992.727

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig
Szechenyi

Zászlónk 1912. szeptember-1913. június

Ifjúsági lap - XI. évfolyam 1-10. szám

Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Fiúk! Kedves Barátim!
Közös, nagy ügyünket - a magyar diákcserkészet ügyét - kell szóvá tennem itt, a XI-ik év határmesgyéjén.
Januártól kezdve egyre fokozódó munkakedvvel dolgoztunk együtt ezért... Tovább

Előszó

Fiúk! Kedves Barátim!
Közös, nagy ügyünket - a magyar diákcserkészet ügyét - kell szóvá tennem itt, a XI-ik év határmesgyéjén.
Januártól kezdve egyre fokozódó munkakedvvel dolgoztunk együtt ezért az ügyért. Most egy szép kezdet összes tavaszi reménységét érezzük feszülni a szívünkben. De hallunk kétkedő hangokat is és látunk fejcsóválásokat, sőt néha úgy tetszik, hogy az éles szemek metsző nyila fúrja át hevülő keblünket. Sebaj! A cserkész ilyet is elvisel, mint a hegyek ifjú tölgye, mely a szelek tépázását és a villámok villanását állja. Legalább mélyebbre ereszkednek meggyőződésének gyökerei s erősebb lesz öntudatának koronája. Hogy azután lehetnek olyan csapások, melyek a cserkész-szívet is megrendítik és hogy melyek azok, afölött minek disputáljunk és elősorsolásukkal minek töltsük a drága perceket.
Most nekünk nem lélek-kórtanra, hanem saját magunkról való ideálunk megalkotására és kimintázására van sürgő szükségünk.
Nekünk föl kell újjonganunk attól az áldott fölfedezéstől, hogy az élő Isten gyöngyörűséges kincseket helyezett el a lelkünkben. Nekünk meg kell éreznünk a virágok, az erdők, a hegyek, a vizek, a Föld és Ég felénk szálló ihletését: Kedves urunk, királyunk, hogyan parancsolod, hogy szolgájunk neked, aki az Isten jegyével homlokodon jösz hozzánk? Nekünk - mint a fészeklakó madárfiókáknak - legelsőknek kell lennünk annak jelzésében, hogy új hajnal van hasadóban. Nekünk tudnunk kell azt, hogy a cserkészetnek nevezett ifjúsági világmozgalomban új hangokon a leventeségnek ugyanaz a halhatatlan géniusza szól hozzánk, amely a szent kereszténység erejével egyszer már megnemesítette az európai szellem-világot.
Fiúk, kedves barátaim, a fölgyulladt örömnek és tettvágynak lángja futja át idegeimet. Nagy kegyelem: nagy dolgokra meghívást kapni. És a meghívás most itt van: "Legyetek a szív gentlemanjei!"
Ó ez a szív, meddig várt az ő leventéire!
Mint Gulliver a törpék között, milliónyi érdekecskék vékony cérnaszálaival röghöz kötötte a technikai kultúra és a materializmus szolgalelkülete. Minden moccanásában érezte fájó és csúf lekötöttségét és a modernség kufárjai már árúcikk gyanánt kezdték kezelni a "lovagias magyar nemzet" hazájában is.
De most szerveződnek az új Grál-leventék és megindulnak a szív jogainak visszavívására.
Nincs ennél bájosabb hadjárat a világon. Itt senkit meg nem ölnek és akit meggyőznek, az boldog lehet, mert ugyanakkor fölmagasztaltatik.
Álmainak álma, hazám levente-ifjúsága, a szív gentlemanjeinek brigádja, jöjj és hódítsd meg a számodra föntartott új jövendőséget. Boldog lesz, ha útaidon a göröngyök simítója lehet a te szerető és benned bízó barátod
a Zászlónk. Vissza

Tartalom

Valláserkölcsi elmélkedések és ünnepi megemlékezések
Köszönet a Szentséges Atyának1
A Zászlünk hódolata a trón zsámolyánál2
Betlememtől Bécsig4
Izsóf Alajos: A bécsi misztikus napról33
Izsóf Alajos: Kisérő irás egy tanár koporsójára36
Izsóf Alajos: Újfajta emberek65
Az új hercegprimás98
Izsóf Alajos: Magasságok felé129
Izsóf Alajos: Mi, angolok... Mi, németek196
Izsóf Alajos: A prerik modern hőse202
Dr. Radványi Kálmán: A viharok királya291
Természettudományi, technikai, föld- és néprajzi leirások és értekezések
Dr. Radványi Kálmán: Egy gimnazista, aki világnyelvet csinált4
Jesch László: A csodálatok pörgettyű13
Vörösvári Ernő: A rovarvilág méregkeverői45
Bittera Gyula: Hová mennek a madaraink58
Hogy megy végbe ma egy háború?67
A halál madarai115
Hatvannégy millió ember pusztulása131
A bölcsek köve141
Jesch László: Egy kis galvanotechnika167
A csodazongora176
Dus Ferenc: Egy híres rovar-monarchia élete és berendezése185
A világbéke felé201
Vörösváry Ernő: Subrikálás Flóriéknál208
A fényképezőgép, mint tanú218
Dus Ferenc: Mikor Aeolus haláltáncot jár241
Lendl Olivér: Hogyan forraszthatunk?250
Mátrai Rudolf: Hasznos-e a nagy hideg?272
Milyenek a modern várak?275
Történelmi megemlékezések
Sárándy István: A balkáni Kótor Jóska84
A béke szegény galambja102
Izsóf Alajos: Véres folt Bizánc gyöngyén109
Dr. Radványi Kálmán: Kilátások a drinápolyi minaretről166
Izsóf Alajos: Nagy temetés - nagy feltámadás227
Izsóf Alajos: Új bimbók a lovagok régi várában297
Utirajzok és leirások
Sárándy István: A Zászlónk aviatikusának érdekfeszítő históriája7
Nyugat országain keresztül15
Dus Ferenc: A Scott-expedició pusztulása198
Izsóf Alajos: Az Etna kráterei közt259
Diákcserkészet
Radványi Kálmán: Táborba fiúk!134
A magyar kiákcserkészet ügye163
Készüljünk a nyári cserkészetre200
Hogyan osztályozzuk a cserkészeket?240
A cserkészek optikai beszélgetése242
Légy résen!264
Cserkész-naptáviró303
Hogyan olvas a cserkész térképet308
Elbeszélések, rajzok
Orbán Dezső: Az ezüst-flotta kincse9
Hogyan nőtt meg a Homobán létrája?14
Donászy Ferenc: Tudós Galeotti uram páros viaskodása21
Rege az Ádi gyerekről24
Karcsi, mint forradalmár25
Kanizsay Ferenc: Sioux főnök a mustban49
Karcsi betegsége77
Quis habet signum?81
Cserők Pali karácsonya99
Donászy Ferenc: Tüzes galambok112
Upman kapitány megkerült!150
Somlyay Károly: Hupcsik úr183
Upman és a békekötő-gép187
Egy a sok közül197
Két pár csizma207
Sárándy István: A messzelátón212
Upman kapitány, mint légbányászati szakfelügyelő220
Sz. Szigethy Vilmos: Az eminens Mahalek Józsi233
Hogyan fest az igazi cserkész?244
Upman kapitány grammofon-felolvasása a tutajozásról276
Kanizsay Ferenc: Az emberevő282
Vad cserkészek295
Csodálatos nyomok az őserdőben305
Upman vizsgáztat315
Költemények
Sik Sándor: Énekszó a magasságból3
Szalay Mátyás: Katonákért jöttem40
Harangi László: Őszi dal tavaszi szívvel80
Lendvai István: A szent éj zenéje97
Leszállt az ég káprázatos követe101
Öt haragos balkáni királyok108
Haubert Kamilló: Megvigasztalta az Úr133
Sik Sándor: Judás165
Sárándy István: Új pilóta-iskola175
Harangi László: Ünnep után182
Sík Sándor: Csengettyűszó195
Haubert Kamilló: A cserkész-diák dala219
Jób László: A nóta születéséről239
Sik Sándor: A rauhensteni várromon263
Sik Sándor: Cserkész-induló293
Jób László: Egy szoborról314
Fejtörő27
Sport. A stockholmi V-ik olimpiász eredménytáblázata27
Vegyesek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Zászlónk 1912. szeptember-1913. június Zászlónk 1912. szeptember-1913. június Zászlónk 1912. szeptember-1913. június Zászlónk 1912. szeptember-1913. június Zászlónk 1912. szeptember-1913. június Zászlónk 1912. szeptember-1913. június Zászlónk 1912. szeptember-1913. június Zászlónk 1912. szeptember-1913. június Zászlónk 1912. szeptember-1913. június Zászlónk 1912. szeptember-1913. június

Néhány lap enyhén foltos. Hiányzik a 161-162. oldal. A borítók a kötet végébe kötve.

Állapot: Közepes
12.000 Ft
4.800 ,-Ft 60
24 pont kapható
Kosárba