Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

964.010

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig!

Hét évszázad magyar versei II. (töredék)

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Szépirodalmi Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 885 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 17 cm x 11 cm
ISBN:
Megjegyzés: Töredék kötet.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

II. kötet
Bessenyei György:
A Tiszának reggeli gyönyörűsége7
Az irigy elmérül9
Barcsay Ábrahám:
A télnek közelgetése12
Ányos Pálnak13
A kávéra14
Ányos Pál:
Barcsay kapitánynak14
Egy boldogtalannak panaszai a halovány holdnál16
A szép tudományoknak áldozott versek (Részlet)17
Barcsaynak19
Gróf Zrínyi MIklósról22
Kalapos király (Részletek)22
Baróti Szabó Dávid:
A magyar ifjúsághoz26
A magáéval élni nem tudóról27
Egy ledőlt diófához27
A holdhoz28
Révai Miklós:
Orosz Zsigmond halálakor30
A kikeletről33
Rájnis József:
Egy kérkedékeny nemeshez34
A vargafiakhoz34
Virág Benedek:
Vitézeinkhez36
A kalitkába zárt madárról37
Lantomhoz38
Békesség-óhajtás39
Előszózat40
Péczeli József:
Szarkák és szajkók41
Jobbágy, halál42
Farkas, kutya44
Gvadányi József:
Pöstyéni förödés (Részlet)45
Egy falusi nótáriusnak budai utazása (Részlet)46
Péteri Takács József:
Sóhajtás a békesség után52
Kazinczy Ferenc:
A vallástalan54
Bor mellett56
Széphalom56
Hiven szeretni57
A szonett múzsája57
A nagy titok58
A nyelvrontók58
A kész írók58
Írói érdem58
Szokott és szokatlan59
Az iskola törvényei59
A mi nyelvünk59
Hőseink a Kenyérmezején60
Férfilélek60
A pataki vár erkélyén60
A lengeséghez61
Gróf Széchenyi Istvánhoz (Részlet)63
Batsányi János:
Biztatás66
A franciaországi változásokra66
A látó67
Barcsayhoz68
Az európai hadakozásokra69
Levél Szentjóbi Szabó Lászlóhoz71
Levél egy régi várból76
Gyötrődés78
Egy szerencsétlen ifjú sírjánál79
Tűnődés79
A rab és a madár82
A mester és a tanítvány86
Magyar író89
A ritmus csak szolga89
Szentjóbi Szabó László:
A Cenci rózsája90
A sírhalom91
A reménységhez91
A nagy szüret Telegden93
A holdhoz93
Verseghy Ferenc:
A marsziliai ének95
A válogató97
Az igaz bölcs99
A tejáruló menyecske99
Az igazsághoz100
Dayka Gábor:
Esdeklés102
Kesergés104
Titkos bú105
Esdeklés105
A tavasz106
Vitéz Imréhez107
Földi János:
Egyim Juliska108
Idegen szépség108
Pálóczi Horváth Ádám:
A gyanuba esett szerelmes109
Magyar tánc110
Stájer tánc111
Fazekas Mihály:
Rajta vitéz!112
Egy véres ütközet estvéjén serkent gondolatok113
Ámelihez114
A tavaszhoz114
Ki a boldog?115
Az új bor118
Csokonai nevenapjára118
A debreceni első kalendáriumba119
A debreceni kalendárium második kiadása eleibe121
Kalendárium magyarázatja után serkent gondolatok122
Hortobágyi dal123
A tavaszhoz124
Nyári esti dal125
A korán jött esőhöz127
Az én poézisom128
Ludas Matyi (Részletek)128
Csokonai Vitéz Mihály:
A gazdag135
Zsugori uram136
A szabadsághoz137
Magyar! Hajnal hasad!138
November139
A tél141
A patyolat143
Az estve144
Az eleven rózsához145
A farsang búcsúszavai146
A rózsabimbóhoz148
Tartózkodó kérelem149
Szemrehányás150
Egy háládatlanhoz151
Konstancinápoly152
Marosvásárhelyi gondolatok156
Az estve160
Az esztendő négy szakasza163
Búcsú a magyar múzsáktól167
A muzsához169
Az én poézisom természete170
Az esküvés172
A fekete pecsét172
Az éj és a csillagok174
Édes keserűség174
Újesztendei gondolatok175
A békekötésre180
Újévi ajándék182
Még egyszer Lillához183
Siralom184
A Reményhez185
A tihanyi ekhóhoz187
A magánossághoz190
Bacchushoz193
Dorottya vagyis a dámák diadalma a fársángon (Részletek)196
Egy fiatal ázasulandónak habozása201
Oh szegény országunk202
Kifakadás203
Jövendölés az első oskoláról a Somogyban205
Parasztdal207
Az emberiség s a szeretet209
Óda kapitány Bessenyei Sándor úrhoz211
Az ember, a poézis első tárgya213
Az estvéhez214
Keser-édes216
A boldogság216
A szeplő217
A tavasz218
A Hafiz sírhalma218
Dr. Földi sírhalma felett226
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor227
Az éjnek istenihez228
Gróf Erdődyné őnagyságához (Részlet)230
Szerelemdal a csikóbőrös kulacshoz235
Főhadnagy Fazekas úrhoz238
Halotti versek (Részlet)240
Tüdőgyulladásomról243
Kisfaludy Sándor:
A kesergő szerelem245
A boldog szerelem249
Csobánc (Részlet)251
Édes Gergely:
A petri gulyás253
Kis János:
Sopron tájékához254
Berzsenyi Dániel:
Horác256
Búcsúzás256
Osztályrészem257
Fohászkodás258
Az ulmai ütközet260
A közelítő tél261
Barátimhoz262
A magyarokhoz263
Levéltöredék barátnémhoz264
Búcsúzás Kemenesaljától265
Kazinczy Ferenchez266
A magyarokhoz271
Életfilozófia273
A táncok275
Vandal bölcsesség276
Napoleonra277
Dukai Takács Judithoz277
Vitkovics Mihályhoz281
A pesti magyar társasághoz284
Új Görögország287
Gróf Mailáth Jánoshoz288
A poézis hajdan és most290
Dukai Takách Judit:
Az én lakhelyem291
Magyarósi Szőke József:
Hazai föld293
Ungvárnémeti Tóth László:
A tisztválasztás296
Laura keserve297
Berzsenyihez298
Vitkovics Mihály:
Virág Benedekhez299
Bécs és Moszkva300
Barraihoz300
A költő300
Pirongatol302
Bácskai regedal302
Katona József:
Bánk bán (Részletek)304
Vágy317
Az andal317
Kölcsey Ferenc:
Géniusz száll321
Rákos nimfájához322
Elfojtódás324
Rákóczi, haj324
Rákos326
Csolnakon327
Himnusz329
Zsarnok331
Vanitatum vanitas331
Esti dal334
Áldozat335
Drégel336
A szabadsághoz336
Balassa337
Hervadsz337
Zrínyi dala338
Szondi (Töredék)340
Kölcsey (Töredék)340
Búsan csörög341
Huszt342
Kazinczy342
Emléklapra342
Paulina emlékkönyvébe343
Rebellis vers343
Zrínyi második éneke343
Pázmándi Horváth Endre:
A pesti Nemezti Theatrom ügyében (Részlet)345
Kisfaludy Károly:
A hazafi347
Honvágy347
Mohács349
»Tatárok Magyarországban«352
»Ilka«352
Rákosi szántó a török alatt352
Vedd sarlódat353
Szülőföldem szép határa354
Aki szeretőjét355
Sárga levél356
Vörösmarty Mihály:
Mit forralt357
Kisgyermek halálára358
Csaba szerelme359
Zalán futása (Részletek)360
Utóhang Cserhalomhoz369
Mikes búja370
Eger (Részlet)370
A magyar költő371
Széplak (Részlet)372
Zrínyi373
Helvila halálán376
K. Matild dala377
A gyászkendő378
A buvár Kund379
Puszta csárda381
Csongor és Tünde (Részletek)383
A délsziget (Töredék)408
A Rom (Részlet)411
A szeretők413
Pázmán414
A két szomszédvár (Részlet)414
A kérő415
Becskereki416
Magyarország címere419
Szép Ilonka420
A hontalan424
A szegény anya426
Szózat426
Árpád ébredése (Részlet)428
Késő vágy430
Csalogány431
A Guttenberg-albumba431
Vashámor432
Liszt Ferenchez432
Éj és csillag435
Az unalomhoz436
Petike439
Az élő szobor441
Emléksorok Fáy Andrásnak443
Virág és pillangó444
Egy politikus költőhöz444
Az úri hölgyhöz445
Laurához448
Fóti dal449
Haragszom rád453
Keserű pohár454
Honszeretet456
Ábránd458
A merengőhöz459
Megyeri461
Kölcsey461
Gondolatok a könyvtárban461
A Sors és a magyar ember464
Laurának471
Az emberek471
Országháza473
Vásárhelyi Pál sírkövére475
Mi baj?475
Jóslat478
Szabad sajtó480
Harci dal481
Átok483
Emlékkönyvben484
Előszó485
Mint a földmivelő486
Az ember élete487
A vén cigány 489
Fogytán van a napod (Töredék)491
Czuczor Gergely:
Hunyadi492
A falusi kislány Pesten493
Fönóház dal495
Mohács496
Korteskedés497
Alföldi legény498
Riadó499
Ítélőszék előtt500
Garay János:
Egy ismeretlen széphez501
Kont502
Mátyás király Gömörben506
Örökváltság508
Az obsitos509
A költő-katona517
Bajza József:
Apotheosis519
Sóhajtás522
A rab költáő523
Az apáca524
Emma525
Kisleány dala525
Ébresztő526
Fohászkodás528
Haynau-dal532
Jóslat533
Eötvös József:
A megfagyott gyermek535
Búcsú537
Én is szeretném539
Mohács540
Végrendelet541
Erdélyi János:
Egy gyermek születésére542
Népdalok543
A menekültek544
Vajda Péter:
Utazó magyarok545
Nagy Imre:
Sashoz550
Gaál József:
Az ólmos botok551
Tóth Lőrinc:
Epigrammák553
Szentiványi Mihály:
A napszámos554
A szolgalegény555
A vétanú556
A dévai váron558
Kriza János:
A villám559
Erdővidék az én hazám559
A hazatérő katona560
Urbér561
Pap Endre:
A pór sírja562
Petőfi Sándor:
Hazámban565
Befordultam a konyhára566
Sikos a hó, szalad a szán567
A nemes567
Vándorélet568
Füstbement terv570
Egy estém otthon571
Fürdik a holdvilág az ég tengerében573
István öcsémhez573
Megy a juhász szamáron575
Az alföld575
Egy telem Debrecenben577
A helység kalapácsa (Részlet)578
A tintásüveg584
Csokonai585
János vitéz (Részletek)587
A királyok ellen595
Játszik öreg földünk596
Ha életében597
Téli világ597
Magyarország599
A jó öreg kocsmáros599
Piroslik már a fákon a levél600
Alku601
A négyökrös szekér601
A magyar nemes602
A csárda romjai604
A gyüldei ifjakhoz606
Tündérálom608
Itt állok a rónaközepén615
A bánat? egy nagy Óceán616
Nem süllyed az emberiség616
Az álom616
Sors, nyiss nekem tért617
Dalaim618
Várady Antalhoz619
A nép622
Csalogányok és pacsirták622
Nagykárolyban624
Erdélyben625
Véres napokról álmodom627
Hazaértem628
Reszket a bokor, mert629
Halhatatlan a lélek630
Egy gondolat bánt engemet631
Szabadság, szerelem!632
Ha férfi vagy, légy férfi632
Kutyakaparó634
Palota és kunyhó637
A kutyák dala638
A farkasok dala639
A XIX. század költői640
Arany Jánoshoz641
Magyar vagyok643
A Tisza644
A magyar ifjakhoz646
A nép nevében648
Háború volt649
Az ítélet650
Rongyos vitézek651
Bányában652
Arany Lacinak654
A gólya656
Levél Arany Jánoshoz660
Falu végén kurta kocsma662
Homér és Oszián664
A szájhősök666
Azokon a szép hegyeken túl667
Beszél a fákkal a bús őszi szél668
Szeptember végén669
Elértem, amit ember érhet el670
Kazinczy Gáborhoz671
Meddig alszol még hazám673
A táblabíró674
Nézek, nézek kifelé676
Szép napkeletnek677
Rózsabokor a domboldalon679
Pató Pál úr680
Okatootáia681
A magyar politikusokhoz684
Vasúton686
Még alig volt reggel687
A téli esték687
Vane-e egy marok föld690
Minek nevezzelek?691
A puszta télen693
Olaszország695
Anyám tyúkja696
A tél halála697
Kemény szél fúj698
Dicsőséges nagyurak699
Nemzeti dal702
Föltámadott a tenger703
A királyokhoz704
Készülj, hazám!706
Megint beszélünk s csak beszélünk708
A konzervativok709
A gyáva faj, a törpe lelkek711
Ausztria712
Szülőföldemen713
Kiskunság715
A magyar nép718
A nemzetgyűléshez719
Respublika720
A nemzethez722
Forradalom724
Az apostol (Részletek)726
Itt benn vagyok a férfikor nyarában733
Tudod, midőn először ültünk734
A vén zászlótartó735
Bucsu737
Ti akácfák e kertben738
1848740
Szeretlek, kedvesem742
Itt van az ősz, itt van újra744
Itt a nyilam, mibe lőjem?746
Akasszátok föl a királyokat!747
Vesztett csaták, csúfos futások!748
Az év végén750
Európa csendes, újra csendes751
Csatában752
Bizony mondom, hogy győz most a magyar753
Pacsirtaszót hallok megint754
Az erdélyi hadsereg756
Jött a halál757
A honvéd758
Szörnyű idő760
Vachott Sándor:
Népdal762
Tekintetes, nemes, nemzetes és vitézlő762
A napipolitika költőihez763
Búcsú 1849-től764
Kerényi Frigyes:
Zsarnok766
Pákh Alberthez767
Greguss Ágost:
Úri parancs a hajduhoz768
Samarjai Károly:
Szegény deák768
Harc lesz talán769
Berecz Károly:
Népéletből770
Anno domini771
Mentovich Ferenc:
A fölkelt nép773
Tompa Mihály:
Népdalok774
A hangyákhoz775
Némuljatok meg776
Egy valóságos magyar gróf777
Pusztán778
A gólyához780
Pünköst reggelén782
Levél egy kibujdosott barátom után784
Tornácomon787
Őszi tájnak789
A madár, fiaihoz790
Forr a világ791
Télben793
Új Simeon794
Ikarus796
Sárosi Gyula:
Arany trombita (Részlet)799
Farsangi dal801
Ingeborg önszületése napján802
Medgyes Lajos:
Jósszózat804
Börtön-dal805
Békeszózat806
Jegyzetek811
Tartalom867
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem