820.017

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Költők egymás közt

Fülszöveg

Tizenöt költő bemutatkozik... A kiadó azt reméli, hogy nemcsak a "névjegyüket" helyezi el ezzel az antológiával a mai magyar líra kerekasztalára. Ezek a költők ugyanis öt-hatszáz sornyi verssel lépnek - könyv alakban először - a nyilvánosság elé. Ez a gyűjtemény tehát mindenekelőtt abban különbözik a megszokott antológiáktól, hogy az olvasó tulajdonképpen tizenöt önálló kis verseskötetet vesz egyszerre a kezébe ezzel a könyvvel.
- Túloznánk? Lássuk csak: körülbelül ekkora volt, körülbelül félezer sort tartalmazott Kassák Lajos első verseskönyve, az Eposz Wagner maszkjában (1915), vagy József Attilának a Szépség koldusa (1922) című első jelentkezése, Illyés Gyula Nehéz föld-je (1928), Radnóti Miklós Pogány köszöntő-je (1930) vagy Pilinszky János Trapéz és korlát-ja (1946) terjedelemre még ennyi sem volt, s hogy egy külföldi példát is említsünk: Apollinaire első könyve, a Bestiárium (1911), a félezer sornak éppen egyötöde. Irodalomtörténeti példák igazolják tehát, hogy félezer... Tovább

Tartalom

Illyés Gyula: Költők egymás közt
Apáti Miklós:
Simon István: Apáti Miklós versei elé9
A tükrözés törvényeiről11
Szökésem közben11
Vándorút12
Naptár12
Ballada12
Gyász13
Vajúdás13
Piros ruhák14
Szélfútta tájon16
Hiába hívom17
Menekülők17
Arcunk szürkeségét18
Sirató19
haza kell vándorolni19
Anyám20
Neki irgalmat20
Eget igért21
Mementó22
Glória23
A menet24
Dülöng az éj26
Bohóc27
Határhelyzetek28
Őszi vers28
Jelkép helyett29
Utazás30
Torokhangon30
Higgyük el végre31
József Attila32
Önéletrajz35
Beney Zsuzsa:
Weöres Sándor: Beney Zsuzsa lírájáról39
Sírfelirat41
Se nap...41
Szerelem41
Eurydiké42
Orpheus43
Iokasté43
Transzcendens dalok44
Requiem46
Magányos dalok49
Haiku52
Dalok56
Zene59
Meghalni60
Barokk szonettek 1-7.60
Önéletrajz65
Bisztray Ádám:
Fodor András. Bisztray Ádámról69
Naptár71
Csontváry71
Medárd72
Ötsoros önarckép74
Erdőntúli táj74
Március75
Krétajelek75
Újév77
Töröksípon77
Levél a hóról78
Sárga délután78
A telepen79
Fecskék80
Vízhátú ország80
A holnap kártyái81
Szilvafa81
Resurrection82
Sub rosa83
A Battyhány-mécsesnél84
Györöki temetőkert84
Nihil aliud85
Betonkeverő85
Holdváltozás86
Atlantisz86
Horoszkóp87
És fölrepül újra88
Pokolsár88
Fűhegyű nyilak89
Rétegek90
Noé90
Este a határon91
Önéletrajz93
Iszlai Zoltán:
Garai Gábor: Iszlai Zoltán versei elé97
Feltartott kézzel101
Boldog vakságért101
Ahogy a mozgáskóros103
Fehér ég előtt104
Bomlásom, őrültségem104
Készlet105
Forgóajtóban106
A mozdulat szobra106
A hétköznapok kútja107
Hommage107
Az influenzás tanárnők108
Nincsen olyan idő108
Viseltesselek109
A vasárnap oszlopai109
Örök érdem110
Reggeli rekviem110
Sodrásban111
Szeptember Firenzében112
Strázsa Pompéjiben113
Tihany114
Szőlőhegy115
Zápor116
Törvénnyé vált élet116
A történelem kövei117
Kapudöngető118
Halványuló ég120
Személyi igazolvány121
Önéletrajz123
Kertész Péter:
Kormos István: Kertész Péterről127
életérzés129
sírfelirat129
magamról129
törvényem130
Dávid csillaga130
theresienstadt-i ballada131
ikon131
(... és nem tudom az életem)132
szinház a szanatóriumban132
tüdősebészet133
rimánkodás szeretetért133
fohász József Attilához133
pösze vallomás134
költészet avagy hol van már az első ének134
győzi a szív a tréfát135
ahol én jártam bottal ütöttek135
az elvarázsolt kastélyban136
hírek és próféciák137
recept arra, hogy emberré lehess137
beszélgetés139
(... leválik rólam ez a vers)140
keveset tudok a szélről141
elérhetetlen141
frontátvonulás141
bányaomlás után142
toborzó143
zsoltár144
szépítés nélkül146
(... galambra várok egyszer galambra)146
piramist építek a hűségnek146
végrendelet helyett148
önéletrajz149
Kiss Anna:
Nagy László: Margarétás pecsét153
A mese születése135
Éjszaka, kéktollú...155
Anyám két álmoskönyve156
Domb, a fekete domb156
Sziget157
Itália158
Őszi menet158
Helyetted, helyettem159
Anyám160
Október160
Magányosak160
Küszöb161
Kisvárosi történet162
Márton164
A kék ecsetet mosd ki az esőben166
Imádság166
Szőlőhegyen167
Kökény167
Csend168
Harangozó169
Rókák erdeje169
Banya évei170
Pávalepke173
Kiss Benedek:
Juhász Ferenc: Néhány szó Kiss Benedekről177
Tavaszra hangolt himnusz179
Vadkácsamitosz180
Citerahúrok181
Elmentem a tengerig182
Szivárvány - csatákban182
Öt száraz gally és egy eleven
Ahol a legfeketébb184
Jegyáltás184
Elégia négy tételben185
Pántoldó szerelem189
Zuzmócsánkos paripák190
Fóliabőrű190
Zord egek192
Páfrányos zsebtükör192
Hangszerből kihajló muzsika194
Tavazi kérdő és felkiáltó-jelek195
Ordasodnak fellegek196
Ez lesz az arcom197
Lobogót és keresztet197
Költők199
Nyelvemre levelet tépek199
Békesség nektek utak200
Van egy tavasz201
Önéletrajz203
Oravecz Imre:
Weöres Sándor: Oravecz Imre verseit olvasva207
1.
Órák209
209
idő209
Ősz210
Férfikor210
Föld210
2.
(A kéz üres)211
(Apadó koponya)211
(Drót, kapocs, szög rejtezik)212
(Vékony bőr)213
(A házak falán felkúszik az árnyék)213
(Beszéd)214
(Tömör, zengő hang)214
(Föveny)215
(Lámpák a városban és hazatérés)216
Négy tétel216
(A látóhatáron az alkony izzása)217
(Hullám tódul a partra, átnedvesednek)218
3.
(A Károly-híd szobrai kékek)219
(Zöld juharlevelek)220
4.
(A képzelet felkeresi)221
(Tündérek a kagylóban távoli ének, lakatlan ének)221
(Éjszaka)222
(Penészes kalapban ismeretlen férfiak jönnek)223
(Végzetes játékok)223
(Az apály órája elérkezett)223
(Szálak esése)224
(Zuzmó megpuhult, rögzíthetetlen)224
(A homály megtölti a tárgyakat)225
(A páva haldoklik)226
(A fülben egy húr zeng)227
(Levegő)228
(Tér)229
(Mozgások)230
(Nézés)230
Önéletrajz233
Pardi Anna:
Somlyó György: Pardi Anna versei elé237
Művészet243
Ifjúság243
Andante244
Öreg parasztházaspár244
Falu245
Idill az Alföldről246
Tanulmány az emlékezésről246
Magányos nő247
A Hadak Útja248
Jelentés a társasági életről248
Beatles: Lucy in the sky with the diamonds249
Az árvíz250
Anziksz a Fekete-tenger partjáról250
Nyár251
Balatoni este251
Consonantia251
Kapcsolatok252
Dante és Beatrice első találkozása252
Szerelem252
A kaland253
Azonosságok253
Szakítás254
Tétel254
Anyám254
Gyermekkor255
Koncepció255
Sors256
Alkohol256
Viszonylatok256
Odüsszeusz hazatérése257
Naplórészlet257
Fellini-éjszaka258
Budapest258
Radnóti258
1945259
Himnusz jövő időben259
Önéletrajz263
Petri György:
Vas István: Petri György és a pesszimizmus267
Ismeretlen kelet-európai költő verse 1955-ből271
Reggel272
Kizsarolt nevetséges életünket...277
Magyarázatok M. számára279
1. A szerelmi költészet nehézségei279
2. Improvizáció284
Séta egy ház körül286
Önéletrajz289
Rózsa András:
Zelk Zoltán: Rózsa András verseiről293
Pusztai harangok295
Őszi kert296
Hidrogénkor296
Az idő szorítása297
Dolgaim litániája298
Rúdugró299
Lenin300
Ikarosz303
Este tízkor megálltak az órák304
Kicsim Madonna-arcúm309
Az áldozatra méltatlanok310
Akinek ma este315
Papucsom is csak strandpapucs315
Önéletrajz317
Szentmihályi Szabó Péter:
Fodor József: Szentmihályi Szabó Péterről321
Definiciós vers323
Három kívánság323
Iszonyat324
Okság és determinizmus327
A hallgatás kora328
Mózes Egyiptomban330
Átváltozás331
Gyermekvers Editnek331
Ének a civilizált emberről332
A torony334
A Másrólbeszélők336
Invokáció József Attiláról336
Párbeszéd a Férfi és az Asszony között338
A barbárok338
Kettős nyomod339
Apám fényképe alá340
Öregnek futása341
Önéletrajz345
Szepesi Attila:
Mezei András: Szepesi Attila verseiről
Utazás351
Két szerelmes vers353
Anyám nevére354
Tavaszig halhatatlan355
Országúton356
Február357
Húsvéti vers358
Hommage359
Lebegő fákból, madarakból360
Sárga kukoricaszár360
A férfikor udvarában362
Szeretők363
H. Bosch vázlataiból364
Lámpa kenyér virág365
Leltár366
Májustól májusig368
Tudnak-e még...368
Anti-én368
Ifjúságom369
Önélerajz371
Takács Zsuzsa:
Pilinszky János: Takács Zsuzsáról
Messzeség377
Szomorú vers377
Latin utca380
Emlékezz380
Némajáték381
Sötétebb382
A város elhagyása383
Depresszió384
Ősz384
Búcsú385
Egy reggel386
Szerelem387
Ablaknyi388
Nyújtozom elfelejtelek389
Visszatérés390
Egy fénykép alá391
Az első nap, az első éjjel392
De ujjainknak392
Eljön393
A béke napja394
Önéletrajz397
Tölgyessy Miklós:
Benjámin László: Tölgyessy Miklós versei
Pásztor-ének403
Advent403
Világgá mentem404
Farkasok404
Csendélet405
Téli tánc405
Szökés406
Üvegcserép406
Emlék-arcom407
Kiálts utánam408
Pogány szerelem409
Hívnak harangok410
Mozaikok410
Gyönyörű vétkeim411
Ecetfa412
Sámson413
Katona-ballada414
Hiszen ha tudnád415
Jelentés415
Álomvilág416
Üzenet417
Éhség az Isten asztalán417
Abortusz420
Fekete betűs ünnepen421
Egy vörös macska421
Vízkereszt422
Ünnep423
Felirat424
Önéletrajz425
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Költők egymás közt Költők egymás közt Költők egymás közt Költők egymás közt Költők egymás közt

A gerinc enyhén elszíneződött és a lapélek foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
940 Ft
650 ,-Ft 30
10 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Költők egymás közt Költők egymás közt Költők egymás közt Költők egymás közt

A védőborító kissé szakadozott, elszíneződött. A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
940 ,-Ft
14 pont kapható
Kosárba