A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

99 híres magyar vers

Tartalom

Ómagyar Mária - Siralom5
Janus Pannonius
Búcsú váradtól, Egy dunántúli mandulafáról18
Bornemissza Péter
Cantio optima23
Balassi Bálint
Kiben bűne bocsánatáért könyörgett akkor hogy házasodni szándékozott30
Juliát hasonlítja a szerelemhez, mely hasonlatosságot a Julia dicséretén kezd el36
In laudem confiniorum: Egy katonaének42
Batsányi János
A látó50
Fazekas Mihály
A kellettekorán jött csendes esőhöz57
Csokonai Vitéz Mihály
Az estve64
A Reményhez73
Szerelemdal, a csikóbőrös kulacshoz81
Tartozkodó kérlelem88
Berzsenyi Dániel
Bucsuzás Kemenes-Aljától 94
A közelítő tél100
A magyarokhoz105
Kölcsey Ferenc
Himnusz113
Zrínyi második éneke119
Vörösmarty Mihály
Szép Ilonka126
Szózat134
A merengőhöz139
Előszó144
Arany János
Évek, ti még jövendő évek150
Családi kör155
Szondi két apródja163
Epilógus169
Tompa Mihály
Ikarus176
Petőfi Sándor
A négyökrös szekér183
Egy gondolat bánt engemet188
Beszél a fákkal a bús őszi szél193
A puszta télen198
Dicsőséges nagyurak...204
Nemzeti dal210
Vajda János
Mintha örvény fölött járnék218
Kisértetek222
Nádas tavon228
Revidczky Gyula
Magamról236
Pán halála241
Komjáthy Jenő
A homályból250
Ady Endre
Góg és Magóg fia257
Az ős Kaján262
Szeretném,hogyha szeretnének268
Elbocsátó szép üzenet272
Az eltévedt lovas278
Új s új lovat282
Juhász Gyula
Tiszai csönd290
A tápai Krisztus293
Anna örök298
Babits Mihály
Zrínyi Velencében304
Esti kérdés309
Balázsolás315
Jónás imája321
Szép Ernő
Gyermekjáték328
Kosztolányi Dezső
Boldog, szomorú dal336
Marcus Aurelius342
Hajnali részegség348
Tóth Árpád
Hajnali szerenád358
Elégia egy rekettyebokorhoz363
Isten törött csellója, hallgatok368
Kassák Lajos
Mesteremberek374
Fújjad csak furulyádat379
Karinthy Frigyes
Előszó386
Áprily Lajos
Tavasz a házsongárdi temetőben395
Füst Milán
Önarckép403
Sík Sándor
Krisztus mindenfelől409
Mécs László
Imádság a nagy Lunatikusért415
Erdélyi József
Lovaspóló a Vérmezőn422
Sinka István
Anyám balladát táncol432
Szabó Lőrinc
Semmiért egészen439
Különbéke445
Lóci óriás lesz451
Márai Sándor
Halotti beszéd458
Illyés Gyula
Nem menekülhetsz465
Egy mondat a zsarnokságról471
Bartók482
József Attila
Istenem491
Eszmélet495
Falu503
Kései sirató509
Ime, hát megleltem hazámat....513
Dsida Jenő
Nagycsütörtök 520
Szerenád Ilonkának526
Radnóti Miklós
Éjszaka536
Nem tudhatom...540
Hetedik ecloga545
Vas István
Cambridge-i elégia552
Óda a tegnapi asszonyokhoz559
Kálnoky László
Egy régi sörlap paleográfiája567
Weöres Sándor
Az éjszaka csodái575
Merülő Saturnus584
Benjámin László
Vérző zászlók alatt592
Pilinszky János
Apokrif601
Francia fogoly608
Nemes Nagy Ágnes
Között615
Fák621
Kormos István
Vonszolnak piros delfinek626
Nagy László
Ki viszi át a Szerelmet632
Gyászom a Színészkirályért637
Szilágyi Domonkos
Szemből, Halál646
Névmutató651
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem