A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Esztétikai olvasókönyv

Szöveggyűjtemény

Tartalom

Előszó5
Esztétikatörténet7
Arisztotelész: Poétika9
Leonardo da Vinci: Tudomány és művészet24
Boileau: Ars poetica32
Kilencedik levél37
Diderot:
Paradoxon a színészről39
Értekezés a festőművészetről 43
Kritika Francois Boucher-ről61
Kritika Jean Baptiste Chardin-ről64
Kritika Jean Baptiste Greuze-ről64
A drámai költészetről65
A szerzőkről és kritikusokról70
Rameau unokaöccse78
Lessing:
Laokoón82
Hamburgi dramaturgia99
Schiller: Levelek az ember esztétikai neveléséről123
Goethe:
Egyszerű természetutánzás, modor, stílus143
Bevezetés a Propyläen folyóirathoz146
Diderot tanulmánya a festészetről147
Természet és művészet147
Hegel: Bevezetés az esztétikába149
Belinszkij: A nemzeti irodalom általános eszméje178
Csernisevszkij: A művészet esztétikai viszonya a valósághoz185
Benedetto Croce: Intuíció és kifejezés195
Wilhelm Worringer: Absztrakció és beleérzés197
Heinrich Strobel: A modern művészet egysége203
F. T. Marinetti: A futurizmus kiáltványa209
A futurizmus első politikai kiáltványa213
Arnold Schönberg: A szöveghez való viszony214
I. Sztravinszkij: A modernista zeneesztétika kérdéséhez219
Zenei poétika221
Piet Mondrian: (Részletek írásaiból)227
Gauillaume Apollinaire: (Részletek írásaiból)225
Henri Matisse: (Részletek írásaiból)227
Vaszilij Kandinszkij: (Részletek írásaiból)228
André Breton: (Részlet első szürrealista manifesztumából)230
André Mathieu: (Részletek írásaiból)232
Jackson Pollock: (Nyilatkozata)237
E. Krenek: Az ötlet hanyatlása238
A marxista esztétika kérdései247
Marx - Engels:
Alap és felépítmény. Az anyagi élet termelési módja határozza meg a társadalmi, politikai és szellemi életfolyamatot249
Az emberek maguk csinálják a történelmüket250
A felépítmény és az alap kölcsönhatásában végső soron a gazdasági szükségszerűség érvényesül253
Az ideológiai folyamat visszahatása a gazdasági folyamatra255
A történelmi materializmus vulgarizálása ellen257
Az anyagi és a művészi termelés fejlődésének egyenlőtlenségéről260
A régi hagyományokat az új fejlődési fok szükségletei szerint módosítják262
A történeti hagyományokról263
A művészi tehetség kifejlődésének feltételei a kapitalizmusban és a kommunizmusban265
M. Harkness "Nagyvárosi leány" című regénye. Az irányregény. Balzac realizmusa. Zola267
Minna Kautsky "Régiek és újak" című regénye. Tipikus jellemek egyénítése. Az irányzatnak a helyzetből és cselekményből kell fakadnia 270
Lassalle "Franz von Sickingen" című drámája... Shakespeare vagy Schiller271
Politikai személyek és események reális ábrázolása283
Német szocializmus versben és prózában284
Lenin:
A párt szervezete és a pártos irodalom303
Lev Tolsztoj mint az orosz forradalom tükre309
L. N. Tolsztoj314
L. N. Tolsztoj és a mai munkásmozgalom319
Tolsztoj és a proletárharc322
A nagyoroszok nemzeti büszkeségéről323
A proletárkultúráról327
Az ifjúsági szövetségek feladatai329
Clara Zetkin: Visszaemlékezések Leninre348
A felszabadulás utáni magyar irodalom néhány kérdéséről354
Aradi Nóra: Művészi absztrahálás és absztrakt művészet387
Balázs Béla:
Vizuális kultúra401
A látható ember407
Dési Huber István: A képzőművészet és a társadalom változásai414
Ernst Fischer:
Téma, tartalom jelentés422
A valóság problémája a modern művészetben426
Forgács László: Gorkij vagy Kafka?445
Makszim Gorkij: A szocialista realizmusról473
József Attila: Irodalom és szocializmus482
Köpeczi Béla: Az egzisztencializmusról és irodalmi hatásáról509
Lukács György:
A művészi forma objektivitása533
Tolsztoj és a realizmus fejlődése550
Franz Mehring: A naturalizmus és a modern munkásmozgalom559
Todor Pavlov: Az esztétika néhány módszertani kérdése566
G. V. Plehanov: Levelek cím nélkül606
Révai József: Ady szimbolizmusa612
Az avantgardizmus József Attila költészetében620
David Alfaro Siqueiros: (Részletek művészeti írásaiból)626
Szigeti József:
A szocialista realizmus elméletéhez631
Az értelmes életről s a művészet értelméről634
Művészi alkotás és pártosság Lukács György esztétikájában643
B. Szucskov: Realitás és regény662
George Thomson: Beszéd és varázslat670
Ujfalussy József: A valóság zenei képe693
V. V. Vanszlov: A szép problémája718
Zoltai Dénes: A jelenkori zenekultúra Th. Wiesengrund-Adorno esztétikájának tükrében732
Jegyzetek763
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Esztétikai olvasókönyv Esztétikai olvasókönyv Esztétikai olvasókönyv

Könyvtári könyv volt. A borító kissé kopott, foltos. A lapélek foltosak.

Állapot: Közepes
1.230 Ft
980 ,-Ft 20
5 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Esztétikai olvasókönyv Esztétikai olvasókönyv Esztétikai olvasókönyv Esztétikai olvasókönyv Esztétikai olvasókönyv Esztétikai olvasókönyv

A borító sérült, kissé kopott, enyhén foltos. A lapélek és a lapok elszíneződtek. A kötés javított.

Állapot:
1.230 ,-Ft
6 pont kapható
Kosárba