A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Weörestől Weöresről

Tartalom

"Fű, fa, füst"
Önéletrajz a doktori vizsga letételéhez /Weöres Sándor7
Csönge /Szerdahelyi Pál7
Magyar falu /Fényes Elek7
Kisközség Révai Nagy Lexikona8
Édesanyja /Szerdahelyi Pál9
Anyámnak /Weöres Sándor10
A kis Cina /Özv. Menthy Ferencné12
A könyvek világa /Özv. Gáncs Zoltánné12
A költő-hajlam /Weöres Sándor13
Fű, fa, füst /Weöres Sándor14
A vers kialakulása /Weöres Sándor16
Varázsének /Weöres Sándor16
Lidérc /Weöres Sándor17
Szán megy el az ablakod alatt /Weöres Sándor18
A tündér /Weöres Sándor18
Füstös rajkók /Weöres Sándor19
Rövid dal /Weöres Sándor19
Szinte magától képződött /Weöres Sándor20
Akik megtalálnak /Weöres Sándor21
"míg lepkék szállnak asztalom felett"
Szombathely /Weöres Sándor25
A reáliskolai diák /Bognár István25
Pável Ágoston /Várkonyi Nándor26
Véznácska fiú volt /Bárdosi Németh János27
Mint csillag az égen /Bónyi Adorján27
Gázlámpa /Weöres Sándor28
Csatkai Endre levele Weöres Sándornak29
Még nem ismertem /Kodály Zoltán30
Öregek /Weöres Sándor30
Kodály Zoltán levele Weöres Sándornak33
Egy életen keresztül /Weöres Sándor33
Norvég leányok /Weöres Sándor34
Kodály Zoltán levele Weöres Sándornak35
Kosztolányi Dezső levele Weöres Sándornak37
Egy kisfiú, akiből nagy költő lesz /Vas István37
Himfy-strófák /Weöres Sándor39
Hála-áldozat /Weöres Sándor41
Szürke pillék /Weöres Sándor41
Édesapja /Dr. Németh Sándorné42
Hazatérés /Weöres Sándor43
"Tág a világ, mint az álom"
Pécs /Weöres Sándor47
Weöres Sándor levele Babits Mihálynak47
A megismerkedés /Várkonyi Nándor47
Mint a gém... /Takáts Gyula49
Az első találkozás /Tatay Sándor49
Művészi rögtönzés /Dr. Nagy Imre50
Valse triste /Weöres Sándor50
A legenda szerint /Várkonyi Nándor51
Az első verseskötet /Csorba Győző60
Weöres Sándor levele Illés Árpádnak61
Keleti útinapló /Weöres Sándor64
Úti jegyzet /Weöres Sándor65
A harmadik kötet /Csorba Győző66
"Harmadik nemzedék" /Weöres Sándor67
Doktori értekezés /Csorba Győző69
A vers születése /Weöres Sándor71
A vers halála és halhatatlansága /Weöres Sándor74
A vers természetesen fakad Nádor Tamás interjúja74
A kritikus /Weöres Sándor76
A könyvtáros /Várkonyi Nándor79
Oratórium-dráma /Csorba Győző79
Theomachia /Weöres Sándor82
Kalandos játék /Nagy Péter83
A holdbeli csónakos prológusa /Weöres Sándor84
Két ének A holdbeli csónakos mesejátékból / Weöres Sándor85
Weöres Sándor levele Várkonyi Nándornak86
Rongyszőnyeg /Weöres Sándor88
Weöres Sándor levele Takáts Gyulának91
Új állomáshoz érkezett /Várkonyi Nándor91
"Kinyílik a táj"
Dráma és bohózat /Szepesi Attila95
A Bolond Istán prológusa /Weöres Sándor95
Az orpheuszi költészet /Hamvas Béla96
Esztétikai manifesztum /Weöres Sándor98
Harmadik szimfónia /Weöres Sándor98
Bűvölet /Beney Zsuzsa104
Weöres Sándor levele Takáts Gyulának108
Weöres Sándor levele Takáts Gyulának109
Weöres Sándor levele Hamvas Bélának110
Ifjú nő síremléke /Weöres Sándor111
Öreg szekeres /Weöres Sándor111
Panyigai Sándor Bárdosi Német János112
Táncdal /Weöres Sándor112
A teljesség felé /Weöres Sándor113
Próza-vázlat /Varga Imre115
Barbár dal /Weöres Sándor116
Weöres Sándor levele Fülep Lajosnak116
A fogak tornáca /Weöres Sándor119
A fogak tornáca /Hamvas Béla121
XX. századi freskó /Weöres Sándor123
A csillagok /Weöres Sándor126
A sorsangyalok értelmezése /Weöres Sándor128
Egysoros versek /Weöres Sándor133
Az ötletről /Örkény István134
Weöres Sándorék távirata Hamvas Béláéknak136
Canzone /Weöres Sándor137
Érzés és ihlet /Pomogáts Béla138
Róma, 1947 / Csorba Győző140
A másnapos /Weöres Sándor143
Kötelezvény / Weöres Sándor144
Weöres Sándorék képeslapja Illés Árpádnak144
Borús tenger /Weöres Sándor145
Róma, 1948 / Karinthy Ferenc145
Végérvényesen önálló útra lépett /Kenyeres Zoltán147
Weöres Sándor /Sőtér István147
"Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket"
Száz kis énekszöveg /Károlyi Amy151
Magyar etűdök /Weöres Sándor151
Csak látszat Nádor Tamás interjúja157
A két Sándor /Kormos István157
Falu végén... /Weöres Sándor158
Ritmusjáték /F. Kovács Ferenc158
Arany ágon... Weöres Sándor159
A lírai én /Török Gábor160
Új ritmikai rendszer /Hajdu András162
A legjobban megzenésíthető magyar költő /Csorba Győző163
Harminckilenc évig készülgetett Bertha Bulcsu interjúja163
Kuli /Weöres Sándor164
A fordító /Bata Imre164
A fordításról Nádor Tamás interjúja165
Po CSü-ji: Vörös nádbotom Weöres Sándor fordítása167
Po CSü-ji versei /Károlyi Amy167
Tu Fu: Magányos vadlúd Weöres Sándor fordítása167
Tu Fu versei /Csongor Barnabás168
Dsajadéva: Gita-Góvinda Weörs Sándor fordítása168
Tarasz Sevcsenko: A kobzos Weöres Sándor fordítása170
Tarasz Sevcsenko: A kobzos /Károlyi Amy170
Sota Rusztaveli: A tigrisbőrös lovag Weöres Sándor fordítása171
Sota Rusztaveli: A tigrisbőrös lovag /Károlyi Amy171
Pierre Reverdy: A küszöbön Weöres Sándor fordítása172
"Mahruh tájain" /Határ Győző172
Hamruh veszése /Weöres Sándor173
Látomássorozat /Kenyeres Zoltán176
Az élmény tárgyiasulása /Bata Imre176
Hetedik szimfónia /Weöres Sándor177
Hosszúversek /Kenyeres Zoltán179
Az elveszített napernyő /Weöres Sándor180
"Mindennapos" történet /Tamás Attila181
Az ősköltészet rokona /Bata Imre182
Medeia /Weöres Sándor183
Az istenek világa /Göncz Árpád184
A költői hivatásról /Kenyeres Zoltán184
Orpheus /Weöres Sándor185
A költészet sorsa /Bata Imre186
A hallgatás tornya ajánlásai187
A cím eredete /Weöres Sándor188
A hallgatás tornyáról /Németh László189
Ars poetica /Weöres Sándor189
Ami verseimban van Nádor Tamás interjúja190
Fughetta /Weöres Sándor191
Sok terjedelmű motívumok /Török Gábor192
Weöres Sándor levele Lovász Pálnak193
"eleven áramot sugározni"
A szintézis verseskönyve /Bori Imre197
Köszöntés /Weöres Sándor198
A grádicsok éneke /Weöres Sándor199
A vers értelmezése Domokos Mátyás interjúja200
In Aeternum /Weöres Sándor210
A szintézis verse /Kenyeres Zoltán210
Bartók Béla /Weöres Sándor212
Bartók és Weöres /Bori Imre212
Az áramlás szobra /Weöres Sándor213
Tapéta és árnyék /Weöres Sándor214
Szemnek kínált lakomák /Bori Imre215
Ablak az éjbe /Weöres Sándor216
Újszerű struktúra /Tellér Gyula217
Wawiri /Bata Imre218
E Dairól, a túlvilágról Fónagy Iván fordítása218
A rejtett ország /Weöres Sándor219
Nehéz óra /Weöres Sándor221
Lírai mozdulat - a végtelenben /Török Endre222
Amikor a függöny felgördül... /Weöres Sándor224
Octopus /Weöres Sándor225
Teremtő játék /Nagy Péter229
A legtöbbet félreértett költőnk /Pilinszky János229
A jövő költészetéről /Weöres Sándor230
"A létezés teljes lírai feltérképezésére törekszem"
Különálló /Weöres Sándor235
Éteri fölemelkedés /Kenyeres Zoltán235
Merülő Saturnus /Weöres Sándor236
Fuga /Weöres Sándor237
Az ég-sapkájú ember /Weöres Sándor238
Óda a kispolgárhoz /Weöres Sándor239
Majomország /Weöres Sándor242
Robogó szekerek /Weöres Sándor243
Nagyság / Weöres Sándor244
Egy képzeletbeli beszélgetésből /Domokos Mátyás245
A kétfejű fenevad /Weöres Sándor247
Verses betétek A kétfejű fenevadból /Weöres Sándor251
Viaszfigurák bemutatóterme /Ablonczy László252
Pompás tragikomédia /Határ Győző254
Egybegyűjtött írások /Weöres Sándor255
"Testtelen tánc" /Radnóti Sándor256
Most milyen téma foglalkoztatja? Weöres Sándor259
Tizenegyedik szimfónia /Weöres Sándor259
Psyché /Weöres Sándor260
A költő alakváltozatai Nádor Tamás interjúja264
Regényszerű élettörténet /Juhász Béla265
Weöres Sándor hatvanéves /Nemes Nagy Ágnes267
Három veréb hat szemmel Nádor Tamás interjúja268
Képzelt beszélgetés Weöres Sándorral /Domokos Mátyás269
Szeszélyes tarkaság /Kiss Tamás270
Harmincöt vers /Csűrös Miklós272
A szél /Weöres Sándor273
Példázatvers /Csűrös Miklós274
"léptek kopognak legalul"
Téli csillag /Weöres Sándor277
A Törökvész utcában /Bertha Bulcsu277
Greco példázata a géniuszról/ Weöres Sándor282
Ének a határtalanról Nádor Tamás interjúja282
Szajkó /Weöres Sándor283
A formálódásról /Domokos Mátyás284
A Kútbanéző verseiről /Károlyi Amy286
Kettős én /Weöres Sándor287
Őrjárat a viharban / Weöres Sándor288
Idő /Weöres Sándor288
"Lehunyódik a táj" /Lator László289
Emberek a tükörben /Weöres Sándor294
Verskápolna /Alföldy Jenő294
A sebzett föld éneke /Károlyi Amy296
Félelem nélkül Nádor Tamás interjúja297
(Itt nyugszik W. S.) Weöres Sándor301
Enigma /Károlyi Amy302
Requiem élőkért /Károlyi Amy303
Más így /Esterházy Péter306
Öröklét /Weöres Sándor308
Költőm, köszöntlek!"
Mestereim Nádor Tamás interjúja311
Ungvárnémeti Tóth László emlékére /Weöres Sándor311
Csokonai /Weöres Sándor313
Kölcsey /Weöres Sándor314
Negyedik szimfónia /Weöres Sándor314
Vers Babits Mihályról /Weöres Sándor316
Illyés Gyulának /Weöres Sándor318
József Attila utolsó fényképére /Weöres Sándor319
Dsida Jenő emlékének /Weöres Sándor321
Weöres Sándor levele /Szokolay Károlynak322
Az 50 éves Kormos Istvánnak /Weöres Sándor324
Füst Milán emlékére /Weöres Sándor324
Új meg új erőfeszítés... Weöres Sándor327
A szerkesztő jegyzete329
Szavak, kifejezések, nevek magyarázata331
Felhasznált és javasolt irodalom356
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem