A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tolnai Világtörténelme - A világháború története I-V.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Kassák Könyv- és Lapkiadó Kft.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 1.842 oldal
Sorozatcím: Tolnai Világtörténelme
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 26 cm x 19 cm
ISBN: 963-7765-93-x
Megjegyzés: Reprint. Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. I-II. kötet 1996-ban lett kiadva, IV-V. kötet kiadási év nélküli.

Fülszöveg

A világháború története a nagy sikerű Tolnai Világtörténelem sorozat folytatása öt kötetben.
Az első kötet az 1914-1915-ös háborús évet kíséri végig a szarajevói merénylettől a galíciai hadjáratig. A könyv a diplomáciai okiratok, hivatalos jelentések közzétételével, hiteles adataival és pontos leírásával az első világháború történetének ma is fontos dokumentuma.
A kötet különlegessége és egyben érdeme, hogy a történetírásban egyedülálló módszert követ. A szemtanúk vallomásai és a Tolnai Világlapja haditudósítóinak beszámolói alapján - számos magyar vonatkozású történettel - szinte napról-napra dokumentálja az eseményeket.
Illusztrációs anyaga igazi könyvritkasághoz méltó: a térképmellékleteken kívül több száz kép - köztük arcképek, történelmi emlékek, városok, vidékek, fegyverek képei és hadszíntéri fotók - teszik izgalmas és látványos olvasmánnyá.

Tartalom

I. kötet
Előszó3
A szarajevói orgyilkosság5
A fölbérelt orgyilkosok10
Az orgyilkos merénylet visszhangja15
A monarchia ultimátuma Szerbiához21
Kitör a háború25
A világháború veszedelme30
Belgrád ostroma34
A fölgyújtott Európa51
A Romanov-becsület55
Franciaország tragikuma60
A német-orosz háború74
Anglia beavatkozik82
A belga király álnoksága87
A világ uzsorása92
Háborús lelkesedés az egész országban100
A modern háború107
A lövő-árok és a tábori sánc116
Ágyú, tarack és mozsár124
Kézigránátok és gépfegyverek, szárazföldi torpedók és aknák131
Háború a levegőben137
A tengeren és a tenger alatt145
Lüttich bevétele152
Komitácsik, hunnok és huligánok165
A monarchia és Oroszország173
Az elzászi harcok183
A szerb háború - Sabác bevétele191
Belgium meghódítása - Elesik Namur207
A kőpofájú rókák - Csingtau ostroma221
Megindul az orosz kolosszus232
A Vogézek és a metzi győzelem247
A párisi pánik - Maubeuge elesik261
Harcok a Marne- és az Aisne-vonalon281
Szerbia és Montenegró302
Belgium meghódítása - Elesik Antwerpen320
A galiciai hadjárat349
A kraszniki diadal363
Lembertg kiürítése - A grodeki csata374
Kémek, árulók - Epizódok a nagy csatából303
A galiciai hadjárat - Csernovic orosz kézen - Przemysl ostroma415
II. kötet
Előszó3
Az entente csalódásai5
Hadseregünk és Oroszország - Rövid összefoglalás17
Przemysl fölmentése - A vár hősies védelme32
A przemysli diadal jelentősége43
Epizódok a Przemysl körüli harcokból49
Esetek a frontról és a front mögül63
A máramarosi orosz betörés73
Az oroszok Máramarosban78
Pünkösdi királyság a Szigeten85
Orosz garázdálkodás az országban92
Epizódok az orosz betörés elején101
Második offenzíva Szerbia ellen113
A Drina-menti harcok124
A montenegrói határharcok133
A szarajevói főtárgyalás140
A Macsva meghódítása151
A parasuicai vérmezők160
Sabác bevétele173
A Száva-flotilla hősi szerepe181
Krupaujtól Valjevóig188
Előre Valjevó felé196
A vakondok háboru epizódjai203
Lovagias történetek a frontról212
Háborus esetek a Macsvából219
Történetek a front mögül228
Valjevo elfoglalása237
További előnyomulásunk Szerbiában250
Háborus országgyűlés - Elesik Belgrád260
A szerb hadjárat fölfüggesztése270
Epizódok a szerb háboruból283
A tiroli császárvadászok és egyéb történetek292
Monitorok, tábori posta és más epizódok301
A montenegrói harctér309
A "Zenta" pusztulása313
Harcok Cattaro körül320
Epizódok a Lovcsen alján328
A Romanja Planina vérmezeje335
Esetek a front mögül342
Antwerpen bevétele után350
Sven Hedin Belgiumban356
A belga kormány Havrcba költözik362
Harc a flandriai tengerpartért367
Egy elesett francia káplár naplója376
Harcok az Yser mentén - Ostende bombázása384
Tartalom396
III. kötet
Előszó3
A semleges államok. - Olaszország és Románia5
A semleges államok. - Európa többi országai12
Harcok az Yser mentén17
Az angolok víz alá merítik Flandriát23
Lövészárok-harcok Flandriában - Elesik Dixmuiden27
Makacs küzdelem a tengerpart birtokáért35
Az álló-harc Flandriában - Ypern pusztulása41
Az entente csüggedése46
Véres epizódok a flandriai harcokból53
Véres epizódok a flandriai harcokból63
Az Yser-menti harcok. - A németek térfoglalása71
A hadviselés eldurvulása. - A dum-dum golyók81
Vadállati szenvedélyek a harctéren87
Az entente népjogellenes garázdálkodása93
Anglia és Oroszország embertelensége100
Franciaország tragikuma106
Epizódok a champagne-i harcokból114
A Champagne pusztulása. - Harcok Rheims és Soissons körül123
Egy haditudósító tréfája. - Esetek a lövészárok-harcból129
A virágzó Champagne pusztulása142
Harcok Észak-Franciaországban. - Lille és Vailly ostroma145
Az angolok riadalma a németek sikerein152
Sven Hedin a német-francia fronton157
A lövészárok-harc és Joffre tábornok163
Hadihelyzet a marne-i csata után169
Harcok az Argonne-okban és Verdun körül177
A franciák önámítása - A véres harcok tovább folynak185
Páris szorongása a háborúban196
A francia főváros lassan magához tér - London izgalma204
A szövetségesek egymás között211
Féktelen lélekvásárlás mindenfelé216
A háború humora a nyugati fronton222
Pontos könyvelés a lövészárokban231
Epizódok a nyugati fronton239
Egy német anya levele egy francia anyához246
Németek, angolok és franciák a fronton253
Hangverseny ágyútűzben és egyéb esetek262
A "Kaiser" a fronton és egyéb történetek269
A bajorok "Liná"-ja és egyéb históriák277
Az őszi hadjárat Galíciában283
Sakkjáték a Szan és a Visztula között289
A vér és a vas zivatarában301
Galíciai offenzívánk megakad310
A cél: Lemberg fölszabadítása317
Epizódok a galíciai hadjáratból321
Névtelen hősök, akik némán küzdenek329
Esetek a galíciai fronton és a front mögött333
Mikor az oroszok betörtek340
Magyar fiúk vitézsége, a mi dicsőségünk348
Egyesült erővel az oroszok ellen361
Oroszország védelmi várrendszere369
Varsó és Ivangorod alatt375
A sikerült stratégiai visszavonulás383
Epizódok a fronton és a front mögött388
IV. kötet
Ferenc József halála5
Az alkonyat6
Gyilkos merénylet az osztrák miniszterelnök ellen8
Az önálló lengyel királyság kikiáltása10
A proklamáció11
Ferenc József utolsó napjai13
A király halála15
A temetés16
Károly király trónra lép19
Kiáltvány a néphez20
Károly király és a magyarok22
Károly trónörökös tűzkeresztsége24
A hatalom átvétele27
Előkészületek a koronázásra29
Koronázási hitellevél30
A koronázás32
A központi hatalmak békajánlata39
A békekísérletek40
A békejegyzék41
"Az engesztelődés ajánlata"43
A hadparancsnok45
A magyar képviselőházban47
Elutasító nyilatkozatok48
"Béke helyett újabb hadüzenet"50
Wilson is békét kezdeményez53
Amerika és a háború54
Végzetes hibák55
Wilson békeakciója57
A válasz60
Czernin a monarchia új külügyminisztere61
Hadi helyzet 1916 végén65
A gazdasági erőfeszítések66
A hadi helyzet72
Lenni, vagy nem lenni73
1916: Az angol történelemben74
Verdun75
Olaszország megrohanása - Oroszország utolsó győzelmei77
A titáni küzdelem78
Német krízis, német diadal - Románia beavatkozása80
Harc a tengeren81
Beköszönt az 1917. esztendő83
Harmadik újév a lövészárokban84
Erdély bércein85
Az antant haditanácsa89
Kíméletlen búvárhajóharc91
A sorsdöntő kérdés92
A német haditanács93
Eldől a nagy kérdés95
A monarchia hozzájárulása96
Az antant hadicélja98
A legnagyobb kémkedési ügy104
Megindul a kíméletlan harc106
Anglia kritikus helyzete107
Amerika hadat üzen109
A népek ligája110
A diplomáciai viszony megszakítása111
Amerika hadat üzen112
"Szabadítsuk meg a világot a háború szörnyűségétől!..."114
Amerika fegyverkezik117
Hadüzenetek pergőtüze118
Wilson hadat üzen - a monarchiának is120
A búvárhajóharc tündöklése és bukása123
A biztató eredmények után124
"Lehetetlen volt az ellenséget megsemmisíteni"125
A lesújtó kudarc126
A német visszavonulás129
Az általános hadihelyzet130
"Stratégiai visszavonulás"131
A Siegfried-állásban138
A világháború legnagyobb pusztítása139
Hindenburg sikere140
Kitör az orosz forradalom143
Raszputyin halála144
A cár legnehezebb órái146
Az agónia148
Kitör a forradalom149
A cár lemond trónjáról151
A cári uralom bukása155
Mit követelt a forradalom?156
Hogyan mondott le a cár?157
"Nem fiam, hanem testvérem javára..."160
Mihály "cárt" is lemondatják161
"Romanov polgártárs" és "német Alexandra" - rabságban163
Kerenszkij a fogoly cárnál165
A száguldó események167
Kerenszkij - hadügyminiszter172
Lenin174
Az antant nagy offenzívája177
A vérzivataros tavasz178
Az angolok rohama179
A franciák rohama181
A "vérszomjas" tábornok bukása182
A vérbefulladt offenzíva után184
A szörnyű robbanás185
Károly király békekísérlete189
A fejedelmi szív sugallata190
Sixtus pármai herceg192
Sixtus munkához lát194
A svájci találkozás195
Károly király és Czernin válasza197
Sixtus herceg Bécsbe megy198
Károly király titkos levele200
Felcsillanó remények206
Olaszország tiltakozik207
Sonnino meghiúsítja a békét209
Az otrentói tengeri csata211
A "Novara hőse"212
Az otrantói szorosban213
Útnyitás az "U"-hajók előtt214
Az otrantói csata215
A támadás sikere217
"Győzünk vagy meghalunk!"218
A nagy ütközet219
Horty megsebesül, de tovább vezet220
Mária Terézia rend Otranto hősének222
Kerenszkij diktatúrája223
Lefelé a lejtőn!224
Kerenszkij magához ragadja a hatalmat225
Az orosz fronton227
Döntő csata előtt229
Bruszilov második offenzívája231
Az utolsó orosz lendület232
Az orosz lendület véget ér237
Galícia és Bukovina felszabadul239
Riga és a balti szigetek megszállása241
A bolsevista zendülés243
"Békét, földet és kenyeret"244
A belső front küzdelmei247
Az antant országaiban248
A "tigris" uralma249
A német nemzeti egység hiánya250
A monarchia belső frontja252
A cseh "Maffia" 253
Megalakul a Cseh-Szlovák Nemzeti Tanács254
Magyarország nemzetiségei256
A hősök választójoga257
A Tisza-kormány lemondása259
Kitör a politikai válság261
Diadalmas betörés Olaszországba263
A tizedik isonzói csata264
Hötzendorfi Conrad a tiroli hadsereg élén269
Cadorna "döntő" támadása271
Harc a végső kimerülésig273
A tizenkettedik isonzói csata274
Legjobb védekezés - a támadás275
Megérkezik a német segítség276
A diadalma áttörés277
Az Isonzótól a Tagliamentóig278
A Tagliamentótól a Piavéig281
Tízezer halott, háromszázezer fogoly283
Cadorna bukása284
Tomboló harcok a nyugaton287
"1918-ban befejezzük a háborút!"288
A nagy flandriai csata289
Két órás viadala290
A flandriai pokol292
Haig főtámadása293
Tartalom294
V. kötet
A vérbeborult Nyugat5
A flandriai csata6
Haig főtámadása7
Francia támadások9
Német visszavonulások11
A cambra-i tankcsata12
Páncélos csataszörnyetegek14
A cambra-i német diadal15
Amerikaiak a fronton18
Portugália is hadba száll19
A Balkán frontja21
Románia22
Macedónia23
Görögország25
Venizelosz26
A görög királydráma27
Konstandin lemond - Görögország az antant mellé áll29
A félhold küzdelme30
Bagdad elesik36
Jeruzsálemet is elfoglalják az angolok37
Az orosz népköztársaság39
"Kerenszkij cár"40
A földéhség41
Háború vagy béke?43
Kitör a válság45
Kerenszkij utolsó beszéde46
Lenin diadala49
Szikratáviratok50
A fegyveres felkelés52
A Téli Palota ostroma53
Kerenszkij szökése55
A forradalmi zavargás57
Pétervár ellen!58
Kerenszkij végső bukása59
A szovjet békeajánlata63
Lenin a háború ellen64
Az antant nem ismeri el a tanácskormányt66
Krilenko zászlós67
Hogyan végeztek Duhonyinnal?73
Le a téli hadjárattal!74
A központi hatalmak válasza76
A fegyverszünet79
Fehérzászlós vörös parlamenter80
Hidenburg véleménye81
Az orosz parlamenterek jelentése83
Barátságos hangulat84
Fegyvernyuigvás86
Az első lépések az orosz béke felé87
Mit "követeltek" az oroszok?88
A fegyverszüneti szerződés89
A breszt-litovszki béketárgyalás91
A katonai becsület92
A béketárgyalás előkészületei93
Az ünnepélyes megnyitás94
Hogyan folytak a tárgyalások?96
Ukrajna98
Ukrajna követei Breszt-Litovszkban99
Magyarország Breszt-Litovszk idején100
Megalakul a cseh-tót hadsereg106
Látogatás a cseh légióknál107
Akar-e békét az antant?109
Hadihelyzet 1917 végén111
A siker tetőpontján112
Fény és árny játéka113
Az aggasztó hangulat114
Czernin vészjósló emlékirata115
"A néptömegek tompa morajlása"117
"Nem szabad visszariadni súlyos áldozatoktól"118
Ki kell játsznai utolsó kártyánkat!119
1917 - az angol történelem tükrében121
Az elfogulatlan kritika122
Három hatalmas esemény122
A búvárhajóharc - Amerika hadbaszáll123
Négymillió hősi halott124
Kitör a foradalom125
Biztató remény - keserű csalódás126
Kerenszkij és Lenin - Oroszország végső katasztrófája131
A szövetségesek kritikus helyzete129
Ypern és Cambrai130
Ludendorff legnagyobb terve - Az olasz katasztrófa131
A bolseviki felfordulás33
Breszt-Litovszk134
Az utolsó háborús esztendő141
1918 hajnalán142
Vilmos császár hadi parancsa143
Wekerle miniszterelnök újévi ajándéka144
Hindenburg sázmítása147
A breszt-litovszki szócsata149
Váratlan incidens150
A szovjet meghátrál151
Megindul a szócsata152
A merészhangú orosz javaslat154
A hatalom szava155
Megint megszakad a tárgyalás156
Wilson tizennégy pontja159
Kétség és remény160
Wilson és Breszt-Litovszk161
"A hódítások ideje elmúlt"162
A tizennégy pont164
"Szabadon és biztonságban éljenek egymás mellett a népek!"166
Czernin válasza167
A jövendő békeszerződések alapja168
Békekötés Ukrajnával175
A budapesti sztrájk176
Wekerle miniszterelnöknél177
Vázsonyi és a bolsevizmus178
A breszt-litovszki összecsapás180
Az első békekötés181
Az ukrajnai béke szövege182
Vilmos császár és Károly király a békéről184
Az ukrajnai béke hatása185
A "kenyér-béke"186
Előrenyomulás Oroszországban189
Meghiúsul az orosz tárgyalás190
"Se béke, se háború!"192
Beáll a hadiállapot193
Az előnyomulás194
Szentpétervár veszedelemben - A szovjet Moszkvába menekül196
Lenin beadja derekát197
Az orosz béke199
A szovjet meghatalmazottai visszatérnek Breszt-Litovszkba200
Hogyan írták alá az oroszok a békeszerződést?201
Az orosz békeszerződés203
A békekötés után204
A végzetes hiba210
A bukaresti béke213
Orosz-román konfliktus214
Megindulnak a tárgyalások215
Czernin a román királynál216
A bonyodalmak218
Az előzetes béke219
Marghiloman az új román miniszterelnök220
A dobrudzsai kérdés222
Czernin bukása223
A bukaresti béke225
Az erdélyi határkiigazítás és Dobrudzsa226
A további feltételek227
Vihar a béke körül228
A forradalom szele2131
A magyar politikai front232
Katonai zendülések233
A cattarói zendülés234
Horthy Miklós - a flotta parancsnoka236
Megindul az élet-halálharc243
"Döntsenek a fegyverek"244
A versailles-i haditanács245
A német előkészületek247
A hadsereg szelleme248
Az antant-szellem250
Három kérdés252
Az ellenfelek254
Az első roham257
Árulás!258
Ötven német hadosztály - huszonnyolc angol hadosztály ellen260
A pergőtűz261
Előre! Előre!262
Az első jelentés264
Mint az óramű265
Vilmos császár a hadak élén266
Az amiens-i csata269
Három nap eredménye270
Bapaume, Péeonne, Ham és Chauny eleste271
Párizs ágyúzása276
Montdidier is elesik278
Az amiens-i csata vége279
Támadás Compiégne felé280
A második német roham283
Foch: az antant fővezére284
Foch tábornok285
A második roham-hullám287
A flandriai pokol288
A flandriai roham289
Armentieres eleste290
A Kemmel megrohanása291
"Nem ragyogott a szerencse csillaga..."293
Vilmos császár: "Célunkat el fogjuk érni!"294
A tengeri harc296
A tengerparti harcok297
Keleten299
Végső erőpróba előtt300
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem