864.254

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Gárdonyitól Gárdonyiról

Tartalom

Bevezető7
Ziegler Gézából Gárdonyi Géza
Z. Szalai Sándor: A szülőhely11
Gárdonyi József: Gárdonyi szülőháza11
Z. Szalai Sándor: Az apa: Ziegler Sándor12
Gárdonyi József: Az anya: Nagy Teréz13
Gárdonyi Géza: Emlék Petőfiről14
Z. Szalai Sándor: Állandó vándorlás15
Gárdonyi Géza: Úszó szigeten16
Gárdonyi Géza: Az első büntetés16
Gárdonyi Géza: A német isten17
Kispéter András: Sály18
Gárdonyi Géza: Készülődés Sárospatakra19
Tóth Tibor: A pesti gimnazista20
Kispéter András: Pályaválasztás21
Gárdonyi Géza: Ironikus önjellemzés állapotáról22
Kispéter András: Az elégtelen22
Z. Szalai Sándor: Az első "Gárdonyi-mű23
Z. Szalai Sándor: A Gárdonyi név magyarázata24
A tanítói pályán
Kispéter András: Karádi nyomorúság27
Gárdonyi József: A sárvári utolsó akkordok 28
Z. Szalai Sándor: Gárdonyi és Dabrony kapcsolata29
Kispéter András: Gárdonyi házassága29
Z. Szalai Sándor: A feleség30
Gárdonyi Géza: Gárdonyi véleménye a házasságról32
Z. Szalai Sándor: Vélt és igazi következmények32
Hegedűs András: Gárdonyi folyóirata: a Tanítóbarát33
Hegedűs András: A lámpás33
Z. Szalai Sándor: A mű témája: a becsapott néptanító élete35
Gárdonyi Géza: Mitől függött a néptanító sorsa?35
Gárdonyi Géza: A tanítók "megbecsülése"36
Hegedűs András: A tanítói pálya mérlege36
Az újságíró Gárdonyi
Kispéter András: Az újságírás kezdete39
Gárdonyi Géza: Petőfi botja40
Gárdonyi József: A Győri Hírlaphoz kerülés története45
Gárdonyi Géza: Egy diurnista naplójából46
Gárdonyi József: Új remények Szegeden48
Móra Ferenc: A szegedi próbálkozások48
Kispéter András: A budapesti újságíró51
Szablyár Ferenc: Göre Gábor alakja52
Gárdonyi Géza: Göre Gábor párbaja52
Gárdonyi Géza: A tükörkép54
Z. Szalai Sándor: Portrék a parlamentből57
Gárdonyi Géza: Az első parlamenti látogatás élménye58
Gárdonyi Géza: Képviselő portré: Tisza Kálmán58
Z. Szalai Sándor: Az újságírói tevékenység mérlege61
Az én falum
Kispéter András: Az én falum keletkezése65
Z. Szalai Sándor: A forrás: a tanítói tevékenység65
Gárdonyi Géza: A kék pille66
Gárdonyi Géza: Bűntárgyalás69
Schöpflin Aladár: Gárdonyi parasztjai76
Gárdonyi Géza: A barboncás77
Móricz Zsigmond: Parasztjai lelki életet élnek82
Gárdonyi Géza: Kevi Pál halála82
Benedek Marcell: A klasszikus novellaíró88
Gárdonyi költeményei
Z. Szalai Sándor: Műfajok királynéja91
Gárdonyi Géza: A lengyel határon91
Gárdonyi Géza: Levél a tanyáról92
Z. Szalai Sándor: Szelíd hangulatok93
Gárdonyi Géza: Éjjel a Tiszán93
Z. Szalai Sándor: Juhász Gyula kedvence94
Tóth Tibor: Népszerűvé vált versek94
Gárdonyi Géza: Szeptember95
Bóka László: A fő érdem: a keresetlenség
A bor
Karcsai Kulcsár István: A színdarab keletkezése99
Gárdonyi Géza: Mentegetőzés100
Tóth Tibor: A mű cselekménye100
Szablyár Ferenc: A dráma üde színfoltja101
Gárdonyi Géza: A bor: Matyi és Rozi találkozása101
Gárdonyi Géza: A bor: Baracs és Juli kibékülése106
Részletek a korabeli kritikákból111
Nagy Péter: A bor sikerének titka112
A pálya csúcsán
Kispéter András: Az Egerbe költözés115
Kispéter András: Gárdonyi kapcsolatkereső spróbálkozásai116
Feszty Árpádné: Szarvassy Margit117
Gárdonyi Géza: Levél Szarvassy Margithoz117
Z. Szalai Sándor: Szakítás Szarvassy Margittal118
Kispéter András: Az Egri csillagok120
Kispéter András: Leszámolás a falusi életformával122
Tóth Tibor: Idegen világban122
Gárdonyi Géza: Vissza a kúriába?123
Z. Szalai Sándor: A láthatatlan ember127
Z. Szalai Sándor: Gárdonyi magánélete és művei127
Kispéter András: Lírai naplója: Az a Hatalmas Harmadik128
Gárdonyi Géza: Mi is az a Hatalmas Harmadik?129
Gárdonyi József: Élettörténet-e Az a Hatalmas Harmadik?130
Kispéter András: A kései novellák131
Gárdonyi Géza: Fűtőék131
Kispéter András: Nyugtalan, forrongó világ134
Gárdonyi Géza: Bódi meg a húga134
Tóth Tibor: Egy megrázó gyermektörténet148
Gárdonyi Géza: Erdei történet149
Nagy Sándor: Az Erdei történet: fény, színek és zene165
Z. Szalai Sándor: Isten rabjai166
Kispéter András: Mila, az utolsó és legigazibb szerelem166
Z. Szalai Sándor: Csendes önújítás 169
Z. Szalai Sándor: Szunyoghy miatyánkja169
Kispéter András: Tanító szándék - érdekes szerkesztésben170
Gárdonyi Géza: A mű keletkezése171
Gárdonyi Géza: Szunyoghy faggatása171
Ady Endre: Új dickens177
A három nagy regény
Egri csillagok
Kispéter András: A regény forrásai181
Gárdonyi Géza: Tinódi Sebestyén182
Tinódi Sebestyén: Eger vár viadaljáról való ének183
Istvánffy Miklós: A Bolyky-bástya184
Kispéter András: Romantikus megoldások186
Kispéter András: Gergely és Éva szerelme186
Gárdonyi Géza: Esküvő az isten szabad ege alatt187
Kispéter András: Bornemissza Gergely szerepe190
Gárdonyi Géza: A főhős sorsának bemutatásáról191
Kispéter András: Hősi eposz192
Gárdonyi Géza: Bolyky Tamás halála193
Gárdonyi Géza: Az ostrom utolsó napja195
Gárdonyi Géza: Holdfogyatkozás201
Z. Szalai Sándor: Az Egri csillagok helye irodalmunkban203
A láthatatlan ember
Kispéter András: Címkeresés207
Z. Szalai Sándor: Kicsoda Zéta?207
Gárdonyi Géza: Előszó208
Kispéter András: A mű Zéta szerelmének története209
Tóth Tibor: A cselekmény kiinduloópontja210
Gárdonyi Géza: Találkozás Emőkével210
Tóth Tibor: Zéta különös elhatározása215
Gárdonyi Géza: Emőke látogatása217
Z. Szalai Sándor: Attila alakja219
Gárdonyi Géza: Attila találkozása a püspökkel220
Tóth Tibor: A befejező események223
Gárdonyi Géza: Attila temetése224
Gárdonyi Géza: Hol lakott Attila?230
Kispéter András: A regény művészi értékei233
Isten rabjai
A mű forrása - Szent Margit-legenda 237
Gárdonyi Géza: A regény témája239
Z. Szalai Sándor: Jancsi fráter alakja240
Gárdonyi Géza: Mindenki rab240
Kispéter András: A regény magva: Margit élete243
Gárdonyi Géza: Margit élete a kolostorban244
Kispéter András: Margit: az erkölcsi tökéletesség245
Szent Margit-legenda - Margit kérésére csoda történik246
Gárdonyi Géza: A csoda leírása a regényben247
Kosztolányi Dezső: Kifogások a regény ellen250
Kispéter András: A regény helye Gárdonyi életművében250
Gárdonyi József: Gárdonyi és a margitszigeti ásatások252
A titokzatos Gárdonyi
Kispéter András: Gárdonyi külön világa257
Z. Szalai Sándor: A különc Gárdonyi258
Móra Ferenc: A láthatatlan embernél258
Csoór Gáspár: A különleges dolgozószoba260
Kispéter András: A megfoghatatlan felé261
Sík Sándor: Gárdonyi különös világának összetevői262
Gárdonyi Géza: A táltos és Zéta beszélgetése a lélekvándorlásról262
Kéky Lajos: Gárdonyi és a lélekvándorlás264
Gárdonyi Géza: Az emberi élet kulcsa265
Gárdonyi József: Buddha szelleme266
Szabolcska László: Gárdonyi különleges és egyéni hite266
Gárdonyi Géza: Az Isten lényege267
Németh G. Béla: Az isten a természet267
Gárdonyi József: Gárdonyi vallása268
Gárdonyi Titkosnaplója
Z. Szalai Sándor: A "tibetűk" titokzatossága271
A titkosírás megfejtése271
Gárdonyi Géza: Részletek a Naplóból273
Z. Szalai Sándor: A Titkosnapló témái274
Tóth Tibor: Aforizmák275
Gárdonyi Géza: Morfiumcseppek275
Tóth Tibor: A művészi alkotómunkáról279
Gárdonyi Géza: Mesterkönyv279
Tóth Tibor: A nyelvművelő Gárdonyi282
Gárdonyi Géza: Más szóval a szót!283
Z. Szalai Sándor: A Titkosnapló jelentősége284
A természet rajongója
Sík Sándor: Gárdonyi és a természet289
Gárdonyi Géza: A madarak ébredése289
Gárdonyi Géza: Pásztortarsolya290
Gárdonyi Géza: Világóra290
Z. Szalai Sándor: Természet és társadalom kapcsolata292
Gárdonyi Géza: Ének a fákról292
Z. Szalai Sándor: Herman Ottó elismerése295
Gárdonyi Géza: A csonka pók296
Tóth Tibor: A Természet kalendáriuma303
Gárdonyi Géza: Péter és Pál (június)304
Gárdonyi Géza: Vallomás a természetről305
Az utolsó esztendők
Gárdonyi Géza: A háború kitörése309
Kispéter András: A világháború hatása Gárdonyira310
Z. Szalai Sándor: Elbeszélések a háborúról310
Gárdonyi Géza: Virradat előtt311
Z. Szalai Sándor: A két forradalomban321
Z. Szalai Sándor: Az utolsó évek elbizonytalanodása322
Bródy Sándor: A legjobb barát bíráló szavai323
Tóth Tibor: Az utolsó művek324
Kispéter András: Ida regénye325
Gárdonyi Géza: Az egymásra találás325
Kispéter András: Bibi330
Gárdonyi Géza: Az idős Gárdonyi vallomásai331
Kispéter András: Az utolsó hónapok333
Okos Miklós: A befejezés333
Bródy Sándor: A kiengesztelés334
Gárdonyi Géza: Részlet végakaratából334
Z. Szalai Sándor: "Csak a teste"334
Néhány gyakorlati tudnivaló336
Szavak, kifejezések, nevek magyarázata337
Felhasznált és javasolt irodalom343
A képek jegyzéke346
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Gárdonyitól Gárdonyiról Gárdonyitól Gárdonyiról Gárdonyitól Gárdonyiról Gárdonyitól Gárdonyiról Gárdonyitól Gárdonyiról Gárdonyitól Gárdonyiról

A védőborító enyhén kopott, töredezett, szakadt. A borító sérült, a lapélek foltosak.

Állapot:
1.180 ,-Ft
6 pont kapható
Kosárba