A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Történeti tanulmányok 5.

Studia historica - A fakatona és a doberdói fa a szegedi múzeum gyűjteményében

Előszó

Részlet:

"Az I. világháború 1914 nyarán tört ki. Miként egész Európában, és az Osztrák-Magyar Monarchiában, úgy Szegeden is, az ismert körülmények között a nemzeti érzéseket felkorbácsolva... Tovább

Tartalom

Marjanucz László: Adalékok Habsburg berendezkedés és telepítés
a bánsági történetéhez 5
Data to the History of Habsburg Settling in Bánság
Pusztai Bertalan: A szegedi görög katolikus egyházközség kialakulása.
Egy vallási szórvány helykeresése a
társadalmi térben 17
Searching for Position in the Social Space
The Formation of the Greek Catholic Parish of Szeged
Glück Jenő: Adatok Arad megye fejlődéséről az 1848/49-es
forradalom nyomán (1849-1867) 35
Data to the Development of Arad County after the
Revolution of 1848-49 (1848-1867)
T. Knotik Márta: Kávéházak, vendégfogadók, korcsmák és
bormérések Szegeden a XIX. század derekán 57
Cafés, Inns, Pubs and Wine-Taverns in Szeged
in the Middle of the 19th Century
Miklós Péter: A kisteleki római katolikus plébánia 1848/49-ben 97
The Román Catholic Parish of Kistelek in 1848/49
Balázs György: A városházi tisztviselők és alkalmazottak
helyzete Szentesen 1920-1944 között 119
Civil Servants and Employees in the Town Hall
of Szentes 1920-1944
Bernátsky Ferenc: Az 1920-as nemzetgyűlési választások
Hódmezővásárhelyen 145
Elections for the National Assembly in
Hódmezővásárhely in 1920
forgó Géza: Apponyi Albert a makói főtéren 181
Albert Apponyi on the Main Square of Makó
Marosvári Attila: A magyar cserkészet megindítása a nyugat-európai
menekülttáborokban (1945-1947) 189
The Launching of Hungarian Scouting in the Refugee
Camps of Western Europe (1945-47)
Medgyesi Konstantin: Elbeszélés történelem (oral history)
A rendszerváltó korszak Makójáról 227
Oral History about Makó during the Period
of Political Transformation
Halmágyi Pál:
Dömötör János:
Komlóstól Tárnokig.
A Sámson-apátfalvi főcsatorna környékének
történeti emlékei 245
From Komlós to Tárnok.
Historical Relics in the Surrounding of Sámson-Apátfalva
Main canal
A Puszták Népe és a Tornyai Társaság 277
'A Puszták Népe'. A Periodical and the Tornyai Society
FORRÁSOK
Fári Irén: 1848-as szegedi relikviák.
Baurnfeind Gyula levelei családjának 313
Relics of the Revolution of 1848.
Gyula Baurnfeind's Letters to his Family
Nagy Ádám: A Kossuth-bankók sorsa Szegeden
(1849-1854) 331
Kossuth-Banknotes in Szeged (1849-1854)
Zombori István: A szegedi múzeum első önálló
Várostörténeti Leltárkönyve
1918-1943 403
The first Independent Town Historical Inventory in
the Museum of Szeged 1918-1943
ADATTÁR, MÓDSZERTAN, RESTAURÁLÁS
Tarnai István: Visszaemlékezés 1956-ra 509
István Tarnai's Remembrance of the Revolution in 1956
Temesváry Ferenc: Magyarországi fegyvergyűjtemények múltja és jelene.
Eredmények és kudarcok a fegyverkatalógusok
készítésének tükrében 513
The Past and Present of Hungarian Arms Collections.
Results and Miscarries in Making Catalogues
Orbán Imre: Rabmunkák a Móra Ferenc Múzeum történeti
gyűjteményében 535
Prison Works in the Historical Collection of
Móra Ferenc Museum
Katkóné Bagi Éva: Történelmi lenyomatok sándorfalvi zászlókon 545
Reflections of Historic Events on Flags of Sándorfalva
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Történeti tanulmányok 5. Történeti tanulmányok 5. Történeti tanulmányok 5.

A borító egy sarka enyhén töredezett.

Állapot:
2.340 Ft
1.170 ,-Ft 50
9 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
Történeti tanulmányok 5. Történeti tanulmányok 5. Történeti tanulmányok 5.

A borító enyhén foltos.

Állapot:
2.340 ,-Ft
19 pont kapható
Kosárba