A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Világosság 1977. január-december I-II.

Materialista világnézeti folyóirat - XVIII. évfolyam 1-12. szám

Szerző

Kiadó: Hírlapkiadó Vállalat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 768 oldal
Sorozatcím: Világosság
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 25 cm x 18 cm
ISBN:

Tartalom

Ady Endre: Anatole France vallása698
Ady Endre: Kain megölte Ábelt306
Ady Endre: Magyarok a hajón342
Ady Endre: Májusi zápor után698
Ady Endre: "Sőt éppen ellenkezőleg"765
Ady Endre: Tiltakozni és akarni585
Ágh Attila: Az ideológia időszerűsége101
Ágh Attila: Feuerbach vagy Marx?583
Ágh Attila: Lukács György vitája a II. Internacionálé filozófiájával257
Ágh Attila: Társadalmi formációk és az ember fejlődése I. Az ősi közösségek és az antikvitás343
Ágh Attila: Társadalmi formációk és az ember fejlődése II. Az egyéni munka világa60
A kapitalizmus válsága történelmi perspektívában63
Altrichter Ferenc: Reneszánsz, reformáció, kartéziánizmus I. Adalékok a megismerés szekularizációjának folyamatához493
Altrichter Ferenc: Reneszánsz, reformáció, kartéziánizmus II. Adalékok a megismerés szekularizációjának folyamatához608
Altrichter Ferenc: Reneszánsz, reformáció, kartéziánizmus III. Adalékok a megismerés szekularizációjának folyamatához729
Amerikai elnökök vallása120
Ancsel Éva: Miért szerette József Attilát az Isten?355
Antal Gábor: "Katona Kecskeméten". "Álarc" és látszat egy Fodor József poémában48
Árkus István: A katolikus egyház és a latin-amerikai katonai diktatúrák387
Árkus István: A portugál egyház és az "intézményesített demokrácia. Nézeteltérések a püspöki karban115
Árkus István: Dél-afrikai katolikus püspökök a fajgyűlölő rendszer ellen244
A szekularizáció a polgári társadalomban457
A szent és a profán Biblia. A Világosság új sorozata elé70
V. F. Aszmusz: Az intuíció problémája a filozófiában. Hamann a közvetlen tudásról (Farkas János fordítása)665
A szobrász és a hit. Beszélgetés Giacomo Manzúval656
Avar János: Billy Graham713
Avar János: Jimmy Carter, a baptista252
M. M. Bahtyin: Az író és hőse (Farkas János fordítása)670
H. Balázs Éva: A szabakőművesség a XVIII. században216
Balázs György: Október hatvan éves660
Balázs Sándor: Egy mű vallásbölcseleti háttere. A "Csillag a máglyán" c. drámáról96
Bálint György: Egy halhatatlanság születése (Részlet)16
Balogh Tibor: Játék, szükséglet, tevékenység. Szükségletkielégítés behelyettesítéssel439
Roland Barhtes: Mitológiák (Ádám Péter fordítása)766
Beőthy Ottó: "Ismeri excellenciád Dr. Marxot?"705
Bitskey István: Társadalomszemlélet Pázmány Péter beszédeiben411
Bizám Lenke: Mészáros Vilma159
Blasszauer Béla - Somogyi János: A mai polgári vallásszociológia körképe - Reanings in the Sociology of Religion107
B. O.: Kilencvennégy Engels-cikk a magyar szabadságharcról738
Pierre Bourdieu: A vallási mező kialakulása és struktúrája
Bertolt Brecht: Aurora (Garai Gábor fordítása)
Buda Béla: Az öngyilkosság pszichiátriai vonatkozásai
Egise Cserenc: Nyílként repülök (Tótfalusi István fordítása)
Csizmadia Andor: Az egyházi vagyon köztulajdonba vételének követelése Magyarországon659
Csizmadia Andor: Kétoldalú szerződések. Az állam és az egyházak kapcsolatának jogi rendezése618
Déry Tibor: A kiközösítő (Részlet)664
Erős Ferenc: Történetiség a szociálpszichológiában I. A "társadalmi proféciától" a "társadalmi technológiáig"522
Erős Ferenc: Történetiség a szociálpszichológiában II. A "társadalmi proféciától" a "társadalmi technológiáig"129
Falus Róbert: "A látszat uralkodik az igazságon is" I. Egy görög verssor hátteréről645
Falus Róbert: "A látszat uralkodik az igazságon is" II. Egy görög verssor hátteréről287
Fehéri György: Lukács György értékelése Angliában294
Fodor Ákos: A megmenekülés242
Frank Tibor: Szekularizmus a viktoriánus Angliában582
Fröhlich Ida: Az egyiptomi kivonulás548
Fröhlich Ida: A patriarcha-történetek565
Fröhlich Ida: A zsidó honfoglalás és a bírák kora148
Füst Milán: A nevelésről739
Gaál Gábor: Spinoza176
V. Garadzsa: A mai katolicizmus és a tudomány166
Garai Gábor: Hajnali metszet329
Ifj. Gazda István: Az utópista Bolyai Farkas373
Gecse Gusztáv: Katolicizmus és szocializmus443
Branislaw Geremek: A példabeszéd helye a középkori kultúrában (Ádám Péter fordítása)32
Jan Granowski: A keresztény filozófia és a pozitivista dogmák összeházasítása (Murányi Beatrix fordítása)141
Győri Sándor: Keresztények és mohamedánok a Fülöp-szigeteken274
Hahn István: A mitikus őstörténet183
Hahn István: A mózesi törvények. A törvények isteni eredetének fikciója76
Hahn István: Antik és modern szekularizáció682
Herman István: A művészet szabadságharcáról470
Horváth Zsuzsa: Meteltek mind Szentlélekkel... Az evangéliumi pünkösdi közösség egy gyülekezetéről509
Huszár Tibor: A "homo politicus" önállósulása. Niccolo Machiavelli, a társadalmi cselekvés bölcselője380
Illyés Gyula: Nem menekülhetsz500
Gerhard Jankowski: "Nem sokan vannak, akik hatalmasak, bölcsek vagy előkelők". Gondolatok a páli teológia befogadásáról és hatásáról293
Tadeusz Jaroszewski: Az ember különössége (Székely Andorné fordítása)446
Jóri János: Prológus266
Kákosy László: Egyiptom és az Ószövetség2
Karsai György: Élektra vagy Klytaimnéstra?418
Karsai László: Türelmetlen forradalmárok - türelmes gyilkosok. Jurij Trifonov: Türelmetlenség746
K. E.: A Lefébvre-ügy egy év múltán104
Kelemen János: Az igazság problémája716
Kelemen János: A nemes hölgy és a szolgálóleány - avagy Dante és a filozófia121
Kelemen János: A népszellem és a nyelv géniusza. Herder korai nyelvfilozófiája485
Klaniczay Tibor: Galeotto Marzio és Mátyás32
Kánya István: A kálvinizmus gyakorlata a szocializmusban40
Kormos István: Profán mágia311
Koroknai Zsuzsa: "S hiába: a vakság már nem magyar". Jegyzetek Ady újságcikkeiről692
Kovács András: A protestáns ethosz és a kapitalista szellem. Megyjegyzések Max Weber hipotézisének vitájához479
Lackó Mihály: "Széchenyi felrázta nemzetét" A Hitel és a magyar politika366
Lányi Gusztáv: Mindennapok a Monarchiában. Tarr László: A délibábok országa315
A. A. Leontye: A nyelv mint társadalmi jelenség. A nyelvtudomány tárgyának meghatározásához (Füredi Mihály fordítása)676
Titus Carus Lucretius: A természetről I. 1-49. (Szele László fordítása)650
Ludassy Mária: Az "ideológusok" - avagy a francia felvilágosodás fináléja600
Ludassy Mária: "A jó nem azért jó, mert Isten akarja..." Angol moralisták II. Ész-erkölcs kontra érzület-erkölcs15
Lukács György: Korunk öröksége (Beőthy Ottó fordítása)358
Lukács György: "Szakadék" Nagyszálló (Beőthy Ottó fordítása)572
Lukács József: Az ateizmus és a pozitív humanizmus fogalma Marx gondolatvilágában193
Lukács József: Beatitudo paupertatis. A szegénység katolikus felfogása393
Lukács József: Szekularizáció és vallásosság a szocializmusban7
Thomas Mann: József és testvérei (Részlet) (Sárközy György fordítása)154
Máriássy Judit: Pasolini különös hódítása58
Leonyid Nyikolajevics Martinov: Háború után (Illyés Gyula fordítása)14
Mesterházi Miklós: Ernst Bloch - az expresszionizmus filozófusa349
Mezei András: Anya386
Mi azon munkálkodunk, hogy "a zene legyen mindenkié" (Beszélgetés Újfalussys József akadémikussal)754
Miklós Imre: Új típusú kapcsolatok. Az állam és az egyházak kapcsolatának alakulása Magyarországon1
Miklós Tamás: Műemlékek és történelmi tudat435
Tadeusz Mrówczinski: A korszerűsített Aquinói Tamás (Murányi Beatrix fordítása)280
Multatuli: A tudatlan ember imája (Bernáth István fordítása)182
Murányi Mihály: A vallásosság struktúrájának és funkciójának változásai21
Murányi Mihály: Mi a szekularizáció? Tények és értelmezések a vallás helyzetéről a polgári társadalomban458
Nagy Péter: Felvilágosodás és morál. A francia felvilágosodás morálfilozófiája319
Nemes György: A főpróba761
Nyíri Kristóf: Filozófia és öngyilkosság-statisztika Ausztria-Magyarországon627
Nyíri Kristóf-Sziklai László: Jegyzetek Lukács György tanulmányához579
Pais István: A "hordó lakó" Diegenész235
Papp Zsolt: Látszat és legitimáció I. Ideológia értelmezések a tudásszociológiában és a kritikai elméletben602
Papp Zsolt: Látszat és legitimáció II. Ideológia-értelmezések a tudásszociológiában és a kritikai elméletben709
Pásztói Margit: Egyházi műemlékek védelme Magyarországon592
Péter Katalin: Drabik Miklós, a lehotkai próféta699
Poór József: A szekularizáció és a XX. századi protestáns teológia a tőkés társadalomban427
Poór József: Gondolatok a magyarországi "szolgálat-teológiáról"36
Poór József: Hagyományok és elvek a valláskritikában. Pais István: Ember és vallás530
Poór József: Szolgálat-teológia és világnézet65
R. Á.: Lehetnek-e, kellenek-e női papok?54
Reimarus (bibliakritikája). D. F. Strauss a német bibliakritika őséről (Balázs György fordítása)648
Rényi András: Paul Klee rezignált humanizmusa250
Réti Ervin: Jaszunuki és Kimigajo. Távol-keleti tudathasadások312
Ring Éva: Martinovics politikai pályafutása300
Paul-Eerik Rummo: Ki ismeri a tölgymakk gurulását (Rab Zsuzsa fordítása)555
Sajó András: A keresztény államtól a Leviathánig: a szekularizált legitimáció287
Sarkantyú Mihály: "A szirakúzai bolond". Farkas István festészete a 30-as években664
Sárkány Mihály: Találkozás a szovjet etnográfiával. Vita a Current Anthropology-ban516
H. Sas Judit: A női és férfi szerepek bibliai képe a köztudatban167
Simonyi Imre: Nagypéntek. Zsolozsma a harmincas évek végéről239
Somogyi János: lásd Blasszauer Béla770
Spinoza: Ki írta Mózes öt könyvét? Részlet a teológiai-politikai tanulmányból263
Sugár András: Fekete hatalom? Afrikai szocializmus? Gondolatok az angolai és mozambiki fejlődésről224
Szabó Lőrinc: Zene178
Székely György: Ótestamentumi elemek a cseh huszitizmusban760
Szerdahelyi Szabolcs: Néhány szó Buda Béla tanulmányához134
Sziklai László: lásd Nyíri Kristóf784
Sziklai László: A forradalom szava657
Szilágyi Péter: Megtorpanás: Ady Endre: Margita élni akar230
V. K. Tancser: Modernizáló törekvések a mai pravoszláv egyházban155
Tárkányi Béla László: Magyar zsoltár - reneszánsz vallásosság. Tizenöt éves a Czlowick i Swiatopoglad264
-tk-: Sztyenka Razin felkelése és az egyházszakadás454
Tomka Miklós: A felekezeti arányok és a szekularizáció Magyarországon235
Tomak Miklós: Vallásosak-e a "vallásos"-ak?778
Tornai József: József, az újrakezdő348
Tóth Tamás: Marx a prekapitalista pénzvagyonok problémájáról I.336
Tóth Tamás: Marx a prekapitalista pénzvagyonok problémájáról II.403
Tóth Tamás: Válságok és reformok a francia egyetemi rendszerben110
Tóth Tamás: Városproblémák a fejlett tőkésországokban. Az ideológiai harc és a városok721
Tütő László: Marx a kommunista egyéniségről185
Új evangelizáció és az "amerikaiság"562
Ungvári Tamás: Erkölcs, vallás, történelem. Daniel Defoe példája374
Vallásosság és szekularizáció a lengyel fiatalok körében (Összeállította Palkó Katalin)285
Vámos Imre: A CSU rövid története. Válaszút előtt a bajor keresztényszocialisták322
Vámos Imre: Az egyházak és az enyhülés651
Váriné Szilágyi Ibolya: A pályakezdő orvosok életformájáról42
Várnai András: "Ex Oriente Inx". Marco Polo - avagy miért kell visszatérnünk forrásainkhoz25
Vidrányi Katalin: Az "anonim kereszténység" elmélete. A szekularizáció problémája a katolikus teológiában543
Vilmos József: A munkamegosztás és az árucsere szükségessége és fejlődése6
Jevgenyij Vonokurov: Vasúti kocsi 1918-ban (Rab Zsuzsa fordítása)664
Julius Welhausen: Mózes öt könyvének történeti vizsgálata (Lukács József fordítása)638
Zelk Zoltán: Rohanás128
Zoltai Dénes: A rekonstruálható főmű. Jegyzetek Lukács György kései esztétikai szintéziséhez201
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem