838.079

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Fizikai Szemle 1993. január-december

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Lapja/XLIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 514 oldal
Sorozatcím: Fizikai Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN:

Tartalom

2000 felé (Európai Nukleáris Hírhálózat)403
Balázs Tibor: A tűs tranzisztor keletkezéstörténete (1839-1947)104
Bay Zoltán: Az egyirányú fénysebesség (egy el nem mondott előadás kivonata)70
Beke Dezső - H. Bakker: Nanokristályos anyagok307
Benedict Mihály: Bay Zoltán Szegeden444
Berceli Tibor: A Hold-kísérlet ultranagyfrekvenciás technikája434
Berényi Dénes: Bay Zoltán aktualitása470
Biodiverzitás167
Claus Mayer-Böricke 1929-1992 (Hrehus Gyula)13
Czirók András: Számítógépes világmodellek128
Csekő Árpád: Kísérleteim, eszközeim, értelmezéseim342
Csoóri Sándor: Bay Zoltán hamvai felett429
Daróczy Sándor - Dezső Zoltán - Papp Zoltán - Pázsit Ágnes - Bolyós András - Nagy József: Az ajkai talaj és mohák radioaktivitása192
G. Denardo: Szolitonterjedés optikai szálakban399
H. P. Dürr: Jövőnk: veszélyek és lehetőségek5
Egerszegi Gyula: Föld-Csúcs Rióban121
M. Eigen: A biológiai információ481
Fényes Tibor: Szuperszimmetriák atommagokban317
Fenyves Ervin: Nagyenergiájú részecskefizika és a szupravezető szupercollider92
Ferenczi György81
Gáspár Sándor - Bérces Attila: Az ultraibolya sugárzás hatása környezetünkre153
Gogolák Zoltán - Bor Zsolt: Az új méter-szabvány a lézerfizika tükrében187
H. Harari: Mekkora lehet a neutrínó?256
Három hazai szakvélemény a fiatal Wignerről és Neumannról (Közli: Ladányi Andor)197
S. Hewitt - E. Subitzky: Tudományosan megalapozott figyelmeztető feliratokért168
K. Hiroshi: Kóbor Macskák kísérletei213
Horváth Dezső: Sugárzásos hiperonreakciók vizsgálata Brookhavenben, avagy a kísérleti fizika dicsérete48
Horváth Tibor: Bay Zoltán a kutató, a tanár és az ipari vezető442
Y. Iida: Fizikai fogalmaink kialakítása249
Kálmán Attila: Csekő Árpád, 1902-1993341
Kemény G. János: Bolyongás178
Kemény János munkássága176
Kiss Dezső: Részecskefizika gyorsítók nélkül389
Korecz László (M. Gy.)283
Kovács István munkássága480
Ladik János: Az élő állapot és a fehérjékben történő elektronvezetés valószínű összefüggése - Szent-Györgyi Albert emlékére350
Lánczos Kornél levelei Ortvay Rudolfnak (Palló Gábor)88
Lánczos Kornél munkássága87
Lánczos (Ravid) György: A gyökerekről88
Levius Ernő (Morlin Zoltán)282
S. T. Manson: Gyors ion-atom ütközések megfigyelése508
Maróti Péter - Tandori Júlia: Nagytávolságú elektrontranszfer fehérjékben311
Marx György: Bay Zoltán emlékezete65
Marx György: Kemény János169
Marx György: Lánczos Kornél (1893-1974)81
Marx György: Napfény, üvegház, éghajlat132
Marx György: Oxigén, ózon, civilizáció147
Meskó Attila - Mészáros Eta: Barta György (1915-1992)109
L. Mjönes: Védekezés a radon ellen - a svéd példa162
Bay Zoltán levelezéséből fizikusokkal és fizikáról (Nagy Ferenc)462
Nagy Mihály: Bay Zoltán és a Debreceni Református Kollégium430
Neumann János: A fizika módszere473
Az ötvenes évek fizikája III., IV., V. - Palló Gábor interjúsorozata
Tarján Imre: "Ebben az időszakban vált közhellyé, hogy a fizika nagyhatalom"9
Berényi Dénes: "A főhivatású kutatóintézet a 20. század terméke"60
Bozóky László: "A fizikusok vitathatatlan kötelessége az általuk felfedezett, igen veszélyes úju sugárzások károsító hatásától az emberiség megóvása"319
P. K.: Egy jó tanár - Kalamár Csaba110
Pacher Pál: Kovács István köszöntése479
Palló Gábor: A kívülálló: Szilárd Leó335
Rozlosnik Noémi: Ólom a pesti levegőben145
A. Salam: A tükrözési aszimmetria szerepe az élet eredetében346
Staar Gyula: Fénnyel szőtt halhatatlanság - beszélgetés Bay Zoltánnal452
L. A. Steen: Magyarországon a tanulmányi versenyeknek régi hagyománya van... - beszélgetés Kemény G. Jánossal183
Szabó Endre: A természetes földgáz (metángáz) radioaktivitásáról261
Szalay A. Sándor - D. C. Koo - N. Ellman - R. G. Kron - J. A. Munn - T. J. Broadburst - R. S. Ellis: Az Univerzum nagyléptékű struktúrájának mélységi fölmérése vöröseltolódás alapján253
Szamosi Géza: A koppenhágai interpretáció evolucionista értelmezése297
Szeidl Béla: A Hold-echo kísérlettől a modern radarcsillagászatig438
Szent-Györgyi Albert: Gondolatok a nevelésről356
Telegdi Bálint: A szellem diadala az anyag fölött - a kísérleti fizika dicsérete385
Teller Ede: Veszedelem és alkalom1
Vicsek Mária - Vicsek Tamás: Fraktálok a fizikában - I. Bevezetés a törtdimenziós objektumok geometriájába41
Vicsek Mária - Vicsek Tamás: Fraktálok a fizikában - II. Mintázatlépződés növekedési jelenségekben96
Zallár Andor - Szabó Tibor: Bay Zoltán és Szent-Györgyi Albert barátsága447
Akadémiai osztályközlemények
A III. Akadémiai Fórum állásfoglalása14
Az Akadémia közgyűlése284
Tarján Imre köszöntése (Neményi Márta)16
A fizika tanítása
Adorján Ferencné: Természettudományokról angolul24
Bérces György - Főzy István - Juhász András - Tasnádi Péter: Összefüggés a makromolekuláris anyagok molekulatömege és viszkozitása között18
E. Even: A napenergia tanítása288
Gnädig Péter - Honyek Gyula: Három arany a Fizikai Diákolimpián366
J. Han: A természettudományos oktatás reformja egy változó társadalomban - Koreai esettanulmány202
Hobinka Ildikó - Riedel Miklós: Savas eső vizsgálata magyarországi iskolákban140
Holics László: Beszámoló az 1992/93. évi Középiskolai Fizikai Tanulmányi Versenyről405
Hollndonner László: Panta rhei73
Horváth-Szováti Erika - Papp Katalin: A röntgendiffrakció fényoptikai analógiakísérletei491
Hudoba György: Aszférikus felületek471
T. Husén: A magyar iskola nemzetközi összehasonlításban372
Janóczki József - Ősz György - Rónaszéki László - Vida József: Öveges József Országos Általános Iskolai Fizikaverseny, Tata, 199226
Marx György: Hamubansült pogácsa - Csekő Árpád tanár úr emlékének359
Nagy Márton: Vermes Miklós nyomdokain120
Papp Katalin: Tíz éves a magyar iskolaszámítógép503
Pécskai Zoltán: ATOMKI Középiskolás Pályázat, 1993.501
Radnai Gyula: Beszámoló az 1992. évi Eötvös versenyről331
Rajkovits Zsuzsa: Ifjú kutatók konferenciája, Minszk, 1993415
Rajkovits Zsuzsa - Skrapits Lajos: Magyar diákok nemzetközi versenyeken293
Ronyecz József: A fényabszorpció kísérleti vizsgálata412
Sárközi János: További egyszerű kísérletek498
Szabó Árpád: A fizika, mint iskolai tantárgy29
Tolvaj László: Az 1993. évi Soproni Fizikus Napok414
Újvári Sándor: Ikiiki-wakuwaku - Japán-Magyar Fizikatanári Találkozó Jászberényben, 199271
Zátonyi Sándor - Ifj. Zátonyi Sándor: Egy alternatív tankönyvsorozat295
Fizika mindenhol
Götz Gusztáv: A pillangó-effektus - a láosz felfedezése a meteorológiában487
Kiss István: Élelmiszerek sugártartósítása Magyarországon263
B. S. Pryster - N. P. Astasheva - V. Perepelyatnikova - A. S. Sobolev: A 137 Cs és 90Sr "talaj-növény-állat" láncolat a csernobili területeken266
Dokumentum
Amerika veszélyben374
Cold Dark Matter Yields Red Hot Papers (Jacqueline Mitton)428
A Galilei ügy: A fájdalmas félreértés immár a múlté...428
A magyar energiapolitika33
A Riói Klímaegyezmények125
Riói nyilatkozat a környezetről és fejlődésről123
Diákfórum
Boldizsár László: A Magyar Fizikus Hallgatók Egyesületének első 5 éve504
Horváth Gabi: Radonkamra a hálószobám271
Károlyi Antal - Peták Attila: Fázisátmenet patkányhalmazban111
Események
Asztrofizika és részecskefizika (Patkós András)509
Fizikus Vándorgyűlés 1992 (Németh Judit)40
Fizikusnapok '93 Debrecenben (Kovách Ádám)384
Fizikusnapok Sopronban (Tolvaj László - Nagy Márton)78
Főiskolai oktatók tanácskozása (Scharnitzky Viktor)510
INES296
Intellektuális Maraton (Rajkovits Zsuzsa - Skrapits Lajos)510
Kitüntetések114
Magfizikus találkozó Szegeden (Bencze Gyula)78
A Magyar Nukleáris Műszeripari Egyesület megalakulása (Erdős József)510
Nemzetközi tudományos műhely a nagyenergiájú ion-atom ütközési folyamatokról az ATOMKI-ban (Gulyás László)508
X'93-16 Nemzetközi konferencia a röntgen- és belső-héj folyamatokról - Debrecen, 1993. július 12-16. (B. D.)416
Társulati élet
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1993. évi Tisztújító Közgyűlése323
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat alapszabálya417
A Fizikai Szemle 1992. évi nívódíja334
Vélemények
Beszélgetés a jövőről Teller Edével (M. Gy.)17
R. S. Root-Bernstein: A tudományban rejlő művészet74
K. Fuji: Múlt és jövő250
Kiss Dezső: Elmélet vagy kísérlet?382
Marx György: Fin de Siécle512
C. Ripa de Meana: Miért nem mentem el Rióba?168
S. Prétre: Csernobil: egy lélektani járvány riasztó tünete207
S. Shimizu: Levél a tanárokhoz250
Világvége? (Szimán Oszkár)427
Könyvek
Kiegészítések az Eötvös Loránd Fizikai Társulat centenáriumi kiadványaihoz (Kovács László)422
Kovács László: Fejezetek a magyar fizika elmúlt 100 esztendejéből (1891-1991) (Bíró Gábor)212
Kovács László - Kovácsné Burján Gyöngyi: Fizikus útikönyv - kiegészítés422
N. Macrea: John von Neumann (M. Gy.)476
Marx György: Beszélgetés marslakókkal (Csikai Gyula)114
Marx György: Szép új világunk (Légrádi Imre)80
J-P. Mauray: Galilei, a csillagok hírnöke (Abonyi Iván)281
R. Moss: Free Radical - Albert Szent-Györgyi and the battle over vitamin C (M. Gy.)357
Nagy Ferenc: Bay Zoltán pályája és példája (Bíró Gábor)469
Nagy Ferenc: Magyarok a természettudomány és a technika történetében (Bíró Gábor)80
Nagy Ferenc: Szent-Györgyi Albert és a magyar Nobel-díjasok (Bíró Gábor)514
Nagy Károly: Termodinamika és statisztikus mechanika (Bárdos Gyula)421
Tímár László: Galileo Galilei (Abonyi Iván)280
Wiedemann László: Két esszé fizikáról, filozófiáról (Berényi Dénes)384
Eredmények212
Négyszögletes kerék40
Fizikusnaptár40
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem