A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalom II.

A gimnázium II. osztálya számára

Szerző
Lektor

Kiadó: Krónika Nova Kiadó Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 400 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN: 963-9128-16-3
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér fotóval, illusztrációval. Tankönyvi szám: KN 0025-G.

Tartalom

A barokk irodalmából
A barokk művészet Európában (Zemplényi Ferenc)15
A reneszánsz és barokk költészet stíluskülönbség18
Metafizikus költészet20
Egy vers a német barokkból23
A XVII. és XVIII. század első felének magyar irodalma (Szörényi László)24
A korszak rövid áttekintése24
Barokk műveltség25
Pázmány Péter27
Munkássága29
Öt szép levél. Részlet29
Zrínyi Miklós31
Szigeti veszedelem32
Adriai tengernek syrenaia39
A kuruc küzdelmek korának névtelen világi költészete40
Rákóczi-nóta41
Buga Jakab éneke43
Áll előttem egy virágszál43
Őszi harmat után...43
Erdélyi emlékiratírók44
Bethlen Miklós önéletírása44
Zrínyi halála46
II. Rákóczi Ferenc46
Bethlen Kata47
Mikes Kelemen48
Törökországi levelek48
Faludi Ferenc52
Prózája52
Forgandó szerencse53
A feszülethez53
Összefoglaló kérdések és feladatok54
A XVII. századi francia dráma és a felvilágosodás korának irodalma
A francia klasszicista dráma (Veres András)57
Racionalizmus és klasszicizmus57
A klasszicista dráma színpada59
A klasszicista tragédia: Corneille és Racine60
Racine: Phaedra61
Moliére63
Tartuffe 65
A fösvény69
A felvilágosodás korának irodalma72
A felvilágosodás jelentése (Veres András)72
A felvilágosodás korának művészete (Szegedy-Maszák Mihály)73
A felvilágosodás korának klasszicizmusa75
A klasszicizmustól eltávolodó művészet központi fogalma: az érzékenység77
A francia felvilágosodás irodalma (Veres András)81
A nagy vállalkozás: az Enciklopédia81
Montesquieu84
Perzsa levelek84
Voltaire85
Candide vagy az optimizmus86
Rousseau89
Értekezés az emberek közötti egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól90
Angol irodalom éa XVIII. században (Szegedi-Maszák Mihály)92
A XVIII. század elejének prózája: Defoe és Swift92
Gulliver utazásai94
A késő felvilágosodás kori angol költészet: Blake96
A német felvilágosodás és klasszika irodalma (Veres András)98
Politikai és szellemi háttér98
Új tájékozódási pontok100
Irodalmi irányzatok102
Johann Wolfgang Goethe103
Lírája105
Vándor éji dala105
Az ifjú Werther szenvedései107
Wilhelm Meister tanulóévei108
Faust109
Friedrich Schiller114
Don Carlos116
A naiv és a szentimentális költészetről117
Az örömhöz118
Összefoglaló kérdések és feladatok118
A magyar felvilágosodás irodalma
A felvilágosodás eszméinek megismerése (Szegedy-Maszák Mihály)123
Bessenyei György125
Tariménes utazása125
Batsányi János: A franciaországi változásokra127
Magyar klasszicizmus (Szegedy-Maszák Mihály)128
Kármán József: Fanni hagoymányai129
Kisfaludy Sándor: A kesergő szerelem130
Csokonai Vitéz Mihály (Veres András)132
Pályájának első korszaka132
Az estve137
Újabb pályaszakasza138
A füredi parton (A tihanyi Ekhóhoz); A Magánossághoz139
A Lilla-versek költője141
A Reményhez141
A pálya vége142
Berzsenyi Dániel (Szegedy-Maszák Mihály)144
Az ódák költője144
A magyarokhoz I. és II. (Romlásnak indult..., Forr a világ...)144
Az elégikus költő146
Osztályrészem; A közelítő tél147
Levéltöredék barátnémhoz148
Az episztolák költője149
Vitkovics Mihályhoz150
Összefoglaló kérdések és feladatok151
A romantika irodalma
A romantika (Zemplényi Ferenc)155
A német romantika (Zemplényi Ferenc)160
Friedrich Hölderlin160
Hüperión sorsdala161
Menón panasza Diotimáért162
Az élet fele163
A romantikusok első nemzedéke164
Novalis165
Himnuszok az éjszakához165
A romantikusok második nemzedéke167
E. T. A. Hoffmann167
Az arany virágcserép168
Heinrich Heine170
A dal szárnyára veszlek171
Mit nekem már cifra zsoltár172
Az angolszász romantikus irodalom (Szegedy-Maszák Mihály)173
A versírók első nemzedéke173
William Wordsworth173
Tinterni apátság173
Samuel Taylor Coleridge174
A vén tengerész174
Kubla kán175
A második költőnemzedék176
George Gordon Byron176
Percy Bisshe Shelley178
Óda a nyugati szélhez178
John Keats179
Óda egy görög vázához180
Angol és amerikai romantikus próza181
A francia romantika (Zemplényi Ferenc)183
Lemartine: A tó183
Neval: El Desdichado184
Victor Hugo185
Hernani185
A párizsi Notre-Dame186
Mert minden földi lélek188
Az éj, az éj, az éj189
A kelet-európai romantika (Bojtár Endre)190
Mickiewicz: A lengyel anyához192
Alexandr Szergejevics Puskin194
Cigányok195
Jevgenyij Anyegin196
Összefoglaló kérdések és feladatok202
A XIX. század első felének magyar irodalma
A reformkor (Szegedy-Maszák Mihály)207
Katona József (Veres András)209
Bánk bán210
A dráma felépítése211
Politikai vagy szerelmi tragédia213
A drámai jellemek216
A dráma nyelvéről221
Kölcsey Ferenc (Szegedy-Maszák Mihály)222
Értekező prózája223
Nemzeti hagyományok224
Költészete226
Elfojtódás226
Himnusz227
Új verstípusok228
Vanitatum vanitas228
Zrínyi második éneke229
Széchenyi István (Szegedy-Maszák Mihály)230
Vörösmarty Mihály (Szegedy-Maszák Mihály)234
Hosszabb művei235
Zalán futása235
Tündérvölgy237
A Délsziget237
Csongor és Tünde238
A Rom241
Lírája a húszas években242
Lírája a harmincas években243
Szózat244
Késő vágy246
A Guttenberg-albumba247
A negyvenes évek versei249
Gondolatok a könyvtárban; Az emberek249
A szabadságharc bukása után250
Előszó251
A vén cigány253
Kossuth Lajos (Veres András)254
Eötvös József (Veres András)255
A karthausi257
A falu jegyzőjes259
Magyarország 1514-ben260
Erdélyi János (Veres András)261
A népköltészet (Horváth Iván)263
Írásbeli hagyomány és szájhagyomány263
Átmenetek a szóbeliségből az írásbeliségbe264
Átmenetek az írásbeliségből a szóbeliségbe264
Rézköltészet és műköltészet266
A népköltészet és a nép267
A népköltészet történetbölcseleti értéke268
A népköltészet esztétikai értéke270
Petőfi Sándor (Veres András)s273
A Pesti Divatlap szerkesztője274
Pályakezdése276
Befordúltam a konyhára...276
Megy a juhász szamáron...277
Népdalai277
Temetésre szól az ének277
Korai tájköltészete280
Az alföld280
Beérkezése280
A helység kalapácsa281
János vitéz283
Ars poeticájának alakulássa285
A természet vadvirága286
Dalaim287
Csalódások és válság288
Felhők289
Szabadság és szerelem291
Költészete 1946-47-ben293
Forradalmi látomásköltészete294
Egy gondolat bánt engemet...295
A XIX. század költői297
Júlia-versek299
Szeptember végén300
Kései tájköltészete302
A puszta, télen302
Petőfi napja304
Nemzeti dal306
A szabadságharcban307
Költészete a szabadságharc idején308
Az apostol310
Pacsirtaszót hallok megint314
Összefoglaló kérdések és feladatok316
A XIX. század második felének magyar irodalma
Az önkényuralomtól a kiegyezésig (Szegedy-Maszák Mihály)319
Arany János (Szegedy-Maszák Mihály)320
Az elveszett alkotmány321
Toldi322
Toldi estéje323
A rab gólya325
Letészem a lantot326
A nagyidai cigányok és a Bolond Istók326
Lírája a nagykőrösi években327
Kertben327
Visszatekintés329
A lejtőn330
A nagykőrösi évek balladái331
Zács Klára332
A walesi bárdok333
V. László333
Szondi két apródja334
Ágnes asszony335
Az örök zsidó336
Buda halála337
Őszikék338
Toldi szerelme341
Összefoglaló kérdések és feladatok343
Kemény Zsigmond (Szegedy-Maszák Mihály)343
Ködklépek a kedély láthatárán345
A rajongók347
Gyulai Pál (Veres András)349
Egy régi udvarház utolsó gazdája350
Jókai Mór (Veres András)352
Élete és pályája352
Emléksorok. Napló 1848-49-ből356
Művészetének néhány sajátossága358
EGy magyar nábob363
Az arany ember368
Sárga rózsa370
Madách Imre (Szegedy-Maszák Mihály)372
A ember tragédiája373
A Tragédia műfaja373
A Tragédia főszereplői375
A Tragédia felépítése379
A Tragédia zárlata382
A Tragédia nyelvéről386
Madách utolsó művei, politikai szereplése387
Összefoglaló kérdések és feladatok388
Kislexikon (Mész Lászlóné)390
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Irodalom II. Irodalom II. Irodalom II. Irodalom II. Irodalom II. Irodalom II. Irodalom II.

A borító enyhén töredezett, a lapélek foltosak, rajtuk jelölés látható. Néhány lapon színes sorkiemelés, jelölések találhatóak.

Állapot:
880 ,-Ft
4 pont kapható
Kosárba