A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Bibliai atlasz

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Szent Pál Akadémia
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 203 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 30 cm x 23 cm
ISBN: 963-04-9817-0
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, ábrákkal, térképekkel illusztrálva. Első teljes magyar nyelvű kiadás.
Kiadóra való feliratkozás

Tartalom

Bevezető térképek
A négy égtáj és elnevezéseik11
A Silóba vezetett út11
Az ókori Kelet - domborzati térkép12
A "termékeny félhold" - ókori birodalmak13
A "termékeny félhold" - modern államok13
A Palesztinát körülvevő sivatagok14
Palesztina földrajzi régiói14
Palesztina hegységei és folyói15
Az ókori Kelet nemzetközi útvonalai16
Palesztina útjai17
Az ókori Kelet gazdasága18
Palesztina gazdasága19
A Közel-Kelet korai kultúrái20
Éden kertjének folyói21
A népek családjai földjeiken (A népek táblázata)21
Régészeti feltárások Izraelben
Régészeti ásatások Palesztinában - khalkolitikum (rézkőkor) i.e. 4. évezred22
Kanaáni korszak (bronzkor) i.e. 3150-120022
Izraelita korszak (vaskor) i.e. 1200-58723
Perzsa kor, hellénisztikus kor, római kor23
A Kanaáni korszak
Az ókori Kelet az i.e. 3. évezredben25
I. Pepi hadjárata i.e. 2350 körül25
Palesztina a kora-kanaáni időszakban i.e. 3. évezred26
Palesztina az egyiptomi középbirodalom idején i.e. 20-19. század26
Az egyiptomi XV. dinasztia: a hükszósz birodalom i.e. 668-156029
A hükszószok kiűzése i.e. 156030
A Közel-Kelet az i.e. 2. évezred közepe táján30
III. Thotmesz hadjárata i.e. 148231
A csapatok felvonulása a megiddói csata előtt32
A megiddói csata32
III. Thotmesz város-listái33
II. Amenhotep korai hadjáratai i.e. 1450- és 144534
II. Amenhotep utolsó feljegyzett hadjárata i.e. 144335
Egyiptom az Amarna-korban35
Kanaán királyai az Amarna-korban i.e. 14. század36
Sikhem és szomszédai az Amarna-levelekben kb. i.e. 1350-133437
Jeruzsálem és a Sefélá városai az Amarna-levelekben kb. i.e. 1350-133437
I. Széthi fáraó hadjáratai Kanaán földjén és a Szíriában élő hettiták ellen i.e. 1291-127138
I. Széthi elfojtja a Bét-Seán völgyében kitört lázadást i.e. 129139
II. Ramszesz hadjárata Észak-Kanaánba i.e. 1275 és 127440
A kádesi csata i.e. 128640
Kanaán földje II. Ramszesz korában i.e. 1270 előtt41
Merneptah hadjárata i.e. 120742
Az atyák, a honfoglalás és a letelepedés
Ábrahám vándorlásai42
Ábrahám és Izsák Kanaán földjén43
Észak királyai44
Jákób és fiai44
Egyiptom a kivonulás idején45
A kivonulás és a pusztai vándorlás45
Kádés-Barnea46
A hormái vereség46
A kémek kiküldése és Kanaán földjének határai47
Előrenyomulás a Jordántól keletre (Transzjordánia)48
Kilátás Nébó hegyéről49
Honfoglalás Kanaán földjén a Biblia tudósítása szerint49
Sikhem környéke50
A gibeóni csata51
Júda és a déli törzsek támadása52
A síkság (Sefélá) déli körzeteinek (és a központi dombvidéknek) meghódítása i.e. 12. század második fele52
Debóra háborúja - a seregek felvonulása i.e. 12. század53
Debóra háborója - a csata53
Sisera halála54
Csata Méróm vizeinél54
Kanaán királyainak listája i.e. 12. század55
Dán törzsének vándorlása i.e. 12. század56
Mákhir, Manasse fia i.e. 12. század56
A tengeri népek vándorlása i.e. 117457
Wenamon utazásai i.e. 11. század eleje57
Az izraelita törzsek befolyási területe i.e. 12-11. század58
"A föld, amely még hátramaradt"59
A tizenkét törzs61
A törzsi területek határai i.e. 12-11. század63
A törzsi határok Galileában62
Benjamin és a vele szomszédos törzsek határai62
Ehud háborúja i.e. 12-11. század63
Gedeon hadjárata i.e. 12-11. század63
A midiániták üldözése i.e. 12-11. század63
Abimélek királysága i.e. 12-11- század64
Jefte háborúja i.e. 12-11. század65
Sámson tettei i.e. 11. század eleje66
Júda és Filisztea Sámson korában66
A gibeai ágyas története i.e. 12-11. század66
A bírák és törzseik i.e. 12-11. század67
Az Eben-Ezer-i csata i.e. 11. század közepe68
A frigyláda vándorútja i.e. 11. század közepe68
Sámuel városai i.e. 1040. körül69
A szamarait kereső Saul i.e. 1035 körül69
Az egyesített királyság
Jábes-Gileád felszabadítása i.e. 1035 körül70
Saul felkelése a filisztusok ellen70
A filiszteusok veresége Mikhmásnál70
Saul királysága i.e. 1035-101771
Az élái ütközet - Dávid és Góliát küzdelme i.e. 1020 körül72
Dávid menekülés és vándorlásai i.e. 1018 körül73
Dávid Ciklágban i.e. 1017 körül73
"Dávid hőseinek" származási helyei i.e. 1018-1017 körül74
Hadrendbe állás a gilbóai csata előtt i.e. 1016 körül74
Saul halála75
Saul temetése75
Dávid és Esbaál országai76
Csata Gibeon tavánál i.e. 1015 körül76
Esbaál meggyilkolása, Jeruzsálem elfoglalása és Dávid háborúi a filiszteusok ellen i.e. 1010 körül77
Dávid első hadjáratai a Jordán keleti partján i.e. 1000 körül78
Az arám koalíció veresége és Rabbat-bené-Ammon meghódítása i.e. 1000-990 körül78
Dávid meghódítja Edomot, Hadad Egyiptomba menekül79
Dávid királysága i.e. 1000-970 körül80
Izrael egyeduralma Dávid és Salamon korában i.e. 1000-930 körül80
Joáb népszámlálása i.e. 980 körül81
Dán "öröksége" i.e. 980 körül81
A lévita városok i.e. 975-940 körül83
Absolon lázadása i.e. 978 körül84
Csata Efrajim erdejében i.e. 975 körül84
Seba, Bikri fial felkelése i.e. 975 körül84
Salamon építkezései i.e. 10. század közepe85
Salamon közigazgatási körzetei86
Jeruzsálem építése i.e. 10. század közepe87
Salamon kereskedelmi monopóliuma88
Türosz kereskedelmi kapcsolatai i.e. 10-7. század89
A türosziak terjeszkedése a Földközi-tenger térségében az i.e. 9. századtól89
Izrael és Júda királysága
A birodalom kettéosztása i.e. 93190
Rehoboám erődépítési programja i.e. 931-926 körül91
Sesonk fáraó hadjárata i.e. 92691
Abija hódításai i.e. 911 körül92
A kúsita Zerah hadjárata i.e. 898 körül93
Háború Asa és Baása között i.e. 895 körül93
I. Ben-Hadad hadjárata i.e. 895/494
Omri felemelkedése i.e. 885/495
Aháb háborúi Arám ellen i.e. 855-85395
A qarqari csata i.e. 85396
Mésa moábi király hódításai i.e. 853-85297
A moábiták és szövetségeseik megkísérlik elfoglalni Júdeát i.e. 850 körül98
Izrael és Júda hadjárata Moáb ellen, Jehorám veszteségei i.e. 852, 84898
Jéhu lázadása i.e. 841100
Arám fennhatóság i.e. 841-798100
Illés próféta vándorlásai i.e. 9. század közepe101
Elizeus próféta működése i.e. 9. század vége101
III. Adad-nirari damaszkuszi hadjárata i.e. 796102
Amacjá és Jehoás hadjáratai i.e. 793-792 körül103
Joás és II. Jeroboám hódításai i.e. 790-782 körül103
A samáriai osztrakonok i.e. 784-783104
Júda körzetei105
Uzzija sikerei i.e. 782-750107
Izrael és Júda II. Jerobám és Uzzija uralkodása alatt i.e. 8. század közepe108
A próféták városai i.e. 9-7. század108
Recin és Pekah hadjárata Júda ellen i.e. 735109
Filiszteus győzelmek Aház idejében i.e. 735110
III. Tukulti-apal-ésarra hadjáratai i.e. 734-732111
Az asszír királyság felemelkedése i.e. 9-7. század112
Asszír közigazgatási körzetek III. Tukulti-apál-ésarra idejében i.e. 732113
V. Sulmánu-asarídu és II. Sarrukín palesztinai hadjárata i.e. 724-712114
Áttelepítések Izraelből és Izraelbe az asszír uralom idején i.e. 734-712115
Asszíria körzetei II. Sarrukín uralkodása idején i.e. 733-716 között115
Júda királysága
Ezékiás előkészületei a felkelésre i.e. 705-701117
Szín-ahhé-eriba újrahódítja Föníciát i.e. 701117
Szín-ahhé-eriba Filiszteában és Júdában i.e.701118
Júda szomszédai Manasse uralkodása idején i.e. 701-642119
Asszíria meghódítja Egyiptomot i.e. 669-663120
Az asszír birodalom hanyatlása és bukása i.e. 7. század vége121
Jósiás királysága i.e. 628-609122
II. Nekó harráni hadjárata i.e. 609123
Nabú-kudurri-ucur hadjáratai i.e. 605-601123
Júda királyságának utolsó évei i.e. 599-586124
Nabú-kudurri-ucur utolsó hadjárata Júda ellen i.e. 588. január 15-586.július 19.124
Deportálás Júdából i.e. 597-582125
Menekülés Egyiptomba kb. i.e. 586125
Ezékiel látomása a helyreállított törzsi területekről i.e. 573126
Babilón királyságának fölemelkedése és bukása i.e. 626-539127
Visszatérés Sionra i.e. 538-445128
A perzsa birodalom i.e. 538-332128
A fogság utáni Jeruzsálem i.e. 440 körül129
Jehud tartomány129
A "folyón túli" szatrapia i.e. 539-332131
A hellénisztikus kor
Nagy Sándor hadjárata Türosz bevételéig i.e. 334-332132
Nagy Sándor Palesztinában i.e. 332-331133
Nagy Sándor további hadjáratai i.e. 331-323134
I. Ptolemaiosz Palesztinában i.e. 320134
A diadokhoszok küzdelmei Palesztinábani i.e. 315-306135
Zénón utazásai Palesztinában i.e. 259-258135
A harmadik szír háború i.e. 246-240136
III. Antiokhosz első hadjárata i.e. 219-217136
III. Antiokhosz végleg megszállja Palesztinát i.e. 201-198137
Görög városok Palesztinában i.e. 312-167138
Zsidó diaszpóra az egyiptomi királyságban i.e. 3-1. század139
Zsidó diaszpóra Babilónban, Kis-Ázsiában és Görögországban i.e. 3-1. század140
IV. Antiokhosz Epiphanész egyiptomi hadjáratai i.e. 170-167140
A Szeleukida birodalom141
A Makkabeusok
A Makkabi-felkelés kezdetei i.e. 167142
A Bét-Hórón-i ütközet i.e. 166142
Az emmauszi ütközet i.e. 165143
A Bét-Cúri ütközet és a Templom újraszentelése i.e. 165143
Júda Makkabi első hadjáratai i.e. 163144
Simon nyugat-galileai hadjárata144
Júda a parti síkságon és Idumeában i.e. 163145
A bét-Zekhariai csata i.e. 162145
A kfarszalamai csata i.e. 162146
Az adaszai csata i.e. 161146
Bakkhidész hadjárata i.e. 161147
Az eleaszai csata és Júda halála i.e. 161147
Jonatán a Júdeai-sivatagban, Bakkhidész erődítményei i.e. 160-155148
Bét-Bászi ostroma és Jonathán Makhmászban i.e. 156-152149
Júdea kiterjedése Jonatán idejében i.e. 152-142150
Joppé első elfoglalása és a jamniai csata i.e. 147150
Jonatán hadjárata Koilé-Szíriába i.e. 150151
A hácóri ütközet i.e. 144151
A hámáti hadjárat i.e. 143152
Jeruzsálem a Makkabeusok idején i.e. 164-141152
Trühón hadjárata Jonatán ellen i.e. 143-142153
Simon hadjáratai i.e. 142-135154
A kidroni ütközet i.e. 137154
Hürkanosz Jordánon túli hadjáratai i.e. 128155
Hürkanosz hadjáratai Idumeában i.e. 112155
Hürkanosz hadjáratai Samáriában és a tengerparti síkságon i.e. 126-104156
Júdea határa Judit könyve alapján i.e. 108-107157
Arisztobulosz megszállja Felső-Galileát i.e. 104-103158
Alexander Jannáj királysága i.e. 103-76159
A római hódítás
Pompeius palesztinai hadjárata i.e. 63159
Pompeius megostromolja Jeruzsálemet i.e. 63160
Pompeius területi rendezései i.e. 63-55161
Julius Caesar és Iudaea i.e. 47162
A párthus invázió és Heródes menekülése i.e. 40162
Heródes felemelkedése i.e. 40-37163
Heródes királyságának növekedése i.e. 40-4164
Heródes jeruzsálemi építkezései 164
Heródes királyságának felosztása i.e. 4- i. sz. 6165
Iudaea gazdasága i.e. 4. század - i. sz. 1. század166
Az esszénusok167
Qumrán167
Jézus
Jézus születése, menekülés Egyiptomba168
Visszatérés Egyiptomból, a serdülő Jézus a Templomban168
Jézus megkeresztelkedése, a pusztában töltött napok169
Názáretből Kánába és Kapernaumba170
A Szentföld és Koilé-Szíria Jézus idejében171
Újabb látogatás Kánában és Názáretben172
A Galileai-tenger környékén172
Látogatás Türoszban, Szidónban és Caesarea Philippiben173
A megdicsőülés174
Jézus Jeruzsálembe látogat175
Jézus utolsó útja Jeruzsálembe175
Jerikó környéke176
Jézus pere, az ítélet és a keresztrefeszítés176
A feltámadás és a mennybemenetel177
Zsinagógák a Második Templom időszakában178
A "hákhám" a Második Templom idejében178
A zsidó diaszpóra Jézus idejében179
Az apostolok
A pünkösd180
Péter és Fülöp Samáriában és a tengerparton181
Fülöp útja i. sz. 36181
Pál damaszkuszi útja i. sz. 36-38182
Damaszkusz Pál idejében182
Pál útja Antiokhiába és visszatérése Jeruzsálembe i. sz. 40-46183
Pál első missziós útja i. sz. 46-48183
Pál második missziós útja i. sz. 49-52184
Pál harmadik missziós útja i. sz. 53-57184
Pál útja Rómába i. sz. 59-62185
Az első zsidó háború
I. Agrippa királysága i. sz. 37-44186
II. Agrippa királysága i. sz. 44-66186
Az első Róma-ellenes felkelés kitörése187
Vespasianus galileai hadjárata i. sz. 67188
Vespasianus iudaeai hadjárata188
A 68-as hadjárat189
A 69-70-es hadjárat190
Jeruzsálem ostroma 70-ben191
Makhairosz ostroma191
Maszada elesik i. sz. 73192
Keresztények és zsidók Palesztinában az első felkelés utáni i. sz. 73-131193
A második zsidó háború
A Bar Kohba-felkelés kezdetei i. sz. 131-132194
Javne bölcsei195
A Bar Kohba-felkelés harmadik és negyedik éve i. sz. 133-134196
Bét-Tér ostroma i. sz. 135197
Bar Kohba harcosai a Júdeai-sivatag barlangjaiban i. sz. 135197
Függelék
Az egyház az első században198
Az egyház a második században199
A térképekre vonatkozó bibliai helyek mutatója a bibliai könyvek sorrendjében200
Általános időrendi táblázat201
Részletes időrendi táblázat202
A térképen előforduló helynevek mutatója204
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem