A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Köszöntő Nyíri Tamás 70. születésnapjára

Festschrift für Tamás Nyíri zum 70. Geburtstag

Szerző
,
Kiadó:
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 525 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  Német 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-400-237-4
Megjegyzés: Néhány színes és fekete-fehér fotóval, reprodukcióval. Megjelent 700 számozott példányban. A tartalomban a tanulmányok címei magyarul szerepelnek, de a külföldi szerzők művei csak idegen nyelven olvashatóak.

Előszó

Az emberi időről, az ember időtapasztalatáról már sokan és sokszor gondolkodtak, leírták, megénekelték. Az emberi időtapasztalatnak különleges tulajdonsága a többféle tagozódása. Ott, ahol életünk... Tovább

Tartalom

Az előszó magyar fordítása18
Ancsel Éva: Az éthosz ideje és a szubsztanciális felejtés21
András Imre: Az egyház embere26
Bangó Jenő: Szociális ínség és szociális munka29
Békés Gellért: Isten rabjai. A keresztény ember szabadságáról41
Blanckenstein Miklós: Katolikus bázisközösségi mozgalom52
Boór János: A tapasztalás realisztikus vagy episztemikus posztulátuma-e az indeterminizmus?58
Jean-Yves Calvez: A keresztények, az egyház az 1789-es forradalomból eredő társadalomban64
Csoóri Sándor: Kérő, baráti szavak (vers)73
Dávid Katalin: "Reményük tele volt halhatatlansággal"74
Ferdinand C. M. Driessens: A teremtés, a tudományok és az emberiség jövője76
Endreffy Zoltán: Lehetséges-e keresztény-zsidó párbeszéd?81
Erdő Péter: Diaconia juris (A jog szolgáló szerepe az egyházban)86
Helmut Erharter: Mi lett a kezdetekből? Az állandó diakónusok hozzájárulása az egyház diakóniai küldetéséhez92
Renata M. Erich: "Szabad ezt ennek?" gondolja az ember102
Farkas Beáta: Portrévázlat Goetz Briefsről104
Fehér Márta: A tudomány Janus-arca108
Ferge Gábor: Emendációk Aristotelés elképzeléseinek reinterpretációjához116
Földesi Tamás: Az emberi-állampolgári jogok helye az új értékhierarchiában166
Gianone Egon: A lepecsételt sír... Keresztúti gondolatok169
Norbert Greinacher: Szabadságra vagyunk fölszabadítva. A keresztények jogairól az egyházban173
Győrvári Edith: Visszaemlékezés183
Harsányi András: A technológia korlátozása Természet-nővérünk életképes jövőjéért187
Horváth Árpád: Eszme és valóság. Elmélkedések a szintézisről195
Paul Imhof: A szabadság kérdése. Régészeti gondolkodásformák szempontjai J. G. Fichtenél és G. W. Hegelnél202
Signe Joensuu: A Kymi folyó partján (Három akvarell)213
Kamarás István: A tizenháromezerháromszázhuszonhatodik jelentés214
Ludvig Kaufmann: Chatyni utazás. Kísérlet látva emlékezésre218
Keresztury Dezső: "Légy szent!" A Kármelhegyi Boldogasszonyról nevezett Marcell atya verseiről - életéről225
Kindler József: Néhány megjegyzés a rendszer-orientált módszertanról233
Koch Valéria: De profundis, Metaphysische Frage (versek)237
Korzenszky Richárd: A "bingyi"239
Könczei György: A kereszténység és a rehabilitáció eszméje242
Kardinal Franz König: Levél Bécsből248
Kuslits Kata: Kinyíltak a kapuk252
Hans Küng: A jövenő egyház látomása254
Levendel László: A tavasz virágai264
Johann Baptist Metz: A bibliai egyistenhit és az új mitológiák272
Morel Gyula: Nevelés és szocializáció281
Josef Müller: Ott lenni, ahol igazi élet van. Lelkipásztori-teológiai útjelzések289
Karl Heinz Neufeld: ...reális humanizmusban (1984)296
Karl Heinz Neufeld: Természettudományok és teológia a mai szellemi válságban297
Ocsovai Gábor: A játék és tétje305
Wolfhart Pannenberg: A kereszténység mint ökumentikus vallás309
Adriaan Peperzak: Néhány kérdés a heideggeri létkérdéshez319
Erwin Pougin: Néhány bibliai szabály az etikus vezetéshez328
Karl Rahner: Kétféle jámborság335
Prälat Wilhelm Reitzer: Adalék a Nyíri Tamást (Budapest) köszöntő kötethez340
Rónay László: Szubjektív portré az aranykor igézetében342
Margarete Schmid: Teológia laikusoknak laikusokkal. Tapasztalatjelentés egy "Bécsi kísérletről"345
David Seeber: Hétköznapok spiritualitása - spiritualitás hétköznap. Az egyház laikusokra szabottabb spiritualitásáért357
Marly Soltek: A kereső. (Fettwinkel Szarvasvadászat)368
Walter Suk: A katolikus felnőttképzés európai szövetsége375
Sulyok Elemér: A metanoia bibliai jelentésárnyalatai378
Rita Süssmuth: Mint nő a politikában - Tapasztalatok 1985-1990384
Szántó Tibor: Száz esztendeje született Kner Imre, a huszadik századi magyar könyv mestere390
Szentágothai János: Az idegi organizáció új paradigmája397
Michael Széplábi: Vándorlások és változások. Gondolatok Európáról személyes tapasztalatok tükrében402
Tarjányi Béla: A keresztény vallás születése408
Tarnay Brunó: A katolikus egyház képessége új értékképzet bemutatására415
Tomka Miklós: Matteo Ricci apokrif levele422
Tóth Judit: Találkozásaim Nyíri Tamás professzorral428
Turay Alfréd: Az "ontológiai" istenérv431
Vas István: A Teremtőhöz (vers)440
Vattay Elemér: Fotó Nyíri Tamásról4
Vágvölgyi Éva: Napraforgók, Kék bogáncs (képek)441
Günter Virt: A teremtés létjogáért444
Karl-Heinz Weger: Mi végre vagyunk a világon? Válaszok a katekizmus egy régi kérdésére453
Josef Weismayer: Egyház az emberekért. Gondolatkísérlet 1989/90 fordulóján461
Béla Weissmahr: Az abszolút szükségszerű lény léte tagadása lehetetlenségének a retorzív kimutatása466
Philipp Wiesehöfer: Emlélkedés Európáról. Visszagondolás közös örökségünkre471
Augustinus Karl Wucherer-Huldenfeld: Megjegyzések a filozófiai teológia megújulásának a feladatához479
Zeley László: A megértés lehetőségei. Exkluzív interjú Karl Rahner jezsuita filozófussal és Nyíri Tamás professzorral489
Zoltai Dénes: Zene, eszme, reflexió495
Theo Zweerman: Látás lelki szemekkel. Néhány megjegyzés Assisi Szent Ferenc első figyelmeztetéséhez502
Zsolnai László: Világvallások és a gazdasági probléma511
Nyíri Tamás rövid életrajza517
Nyíri Tamás munkáinak bibliográfiája518
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem