865.438

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Dalok és szonettek

Szerző
Fordító

Kiadó: Sziget Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 228 oldal
Sorozatcím: Sziget Verseskönyvek
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 12 cm
ISBN: 963-8138-80-7

Fülszöveg

William Shakespeare lírai költőként mint a Szonettek szerzője ismert, pedig számos egyéb kisebb költeményt is írt. Csakhogy ezek a versek drámáiban vannak elszórva mint betétdalok. Majdnem minden drámában előfordulnak ilyen lírai versek. Egy részük közvetlenül a drámai cselekményhez kapcsolódik, a szövegkörnyezetből kiszakítva nem állnak meg. Más részük azonban önálló költemények, önmagukban is élvezhető darabok. Ezek a pompás kis dalok, Shakespeare lírai tehetségének remekművei először jelennek meg magyarul egy kötetbe gyűjtve, klasszikus és mai Shakespeare-fordítók átültetésében. Egy-egy verset több fordításban is közlünk, a vers címe után jelölve, hogy melyik darabban hol hangzik el. A kötet második fele a Szonetteket tartalmazza Szabó Lőrinc múlhatatlanul friss fordításában.

Tartalom

Dalok
(A bölcs csak eszik és jól mulat) (Vas István)7
(Szilvia, mi vagy, ki vagy) (Szabó Magda)8
(Ha az ibolya lilaszín) (Faludy György)9
(Ha százszorszép és szarkaláb) (Mészöly Dezső)10
(Kettősnyelvű pettyes kígyók) (Arany János)12
(Villásnyelvű pöttyös kígyók) (Nádasdy Ádám)13
(A hím rigó, mely fekete!) (Arany János)14
(Dalos a bájos hímrigó) (Nádasdy Ádám)14
(Ne sóhajts többé, lány, ne bánd) (Fodor József)15
(Kisasszonyok, ne sírjatok!) (Mészöly Dezső)16
(Éj úrnő, zokon ne vedd) (Fodor József)17
(Éj, fedezd el bűnömet!) (Mészöly Dezső)17
(Fuj, te bűnös képzelet!) (Devecseri Gábor)18
(Ha szeretsz a gyepen) (Szabó Lőrinc)18
(Zúgj, tél, zúgj, viharozz) (Szabó Lőrinc)19
(Mit kap, ki lőtte a vadat?) (Szabó Lőrinc)20
(Egy kisleány meg egy legény) (Szabó Lőrinc)21
(Úrnőm, merre jársz, nyomod veszett?) (Radnóti Miklós)22
(Mért csatangolsz, gyöngyöm, erre-arra?) (Mészöly Dezső)22
(Gyere hát, te halál már!) (Radnóti Miklós)24
(Ide sújts, ide, Végzet!) (Mészöly Dezső)25
(Mikor én még gyerek voltam) (Rónay György)26
(A gyermekkor volt boldog időm...) (Mészöly Dezső)27
(Mikor csepp kis gyerek voltam) (Géher István)28
(Kételd, a nap hogy forgandó) (Arany János)29
(Ne hidd, hogy láng a csillag) (Eörsi István)29
(Ám sírjon a nyíl verte vad) (Arany János)30
(Míg rí a gím, kit nyíl talál) (Mészöly Dezső)30
(Játsszon a vad, ha ép marad) (Eörsi István)31
(A sebzett szarvas sírdogál) (Nádasdy Ádám)31
(Hogy ismerem én meg) (Arany János)32
(Hogy ismerem meg szeretőd) (Mészöly Dezső)32
(Hű szerelmed a másiktól) (Eörsi István)33
(A szerelmed, mondd, melyik?) (Nádasdy Ádám)34
(Holnap szent Bálint napja lesz) (Arany János)35
(Holnap szent Bálint napja lesz) (Mészöly Dezső)35
(Holnap szent Bálint napjakor) (Eörsi István)36
(Holnap Valentin napja lesz) (Nádasdy Ádám)37
(Hát már vissza se jő?) (Arany János)38
(Jaj, vissza se tér) (Mészöly Dezső)38
(Hát ő már vissza se tér?) (Eörsi István)39
(Hát nem jön vissza már?) (Nádasdy Ádám)39
(Hajdanta, míg ifjú valék) (Arany János)40
(Ifijonta én, mint víg legény) (Mészöly Dezső)40
(Még ifjú volt a kedvesem) (Eörsi István)41
(Ifjú koromban, hajdanán) (Nádasdy Ádám)42
(Jávorfa tövén zokogott a szegény) (Kardos László)43
(Szederfa alatt sír, sír a leány) (Mészöly Dezső)43
(Dalolt a szegény lány juharfa alatt) (Eörsi István)44
(Gazdagabb légy a látszatnál) (Vörösmarty Mihály)45
(Ide figyelj, koma) (Kosztolányi Dezső)45
(Ha van pénzed, ne verd dobra!) (Mészöly Dezső)46
(Ki pénzért szolgál és veled) (Vörösmarty Mihály)46
(Szolgálhat a haszonleső) (Kosztolányi Dezső)47
(...Szolgál a rongy bölcs - tudja, mért -,) (Mészöly Dezső)47
(Kinek csak az ágyéka kedves) (Kosztolányi Dezső)48
((Kinek előbb keres odút) (Mészöly Dezső)48
(Mondd meg, honnan jő a vágy?) (Vas István)49
(A szerelem! Óh, szerelem!) (Szabó Lőrinc)49
(Vidd az ajkad! Hízeleg!) (Mészöly Dezső)50
(Halld, zeng a kis pacsirta már) (Lator László)51
(Nap nem éget már, ne félj) (Lator László)52
(Hogyha a nárcisz, a sárga virág kél) (Kosztolányi Dezső)53
(Ha a nárcisz a fűbe kinő) (Mészöly Dezső)54
(De mért búsuljak, mondd, virágom?) (Kosztolányi Dezső)55
(De mért búsuljak, csillagom!) (Mészöly Dezső)55
(Gyolcs, fehér s lágy, mint a sarju) (Kosztolányi Dezső)56
(Gyenge szép gyolcs, mint a porhó) (Mészöly Dezső)57
(Hagyj magamra, menni kell már) (Kosztolányi Dezső)58
(Menj utamból, és ne kérdd) (Mészöly Dezső)59
(Csipke, szalag van) (Kosztolányi Dezső)60
(Nosza, kell-e párta) (Mészöly Dezső)60
(Jer a sárga homokon) (Babits Mihály)61
(Hív a sárarany fenyér) (Mészöly Dezső)61
(Jöjj e sárga fövenyen) (Eörsi István)62
(Apád öt ölnyi mélybe pihen) (Babits Mihály)63
(Öt ölnyire, ott lenn, nyugszik atyád) (Mészöly Dezső)63
(Apád a tenger fenekén) (Eörsi István)64
(A mester, a tiszt ur, a gazda meg én) (Babits Mihály)65
(Valahány evezős, kisinas, kapitány) (Mészöly Dezső)65
(A hajómosó, a hajóskapitány) (Eörsi István)66
(Házi áldás, hosszú élet) (Babits Mihály)67
(Jó hír, bőség, hosszú élet) (Mészöly Dezső)67
(Tisztesség, kincs, házi áldás) (Eörsi István)68
(Méhvel mézecskét szívok:) (Babits Mihály)69
(Méhek mézét megszedem) (Mészöly Dezső)69
(Méhvel mézet szív e száj) (Eörsi István)70
Szonettek (Szabó Lőrinc)
(A gyönyörűt szaporítani vágyunk)75
(Ha homlokod negyven tél ostroma)76
(Nézz tükörbe, s mondd az arcnak)77
(Tékozló báj, mért pazarlod saját)78
(Az órák, melyek halk remekbe fogták)79
(Ne hagyd hát, hogy törölje nyarad)80
(Nézd, mikor emeli égő fejét)81
(Ki Zene vagy, mért bús a zene néked?)82
(Könnytől félted tán egy özvegy szemét)83
(Szégyen! Mondd, hogy nincs nő, akit szeretnél)84
(Ahogy romlasz, úgy nősz a tieid)85
(Számolva az óramondó időt)86
(Bár magadé volnál! de az, szerelmem)87
(Nem fejtem a csillagok titkait)88
(Ha meggondolom, hogy csak egy rövid)89
(De mért nem várja különb fegyvered)90
(Hogy lesz egykor versemnek hitele)91
(Mondjam: társad, másod a nyári nap?)92
(Falánk idő, nyűdd az oroszlán körmét)93
(Lánynak festette maga a Teremtés)94
(Az enyém nem olyan, mint a Múzsa)95
(Tükröm hiába mondja, hogy öregszem)96
(Mint tökéletlen szinész a szinen)97
(Szemem a festőt játszotta, s szivem)98
(Fitogtasson, kit csillaga kegyel)99
(Szerelmem lordja, kihez érdemed)100
(Kimerült utas, esem édes ágyba)101
(Hogy legyek hát megint derűs kedély)102
(Ha, vesztve nép és Szerencse kegyét)103
(Ha a merengés édes ünnepén)104
(Szivedbe gyűlt, kincstárba mind a szív)105
(Ha túléled ama boldog napot)106
(Dicső hajnalok csókos úr-szemét)107
(Mért biztattál, hogy szép lesz, derü, fény)108
(Bármit tettél, ne bánkódj: tüske van)109
(Bizony, jobb, ha utunk most elszakad)110
(Ahogy rokkant apának öröm ifjú)111
(Hogy fogyhatna ki múzsám tárgya, míg)112
(Hogy hirdessem illendően érdemed)113
(Vedd kedveseim, kedves, vedd, igen, mind)114
(Kecses bűneid, mikre a szabadság)115
(Hogy ő tied, nemcsak azt fájlalom)116
(Lecsukva lát legjobban a szemem)117
(Ne volna testem nehéz hús, de szellem)118
(Két társuk, tisztító tűz, s lenge lég)119
(Gyilkos csatát vív szemem és szivem)120
Frigy köti a szememet-szivemet)121
(Mily gonddal zártam, útra kelve, hű)122
(A jövő ellen, ha jön oly jövő)123
(De nehezen haladok útamon)124
(Igy mentheti szívem rossz lovamat)125
(Úgy vagyok, mint a gazdag, aki, bár)126
(Mily lényeg formált, hogy oly árnytömeg)127
(Óh, mennyire megszépíti a szépet)128
(Márvány s királyi arany oszlopok)129
(Ujitsd erődet, édes szerelem)130
(Rabod lévén, más dolgom mi legyen)131
(Ments isten, ki raboddá tett, hogy én)132
(Ha nincsen uj s mind volt már, ami van)133
(Mint a kavicsos part felé a hullám)134
(Te akarod, hogy képed nyitva tartsa)135
(Az önzés bűne szállta meg szemem)136
(Az lesz majd szerelmem, ami ma én)137
(Látván, az Idő, zord kéz, hogy töröl)138
(Ha bronz, kő s a föld s a nagy tengerek)139
(Fáradt vagyok, ringass el, óh, halál)140
(Ah, mért most él ő, e ragályban itt)141
(Így arca tűnt napok rajza, mikor)142
(Azon, mit rajtad földi szem elér)143
(Hogy ócsárolnak, ne bántson soha)144
(Hogyha meghalok, ne tovább, ne gyászolj)145
(Hogy a világ ne kérdje szüntelen)146
(Nézd, életem az az évszak, amelyben)147
(De légy nyugodt: ha az a zord parancs)148
(Az vagy nekem, mi testnek kenyér)149
(Uj dísztől dalom mért oly tar?)150
(A tükör int: szépséged színe vesz)151
(Múzsámul annyit invokáltalak)152
(Mig más, hogy segítsd, nem fordul feléd)153
(Hogy lankaszt tudni, ha rólad irok)154
(Akár én írom fejfádat, akár)155
(Ugy van, nem vagy Múzsám arája: olvasd)156
(Sohase láttam, hogy festékre van)157
(Mondjon legtöbbet, ki mond többet annál)158
(Múzsám némúltan vonul vissza, míg)159
(Az ő vitorlaröptű dala tette)160
(Ég veled, te, túldrága, hogy enyém légy)161
(Ha kedve jön lenézni, s megvetés)162
(Mondd, hogy azért hagytál el, mert hibáztam)163
(Gyűlölj, ha akarsz, ha valaha, most)164
(Ennek gőgje a rang, annak az ész)165
(De csak tedd, ami kínok kínja, hagyj itt)166
(Ugy fogok élni, hűnek tartva téged)167
(Ki nem árt, bár van benne rá erő)168
(Mily édes báj a szégyen, ha tiéd)169
(Ez szid: Kár, hogy ifjú s könnyelmű vagy!)170
(De komor tél volt tőled távol élnem)171
(Távol telt tőled tavaszom, midőn)172
(Igy szidtam a túlbuzgó ibolyát)173
(Hol vagy, Múzsám, hogy dalod oly soká)174
(Renyhe Múzsa, hogy pótold a mulasztást)175
(Szerelmem, bár gyengült látszatra, nőtt)176
(Ah! be hitvány, amit Múzsám elér)177
(Nem öregedsz szememben, szép barátom)178
(Ne mondd, hogy szerelmem bálványozás)179
(Ha nézem a mult krónikáiban)180
(Se saját rémem, sem a nagy világ)181
(Van új az agyban, amit toll leírhat)182
(Óh, ne mondd szivem hamisnak, barátom)183
(Óh, jaj igaz: sokfele kóboroltam)184
(Óh, pörlekedj a Szerencsével értem)185
(Szerelmed és szánalmad leveszi)186
(Elhagytalak, s szemem lelkembe néz)187
(Lelkem, hogy te vagy koronája, tán)188
(Hazugság, amit tollam egykor írt)189
(Nem igaz: - Hű lelkek násza nem ismer)190
(Vádolj azzal, hogy fukaron fizettem)191
(Mint ha étvágyát fokozni keres)192
(Szirény-könnyek mily italait ittam)193
(Örülök, hogy bántottál valaha)194
(Jobb rossznak lenni, mint rossz hírünek)195
(Agyam rejti ajándékod, a naplót)196
(Csak ne kérkedj, Idő, hogy más leszek)197
(Ha szerelmem érdek gyermeke volna)198
(Mit érne baldachint tárnom föléd)199
(Kedves fiú, ma a te birtokod)200
(Valaha nem tetszett a fekete)201
(Hányszor, Zeném, ha zenét játszol)202
A szellemet mocsokban tékozolni)203
(Urnőm szeme nem nap, sehogyse)204
(Oly zsarnok vagy, igy is, mint akiket)205
(Szemeid szeretem, s ők, szánakozva)206
(Jaj a szívnek, mely miatt oly sebet)207
(Most hát bevallottam, hogy ő tied)208
(Villik rajzanak körül, száz lidérc)209
(Ha sok-sok villid, vágy, álom, szeszély)210
(Te, vak bolond, Szerelmem, mit csinálsz)211
(Ha esküszik a nő, hogy hű s igaz)212
(Óh, ne kívánd, hogy védjem is a rosszat)213
(Okosan légy kegyetlen, s túlgoromba)214
(Esküszöm, nem a szememmel szeretlek)215
(Bűnöm: szerelmem, s hogy gyűlölsz: erényed)216
(Ni, hogy kergeti tollas szökevényét)217
(Két szerelmem van, az gyötör s vigasztal)218
(Ámor-mintázta ajka azt)219
(Sár s bűn központja lelkem, te szegény)220
(Lázragyúlt szivem folyton arra vágyik)221
(Mily szemet rakott fejembe szerelmem)222
(Azt mondod, kegyetlen, hogy nem szeretlek?)223
(Mily erő adja iszonyú erőd)224
(Bűnét tudni gyermek a szerelem)225
(Tudod, mint hitszegő szerettelek)226
(Tüzét letéve aludt Kupidó)227
(Aludt a szerelem kis istene)228

William Shakespeare

William Shakespeare műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: William Shakespeare könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Dalok és szonettek
Állapot:
1.640 ,-Ft
8 pont kapható
Kosárba