1.027.280

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

Egybegyűjtött írások 1-3.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 2.031 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN: 963-271-409-1
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Az Egybegyűjtött írások negyedik, bővített kiadása Weöres Sándor költői munkásságának eddigi legteljesebb összefoglalása. A korábbi gyűjteményes művek anyagát nemcsak az utóbbi öt év verseivel, hanem fiókok mélyén, egykori újságokban, folyóiratokban lappangó régebbi költeményekkel is kiegészíti.
Végigtekintve az eddig közel kétezer alkotásból álló életművön, a költő gondolati igényessége, elmélyültsége éppoly megragadó, mint kifejezésbeli szépsége, könnyedsége. Próteuszi alkatként szokták Weörest emlegetni, akinek szüntelen művészi metamorfózisa magasrendű szerepjátszás, a "mozgékony fantázia" szabad csapongása. Ám költészetének sokfélesége és sokrétűsége nem csupán a játékos ösztön kiteljesedése, hanem egy független lírai világ természetes gazdagodása, szerves önépítkezése. Csak aki módszeresen, mint egy regényt olvassa végig a három kötetet, az előtt bontakozik ki életművének valódi nagysága, távlata, hiszen minden csillogó, bravúros részlet ekkor kerül véglegesen a helyére,... Tovább

Fülszöveg

Az Egybegyűjtött írások negyedik, bővített kiadása Weöres Sándor költői munkásságának eddigi legteljesebb összefoglalása. A korábbi gyűjteményes művek anyagát nemcsak az utóbbi öt év verseivel, hanem fiókok mélyén, egykori újságokban, folyóiratokban lappangó régebbi költeményekkel is kiegészíti.
Végigtekintve az eddig közel kétezer alkotásból álló életművön, a költő gondolati igényessége, elmélyültsége éppoly megragadó, mint kifejezésbeli szépsége, könnyedsége. Próteuszi alkatként szokták Weörest emlegetni, akinek szüntelen művészi metamorfózisa magasrendű szerepjátszás, a "mozgékony fantázia" szabad csapongása. Ám költészetének sokfélesége és sokrétűsége nem csupán a játékos ösztön kiteljesedése, hanem egy független lírai világ természetes gazdagodása, szerves önépítkezése. Csak aki módszeresen, mint egy regényt olvassa végig a három kötetet, az előtt bontakozik ki életművének valódi nagysága, távlata, hiszen minden csillogó, bravúros részlet ekkor kerül véglegesen a helyére, töltődik fel az egész szellemi izgalmával, tartalmi feszültségével, koncepciójával. Így érzékelhetjük igazán művészete lényegét: eleven, élő voltát. Azt, amit ő maga fogalmazott meg: "Azok közé szeretnék tartozni, akik, mint T. S. Eliot, költészeti doktrína nélkül, legjobb hajlamaikat követik, maximális értékre törekszenek, ellanyhulásuk ellen makacsul küzdenek... Hol hagyományosak, hol újítók, hol érthetők, hol érthetetlenek, aszerint,hogy az éppen jelentkező kifejeznivalónak mi felel meg a leginkább. Nem követnek valamely irányt, hanem úgy növekszenek, mint az élő fa: ágaikkal minden irányba, gyökerükkel lefelé, koronájukkal felfelé."
Weöres Sándor sokat emlegetett formai virtuozitása az emberi lét teljességének korszerű kifejezésére szolgál, ebből fakad látszólagos személytelensége is; a költő individuálisan már-már megszűnik, felolvad műveiben, vállalja a prizma szerepét, amely szétteríti a rajta áthaladó fényt, a közvetítő közegét, amelyen áthullámzik a világegyetem. Vissza

Tartalom

1. kötet tartalma
Köszöntés7
Korai versek
Trilógai
Ballada két testvérről11
Ballada három falevélről11
Ballada a fekete rétről12
Öregek13
Tájkép15
Himfy-strófák 1-615
Veríték19
Gázlámpa19
Fekete malom20
Nyár, asszonyok21
Vénülő férfi23
Akik megtalálnak24
Valamikor apáca voltam25
Fekete nénik26
Két dal I-II26
Diáknotesz (1-14)29
Két kórus 26
A hullaőrzők36
A kiválasztottak36
A jegyespár és a farkas 1-1739
A Krisztus-szemű asszonyok47
Holdkóros biciklista49
Látványok derengésben50
Árokparti kő50
Cselédlányok51
Árnyék51
Groteszk52
Disszonancia53
Ó-egyiptomi versek54
Rhá-himnuszok I-II54
Az aggastyán panasza55
Az írástudó intelme fiához55
A szentkönyv meglelése57
Jajgatás (Jeremiás Siralmai)58
Ady szelleme mondja:59
Munkanélküliek60
Nagyfejüek60
A némához61
Halottak kórusa61
Tíz figruális kompozíció63
Fajankó63
Kovács64
Fazekas65
Határőr66
Macska68
Kutya69
Disznó69
Szobalégy71
Kísértet71
Halotti maszk72
Naplójegyzetek74
Csönge, 1932. november74
Csönge, 1933. február75
Csönge, 1933. május76
Csönge, 1933. július77
Elégia egy halott parasztlány felett78
Filigránok79
Sankt-Gilgen79
Szombathely79
Pécs79
Jó reggelt79
Tüzijáték80
Önkarrikatura80
Másik önkarrikatura80
Hitler80
A bölcs81
Az okos81
Körhinta81
Kocsma81
Füst82
Emlék82
Madarat lőttem82
Utcai lány83
Miriam kisasszony83
Práteri panoktikum83
A temetésről hazafele83
Akkord84
Dzsessz84
Tavaszi vetés84
Koratavasz84
Halott85
Osvát85
A házasságközvetítő85
Éjfél85
Szomorújáték85
Őszinteség86
Impromptu86
Tárgyak beszélgetése86
Évike és a négy szobasarok88
Bartók suite90
Varázsének90
Lidérc90
Szán megy el az ablakod alatt90
Estétől reggelig92
Suite borlesque 1-793
Az üres szoba95
Széchenyi 101
Madártávlat102
A teremtés dicsérete
Köszönet105
A kő és az ember106
Simon mágus107
Dsebel aethiop költő verse...108
Gnómák109
A boldogságról109
Az ostobaságról109
A jóságról110
A célról110
Kereszt-árnykép110
Zsoltár111
Halotti énekek113
Jövel, tökéletes113
Az idők folyama113
Szép vőlegény115
Első szimfónia (A négy évszak)117
Jubilus117
Himnusz a Naphoz117
Valse triste119
Haláltánc120
Hazatérés120
Képeslap Klárának123
Levél Füst Milánnak123
Hegedű partíta 1-5125
Huszonnégy melódia125
Félálom129
Páros dal130
Rövid dal131
Férfiak tánca131
A fehér leány132
A szájharmonikás bolond133
Valaki hí136
Mocsári dal137
Erdei dal138
A tündér139
A kísértet dala139
Őszi zsongás140
Villámok141
Hindu dal141
Malabár dal142
Arabesque143
Altwein ábránd144
Ophelia éneke145
Románc az őrzőkről146
Játék a Holddal147
Ciróka-játék148
A paprikajancsi szerenádja149
Füstös rajkók149
Esti vendég151
Dunántúli képek151
Koratavasz151
Plein air151
Esős éjszaka152
Őszi éj a mezőn152
Unokanővéreim152
Eső után153
Alkonyi táj tehenekkel154
Fatönk154
Esti hazatérők155
Szerzetes-kripta155
Vidéki állomás156
Disznóetetés156
Szürke pillék157
Szarvasok157
Vonuló vadludak158
Estharang159
Kisvárosi villasor159
Grófkisasszony160
Parasztballada161
Pillanatkép162
Norvégia163
Hardangeri emlék163
Norvég leányok164
Nordkapp165
Képek Bulgáriából166
Madara166
Tirnovo167
Plovdiv167
Úti jegyzet...168
Maláj ábrándok 1-7169
Tizenkét óda172
Hajnali áhitat172
A logoshoz172
Anyámnak173
Fű, fa, füst176
Hazaszálló178
A Holdhoz178
Alvó leány182
A kakuk184
Barbarossa186
A Bab el Mandeb-en188
Aurora combattans190
Örök pillanat191
Epigrammák192
Dsida Jenő emlékének192
Illyés Gyulának192
Igric192
Világ törvénye192
Spárat és Athén192
Nap és Hold193
A magyar ész193
Honmentők193
Revolver-újságcikk195
Fiatalember az 1930-as években193
Egy dunai öngyilkosra194
Politico-epidemia194
Csizmás őstehetség194
Pedantéria194
Melegszivü poéta195
Két fehér macska sírjára195
"Harmadik nemzedék"195
Iker-szonett199
Az elnyomóhoz199
Az elnyomotthoz199
Más iker-szonett200
Mai költőre200
Babér201
Régi bölcsekre202
Lao-ce202
A halálról202
Herakleitos203
Beszélgetés204
Hála-áldozat204
Shakespeare és Velazquez szellemében205
Szívverés206
A pesti ismeretlennek206
Beteg unokahúgomnak207
Mint vérző medve207
Pastorale208
Váratlan találkozás209
Második szimfónia210
Ének a temetésről210
Ábrahám áldozása211
Dávid tánca213
Mária siralma215
Újszövetségi Apokrif levél216
A vers születése (Mediáció és vallomás)219
Theomachia (Oratórium-dráma)261
Medusa
Ha majd testemre rög borúl299
Nem nyúlsz le értem300
Vonj sugaradba300
De profundis301
Első emberpár303
Istar pokoljárása305
Gilgames311
Első tábla311
Második tábla315
Harmadik tábla320
Utolsó tábla325
Hajnal a Holdban329
Dalok Naconxypan-ból 1-20330
Kínai templom332
A halott menyasszony336
Két dalvázlat 1-2336
Két zsoltár 1-2337
Sugaras ének338
Töredék338
A termékenység kísértete....340
Hajdan hársfa voltál341
Egy szép lány halálára341
Éjszakai csónak342
Az eltűnt után342
A víz alatti város343
Triptichon I-III344
Emlékezés a gyermekkori tájra345
A Venus bolygóhoz347
Harmadik szimfónia I-III348
Tündérszerelem354
Egy másik világ355
Vezeklés355
Naplójegyzet356
Hannának357
Vers Babit Mihályról358
Az éjszaka csodái360
Széltornya 1-7364
Bútorok, holmik368
Prainesis369
Lányszem371
Őrültekháza371
Japán táncjáték372
Udvariasság372
Dicsekvés372
Kacérkodás372
Gyöngédség373
Bíztatás373
Józanság373
Ajándék373
Sóhaj374
Könnyek374
Kiábrándulás374
Rongyszőnyeg 1-160 (Dalok, epigrammák, ütem-próbák, vázlatok, töredékek)375
Holdbeli csónakos (Kalandos játék húsz képben)453
Bolond Istók (Elbeszélő költemény prózában)529
Elysium
Tavasz-ünnep előestéje587
Atlantis 1-4589
Meghalni592
Anadyomené592
Áldozati táblák I-III595
Menyegzői kar 1-4596
Arany kés forog597
Mennybemenetel598
Misztérium598
Örvény599
Suttogás a sötétben599
Az elveszített végzet600
Három férfi-alak600
A nyujtozó600
A szabaduló601
A visszanéző602
Ungvárnémeti Tóth László emlékére603
Fekete elégia605
Örök sötétség tapad....606
Az áramlás szobra607
Táncdal607
Hangcsoportok608
Puha, forró hangok608
Gyors, gyöngyöző, vidám hangok608
Áradó, sugárzó hangok609
Forróövi motívumok 1-7609
Endymion (színmű)613
A teljesség felé (Próza-vázlatok)629
Inter arma
XX. századi freskó685
Háborús jegyzetek I-III687
Magyar tanulság I-II690
Elesett katonák690
Szirénák légitámadáskor691
A reménytelenség könyve 1-10692
Derű699
Ijedtség700
Aludni701
Egyedül mindenkivel701
Amulett702
Búcsúzás702
Szkíták (Dráma-jelenet)703
Barbár dal717
Variációk katona-nótákra717
Részegség717
Öreg szekeres717
Balkáni koldusdal718
Az ismeretlen kedveshez718
Urfán völgye719
László Gyulának720
Holdaskönyv (Ciklus Pásztor Bélával közösen)721
Az ifjú boszorkányok énekeiből 1-5721
A vén boszorkányok énekeiből 1-5722
A herkentyűk énekeiből 1-5723
A garabonciások énekeiből 1-5724
A falak énekeiből 1-5726
A bolondok énekeiből 1-5727
A bohócok énekeiből 1-5728
2. kötet tartalma
A fogak tornáca
Nem szándékozom.....7
A fogak tornáca 1-78
A sárkányok Krisztusa10
Az óriásnőstény11
Békeoltár13
Solemnitas13
Securitas14
Serenitas14
Ima14
Kárhozat15
Egysoros versek I-XXXIII15
Négy kis rajz 1-420
A halott22
Ifjú nő síremléke22
Egy sugallathoz23
Alkonysugár24
Padlásablak24
Háziállat-temető 1-525
Egy összedrótozott csontvázhoz28
Nem élni könnyebb29
Cantata30
A képzelt város31
Relációk33
Konyhán33
Népgyűlésen35
Kiránduláson35
A kisfiú ábrándozik36
A molnárlány áriája36
A másnapos37
A rózsák dalaiból 1-538
Canzone40
Zsoltár40
Söprő évezredek41
Itália42
Agrigento43
Borús tenger43
A megláncolt szörnyeteg43
Fürdő nők44
Mozgó mikrokozmosz45
Talp-ország46
Táncballada47
Marionett47
Petőfi hangja48
Negyedik szimfónia 1-449
A tüskesövény patak54
Felhők55
Őszi zápor55
Ekloga55
In Memoriam58
Hagymaszag59
A páviános vitéz59
Apokaliptikus vándor60
Pável Ágoston emlékének61
Kodály Zoltán 70. születésnapján62
Polyrhythmia
Magyar etüdök 1-11467
Csalóka Péter (Bábjáték)117
Francia népdal-típusok132
Szerelmes ifjú132
Elégedetlen feleség133
Középkori joculator133
Hallgatás tornya
Ötödik szimfónia137
Az öröm137
A tánc137
Az álmok140
A csillagok142
Az egyesülés144
Őskori himnuszok147
A virradat istene147
Az özönvíz147
A föld meggyalázása148
Az ütem istennője150
A feláldozott virág150
A sötétség úrasszonya151
A kelő csillag tündére152
Pápua temetési ének153
Hatodik szimfónia153
A teremtés153
Az ősidő155
A történelmi korszak158
Az állandó változóban160
Mahruh vesztése 1-101162
Aqua viva189
Ciriri190
Az álombeli kutya191
Bádog és cserép193
Halottak holdja139
A gyermek Kleopátra194
Orbis Pictus (100 négysoros)195
Az eleven tükör197
A csoda és nézője197
A tünemények tengere197
A változás temploma197
Dramatis personae198
Isten kezében198
Találkozás a senkivel198
A semmi 1-3198
Fogantatás199
Születés199
Ifjukor200
A munka200
A tipró talp200
Echo201
Fürdő és temető201
A menny-sárkány 1-3201
Nap202
Hold202
Csillagok202
Síksági kikelet202
A forróövi ócánon202
Hegyi táj203
Bányaváros203
Álom-vidékek 1-3203
Árny és láng204
Nyírfa 204
Fenn és lenn204
Öszvérek205
Elefántok205
Halpiac205
Mécsvivő fiú205
Jelenetek tűzfényben 1-3206
Tarkaság napsütésben206
Tükröződő mozgás207
Terrakotta-edény208
Csendélet207
Néhány ütem egy zeneműből207
Pantomim-részlet208
Kispolgári családi fénykép208
Férfi alakok 1-3208
Három szerecsen királyfi....209
Az idegen szerető209
A képzelt menyasszony209
A félénk udvarló210
Az eszeveszett imádó210
A vén kérő210
A suhanó szépség210
Nő-alakok 1-3211
Fehér-fekete 211
Luna panasza212
Istar papnői212
Pipere212
Kétféle mérték212
A rózsa és a csiga213
A huri a vágóhídon213
Társadalom 1-3213
A test214
A pénz214
A siker214
A közelmúlt történelméből215
Az érzelmes zsarnok215
A csillagszóró ember215
A költő215
Emlékezés 1-3216
Elhagyottan216
Útközben217
A közelgő halál217
Forduló217
Átkelés217
Eulenspiegel a sírban218
A meg sem született218
A mult naplója 1-3218
A jövő219
Vetített tünemények219
A nem-hervadó kert219
A forrás220
Prae-existentia220
Existentia220
Post-existentia220
Bucsuzó 1-3221
Csontváry-vásznak
Hetedik szimfónia (Márai mennybemenetele) (1-4)225
Az elveszített napernyő235
Le Journal253
A megmozdult szótár253
Hold és tanya253
Medeia 1-3254
Orpheus270
A játszó Orpheus270
A megölt Orpheus271
Orpheus, Eurydiké, Hermés272
Lebegés a határtalanban274
Vándordal276
Fughetta276
Vázlat277
A megállt idő278
Minotaurus280
Tatavane királynő287
Benső táj292
Nyugvás292
Madrigál293
Ars Poetica294
Átváltozások (40 szonett)295
Ünnepélyes szónoklat297
Hszi-Csün hercegnő298
Proteus299
Hephaistos300
Marsyas és Apllon301
A medve-ős302
A kettébomlott Hermadhroditus303
Az ősanya szól ivadékaihoz304
Az akasztott isten305
A meddő terebély306
A nyüzsgés307
Arlequin308
A kilyukadt világ309
Az elhomályosult ablak310
Történelem311
Népvándorlás312
A holnap születése313
Jelenlét314
Metropolis315
Autophagia317
Terror317
Contrapposto318
Tenebrae319
A makacs élet320
A jövendő költészetre321
A rajzvázlat322
Suhanás a hegedűkön323
Grammatikai személyek324
Spirális325
Hármas-egység326
Aoidos a Muzsával327
Nature morte329
Animus329
Anima330
Önéletrajz331
A barlang ívei333
Hekaté334
A benső végtelen334
Ascensio335
In aeternum336
Tűzkút
Intimus339
Az asszonyszoba339
A kerti szék339
Az arc340
Nyolcadik szimfónia I-III340
Fairy Spring I-VII347
Grancorn lovag357
Varázs-virágok362
A lány és támadója364
Át a vizen365
Három dal női hangra366
A láthatatlan jelenlévőhöz366
Az Unicornis látogatása367
A sötétségnek áldozás367
Loreley368
Zimzizim369
Nimfa I-II371
Egérrágta mese372
Harminc bagatell375
Őskori motívum375
Jávai375
Kínai375
Cseremisz376
Ukrán376
Szlovák377
Cigány377
Török377
Északi varázslók378
Népballada-foszlány378
Magyar népdal-variációk379
Ányos379
Csokonai380
Kölcsey380
Chanson380
Lied381
Song381
Kancsal rím381
Végig rím382
Rumba382
Rock and roll382
Point383
Kígyózó383
Keresztöltés383
Jelzés-szerű384
Epigramma384
Fabula384
Petit Air385
Strófa és antistrófa385
Tiszavirág385
Álmodott sor386
Grádicsok éneke
Grádicsok éneke I-X389
Salve Regina399
A hang vonulása
Terra sigillata 1-12409
Tang Ming-huang császár vallomásaiból411
Variációk Sevcsenko témáira413
Hajdamak harcosok413
Kazamatában414
A kobzos415
Hommage a Reverdy415
"La nautre c'est moi"415
Intérieur416
Paysage417
Les pas maudits 1940417
"La vie avec son coeur..."418
Babits-embléma418
Három emlékmű419
Egry József419
Juhász Gyula419
Bartók Béla421
Géniuszok422
A borús (Fülep Lajos)422
A nyájas (Kodály Zoltán)423
Változat egy népdalra423
Kilencedik szimfónia (A Szörnyeteg koporsója)425
Andante425
Variazioni427
Scherzo428
Finale430
Dob és tánc432
Jelek I-V435
Persephonét sirató Eros436
Xenia437
Internus438
Öregedő438
Önarckép kutyával438
Oldódó jelenlét438
Kétarcú439
A belső végtelenből439
Fogy a zavaros ital....440
Nocturnum440
A kettős én442
Magna Meretrix442
Hegyi táj446
Tapéta és árnyék446
Ablak az éjbe447
Fons Vitae447
Néma zene448
A rejtett ország451
Tizedik szimfónia 1-7453
Otthonok (1-4)457
Profusa458
Korcs változat a világteremtésre458
A látvány a szemlélőbe hatol459
Alaktalan459
Színház460
Gyászének460
Anticingár460
Naptárlap461
Benső kép461
Hitvita, XVI. század461
És a mai prédikátor462
Nehéz óra462
Merülő Saturnus
Merülő Saturnus467
Két világ határán468
Három vers Fülep Lajoshoz469
Arckép-vázlat469
Üdvözlő kártya469
Pindaricum470
A természet évkönyvei472
Stonehenge (1-9)473
Az áradatok hatalma473
Az élet ura474
A kis istenanya475
A nagy istenanya475
A vadász-isten475
A nemzetségfők477
A Hold tündére478
Fülemüle479
Fejedelmi síremlék479
Józsefet eladják testvérei480
Nareki Gergely himnuszaiból I-V488
Középkori örmény szerzetes énekei I-III494
Fuga500
Négy korál I-IV502
Swedenborg504
Goethe504
Hölderlin505
Tolsztoj505
József Attila utolsó fényképe506
Réti csokor 1-3506
Kassák Lajosnak507
Füst Milánnak508
Csorba Győzőnek508
Kakuk Marci nótája509
Collage510
Stewardessek a repülőgépen510
Világűr511
L'amour pneumatique I-II512
Kuli512
Rossz kis cocktail513
Lumumba vére514
Kongó514
Katanga515
Keleti elégia515
Szüntelen jóvátétel516
Országút517
Az ál-magány518
Szeretők a nagyvárosban519
Óda a nagyvárosban519
Panoptikum524
Politika524
A világkongresszus ülése524
Az emberiség panasza gazdáira525
Egyszerűsítés525
Bizánci mozaik525
Nyíltan és merészen526
Idill a Horthy-korban527
Slágerénekesnő528
Majomország528
A részeg ördög530
Nevető holttestek531
Résumé532
Venus és Tanhuser533
Vázlatfüzet550
A márvány550
Az ág550
Jelenlét550
Messzeségek551
Gyors és lassú közérzet551
Az elhagyott forma552
A kétség megoldása552
Éji tánc a kertben552
Meredek füst552
Luna553
Derengés553
Pára553
Falusi hangverseny554
A tavasz játékai554
Kismadarak554
Ezüst fonatok555
Vihar előtti csend556
Manók556
Pufók holdvilág557
Robogó szekerek559
Budapesti színesfényképek559
Hüvösvölgy559
Pesti Dunapart télen560
Budai gyümölcsös561
Álom a régi Pécsről561
Az ég-sapkájú ember564
Soha mégegy kert....563
Naplórészletek566
A szűnő élet566
A megridegült fekvőhely566
Utazás567
Vénülő pasas568
Ócska sírversek (1-7)569
Nagyság571
Hazafelé572
Az új évezred szelleme573
Octopus avagy Szent György és a Sárkány históriája (Tragikomédia öt felvonásban)575
3. kötet tartalma
Az élet végén
Érc7
Év kezdetén7
Két síremlék8
Basch Loránt8
Haitsch Emil8
Füst Milán emlékére8
Lant-futamok I-III10
A pusztítás színjátéka11
A két Kennedy mauzóleuma12
Őrült dal12
Vallon bányavidék14
Négy epigramma14
Nép és háború14
Ista14
Az igazi istentagadás15
Protohomo15
Vázlat az új líráról15
Vihar Bélának16
Scholz Erik képeire17
Rajztábla18
Elfeledett táj19
Líra19
Kövirózsa20
Párbeszéd a jósbarlanggal20
Vének kórusa21
Narkózis22
Kisfiúk témáira 1-723
Más paradicsom 1-825
Egysoros és más aforizmák I-XLI
Téma és variációk29
Szemfényvesztők és becsapottak35
Ekliptika37
Az élet végén38
Toccata39
Psyché. Egy hajdani költőnő írásai43
Hegyaljai évek. 1808-1812
Gabónak, kisebb édes Ötsémnek45
Patak partján45
Frantzúz lecon közepett46
Nina néném46
Akrostichon47
La Pleureuse48
A késértet49
A boszorkány49
Fragmentum50
Emlék51
Denisnek és Josónak51
Eggy kapós ifiúhoz52
Josó neviben Christinának53
Christinkához53
2 zettli Josónak55
Dal58
Éjtszaka s virradat58
Szózat Katitzához a férfiak ügyiben61
Katzizához keserűségemben62
Klavier Studium63
Az Ideal64
Jobb s bal64
A habozó türelmetlen66
A meg-lepett szeretők66
Ifjú báró Vesselényi Miklóshoz66
Ninon testvér néném Souvenir Albumába71
Illustrissime Kazinczy Ferenc Úrhoz71
Az oktalan72
Sáros-Pataki polgár leány75
Bútsú Denisetűl, férjezett Lady Kenneth-tűl77
Bolyongás évei 1813-1816
Séta lovaglás78
Barátnéjaimnak80
Die taube Priorissa82
Tarantella83
Göthe Úr után - Náhe - Közelség85
Neipperg - Montenuovo Grossmutter ki-terittve87
Levél Cousinomnak Újhelre88
Minutes volantes I-IV89
Eggy lovász fihoz95
Két familiaris portrait95
Ius ultimae noctis97
Maylad Jósefné Haller Christának102
Az én Daemonom102
Félig megbánás103
Psyche Confessioja104
Ungvár-németi Tóth Lászlónak104
Leány kéz106
Sírfeliratom 20-dik születés napomra108
Thais keserve108
Krátky János Tsászári Gárda Kapitán Úrhoz109
Meggondolás110
Venus és Mars111
Vár áldomás112
Epigrammák I-II112
Árvaság113
Válasz Josónak113
Zedlitz Miksa báróhoz117
Jos. Chr. von Zedlitz után118
Nagy Adelinához119
Asszony-évek 1817-1831
Tzigán dallok magyaríttva I-VI120
Vas-sarkalatú dobozkák I-II123
Tükör előtt124
Mi vagyon egy kis leány ridicule-jében?125
Kéretlen tanácsok I-III125
Egy könyv árúshoz I-II126
Az ítész127
Die winzige Flamme128
Strahlensplitter128
Mariska leányom128
(Cím nélkűl)128
Toldy Ferenc úrhoz130
Egy fejér rósa mellé Lady Kenneth-nek130
Shelley után131
A hajó gyár132
A vas pálya sorompó kitalálása132
Már nem csudálnak133
Nap kelte134
Fanny Elssler134
Vesuvio135
Olajfák135
Ég, víz, föld136
Emlékezés. 1820
Ungvárnémeti Tóth László emlékezetére137
Levélváltás 1821-22157
Ungvár-németi Tóth László versei
A senge szerelem178
A játszó Erósz179
Kecstelen szűz179
A jelen-szerető180
Rondeau180
A tisztválasztás181
Az álmok182
Epithalamion183
A Barátsághoz187
A Világosság187
Epigrammáibul 1-12189
Eleüziszi titkok192
Melpomena194
Hermine196
Az istenülés dicsősége198
Nárcisz202
Az álmok czímű Idylliumrúl226
Ungvárnémeti jegyzete a Görög Lyrárúl227
Egy színésznő Psychéről. 1842228
Egy kortárs Psychéről. 1871232
Utószó. 1971242
Áthallások
Kezdetben259
Tizenegyedik szimfónia 259
Csillagzene259
Körséta260
Iram262
Csillagzene fianale263
In memoriam Devecseri Gábor268
Odüsszeia268
Post Mortem269
Utóhang270
Kardos Tibor emlékére270
A másik élet271
Részletek a modern tragédiából 1-4271
Érintetlen látványok I-V273
Hét groteszk276
Anton Webern emlékére276
F H variáció276
Majdnem titok276
Persze277
Férfias277
Hajdani báli legyező277
Tűnt nyaralás277
Áthallások 1-7278
A mozdulatlan mozgása281
Bicentrikus281
A lét titkának megfejtése281
Mégegyszer az élet értelméről281
A haldokló imája281
Temetés282
Halottak kórusa282
Kesergő szerelem282
Vásári tükrösszív282
A tragédia tartalma282
A vígjáték tartalma282
Phaedrusi mese283
Az idegen283
A remete283
A dublőz283
Determináltság?284
József Attila szavai284
Szerelmes levél284
Majdnem szonett284
Gyűlés után285
Forgóajtó285
Sajtóhiba285
Az égő szótár286
Induló288
Összekevert újságcikkek288
Múltszázadbeli ballada-részletek és mai törmelék289
Rondo290
A megszokás290
Régi téli este291
Történelem és földrajz291
Levél Szegedre292
Beszélgetés ifjúkori önmagammal293
A lassan kész I-III294
Hatvanévesen295
Agónia296
Antik szonáta297
A mi kis Földgolyónk297
A lirikushoz297
Álmokról298
Falusi szürkület298
Miscellanea
Rongyszőnyeg II. 1-84301
Vásári képmutató regős332
A műanyagpótszergyár332
A tájrongáló332
A házibuli333
A szegény kis üdülőgondnok panaszai334
Képek illusztrációi szavakkal avagy gyermekrajzokhoz írt versek336
A kertész336
A lakás336
Papa, mama, gyerek336
Bohóc336
Egymásbanyomott figurák337
Arckép337
Alakcsere337
A dülöngő város337
Értekezlet az iskolában337
Fontosság338
Befejezetlen338
Az Ábécé 25 betűjére339
Schiller: Der Handschuh346
Egy fordítás-ankétra, hozzászólás helyett 349
(Mozzofanti bíboros magyar vers-kísérletei)349
Quasi un canto poplaru ungherese349
Un'altro350
Hortobágy350
Mio amico Körösy350
N.J. Sajnovits: "Isioma Ungarorum et Lapponum idem esse"351
A mokány abbé531
Canto di fiore (Virág ének)531
Lingua bella352
Lingua mala352
Lö liö353
Nostalgia353
Ima353
Utóhang a Mezzofanti ciklushoz353
Téli csillag
Majdnem359
Mozgó oktaéder-kristály359
Az ének árnya362
Égi lovasok360
Az oroszlán-csillagkép361
A fűzvessző-kisasszony361
Őskori sziklarajz362
Pogány temetései varázslat363
Beethoven emlékére363
In memoriam364
Repülőbaleset Szíriában364
Lengyel József emlékére365
Az 50 éves Kormos Istvánnak366
"Egyszer volt egy ember, szakálla volt kender" I-III366
Bojtorjánok újévi köszöntője368
Tündérkert369
Ódon barokk nyoszolya369
Álom a vándorlásról370
Éji átutazó371
A szökevény373
Versek Illés Árpád festményeiről
Bolond Istók374
W.S. Csöngén 1943-ban374
Missa Luba374
Ufó374
Kövületek375
Az ismeretlenből érkezett vendég ünneplő ruhában375
Kompozíció vörös színekkel375
A szomjuság376
Századvég376
Buda, Ferenchegy I-III377
A szél379
Faluvég379
Eltévedt gyerekek380
A tipográfushoz381
Zsoltártöredék381
Zsoltár-részletek
Szenci Molnár Albert versformáiban383
A 37. zsoltárból383
A 39. zsoltárból383
A 44. zsoltárból384
Az 58. zsoltárból384
Automatikus írás385
Levél Csorba Győzőnek Pécsre385
Magyar-latin vers386
Külső-beső tér387
Ellentétek387
Via vitae388
Az öröklét látomása388
Anti-determinizmus389
Csizió391
Évvég391
Álom töredékek 1-2392
Késői zsoltár392
Téli csillag393
Óév és újesztendő394
Zsebeim394
Senki a szobában395
Macska-induló395
Téli dal396
Ének a határtalanról
Ének a határtalanról399
Ima400
Nap-himnusz400
Könyörgés401
Ünnep402
Rejtelem402
Én és a világ402
Forgás403
Talizmán403
Az űr 1-3403
Az árnyék405
Sötétség405
Éjfél405
Éjszakában, pusztaságban406
Hárman-négyen406
Greco példázata a géniuszról406
Éji fény408
A függöny409
Háromszor három409
A halott sorsa ismeretlen410
Cantbile410
Bolero410
Pavane411
Variációk411
A vak412
Száll az álom414
Ariel414
Öröklét414
Végítélet416
A felső fény417
Hatvanötödik év417
Megkopottan418
Alterego418
Kísértetek418
Hegymászás420
Számadás421
December421
Fekete kandúr421
A bagoly422
Mintha sose lett volna423
De424
Ébrenlét és alvás között424
Az álom425
Éj és virradat425
Thule426
Kockajáték426
Mulandóság427
Eső428
Szürke428
Mulatság után428
Intinitivus429
Gyerekkor430
Kamaszkor431
Éji robogás431
Felhőt nekem432
Tört fény433
Még annyi mindent434
Idővesztés434
Kurort435
Fölfele435
Óg és Móg436
A meséről436
Tiroli ballada439
Vásári népballada439
Asszony-ballada439
Glázer Ella440
Faiskola441
Mióki442
A csodabéka443
Szajkó443
Kihajolni veszélyes444
A kupaktanács444
Idyllium444
Két csönd446
Fuvalom446
Szélroham447
Téli vihar447
Köd447
Dal három alakban I-III448
Izzó tekintet449
Őszi séta449
Késő-délután, kora-este450
Bogár450
Esős alkonyat451
L'heure bleue451
Függőleges452
Tér és táj452
Alföld453
Vidék454
Fenn és lenn454
Őskori sirám455
Az alig-élők455
Átmenet456
Korniss-motívum456
Major Máténak457
A jövendő emberiséghez458
Házfalon árnyak458
Előszoba458
Vers a színházról460
A "Holdbeli csónakos" bevezetője460
A lehetőség korlátai461
Metronom461
Ferency Béni emlékére461
Három síremlék463
Ország Lili463
Kondor Béla463
Nagy László463
Évezredek464
Tündérek464
Erő464
A pusztító465
Földrengés465
Néger gályarabok466
Az alkimista466
Renaissance468
Zaj a homályban468
Utókor468
Idegen város469
Parti szanatórium469
Ódon teremben469
Skíz470
Látomás470
Atomfelhő471
Utószó. Írta Bata Imre473
Kiegészítés az utószóhoz. Írta Steiner Ágota481
A kiadott művek jegyzéke485
Tartalom491
Betűrendes mutató505

Weöres Sándor

Weöres Sándor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Weöres Sándor könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv