A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Az elátkozott Buda/Buda aranykora

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Magvető Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 605 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 17 cm
ISBN: 963-271-583-7
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról

Fülszöveg

"Ötödik évtizede foglalkoztat a történelem. Negyedik évtizede foglalkozom Buda középkori történetével. Még 1949-ben úgy alakult a sorsom, hogy évekig részt vehettem a Buda vári palota régészeti feltárásain. Már akkoriban felmerültek bennem olyan várostörténeti felismerések, hipotézisek, hagyományokban való kételyek, amelyeket utóbb - kényszerű, de hasznos vidéki, egri s esztergomi múzeumi évek után -, 1967-től fogva, immár mint a budai ásatások irányítója realizálhattam, s vehettem újabb vizsgálódások alá. Mivel számomra csak az az ismeret vagy hipotézis valós, amelyet kifejezek, feltevéseimet azonnal megfogalmaztam s publikáltam. Ezek időnként vitát váltottak ki.
E kötetemet budai régészeti kutatásaim összefoglalásának szánom. Munkálkodásom során tán a leglényegesebb eredmények érzem annak a csak az 1970-es években igazolt feltételezésemnek realitását, amely szerint a budai Várhegyen már a szent királyok korától a tatárjárásig állt a vizekkel övezett Pest város jobb parti faluja,... Tovább

Tartalom

Előhang17
Bevezetés19
Munkálkodásaim a budai Vár romjai között21
A városmúlt első századai a régészet fényében21
A budai Vár megújhodása24
Romvárosból metropolis25
Témánk határai időben és térben28
A történeti forrásanyag pusztulása30
Budai szívfájdalmak - külföldön32
A magyar középkorról34
A táj hagyatéka - a magyarok hozománya
Tájunk "rózsaujjú hajnala"39
Milyen volt a budapesti őstáj az ember megjelenésekor?39
A Várhegy őskora41
A pesti part őstörténetéből44
A jégkorszakok állatvilágának emlékei Budapest körül45
Milyen volt - félmillió éve - a "Buda-ipar"?46
Az ember, aki eszik, s akit megesznek47
Kísértetjárás Budán48
Város a föld felett és a föld alatt49
Amikor minden háznak saját kútja volt50
Kútaknák a budai utcák szélén és közepén52
A budai barlangi vizek s a hegy hátán élő emberek53
Könnyűbúvárok kutatómunkája a Vár barlangkútjaiban54
Barlangkutatók a Bécsi kapu tér alatt55
Geológusok, paleozológusok legújabb vári eredményei56
"Nagy-Budapest" első magyarjai59
A honfoglalás korának régészeti leletei59
Magyarok és testvéri népeik - hospesek és indigénák65
A magyarok szállásai66
Vélekedések a magyarokról69
Ab ungarorum nos defendas jaculis70
Az ellenség körül-"rajongása"71
Lovasművészetünk 72
Rémhírek a régi magyarokról74
A régi magyarok magatartásának ikonográfiája75
Az "íjat feszítő" magyarok fegyverei76
Az egykorú forrásokról78
A magyar nyelv társtalansága79
A magyar honfoglalók - mai francia tükörben80
A délszlávok megtérítői és a pogány magyarok80
Egyéb vélelmek81
Anonymus elbeszélései83
Attila városa, Krimhilda fürdője Óbudán84
A Nibelung-ének költője Óbudáról 85
Óbudai legendák és valóság86
Korszán és Korszán vára87
Anonymus Pestje (Maior Pest)94
A rómaiak hagyatéka Anonymus korában95
Nemzetiségek, nyelvek az Ister partján97
Rabszolgaság és többnejűség a XII. század muzulmánjainál98
Új nyelvek, új nemzetiségek a XIII-XIV. század Budáján101
Németek és magyarok budai villongásai101
Olaszok, franciák és más "latinusok"103
A magyar trónus és a firenzei bankárok104
A későbbi budai olaszok, franciák106
Lengyelek, csehek107
Kisebb néptöredékek108
Buda zsidósága109
Cigányok110
Móres és virtus: a régi magyarok szokatlan szokásai113
Eskü és esküvő113
Építési áldozatok emlékei114
Temetési szokások115
A magyar király tekintélye117
Le a süveggel a király előtt!119
A középkor kódjai - a jelek nyelve120
Zászlók, csatakiáltások120
"Előre!" - vagy: "Utánam!"?121
Akik trónörököst meg fejedelmet fogtak122
Régi címerek beszéde125
Heraldikai emlékek Budán125
Buda és Pest címere - Királycímerek126
Egy Buda vári törzó és Zsigmond király címere127
A Vénusz és csillaga127
Mátyás hollója, a Jagellók sasmadara128
Ahol földrajzzá vált a történelem
"Nagy-Budapest" tája131
A Duna hét áldása131
A Duna átkai133
Mezőgazdasági emlékek134
A Gellérthegy136
A Gellérthegy és a boszorkányok137
A magyarok téli és nyári szállása141
Helyneveink árulkodása142
A honfoglalás korának mai irodalmáról144
Pest-Buda természeti kincsei a föld hátán és a föld alatt145
1255: a budai vásár árui és vámjai150
A budai borok, szőlők152
Muzsikáló helynevek155
Határjárás Pest-Budán - hat-hétszáz évvel ezelőtt155
Pest, Óbuda, Buda156
Hajók, hajósok, révészek, révek159
Harc a Dunáért162
Malompatakok162
Fürdők és ispotályok164
"Az Ország Köldöke"165
Székesfehérvár és Esztergom166
Esztergom árumegállító joga168
"Nagy-Budapest" határai a középkorban169
Buda és Pest gazdasági határa, piackörzete169
Piackörzet és lóváltóhelyek170
Királyi szolgálónépek "Nagy-Budapest" térségében171
Csepel ispánsága174
A "Budai Vártartomány"176
E terület Budavár megalapítása előtt177
Pest korai nemzetiségei178
A XIII. századi új főváros: Buda180
Buda királyi székhely180
Korai királyi kúriák Budán és Pesten180
Anyaegyházak és filiák182
Pest egyháza és a jobb parti filiák182
Pest első temploma182
Pest faluja - Budán184
Régészeti emlékek és hiányuk190
Budavár régebbi egyházai192
Fehéregyháza és filiái192
Kié a föld? Kié a juss? Kié a pénz?
Birtoklástörténet, helyrajz197
Királyi magánuradalmak, várispáni, várjobbágyi földek197
Egyházi javak és jussok - a városélet kibontakozása206
"Boldogasszony budai rózsáskertje" - s a rózsák tövisei208
Egyházi birtokok és jogok210
Szerzetesrendi birtokok211
Benedek-rend211
Görög alapítású monostorok birtokai215
Ciszterciek215
Premontreiek218
A keresztes lovagrendek219
Kolduló rendek220
Pálos rend222
Világi egyházak birtokai223
Nemzetségek birtokmaradványai224
A pénzgazdálkodás kezdetei229
A pénz, a tőke és a kamat232
Itáliai hitelek234
Az események forgatókönyve
A kunok betelepedése - Kötöny meggyilkolása239
Rogerius mester Siralmas éneke240
"Opus castri Budensis" - A budai Vár megépítése243
A budai városalapító alapkérdései243
A korai rezidencia és a budai várostörténet245
A vár telepítése az okleveles emlékek tükrében245
Mikor kezdik meg Új-Buda építését?245
Építkezések Budán és a Nyulak szigetén248
Vár vagy város249
A budai várépítés célja250
Buda kiváltságai250
IV. Béla városépítési kampánya253
Pest lakóinak áttelepítése Budára255
Az áttelepítés időrendje255
Rémhírek az újabb tatárjárásról257
Kik voltak Új-Buda első honfoglalói? 259
Magyarok és németek negyede a Várban263
Bírák és rektorok a város élén264
Preuszel Henrik, Budavár első kapitánya264
IV. Béla sírverse267
Pénzverés Budán267
Buda és a pénzverő kamara269
Az esztergomi érsekek budai rezidenciái270
Pest mint buda szuburbiuma271
Két nyelv, két plébánia271
Áttekintés275
A XIII-XIV. századi királyi rezidencia helyrajza és építéstörténete276
Buda és Óbuda276
A királyi házikápolnák278
A várostörténet közjátékai282
A második tatárjárás284
Ludomér érsek és Kun László dialógusai285
Margitszigeti szomorújátékok287
Szigeti kantilénák288
Az Árpád-ház kihalta után289
"Budai Erzsébet"" szomorú élete292
A Kammerhof budán294
Királyi nagy kúria a mai Táncsics mihály utcában295
A királyi nagy kúria és a Kammerhof azonossága296
Hol állt a régi királyi nagy kúria?298
A Kammerhof archeológiája300
Visszapillantás az ún. "budai vitára"303
Régészeti negatívumok a budai királyi palota területén304
A vita kibontakozása306
Egy vita záróakkordjai310
Buda harca a főváros rangjáért319
Polgárság és az egyházi javak319
Oklevél-hamisítások320
Hamispénz-verők és pecséthamisítók321
Az átkos emlékezetű János diák322
Az oklevél-hamisítás koronázatlan királya322
Egyházi intézmények csetepatéja323
Gazdasági harc egyházi fegyverekkel324
Buda bilincsei325
Amikor Buda polgárai kiátkozták a pápát327
Szabadságharc négy arcvonalon327
Buda második ostroma328
Máglyák budán329
A Mátyás-templom: a királyok bemutatásának színhelye330
A "budaiak szabadsága"331
Leletek és emberek
Az építészet alkotásai - Buda dícsérete325
Gótikus városesztétika336
A budai városépítés periódusai336
A kezdetek337
Buda regia - Buda imperialis340
A városépítés anatómiája341
Az Anjouk építészeti hagyatéka342
Zsigmond építkezései. A palota fénykora344
Mátyás király mesterei348
Az óbudai királynéi kastély349
A pusztulás350
Feltárás és rekonstrukció352
A gótikus városkép354
A középkori városkép és a mai354
Gótikus és barokk beépítés358
A casa forte-rendszer360
Városszépítés Budán364
Budai épületek múltjából370
Az István-torony370
Amit az István-torony falai láttak371
Ki volt Haragos István?371
A Csonkatorony és a huszita foglyok373
A Friss-palota és a csordapásztorok373
A Városkút és a budai régi vízművek376
A régi nyugati városfal376
Az "öreg fal" iránya378
A nyugati felső várfal kora379
Az "öreg fal" régészeti mondanivalója382
Korábbi település az "öreg fal" alatt383
Egy perdöntő pince384
A Szárazárok385
Az Arányi-kapu a Csikós-udvaron 388
Királyok vadaskertje: Budanyék390
A vadászkastély helye391
Az első vadászatok puskával392
Kísérlet egy vadásztörvény megalkotására392
Budanyéki kisdolgok, nagydolgok394
"Egyszer volt Budán kutyavásár!"394
Kutyabajok Zsigmond udvarában394
Egy hősi vizsla koponyája395
Ebeink őstörténetéből396
Ebeink művészettörténeti emlékei397
Budaszentlőrinc, a "Magyar Eskuriál"399
A legnagyobb magyar kolostor400
Kézműves barátok400
Báthori László, a könyvíró402
A romok403
A Szent Pál-sír emlékezete404
Huza és vona Szent Pál ereklyéje körül405
Kolostori csendéletek406
"Fúró István" kukucskálói406
A kis Gál meg a nagy Gál408
Mátyás barátja, Gergely prior408
Mátyás-anekdoták410
"Az tsiklandós testnek veszélyre vezető útja"411
Oktatás és oktatási tilalom budaszentlőrincen412
A Szentendrei-sziget múltjából413
Eltűnt faluk - a budai udvar testőrzőinek faluja413
Demeter ispán emlékezete414
Beszélő helynevek415
Egy lyukas kő meséje415
A várpalotai leletek kora417
Kik voltak "Nagy-budapest" első földművesei?417
Falvak Pest és Buda peremén418
Parasztfalu, pinceszer a palota helyén419
Minor Pest420
Pest-Buda parasztsága a későbbi századokban422
Amíg összeástunk egy múzeumravalót423
Budai borok hírmondói424
A világítás, fűtés eszközei426
Padlófűtés a budai várpalotában427
Egy Medúza-fejes kődugó430
Kályhák, kandallók431
Csontfaragók remekei431
Szerszámok, fegyverek432
Ötvösök434
Talizmánok, "jó kövek"435
Játék, vigalom436
XIV. századi sakklovas a budai Várból438
Az öltözködés és a divat ásatag emlékei441
Iparosok és iparok. Munkák és remekmunkák442
Arany és vas442
Az ősmúlt emlékei442
Rézkor, bronzkor Pest-Buda táján442
A vas forradalma443
Magyar fémmunkák444
Vasművesség Pest-Buda környékén445
Középkori vasbánya Budán447
Kovácsok, lakatosok művei448
Budai fegyverkészítők449
Pénzverők Budán451
Budai téglavetők hagyatéka452
Patics, mészkő, márga452
Harc a "vörös kakas" ellen. Az első kéményseprők453
Vízvezető csövek, padlóburkolások453
Faenzai mesterek Mátyás udvarában455
Idomtéglák455
A máz hódító útja456
A pest-budai fazekasság emlékeiből456
A legrégebbi cserépedények Budapest földjén458
Mit ajándékozott emberősünknek a cserép?458
Cherepesek, Fazekgyarthók, Gerencherek, Korsósok459
Mire tanítja a régészt a cserép?460
Épületkeramikusok, díaszkályhások 462
A cserép a régi emberek életében463
Importáruk464
Textilművességünk régi emlékeiből465
Bíborsátrak, szőnyegek - a Bársonyudvar465
A hímzőművészet hagyatéka466
Fonás, szövés, hímzés466
Francia szövőmester Zsigmond udvarában468
A motívumkincs472
A textilművesség útja473
Művészetünk kincseiből474
Budai arcok és alakok476
Gótikus gipszszobortöredék478
Páncélos vitéz töredéke480
Ismeretlen szent alakjának torzója480
Női fejes gyámkő a palota előudvarából482
Háromkirályok ketteje482
Gótikus jux, jocus487
Újabb töredékek Szent Pál tumbájáról487
Dénes mester egyetlen műve489
Főpapi sírkő töredéke490
Zsigmond király és a budai gótikus szobrok490
Nagy Lajos és családja a zárai ezüstkoporsón496
Anjou Hedvig "mesélő ládikája"498
Budán élt régi emberekről502
Gondolkodók és gondolatok, dalok és dalosok502
Francia trubadúr Imre király udvarában504
Nemzeti bűntudat - nemzeti öntudat505
"Angyaloknak nagyságos asszonya"506
Kik voltak Pannónia első színészei?506
Pilisi barátból francia keresztes vezér507
Virtuózus emberek, fenegyerekek, hősök508
Amikor kivégzik a hadifoglyot512
Toldi Miklós fegyverei512
"Egy falut egy lóért! Három falut három fogért!"513
Régi testőrzők híre-hamva514
Boldog Móricz históriája516
Donch mester és Szécsényi Tamás517
Donch és Szécsényi Tamás megtöri Csák Máté uralmát518
Károly király megmentői518
Szécsényi Tamás sorsa520
Szegény Giannino520
Középkori közjáték egy budai tavernában525
Vendetta magyar földön526
Orgyilkos merénylet Budán526
Buda pagana - Buda sacra
Istenek születése, istenek halála531
Hiedelmek és hitek531
Akitől Pannónia a nevét kapta: a nagy Pán532
Istenek csatatere a Duna mellett536
A sámánvallás pusztulása536
Nagyboldogasszony és Szűz Mária536
Nagyboldogasszony-egyházak537
"Budapokla" és a Gellérthegy537
Regősfalu Pest határában539
Istenek csatája a pesti révnél540
Buda sacra - a szentek Budája547
A "magyar szent királyok" himnológiánk emlékeiből547
Szent István az egynyelvű országról547
Regősének Szent István királyról548
Szent Imre herceg - legenda és valóság548
Szent László, Óbuda pártolója550
Szent László halálhelye551
Szent László-kultusz Pest-Budán555
Magyarországi Szent Erzsébet és Óbuda555
A rózsacsoda színhelye: Óbuda556
A sziget szentje: Árpád-házi Margit558
Margit szentté avatási pere560
Az 1276. évi tanúvallomásokból560
Aki olvasni tud, de írni nem562
Szent Margit tunikája563
A budai középkor hit- és tudásvilágából567
A XIII. századi gondolkodás567
Domonkosok, ferencesek568
Az ókori bölcselet hagyatéka569
A szerzetesi filozófia forradalma569
Gondolkodók a máglyán570
Művelődéstörténeti változatok571
Papok siralma572
Jegyzetek575

Zolnay László

Zolnay László műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Zolnay László könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Az elátkozott Buda/Buda aranykora Az elátkozott Buda/Buda aranykora Az elátkozott Buda/Buda aranykora Az elátkozott Buda/Buda aranykora Az elátkozott Buda/Buda aranykora

A borító és a lapélek kissé foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.980 Ft
990 ,-Ft 50
15 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Az elátkozott Buda/Buda aranykora Az elátkozott Buda/Buda aranykora Az elátkozott Buda/Buda aranykora

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
1.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba