766.774

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Tolnai: A világháboru története I-III.

1914-1915/1914-1916/1914-1917/Diplomáciai okiratok, hivatalos jelentések, szemtanuk hiteles följegyzései és eredeti adatok nyomán

Szerző

Kiadó: Magyar Kereskedelmi Közlöny Hirlap- és Könyvkiadóvállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Színezett egész vászonkötés
Oldalszám: 1.245 oldal
Sorozatcím: A világháboru története
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 27 cm x 20 cm
ISBN:
Megjegyzés: Több száz fekete-fehér képpel, eredeti fölvételekkel és térképekkel illusztrálva. Tolnai Világlapja nyomdai műintézete nyomása, Budapest.

Előszó

A Kárpátok havas ormain süvöltve nyargal végig a metsző szél és fölborzolja a fehértakarót. Ahogy fölszalad a zordon hegygerincen, fölkap egy hópelyhet a legmagasabb csucson és szilajon lecsapja a... Tovább

Tartalom

I. kötet
Előszó 3
A szarajevói orgyilkosság 5
A fölbérelt orgyilkosok 10
Az orgyilkos merénylet visszhangja 15
A monarchia ultimátuma Szerbiához 21
Kitör a háboru 25
A világháboru veszedelme 30
Belgrád ostroma 34
A fölgyujtott Európa 51
A Romanow-becsület 55
Franciaország tragikuma 60
A német-orosz háboru 74
Anglia beavatkozik 82
A belga király álnoksága 87
A világ uzsorása 92
Háborus lelkesedés az egész országban 100
A modern háboru 107
A lövő-árok és a tábori sánc 116
Ágyu, tarack és mozsár 124
Kézigránátok és gépfegyverek, szárazföldi torpedók és aknák 131
Háboru a levegőben 137
A tengeren és a tenger alatt 145
Lüttich bevétele 152
Komitácsik, hunnok és huligánok 165
A monarchia és Oroszország 173
Az elszászi harcok 183
A szerb háboru. - Sabác bevétele 191
Belgium meghóditása. - Elesik Namur 207
A kőpofáju rókák - Csingtau ostroma 221
Megindul az orosz kolosszus 232
A Vogézek és a metzi győzelem 247
A párisi pánik. -Maubege elesik 261
Harcok a Marne- és az Aisne-vonalon 2081
Szerbia és Montenegró 302
Belgium meghóditása. - Elesik Antwerpen 320
A galiciai hadjárat 349
A kraszniki diadal 363
Lemberg kiüritése. - A grodeki csata 374
Kémek, árulók. - Epizódok a nagy csatából 393
A galiciai hadjárat. - Csernovic orosz kézen. - Przemysl ostroma 415

Képek jegyzéke
Történelmi képek (jelenetek, események stb.)
A meggyilkolt trónörököspár utolsó utja 7
Hogyan történt a revolvermerénylet 8
A gyilkos Princip Gavrilót letartóztatják 10
A gyilkosságon felbőszült tömeg rombolása Szarajevóban 13
Szarajevóban kihirdetik az ostromállapotot 13
A meggyilkolt trónörököspár utolsó utja 14
A király a trónörököspár temetésén 15
Részlet a trónörököspár gyászmenetéből 16
A külföld gyásza 16
A mozgósitás kihirdetése 32
A háborus Budapest 33
"Éljen a háboru !" 34
Az egyetemi ifjak tüntetése 35
A behívott tartalékosok felöltöznek 36
Hadkötelesek a központi pályaudvaron 37
Vidéki hadkötelesek érkezése 38
Apa és fia a búcsúzáskor 39
Falusi népfölkelők a Tisza Kálmán-téren 39
Krobatint megéljenzik Bécsben 40
Jelentkező hadkötelesek tolongása 40
A katonakötelesek a kaszárnyákba vonulnak 41
Tömeges tüntetés augusztus 2-ikán 41
A háborus Budapest utcai képe (öt részlet) 42
Harc a zimonyi nemzetközi hidnál 43
Két magyar katona hőstette a Drina partján 48
Az ujjongó Berlin 54
Katonai szemle a francia hadseregben 64
Az idegenek üldözése Franciaországban 69
Périgueux városba internált magyar hadifoglyok 73
Az "Augsburg" bombázza Libau kikötőt 77
Porosz ulánusok rohama egy kozákcsapat ellen 79
Verbuválás Londonban 90
Sorozás Angliában 93
A trónörököspár bevonulása 98
A budapesti 1. honvédgyalogezred hadizászlójának megáldása 99
A tisztek vállukra emelik a trónörököst 101
Beszállás a katonavonatba 103
Terstyánszky budapesti hadtestparancsnok bucsuja 104
Mennek a katonák! 105
Elutazó katonák a józsefvárosi pályaudvaron 106
Hadba induló honvédhuszárok 107
Az esztergomi gyalogezred 3. századának zászlaja 108
Német katonák a lövészárokban 109
A rajvonal rohamra indul 113
Utászkatonák munka közben 114
Pihenő német csapatok egy belga helységben 157
Lüttich ostroma 158
Frigyes Vilmos lippei herceg elesik a lüttichi ostromban 159
Belga franc-tireurök és német csapatok utcai harca 167
Elszedik a belga franc-tireurök fegyvereit 170
Német katonák elfogott franc-tireurt kisérnek 171
Merénylő belga asszonyok 172
Három orosz egy lovon 177
Olkusz határában visszavert kozákok 178
Egy orosz brigád pusztulása Novoszielicában 179
Német dragonyosok megsemmisítenek két orosz lovasdandárt Soldau mellett 181
Német sortüz egy francia repülőgépre 184
Francia gyalogság rohama Lagarde mehett 186
Jelenet a mühlhauseni csatából 187
Bajorok visszaverik a franciákat Weiler melleit 183
Az afrikai vadászok halálrohama Elszászban 189
Puskaharc a montenegrói hegyekben 194
Aldunai hid katonai őrsége 195
Szerb hadifoglyok Budapesten 198
Sebesült katonák a fővárosban 199
Magyar csendőr Sabác utcáin 200
Utcai harc Sabácban 203
Huszárőrjárat átkel a Száván 204
Honvédhuszár-előörs csónakon usztat át a folyón 205
Német katonák ebédet osztanak ki a lüttichi szegények közt 207
Utcai harc Andenne községben 209
Lovas csata Pervez mellett 210
Mimikri a harctéren 211
A németek Brüsszelben 213
Német őrség a brüsszeli városháza előtt 215
Automobilon megtámadott német katonák 216
Csata Battidze falu határában 217
Belgium német kormányzója szemlét tart Brüsszelben 218
Az entente réme (42-es ágyu szállítása) 219
Keletporoszországi őrség az orosz határon 231
Részlet a mazuri csatából 233
Német páncélos automobil harca egy kozák őrjárattal 235
Gumbinnen mellett szétvert oroszok 237
Német népfölkelők Kelet-Poroszországban 239
Orosz foglyok, mint utcaseprők 242
Szines franciák szuronyrohama 248
Francia hadifoglyok lefegyverzése 251
Longwy az ostrom után 253
A saint-quentini véres csata 255
Eltel Frigyes, mint az ezred dobosa 257
Német ulánusok Páris előtt 259
Manonviller foglyul ejtett helyőrsége 260
Német lovasroham skót gyalogság ellen 262
Az utolsó angol tüzér 265
Compiégne mellett megsemmisített angol üteg 267
Angol csapatok partraszállása Calaisben 269
A rommá lőtt Longwy város 270
Német repülőgépek Páris fölött 273
Az angol lándsások kürtöse rohamot fuj 276
Német tüzérek munkában 276
A maubeugei páncélerődök romjai 277
Angol vereség Maubeuge előtt 279
A 42-es bomba hatása Maubeugeben 280
A Marnementi nagy csatából 281
Menekülő angol lovasság 284
Németek és franciák Albert falu mellett 286
Német utászkatonák hidat vernek a Maas-folyón 294
A német 21 cm-es mozsarak Saint-Mihielnél 295
Német kürtös riadója ütközet előtt 296
Német szuronyroham a franciák ellen 297
Magyar baka rátöri szerb komitácsikra az ajtót 304
Tüzértisztek Belgrád előtt 307
Csapataink az obresi magaslaton 309
Szerb asszonyok a fegyverforgatást tanulják 310
Huszárok üldözik a szerb gyalogságot 313
A Panos-hegy elfoglalása 314
A varasdi gyalogezred hősies rohama 315
Angolok és belgák futása 320
Angol tengerészek a lövészárokban 329
Antwerpeni franc-tireurok lesik a német katonákat 330
Beseler tábornok Königshookt előtt 334
Magyar tüzérség Antwerpen ostrománál 336
Rögtönzött hid a Scheldén 337
A 42-esek munkája 338
Pánik Antwerpenben 341
Csatározás Antwerpen külvárosában 344
Az angolok hajón menekülnek Antwerpenből 348
Angol szivarok a letiport belgáknak 349
Kozákok bevonulása Galiciába 350
A magyar huszár 351
A kozákbátorság 352
A satanowi huszár-attak 353
A trombitás halála 354
Orosz tüzérek Galiciában 355
A mi tüzéreink Galiciában 356
Osztrák népfölkelők Kamionka előtt 357
Huszárok átkelnek egy bukovinai folyón 358
Szuronyroham Novoszierica mellett 359
Orosz gyalogosok megadják magukat 366
Kémszemlére induló katona 366
Az ellenséges hadállás figyelése 367
Lövészárok a kraszniki frontban 368
A kraszniki csata 371
A komarovi magaslatok elfoglalása 372
Orosz tüzérek munkában 373
A ravaruskai csatatér 376
Halott a csatatéren 377
A lembergi harcok epizódja 378
Orosz gyalogság harca fedezékből 379
Kozákok rohamra indulnak 380
Orosz gyalogság rohama 380
Bosnyákok szuronyrohama 381
Trónörökösünk a grodeki csata után 385
Katonáink krumplit sütnek 386
Előrenyomulás 387
Szuronyroham 388
Huszárpatrul a grodeki csatában 389
Harc a grodeki erdőben 390
A 22-es székely ezred hősies rohama 391
Az oroszok megadják magukat 392
Csatatér Galíciában 396
Akik a mi győzelmünkért imádkoznak 397
Galíciai falvak pusztulása 399
Ágyuvontatás Galíciában 400
Nehéz orosz ágyú fedezékben 404
Hogy megy a csata? 405
Rohamra indul a szakasz 406
Menázsi-osztás a harctéren 408
Jóny lovasdandárja lecsap az orosz ütegekre 409
Fölrobbantott vasuti hid 410
Tüzelés gépfegyverrel 411
Az ellenséges rajvonal lekaszálása 412
Trónörökösünk egy kitüntetett katonával 414
A bukovinai harctéren 416
Nehéz tarackjaink Csernovic tájékán 417
Telefonállomás Bukovinában 418
Kozák Csernovic egyik utcáján 419
A bukovinai huzulok 420
Kozákrombolás Csernovicban 421
Bukovinai orosz kegyetlenkedés 422
Magyar huszárok Galíciában 425
Orosz gyalogság tábori fedezékben 426
Tábori pilóták Przemyslben 428
A körülzárt Przemyslben 430
Kém a levegőben 432
Wandam alezredes, mint parlamentaire 436
Megfigyelő léhajó Przemyslben 437
Orosz roham a Siedliska-erőd ellen 440
A Zwinger folyosóján 441
Döngetik a Zwinger vasajtaját 442
Orosz a drótsövényen 444
Arcképek
Ferenc Ferdinánd trónörökös és fenséges neje 6
Cabrinovics, a bombavető 7
Princip Gavrilo, a trónörököspár gyilkosa 9
Ferenc Ferdinánd családja körében 11
Ő felsége és Ferenc Ferdinánd a hadgyakorlaton 12
Ferenc Ferdinánd egy öreg házalóval 12
Báró Giesl altábornagy 18
Hartwig, belgrádi orosz követ 19
Karagyorgyevics György herceg 20
Petár, szerb király 20
Sándor, szerb trónörökös 20
Jankovics Bozsó, szerb tábornok 21
Gróf Berchtold Lipót, külügyminiszter 22
Putnik Radomir vajda, a szerb fővezér 22
Pasics Nikola, szerb külügyminiszter 22
Probits, szerb belügyminiszter 22
Krupenszki, Oroszország római követe 23
Mérey, a monarchia római követe 23
Báró Griesinger, Németország belgrádi követe 23
Gróf Benckendorff, londoni orosz követ 23
Izvolszkij, párisi orosz követ 23
Vesnic, párisi szerb követ 24
Jovanovic, bécsi szerb követ 24
Dr. Jovanovic, berlini szerb megbizott 24
Spalaikovic, pétervári szerb követ 24
Gróf Pourtalés, pétervári német nagykövet 25
Herceg Lichnovszky, londoni német nagykövet 25
Báró Schoen, párisi német nagykövet 25
Gróf Mensdorf, londoni nagykövetünk 25
Ferenc József király 26
Károly Ferenc József főherceg, trónörökös 27
Zita pármai hercegnő, a trónörökös neje 27
Frigyes főherceg, a hadsereg főparancsnoka 28
Barensfeld Adolf, hadtestparancsnok 28
Kövessházi Kövess Hermann, hadtestparancsnok 28
Ferenc Salvator főherceg 29
Meixner Hugó, hadtestparancsnok 29
Hortstein Lothár, hadtestparancsnok 29
Appel Mihály, hadtestparancsnok 30
Schemua Balázs, hadtestparancsnok 30
Puhallo Pál, hadtestparancsnok 30
Wurm Vencel, hadtestparancsnok 30
Boroevics Szvetozár, hadtestparancsnok 31
Dankl Viktor, hadtestparancsnok 31
Meixner Ottó, hadtestparancsnok 31
Colerus Emil, hadtestparancsnok 31
József főherceg 38
Krobatin lovag hadügyminiszter 40
Gremsperger Mihály kormányos 46
Az ujmoldovai csendőrök és pénzügyőrök 47
Vilmos, német császár 51
A német trónörökös 52
A német császár, mint porosz tábornok 55
V. György angol király 56
II. Miklós orosz cár 56
Poincaré, francia köztársasági elnök 56
Nikolájevics Miklós, orosz nagyherceg 57
Suchomlinov, orosz hadügyminiszter 58
Dumaine, bécsi francia követ 60
Jaurés, szocialista-vezér 60
Delcassé, francia külügyminiszter 61
Clémenceau, francia demagóg 61
Joffre tábornok, a francia főparancsnok 66
Gallieni tábornok, Páris védője 66
Pau tábornok, a félkezü hős 70
I. Vilmos császár fiával, unokájával és dédunokájával 85
Bethmann-Hollweg kancellár, és Jagow, külügyi államtitkár 86
Edward Grey, angol külügyminiszter 87
Burns John, angol munkásügyi miniszter 87
György angol király és sir John Jollicoe 88
I. Albert, belga király 89
Roberts lord, angol főparancsnok 89
Charles Douglas tábornok, vezérkari főnök 91
Lord Kitchener, angol hadügyminiszter 94
Lord Asquith, angol miniszterelnök 95
Vilmos császár és Moltke vezérkari főnök 111
A magyar-osztrák trónörökös és kisérete a főhadiszálláson 115
A német trónörökös a harctéren 117
Frigyes főherceg és leánya a főhadiszálláson 119
Boroevics tábornok a főhadiszálláson 121
József főherceg a katonái között 124
Rauschenberger, a 42-es mozsár föltalálója 128
Lovag Skoda Károly, az ágyúgyár igazgatója 129
Emmich tábornok és Albert belga király 160
Szaszanov, orosz külügyminiszter 173
Goremykin, orosz miniszterelnök 174
Krivosein, orosz földmivelésügyi miniszter 174
Janucskevics Nikoláj, orosz vezérkari főnök 175
Linde Ottó, tüzérfőhadnagy 220
Frigyes, szász-meiningeni herceg 224
Joshihito, Japán császárja 225
Mayer-Waldeck, Kiaucsau kormányzója 226
Rennenkampf, orosz tábornok 232
Konstantinovics Olej, orosz herceg 232
Hindenburg tábornok és Ludendorf vezérkari főnök 240
Schilinszky, orosz tábornok 241
Samsonov, orosz tábornok 241
Hindenburg tábornok a főhadiszállásán 246
Báró Hausen tábornok, a szász hadsereg parancsnoka 249
Albert, württembergi herceg 250
Joffre, a francia főparancsnok 258
Frigyes Vilmos, német trónörökös 261
French John, angol főparancsnok 272
Rupprecht, bajor trónörökös 275
A szász király a német trónörökös főhadiszállásán 283
A német trónörökös a hadiszálláson 293
De Guise tábornok 324
A belga királyi család 339
Beseler tábornok 346
Winston Churchill 347
Sir Edward Grey 347
Russky tábornok 364
Nikolájevics nagyherceg 365
Hötzendorfi Conrad báró értesül fia haláláról 374
Frigyes főherceg és kisérete 382
A fővárosi napilapok haditudósítói 384
Zenoch Róza a kórházban 415
Hötzendorfi Conrad báró a tisztikarával 427
Dimitriev Radko tábornok 431
Kuzmanek Hermann tábornok 433
Tamássy Árpád altábornagy 435
A przemysli védősereg parancsnokai 438
Katonai és hadfelszerelési képek, foglyok, fegyverek stb.
Szerb hadiszökevény csendőrkisérettel 44
Táborozó szerb tisztek 44
A szerb dunai hadosztály katonái 45
A mi monitorjaink 45
Katonai ökörfogat Belgrádban 46
Napiparancs a monitor födélzetén 50
Gyarmati katonák a francia hadseregben 67
Szines franciák : szenegál négerek 71
Fekete katonák a francia hadseregben 76
Tereki kozáktiszt 81
Szibiriai kozák 81
Orenburgi kozákok 81
Kozák tisztek a táborban 83
Kozák a Káspiumi tenger mellől 84
Kubán-vidéki kozáktiszt 84
Lőgyakorlat egy angol páncélos hajón 92
Gépfegyvertüz az ellenséges hajóra 97
Hadseregünk különböző fegyvernemei 102
Utászkatonák munkára indulnak 112
A katona lövészárkot ás 116
Lövészárok a kárpáti harctéren 120
Német lövészárok Flandriában 123
Tüzérségi lövedékek 125
Nehéz mozsárágyú fölállítása 127
A "szorgalmas Berta" (42-es Krupp-mozsár) 130
Egy 42-es Krupp-lövedék 131
A mi harminc és feleseink 132
A 30 1/2-esek gránátlövedéke 133
A kézigránát elhajítása 134
A 30 1/2-es gránát a robbanás pillanatában 135
Angol kézigránát 136
Hogyan lövik ki fegyverből a kézigránátot 137
Szerb kézibomba 138
Gépfegyver tüzelés közben 139
Francia gépfegyverek, melyek gránátot szórnak 140
Gépfegyver fölszerelése 141
A nagyhatalmak légi flottája 142
Zeppelinek a csatatéren 143
Puska az aeroplánok ellen 144
Légi dreadnoughtok Helgoland fölött 145
Hadirepülőgép golyószóróval 146
Angol aeroplán-bomba 147
Francia acélnyil (repülőgép-fegyver) 147
A nagyhatalmak tengeri flottája 148
A mi "Tegethoff" csatahajónk 149
Torpedók vizsgálata a kilövés előtt 150
Buvárnaszád keresztmetszete a torpedózás pillanatában 151
Tengeralattjáró fölrobbantja a dreadnoughtot 152
Tengeri akna lesülyesztése 153
Két tengeri akna robbanása 154
Német katonai páncélvonat 156
A Loncin páncélerőd szétlőtt romjai 161
A lüttichi erőd zsákmányul esett ágyui 162
Elfogott belga katonák 163
Komitácsi-fa Szerbiában 165
Belga franc-tireur a fa tetején 168
Tizenkét éves szerb fiu katonáinkra lő 169
Francia lobogó, melyet a németek zsákmányoltak 185
Magyar őrszemek a Drina partján 191
Monitorjaink a Száván 201
Pontonok, aminőkön katonáink átkeltek Szerbiába 206
Őrségen álló belga katonák 213
A namuri citadella szétlőtt páncéltornya 223
A namuri erőd német vágóhídja 224
Keletporoszországi német népfölkelők 244
A tannenbergi csatában elfogott oroszok 245
Heeringen tábornok és vezérkara 252
Kluck tábornok és vezérkara 257
Szenegáli (francia szines) lövész 263
Gurkha-kés (hindu-fegyver) 264
Poincaré elnök kitünteti Joffre fővezért 271
Német katona gúnydalt énekel a franciákra 274
Francia tábornokok a fronton 287
Fogságba esett zuávok 283
Pompás lakoma burgonyából 289
Angol municiószállitás a francia harctéren 291
Francia biciklis tábori papok 300
Német fogságba került ellenséges tisztek 301
Egy komitácsi kihallgatása 303
Tüzéreink Szerbiában 305
Elfogott szerb komitácsik 309
Zsákmányolt szerb ágyú 311
Foglyul esett crnagorcok 316
Szerb tisztek előőrsön 317
Sebesült szerb hadifoglyok 318
Rabláson ért komitácsik 318
Lefegyverzett belga katonák 323
Belga menekültek 325
30 1/2 cm-es mótoros ütegeink 331
A rombalőtt Lierre-erőd 333
Kutyáktól húzott belga gépfegyver 342
Antwerpennél kitüntetett magyar-osztrák tüzérek 343
Az Antwerpennél foglyul esett angol-francia-belga legénység 345
Szivart a belga katonáknak ! 349
Honvédek táborozása Galiciában 361
„Kedves szüleim ! Ma indulunk ..." 363
Győzelmi tüntetés a fővárosban 369
Bosnyák katonák a szállásukon 375
A király ajándéka 383
Tüzérségünk fedezékei Galiciában 393
Orosz foglyok és kémek 394
Gyanuba fogott rutén paraszt 395
Zsákmányolt ágyuk a Muzeum kertben 398
Sebesült orosz tisztek 401
Hadifoglyok Kenyérmezőn 403
Levél haza 407
Imakönyv mint életmentő 413
Kaukázusi orosz foglyok 434
Przemyslnél elfogott oroszok 439
Történelmi emlékek, okiratok, városok, vidékek, allegóriák, térképek stb.
Honvédhuszár védi a magyar koronát (allegória) 1
A zászló becsülete (allegória) 3
A szarajevói latin hid 9
A szarajevói konak 9
Az artstetteni kastély 17
A halál ligája 21
A zimonyi nemzetközi vasúti hid 44
Ő felsége palkettje 80 éves születésenapjára 53
A "revanche" ábrándja (allegória) 59
Idill hármasban (a hármas entente allegóriája) 63
A franciák és Elszász (allegória) 65
Oroszország térképe 75
Kalis orosz város romjai 80
Képek Censtochovóban 82
A "Fekete Madonna" Genstochovóban 83
Mult és jelen (allegória) 96
Lüttich erőd és környéke 155
Német hősök sirja Lüttich határában 164
Életkép a cár birodalmából 176
Elpusztított porosz város 182
Az elszászi harcok térképe 183
A lagardei csatában zsákmányolt francia zászló 185
Wyborg vára 190
A déli harctér térképe 193
A sabáci pályaudvar 196
A "Narodna Banka" sabáci palotája 197
Namur térképe 221
Brüsszel térképe 222
Kiaucsau kikötőváros 227
Vásár Csingtauban 228
Kinai kulik Csingtauban 229
Kinai malom Kiucsauban 230
Tilsit porosz város 234
"Itt oroszok laktak" 236
Neidenburg porosz város 238
Keletporoszországi menekültek 243
A francia-német-belga háboru térképe 247
A Maas-folyó regényes partja 266
Az Aisne-folyó vidéke 285
A rheimsi székesegyház 290
Angol tisztek sirja a neudy-i temetőben 299
A sabáci templom 302
A belgrádi konak pusztulása 305
Ami Lőwenből megmaradt 321
Villa Lőwen környékén 322
Antwerpen térképe 326
Mecheln főtere 326
A bombázott Mecheln 326
Az antwerpeni városháztér 328
Antwerpen kikötője 335
Egy elpusztult páncéltorony 338
Bevonulás előtt: bucsu a kedvenctől 362
A csernovici vasutállomás 423
A csernovici püspöki palota 424
Przemysl térképe 429

II. kötet
Előszó 3
Az entente csalódásai 5
Hadseregünk és Oroszország. - Rövid összefoglalás 17
Przemysl fölmentése. - A vár hősies védelme 32
A przemysli diadal jelentősége 43
Epizódok a Przemysl körüli harcokból 49
Esetek a frontról és a front mögül 63
A máramarosi orosz betörés 73
Az oroszok Máramarosban 78
Pünkösdi királyság Szigeten 85
Orosz garázdálkodás az országban 92
Epizódok az orosz betörés elején 101
Második offenziva Szerbia ellen 113
A Drina-menti harcok 124
A montenegrói határharcok 133
A szarajevói főtárgyalás 140
A Macsva meghódítása 151
A parasnicai vérmezők 160
Sabác bevétele 173
A Száva-flotilla hősi szerepe 181
Krupanjtól Valjevóig 188
Előre Valjevó felé 196
A vakondok-háboru epizódjai 203
Lovagias történetek a frontról 212
Háborús esetek a Macsvából 219
Történetek a front mögül 228
Valjevo elfoglalása. - Szerbia lejtőre jut 237
További előnyomulásunk Szerbiában 250
Háborús országgyülés. - Elesik Belgrád 260
A szerb hadjárat fölfüggesztése 270
Epizódok a szerb háboruból 283
A tiroli császárvadászok és egyéb történetek 292
Monitorok, tábori posta és más epizódok 301
A montenegrói harctér 309
A "Zenta'' pusztulása 313
Harcok Cattaro körül 320
Epizódok a Lovcsen alján 328
A Romanja Planina vérmezeje 335
Esetek a front mögül 342
Antwerpen bevétele után 350
Sven Hedin Belgiumban 350
A belga kormány Havreba költözik 362
Harc a flandriai tengerpartért 367
Egy elesett francia káplár naplója 376
Harcok az Yser mentén. - Ostende bombázása 384
Tartalom 396
Történelmi képek (Jelenetek, események stb.)
Lengyel lovas legiónáriusok indulnak Krakóból Magyarországba 10
Átkelés a Bug-folyón Galiciában 20
Honvédhuszárok rohama egy orosz ágyuüteg ellen 21
A kraszniki csata egyik epizódja 23
A temesvári és budapesti hadtestek hősiessége Komarno mellett 27
Csetepaté orosz és magyar-osztrák előőrsök között. 37
Kusmanek tábornok és a trónörökös Przemyslben 41
"Ők csináltak mindent Przemyslben'' 44
Tábori mise az északi harctéren 50
A mi orvosaink 54
Az ezredmészárosok 53
Burgonyasütés a táborban 56
Oroszok pusztulása 59
Győztes csata után 60
A magyar-osztrák nagy főhadiszálláson 64
József főherceg katonái között 65
Hősök kitüntetése 66
A háborunak is van humora 67
Tábori lelkészek az északi harctéren 69
Temetés a tömegsirba 70
Katonatemetés Budapesten 71
Rutén kémek vezetik a kozákokat 78
Orosz csapatok menekülése 79
Tábori csendőreink egy erdő szélén 84
Orosz lovascsapat előretolt része 85
Orosz hegyiüteg felvonulás közben 86
Honvéd a rajvonalban 89
Egy honvédüteg hősiessége 92
Kerekes Márton esete 94
Máramarosszigetre visszatérő menekültek 95
Ebéd Sziget főterén 90
Orosz tisztek menekülése 97
Népfölkelőink az oroszok ellen 97
A toronyai csata okt. 13-ikán 101
Honvédtiszt megitatja a sebesült orosz tisztet 105
Hős honvédeink szuronyrohama 106
A viszontlátás 108
Huszárbravur 109
A Timok-hadoszlály pusztulása 116
Pihenő katonák Ruma főterén 121
A szuronyroham 122
Mitrovicai sebesültek 123
Szétrombolt szerb fedezék 120
Jagodnja ostroma szuronyrohammal 129
Szerb tüzérek célzás közben 133
Portyázó őrség a bosnyák határon 134
Magányos őrség a montenegrói határszélen 135
Szuronyroham 136
Hegytetőről hegytetőre 139
A hegyesvölgyes terep nehézségei 140
Lovas őrjárat Ruma főterén 142
Pénzügyőrök a lövészárokban 144
Merénylet a trónörökös ellen 146
A trónörökös a városházán 147
A szarajevói merénylet főtárgyalása 150
Előre a söröshordók mögött 153
Katonai automobil a szerb sárban 156
Lakosztályok a föld alatt 159
Megfigyelőhely egy lövészárokban 161
Őrtállás a föld alatt 162
Jó alvás esik a puszta földön 163
Sebesült a lövészárokban 164
Várszerü földsáncok a Parasnicában 165
Szerb földkunyhók Lazarevác mellett 166
Gyanús ember kihallgatása 167
Kitünő fedezék a szerb harctéren 169
Parancs után a táborban 170
Előörsi szolgálat a táborban 170
Istentisztelet a szerb harctéren 172
Egy ágyunk tüzelés közben 173
Sabác visszafoglalása 171
Tüzérségünk felvonulása 178
Csönd a csatatéren 179
Lelőtt harang a templomtoronyból 180
Pihenő a fedezékben 185
Gépfegyver egy szalmakazal tövében 188
Motoros mozsaraink szállitása 190
Csata a Drina partján 191
Szerb csapatok visszavonulása 194
Katonáink Glusci határában 195
A rajvonal kiugrik az árokból 197
Obrenovác elfoglalása 199
Őrjárat az erdő szélén 200
Mikor a fegyverek pihennek 201
Petár király a harctéren 202
Lesz a Muckónak zabom 204
Őszi verőfény a harctéren 205
"Vizitálnak" a fiuk 200
Komitácsik leselkedése 207
Uj hadállásba érkezik a század 208
Ez aztán a pompás fedezék ! 209
Rombadőlt szerb ház 211
Őrségen a lövészárokban 213
Privátkonyha a harctéren 214
A klenáki templom pusztulása 217
Tiszt urak ebédelnek 218
Hősök áldozása a harctéren 219
Rajvonal a lövészárokban 220
Szanitéckutya sebesültre akad 222
Temetés a harctéren 223
Tiszti lakás a szerb harctéren 224
Menázsi-osztás a szerb harctéren 225
Gépfegyver fedezék mögött 227
Viszik a menetszázadot 228
A szülők büszkesége 230
Sebesültek a kórházban 231
Pihenő tréncsapat 232
Sebesültek kórházhajója 233
Tolnai Világlapja a hadikórházban 234
Pihenő menetelés közben 235
Tartalékcsapat a fedezéke mögött 237
Átkelés a Kolubara-folyón 238
Járőrök munkában 239
Szerb kémek furfangja 240
A harminc és feles mozsár 241
Valjevó lángokban 243
A valjevói hősök temetése 246
Elfoglalt szerb lövészárok 247
Üldözés árkon-bokron át 248
Fölharsan a kürt ... - Előre! 249
Tüzelés a fedezék mögül 250
Pihenő gépfegyverosztag 252
A kötélhid anyaga 255
Előörsök csatározása 257
A háborús parlament 260
A katona levele 265
Gránátunk munkája Belgrádban 267
Magyar katonák a szerb szkupcsinában 273
Katonáinknak főznek Belgrádban 274
Szerb tisztek temetője 275
Szerb falvak pusztulása 277
Katonai teherautó Szerbiában 278
A kidőlt harcos 280
Szabadban táborozó csapatok 281
Megfigyelőtiszt egy bokor mögött 282
Telefon a lövészárokban 283
Ebből lesz a jó gulyás 284
Táborozás az erdőben 285
Rögtönzött lövészárok 286
Gulyáságyu útban a rajvonal felé 287
Örömnap a táborban 288
Krumplisütés a táborban 288
Téli szállás Szerbiában 290
Kitüntetés a harctéren 291
Tiroli császárvadászok zászlószentelése 292
Katonák szabóműhelye 293
Az elfoglalt lövészárokban 294
Kémlelő őrjárat 295
Tartalékban pihenő őrjárat 298
Orvosi segély a lövészárokban 299
Huszárok útban az ellenség felé 303
Előörsök az idegenben 304
Szakaszparancsnok megfigyelő poszton 305
Ellenség tünt fel a szemhatáron 307
Az oldalvéd rövid pihenője 311
Bundás montenegrói katonák 312
Monitorjaink a Száván 313
Győztes csata után 319
Gépfegyver tüzelés közben 320
Sakkozás a Lovcsen aljában 320
Hidászaink munkában 322
Tiszti ebéd a Lovcsen alatt 324
A "Radetzky" lövi a Lovcsent 325
"Halló, ki beszél" 327
Ha rossz a telefon 329
Katonáink várják a menázsit 330
A legizgatóbb pillanatok 333
Egy kis cirkálónk fedélzetén 334
Homokzsák-födözék a Lovcsennel szemben 335
Rögtönzött tiszti uzsonna 337
Kovácsműhely a táborban 339
Előre, - a hóban! 340
Tüzérségünk egy szerb falu piacán 343
Katona-vonatok jönnek-mennek 340
Állomásparancsnokság Szerbiában 317
Egy szanitéc kitüntetése 348
Német őrség Antwerpen előtt 351
A németek pontonhidja 357
Német vonatok Belgiumban 365
Belga menekültektől elhagyott fölszerelés 366
A "Zeppelin" Páris fölött 369
Német őrjárat Ostende mellett 371
Angol katonák támadása 375
Kanadai gyarmatcsapatok előretörnek 380
Német katonák megfigyelő helye 383
Német matrózok a belga tengerparton 385
Német roham az angolok ellen 386
Szuronyharc a flandriai harctéren 387
A belgák aratása 388
Németek a győzelem után 389
Idill a flandriai harctéren 390
Sétalovaglás az ostendei parton 391
Német csapatok rajvonalban 392
A "barbár" németek etetik a belga gyermekeket 395
Német őrség Ypern alatt 394
Angol tüzérek munkában 395
Arcképek
Accurti dr. horvát államügyész 6
Pribicsevics Szvetozár 6
Catarau és Kirilov 7
Dr. Cingrija Pero 7
Kabalyuk Elek és Vorobcsuk György 8
A Gerovszky-testvérek és cinkosaik 8
Nikita király 11
Redl Alfréd vezérkari ezredes 12
József Ferdinánd főherceg 25
Hindenburg tábornok és Conrad von Hötzendorf 35
Dr. Bielek István főhadnagy 37
Boroevics Szvetozár hadtestparancsnok 47
Hirschler Béla főmérnök 103
Vadnay főmozdonyvezető 103
Lovag Frank Libóriusz tábornok 115
A "fekete Gyorgye" szerb herceg 120
Sándor szerb trónörökös 127
Pálinkás Ilonka postás-kisasszony 141
Potiorek Oszkár táborszernagy 189
Fülöp Artur tábornok 229
Gróf Tisza István miniszterelnök 261
Gróf Andrássy Gyula, képviselő 262
Hadbavonult magyar képviselők 263
Báró Hazai Samu, honvédelmi miniszter 264
Gróf Károlyi Mihály 264
Krausz Alfréd altábornagy 276
Jenő főherceg 276
Sarkotics István altábornagy 276
Milica montenegrói hercegnő 310
Schröder német admirális 352
Katonai és hadfelszerelési képek, foglyok, fegyverek stb.
Szentképeket áruló orosz pap 9
Kaukázusi kozák, nemzeti viseletben 13
Angol és belga sebesültek 15
Francia katonák kávét főznek 10
Francia nehéz ágyu 17
Orenburgi kozákok 18
Elfogott orosz altisztek 24
Menekülő anya gyermekével 28
Magyar katonák pihenője 29
Kalmuk katonák 30
A fegyvertársak 31
Távolságmérés a harctéren 32
Mesterséges akadály Przemysl környékén 33
Mezei tüzérezred táborozója 36
Orosz lőszerkocsik 38
Szalmakazalba rejtett ágyú 39
Fényképészeti műhely 40
Galiciában elfogott oroszok 42
Báskirok, kirgizek és tatárok 43
Kozák előőrsök 48
Hazaálmodó tisztek 49
Közlegény orosz foglyok 50
Orosz foglyok elszállitás előtt 51
Homok fölött 51
Sebesült oroszok 52
A gulyás-ágyu 53
Magyar-osztrák tábor Galíciában 57
Hadikutyák a harctéren 61
Kutyák a hadiszolgálatban 62
Sebesült-szállitó vonat érkezése 63
Leplezett ágyuk 68
Elrejtett municiós kocsik 68
Katonasirok idegenben 72
A hős légionáriusok 76
Vonatösszeütközés Nagybocskónál 83
Máramarosi menekültek 84
Orosz foglyok etetése 91
Kozákbosszu Szigeten 93
Elhagyott orosz ágyu 99
Lengyel lövészifju, mint előőrs 102
Lengyel legiónárius a magyar táborban 102
Páncélos vonat 104
Farkaslakoma 105
Orosz foglyok a Kárpátokból 107
Gyanús emberek 111
Öreg cserkesz katonák 112
Mitroviczai polgárőrök 114
Szerb katonák sirja 117
Őrház Szerb-Mitrovicán 118
Gránáttól ért ellenséges ágyu 125
Szerb foglyok 130
Pontonok kocsin 131
Szerb foglyok elszállitás előtt 132
Montenegrói kapitány, hadnagy és zászlótartó 137
Az ellenség fegyvere 143
Macsói szerb parasztok 154
Tipikus szerb foglyok 155
Szerb földvár Glusci mellett 157
Leégett szerb ház Radujében 159
Zsákmányolt szerb fegyverek 176
Szerb foglyok szállítása 177
Csönd a csatatéren 179
Elfogott szerb katonák és komitácsik 187
Francia uszályhajók Szerbiában 193
Katonai autó a sárban 196
Szerb és orosz foglyaink 203
Erdélyi népfölkelők 212
Szertelőtt szerb házak 221
Macsvai szerb asszonyok 226
Falvaikba visszatérő szerbek 236
Szerb foglyok Valjevóból 243
Hazaterő szerb lakosság 245
Zordon vidék Szerbiában 251
Rombadőlt szerb falu 258
Menekülő szerb lakosság hazatérése 259
Lerombolt ház Usice községben 279
A gulyáságyu egy szerb faluban 297
Pénzügyőrcsapat tábori fölszereléssel 300
Trén a hóban 301
Tábori postakocsi 302
A shrapnell tempirozása 314
Ágyu a lövészárokban 315
A 30 1/2-es munkája 310
A "Teines" megmenekült legénysége 317
Katonaszakácsok a vonaton 318
Magvar páncélos hajó 323
Tábori telefon 32B
Elszállásolás előtt 330
A 30 1/2-es szállitás közben 331
Halottak napján a Kerepesi-uti temetőben 336
Lóápolás a harctéren 341
Foglyaink és sebesültjeink 344
Pékműhely a katonavonaton 345
A tábori katonakovács 349
Menekülő belgák 353
Német vonatcsapat Antwerpenben 354
Belga menekültek Párisban 355
A belga-hollandi határ 356
Hollandi katonák ápolják a belga csecsemőket 357
Ingyenkenyér Antwerpenben 357
A "szorgalmas Berta" munkája 360
Angol, belga és német harcosok 361
Londoni páncélos autók 363
Német 21 cm-es mozsár 372
Szenegáli lovaskatonák 376
Zeebrügge város romjai 377
Belga páncélos vonat 378
Elesett francia katonák 379
Történelmi emlékek, okiratok, városok, vidékek, allegóriák, térképek stb.
A sebesült katona 45
A Kárpátok távlati képe 46
Az uzsoki szorostól a jablonicai hágóig 73
A csontosi földszoros és a fenyvesvölgyi ut 77
A máramarosi orosz betörés szintere 80
Nagybocskó a Tisza-hiddal 82
A gyertyánligeti vasúti állomás 87
A bocskói szétrombolt pályaudvar 88
Nagybocskói vasútállomás 110
Kettős keresztes ház Szigeten 110
Szerbiai offenzivánk hadszintere 113
Gyukits szerb alezredes kiáltványa 119
A trónörököspár gyászmenete 148
Utcai rombolás Szarajevóban 149
A Macsva térképe 151
A szerb-mitrovicai vámpalota 152
Sabác egyik utcája 175
A Kalimegdán megfigyelő tornya 181
Dunaparti részlet Belgrádban 182
Részlet az elfoglalt Sabácból 183
Szerb nyelvü kiáltvány a szerb hadsereghez 215
Magyarul irt szerb levél 216
Belgrád látképe 253
A belgrádi szent-Mihály-út 254
A belgrádi Moszkva-szálló 268
A belgrádi uj konak 269
A belgrádi konak trónterme 271
A belgrádi szkupcsina 272
Utcarészlet a szerb fővárosból 273
A szerb-montenegrói határ távlati képe 309
Ütközet után 338
Gránáttól ért ház Antwerpenben 358
Brügge, belga város 364
A flandriai tengerpart egy részlete 367
A belga francia tengerpart részlete 370
Ypern és környéke 373
A francia-belga harctér 381

III. kötet
Előszó 3
A semleges államok. - Olaszország és Románia 5
A semleges államok. - Európa többi országai 12
Harcok az Yser mentén 17
Az angolok viz alá merítik Flandriát 23
Lövészárok-harcok Flandriában. - Elesik Dixmuiden 27
Makacs küzdelem a tengerpart birtokáért 35
Az álló-harc Flandriában. - Ypern pusztulása 41
Az entente csüggedése 46
A téli hadjárat Flandriában. - Lövészárok-harcok 53
Véres epizódok a flandriai harcokból 63
Az Yser-menti harcok. - A németek térfoglalása 71
A hadviselés eldurvulása. - A dum-dum golyók 81
Vadállati szenvedélyek a harctéren 87
Az entente népjogellenes garázdálkodása 93
Anglia és Oroszország embertelensége 100
Franciaország tragikuma 106
Epizódok a champagnei harcokból 114
A Champagne pusztulása. - Harcok Rheims és Soissons körül 123
Egy haditudósító tréfája. - Esetek a lövészárok-harcból 129
A virágzó Champagne pusztulása 142
Harcok Észak-Franciaországban. - Lille és Vailly ostroma 145
Az angolok riadalma a németek sikerein 152
Sven Hedin a német-francia fronton 157
A lövészárok-harc és Joffre tábornok 163
Hadihelyzet a marnei csata után 169
Harcok az Argonne-okban és Verdun körül 177
A franciák önámitása. - A véres harcok tovább folynak 183
Páris szorongása a háboruban 196
A francia főváros lassan magához tér, - London izgalma 204
A szövetségesek egymás között 211
Féktelen lélekvásárlás mindenfelé 216
A háború humora a nyugati fronton 222
Pontos könyvelés a lövészárokban 231
Epizódok a nyugati fronton 239
Egy német anya levele egy francia anyához 246
Németek, angolok és franciák a fronton 253
Hangverseny ágyútűzben és egyéb esetek 262
A "Kaiser" a fronton és egyéb történetek 269
A bajorok "Liná''-ja és egyéb históriák 277
Az őszi hadjárat Galiciában 283
Sakkjáték a Szan és a Visztula között 289
A vér és vas zivatarában 301
Galiciai offenzivánk megakad 310
A cél : Lemberg fölszabaditása ! 317
Epizódok a galiciai hadjáratból 321
Névtelen hősök, akik némán küzdenek 329
Esetek a galiciai fronton és a front mögött 333
.Alikor az oroszok betörtek 310
Magyar fiuk vitézsége, a mi dicsőségeink 348
Egyesült erővel az oroszok ellen 361
Oroszország védelmi várrendszere 369
Varsó és Ivangorod alatt 375
A sikerült stratégiai visszavonulás 383
Epizódok a fronton és front mögött 388

Képek jegyzéke
Történelmi képek (jelenetek, események stb.)
Szines és fehér angolok szórakozása 5
Gróf Berchtold és San Giuliano tanácskozása 8
Dalolva rohannak halálba a németek 18
Angol katonák holttestei 19
A belga tengerparti harcokból 20
Angol csapatparancsnok földalatti szállása 24
Belga pap a lövészárkoknál 25
Vilmos császár a flandriai harctéren 26
Német tengerészek bevonulása 27
Véres utcai harc St-Eloiban 28
Egy hid Nieuport mellett 30
Német őrség Belgiumban 37
Az angol Vörös-kereszt gyüjtése 38
Német őrszem a vizén 43
A lüttichi győző a harctéren 44
Német katona ruhát mos 45
Német tisztek Ypernben 51
Angol lándzsások 52
Előörsök csatározása Flandriában 54
Útban a lövészárokba 55
Gázbombát vető francia katona 56
Szeretetadományok a német táborban 57
Angol lovastiszt Calais utcáin 67
Angol és hindu katonák étkezése 69
Báró Bissing tábornok a vezérkarával 71
Belga vasúti munkásnők 72
Német iskola Brüsszelben 73
Indiai katonák a nyugati harctéren 74
Német katonák a lövészárokban 79
Német tisztek toló-ajtós lakása 84
Katonatemetés Flandriában 85
Angol betegápolónők munkában 86
Leplezett ágyúállások 88
Francia gyarmatkatona őrjáraton 89
Amerre csata volt 91
Hindu sebesült megérkezése 97
A walesi herceg az angol hadseregben 98
Fölrobbantott vasúti hid 99
Ajándék Vilmos császárnak 100
A gránát pusztitó hatása 101
Francia tüzérség munkában 108
Rommá lőtt templomtorony 109
A francia főhadiszálláson 112
Francia lövészárok 113
Német kenyér a franciáknak 115
Halottrabló franciák fogságban 118
Sebesült angol katona szállitása 119
Ütközet után 122
Francia gyalogosok a Champagneban 123
Német gépfegyverosztag harcban 124
Az örökmécs árnyékában 125
Francia gyermekek és német barátaik 126
Vilmos császár és a trónörökös a nyugati fronton 127
Francia katonák visszavonulása 129
A lövészárok-háboru 131
A német harcos levelet ir 133
Az angol király egyik katonája sirhalmánál 134
Kolbászt főznek a németek 135
Hajóhid Franciaországiban 136
Pihenő a lövészárokban 137
Német katonák rohama 140
Istentisztelet Soissons előtt 144
Német hősök kitüntetése 145
Utcai harc Lilleben 150
Csapatszemle az angol főhadiszálláson 151
Német előőrs egy kápolnában 153
A német trónörökös főhadiszállásán 155
Francia katonák ebédet főznek 159
Részlet Vailly ostromából 161
Ellenséges földön 162
Az entente közös haditanácsa 165
Japán Vörös-keresztes különitmény 166
Menekült franciák hazatérése 167
Joffre fővezér szemlét tart 169
Géppel szivattyúzzák a vizet a lövészárokból 172
Német gránát fölrobbanása 173
Repülőgép megfigyelő-állomás 175
Harc az Argonne-okban 179
Német őrjárat az Argonne-okban 180
A német trónörökös a harctéren 182
Az olasz légió fogságba esése 183
Francia foglyok kihallgatása 185
Német őrjárat előretörése 186
György angol és Albert belga király találkozása 187
Francia katona kézi bombát dob 189
Francia katonák rohama 192
A német katonák barbarizmusa 193
Les' Éparges község bevétele 194
Német pap a harctéren 197
Zuávok egy párisi kávéházban 202
Német repülőgép földeritő uton 204
Francia kormányozható léghajó üldözése 207
A Zeppelin London fölött 209
Német vőlegény bucsuja 214
Francia tüzér kávét darál az ágyuján 217
Mi lett a hóditókból ? 218
Német ulánus francia zászlót zsákmányol 220
Pompás fedezék a nyugati fronton 221
Frigyes Vilmos német trónörökös a fronton 226
Bajor huszárok a lövészárokban 227
Bajorok kézigránát-harca 228
Német katonák szórakozása 230
Versenyfutás a front mögött 231
Zsákfutás a front mögött 232
A bajor király a harctéren 234
Francia hadifoglyok munkája 235
Magyar-osztrák ütegek munkában 236
Automobil-eke Franciaországban 237
Világitó-pisztoly elsütése 230
Német őrszem a lövészárokban 240
Francia tisztek a Champagneban 242
A munka nemesit 243
Német katonák egy francia faluban 245
Francia sebesültek egy német hadikórházban 247
Idegen földön jobban fáj a seb 248
Sebesült-kötözés a harctéren 249
Vilmos császár a harctéren 250
Oszkár porosz herceg a háboruban 252
Sört kapnak a német katonák 254
Sebesült ló megoperálása a harctéren 255
Francia lovasság tömegrohama 258
Gyanús francia a német fronton 260
Kisiklott municiós vonat 262
Német tartalék a fedezékben 264
Francia gyarmati katona bombavetővel 266
Magyar-osztrák tüzérek a francia harctéren 268
Aki mindenütt jelen van 269
Vilmos császár a harctéren 270
A német császár csata után a fronton 272
Német automobil-kápolna a harctéren 273
A katonakenyér 274
Bajor katonabál a fronton 276
Egy francia hadikórházban 279
Lövészárok-épités 280
Az ő vaskeresztje 282
Frigyes főherceg a főhadiszálláson 283
Osztrák népfölkelők Lengyelországban 286
Visszatérő menekülők Jaroslauba 287
Fölrobbantott vasúti hid a Szan-folyón 289
Menekülő orosz lovasság 290
Tiroli vadászok marhát hajtanak 291
Menetelő orosz bakák Galíciában 293
Lengyel légionáriusok tűzvonalban 294
Ahol már nincs harc 295
Vásár Sandomir piacán 296
Hozzák az orosz foglyokat 298
Az elhagyott otthon felé 300
Takaródót fuj a huszár 301
Életre-halálra 303
Ahol oroszok jártak 305
A galiciai népvándorlás 306
A visszahódított Novemiasto utcáján 307
A kivert ellenség helyén 309
Az oroszok utja 311
Osztrák vértesek szétverik az orosz kémeket 312
Vezérkari tisztek megfigyelés közben 315
Meleg tea 316
Győzelmes ütközet után 317
Tiszti lakások a harcvonalban 318
Éjjel a gránátbiztos fedezékben 319
Szövetségeseink Orosz-Lengyelországban 321
Hegyi ütegünk a Kárpátokban 322
Visszavonuló orosz sebesültek 323
Szibériai lövészek fogságban 325
Tábori posta a harctéren 326
Menekülő galiciai paraszt család 328
Előnyomulás a Kárpátok lejtőin 330
Orosz foglyok istentisztelete 331
Galiciában elfogott orosz kém 333
Municiós trénünk Sanokon tul 335
Tábori vonat Galíciában 339
Lengyel légió az északi harctéren 340
Egy nehéz ágyunk a tűzvonalban 341
Ahová a gránát lecsap 343
Magyar csapatok utcai harcban 344
Automobilhenger utjavitásra 346
Síneken járó élelmiszer-trén 347
Két kozákló kinéz az ablakon 348
Budapesti távirdász-csapat Galiciában 349
Tábori mise az északi harctéren 350
A menekülő kozákok nyomában 351
Przemysli repülőgép 354
A mi barátaink : a lengyek 356
Szórakoznak a hősök 357
Gyalogság és huszárság rohama 358
Károly Ferenc József trónörökös egy diszebéden 361
Védekezés az oroszok ellen 363
Az oroszok barbár pusztitásai 364
Német dragonyos orosz foglyokkal 365
A levegő hősei 366
Huszárok fejik a tehenet 367
Harminc és feles mozsár megfigyelő-állomása 368
Magyar honvédek rohama Lysagora ellen 373
Elfogott orosz vezérkari tisztek 374
Menekülők a vasuti állomáson 376
Német nehéz ágyú Varsó előtt 377
Egy 71 éves német önkéntes 378
Scheidemann tábornok csapatainak pánikszerű menekülése Varsó előtt 379
Magyar bakák szuronyharca 380
A magyar-lengyel légió önkéntesei 382
Egy súlyosan megsebesült orosz tábornok fogságba jutása 383
Németek előretörése a havas éjszakában 385
Hidász-katonáink hidat épitenek 386
Német és magyar vezérkari tisztek 387
Temetés az orosz harctéren 388
Tábori mise a harctéren 389
Kis csikó a trénkocsiban 390
Fölharsan a rohamjel éles kürtszava 392
Merre van az orosz üteg 393
Csapataink frontmögötti tartaléka 394
Ellenőrző automobil Galiciában 395
Arcképek
Burns, angol munkásügyi miniszter 6
Lloyd George, angol miniszterelnök 6
Lord Balfour, angol tengerészetügyi miniszter 7
V. György angol király 7
Gróf Berchtold és di San Giuliano márki 8
Giolitti, kiváló olasz politikus 8
Viktor Emánuel, a hitszegő olasz király 9
Helena, olasz királyné 9
Bratianu, román miniszterelnök 10
Carp Péter, román politikus 10
Carol, román király 11
Ferdinánd, bolgár cár 12
Venizelosz, görög miniszterelnök 13
Konstantin, görög király 13
Mehemed gházi, török szultán 14
Vilma hollandi királyné 15
Bernard Shaw, ir származású angol iró 16
Jung vezérőrnagy, Kelel-Flandria kormányzója 41
Sir John French, angol főparancsnok 52
Kluck, német tábornok 111
Rupprecht, bajor trónörökös 191
Joffre, francia fővezér 169
Vilmos császár és a német trónörökös 191
Millerand, francia hadügyminiszter 198
Guesde, francia szocialista miniszter 200
A 76 éves Zeppelin 211
Roques tábornok, a francia aviatika vezetője 211
Vilmos császár a harctéren 270
Joachim herceg, a német császár legifjabb fia 271
Az oroszverő hős: Hindenburg tábornok 284
A cár és Nikolájevics nagyherceg 285
Stöger-Steiner tábornok, később hadügyminiszter 313
Conrad vezérkari főnök és Höfer altábornagy 320
Hőhn vezérőrnagy és kisérete 336
Károly Ferenc József trónörökös 361
Hindenburg és vezérkari főnöke : Ludendorf 370
Katonai és hadfelszerelési képek, foglyok, fegyverek stb.
Angol tábori autó-konyha 22
Angol nehéz ágyu 23
Angol zsenialitás a német drótakadályok ellen 29
Farkasvermek és drótakadályok a flandriai harctéren 32
A kegyetlen ghurkák hadiemléke 33
Sebesült német katona szállitása 35
A lövészárok vizének levezetése 36
Csapj fel öcsém katonának 40
Angol tengerészeti szakreferensek 40
Eke egy angol lövészárok előtt 42
Gépfegyver a lövészárokban
Az automobil a háborúban 48
Angol lőszerkocsik 49
Ypernnél zsákmányolt angol nehéz ágyu 53
Angol-indus katona német fogságban 58
Indiai szines katonák 59
A kafferek, Anglia szövetségesei 60
Hindu és angol zsoldos katonák 61
A németek exotikus foglyai 62
Tipikus indiai katonák 68
Angol páncélautó gépfegyverekkel 75
Egy angol hadihajó ágyujának csöve 76
Armstrong-rendszerü angol ágyu 77
Dum-dum golyók francia gépfegyverekből 80
Angol dum-dum lövedékek 81
Ellenségeink dum-dum lövedékei 82
Algériai és tuniszi arabok 83
Angol repülőgép gyorstüzelő ágyuval 87
Francia 15.5 cm.-es ágyú 90
A periszkóp keresztmetszete 95
A periszkóp, mint messzelátó 95
Belga katonák periszkóppal figyelik az ellenséget 95
Ázsiai maharadzsák exotikus vitézei 96
Szines francia segédcsapatok 102
Francia mozsárágyú 103
Francia fényszóró 106
Afrikai arabok a francia hadseregben 107
Francia foglyok német fogságban 117
Német gépfegyverosztag a nyugati harctéren 128
Francia páncélos repülőgép 138
Fogoly francia százados kihallgatása 141
Őrség a lövészárokban 142
Soissonsnál zsákmányolt francia ágyuk 143
Bombarakások a lillei erődben 149
Telefonfülke egy német páncélvonaton 156
Ágyuval fölszerelt francia repülőgép 157
Magyar-osztrák harminc és feles mozsár 158
Az uj angol hadiérdemjel 163
Tipikus skót foglyok 168
Német testőr-ulánusok tiszti őrjáraton 170
Német lövészárkok Monchy-au-Bois előtt 171
Német mozsárágyuk 177
Földalatti lakások az argonnei erdőkben 184
Bombavetés a levegőből 198
Zeppelin a francia harctéren kémszemlét végez 199
Franciáktól elvett revolverágyu 203
Állig fölfegyverzett angol katonák 210
Néprajzi kiállitás az entente foglyaiból 212
Német menetszázad indulás előtt 223
A lelkes "francia" hadsereg 224
Angol bombák egy repülőgépről 229
Angol ágyuk a berlini Zeughaus udvarán 233
Angol tisztek lakása német fogságban 238
Akna vetésre használt francia hegyiágyu 241
Német lovasvadász előőrsi szolgálatban 251
Gólyalábas francia katonák 257
A németek különféle tipusu foglyai 261
Magyar-osztrák tüzérség a nyugati fronton 268
Angol hadifoglyok Döberitzben 275
Kiosztják a postát a döberitzi fogolytáborban 281
Kaukázusi tisztek 293
Egy ágyunk a tűzvonalban 302
Orosz tüzérség fölvonulósa 312
Elfogott orosz őrjárat 314
A "gulyás-ágyuk" 332
Ukrainai légionista nők 334
Tábori lovas csendőreink 337
Egy vöröskeresztes kutya 345
Tiszti-különitmény ellenőrző uton 395
Történelmi emlékek, okiratok, városok, vidékek, allegoriák, térképek stb.
Ypern és környékének térképe 17
Részlet a bombázott Ypernből 21
Nieuport város : részlet egy szétlőtt hiddal 31
Kitchcner fölhivása az angol nemzethez 39
Arras és Lille városok környéke (térkép) 63
Az északfranciaországi harctér térképe 64
Mecheln belga város 65
Portsmouth, angol hadikikötő 66
A reváns (Allegória) 105
Rommá lőtt erőd az Aisne-völgyében 116
A champagnei csatatér Rheims körül 121
Lille, a német bombák tüzében 147
Részlet a bombázott Liliéből 148
Verdun és a Woevre-sikság térképe 177
Verdun vára az erődgyűrüvel 188
Egy francia hazugság fényképe 197
Paris látképe egy német Zeppelinről 205
London éjjel a Zeppelinek tüzében 209
A Shakespeare-sziklák a doveri tengerparton 215
A Gibraltár-szoros védmüvei 216
Vancy, a levegőből ostromlott francia város 263
Vásár Sandomir piacán 296
A központi hatalmak bajtársi fegyverbarátsága 355
Orosz hadifogságba esett hős katonáink tábori levelezőlapja 359
Ugyanaz: A hátlapja az aláirásokkal 360
Ansbachi bajorok siremléke Orosz-Lengyelországban 371
Varsó: Szűz Mária temploma 372
Varsó: A lengyel "Nemzeti Szinház" 375
Egy 71 éves német önkéntes 378

Zigány Árpád

Zigány Árpád műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Zigány Árpád könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem