A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalom III.

A gimnázium III. osztálya számára

Értesítőt kérek a kiadóról

Tartalom

A XIX. század világirodalmából: széppróza és dráma
Bevezetés (Veres András)13
Szellemi háttér13
A kor uralkodó műfaja: a regény16
A realista regény19
Realizmus, romantika, naturalizmus22
A francia regény a XIX. század első felében (Veres András)25
Stendhal25
Vörös és fekete26
Honoré de Balzac30
Goriot apó32
Az ismeretlen remekmű36
Az angol regény a XIX. század derekán: Dickens és Emily Brontë (Szegedy-Maszák Mihály - Veres András)38
Örökösök38
Üvöltő szelek40
A polgári dráma megújulása (Zemplényi Ferenc)42
Henrik Ibsen42
A vadkacsa45
Solness építőmester48
Orosz realizmus (Bojtár Endre)51
Nyikolaj Vasziljevics Gogol53
Az orr54
A köpönyeg55
Holt lelkek56
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij57
Feljegyzések az egérlyukból58
Bűn és bűnhődés60
A Karamazov testvérek - A nagy inkvizítor62
Lev Nyikoljevics Tolsztoj63
Háború és béke64
Ivan Iljics halála67
Anton Pavlovics Csehov69
A 6-os számú kórterem69
Drámái71
Sirály71
Ványa bácsi74
Francia és angolszász széppróza a XIX. század második felében és a XX. század elején (Szegedy-Maszák Mihály)77
Romantika és realizmus küzdelme: Flaubert77
Naturalizmus: Zola79
A szereplők nézőpontjából megírt tudatregény: James81
Az emlékeztető önéletrajzi regény továbbfejlesztője: Proust82
A XIX. század világirodalmából: a líra fejlődése
Művészeti áramlatok a század második felében (Zemplényi Ferenc)87
Egységes korstílus helyett: stílusirányok87
Historizmus, akadémizmus88
Az impresszionizmus89
A szimbolizmus92
A szecesszió93
Modern törekvések a tér- és tárgyalakításban97
Zeneművészet a század második felében98
A XIX. század második felének költészet (Zemplényi Ferenc)99
A romantikus közvetlenség válsága99
L'art pour l'art - tiszta költészet100
A szimbolista vers. Verlaine Költészettana101
A modern költészet kezdetei101
Robert Browning102
Egy Galuppi-toccata102
Walt Whitman103
Hallom Amerika dalát104
Téli mozdony105
A bölcső végtelen rengéséből105
Charles Baudelaire106
Kapcsolatok108
Az albatrosz108
Őszi ének109
Az utazás110
Paul Verlaine112
Őszi chanson113
Arthur Rimbaud114
Kóborlásaim115
Látnok-levelek115
A magánhangzók szonettje116
A részeg hajó116
Prózavers-ciklusok118
Hajnal118
Stéphane Mallarmé119
Sóhaj119
Ez a szűzi, szilaj, ez a szép mai nap121
William Butler Yeats122
A Második Eljövetel123
Rainer Maria Rilke123
Őszi nap124
A párduc125
Archaikus Apolló-torzó126
Nyolcadik duinói elégia127
A kelet-európai irodalmak a romantika után (Bojtár Endre)129
A kiátkozott költők129
Mihai Eminescu130
Az Esticsillag130
Esti kürtszó131
Cyprian Kamil Norwid131
Mondd, mit vétettél132
Szfinx132
Fantom133
Magyar irodalom a XIX. század utolsó harmadában
A kiegyezéstől Tisza Kálmán bukásáig (Veres András)137
Vajda János (Bojtár Endre)145
A vaáli erdőben146
Nádas tavon147
Az üstökös148
Credo148
Húsz év múlva149
Harminc év után149
Reviczky Gyula és Komjáthy Jenő (Zemplényi Ferenc)150
Arany László (Szörényi László)152
A Délibábok hőse152
Mikszáth Kálmán (Szegedy-Maszák Mihály)154
A felkészülés évei154
Tót atyafiak155
A jó palócok157
Beszterce ostroma160
A gavallérok163
Kései regények163
Öregkori novellák167
A századvég novellisztikája (Szörényi László)169
Gozsdu Elek170
Petelei István170
Gárdonyi Géza171
Papp Dániel172
Tömörkény István173
Bródy Sándor (Veres András)174
A XX. század első évtizedeinek magyar irodalma
A századfordulótól a húszas évekig (Veres András)181
Ady Endre (Veres András)193
Élete, egyénisége193
Indulása202
Én-szerep és ars poetica204
Szecessziós-szimbolista látásmód207
A versritmus megújítása211
Kötet- és cikluskompozíció213
Verstípusok215
Látomásszerű tájversek215
Létharc-versek217
Léda-versek218
Élet-halál versek220
Istenes versek221
Forradalmi versek223
Magyarság-versek227
Kuruc-versek230
Korszakváltás Ady költészetében231
Az eltévedt lovas232
Költészete a háború idején235
Utolsó küldetés238
Móricz Zsigmond (Veres András)238
Indulása238
Újszerű parasztábrázolás240
A háború és a forradalmak idején243
Tündérkert244
Úri muri248
Rokonok250
Barbárok251
Az utolsó évtized253
Krúdy Gyula (Szörényi László)255
Művészetének kibontakozása257
A Szindbád-novellák257
Szindbád útja a halálnál (Ötödik út)257
Utazás éjjel259
A vörös postakocsi260
Mit látott Vak Béla Szerelemben és Bánatban263
Utolsó szivar az Arabs Szürkénél265
Boldogult úrfikoromban267
Krúdy jelentősége267
Juhász Gyula (Zemplényi Ferenc)268
Himnusz az emberhez270
Tiszai csönd270
Milyen volt270
Testamentum271
Gulácsy Lajosnak271
Tápai lagzi272
Anna örök274
Babits Mihály (Szegedy-Maszák Mihály)275
Nevelkedése és a pályakezdés évei275
A lírikus epilógja277
Messze... messze...; Fekete ország278
A Danaidák; Cigánydal279
Társadalmi feszültség és világháború281
Húsvét előtt282
Petőfi koszorúi285
Az alkotói továbbfejlődés nehézségei286
Távolodás a romantikus én-kultuszról288
Fölkészülés a halálra290
Jónás könyve - Jónás imája292
Kosztolányi Dezső (Szegedy-Maszák Mihály)295
Családi örökség295
Szellemi inasévek296
A szegény kisgyermek panaszai298
A továbbfejlődés nehézségei300
A regényíró302
Édes Anna304
Esti Kornél308
Számadás313
Tengerszem; Szeptemberi áhítat319
Tóth Árpád (Mész Lászlóné)322
A magány költője322
Elégia egy rekettyebokorhoz324
Március; Az új isten326
Költészete a húszas években326
Esti sugárkoszorú327
Lélektől lélekig328
Jó éjszakát!328
Álarcosan329
Csáth Géza (Szörényi László)330
Novellái330
Katonai behívó332
Karinthy Frigyes (Horváth Iván)333
Így írtok ti333
Racionalizmus és nyelvkritika336
Tanár úr kérem338
Füst Milán (Zemplényi Ferenc)340
"Ha csontjaimat meg kelletik adni"343
Tél343
Öregség344
Drámái345
A feleségem története345
Elméleti művei346
Szabó Dezső (Szörényi László)347
Kassák Lajos (Szegedy-Maszák Mihály)350
Szellemi inasévek350
A magyar avantgárd kibontakozása352
A száműzetés évei357
A ló meghal a madarak kirepülnek357
A későbbi évtizedek művei361
Kislexikon (Mész Lászlóné)365
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalom III. Irodalom III. Irodalom III. Irodalom III. Irodalom III.

A borító töredezett, a lapélek és néhány lap enyhén foltos.

Állapot:
880 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba