A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Kritika 1983. január-december

Művelődéspolitikai és kritikai lap - XXI. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Tűzött kötés
Oldalszám: 480 oldal
Sorozatcím: Kritika
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 23 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókat tartalmaz. Az évfolyam összesített tartalomjegyzék mellékletével.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

Tartalom

Cikkek, tanulmányok
Agárdi Péter: Művészetkritika és ideológia - Történeti reflexiók egy aktuális vitához10
Ambrus Zoltán Péter: Amatőrök Békésben13
Ancsel Éva: Közakarat, több pénz, több teher2
Az ideológiai tanácskozás után2
Babinszky Pál: Egy tanító közérzetéről8
Bayer József: A pluralizmus mint kényes kérdés I., II.20
Beke József: Irodalmi "Ki mit tud?" - Gondolatok a most érettségizők irodalmi ismereteiről5
dr. Bereczki Elemér: Életmód Békés megyében10
Bíró Endre: Levél a szerkesztőséghez8
Dr. Bölöny József: Könyvkiadásunk a pápaságtörténet tükrében25
Dér Mária: Az állami gondozottak lakáshelyzetéről - Hozzászólás Bognár Szabolcs "Törvényes csövesek" című cikkéhez16
Cseri István: Tanítók egy gazdag faluban9
Csibra István: Marx a kultúráról3
E. Fehér Pál: Amit ismerünk - és amit nem3
E. Fehér Pál: Illyés Gyuláról - post mortem3
E. Fehér Pál: Okulni és nem letagadni - Jegyzetek a Teleki-problémáról - és nem csak arról17
E. F. P.: Marosán26
Erdős Péter: Felszólalás a szennyhullám ügyében16
Fábri Ferenc: Városi demokrácia Budapesten3
Fekete Mihály: Emlékeim Rajk Lászlóról14
Fekete Sándor: A "reálpolitika" illúziója7
Fekete Sándor: Egy vita háttere26
Fekete Sándor: Petőfi világszabadsága11
Fitos Vilmos: Zárszó után - A Szabad Élet Diákmozgalom tevékenysége10
Flamm János: Váci hétvége8
Galsai Pongrác: Mezei Mária halálára2
Garai Gábor: Emlékezem "Aranyhajú szirének énekére" - Száz éve született Juhász Gyula20
Gulyás István: Egyetemisták - Miskolcon (Feljegyzések egy életmódról)22
Győri Judit: Franz Kafka műveinek magyarországi recepciójához27
Halász László: Változatok az unalomról26
Harsányi László: Válasz egy felszólalásra17
Havas Gábor - ifj. Schiffer Pál: A koncepciók születtek egymás után ... I., II.27
Hermann István: Búcsú Mihail Lifsictől (1905-1983)14
Hu Jao-pang: Tartsunk ki az elemzés módszere mellett hágjunk magasabbra (Fordította: Polonyi Péter)17
Stephan Hermlin: Hölderlin 1944-ben (Fordította: Vörös T. Károly)9
Hoffmann Tamás: Rablók vagy szentek...29
Illés Endre: Eretnek vallomás Stendhalról9
József Dénes: Új szállodák a Duna-parton6
József Dénes: Száz éve született Walter Gropius16
Juhász Gyula: Bibó István békeajánlatáról17
Kardos Pál: Egy Babits-monográfia töredékei3
Karikó Sándor: Mi a konformizmus?15
Király István: Közös gondolkodás - közös felelősség - Meditáció egy film ürügyén6
Kiss Lajos: Az egység ellentéte16
Hans Koch: Marx, Engels - az irodalom és a kor harcai (Fordította: Falusi Ágnes)20
Koltai Tamás: Gobbi Hilda születésnapján14
Koltai Tamás: Jobba Gabi (1947-1983)10
Kolai Tamás: Színész-nábobok: Csortos és Somlay12
Kovács Dezső: A szociográfiától az epikáig (Arcképvázlat Tar Sándorról)17
Kozma Tamás: Népstabilizálás és iskolafejlesztés4
Köpeczi Béla: A forradalom értelmezése - Marat ürügyén23
Dr. Köteles Lajos: A Békés megyei könyvkiadásról15
Krupa András: A nemzetiségi lét Békésben11
Lengyel Béla: A szellem erejével7
Levél a visszhangról - Dr. Kis György esperes plébános levele25
Lőkös István: Dudás Kálmán (1912-1983)26
Lukácsy Sándor: Levél a szerkesztőhöz15
Molnár Gál Péter: A Tragédia jogdíjai22
Molnár Gál Péter: Főszerepben Lenin11
Nagy Péter: A huszadik század drámájáról21
Nagy Sz. Péter: A menekülő polgár mítoszai24
Nagy Sz. Péter: Kívül s felül: Nagy Lajos különvéleménye11
Nagy Sz. Péter: Szenkuthy Miklós 75 éves16
Németh G. Béla: Babits, a szabadító6
Néray Katalin: A megkezdett nyilvános beszélgetés folytatása - Vázlat Vilt Tiborról10
Néray Katalin: École de Paris - École de Szentendre - Száz éve született Czóbel Béla20
Niederhauser Emil: A magyarországi nemzetiségekről7
Nyárádi Éva: Magyar műtárgy - áron alul22
Ördögh Szilveszter: Az észre nem vett Szomory - Egy visszhangtalan színházi előadás mementójaként5
Pamlényi Ervin: Vázlat Szekfű Gyuláról - Születésének 100. évfordulóján17
Pándi Pál: Mai felelősség - a holnapért - Hozzászólás az oktatásügyi javaslatokhoz12
Párczer Ferenc: Pofon a művésznek7
Pintér István: Szárszó, 19439
Pogány András: Ki a mecénás? - Változások, aggályok és feladatok a képzőművészeti életben22
P. Szűcs Julianna: Annales Vajda Lajos születésnapjához21
P. Szűcs Julianna: A tó csöndja - Szász éve született Egry József9
Rajk András: Óda - József Attila költeményének keletkezéstörténete27
Ránki György: Búcsú Kadosa Páltól8
Rátz Ferenc: Minőség és tekintély - A pedagógusok megbecsülésének hiányáról3
Rényi Péter: A közös gondolkodástól a közös cselekvésig. Válasz Király Istvánnak "Közös gondolkodás, közös felelőség" című cikkére10
Rózsa Gyula: Szobrászat és nemzettudat Szervátiusz Tibor - jegyzetek24
Sarusi Mihály: Román műhely Gyulán12
Sármány Ilona: Kós Károly, az építő11
Sík Csaba: Egy siker természetrajza8
Sík Csaba: Pofon a művészetnek11
Siklós András: Jászi Oszkár és a soknemzetiségű Magyarország felbomlása15
Sivó Emil: Veszélyben a színházpolitika?4
Száraz György: Benjámin I., II.12
Száraz György: Magyarázó sorok egy forgatókönyvhöz3
Hunok Párizsban - Részlet a forgatókönyvből4
Száraz György: Mindennapi jegyzetek26
Szerdahelyi István: Dokumnetum és fikció18
Szilágyi Ákos: Andrej Voznyeszenszkij 17 Én-jel I., II.24
Sz. I.: Mátrai László (1909-1983)28
Sz. Szabó László: Változó valóság felhőkkel25
Takács Ferenc: William Golding - Nobel-díjas16
Tamás Aladár: Az örök Nagy Lajos9
Tamás István: Palotai Bors (1904-1983)21
Tandori Dezső: Feljegyzések, költészetről - Két költő, három kötet17
Tandori Dezső: Juhász Ferenc Versprózák kötetének újraolvasása18
Tarján Tamás: Egy nevettető halálára (Kazal László 1911-1983)26
Tarján Tamás: Melyik út vezet Rómába? - Bereményi Géza, Nádas Péter és Spiró György drámaköteteiről6
Tarján Tamás: Próba - szerencse? Jegyzetek a nyári színiszezonról12
Jurij Trifonov: A múlt bennünk él (Wintermantel István)18
Varga F. János: Egy magyar citoyen zsákutcája - Csécsi Imre (1893-1961)23
Vági Gábor: Településfejlesztés - vitákkal13
Vígh Károly: A "Bajcsy-Zsilinszky - Tildy kényszerházasság"10
Villányi Jenő: Hozzásólás Karikó Sándor - Mi a konformizmus? című cikkéhez16
Wéber Antal: Irodalom, világirodalom - tegnap és ma18
Zappe László: Újra feltűnt a nagyregény - Jegyzetek Dobai Péter, Esterházy Péter és Spiró György műveihez14
Zolnay László: Fények és árnyak Budavár felett3
Zoltai Dénes: Wagner és Vége-Nincs21
Interjúk, beszélgetések
Tamás István: A dialógus értelme és gyakorlata - Beszélgetés dr. Cserháti József pécsi püspökkel3
Szens Sándor: A múltat ne hagyjuk befejezetletnül tovább élni - Beszélgetés dr. Kis György esperes plébánossal10
Csáki Judit - Kovács Dezső: A pálya elején - Beszélgetés fiatal rendezőkkel4
Csizmadia Ervin: A pol-beat-ről - Beszélgetés Dinnyés Józseffel13
Wagner Tibor: A politizáló tanár - Szerb Antalra emlékezik Révész Ferenc19
Gyárfás Péter: A rock és a neoavantgarde - Beszélgetés Szabolcsi Miklóssal23
Csáki Judit: A vajas kenyér - Beszélgetés Szilágyi Tiborral18
Tóth Pál Péter: Az illegalitástól a legalitásig - Beszélgetés Haraszti Sándorral I., II.22
Bajomi Lázár Endre: Éhező inasévek Párizsban - Egy régi beszélgetés Kelemen Imrével20
Győri László: Siker és Bukás - Interjú Mihály Andrással
Kovács Dezső: Gyula 20 éve - Beszélgetés Sík Ferenccel14
Kerekasztal-beszélgetés a pedagógus képzés helyzetéről4
Liptay Katalin: Lehet-e polihisztor az ember? Portréfilm Nemeskürty Istvánról4
Thorma László: Lukács György és a magyar kultúra - Beszélgetés Tőkei Ferenccel27
Tóth Pál: Megjegyzések a szektásság politikai gyökereiről - Emlékek és kommentárok11
Róbert László: Megszakadt párbeszéd12
Karácsondi Miklós: Mire képes az ember?7
Csáki Judit: Mit gondol a civil televízióról? - Beszélgetés Vitray Tamással8
Szerdahelyi István: Nembeliség és partikularitás - Beszélgetés Zoltai Dénessel18
Gyuris Tamás: Pergőtűzben - Beszélgetés Sára Sándorral7
Szentgyörgyi Rita: Az izgága játékos - Beszélgetés Csehalmi Györggyel11
Szerdahelyi István: Színház Marosvásárhelyen - Beszélgetés Kincses Elemérrel6
Viták
Kocsis Rózsa: Megjegyzések egy cikkhez33
Fenyő István: Válasz Kocsis Rózsának33
Befogadás és esztétika
Poszler György: Don Quijote négy arca - és az ötödik18
Voigt Vilmos: A befogadásesztétika befogadásának esztétikai problémái15
Kéri Elemér: A művészet a meggyőzés művészete is15
Kamarás István: A titkot nem kell félteni14
P. Szűcs Julianna: Polonius - a rossz jellemű befogadó14
Szilágyi Ákos: A műalkotás = szubjektummodell22
Szili József: A recepcióesztétika recepciójáról22
Tallár Ferenc - Mesterházi Miklós: Befogadásesztétika23
Hermann István: A műalkotás "udvara"24
Éles Csaba: A befogadás négy arca - és a minőség19
Bécsy Tamás: Laplace démona az esztétikában20
Bécsy Ágnes: Hogy ne legyen "A többi néma csend"19
Kisbali László: Megértés és értelmezés19
Szerdahelyi István :Széljegyzetek egy vitához19
Két cikk egy filmről
Urbán Mária: Elveszett illúziók32
Szerdahelyi István: A modell igazsága32
Levélváltás
Ádám Sándor: Levél Szabó Magda írónőhöz12
Szabó Magda válasza13
Vita egy röpiratról
Erdő Péter: Felszólalás a szennyhullám ügyében16
Sebők János: Hozzászólás a szennyhullám ügyében17
Erdős Péter: Új időknek új dalaival?18
A szerkesztőség megjegyzései19
Összeállítások
Haynal Kornél: Jean Effel8
Lőrincz Irén: Jaroslav Hasek levelek tükrében24
-s -l: Marx és Engels a magyar szabadságharcról5
K. S. I.: Képes köszöntő Weöres Sándor születésnapjára - 1983. június 22-én lesz 70 éves Weöres Sándor9
Dokumentumok
Vida István: Bajcsy-Zsilinszky Endre és Tildy Zoltán levélváltása 1930 decemberében20
Bibó István hagyatékából
Szilágyi Sándor: Jegyzetek egy dokumentumról14
Bibó István :Békeajánlat15
Juhász Gyula: Bibó István békeajánlatáról17
Lévay Botond: Dokumentumok Juhász Gyula levelesládájából24
Varga F. János: Csécsy Imre: Napló - 1940-1949 (Részletek)13
Egy rádióvita 1947-ből - Tamási Áron: Hullámzó vőlegény38
Sinka Erzsébet: Hazatérés után - Zelk Zoltán írásaiból6
Vezér Erzsébet: Ignotus levelezéséből23
Vezér Erzsébet: Jászi Oszkár levele Juliu Maniunak16
Vezér Erzsébet: Jászi Oszkár levelezéséből - Lesznai Anna levele27
Lózsy János: Jemnitz Sándor naplójából33
"Kafka megszégyenített" - Részlet Peter Weiss Az ellenállás esztétikája című esszéregényéből11
Vörös T. Károly: Lukács György válasza a Nuovi Argumneti körkérdésére23
Magyr és román írók nyilatkozatai - 1936 A váradi hídverés3
Rádics Károly: "Magyarul írtam már néhány novellát..." - Gelléri Andor Endre levelei Móricz Zsigmondnak20
Sziklai László: Trude Richter: Korunk gyűrűparabolája8
Szenes Sándor: Serédi Jusztinián feljgyezései 1944 végén28
Szenes Sándor: Serédi Jusztinián hercegprímás pásztorlevele 1944. június 29-én21
Hajdú Tibor: Szántó Zoltán emlékezéseiből: Forradalomtól - forradalomig2
Hajdú Tibor: Szántó Zoltán jelentése Georgi Dimitrovhoz 1938. február 1-én. A Kommunista Párt és a Márciusi front - Részlet8
Vita normatív kritikusokkal - Vaszilij Suksin cikkeiből6
Voronyezs, 1942-1943. Hej, búra termett idő... Részlet Kónya Lajos háborús naplójából3
Irodalomkritika
Tamás István: Abody Béla: Negyedik negyed31
Tamás István: Abody Béla: Tündöklések, bukások34
Lackó Miklós: Agárdi Péter: Értékrend és kritika35
Sz. K.: A Kritika 15 éve - Repertórium38
Fülöp László: Alföldy Jenő: Élménybeszámoló33
Antal Mariann: Az olvasás anatómiája35
Mesterházi Miklós: Balázs Béla: Napló, 1903-192227
Lugosi Győző: Balázs Dénes: Bozóttaxival Madagaszkáron34
Havas Ervin: Baranyi Ferenc: Hétköznapi istenhozzád34
Gyurácz Ferenc: Bari Károly: A némaság könyve36
Tamás István: Bárány Tamás: Félszárnyú pegazus29
Kardos László: Belia György: Babits Mihály tanulóévei36
Koncz VIrág: Bella István: Emberi délkörön34
Vadász Ferenc: Benke Valéria: Töretlen politika. Beszédek és cikkek 1968-198231
Nagy Kázmér: Beszélgetések Magyarországról, szocializmusról - Aczél György válaszol Francis Cohen kérdéseire28
-zappe-: Bokor Levente: Befejezhetetlen mondat38
Illés László: Csoóri Sándor: Elmaradt lázálom32
Rónay László: Cs. Szabó László: Közel s távol37
Rónay László: Csukás István: Mintha átvágnánk Tahitin34
S. L.: Debreczeni Árpád: Hindi nyelvkönyv magyaroknak38
Zappe László: Déry Tibor: A napok hordaléka29
M. Gy.: Erdős László: A boszorkány fia38
-más: Évkönyv az 1981-1982. színáhzi évadra38
Balogh Ernő: Fasírt, avagy viták a "fiatal irodalomról"36
Erős Ferenc: Ferenczi Sándor: Lelki problémák a pszicholanalízis tükrében32
Pálmai Kálmán: Fodor András: Kőnyomat29
Pusztay János: Földisten leánynézőben31
Halász Lajos: Gasparovich László: Végeken34
Molnár Gál Péter: Gobbi Hilda: Közben...25
Halász Előd: Goethe: Antik és modern32
Lenkel Júlia: Grendel Lajos: Éleslövészet - [Nem(zetiségi) antiregény]31
Angyalosi Gergely: Grendel Lajos: Galeri32
T. L.: Gyáni Gábor: Család, háztartás és házi cselédség38
Havas Ervin: Györe Imre: Egy arc valahol, valahonnan36
Kovács Dezső: Hajnóczy Péter művei29
Szerdahelyi István: Hegyi Béla: Hitek, választások29
Thoma László: Hermann István: Ideológia és kultúra a hetvenes években30
Csáki Judit: Hernádi Gyula: Drakula36
Seres József: Héra Zoltán: Ramszeszi balladám28
M. G. P.: Horváth Árpád: Modernség és tradíció32
Sz. I.: Kapitány Ágnes - Kapitány Gábor: Értékrendszereink38
E. F. P.: Kardos László: Harminchárom arc29
Wintermantel István: Karinthy Ferenc: Budapesti ősz30
-i -l: Katkó István: Beszélgetés hajnal felé38
T. L.: Karl Kautsky: Az erfurti program33
Rónay László: Kálnoky László: Az üvegkalap33
Pálmai Kálmán: Keresztury Dezső: Pásztor34
Tamás Anna: Kerényi Ferenc: A régi magyar színpadon (1790-1849)36
Balogh Ernő: Kertész Ákos: Családi ház manzárddal29
Gyertyán Ervin: Két könyv József Attiláról30
Fenyő István: Király István: Intés az őrzőkhöz30
Fodor István: Kiss Károly: Ebek harmincadján38
Szerdahelyi István: Kiss Pintér Imre: A semmi hőse31
Nagy Kázmér: Korom Mihály: Magyarország ideiglenes nemzeti kormánya és a fegyverszünet (1944-1945)33
Fenyő István: Köpeczi Béla: Műveltség és minőség30
Földes Anna: Körmendi János: Levelek az urológiáról36
Sz. M.: Köves Erzsébet: Kelet és Nyugat38
Kerényi Ferenc: Kulin Ferenc: Hódíthatatlan szellem34
Szvánk Gyula: Kun Miklós: Útban az anarchizmus felé37
Garai Gábor: Ladányi Mihály: Gyere vissza28
Fülöp Lázló: Lengyel Balázs: Veresekönyvről verseskönyvre32
Csáki Judit: Lengyel Péter: Rondó28
Szerdahelyi István: Lukács György: Esztétikai írások (1930-1945)26
Éles Csaba: Lukács György levelezése (1902-1917)31
Csirba István: Rosa Luxemburg: Marxizmus, szocialimus, demokrácia30
Balázs György: Mátrai László: Műhelyeim története31
Szűcs Katalin: Méliusz József: Város a ködben32
Szávai János: Mihályi Gábor: A életkudarcok írója31
T. I.: MIOK - Évkönyv38
Pásztor Bertalan: Mohás Livia: Zuhog, zuhog a hó35
Szűcs Katalin: Molnár Géza: Arcok fényben és eltűnőben32
Monostori Imre: Nagy Gáspár: Földi pörök32
Martin József: Nagy Kázmér: Változó Anglia35
Bécsy Ágnes: Orbán Ottó: Helyzetünk az óceánon33
Csizmadia Ervin: Ördögh Szilveszter: Változatok megváltásra34
Szilágyi Péter: Poszler György: A regény válaszútjai33
Nagy Kázmér: Puskás Julianna: Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban (1880-1940)25
Kartal Zsuzsa: Rab Zsuzsa: Álombeli lakomák34
Sík Csaba: Rákos Sándor: Társasmonológ27
Fülöp László: Rónay László: Szabálytalan arcképek32
S. L.: V. F. Satalov: Hová lettek a közepesek? 38
Pálmai Kálmán: Sőtér István: Bűnbeesés27
Almási Miklós: Girogio Strehler: Az emberi színházért33
T. L.: Szabó László: Magyar múlt Dél-Amerikában38
Wéber Antal: Szabó Magda: Megmaradt Szobotkának33
Tandori Dezső: Szántó Piroska: Bálám szamara32
Alföldy Jenő: Szécsi Margit: A rózsaszínű dzsip26
Tandori Dezső: Sziklaszálon szép galamb34
Poszler György: Szili József: A művészi tükrözés szekrezete31
M. G. P.: Színjátszó személyek38
Wéber Antal: Szobotka Tibor: A vetőkártya főhadnagya28
Szűcs Katalin: Tabák András: Átmeneti emberek29
Monostori Imre: Takács Imre: Forduló csillagképek29
G. Zs.. Tamás Menyhért: Holtág38
Berkes Erzsébet: Tandori Dezső: A feltételes megálló33
-d. á.- Tanulmányok a Magyarországi Református Egyház 1867 és 1978 közötti történetéről38
Csizmadia Ervin: Thiery Árpád: Freytágék33
Szoboszlai Margit: Michel Tournier: A rémkirály36
S. L.: Történelmi tudat - Történelmi szemlélet38
Rónay László: Tüskés Tibor két könyvéről32
Rónay László: Tűz Tamás: Leheletnyi öröklét34
Nagy Kázmér: Varga János: Helyét kereső Magyarország30
Fenyő István: Varga József: Ady és műve35
Rónay László: Vargha Kálmán: Berda József31
Vadász Ferenc: Vas Zoltán: Akkori önmagunkról. Önéletírás II.28
Tamás István: Válogatás Paul Claudel műveiből37
Csáki Judit: Vámos Miklós: Zenga zének36
Kovács Dezső: Veress Miklós: Vakügetés35
Berkes Erzsébet: Ver(s)ziók33
Taxner-Tóth Ernő: Virág Benedek: Magyar századok29
Mezei Márta: Weöres Sándor: Három veréb hat szemmel33
G. Zs.: Zalai Béla: Allgemeine Theorie der Systeme38
Képzőművészet
S. L.: Balla Demeter fotói a Parlamnetben38
Néray Katalin: Fiatal művészek '82 - Jegyzetek a Stúdió kiállítás ürügyén37
B. É.: Fotóművészet 83/238
P. Sz. J.: Helytörténeti kiállítás, Savaria Múzeum38
Pákovtics Miklós: Karátson Gábor: A gyermek Altdorfer30
P. Sz. J.: Opera (in) completa38
Forgács Éva: Passuth Krisztina: Moholy-Nagy László32
P. Sz. J.: Ráday Mihály: Unokáink sem fogják látni38
P. Szűcs Julianna: Román György emlékkiállítás a Műcsarnokban37
Illyés Mária: Stúdió '8329
ró-: Vadász Endre emlékkiállítás38
Színházi kritika
Szűcs Katalin: Csingiz Ajtmatov: Az évszázadnál hosszabb ez a nap31
-más: Ingmar Bergman: Falfestmény38
K. D.: Brecht-Weill: Koldusopera38
Zappe: Tor Age Brngsvaerd: A Hatalmas Színrabló38
Bécsy Tamás: Csehov: A manó34
Bécsy Tamás: Csehov: Sirály34
Bécsy Tamás: Csehovval, ma nekünk...27
Almási Miklós: Csehov: Ványa bácsi35
Almási Miklós: Csehov: Ványa bácsi36
Katona Zsuzsanna: Cseres Tibor: Parázna szobrok35
K. D.: Dumas-Várady: A három testőr34
Koltai Tamás: Eliot-Webber: Macskák38
Molnár Gál Péter: Ellen-Három nővér28
Koltai Tamás: Fejes Endre: Vonó Ignác29
Molnár Gál Péter: Fielding Zalában36
Almási Miklós: Michael Frayn: Ugyanaz hátulról30
Sz. K.: Gorkij: Az öreg34
Schulcz Katalin: Görgey Gábor: Komámasszony, hol a stukker?36
Koltai Tamás: Gyurkovics Tibor: Fészekalja31
Nagy Péter: Háy Gyula: Isten, császár, paraszt35
Bécsy Tamás: Ibsen: Kísértetek30
Zappe László: Illyés Gyula: Tiszták33
Nagy Péter: Ben Jonson: Volpone33
Csáki Judit: Karinthy Ferenc: Ősbemutató32
Almási Miklós: Kassák Lajos: Angyalföld34
Sz. K.: Kempinski: Magányos duett38
Zappe László: Kolozsvári Grandpierre Emil: Párbaj az árnyékkal35
Zappe László: Krleza: Agónia35
-zappe-: Krleza: Glembay-vér38
Zappe László: Krleza: Léda36
-z-: Madách Imre: A civilizátor38
Molnár Gál Péter: Madách Imre: Az ember tragédiája29
Nagy Péter: Madách Imre: Az ember tragédiája29
Koltai Tamás: Maróti Lajos: Hőhullám36
Molnár Gál Péter: Molnár Ferenc: Liliom30
Nagy Péter: Molnár Ferenc: Olympia35
Nagy Péter: Molnár Ferenc: Valaki31
Szűcs Katalin: Musatescu: Titanic keringő31
Tarján Tamás: Harold Pinter: Hazatérés29
K. D.: Polgár András: "Csak egy nap a világ"38
Nagy Péter: Sárospataky István: Szemfényvesztők31
Nagy Péter: Shakespeare: Rómeó és Júlia33
Tarján Tamás: Shakespeare: Szeget szeggel33
Almási Miklós: Shakespeare: Szentivánéji álom29
Koltai Tamás: Schiller: Stuart Mária30
K. T.: Carl Sternheim: A kazetta38
Kovács Dezső: Spiró György: Esti műsor30
K. T.: Strindberg: Julie kisasszony38
Koltai Tamás: Tímár-Darvas-Csukás: Kék öböl36
Tarján Tamás: Boris Vian: Mindenkit megnyúzunk36
Film, zene, TV
Bognár Éva: Adj király, katonát!31
Kovács Dezső: A pártfogolt35
-zöldi-: Az angyalok utolsó földje38
Mátyás Győző: A wilkói kisasszonyok32
-zöldi-: Csinos utca38
Mátyás Győző: Délibábok országa37
Schuth János: Együttélés32
Forgács Iván: Elcserélt szerelem37
-zöldi-: Előhívás38
Zay László: Guernica37
Mátyás Győző: Hatásvadászok37
-zöldi-: Hétpróba38
-zöldi-: Holtpont38
K. D.: Jancsó Budapestje38
Urbán Mária: Könnyű testi sértés32
M. Gy.: Mennyei seregek33
K. D.: Moldován Domokos: A halottlátó38
Mátyás Győző: Ne sápadj!31
-zöldi-: Nemcsak aklitkában38
Urbán Mária: Panelkapcsolat36
-gyertyán-: Portrék korhű keretben38
-zöldi-: Rocknapló38
Urbán Mária: Szegény Dzsoni és Árnika37
Kőháti Zsolt: Szerencsés Dániel35
-zöldi-: Szikra38
Forgács Iván: Vérszerződés36
Mátyás Győző: Viadukt37
Fittler Katalin: Diruta: Il Transilvano37
Fittler Katalin: Együttesek muzsikálnak37
-fittler: Jandó Jenő Liszt-estje a Vigadóban38
K. A.: Két lemez gyerekeknek38
Fittler Katalin: Klasszikus versenyművek - Hungaroton-felvételen37
Fittler Katalin: Kovács Dénes és Rados Ferenc hangversenyei a Vigadóban36
Fittler Katalin: IV. nemzetközi karmesterverseny37
f: Piccini: La pescatrice38
-fittler: Régi zene38
K. A.: Testamentum. Juhász Gyula versei38
Szász Imre: Tv-jegyzet40
Jegyzetek, köszöntők, nekrológok, emlékezések
ABLAK2
FÓKUSZ39
Louis Aragon (1897-1982)40
Béládi Miklós (1928-1983)26
Búcsú Vas Zoltántől15
Elbert János (1932-1983)2
Elhunyt Kovács Kálmán40
Rónay László: Emlékezés Pásztor Bélára6
Sz. I.: Falus Róbert (1925-1983)26
K. D.: Fábián Zoltán (1926-1983)40
Kovács Dezső: Fejes Endre hatvanéves40
Fülöp János (1929-1983)13
Hatvanasok közsöntése40
Helyreigazítás37
Helyreigazítás és megjegyzés40
75 éve született Kis Ferenc40
Két íróra emlékezünk2
Gy. A.: Korniss Dezső hetvenőt éves18
Sz. I.: Kuczka Péter hatvanéves14
M. G. P.: Lázár Mária (1895-1983)2
S: Mód Aladár hetvenöt éves2
Molnár Géza hatvanéves19
Molnár Tibor (1921-1982)2
Nádasy László (1927-1983)40
Oltványi Ambrus (1932-1983)13
K. D.: Ranódy László (1919-1983)40
T. T.: Ráday Imre emlékére (1905-1983)23
s: Rideg Sándorra emlékezünk17
Sas József: Jobb kedvet kívánok!40
K. D.: Sándor Kálmán 80 éve19
Anna Seghers (1900-1983)15
Szalai Sándor halálára (1912-1983)2
L. Z.: Száz éve született Alekszej Tolsztoj5
Szervátiusz Jenő (1903-1983)4
Tények, adatok20
k: Vidor Miklós köszöntése40
Vilt Tibor (1905-1983)15
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem