A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Fizikai Szemle 1995. január-december

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Lapja/XLV. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Lapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 432 oldal
Sorozatcím: Fizikai Szemle
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 29 cm x 20 cm
ISBN:

Tartalom

J. U. Ahmed: Radon a környezetünkben195
B. Arakatsu - munkatársai: Az atombombától származó radioaktivitás Hirosimában183
Berecz István: Nagy János (1921-1995)277
D. Blinken: A Weizmann intézet - modell Magyarország számára325
Bozóky László: Száz év radiológia - Wilhelm Konrad Röntgen189
Braun Tibor: A magyar természettudományos alapkutatás publikációs adatbankja376
Deutsch Gyula: Az ős-tükörszimmetria nyomában73
Diósi Lajos - Lukács Béla: A Wigner-féle térgörbület-mérés és a Károlyházy-modell85
J. C. Farman: A légköri ózonréteg fogyatkozása273
Fehér Péter - Hajdú Mária: Einstein matematikusa - Marcel Grossmann221
Frei Zsolt: Közlekedés az elektronikus szupersztrádán371
Gergely György: Budincsevits Andor (1905-1995)277
Göncz Árpád üdvözlő levele a Környezeti Nevelési Konferencia résztvevőihez253
Haiman Ottó: Barnóthyné Forró Magda (1904-1995)167
Harsányi C. János: Nem teljes információjú játékok (Nobel-előadás)145
Harsányi C. János: Budapesti beszélgetés318
Havass Miklós: Az információs társadalom hajnalán361
F. Herrmann: A napfény termodinamikája254
Hollósi József: Számítógépes párbeszéd a HIX-ről377
A. M. Hoogeboom: Folyóirat vagy e-print?373
Horváth Tibor: Jedlik Ányos villámfeszítői421
Jánosi Imre: Zajongó homokdombok és egyéb furcsaságok78
Jedlik Ányos: A tudományok szükségességéről402
Jedlik Ányos: A meleg sugárzás418
Jedlik Ányos írásai409
Kedves Ferenc: Hegedűs Zoltán (1925-1995)278
Kedves Ferenc: Korodi Albert (1898-1995)231
Kiss Dezső - Fehér Sándor: Megtalálták a top-kvarkot?59
Konkoly Péter: Petzval életének első húsz éve a Szepességben16
Kovács Mihály: 100 éve született Öveges József109
Kövér Ákos: Kisenergiájú pozitron-atom ütközések292
E. W. A. Lingeman: Az Internet383
Martinás Katalin: A fenntartható fejlődés termodinamikája155
Marx György: Az iskola új feladata (Gyorsuló idő 4.)289
Marx György: Háborúk és szimmetriák - Wigner Jenő (1902-1995)39
Marx György: Náray Zsolt (1927-1995)98
Mayer Farkas: Jedlik Ányos407
Mócsy Ildikó - E. Muntean - Forgó Csaba: Erdély talajainak radioaktivitása Csernobil után8
D. Morland: "Rio után" IUPAP konferencia276
Nagy Dénes Lajos: Pócs Lajos (1931-1994)71
Nagy Ferenc: A kísérleti fizikus kálváriája14
Y. Ne'eman: Elemi építőkövek - mezők vagy részecskeállapotok?330
Németh József: A dinamó születése423
Neumann János: Rádióbeszélgetés 40 évvel ezelőtt298
Oláh György: Karbokation-kutatásaim, a karbokationok szerepe a kémiában (Nobel-előadás)44
Oláh György: Önéletrajz57
Öveges József: Világvége? - Világbéke?110
Palatin Gergely: Jedlik osztógépéről416
Radnai Gyula: A hatás megsokszorozása424
Radnóti Katalin: Öveges József és az atomfizika116
L. K. Resvanis: A nagyenergiájú neutrínó-asztronómia születése332
R. Roskies: Meta-számítógép - álom vagy közeli valóság?379
Sajó Bohus László - Pálfalvi József: A városi gázban lévő radonaktivitás mérése11
D. W. Schwartzmann: A hőmérséklet és a földi bioszféra fejlődése257
S. Shimizu - H. Agaki - H. Goto - S. Okamoto - T. Ishida - Y. Kawai: A Szerencsés Sárkány esete185
S. Shimizu: Föld-etika181
F. Steinhäusler: Radon és a lakosság197
M. Svantegren - G. Pershagen - G. Akerblom - O. Axelson - O. Clavensjö - L. Damber - G. Desai - A. Enflo - F. Lagarde - H. Mellander - G. A. Swedjemark: Svéd radon-tapasztalatok207
Szalay Istvánné - Zimányi Magdolna: Fizikusok és az Internet362
Takács Endre - J. D. Gillaspy - E. S. Meyer: Elektronnyaláb ioncsapda1
Tarján Imre: Dobos Lajos (1929-1995)232
Tarnóczy Tamás: A beszédérthetőség mint pszichofizikai fogalom90
Teller Ede: Emlékek Wigner Jenőről328
Terplán Zénó - Király Árpád: Jedlik Ányos Társaság428
Trón Lajos: Pozitron emissziós tomográfia160
Ujfaludi László: Légköri hidrogén-bomba kísérletek és a trícium a talajvízben61
Vargha Magdolna: A fizika oktatása és kutatása a Műegyetemen 1945 előtt341
Várszegi Asztrik: Ora et labora401
Weinberg Alvin: Wigner Jenő, az első nukleáris mérnök191
Wigner Jenő: Üzenet a fiataloknak37
Zsoldos Tamásné: Öveges tanár úr Tatán143
Biofizika
J. Alcamo - G. J. van den Born - A. F. Bouwman - B. J. de Haan - K. Klein Goldewijk - O. Klepper - J. Krahec - R. Leemans - J. G. J. Olivier - A. M. C. Toet - H. J. M. de Vries - H. J. van der Woerd: A társadalom-bioszféra-éghajlat globális rendszerének modellezése263
B. L. Cohen: Radon és rákgyakoriság - amerikai tapasztalatok203
Giczi Ferenc - Ballay László - Pellet Sándor - Halmai Olivér: A röntgendiagnosztikai sugárterhelések meghatározása - Rosenstein módszere225
H. Hayakawa: A légköri nukleáris kísérletek következményei186
J. Miles: Az angol radon-program200
A. M. Pessoa da Carvalho: Trópusi őserdők és az Amazonas vidékének lakossága260
Akadémiai osztályközlemények65
A fizika tanítása
A fizika felsőfokú oktatása Magyarországon I-III. (Beke Dezső)173
Baksa Péter: Jedlik Ányos Informatikai Szakközépiskola426
P. Black: Értékelés és visszacsatolás a természettudományos oktatásban23
Diákolimpiák, 1995354
Ember és természet - Nemzeti Alaptanterv tervezet300
Gnädig Péter: Beszámoló a XXVI. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiáról314
Hadházy Tibor - Nyilas István: Klasszikus fénytani kísérletek egy modern eszközzel352
Halász Tibor: A Nemzeti Alaptanterv követelményei308
A. Hobson: A természettudományok oktatása a globális változások korában99
Jedlik Ányos: A léggolyó427
Kovács Zoltán: Lézersugaras interferencia üvegkapillárison és a jelenség számítógépes szimulációja169
Krassói Kornélia - Zanati Béla: Jedlik Ányos Gimnázium426
Öveges József: Atomfizikai kísérletek122
Öveges József: Az új csodakészülék: a radar142
Öveges József: Hogyan készülhetett az atombomba?113
Öveges József: Hullámoptikai kísérletek137
Pécskay Zoltán: ATOMKI pályázat eredménye, 1995.313
Radnai Gyula: Centenáriumi Eötvös-verseny, 1995.353
Radnóti Katalin: Néhány megjegyzés a fizikatanárok képzésével kapcsolatban310
M. Ronen - A. Lipman: A vektorszkóp - háromdimenziós mozgások nyomokövetése és elemzése395
A. N. Ross - J. D. C. Brown - G. C. Camplin - D. I. Henshaw: TASTRAK szilárd nukleáris nyomdetektor209
Scharnitzky Viktor: Főiskolai oktatók tanácskozása, 199431
Sárdi Éva Mária: A XIX. Országos Általános Iskolai Fizikatanári Ankét312
Sisák Zoltán - Varga Zsuzsa: Speciális relativitáselmélet számítógépen241
A. Sussman: "Amerisztrojka" és a természettudományos oktatás66
Szabó Árpád: A természettudományos nevelés tendenciái349
Tűri László: Galilei ejtési kísérlete?21
Dokumentum
Bencze Gyula: Helyünk Európában - Fizika az Európai Unió országaiban a nyolcvanas években18
Jéki László: Heisenberg és az atombomba72
Oláh György levele144
Top ten lista7
UNSCEAR 1993. évi jelentés az ENSZ számára220
Események
Az Amerikai Fizikai Társaság Szilárd Leó díja400
K. Becker: ENSZ Éghajlat-világkonferencia, Berlin 1995285
Berényi Dénes: 6. Nemzetközi Sugárfizikai Szimpózium72
Berényi Dénes: Az ELETTRA szinkrotron-sugárforrás felhasználóinak 2. találkozója32
Dombi József 75 éves64
Emléktábla Wigner Jenő szülőházán430
Ferenczi György díjasok430
Gábor Dénes díjasok107
Keresztély Irma - Nagy Márton: Bolyai nyári akadémia285
Kiss Dezső: Kamiokande neutrínó-detektor65
Kroó Norbert: Fizika és együttműködés Európában105
Nagy Márton: Szlovákiai fizikatanárok első konferenciája287
Nagy Mihály: A Hatvani István fizikaverseny 1995. évi eredményei252
B. R. Orton - D. A. Vorsatz: Környezeti sugárvédelmi mérések összehangolása Kelet- és Nyugat-Európában212
Pécskay Zoltán: ATOMKI középiskolai fizika pályázat 199432
Plósz Katalin: Jedlik Ányos emléktúra427
Rajkovits Zsuzsa - Skrapits Lajos: Ifjú fizikusok VII. nemzetközi versenye33
Tömege van a neutrínónak (M. Gy.)108
Vastagh György: Lesznek még magyar Nobel-díjasok320
Wigner Jenő emlékülés72
Társulati élet13
Vélemények
K. Becker: Az emberek viszonya a természetes, orvosi és "mesterséges" sugárterheléshez213
B. L. Cohen: Gondolkozzunk, amíg nem késő215
Csonka L. Pál: Hogyan dolgozzon egyött a nyugat magyar kutatókkal - és miért321
Hollndonner László: Jedlik ma is modern429
Hollósi József: Mi lesz holnap?399
M. Gy.: Öngól324
J. Rotblat: Hirosima ötvenedik évfordulója359
Vélemények a felsőfokú fizikaoktatási tanulmányról251
V. Zaharov - V. Fortov: Tudomány kómában35
Könyvespolc
J. D. Barrow: A világegyetem eredete (Marx György)288
Bíró Gábor: Nemzetközi Lánczos-centenárium34
L. P. Csernai: Introduction to relativistic heavy ion collisions (Csörgő Tamás)360
P. Davis: Az utolsó három perc (Marx György)288
A. Franklin: The rise and fall of the fifth force (Marx György)108
Klein György: A tudomány körül (Marx György)180
L. Lederman: Az isteni A-tom (Marx György)252
Marx György (szerk.): Planet in our hands - Atoms in our hands (Berényi Dénes)287
Tóth Béla: Maróthi György (Berényi Dénes)109
F. S. Wagner: Bay Zoltán atomfizikus, az űrkutatás úttörője (Kovács László)180
Pályázatok36
Négyszögletes kerék70
Fizikusnaptár36
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem