A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

EU-tanulmányok V.

Előszó

A most következő tanulmányok közvetlenül az EU-csatlakozást megelőző napokban készültek. Aktualitásuk tehát aligha lehet kétséges. Az azonban már igen, hogy helyesen látjuk-e kiinduló helyzetünket,... Tovább

Tartalom

Varga Gyula: Előszó és magyarázat 9
VERSENYKÉPESSÉG A MEZŐGAZDASÁGBAN
Erdész Ferencné - Nyárs Levente - Potori Norbert - Papp Gergely - Radóczné
Kocsis Teréz - Udovecz Gábor - Voneki Éva: A versenyképesség javításának
főbb tényezői és feladatai a főbb magyar termékek körében 15
Keszthelyi Szilárd - Kovács Gábor: A direkt támogatások felosztási rendjének
változása és annak hatása a magyar mezőgazdasági vállalkozások bevételeire 61
Dr. Dér Ferenc: A szántóföldi növénytermesztés és a gyepgazdálkodás helyzete
és kilátásai az EU-csatlakozás után 83
Dr. Erdész Ferencné: Az EU-csatlakozás hatása a zöldség- és gyümölcságazatra 143
Radóczné Kocsis Teréz: AZ EU-csatlakozás várható hatásai a szőlő- és borágazatban 167
Dr. Stefler József: A szarvasmarha-ágazat helye, szerepe a magyar mezőgazdaságban,
esélyei az Európai Unióban 193
Dr. Stefler József - Hajdúk Péter: A juhászat helyzete és várható jövője a csatlakozás
és az EU agrárreformjának tükrében 241
Dr. Kalmár Sándor: A magyar sertéshústermelés versenyképessége az EU-ban,
különös tekintettel a szabályozó rendszer reformjára és az ágazat magyar
vállalkozási struktúrájára 265
Keszi Andrea: A baromfihús-vertikum jövője az EU-csatlakozás után 289
Sütő Zoltán: A pulykahús-termelés jövője az EU-csatlakozás kihívásai nyomán 305
Dr. Bogenfürst Ferenc: A viziszárnyas-ágazat nemzetközi és hazai helyzete, a baromfihús-vertikum jövője az EU-csatlakozást követően 319
Kalmár Sándor: A baromfiágazat jövője az EU-csatlakozás után: az alkalmazkodás
tényezői és teendői a tojástermelésben 335
A VIDÉKFEJLESZTÉS KÉRDÉSEI
Dr. Fehér Alajos: A vidékfejlesztéssel kapcsolatos fogalmi rendszer értelmezési és adaptációs kérdései - a magyar szabályozások szakmai megalapozása 355
Biró Szabolcs - Dr. Dorgai László - Dr. Varga Péter: A kedvezőtlen adottságú területek támogatása és magyarországi adaptációja 379
Dr. Dorgai László - Dr. Keszthelyi Szilárd - Miskó Krisztina: A gazdasági életképesség kritériumai az Európai Unióban és Magyarországon - az azoknak nem megfelelő
gazdaságok esélyei, támogatásuk lehetőségei 411
Dr. Sarudi Csaba: A multifunkcionális mezőgazdaság kialakításának esélyei az EU-csatlakozás jegyében, különös tekintettel az idegenforgalomra 439
Dr. Szakály Zoltán - Szigeti Orsolya - Szente Viktória: Hagyományos magyar termékek marketinglehetőségeinek elemzése a vidékfejlesztés szempontjainak figyelembevételével 465
AZ INTÉZMÉNYRENDSZER FEJLESZTÉSE
Kovács Anna Teréz - Bokor Péter - Csornai Gábor - Kimás Ákos - Pribela Tamás - Vámosi Róbert - Wellisch Péter: Az EU agrárpolitikai követelményeinek megfelelő magyar intézményi rendszer kiépülése 499
Dr. Kapronczai István: A tanácsadó- és szakértői hálózat, valamint a termelők felkészítése az EU változó agrárpolitikájára és a mindennapok teendőire 559
AZ EU AGRÁRPOLITIKÁJÁNAK REFORMJA
Dr. Kiss Judit: Az Európai Unió közös agrárpolitikájának változásai és agrárcsatlakozásunk kihívásai 589
Dr. Popp József: Az egyszerűsített kifizetés az Európai Unió közös agrárpolitákájának reformja tükrében 663
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem