802.495

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Irodalomtörténeti Közlemények 1973/1-6.

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata - LXXVII. évfolyam 1-6. szám

Szerző

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 779 oldal
Sorozatcím: Irodalomtörténeti Közlemények
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam.

Tartalom

1. szám
Sőtér István: A költészet forradalmától a forradalom költészetéig3
Fekete Sándor: Heine Petőfiről11
Martinkó András: Petőfi a humor és szatíra közt20
Kiss József: Petőfi verseinek egykorú fordításai34
Vajda András: Petőfi verselésének néhány funkcionális vonása50
Kisebb közlemények
Wacha Imre: Petőfi jelképrendszeréről72
Kira Sahova: Petőfi és Sevcsenkó84
Váradi-Sternberg János. Petőfi és a cári cenzúra93
Kiss József - Irányi István: Petőfi aszódi és selmeci iskolatársának daloskönyve99
Szemle
Pándi Pál: "Kísértetjárás" Magyarországon (Martinkó András)109
Petőfi tüze (Szegedy-Maszák Mihály)113
Martinkó András: Petőfi életútja (Mezei Márta)115
Fekete Sándor: Mezítláb a szentegyházban (Wéber Antal)118
Mezősi Károly: Közelebb Petőfihez (Kulin Ferenc)120
Krónika
Petőfi tudományos-ülésszak az Intézetben (Szegedy-Maszák Mihály)124
Emlékkiállítás a Petőfi Irodalmi Múzeumban (Kovács Magda)126
2-3. szám
Sőtér István köszöntése131
Tarnai Andor: A magyarországi obszervánsok rendi krónikájának szerzői és forrásai135
Klaniczay Tibor: A régi magyarországi írók nemzeti hovatartozása148
Köpeczi Béla: A Rákóczi-hagyomány a XVIII. század közgondolkodásában154
Szauder József: L. A. Muratori két erkölcstani műve a XVIII. századi magyar irodalomban171
Fenyő István: Kölcsey irodalomkritikai gondolkodásának kialakulásához180
Rónay György: Töltényi szonettjei190
Martinkó András: Az ifjú Szalay László a történelem, az irodalom és az életpálya egy fordulópontján195
T. Erdélyi Ilona: Szakál Lajos - a "népköltő"209
Kovács Kálmán: A zsánerkép és a jellemrajz Gyulai szépprózájában218
Nagy Miklós: A "Zord idő"229
Németh G. Béla: A pozitivizmus néhány műfaji és poétikai következménye241
Mezei József: Polgári illúziók és kísérletek257
Gergely Gergely: Vajda János: Sirámok267
Király István: A megkötöttség verse: Ady Endre: Sípja régi babonának277
Varga József: Lengyel Menyhért Ady-látása290
Rába György: Babits fiatalkori versmodelljéről298
Szabolcsi Miklós: "Megfáradt ember"309
Illés László: A "proletár világirodalom" stratégiája316
Tolnai Gábor: "Országomlás"326
Béládi Miklós: Szatírától a népi játékig340
Kenyeres Zoltán: Költészet és avantgarde347
Lukácsy Sándor: Vázlat a Mindenség költőjéről352
4. szám
Szabad György: Madách "politikai hitvallása"357
Mikó Krisztina: "Az értelem keresése"367
Horváth Iván: A versérzék modellezése380
Kisebb közlemények
Veres András: Erdélyi János és Az ember tragédiája398
Szegedy-Maszák Mihály: Létértelmezés és szerkezet Az ember tragédiájában403
Bernáth Attila: Az ember tragédiája koncepciójának néhány kérdéséről408
Szabó József: A Tragédia-fordítás úttörője414
Schéda Mária: A Lantvirágok és a magyar biedermeier költészet417
Ifj. Horánszky Nándor: Adalékok a Madách-síremlék történetéhez423
Adattár
Korzenszky Miklós Richárd: Kassai István 1629-i énekgyűjteménye426
Jankovics József: Bethlen Miklós bécsi leveleiből439
Kókay György: Kazinczy Ferenc ismeretlen tanügyi vonatkozású levelezése444
Scheiber Sándor: Eötvös József levele Lévay Józsefhez454
Szörényi László: Arany János levele Tóth Lőrinchez455
Varsányi Péter: Egy Móricz Zsigmond-levél455
Pergel Ferenc: Az irodalmi ponyva ellen, a Ponyvalektorátus létrehozása 1942-ben456
Szemle
Pándi Pál: Kritikus ponton (B. Mészáros Vilma)463
Kiss Ferenc: Művek közelről (Szuromi Lajos)466
Trócsányi Zsolt: Teleki Mihály (Erdély és a kuruc mozgalom 1690-ig) (Varga Imre)469
Vitályos László - Orosz László: Ady bibliográfia (Péter László)474
Tardy Lajos: Régi magyar követjárások Keleten
Borsos Tamás: Vásárhelytől a Fényes Portáig
Hopp Lajos: A lengyel-magyar hagyományok újjászületése
Mészáros István: Népoktatásunk 1553-1777 között
Eötvös József kiadatlan írásai (1846 május-1848 február)
Babits Mihály: Halálfiai
George Sbarcea: Befejezetlen emlékirat magyar írókról és művészekről
Krammer Jenő: Ödön v. Horváth
Réz Pál: Szomory Dezső alkotásai és vallomásai tükrében
Kocham twój kraj (Boronkai Iván, Kovács Sándor Iván, Balázs Ádám, Kiss Gy. Csaba, Bitskey István, Bényei Miklós, Katona Béla, Varga József, Kajtár Mária, Dévényi Iván, Hopp Lajos)483
5. szám
Varga Imre: A magyar barokk költészet egy változata501
Barta János: A Petőfi-élmény Arany János irodalomszemléletében514
Kis Pintér Imre: Füst Milán: A feleségem története529
Kisebb közlemények
Ritoók Zsigmondné: Egy XVI. századi énekszerzőnkről: Görcsöni Ambrusról546
Tarnóc Márton: A késő reneszánsz retorikus próza történetéből548
Zádor Anna: A művészet helye és szerepe a XVIII-XIX. század fordulóján558
Sárosi Bálint: A verbunkos bölcsőjénél563
Bécsy Tamás: A Csongor és Tünde drámai modellje566
E. Nagy Sándor: A Margit-legenda - Gárdonyi regényforrása575
Losonci Miklós. Arany János Népdalának "forrásai"580
Sütő-Nagy László: Egy Ady-vers keletkezéséhez581
Szabó Zoltán: Malonyai Dezső impresszionizmusa583
Adattár
Lengyel Imre: Bod Péter és a felvilágosodás kapcsolatának kérdéséhez588
Merényi Oszkár: Az ifjabb Weselényi Miklós ismeretlen ifjúkori levelei592
Baumgartan Sándor: Széchenyi István levele Mészáros Lázárhoz594
Beke Albert: Gyulai Pál öregkori kiadatlan levelei595
Nagy Dezső: Két levél Móricz Zsigmond "Forró mezők" című regényéről610
Szemle
Fekete Sándor: Petőfi romantikájának forrásai (Barta János)613
Nagy Miklós: Kemény Zsigmond (Kovács Kálmán)617
Jókai Mór összes művei (Elbeszélések I.) (Fenyő István)623
Lakatos Éva: Magyar irodalmi folyóiratok A-C, C-E. (Vargha Kálmán)626
Székesfehérvár évszázadai. 2. Középkor
Balassi Bálint: Összes költemények, Szép magyar komédia
Acta Historiae Litterarum Hungaricarum Tomus X-XI.
Deák Farkas: Fogságom története
Angyal Dávid: Emlékezések
Dénes Zsófia: Szivárvány
Fodor József: Felkavart világ
Kozocsa Sándor: A francia nyelvű irodalom magyar filológiai repertóriuma 1919-1968 (Kurcz Ágnes, Komlovszki Tibor, Bitskey István, Tamás Anna, Nagy Miklós, Széles Klára, Udvarhelyi András, Korompay János)628
6. szám
Julow Viktor: A barokk Csokonai stílus-szintézisében647
Vajda György Mihály: A neoklasszicizmus és Csokonai658
Szauder József: "Rémítő s viditó kétségek"665
Bíró Ferenc: Pálóczi Horváth Ádám, Csokonai és Newton680
Csetri Lajos: Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez687
Gyenis Vilmos: Néhány későbarokk és rokokó elem alakulása Csokonai költészetében698
Rózsa György: Iconographia Csokonaiana707
Szilágyi Ferenc: Ismeretlen és elfelejtett Csokonai-szövegek és életrajzi vonatkozásaik716
Hopp Lajos: Mányoki Ádám fejedelmi képíró733
Szemle
Varga Rózsa - Patyi Sándor: A népi írók bibliográfiája (Csűrös Miklós)744
Adattár XVII. századi szellemi mozgalmainak történetéhez (V. Windisch Éva)750
Gergely András: Széchenyi eszmerendszerének kialakulása (Szegedy-Maszák Mihály)753
Pór Péter: Konzervatív reformtörekvések a századforduló irodalmában (Nagy Miklós)759
Zoltai Dénes: Az esztétika rövid története (Veres András)763
Enyedi Sándor: Az erdélyi magyar színjátszás kezdetei
Petőfi koszorúi
Szalai Anna: Koszorúcsata
Vita Zsigmond: Áprily Lajos
Simon Zoltán: Benjámin László
Népi kultúra - népi társadalom
Dobossy László: A közép-európai ember
Bori Imre: Irodalmi hagyományaink (Mályuszné Császár Edit, Makay Gusztáv, Fried István, Kovács Magda, Pomogáts Béla, Földényi László, Péter László, Kiss Gy. Csaba, Németh G. Béla)768
Krónika
Kardos Tibor (1908-1973) (Bán Imre)778
Zimándi P. István (1919-1973) (Németh G. Béla)779
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem