843.871

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar muzsika régi századaiból

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 417 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 19 cm x 12 cm
ISBN: 963-270-491-6
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

Fülszöveg

Zolnay László - akinek nevét elsősorban mint a budai Vár Anjou-kori szoborleleteinek feltárójáét ismerte meg a nagyközönség - a magyar középkori anyagi és szellemi műveltségéről képet adó nagy műve (Kincses Magyarország) után most a középkori magyar zene történetét tárja az olvasó elé. Könyve az első összefoglaló áttekintés a kor zenei műveltségéről, énekkultúrájáról és zenei életéről. Anyaga páratlanul gazdag, előadása színes és eleven. A honfoglalás előtti kortól, a római-pannon időktől a Mohács utáni időszakig tarka menetben vonulnak föl a könyv lapjain az egyházi, udvari, hadi és népi muzsika alkotói, oktatói és tolmácsolói jellegzetes hangszereikkel, kézzel írt kottafüzeteikkel. Találkozunk a hazánkba látogató vagy itt megtelepedett jeles külföldi zenészekkel: német, olasz, burgundiai komponistákkal, zeneművészekkel, hangszerépítőkkel. Könyvek, oklevelek, királyi és egyházi számadások, fizetésjegyzékek, összeírások és személyes emlékezések alapján tájékozódunk a középkor... Tovább

Tartalom

Bevezetés9
Pannóniai hagyaték - magyar hozomány
A legrégebbi hangszer Magyaroszág földjén17
Triton csigakürt a keszthelyi Fenékpusztáról19
Római lantok, fuvolák20
A világ legrégibb orgonája Aquincumban22
Novella Aelia Sabináról23
Nomád örökség - amit a lovas pásztornépek hoztak24
Muzsika Attila udvarában26
A hunok muzsikájáról28
Avar sípok - avar zene29
Pusztai muzsika a mongoloknál30
Istenek csatatere a IX-X. századforduló Magyarországán32
Katonatánc - zsolozsmaszóra (A Sankt Gallen-i kaland)36
Pogány kori csatakiáltásaink40
A huj! huj! hajrá! eredete41
Muszika, monda, legenda42
A csodaszarvas monda zenei vonatkozásai47
Bálványdöntés Esztergomban48
A magyar sámánvallás pusztulása50
Nagyboldogasszony - és az első keresztény kantilénák51
Gellért püspök és a "magyarok szinfóniája"55
A középkori muzsika kezdetei
Helyünk a középkori európai zenetörténetben61
Gótika és többszólamúság65
A gragoriánum - az egyház műzene diadalútja. Az iskolák67
A népvándorlás korának közép-európai muzsikája69
Az írható hang - a hangjegyírás73
Zene és vers76
Egyházi muzsika (Musica sacra)
Egyházzenei oktatásunk kezdetei83
Székesfehérvár87
Káptalanok és káptalani iskolák rendje91
Kántorok96
Szukcentorok feladatai98
Esztergomi éneklőkanonok és szukcentorok105
Az a capella muzsika virágkora111
Egyházi zene és anyanyelv (A paraliturgikus egyházi muzsika)115
A vokális muzsika egyeduralmának időszaka117
Kürtök, harangok, népi énekesek s népi muzsikusok a templomokban117
Iskolai énekkarok - Brassótól Pozsonyig. Rekordálók122
Budai kórusok és tanítók124
Jagelló Zsigmond herceg budai sáfárkönyvének zenei adatai128
Orgonák, orgonaépítők, orgonisták136
A virginál és a clavicord140
Az első orgonák Hunniában141
Buchier mester tudománya143
A "Kassai-kódex" és a római Santa Sabina domonkos kolostor emlékei régi orgonáinkról146
Orgonák a XIV. században148
A magyarországi orgonaépítés és orgonamuzsika virágkora151
Püspöki orgonák163
Budai orgonák elnémulása164
Udvari muzsika (Musica aulica)
A királyi kápolna zene- és énekkara169
A kezdetek170
Klingsor von Ungerlant és a grál-lovagok hunniai lába nyoma174
Az Anjouk világa178
A budai királyi kápolna működése180
A németalföldi-burgundi muzsika Budán és Magyarországon185
Oswald von Wolkenstein189
"Udvarunknak ékessége..."192
A Mátyás kor zenei emlékei. Az 1476. évi királyi menyegő zenei eseményei195
Beatrix és a muzsika200
A késő gótika és a reneszánsz muzsikusai Budán201
A királyi zenekar szervezete202
Diplomáciai kurírhajsza a jó muzsikus után204
Zenész-sorsok a XV. században205
Fejedelmi honoráriumok a gótikában208
A budai kórus dicsérete211
A capella regia sorsa Mátyás halála után212
XVI. századi nagy meseterek Mohács Budáján215
A zenetörténet állócsillagai Magyarországon218
Dii minores - "a kisebb istenek"223
1526: menekülő és megölt muzsikusok225
A magyar udvar világi zenészei228
Hadi muzsika (Musica bellica)
Királyi trombitások és hadizenészek233
Középkori hadizenész családok235
Trombitásaink az uralkodó kíséretében241
Hadizenészeink a harctéren (1456)244
Fények és árnyékok a királyi trombitások életében250
Hadizenészeink emléke II. Ulászló király 1494/95. évi számadásaiban256
Hadizenészeink a budai udvarban255
A trombitások nemesi rendje257
A Marstall zenészei259
Főurak, főpapok hadizenészei263
Trombitások a sereg-vezényletben265
Anyanyelvű népzene (Musica profana)
Népi muzsikusok a középkori falun
Igricek, regösök273
Korai említések276
Falusi népzenészek a XIII. század elején277
A középkori népdal. Népzenei anyanyelvünk Galeottónál284
Igricek emléke helynévi anyagunkban288
Regösök296
Hajdani népzenénk (és zenénk) emlékei hely- és családnevekben298
Középkori városaink zenészei
Toronyzenészek309
A toronyzenész rangja312
Toronyzenészek a templomokban316
Toronyzenészek a mulatságokon320
Toronyzenészek sztrájkja Bártfán323
Középkori városaink zenészei - Városi népzenészek
Vándorzenészek - síposok, hegedűsök, komédiások325
Városi muzsikusaink jogállása327
Városok zenészei331
Mutatványosok, állatidomítók, medvetáncoltatók335
Utcabálok - Bonfininél338
Udvari tánczene és tánc339
Mohács után
Esztergomi közjáték 1594-ben346
Erdély - és muzsikás fejedelmei348
Végvári muzsika a "királyi Magyarországon"353
Jegyzetek361

Zolnay László

Zolnay László műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Zolnay László könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem