Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalom a tizennégy éves diákoknak

Előszó

Ez a tankönyv a Nemzeti Tankönyvkiadó által közreadott Irodalmi olvasókönyv az általános iskolák 5. osztálya számára című könyvvel kezdődő felsős sorozat negyedik kötete. Könyvünk a XX. század... Tovább

Előszó

Ez a tankönyv a Nemzeti Tankönyvkiadó által közreadott Irodalmi olvasókönyv az általános iskolák 5. osztálya számára című könyvvel kezdődő felsős sorozat negyedik kötete. Könyvünk a XX. század irodalmát tartalmazza Móricz Zsigmondtól irodalmunk közeli múltjáig - úgyszólván napjainkig. Azért „úgyszólván", mert általában csak lezárt életműveket szokás iskolában tanítani. Mindössze két kivétellel éltünk: szerepel a könyvben a romániai magyar irodalomból Sütő András, illetve a világirodalmi kitekintést nyújtó fejezetben a Nobel-díjas kolumbiai író, García Márquez. Arra törekedtünk, hogy a korosztály és a tanév adta lehetőségeket figyelembe véve, minél több értékes művet vonultassunk fel. Ebből következően a könyvben olvasható művek valamelyest meghaladják az adott óraszámban tanítható szövegmennyiséget, így a törzsanyag az iskola sajátosságainak és a tanár, valamint az osztályközösség vonzalmainak megfelelően egészíthető ki. Móricztól Nagy Lászlóig terjed a törzsanyag kínálata, mely kívánság szerint keverhető vagy cserélhető a kiegészítő résszel s a világirodalmi kitekintésben található művekkel. Ajánljuk a diákok figyelmébe a könyv végén szereplő kis fogalomtárat, mely segít eligazodni az előforduló szakkifejezésekben. E válogatás vezérelve, hogy kiemelkedő műveket ismertessen meg a tanulókkal, s hogy ezek a művek egy részükben a magyar történelem jelentős korszakaihoz, fordulópontjaihoz kapcsolódjanak. így lesz láthatóvá íróink helytállása a történelem megrázkódtatásaiban, megoldásén kiáltó helyzeteiben. Stílustörténeti korszerűség, művészi és erkölcsi érték, nyelvművelés, nemzeti önismeret. magyarság és európaiság, az emberi jogok tisztelete, szociális
igazságosság, egyéniség és közösség, valamint az olvasmányosság - mindezek egyenrangú szempontjaink voltak a válogatásban. A tanórák száma és a tizennégy évesek befogadóképessége szabta meg, mi fér a könyvbe a kor gazdag irodalmából. Elsőrendű célunk az értő olvasás megszerettetése, a művek önálló befogadásához és feldolgozásához adott segítség s a sikeres fölkészülés szolgálata. Eredményes oktatást és tanulást kíván a könyv összeállítója.
Alföldy Jenő Vissza

Tartalom

ELŐSZÓ.....................................3
IRODALMUNK A XX. SZÁZADBAN........................................5
Móricz Zsigmond..........................10
Hét krajcár.........................................17
Virtus.........................................23
Légy jó mindhalálig (Otthoni olvasmány)........................................................................29
Kosztolányi Dezső.......................33
A szegény kisgyermek panaszai (Részletek)....................................................................36
Ó én szeretem a bús pesti népet..........................................................................................................41
Ötévi fegyház .............43
Egy és más az írásról..................49
Babits Mihály....................................52
Új leoninusok................................56
A csengetyűsfiú.............................60
Fiatal katona....................................64
Balázsolás...................................66
Keresztül-kasul az életemen (Részlet).....................................68
Tóth Árpád..........................................71
Körúti hajnal...............................73
Esti sugárkoszorú...................77
Juhász Gyula................................79
Magyar nyár 1918................80
Magyar táj, magyar ecsettel.................................................................................81
Milyen volt.....................................83
Anna örök........................................83
Karinthy Frigyes..............................85
Én és énke Részletek)..........................89
Kálnoky László: Az a kis ember ott belül....................................................................93
Tanár úr kérem (Házi olvasmány)...................................94
Mi az, hogy munkáskülsejű? ...............................................98
A szakadék.......................................................................100
A gólya.............................................102
Kassák Lajos..........................................................................105
Egy ember élete (Részletek)..........................................................108
Mesteremberek....................................................................112
Szabó Lőrinc...................................................................................116
Szénásszekér..........................................................................................117
Egy pohár víz...................................................................119
Új lakásban.............................................................................121
Tücsökzene (Részletek)...........................................................124
Óriás szív................................................124
A befagyott Ipolyon..............................................................124
Olvasás............................................125
József Attila..............................................................128
Curriculum vitae (Rövidítve).........................................................130
Mikor az uccán átment a kedves........................................................................134
Áldalak búval, vigalommal..................................................................136
Tiszta szívvel...................................................................................137
Istenem..................................................................139
Nem emel föl...............................................................140
Favágó........................................................142
Altató.........................................................................................................143
Születésnapomra...................................................................................144
Radnóti Miklós..............................................................................I48
Októbervégi hexameterek.......................................................................................152
Tétova óda..............................................................153
Nem tudhatom...............................................................................156
Napló (Részlet)....................................................................158
Erőltetett menet.........................................................................161
Gellén Andor Endre........................................................................164
A szállítóknál...............................................................................165
Kisgerezdek..........................................................................................173
Tamási Áron............................................................176
Ábel a rengetegben (Házi olvasmány)................................................177
Illyés Gyula.........................................................180
A kamaszizmok tündérszárnyán............................................................................182
Nem menekülhetsz......................................................186
Egv mondat a zsarnokságról (Részlet)....................................................190
Déry Tibor............................................194
A Dunánál....................................195
Weöres Sándor...........201
Szán megy el az ablakod alatt............................................202
Robogó szekerek...................................................204
Szobalégy.................206
Pilinszky János...................210
Harbach, 1944 ........211
Francia fogoly..............................................................213
Egy lírikus naplójából (Részlet).................................215
Elmentek tejfogaim........................................................................................220
A vasárnap gyönyöre (Részlet)......................................222
Ki viszi át a szerelmet................................226
Tűz..........................229
KIEGÉSZÍTÉS A XX. SZÁZAD MAGYAR IRODALMÁBÓL..............233
Áprily Lajos.........234
Örkény István ............236
Arról, hogy mi a groteszk (Rövidítve)...........................237
Kálnoky László.....................................................................241
Egy modern zsarnokhoz.......................................242
Jékely Zoltán........................................................244
Futballisták....................................245
Benjámin László.....................247
Nem adhatsz többet............................................248
Csanádi Imre......................................250
Nemes Nagy Ágnes........................253
A szabadsághoz..............................254
Császárkórte (Részlet egy esszéből).........................................................................257
Sütő András.........258
Anyám könnyű álmot ígér (Részletek)......................................................................................259
Biztató..............................................259
„SZÍNHÁZ A VILÁG - S A VILÁG: SZÍNHÁZ"..........................................................263
Bevezetés a színház világába.............................264
A drámai műnem............................264
KITEKINTÉS A VILÁGIRODALOMBA....................................................................................269
Franz Kafka.............................................270
Kis mese.............................................271
A keselyű...............................................271
Gábriel García Marquez............273
Öregúr - hatalmas szárnyakkal...........................274
Walt Whitman......................................281
Hallom Amerika dalát..................281
Arthur Rimbaud......................282
A magánhangzók szonettje............282
Guillaume Apollinaire...............283
Kikericsek............................................283
Bestiárium (Részletek)...........283
Christian Morgenstern.............285
A költői menyét.......................285
Jacques Prévert....................................285
Menet............................................................285
A MÜNEMEK ÉS MŰFAJOK ÁTTEKINTÉSE................................................................287
KIS FOGALOMTÁR.....................289
AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK.............297
MEGTEKINTÉSRE AJÁNLOTT DRÁMAI MŰVEK..........................................298
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem