A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Visszhang

Irodalmunk nagyjai a költészet tükrében

Szerző
,
Kiadó:
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 347 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 20 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Dr. Hankiss János vallás- és közoktatásügyi államtitkár előszavával. Otthon-nyomda (Kis Iván) nyomása, Budapest.

Előszó

A költő a költőről... Ez ennek az eredeti ötletű, gondosan összeválogatott versgyűjteménynek a legrövidebb summája.
Hosszú és nagyon érdekes tanulmányt lehetne írni erről a témáról - anélkül, hogy... Tovább

Tartalom

Dr. Hankiss János: Előszó5
Bevezetés9
Középkor
Kozma Andor: A magyarok symphoniája13
Juhász Gyula: Gellért püspök17
Juhász Gyula: A Halotti Beszéd17
Vargha Gyula: Kézai Simon mester18
Reményik Sándor: Báthory László barlangja előtt21
Weöres Sándor: Igric22
Ady Endre: Mátyás bolond diákja22
Oláh Gábor: Mátyás király énekese23
Sommer János: Mátyás könyvtáráról a moldovai fejedelemnél24
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete25
Enyedi Adorján: Elégia Janus Pannonius költeményeinek padovai kiadása elé25
Janus Pannonius: Galeotto Marzióhoz26
Janu Pannonius: Nagybátyjának, Vitéz Jánosnak esztergomi érsekké tételéről30
Bekényi Benedek: Verbőczy István Hármaskönyvének első kiadása elé30
XVI. század
Erdősi Sylvester János
Kazinczy Ferenc: Az újítók33
Károli Gáspár
Szász Károly: Károli Gáspár szobra előtt34
Reményik Sándor: A fordító36
Ilosvai Selymes Péter
Ady Endre: Ilosvai Selymes Péter37
Tinódi Sebestyén
Istvánffy Miklós: Tinódi Sebestyénről38
Arany János: Tinódi redivivus38
Vargha Gyula: Tinódi halála39
Juhász Gyula: Tinódihoz41
Mécs László: Kóborló elődöm42
Balasa Bálint
Kölcsey Ferenc: Balassa44
Juhász Gyula: Balassi44
Fülöp Károly: Balassi45
Vályi Nagy Géza: Balassihoz46
XVII. század
Pázmány Péter
Vörösmarty Mihály: Pázmán49
Juhász Gyula: Pázmány49
Havas István: Pázmány Péter49
Apácai Csere János
Oláh Gábor: Apácai Csere János, hej!50
Áprily Lajos: Tavasz a házsongárdi temetőben51
Zrínyi Miklós gróf
Vörösmarty Mihály: Zrínyi52
Czuczor Gergely: Zrínyi a költő54
Vachott Sándor: Zrínyi a költő54
Babits Mihály: Zrínyi Velencében55
Sík Sándor: Kiáltás Zrínyihez55
Listius László gróf
Babits Mihály: Gróf Listius László58
Gyöngyösi István
Anyos Pál: Gyöngyösi árnyékához59
Petrőczi Kata Szidónia
Vályi Nagy Géza: Petrőczi Kata Szidónia60
XVIII. század
Mikes Kelemen
Vörösmarty Mihály: Mikes búja63
Lévay József: Mikes63
Juhász Gyula: Mikes65
Mécs László: Rodostó66
Sinka István: Mikes sír67
Faludi Ferenc
Rájnis József: Faludi Ferenchez67
Bessenyei György
Barcsai Ábrahám: Gazdálkodva éljünk68
Áprily Lajos: Bessenyei69
Nadányi Zoltán: A testőr69
Barcsai Ábrahám
Bacsányi János: Barcsai Ábrahámhoz70
Vitkovics Mihály: A múzsa panasza Barcsai Ábrahám sírjánál71
Báróczi Sándor
Barcsai Ábrahám: A fordítóhoz72
Bacsányi János: Báróczi Sándor74
Bacsányi János: Báróczi Sándorhoz74
Péczeli József
Kazinczy Ferenc: Péczeli75
Baróti Szabó Dávid
Virág Benedek: Baróti Szabó Dávidhoz76
Virág Benedek: Bartói Szabó Dávid halálára77
Czuczor Gergely: Baróti Szabó77
Virág Benedek
Csokonai Vitéz Mihály: Virág Benedek úrhoz78
Kosztolányi Dezső: Ének Virág Benedekről80
Ányos Pál
Virág Benedek: Ányos Pálnak emlékezete81
Barcsai Ábrahám: Üzenet Ányos Pálnak82
Ráday Gedeon
Kazinczy Ferenc: Ráday83
Kölcsey Ferenc: Rádaynak sírján83
Bisztray Gyula: Ráday84
Dayka Gábor
Kazinczy Ferenc: Dayka84
Verseghy Ferenc
Vitkovics Mihály: Verseghy Ferenchez85
Szentjóbi Szabó László
Verseghy Ferenc: Szentjóbi Szabó László halálára85
Bacsányi János
Kisfaludy Sándor: Bacsányihoz87
Kármán József
Kerényi Frigyes: Fanni hagyományainak olvasása után90
Kerényi Frigyes: Fanni és Kármán91
Orczy Lőrinc báró
Baróti Szabó Dávid: M. B. Orczy Lőrinc generális úrról91
Dugonics András
Csokonai Vitéz Mihály: A Dugonics oszlopa92
Juhász Gyula: Dugonics sírjánál96
Gavadányi József gróf
Baróti Szabó Dávid: Gvadányi síremlékére97
Petőfi Sándor: A régi jó Gvadányi97
Pálóci Horváth Ádám
Berzsenyi Dániel: Horváth Ádámhoz98
Földi János
Csokonai Vitéz Mihály: Földi sírhalma felett99
A XIX. század első fele
Kazinczy Ferenc
Ungvárnémeti Tóth László: Révai és Kazinczy103
Vachott Sándor: Széphalom103
Kölcsey Ferenc: Kazinczy104
Berzsenyi Dániel: Ajánlás104
Tompa Mihály: Kazinczy Ferenc emlékezetére105
Havas István: Széphalom109
Kazinczy Ferenc: A nyelvrontók110
Fazekas Mihály
Csokonai Vitéz Mihály: Főhadnagy Fazekas Úrhoz110
Csokonai Vitéz Mihály
Fazekas Mihály: Csokonai Vitéz Mihály halálára112
Vachott Sándor: Csokonai113
Petőfi Sándor: Csokonai113
Jókai Mór: Csokonai115
Ady Endre: Csokonai Vitéz Mihály115
Ady Endre: Vitéz Mihály ébresztése116
Tóth Árpád: Csokonai118
Tóth Árpád: Invokáció Csokonai Vitéz Mihályhoz118
Oláh Gábor: Költők színekben. Csokonai121
Bisztray Gyula: Csokonai122
Kisfaludy Sándor
Bacsányi János: Kisfaludy-Himfyhez122
Kazinczy Ferenc: Himfy123
Berzsenyi Dániel: Kisfaludy Sándorhoz124
Vachott Sándor: Kisfaludy Sándorhoz125
Tompa Mihály: Kisfaludy Sándor emlékére127
Jakab Ödön: Kisfaludy Sándor emléke127
Berzsenyi Dániel
Kazinczy Ferenc: Kis és Berzsenyi130
Vörösmarty Mihály: Berzsenyi emléke131
Juhász Gyula: Berzsenyi132
Tóth Árpád: Berzsenyi133
Gulyás Pál: A niklai Berzsenyire134
Kölcsey Ferenc
Vörösmarty Mihály: Kölcsey134
Vachott Sándor: Kölcsey134
Czuczor Gergely: Kölcsey Ferenc sírjánál134
Móra László: Kölcsey135
Gulyás Pál: Kölcsey szelleméhez136
Kisfaludy Károly
Vörösmarty Mihály: Kisfaludy Károly sírjára138
Sajó Sándor: Kisfaludy Károly ünnepére138
Katona József
Szász Károly: Katona József141
Vachott Sándor: Bánk bán szerzőjére144
Áprily Lajos: Magányos aktor Kecskeméten144
Vörösmarty Mihály
Tompa Mihály: Vörösmartyhoz148
Vargha Gyula: Vörösmarty149
Sajó Sándor: Vörösmarty szelleméhez153
Móra László: Vörösmartyhoz155
Bajza József
Zalár József: Bajza József156
Döbrentei Gábor
Dukai Takács Judit: Döbrentei Gábor barátomhoz157
Horvát István
Vitkovics Mihály: Horvát Istvánhoz158
Fáy András
Szemere Miklós: Fáy Andráshoz159
Vachott Sándor: Fáy András emlékkönyvébe160
Vitkovics Mihály: Fáy Andráshoz160
Jókai Mór: Fáy András halálára161
Vajda Péter
Petőfi Sándor: Vajda Péter halálára161
Czakó Zsigmond
Petőfi Sándor: Czakó temetésén163
Pázmándi Horváth Endre
Harsányi Lajos: Pázmándi Horváth Endréhez164
Garay János
Vachott Sándor: Garay Kont-ja165
Szász Károly: Garay165
Vachott Sándor
Petőfi Sándor: Vachott Sándorhoz167
Kerényi Frigyes
Tompa Mihály: Levél egy kibujdosott barátom után168
Szász Károly: Kerényi Frigyes 171
Erdélyi János
Lévay József: Erdélyi János emléklapja173
Jósika Miklós báró
Kriza János: báró Jósika Miklóshoz175
Eötvös József báró
Pap Endre: Eötvös "Karthausi"-jára 175
Jókai Mór: Eötvös József176
Móra László: Ünnepi ének176
Petőfi Sándor
Arany János: Válasz Petőfinek178
Vajda János: Petőfi olvasásakor179
Kozma Andor: Petőfi szobránál179
Babits Mihály: Petőfi koszorúi181
Áprily Lajos: Áldozat182
Mécs László: Szellemidézés182
Illyés Gyula: Petőfi százhuszadik születése napján185
Fodor József: Petőfi186
A XIX. század második fele
Arany János
Petőfi Sándor: Arany Jánoshoz191
Reviczky Gyula: Arany Jánosnak192
Juhász Gyula: Ének Arany Jánosról194
Tóth Árpád: Arany János ünnepére195
József Attila: Arany197
Babits Mihály: Arany Jánoshoz198
Reményik Sándor: Zavart hangok az ének mesteréhez198
Sinka István: Ahol a költő élt201
Tompa Mihály
Petőfi Sándor: Tompa Mihálynál201
Arany János: Tompa sírkövére203
Kemény Zsigmond báró
Gyulai Pál: Báró Kemény Zsigmond sírjánál203
Jókai Mór
Petőfi Sándor: Jókai Mórhoz205
Juhász Gyula: Ének Jókairól207
Bisztray Gyula: Százéves, örök Jókai208
Mécs László: Fohász Jókaihoz209
Madách Imre
Szász Károly: Madách Imréhez211
Juhász Gyula: Madách Sztregován212
Reményik Sándor: Az utolsó mondat problémája213
Oláh Gábor: Madách215
Vajda János
Ady Endre: Néhai Vajda János216
Tóth Árpád: Száz év után217
Reményik Sándor: Vajda János szelleméhez218
Reviczky Gyula
Kozma Andor: Reviczky Gyula220
Endrődi Sándor
Szabolcska Mihály: Endrődi sírjánál221
Juhász Gyula: Endrődi Sándor223
Lévay József
Kozma Andor: A Bükkben223
Szász Károly
Szász Károly: Sírvers225
Szász Károlyné
Szász Károly: Iduna226
Szigligeti Ede
Szász Károly: Szigligeti temetésén227
Toldy Ferenc
Vargha Gyula: Toldy Ferenc228
Gyulai Pál
Vargha Gyula: Gyulai Pál emlékezete230
Kozma Andor: Gyulai Pál232
Ady Endre: Harcos Gyulai Pál235
XX. század
Vers
Szabolcska Mihály
Gárdonyi Géza: Levél Szabolcska Mihálynak239
Pósa Lajos
Baja Mihály: Pósa Lajos ébresztése241
Gyóni Géza
Móra László: Hazajössz Gyóni242
Vargha Gyula
Radó Antal: Vargha Gyulának243
Kozma Andor
Sajó Sándor: Kozma Andornak244
Ady Endre
Babits Mihály: Ady Endrének246
Tóth Árpád: Nézz ránk, Ady Endre!247
Tóth Árpád: Ady Endrének248
Juhász Gyula: Adyra gondolok250
József Attila: Ady emlékezete250
József Attila: Sírdomb a hegycsúcson251
Reményik Sándor: Köt a rög251
Oláh Gábor: Ady Endre halálára252
Áprily Lajos: Patroklos alszik254
Mécs László: Szétszóródás után255
Babits Mihály
Ady Endre: Babits Mihály könyve256
Tóth Árpád: Prospero szigetén257
Reményik Sándor: Fény-torony... Babits Mihálynak259
Szabó Lőrinc: Nyári hajnal260
Weöres Sándor: Tíz-egynéhány éves voltam262
Gulyás Pál: Babits Mihálynak - Debreceni látogatása emlékére263
Fodor József: Mérték és arány264
Juhász Gyula
József Attila: Juhász Gyuláról való nóta266
József Attila: Juhász Gyulához267
József Attila: Meghalt Juhász Gyula267
Reményik Sándor: "És elvérezni egy fonák igén"268
Harsányi Lajos: Mint a fuvola panasza269
Mécs László: Juhász Gyula271
Tóth Árpád
Reményik Sándor: "Lélektől-lélekig"272
Oláh Gábor: Tóth Árpád dalol273
Bárdosi Németh János: Tóth Árpádhoz274
Kosztolányi Dezső
Juhász Gyula: Költők, barátaim275
József Attila: Kosztolányi276
Sértő Kálmán: Kosztolányi sírdombjánál277
Sértő Kálmán: Kosztolányi hagyatéka278
József Attila
Sértő Kálmán: A halott József Attilához279
Gulyás Pál: József Attilának a föld alá280
Dsida Jenő
Tompa László: A beteg Dsida Jenőhöz281
Weöres Sándor: Dsida Jenő emlékének281
Reményik Sándor
Babits Mihály: Reményik Sándornak Felelet a Fény-toronyra282
Áprily Lajos: Gyümölcsoltó283
Áprily Lajos
Reményik Sándor: Elmégy284
Oláh Gábor
Gulyás Pál: Oláh Gáborhoz285
Gellért Sándor: Oláh Gábor után287
Sík Sándor
Mécs László: Menjünk Asszízibe288
Mécs László
Liszt Nándor: Mécs László beköszönt290
Reményik Sándor: Predesztináció291
Szabó Lőrinc
Illyés Gyula: Szállás a békének291
Illyés Gyula
József Attila: Illyés Gyulának292
Harsányi Lajos
Vitnyédi Németh István: Harsányi Lajos293
Sinka István
Sértő Kálmán: Bús bárányok juhászához294
Gulyás Pál: Sinka Istvánhoz295
Sértő Kálmán
Sinka István: Jobb lett volna Baranyába296
Nőköltők
Ady Endre: A verselő asszonyok297
Próza
Mikszáth Kálmán
Kozma Andor: Esti köszöntő298
Oláh Gábor: Mikszáth bátyám298
Gárdonyi Géza
Juhász Gyula: Gárdonyi299
Havas István: gárdonyi Géza299
Rákosi Viktor
Havas István: Elnémult harangok300
Tömörkény István
Juhász Gyula: Tömörkény utcáján301
Móra Ferenc
Juhász Gyula: Móra Ferencnek302
Móra László: Aranykoporsó303
Prohászka Ottokár
Sík Sándor: A hatvanéves Prohászkának203
Reményik Sándor: Szószéken305
Riedl Frigyes
Sík Sándor: Folyosó306
Kuncz Aladár
Reményik Sándor: Sorsunkra hagyva307
Komáromi János
Bodor Aladár: Vitézi ének308
Tormay Cecile
vitéz József Ferenc kir. herceg: Búcsúztató308
Móricz Zsigmond
Ady Endre: Levél-féle Móricz Zsigmondhoz309
Juhász Gyula: Móricz Zsigmondnak312
Rozványi Vilmos: Egyszerű emlék313
Gulyás Pál: A médium látomásai313
Schöpflin Aladár
Illyés Gyula: Schöpflin Aladár ünnepére315
Herczeg Ferenc
Endrődi Sándor: Az "Ocskay brigadéros" szerzőjére316
Szathmáry István: A híd317
Szabó Dezső
Sértő Kálmán: Szabó Dezső319
Veres Péter
Gulyás Pál: Veres Péter321
Gellért Sándor: Veres Péternek323
Németh László
Gulyás Pál: Oltsd el magadat!323
Függelék325
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem