A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Magyarosan 1937-1939. január-december

Nyelvművelő folyóirat - 1937. január-december; VI. évfolyam 1-10. szám/1938. január-december; VII. évfolyam 1-10.szám/1939. január-április; VIII. évfolyam 1-4. szám, 3-5. füzet

Szerző

Kiadó: Magyar Tudományos Akadémia
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 864 oldal
Sorozatcím: Magyarosan
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta Sylvester Irodalmi és Nyomdai Intézet Rt., Budapest. 3 teljes évfolyam.

Tartalom

VI. évfolyam

Nagyobb cikkek.
Csűry Bálint: Beteges áramlatok 66
Nagy J. Béla: Az iskola a nyelvművelés szolgálatában 97
Semetkay József: Nyelvművelés a Felvidéken 129
Zolnai Gyula: Idegen szavaink és a nyelvújítás (V-VI.) 1,36
Zs. M.: Esemény nyelvművelő mozgalmunkban 33
Kisebb közlemények.
B.: Formaruha 58
B. D.: Kimustrálni 94
B. G.: Combiné és társai 23
B. G.: A sportnyelv magyartalanságai 114
B. G.: Ornamens, naivus és társai 146
bg.: Wien és társai 58
bg.: Menü 113
Dénes Szilárd: Értsük meg egymást! 55
Dengl János: Rádió Budapest egy és Budapest kettő 143
Eckhardt Sándor: A külföldi helynevek! 92
Ferenczy Géza: Baj van a tőszámnevek és a sorszámnevek körül 14
-f.-y.: A rádió nyelvrontó furcsaságairól 25
G. E.: Tobzódunk az idegen szavakban 29
Giday Endre: Tapper 150
H. S.: Boyer Lucienae sem tud magyarul 116
Juhász Jenő: Jaj, az a felszólító mód! 141
Kaán Károly: Tokiótól Budapestig 85
--: „Katzenjammer" 30
Kefyr: Ocassio, september és társaik 26
K. V.: Műszaki magyartalanságok 116
Loványi Gyula: A „vurstli" 28
Loványi Gyula: Aszfalton termett divatszók 61, 148
--: Magyarosítás a sportnyelvben 29
Meskó Lajos: „Beállítottságék" 147
N. J. B.: „Áramtakarékos" lámpa 150
(ó-s): Egy levél Pestbudáról, 1937. 18
Szabó Dénes: Programm a csütörtöki ügetőversenyekre 73
Szatmári Sándor: Szuggerál és társai 149
Tiszamarti Antal: Tolnai Vilmos Magyarító Szótárának kiegészítése 105, 133
Undi Mária: Magyar szót az idegen mesterszók helyébe! 52
Végh József: Felépítik az elöljáróságot 29
Vöőné Pécs Mária: Tanulmányok, értekezések nyelvéről 49
Vöőné Pécs Mária: Nyári emlékek 115
Winter István: Egy-túltengés és egy-iszony 89
Zolnai Gyula: Németességek úton-útfélen 46
Zolnai Gyula: Szóajánlásokról 79
Zolnai Gyula: Egy méltatlanul kitagadott szóról 111
Zolnai Gyula: Veszedelmek közepette 135
Zsirai Miklós: Halló, Rádió Budapest Egy? 59
Zs. M.: Tavaszi fuvallat 48
Íróink magyar nyelve.
Horváth Barna: Bevezetés a jogtudományba. (Szatmári Sándor) 151
Málnási Ödön: A magyar nemzet őszinte története. (Tiszamarti Antal) 153
Könyvszemle.
Balassa József: A magyar nyelv életrajza. (P. J.) 155
Dengl János: Magyar nyelvhelyesség és magyar stílus. (P. J.) 117
Gábor Géza: Veszélyben a magyar nyelv. (B. L.) 156
Pávó Elemér: Műszaki magyar nyelvünk. (P. I.) 118
Lapszemle.
Erdélyi Múzeum. - Esti Ujság. - Felsőmagyarországi Tanügy. -
Földrajzi Közlemények. - Keleti Újság. - Köztelek. - Levente. - Magyar Iparosnevelés. - Magyar Nyelvőr. - Magyarság. - Nemzeti Sport. - Néptanítók Lapja. - 8 órai Ujság.
- Pesti Hirlap. - Pesti Napló. - Sümeg és Szentgrót. -
- Technika. - Új Idők. - Ügyvédszövetségi Közlöny. 119, 156
Figyelő.
A diákság nyelvőrző munkája 125
A Nyelvművelő Bizottság ülései 122, 162
Az iskolai nyelvtisztító egyesületek figyelmébe! 174
Az Országos Ügyvédszövetség küzdelme a hivatalos nyelv magyarságáért 165
Bácsmegyei Géza: Csevejde a torlaton 170
B. L.: A hivatalos nyelv magyarsága 168
P. I.: Leszámítol, visszleszámítol 169
P. J.: A főiskolák hivatalos nyelve 124
P. J.: A művelt ember írjon magyarul 173
Z. Gy.: Hivatalos fogalmazásmód 123
Üzenetek.
Minden számban 30, 62, 94,126 175

VII. évfolyam
Nagyobb cikkek.
Csepregi Horváth János: Magyar váltót! 148
Dengl János: Baj van a szóösszetétellel 53
Dengl János: Terpeszkedő igék 196
Kazinczy Ferenc: Orthologus és neologus 1
Kozocsa Sándor: A magyar nyelvhelyesség irodalma 57
Madzsar Imre: Cicero a nyelvújításról és nyelvtisztaságról 193
Nemes Zoltán: Nyelvhelyességi hibák az újságokban 49
Pintér Jenő: A magyar ifjúság nyelvvédő pályázata 5
Szarvas Gábor: Neológiai kurjantások 2
Sziklay János: Fordítók szörnyszüleményei 102
Zlinszky Aladár: Műkedvelő. nyelvészkedés 12
Zolnai Gyula: Keresztneveink divatjáról 97, 145
Kisebb közlemények.
Búzás Dezső: Egy-iszony 17
Búzás Dezső: Gyomlálás 112
Csathó Kálmán: A magyar vadásznyelv 199
Fest Aladár: Öreg ruhájából 201
Finkey József: A bányák „kutyá"-ja 158
Jacobi Lányi Ernő: Egy tanár jegyzetei 156
Janson Vilmos: Egy főszerkesztő levele és nyelvvédelem 209
Juhász Jenő: Szokok 16
Juhász Jenő: Egy -tatik sem használtatik? 63
Juhász Jenő: A -t tárgyrag dicsérete 105
Juhász Jenő: Övéké 160
Juhász Jenő: Hány óra va-an? 203
Keményfy János: Nincs időm - nem érek rá 210
Kendi Finály Gábor: Virtus és társai 110
Lehr Henrik: Tudós urak! Vigyázzunk a "míg"-re ! 15
Loványi Gyula: Az egykezű marha 64
Loványi Gyula: Divatszók 114
Loványi Gyula: Ál-nélkülözők 206
Meskó Lajos: Toldi levele a magyar diákhoz 107
Papp Vilmos: Az ügyvédek nyelve 212
Tiszamarti Antal: Szudétanémet, kárpátorosz 211
Volny József: A „rakotta" védelmében 213
Winter István: Iduőd király, angol király 152
Zolnai Gyula: Különböztessünk! 14
Zolnai Gvula: Nagykanizsa és Budapest 18
Zolnai Gyula: A tagadásnak egy magyartalan kifejezésmódjáról 61
Zolnai Gyula: Három újabb szómagyarításról 154
Zolnai Gyula: Egy kis nyelvösszehasonlítás 205
Zsoldos Benő: Tényálladék 208
Széljegyzetek.
Bakó Elemér: Produkció 117
Bakó Elemér: Germanizmusok 214
Bognár Gyula: Tarsóka 116
Búzás Dezső: Tárol 66
Dengl János: Vezérkancellár 117
Giday Endre: Sexualhygiene 118
Giday Endre: Aktív katolikus orgánum 162
Grőber Aladár: A sízés magyar megfelelője 20
Gröber Aladár: A szókölcsönzök és a mesélők 161
Gyalókay Jenő: Csótáros kalpag 162
Gyalókay Jenő: Villamos magyarság 162
Gyalókay Jenő: Tárgyalást folytatni 163
Gyalókay Jenő: Forgós kócsag 163
Janson Vilmos: Tiszteletadás és helyesírás 214
Juhász Jenő: Engess 19
Juhász Jenő: Egyenlőre 161
Juhász László: Elkülönböztet, eltúloz 66
Kaán Károly: Bádió, grammofon 19
Loványi Gyula: Az egypártrendszer 67
Loványi Gyula: Fotokópia 163
Loványi Gyula: Fog-grafológia 215
Meskó Lajos: A sí magyar megfelelője 66
Pogány Kázmér: Férfinek 214
Sipos Lajos: A nyelvhelyesség az apróhirdetések között 163
Szabó Attila: Fotó és talán: fotól 117
Zolnai Gyula: Akadémián és az Akadémiában 65
Zolnai Gyula: Touring Club olasz és magyar földön 118
Íróink magyar nyelve.
A Fővárosi Könyvtár Évkönyve. VII. kötet. (Tiszamarti A.) 217
A mai magyar város. (Pintér Jenő) 216
Gáspár Pál: Jézus élete. (Pintér Jenő) 72
Halász Gyula: Édes anyanyelvünk. (Keményfy János) 164
Kádár Lajos: Tyukász Péter. (Semetkay József) 67
Kis enciklopédia. (Tiszamarti Antal) 165
Marót Károly: A történetírás értelme és értéke. (Tiszamarti A.) 120
Tabéry Géza: Fekete ablak. (Tiszamarti Antal) 70
Tamási Áron: Ragyog a csillag. (Keményfi János) 119
Tersánszky Jenő: Kakuk Marci kortesúton. (Tiszamarti A.) 22
Veres Péter: Számadás. (Szatmári Sándor) 21
Könyvszemle.
Bíró Izabella és Schlandt Henrik könyve. (Putnoky Imre) 73
Farkass Endre: Szerencs tájegység nyelve. (Tardos Károly)222
Gárdonyi Géza: Magyarul így! (Pintér Jenő) 121
Jánky István: Gondolattól a kifejezésig. (Sipos Lajos) 25
Kodály Zoltán: A magyar kiejtés romlásáról (Tardos Károly) 167
Magyar Nyelvvédő Könyv. (M. J.) 74
Magyar Nyelvvédő Könyv. Második kiadás. (Keményfy János) 220
Nyelvművelő Füzetek. 1-4. szám. (Putnoky Imre) 24
Pálinkás András: A kötő- és hurkolóipar magyarul. (M. J.) 26
Pávó Elemér: Idegen-magyar műszaki szótár. (Putnoky Imre) 169
Vendl Aladár elnöki megnyitója. (Putnoky Imre) 122
Lapszemle.
Akarat. - A székesfőváros Népművelési Bizottságának munkaterve. -
Az Erdélyi Múzeum Egyesület XI. vándorgyűlésének Emlékkönyve. -
Az Est. - Balatoni Kurír. - Budapesti Hírlap. - Budapesti
Női Divat Kalapkészítők Ipartestületének Értesítője. - Budapesti
Polgári Iskola. - Családi Kör. - Csendőrségi Lapok. - Debrecen.
- Debreceni Újság-Hajdúföld. - Erdély. -Erdélyi Múzeum. -Esti Újság. - Festék Újság - Fodrász Újság - Hímzés és Fehérnemű. - Ipartestületek Lapja. - Kerületi Híradó .- Kir.
Közjegyzők Közlönye. - Közgazdasági Közlemények. - Lakatos-mesterek Lapja. - Literatura. - Magyar Drogista - Magyar Iparosnevelés. - Magyar Kárpitos Ipar. - Magyar Közgazdaság. - Magyar Művelődés. - Magyar Nyelv. - Magyar Nyelvőr. - Magyarország. - Magyar Szárnyaskerék. - Magyar Szemle. - Magyar Tanítóképző. - Mezőtúr és Vidéke. - Nagykovácsy Magazin. - Napkelet.- Nemzeti Sport.- Nemzeti Újság.- Népszava. - Nyugati Őrszem.- Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny.- Pesti Hírlap. - Pesti Napló.- Postás Út.- Rakéta. - Reklámélet. - Sopronvármegye.- Szabolcsi Kereskedő. - Színházi Élet. - Tátra. - Tükör.- Új Magyarság. - Újság. - Veszprémi Hírlap 27,75,124, 170, 223
Figyelő.
A Nemzeti Sport karácsonyi pályázata 236
A Nyelvművelő Bizottság ülései 33, 81., 178, 227
A tankönyvek aranymondásaiból 141
A tanulóifjúság nyelvművelő pályázata 235
B. L.: Az új magyar stílus virágoskertjéből 43, 90, 138, 188
Budapest a magyar nyelv szolgálatában 142
Dengl János: Hozzászólás „egy kis zabhegyezés"-hez 40
Gy. J.: Az új magvar stílus virágoskertjéből 234
Hírek 94, 140, 191, 238
Idézetek 46, 92, 140
Janson Vilmos: A magyar nyelv sorsa a Felvidéken 131
Kálmán Béla: Néhány szó a katonai nyelvről 232
Kendi Finály István: Magyar szó és magyar beszéd 85
Laczó Viktor: Gyomirtás a hivatalos nyelvben 83
Loványi Gyula: Székesfővárosunk polgármesterének figyelmébe! 231
Nagy Sándor: A magyar nyelvvédelem ügye középiskoláinkban 181
Nagy Sándor: Még egy szó a középiskolai nyelvvédelemről 229
Nyelvművelő pályázat a tanulóifjúság számára 94
Pályázat a tanulóifjúság számára 190
Pintér Jenő: Kávésok szakszótára 89
Pongrácz Alajos: Hirdetéseink magyarossága 132
Radó Antal: Az olasz királyi akadémia és a nyelvhelyesség 128
Sipos Lajos: Intézményes nyelvvédelmet ! 137
Tiszamarti Antal: Tollheggyel 35
Tiszamarti Antal: A pesti vadnyelv regénye 87
Zolnai Gyula: A török nyelvművelő mozgalomról 134
Zsoldos Benő: Az amerikai magyarok beszéde 135
Üzenetek.
Minden számban
47, 95, 142, 191, 239

VIII. évfolyam
Nagyobb cikkek.
Dengl János: Előnevek és címek helytelen írása 56
Édes Jenő: Hibák az alárendelt mondatok szerkesztésében 62, 106
Ferenczy Géza: Cseh düh - oláh juh 10
Juhász Jenő: Ágnesnak-e vagy Ágnesnek? 180
Polner Ödön: A politika új szavai 145
Zolnai Gyula: A Nyelvművelő Bizottság célja, eszközei és kilátásai 1, 49, 97
Zolnai Gyula: Magyartalanságok az értelmező használatában 177
Kisebb közlemények.
Bárczi Géza: A rádió csak tanít, de maga nem tanul? 18
Bárczi Géza: Tallózás 121
Búzás Dezső: Guruló anyagok meg egységek 189
Dengl János: A „Rózsák-terei" plébániatemplom 14
Dengl János: Magyar-orosz, magyarorosz 154
Dengl János: Igekötök helytelen használata 188
Ferenczy Géza: Tisztítsuk meg nyelvünket a pucol szótól! 110
Fest Aladár: „Cseh-Szlovákia" 20
Fest Aladár: Színiévad - „staggione" 156
Halász Gyula: Magyarkodás 124
Halász Gyula: Ugye? 153
Jacobi Lányi Ernő: Erdélyi emlékek 122
Juhász Jenő: Iskolás szórend 21
Juhász Jenő: Baj van a -ni képzővel! 72
Juhász Jenő: Az a, az névelő szomorú sorsa 123
Kendi Finály István: Idegen szépségek nyelvünkben 24
Loványi Gyula: Nincs időm - nem érek rá 22
Laványi Gyula: Csencsolj, magyar! 76
Loványi Gyula: Új szók a politika szótárának nyelvében 115
Loványi Gyula: Reklamírozni. - Reklámozni 156
Loványi Gyula: Szlovákia, Bohémia, Ruszinszko 186
Loványi Gyula: Hibásan használt „közel'' 191
Mtekó Lajos: Északtenger, délszél és társaik 68
Meskó Lajos: Strand = mart 118
Nemes Zoltán: Fölösleges igekötők az élő beszédben 74
Pap Antal: Zavarok a birtokosjelző körül 190
Pech Zoltán: Utcajelző tábláinkról 119
Polner Ödön: Tót vagy szlovák? 16
Polner Ödön: A „wien"-i döntés 17
Zolnai Gyula: Világhíres 71
Zolnai Gyula: Elmegyünk a Vígbe 113
Zolnai Gyula: Szudétanémet, kárpátorosz 151
Zolnai Gyula: A határozott névelő hibás elhagyásai 185
Zolnai Gyula: Tormay Cecil-utca 192
Széljegyzetek.
Aradi László: A mai színibírálat műnyelve 127
Bárczi Géza: Kárpátorosz 26
Busák Béla: Boldogan 196
Czillinger Loránd: Még egy megjegyzés a rakotta szóhoz 79
Cziráki József: Szakszerűen vállalok 158
Csengery János: Mi van veled? 78
Csengery János: Tűnik 127
Dengl János: Röhej 193
Dengi János: Kívánsághangverseny, kívánsághanglemezek 193
Dengl János: Hosszat 194
Dóka Loránd: A -nak, -nek mellőzése 77
Handlovics Miklós: Kikeresztelkedni, kitérni 126
Jacobi Lányi Ernő: Árja 126
Kaán Károly: Baromfiak. - Selyemtenyésztés 159
Kálmán Béla: Széljegyzetek egy országgyűlési felszólaláshoz 77
Keményfy János: Bevall-megvall 27
Leszkay András: Gyerünk a Vígbe 78
Loványi Gyula: Anglicizmus 26
Loványi Gyula: Ja, jaaa? 78
Loványi Gyula: Félvér 125
Loványi Gyula: öregem 158
Loványi Gyula: Termel, termeszt 194
Májunké József: Átállítás 27
Májunké József: Az igekötők hóbortja 127
Márkus Jenő: Bitter csokoládé 127
Nagy Zoltán: Fok Celsius 27
Pásztor Emil: Autobusz = gyorskocsi 196
Pávó Elemér: Stagione cseretársulat 195
Révai Izidor: Komplexum 157
Szinnyei Ferenc: Azok az ármányos idegen szók! 25
Szinnyei Ferenc: Világhíres 25
Szinnyei Ferenc: Rokkant ülőhely 78
Tiszamarti Antal: Nemzettestvér, nemzettárs, néptárs 26
Tiszamarti Antal: Számára 195
Vaskó Béla: Bristol, Savoy 196
Zsoldos Benő: Inkább 158
Íróink magyar nyelve.
Gartner Pál: Szenvedélyek és kedélybetegségek. (Tiszamarti A.) 29
Gazdasági tanácsadó. (Tiszamarti A.) 128
Kiss Lajos: A szegény ember élete. (Tiszamarti A.) 79
Nagy Magyarország szakácskönyve. (Márkus Jenő) 129
Nyirő József: Kopjafák. (Tiszamarti Antal) 197
Shakespeare: Ahogy tetszik. Ford. Szabó Lőrinc. (Vöőné Pécs Mária) 80
Somerset Maugham: Színház. Ford. Szerb Antal. (Elek Oszkár) 159
Walpole: A Herries család. Ford. Tábori Pál. (Zolnai Gyula) 28
Könyvszemle.
Gyomlay Gyula: A felolvasó- és szavalóművészetről. (Putnoky Imre) 130
Nemes Zoltán: Az élőbeszéd fésülése. (Tardos Károly) 131
Pintér Jenő: Magyar kereskedők nyelvvédő könyve. (Halász László) 31
Pintér Jenő: Magyar iparosok nyelvvédő könyve. L (Márkus Jenő) 31
Pintér Jenő: Magyar iparosok nyelvvédő könyve. Férfiiparágak. (Bence István) 82
Vitéz Sághelyi Lajos: A nyelvművelés tanítása a szfőv. polg. iskolákban.
(Juhász J.) 198
Szabó T. Attila: A nyelvművelés időszerű kérdései. (Loványi Gyula) 160
Zelovich Dezső: Szókincs és idegen szóhasználat a mai szónoki nyelvben.
(Janson Vilmos) 83
Lapszemle.
A Posta. - A Vármegye. - Budapesti Polgári Iskola. - Budapesti
Szemle. - Családi Kör. - Cserkészlányok Lapja. - Debrecen. -
Debreceni Újság-Hajdúföld. - Délmagyarország. - Diák Foto.
- Dunántúli Tanítók Lapja. - Erdélyi Iskola. - Erdélyi Múzeum. - Erdélyi Szemle. - Erdészeti Lapok. - Esti Kurir. -Esti Újság. - Fodrász. - Hétfő Reggel. - Ifjú Polgárok Lapja.
- Katolikus Szemle. - Keleti Újság. - Képes Vasárnap. - Kereskedelmi Szakoktatás. - Kir. Közjegyzők Közlönye. - Komáromi Lapok. - Köztelek. - Magyar Kultúra. - Magyar Lélek. -Magyar Nemzet. - Magyar Nyelv. - Magyar Nyelvőr. - Magyarország. - Magyar Szemle. - Mezőtúr és Vidéke. - Mosonvármegye. - Napkelet. - Nemzeti Figyelő. - Nemzetnevelés. -
Nemzet Szava. - Néptanítók Lapja. - Nimród Vadászújság. -
Női Divat. - Nyugat. - Orvosi Hetilap. - Pedagógiai Szeminárium.
- Pesti Hírlap. - Pesti Napló. - Református Élet. - Sorakozó
- Textil-Ipar. - Turisták Lapja. - Tükör. - Typographia. -
Új Idők. - Új Magyarság. - Újság.- Zalai Közlöny 32, 84,
132, 162,199
Figyelő.
Ágoston Julián: Az iskola a magyar nyelv szeretetéért 205
A Nemzeti Sport pályázatának eredménye 44
A Nyelvművelő Bizottság ülései 37, 89, 139, 165, 202
A tanulóifjúság nyelvvédő pályázata 46
Búzás Dezső: A M. T. I. magyarsága 141
Hírek 47, 95, 142, 206
Kulcsár József: A jogszabályalkotás nyelvének magyarossága 203
Loványi Gyula: Fővárosi intézmények nyelve 90
Nagy Sándor: A magyar nyelvvédelem ügye gimnáziumainkban 166
Östör József: A hivatalok nyelvének megtisztítása 40
Tót vagy szlovák? 93
Üzenetek.
Minden füzetben
47, 96, 143, 176 207
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Magyarosan 1937-1939. január-december Magyarosan 1937-1939. január-december
Állapot:
9.800 Ft
4.900 ,-Ft 50
25 pont kapható
Kosárba