eörsi István 745
Irányköltészet - Kardos László 746
Ígéret - Kardos László747
A kínai császár - Kálnoky László 748
Nyugtató - Kardos László 749
Világosság - Kardos László 751
Várjatok csak - Kálnoky László 752
Most hová ? - Kálnoky László 752
A világ rendje - Képes Géza754
Visszapillantás - Szabó Lőrinc754
Tökéletlenség - Szabó Lőrinc756
A lehiggadt - Kálnoky László 757
1849 októberében - Kálnoky László 758
Kihuny a fény - Kálnoky László 760
Végrendelet - Jékely Zoltán 761
Májusban - Eörsi István762
Mit nekem már cifra zsoltár - Karinthy Frigyes 763
Mily lassan kúszik az idő - Kálnoky László764
Vak szakadékom éjjelében - Eörsi István 765
Nem hívlak mennyei virányok - Szabó Lőrinc766
Az elválók - Tandori Dezső767
Emlékezés Mucsa végnapjaira - Lator László 769
Kitty - Babits Mihály 770
Énekek éneke - Babits Mihály 771
Michel március után - Kálnoky László 773
A vándorpatkányok - Gáspár Endre 775
Orphikus - Somlyó György777
Éjjel, vad égedelemtől - Jékely Zoltán 778
Lantom lehanyatlik - Kálnoky László 779
Öröklét, be hosszú vagy - Jékely Zoltán780
A középkor nyereségét - Lator László 780
Napok, órák, ezredévek - Kálnoky László 781
Miserere - Kálnoky László 782
Morphine - Tandori Dezső783
Lótuszvirág - Szabó Lőrtinc784
Szavak, szavak - Jékely Zoltán 785
Jön a halál - Jékely Zoltán 786
II. kötet
Nikolaus Lenau
Az ég gyásza - Rónai György5
Csapszékben - Jékely Zoltán6
A mélabúhoz - Áprily Lajos7
Téli éjjel - Áprily Lajos8
Nádi dalok - Rónay György9
A távoli kedveshez - Rónay György12
Tavaszi pillantás - Rónay György12
Búcsú - Jékely Zoltán14
Reggel a tengeren - Szabó Lőrinc15
Indiánok vonulása - Vas István 17
Az ősrengeteg - Lator László 21
Menedék - Jékely Zoltán23
Elválás - Jékely Zoltán 24
Tiltakozás - Jékely Zoltán 25
A harangok hangja - Áprily Lajos26
Három cigány - Kosztolányi Dezső27
Magányosság - Áprily Lajos28
Tavasz - Szabó Lőrinc31
Beethoven mellszobra - Szabó Lőrinc31
Az albigensek záróéneke - Tóth Árpád34
Pillantás a folyóba - Rónay György 36
Őszi érzés - Rónay György37
Kettős honvágy - Tandori Dezső 38
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben
Gyilkosság, börtön, átok - Hárs Ernő39
Aludj, Vágyad mi más? - Hárs Ernő40
Tragikus történet - Hárs Ernő40
Wilhelm Hauff
Katonaszerelem - Lothár László 42
A lovas reggeli éneke - Lothár László 43
Wilhelm Waiblinger
Dal Capriból - Szedő Dénes45
Eduard Mörike
Éjfél - Radnóti Miklós47
Ő az - Fodor András 48
Tavasszal - Rónay György48
Az elhagyott lányka - Rónay György49
Rejtőzés - Rónay György50
Folyóm - Rónay György 51
Egy téli reggelen, napkelte előtt - Rónay György53
Páros éji dal - Kardos László54
Anyámhoz - Migray Emőd56
Éjjel - Hárs Ernő56
Sétaút - Hárs Ernő57
Egy régi képre - Hárs Ernő58
Szeptemberi reggel - Kosztolányi Dezső58
Tréfa - Szabó Lőrinc59
Egy lámpára - Szabó Lőrinc60
Weyla dala - Garai Gábor61
Egy aeolhárfához - Rónay György61
Theokritos - Radnóti Miklós62
Erinna Sapphónak - Rónay György63
Gondold meg, óh lélek - Szabó Lőrinc65
Anastasius Grün
Miért? - Kálnoky László
Séták - Tellér Gyula
Ferdinand Freiligrath
A "Neue Rheinische Zeitunkg" búcsúztatója - Kosztolányi Dezső69
Magyarország - Hárs Ernő70
Friedrich Hebbel
Szonett - Kálnoky László73
A beszéd - Kálnoky László74
A pusztai fiú - Kálnoky László74
Éjszakai érzés - Kálnoky László78
Esti érzés - Kálnoky László78
Két vándor - Kardos László79
Esti dal - Tandori Dezső80
Őszi nap - Tandori Dezső 81
A halálhoz - Tótfalusi István 81
Adolf Friedrich von Schack
A Guadalquivirnél - Tótfalusi István81
Emanuel Geibel
Már itt van a május - Molnár Imre 85
Harcos éji dala - Molnár Imre 86
A tengerparton - Molnár Imre88
Robert Pruitz
Önigazolás - Hunyadi István90
Georg Herwegh
Hölderlin - Nemes Nagy Ágnes 93
Szabadság, szabadság - Lothár László94
A tenger mélyén - Lothár László95
Protestálás - Lothár László 95
Theodor Storm
Távol a világtól - Rónay György97
A város - Szabó Lőrinc98
Tengerpart - Weöres Sándor98
Erdőben - Weöres Sándor98
A csalogány - Petra-Szabó Gizella100
Gyöngéd ajkadba mart a fogad - Eörsi István101
Még egyszer! - Eörsi István102
Este - Vas István 102
Jácintok - Petra-Szabó Gizella103
Amit szavakra bízni átall - Vas István 104
Asszonykéz - Weöres Sándor105
Idegen nő - Eörsi István 105
Óh édes semmittevés - Szabó Lőrinc106
A kétely - Szabó Lőrinc106
Jer, játssz velem - Petra -Szabó Gizella107
A vég kezdete - Szabó Lőrinc106
Temesd csak el a kedvest! - Eörsi István108
Tűnődés - Rónay György109
Suttog az éj - Szabó Lőrinc109
A pusztán - Petra-Szabó Gizella110
Súlyos betegségben - Szabó Lőrinc 111
Ne menj be - Szabó Lőrinc111
Friedrich von Bodenstedt
Sárgán fut a Kura - Kálnoky László 113
Más ne higgye - Kálnoky László 114
Klaus Groth
Elhagyatva - Tótfalusi istán 115
Janim - Áprily Lajos116
A révész lánya - Tótfalusi István 118
Nagymama - Tótfalusi István
Gottfried Keller
Esti dal - Lator László 119
A költő halála - Rónay György120
Nappali dal - Rónay György122
Justinus Kernerhez - Rónay György123
Téli éj - Radnóti Miklós 125
Az éjszaka csöndje - Lator László126
Borús idő - Rónay György127
Karcsú liliomok vonulnak - Rónay György 128
Béke a teremtmények közt - Rónay György128
Theodor Fontane
John Maynard - Molnár Imre 130
A vég - Garai Gábor132
Hermann von Lingg
Alkonyórán - Tótfalusi István133
A bacchánsnő mellszobra - Hunyadi István 134
Ludwig Pfau
A takács - Lothár László136
Georg Weerth
Károly császár - Kálnoky László 140
Éhségdal - Eörsi István141
Conrad Ferdinand Meyer
A márványifjú - Rónay György142
Sebzett fa - Rónay György143
Erdei alkony - Rónay György 143
Most te beszélj - Rónay György 144
Hőség - Eörsi István 144
Bevont evezők - Rónay György 145
Vihar aratáskor - Eörsi István 146
A magvető mondókája - Radnóti Miklós 146
A csillagok alatt - Radnóti Miklós
A régi híd - Radnóti Miklós 147
A diadalív - Kálnoky László149
A Canal Grandén - Sárközi György149
Egy hollandi után - Szabó Lőrinc 150
A római kút - Sárközi György 151
"Hal Miklós " - Szabó Lőrinc151
Keringő sirályok - Szabó Lőrinc152
Két vitorla - Rónay György 153
Lábnyomok - Szabó Lőrinc 158
Éji út - Radnóti Miklós 155
Suhanó bíbor - Kálnoky László 156
Il Pensieroso - Szabó Lőrinc158
A Sixtusi kápolnában - Szabó Lőrinc159
Halottak kórusa - Szabó Lőrinc160
Huszt a börtönben - Rónai György160
Joseph Victor von Scheffel
Az ichthyosaurus - Kálnoky László 162
A teutoburgi csata - Kálnoky László163
A cölöplakó - Kálnoky László166
Heinrich Leuthold
Mélabú - Viola József169
Levélhullás - Viola József 170
Az erdei tó - Viola József171
Julius Grosse
Vágy - Kálnoky László172
Titkos boldogság - Kálnoky László173
Szelek vándorai
Századforduló és 20. század
Paul Heyse
Nápolyi képek - Eörsi István177
Egy órácska alatt - Eörsi István 178
Marie von Ebner-Eschenbach
Nyári reggel - Tellér Gyula179
Boule d'or - Székely Magda180
Wilhelm Hertz
Félrevonulva fekszek - Viola József181
Martin Greif
Este - Eörsi István183
A bükkfánál - Eörsi István 183
A réten - Eörsi István184
Aratás előtt - Eörsi István185
Detlev von Loliencron
Egy nagy városban - Szabó Lőrinc 186
Az új vasút - Szabó Lőrinc186
Säntis - Szabó Lőrinc188
Egy pályaudvaron - szabó Lőrinc189
Ki tudja, hol - Jékely Zoltán191
Halál a kalászok közt - Weöres Sándor192
Szfinx a rózsák közt - Kosztolányi Dezső193
Egy halottnak - Áprily Lajos193
Friedrich Nietzsche
Gyönyörűség! - Kálnoky László 196
Ehagyatva - Képes Géza 1978
Velence - Szabó Lőrinc198
Az ittas ének - Keresztury Dezső199
Ecce homo - Szabó Lőrinc199
Carl Spitteler
Pávaszem - Orbán Ottó200
Csak király - Szerb Antal201
Gustav Falke
Ketten - Hárs Ernő 203
Hallgatás - Hárs Ernő 204
Évek multán - Kosztolányi Dezső205
Isolde Kurz
Éji imádság - Viola József206
Az első éj - Viola József 207
Peter Hille
Erdei hang - Viola József 208
Májusi szél - Viola József209
Képmás - Viola József210
Hermann Conradi
Tudom - Hajnal Gábor 211
Ha a bodza nyit - Tótfalusi István211
Arno Holz
Éjszakai jelenet - Kálnoky László213
Katicabogárka - Kálnoky László 214
Milyen lesz az én őszöm? - Kálnoky László 215
A felső tízezerhez - Garai Gábor 216
Richard Dehmel
Aratódal - Tótfalusi István218
A lányka tavasza - Tótfalusi István219
Ének fiamhoz - Kosztolányi Dezső219
A munkás - Tótfalusi István 221
Nyári este - Tótfalusi István222
A hárfa - Oláh Gábor222
Hegyi Zsoltár - Szabó Lőrinc224
Karl Henckell
Tavasz - Lothár László 227
Temető - Lothár László228
Otto Erich Hartleben
A végső hang - Tandori Dezső 230
A fonnyadt levél - Tandori Dezső 230
Cunettone - Tandori Dezső231
Ricarda Huch
Ó virágos rét - Rónay György 233
Ó honnét lehet benned ennyi szépség - Rónay György 233
Eljöttél - Rónay György 234
Ős szavak titkát mormolja az éj - Szabó Lőrinc 234
Emlék - Képes Géza235
Cäsar Flaischlen
Olykor mint álom - Molnár Imre 236
Frank Wedekind
Ilse - Kosztoláni Dezső237
Meningitis tubercolosa - Kosztolányi Dezső237
Tinglitangli - Eörsi István 239
Vigasz - Eörsi István 241
Otto Julius Bierbaum
Alkonyi álom - Tellér Gyula 242
Fáradtan - Tellér Gyula 242
Esti dal - Tellér Gyula 243
Richard Beer-Hofmann
Magányos út - Rónay György245
Altatódal Mirjamnak - Garai Gábor 246
Max Dauthendey
Hajnali illat - Kálnoky László248
Dal jöhet be minden kéklő ablakon - Kálnoky László248
Elkápráztatva állok - Kálnoky László 249
A vörös ág - Kálnoky László 249
Stefan George
Felavatás - Kálnoky László 251
A sziget ura - Szabó Lőrinc252
Jöjj a holtnakhitt parkba - Szabó Lőrinc253
Tanítgatlan - Kálnoky László 254
A nyárnak az őszbe kacag most - Szabó Lőrinc255
Júliusi bánat - Szabó Lőrinc 255
Déli öböl - Szabó Lőrinc256
Vers a jelenkorhoz - Szabó Lőrinc 257
Porta Nigra - Kálnoky László258
Búsak, ahol találkozunk - Szabó Lőrinc260
Semmi rom és semmi cserép - Szabó Lőrinc261
Vagyok az egy s vagyok a kettő - Szabó Lőrinc
Goethe utolsó éjszakája Itáliában - Szabó Lőrinc262
Peter Baum
Félelem - Lator László 266
Idegenül - Lator László267
Fagy - Lator László 267
Erdei bánat - Lator László268
A jegenye - Lator László269
Christian Morgenstern
Az akasztófacimborák szövetségének dal - Kálnoky László270
Akasztófacimbora dala Zsófihoz, a hóhérleányhoz - Kálnoky László271
Imádság - Orbán Ottó 272
Az éjféli egér - Kálnoky László272
A költői menyét - Szabó Lőrinc273
Ég és föld - Kálnoky László274
Emberbarátian - Eörsi István274
Az orrobém - Szabó Lőrinc275
Észak felé - Kálnoky László 274
A Korf-féle óra - Kálnoky László277
Konflisló január elmélkedése - Kálnoky László278
Skolasztikus probléma - Kálnoky László 278
Alfred Mombert
Csónakokban heverve - Lator László 280
Egy csokor vadul szikrázó virágot - Lator László 281
Altatódal - Kosztolányi Dezső282
Otto Zur Linde
Amarillisz - Kálnoky László284
Okozatiság285
Hugo von Hofmannsthal
Útidal - Jékely Zoltán287
A régi Bécs - Kosztolányi Dezső287
Orcád - Jékely Zoltán 290
A külső élet balladája - Kardos László290
Tercinák a mulandóságról - Jékely Zoltán292
Élmény - Szabó Lőrinc294
Napkelte előtt - Szabó Lőrinc296
Sorsdal - Keresztury Dezső 297
Prológus - Jékely Zoltán298
Kérdés - Jékely Zoltán299
Az öreg ember nyárra vágyik - Eörsi István 300
Kertem - Jékely Zoltán302
Versek - Jékely Zoltán303
Tavaszest - Jékely Zoltán 304
Richard Schaukal
Goya - Kálnoky László305
Te - Kálnoky László305
Az ifjú vágy - Kálnoky László306
Nagy, gonosz madarak - Kálnoky László 307
Karl Kraus
Ne kérdjed - Eörsi István308
Öreg tanáromhoz - Kosztolányi Dezső308
Megtorlás - Lator László 311
Összehasonlító erotika - Lator László311
August Stramm
Örömház - Weöres Sándor313
Kétségbeesve - Weöres Sándor 313
Holdcsillanás - Hajnal Gábor 314
Csata - Hajnal Gábor315
Leopold Andrian
A tizennyolc éves ifjú - Rónay György317
Szerettem volna, ha a húnyó ünnepek - Rónay György318
Kora tavasz - Rónay György319
Rainer Maria Rilke
Él lelkem, mint egy nő - Nemes Nagy Ágnes 320
Emberek élnek itt - Nemes Nagy Ágnes321
A fiú - Nemes Nagy Ágnes322
Pont du Carrousel - Nemes Nagy Ágnes 322
Őszi nap - Rab Zsuzsa323
Szerelmes vers - Nemes Nagy Ágnes 324
Áldozat - Radnóti Miklós 324
Abiság - Nemes Nagy Ágnes 325
Az olajfák kertje - Vas István 326
Pieta - Nemes Nagy Ágnes 328
Nők éneke a költőhöz - Kosztolányi Dezső329
A párduc - Szabó Lőrinc329
Haláltapasztalat - Kálnoky László330
Utolsó este - Vas István 331
Orfeusz, Eurüdiké, Hermész - Rab Zsuzsa332
Archaikus Apolló-torzó - Tóth Árpád335
Késő ősz Velencében - Kálnoky László336
Duinói elégiák - részletek
I. 14 - Nemes Nagy Ágnes343
II. 2 - Nemes Nagy Ágnes343
II. 15 - Kálnoky László344
II. 24 - Kálnoky László345
Nér egyedül - Vas István346
Szőlőterasz-orgonabillentyűsor - Tandori Dezső346
A mágus - Tandori Dezső348
Erósz - Tandori Dezső348
A költő sírfelirata - Nemes Nagy Ágnes348
Else Lasker-Schüler
Hol hagyja a halál szívemet - Lator László 349
Senna Hoy - Rónay György350
Giselheer királynak - Rónay György351
Hallgass meg, Uram - Rónay György 352
A távolból - Rónay György 353
Az elűzött - Kálnoky László353
Szerelmes dal - Lator László 354
Theodor Däubler
Késő éj - Tellér Gyula356
A fenyő - Rónay György357
A bükk - Szabó Lőrinc358
Konflis - Tellér Gyula359
Az alvajáró - Rónay György 359
Diadém - Róna György361
Rudolf Borchardt
Ének a sötétben - Lator László362
Őszi magnóli - Lator László362
Ballada az álomról, a szélről és a dalról - Kosztolányi Dezső365
Erich Mühsam
Dies irae - Kárpáty Csilla367
Kötelesség - Kárpáty Csilla 368
Arno Nadel
Narkisszosz - Eörsi István369
Élet - Eörsi István 372
Konrad Weiss
Hó egy reggelen - Eörsi István 373
Nyomasztó nyár - Tótfalusi István374
Anton Wildgans
Drága lábad ugyan milyen lehet? - Kálnoky László376
Bírósági tárgyalás - Kálnoky László 377
Adaggio csellóra - Kálnoky Lászó 378
Cselédek - Kálnoky László 379
Mély tekintet - Szabó Lőrinc380
Utolsó szonett Eadhoz - Juhász Gyula 383
Paul Zech
Gyárak utcája nappal - Kálnoky László383
Wupper menti gyárváros - Kálnoky László 384
Marógép - Orbán Ottó384
Május-éj - Orbán Ottó385
Stefan Zweig
Brügge - Kálnoky László387
Éneklő szökőkút - Kálnoky László388
René Schickele
A boldog hazatérés elégiája - Kálnoky László392
Útközben - Kálnoky László392
Távoli muzsika - Kosztolányi Dezső 393
A fiú a kertben - Kálnoky László 394
Holdfölkelte - Kálnoky László395
Jochim Ringelnatz
Négy emelet magasban, alkonyatkor - Kálnoky László 396
Amikor a kesztyűm párját megtaláltam - Kosztolányi Dezső 396
Mindenütt - Molnár Imre397
Kassel - Kálnoky László 398
Csöndes téli út - Kálnoky László399
Ernst Stadler
Riadó - Orbán Ottó 400
Éjszakai utazás a kölni Rajna-hídon át - Szabó Lőrinc 401
A forma kéj - Orbán Ottó 402
Hajnal - Orbán Ottó402
Hazatérés - Orbán Ottó403
Záróra - Orbán Ottó404
Oscar Loerke
Egy pohár víz - Eörsi István406
Holdfelhők - Eörsi István407
Határ - Somlyó Tamás408
A másik dal - Kálnoky László 408
A búcsújobb - Tótfalusy László409
Pán muzsikája - Kálnoky László410
Carl Einstein
A szegény teste - Lator László412
Georg Heym
A város istene - Rónay György417
Berlin - Parancs János 418
A város démonai - Kalász Márton 420
Halott nő a vízben - Parancs János 422
A növényevők - Székely Magda423
A majom - Székely Magda 424
Szeretők halála tengeren - Tóth Judit 426
A professzorok - Szabó Lőrinc 427
A háború - Rónay György428
Georg Trakl
Éji románc - Kálnoky László 430
Tündöklő ősz - Szabó Lőrinc 431
Átváltozás - Lator László431
Rózsafüzérdalok - Dsida Jenő432
Emberi gyász - Nemes Nagy Ágnes433
Esti dal - Komlós Aladár434
Helian - Lator László 435
Gyerekkor - Radnóti Miklós439
Élisz - Kálnoky László 440
Sebestyén álomban - Lator László 441
Tavasszal - Dsida Jenő444
Dal Kaspar Hauserrl - Kálnoky László 444
Éjszaka - Dsida Jenő 445
Téli este - Szabó Lőrinc 446
Szonja - Dsida Jenő446
Magányos ősz - Radnóti Miklós 447
Anif - Kálnoky László448
Az elnémultakhoz - Rákos Sándor 449
A halál hét strófája - Lator László450
A lélek tavasza - Lator László 451
Az eltávozott éneke - Kálnoky László452
Grodek - Keresztury Dezső453
Ily komolyan - Lator László 454
Alfred Wolfenstein
Városiak - Eörsi István 455
A békeváros - Eörsi István456
Éjszaka falun - Eörsi istván 458
Alfred Lichtenstein
Alkonyatkor - Tandori Dezső 460
Szürkület - Tandori Dezső460
Köd - Tandori József461
Az atléta - Tandori Dezső 462
Walter Hasenclever
A színész - Kálnoky László 463
1917 - Tótfalusi István464
A fogoly - Tótfalusi István466
Klabund
Kedvedér borul el a hold - Kálnoky László 468
Mivel eső csepeg - Kálnoky László468
A csavargó dala - Kálnoky László 469
Egy polgár mondja -Kálnoky László470
Kurt Tucholsky
Mona Lisa mosolya - Eörsi István 471
A másik férfi - Eörsi István 472
Ima a rabokért - Eörsi István 472
Monceau park - Eörsi István 475
Az útra hintett rózsák - Eörsi István476
Franz Werfel
Az olvasóhoz - Rónay György477
Kövér ember a tükörben - Eörsi István 478
Hekuba - Eörsi István 479
Forradalmi felhívár - Eörsi István 480
Az álmatlanok órája - Eörsi István 480
Ami megmarad - Eörsi István483
Josef Weinheber
Konnyű tagadnunk - Tandori Dezső 484
Notturno - Tandori Dezső 485
A ház - Kárpáty Csilla486
Beethoven halotti maszkja előtt - Rónay György486
Szapphóhoz - Rónay György 487
Novella levelekben - Szabó Lőrinc489
Kaktusz - Szabó Lőrinc491
Ernst Toller
Fecskék könyve - részletek - Dsida Jenő492
Gertrud Kolmar
Jöjj - Eörsi István 497
Az elhagyott nő - Eörsi István497
Jégmadár - Eörsi István 500
A ninivei állatok - Kálnoky László501
Hans Schiebelhuth
Sugalmasabb esték - Lator László 504
Kezdetben - Lator László 505
Este az erdőn - Lator László506
Menj, gondolat
Közelmúlt
Svájciak
Hermann Hesse
Mulandóság - Kálnoky László 511
Éjszakai út - Kálnoky László 512
Csavargószállás - Kálnoky László512
Vándor a hóban - Kálnoky László 514
Tűnő fiatalság - Kálnoky László 515
Háromszólamú muzsika - Kálnoky László515
A béke elé - Somlyó György 517
Alpesi szoros - Szabó Lőrinc 518
Öltözés közben - Szabó Lőrinc 518
Pillangó - Lator László 520
A San Clemente ciprusai - Rónay György 520
Szenvedés - Rónay György 521
NDK-beliek
Johannes R. Becher
Németország - Nemes Nagy Ágnes 525
Német költő üdvözlete az Orosz Szövetséges Köztársasághoz - Csorba Győző526
Kikötőváros - Tellér Gyula528
Búcsú Berlintől - Garai Gábor 530
Útközben - Garai Gábor 531
Ó, te sötét, ó te szörnyű kor! - Rába György 532
Pokoljárás - Nemes Nagy Ágnes534
Szelek vándorai - Kálnoky László537
Fohász - Kálnoky László538
Bertolt Brecht
Legenda a halott katonáról - Eörsi István 539
Felfedezés egy fiatal asszonyon - Eörsi István 542
A kommunizmus dicsérete - Csorba Győző 543
12. számú szonett ( A szeretőről ) - Tandori Dezső544
Mandelay-song - Tandori Dezső 545
Legenda arról, miként keletkezett a Tao Te King, amikor Lao Ce emigrációba ment - Csorba Győző
Az utódokhoz - Garai Gábor 549
A hatodik szonett - Garai Gábor552
Emigrációs szonett - Garai Gábor 552
A gonoszság maszkja - Eörsi István 553
Visszatérés - Garai Gábor 554
A nép kenyere - Garai Gábor554
Nagy idők, elszúrva - Garai Gábor 556
Fenyők - Kálnoky László556
Evezés, beszélgetés - Kálnoky László557
Horatiust olvasva - Kálnoky László 557
Louis Fürnberg
A monzai parkban - Simon istván 558
A foglyok - Simon István 562
Háborús őszi dal - Simon István 562
Johannes Bobrowski
A vándor - Rónay György564
Ikon - Rónay György 565
A düna - Rónay György 565
NSZK-beliek
Hans Carossa
A régi kút - Szabó Lőrinc
Az ősanya - Kálnoky László570
Titkos táj - Szabó Lőrinc 571
A régi kertben - Rónay György572
Hol a rózsák? - Rónay György573
Wilhelm Lehmann
Idősebb fiamhoz - Nemes Nagy Ágnes 574
Nyári temetőben - Simon István574
Német idő, 1947 - Eörsi István 575
Névtelen hely - Eörsi István 576
Gottfried Benn
Férj és feleség átmegy a rákbarakon - Szabó Lőrinc 578
Az ifjú Hebbel - Szabó Lőrinc579
Énekek - Eörsi István 580
Angol kávéház - Tandori Dezső581
A földalatti - Hajnal Gábor582
Parao - Rónay György 583
Banán - Tandori Dezső 585
Csak ha - Tandori Dezső 587
Mindig csak részben - Tandori Dezső588
Köd - Rónay György 589
Őszirózsák - Rónay György 590
Monológ - Hajnal Gábor591
Búcsú - Nemes Nagy Ágnes593
Statikus versek - Nemes Nagy Ágnes595
Rózsák - Székely Magda596
Kék óra - Nemes Nagy Ágnes596
Két álom - Tandori Dezső598
Apreslude - Rónay György 599
Tristesse - Eörsi István600
Epilógus 1949 - Kálnoky László 601
Elisabeth Langgässer
Téli napforduló - Kálnoky László 604
Kora tavaszi enyhe nap - Tellér Gyula 605
Csigaház és rózsa - Tótfalusi István 606
Günter Eich
Mellettem jársz - Hajnal Gábor 608
Herrenchiemsee - Kálnoky László 609
A nagy Lübbe-tó - Lator László611
Utóvéd - Lator László 611
Német nyelvterületen kívüliek
Hans Arp
Opus null - Veöres Sándor615
A "Szóálmok és fekete csillagos"-ból. Második változat - Weöres Sándor617
Iwan Goll
Hiób - Kálnoky László 618
Por-fa - Csorba Győző620
A vágyakozás karavánja - Tandori Dezső 621
A Salzsee - Tellér Gyula 621
Hómuzsika - Tellér Gyula622
Nelly Sachs
A kürtök - Vas István 624
Árnyak kórusa - Vas István 624
Számok - Vas István 625
Ki tudja, hol állnak a csillagok - Vas István 626
Ünnepet ül a halál - Görgey Gábor 627
De lombfedele alatt - Vas István 627
Már kivándorlóban - Vas István 628
Izzó rejtvények - részletek - Vas István 628
Paul Celan (fordította Lator László
A lakoma 637
Későn és mélyen 638
Halálfúga 639
Corona 641
Tűz és víz 642
Egy homokszem 643
A szavak estéje 644
Hazatérés 645
Virág 646
Hóágy 647
Nyári híradás 648
Fehér és könnyű 648
Kettős alak 650
Egy táj vázlata 650
Mennyi csillag 651
A számok 652
Fonálnapok653
Olvashatatlan653
Hószólam654
Az eladogandó világ 654
Berthold Viertel
Parasztlovak - Kosztolányi Dezső657
A halott nő - Kálnoky László 658
Egyedül - Kálnoky lászló 659
Albert Ehrenstein
A haldokló gallus - Kosztolányi Dezső 660
Barbáróra - Hajnal Gábor661
Kétségbeesés - Eörsi István 662
A vándor dala - Hajnal Gábor 663
Bánat - Károlyi Amy664
Christine Lavant
Ez itt a rezgőfű-mező - Székely Magda665
Sárga Lovas - Székely Magda 666
Ingeborg Bachmann
Szabad elvonulás - Nemes Nagy Ágnes 667
Koradél - Görgey Gábor668
Áram - Nemes Nagy Ágnes670
Menj, gondolat - Nemes Nagy Ágnes670
Életrajzi jegyzetek - Domokos Mátyás 673
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Klasszikus német költők I-II. Klasszikus német költők I-II. Klasszikus német költők I-II. Klasszikus német költők I-II. Klasszikus német költők I-II. Klasszikus német költők I-II.

A kötetek védőborítója enyhén elszíneződött, foltos, kissé kopott. A lapéleik foltosak.

Állapot:
1.900 Ft
950 ,-Ft 50
14 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Klasszikus német költők I-II. Klasszikus német költők I-II. Klasszikus német költők I-II. Klasszikus német költők I-II. Klasszikus német költők I-II.

A védőborítók és a lapélek kissé foltosak.

Állapot:
1.900 Ft
1.330 ,-Ft 30
20 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Klasszikus német költők I-II. Klasszikus német költők I-II. Klasszikus német költők I-II.

A védőborítók enyhén foltosak.

Állapot:
1.900 ,-Ft
29 pont kapható
Kosárba