A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában I.

XIII. Anyanyelv-Oktatási Napok Eger, 1998. július 7-10.

Előszó

1998 júliusának elején tizenharmadik alkalommal rendeztük meg a magyartanárok szakmai továbbképzését szolgáló - immár az ország határain is túlmutató - konferenciáját, az anyanyelv-oktatási... Tovább

Tartalom

Előszó5
Nyitó- és záróülések7
Benkő Loránd: Anyanyelvi örökségünk9
Deme László: Anyanyelvi mozgalmaink morális hozama19
Ágoston Mihály: Anyanyelvünk életképességéért27
Nyirkos István: Nyelvünk rendszertani sajátosságai a közlő funkció szolgálatában38
Szathmári István. Mit végeztünk a XIII. anyanyelv-oktatási napokon?47
A stíluselemzés elméletéhez és gyakorlatához55
Szathmári István: Van-e szükség stíluselemzésre?57
Bencze Lóránt: Arany János a legmagyarabb, a legeurópaibb költőnk (Babits nyomában)66
Kemény Gábor: A stilisztikai szövegelemzéstől a komplex műelemzésig74
Gáspári László: Az (úgy), mint-tel szerkesztett grammatikai hasonlatforma82
Kocsány Piroska: A szinesztézia a nyelvtudományban és a műelemzésben86
Boda I. Károly - Porkoláb Judit: Radnóti-szinesztéziák93
V. Raisz Rózsa: Márai Sándor Egy polgár vallomásai című regénye részletnek szövegstilisztikai elemzése100
Czetter Ibolya: Ékesszólás az "Eszpresszóban"108
Szikszainé Nagy Irma: A Julia szép lëány kezdetű népballada stilisztikai elemzése117
Dobóné Berencsi Margit: A Biblia és a magyar irodalmi nyelv123
Heltainé Nagy Erzsébet: Pragmatika, nyelv és stílus egy mai publicisztikai szövegben130
Nagy L. János - Weöres Sándor: Fairy Spring139
Szikoráné Kovács Eszter: A nyelvi és irodalmi szempontok szerepe egy Weöres Sándor-versben150
Horváth Katalin: A poétikai funkció kifejezőeszközei versszövegekben153
A szöveg jellemzői és vizsgálata163
Fehér Erzsébet: A "nézőpont" a szövegben165
Eőry Vilma: A szöveg makrostruktúrája172
Gallasy Magdolna: Szöveg és hagyomány179
Murvai Olga: Én-rejtő és én-feltáró szövegtípusok az iskolai kommunikációban188
Albertné Herbszt Mária: A tanítási óra mint a társalgás speciális típusa195
F. Dornbach Mária: A kapcsolatteremtés mint kódváltás a pedagógiai szituációban202
H. Varga Gyula: A tanárok nyelvi és kommunikációs kultúrája210
Petőfi S. János: A rendszermondattól a szövegmondatig225
Benke Zsuzsa: Kreatív gyakorlatok a koreferenciarelációk és a lineáris elrendezés analitikus elemzésének előkészítéséhez232
B. Fejes Katalin: Tematikai koreferencianyalábok egy Illyés-naplójegyzetben241
Walcha Imre: A szövegmondatok szó- és tagmondati rendjének sorrendi lehetőségei és korlátai248
Nyelvünk klasszikus grammatikai leírása - új eredmények257
Keszler Borbála: Az új egyetemi klasszikus leíró grammatika259
Békési Imre: A többszörösen összetett mondat kérdésköre275
Tolcsvai Nagy Gábor: Mondatelemzési, mondatszerkezet-reprezentálási módszerek összehasonlítása283
Haader Lea: A beszélt és írott nyelv határán: a mondatátszövődés289
Kugler Nóra: szintatikailag szervetlen elemek a mondatban296
Balogh Judit: A kötőszók néhány problémája305
Lengyel Klára: Elméleti és gyakorlati kérdések a morfológiában311
A. Jászó Anna: A grammatikáról318
Budai László: Érték-e az anyanyelv az idegennyelv-oktatásban?327
Nyelvünk múltjának rétege333
B. Gergely Piroska: Élőnyelv a nyelvemlékekben335
D. Mátai Mária: A Ladkai Sorok, első verses imádságunk344
Galgóczi László: Évszázadok Márai-siralma350
Hoffmann István: Nyelvtörténet és számítógép358
Mező András: Ómagyar kori helységneveink370
Ördög Ferenc: XVIII. századi családnevek írásmódjának helyesírás-történeti rétegei377
Balsné Szalai Edit: A határozottság kifejezése a magyar és a mordvin nyelvben381
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában I. Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában I. Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában I.

A borító enyhén kopott, a gerinc töredezett, a lapélek foltosak.

Állapot:
1.980 Ft
1.380 ,-Ft 30
7 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában I. Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában I. Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában I. Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában I.

A borító enyhén kopottas, bejegyzés található rajta. A lapélek kissé foltosak.

Állapot:
1.980 ,-Ft
10 pont kapható
Kosárba