Több mint 59.000 kötet Vallás témakörben , 20% kedvezménnyel!

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Világosság 1973. január-december

Materialista világnézeti folyóirat - XIV. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 784 oldal
Sorozatcím: Világosság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:
Megjegyzés: Teljes évfolyam. Fekete-fehér illusztrációkkal.

Tartalom

Ádám Péter: Katolikusok Vietnamban313
Ady Endre: Petőfi nem alkuszik (Részlet)28
Ágh Attila: A kezdet problémája a marxi filozófiában I.150
Ágh Attila: A kezdet problémája a marxi filozófiában II.336
Ágh Attila: Az óázsiai termelési mód Mezopotámiában7
Ágh Attila: Válasz Kálmán Endrének1
A jegyzőkönyv (Redl Károly fordítása)519
Allende, Salvador: "Felelősséggel csak a népnek tartozom..." (Simor András fordítása)650
Almási Miklós: Az egyensúly drámája? Giordani Bruno dilemmája a Nemzeti Színházban98
Amis, Kingsley: Új szemléletre van szükség (Hernádi Miklós fordítása)89
Ancsel Éva: A művészet szigorúsága. A művészet etoszának néhány huszadik századi kérdéséről413
Ancsel Éva: Az "okos élet" kritikájához. Polgári racionalitás és személytelenség541
Árkus István: Reformista és lázadó püspökök Latin-Amerikában562
Avar Pál: Az alkoholizmus - betegség52
Avar Pál: Kiteljesedés vagy életpótlék. Az alkoholizmus - szociálpszichiátriai szemmel180
Avar Pál: Quid faciendum? Pszichoterápia az alkoholizmus kezelésében631
Babits Mihály: Ima399
Babits Mihály: Petőfi koszorúi28
Balázs György: Hagyomány és hazafiság449
Beőthy Ottó: A citológia anatómiája. Kiadástörténeti megjegyzések111
Béres Attila: Nézd, hogy szeretlek549
B. Gy.: A magyar könyv ötszáz éve350
Bognár Róbert: A katolikus egyház négy nyugat-európai országban. A Le Monde körképe375
Breuer János: Népzene és modern zene. Adorno és a magyar zene478
Corvalán, Luis: Népi hatalom, kereszténydemokraták, puccsisták652
Czeizel Endre: Gregor Johann Mendel és a modern genetika301
Csalog Zsolt: Etnikum? Faj? Réteg? Adalékok a "cigányság" fogalmához38
Csatai Varga László: Érdemes-e?283
Csatai Varga László: Nofretete panasza365
Csikós Ella: A logika hegeli fogalmáról. A. Sarlemijn Hegel-könyve430
Csokonai Vitéz Mihály: Broughton religiói lexiconára609
Csőregh Éva: A barátság breviáriuma. Arisztotelész Nikhomakoszi ethikájának 8-9. könyve alapján754
Donleavy, J. P.: Színed előtt, Teremtőm (Raáb György fordítása)254
Ecsedy Ildikó: A kínai civilizáció ázsiai talaja
Endrei Walter: Az automata és az automatikus gyár fogalma Marx korában492
Enrigth, D. J.: Vérző utcák (Hernádi Miklós fordítása)89
Erős Ferenc: Az "egyvesszős jelrendszer" paradoxona744
Falus Róbert: Eposz a képernyőn. Az Odüsszeia tv-filmváltozatáról95
Falus Róbert: Az Ilias hőseinek sorsa és tudata694
Farkas János: Andrej Rubljov: Film, ikon, történelem617
Fedoszejev, P. N.: Kultúra és morál: mai polgári ideológiák (Részlet)385
Fehér Márta: A tudományfejlődés kumulativitásának mítoszai469
Fekete Gyula: Népesedés, teherviselés, egyenjogúság243
Fényes Imre: Jegyzetek a fizika előtörténetéhez360
f.gy.: Däniken - a próféta384
f.gy.: "Miért nem segítesz nekem meghalni?"383
Fitzgerald, Edward - lásd Khájjám, Omár
Fleischer Júlia: Max Weber és a racionalitás problémája484
Földes Éva: Az eretnekségek és az anyanyelvi kultúra. Művelődés és közoktatás az antifeudáls vallási mozgalmakban80
Földes László: Tradicionális gazdálkodás. A tulajdonviszonyok vizsgálata720
Frolov, I. T. - Pasztusnij, Sz. A.: A mendelizmus módszertana és a filozófia. (A Czloviek i Swiatopoglad 1972/9. számában megjelent cikk részlete)307
Galántai József: A radikálisok és a nemzeti kérdés. Jászi Oszkár föderációs koncepciói az első világháború alatt23
Gazdasági fejlődés és környezeti ártalmak558
Gergely Jenő: A Papi Tanács. A magyar katolikus alsópapság demokratikus szervezkedése 1918-1919-ben167
Gergely Jenő: Prohászka és a magyar neokatolicizmus685
Görgényi Ferenc: Termelési viszony és politika. Állam, jog, tulajdon a Nyersfogalmazvány-ban8
Guranowski, Jan: A Rerum novarum enciklika nyolcvanadik évfordulóján. VI. Pál pápa Octogesima advenienséről. II.1
Gyárfás Endre: Erőgyűjtő341
Gyárfás Endre: Nyitottál-e már követ429
Hahn István: Az istenek féltékenysége. Egy antik mitikus motívum értelmezéséhez585
Hársing László: Dialektika és logikai formalizmus160
G. Havas Katalin: Adalékok a hegeli logika értékeléséhez155
G. Havas Katalin: A tudat aktivitása. Ismeretelméleti-logikai kategóriák Marx Nyersfogalmazványában425
Heine, Heinrich: Azt álmodtam, hogy én vagyok.. (Fazekas Anna fordítása)647
Hermann István: Fogyasztói társadlom és értékpusztulás206
Hermann István: Széljegyzetek a család és a partikularitás kérdéséhez671
Illyés Gyula: Petőfi Sándor (Részlet)29
Jaroszewszki, T. M.: Az alkotó ember eszméjéről. A személyiség kibontakozásának lehetőségei és a tudományos-technikai forradalom713
Józsa Teréz: Vér a véréből176
Kákosy László: Asztrológia és vallás az ókorban507
Káldi János: Kőrösi Csoma Sándor641
Kálmán Endre: Ágh Attila marxizmustörténeti "ásatásairól"49
Kálmán Mária: Különbéke a semmivel. Szabó Lőrinc világnézeti válságáról90
Kálmán Mária: Az undor ott van a falon. A polgári irodalom devalválódásáról546
Kardos Péter: A romantika és a polgári szerelem kezdetei. Novalis: Heinrich von Ofterdingen463
Kardos Tibor: Janus Pannonius világnézete I.140
Kardos Tibor: Janus Pannonius világnézete II.284
K. E.: A kereszténydemokrácia, a Vatikán és a chilei puccs767
K. E.: Születésszabályozás a mai világban550
Kelemen János: Az ideák jelei. Locke nyelvelmélete736
Kelemen János: A lélek és a nyelv. Descartes: a nyelv-probléma helye a racionalizmus metafizikájában454
Kelemen János: A mítoszképződés mechanizmusa a mindennapi életben214
Kájjám, Omár-Fitzgerald, Edward: Rubáiját (Szabó Lőrinc fordítása)253
K. I.: Két választás. A népi erők győzelme255
Kislégi Nagy Dénes: A moustier-i ember vallása58
Komoróczy Géza: A Biblia és az irodalomtörténet497
Komoróczy Géza: A Biblia és az ókori Kelet. 2. Az ember teremtése a "papi kódex"-ben15
Kónya István: Az "ingyen kegyelem" teológiája. A kálvini predestinációs dogma néhány elméleti vonatkozásáról391
Koroknay Zsuzsa: Hol az igazi zsákutca? Viszontválasz Fekete Gyulának249
Köves Erzsébet: Beauvoir mérlege. Az önéletírás IV. kötete537
Kubinszky Judit: Babona, fajgyűlölet, demagógia. Az antiszemita mozgalom Magyarországon az 1880-as években354
Küng, Hans nyilatkozata704
Küng és a Vatikán "dialógusa"703
Lovas Gyula: A perónizmus és az egyház570
Lovas Gyula: Választás előtt a chilei kereszténydemokrácia120
Lugosfalvi Ervin: Fejlődés vagy "elhízás"? Tudománykritikai reflexiók477
Lukács György: L'art pour l'art és proletárköltészet (Révai Gábor fordítása)751
Lukács József: Vallás és valláskritika777
Lukács Sándor: "Az iskola mindnyájunké". Harcok az egyházi iskolák államosításáért 1945 előtt és után728
Lunacsarszkij, A. V.: Petőfi Sándor (Részlet)29
Mai mítoszok193
Majtényi László: A vallás és a társadalmi haladás kérdéséről577
G. Márkus György: Az eksztázisba fojtott forradalom199
Mátrai László: Moravcsik Gyula175
Mátrai László: Tudományos mítoszok195
Mezei András: Könyörgés22
Mezsirov, Alekszandr: Új otthonok (Ircsik Vilmos fordítása)432
Mohás Lívia: Az apák homályban és háttérben állnak625
Murányi Mihály: Az aszketizmustól a promiszkuitásig. A polgári szexuálmítoszok útvesztői231
Murányi Mihály: Az emberi természet újrafelfedezése?771
Nemes István: A Tékozló fiú és Rembrandt realizmusa298
Neruda, Pablo: Az andesi Kordillerákhoz (Somlyó György fordítása)649
Nezval, Vitézslav: Mottó (Illyés Gyula fordítása)390
Nyíri János Kristóf: A "nyelvi fordulat" értelmezéséhez278
-otli-: Mikor kezdjük gyónni?775
Olti: A Time a Vatikán és Kína viszonyáról569
Pais István: A vallás antropocentrizmusa és finalizmusa705
Pákolitz István: János dilemmája549
Pákolitz István: Szinkópa772
Pálfy József: A francia katolicizmus és a törvényhozási választások187
Palkó Magda: Élni a lehetőségekkel. A családi és társadalmi ünnepek szervezőinek ózdi konferenciájáról64
Papp Gábor: Forradalom-mítoszok az anarchizmusban328
Papp Zsolt: Objektivitás és önreflexió. Kísérlet a társadalomfilozófia megújítására: a korai Horkheimer678
Pardi Anna: Majdnem metafizika318
Pasztusnij, S. A. - lásd Frolov, I. T.
Péreli gabriella: Pogány passio424
Peterdi Pál: Sportmítoszok224
Pirandello, Luigi: A viaszmadonna (Biernaczky Szilárd fordítása)86
Pók Lajos: Az alulnézet filozófiája. Günter Grass Bádogdobjának olvasása közben342
Pók Lajos: Robinson és a zászló. Jegyzetek Kafka novelláiról530
Prévert, Jacques: Szabad laktanya766
Puskás Ildikó: Jézus Indiában?560
Raáb György: A Vatikán "szürke eminenciása"442
Redl Károly: Egy "szabad szellem" önvallomása. Inkvizíciós jegyzőkönyv. Johannes Hartmann begárd kihallgatásáról515
R. Gy.: A pápa és katonái319
Róka Gedeon: A halhatatlan Kopernikusz65
Rudnai Gábor: Atomkori ballada312
H. Sas Judit: A nő szerepe: főszerep. Megjegyzések Földes Anna könyvéről177
Simon Gy. Ferenc: A Paradicsom kapujában. Szabadság-montázs522
Simonyi Imre: Kergetőzés22
Somogyi Zoltán: XX. századi elméletek a misztikáról és a zen buddhizmus
Suki Béla: A pogári individualitás mítoszai272
Suki Béla: A Biblia a mikrofon előtt100
Suki Béla: Inkvizítorok, eretnekek, boszorkányok63
Szabó Lőrinc: Operába indul az autó94
Szász János: A szertartások szerepe az egyén és a társadalom életében. A születéshez, házasságkötéshez és halálesethez kapcsolódó szertartások szociológiai vizsgálata366
Szécsi Margit: Húsvét másnapja238
Szegő Lőrinc: Babonaság és vallás a magyarországi cigányoknál44
Székely Andorné: Vanini. Emlékezés a szabad gondolat egy vértanújára400
Szekfű András: Forró és hűvös eszközeink. A tömegkommunikáció mítoszairól219
Szentmihályi Szabó Péter: Vallanak a Jézus-emberek. Új misztikus mozgalom Amerikában700
Szigethy Gábor: Csokonai Vitéz Mihály halotti versei. "A lélek halhatatlanságáról"610
Szigethy Gábor: Petőfi30
Sziklai László: Az esztétikum őstörténetéhez. Barlangművészet és nemzetségi társadalom71
Sziklai László: Melyik örökségről mondunk le? A realizmus-vita történetéhez601
Szikszai Aladár: Materialista világnézeti folyóirat Ukrajnában773
Szilágyi Vilmos: A szexuálpedagógia időszerű problémái103
Teknős Péter: Az okkultizmus reneszánsza127
Tóth Tamás: Az "új erkölcs" és mítoszai264
Tóth Tamás: Jegyzetek az "intézményi forradalomról"664
Tóth Tamás: Jegyzetek a "pedagógiai alibiről"407
Tőkei Ferenc: Egyén és közösség I.129
Tőkei Ferenc: Egyén és közösség II.239
Tőkei Ferenc: Egyén és közösség III.257
Tőkei Ferenc: Egyén és közösség IV.321
Trencsényi Imre: Apokrif töredék292
Tütő László: Apológia vagy utópia? Comte vallása és a munkásosztály593
Vámos Imre: Állam és egyház Nyugat-Németországban642
Vámos Imre: Allende és a kereszténydemokraták761
Vámos Imre: Zsákutcában a nyugatnémet keresztény pártok436
Varga Vera: Az utolsó mozielőadás638
Varga Vera: Andrej Rubljov. Megjegyzések Andrej Tarkovszkij filmjéről433
Vekerdi László: Benedek István: A tudás útja640
-y-a: Az agrárkultuszok eredet-problémái61
Zen buddhista egypercesek (Fordította Terebess Gábor, illusztrálta Tarnóczy Zoltán)
Zala Tamás: Kórismer: Watergate655
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem