821.367

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A politika tanítása-tanulása

Tanulmány és szövegválogatás

Szerző

Kiadó: Kossuth Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 419 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN: 963-09-2857-4
Megjegyzés: Néhány fekete-fehér ábrával illusztrálva.

Fülszöveg

Könnyebben vagy nehezebben tanul-e a felnőtt, mint az ifjú? Mi készteti tanulásra a felnőttet? Miért kell a felnőtt embernek újra megtanulnia tanulni? Melyek a felnőtt személyiség fő jellemzői? Nevelhetők-e a felnőttek? Milyen összefüggések észlelhetők a közvélemény, közhangulat, közérzet és a propaganda között? Hat-e a tanulmányi aktivitás a politikai aktivitásra? Mi a különbség hit és meggyőződés között? Mikor esélyes valamely meggyőzési kísérlet? Hol a határ a meggyőzés és a manipuláció között? Mérhetők-e a tudati változások? E csaknem mindannyiunkat foglalkoztató izgalmas kérdésekre a kötet szerzője és összeállítója, a politikai oktatás-képzés elkötelezettje és művelője, dr. Zrinszky László nem egyedül kíván válaszolni. Saját véleménye mellett tágas panorámát nyit, egyazon témában többfajta problémaállítást és nézetet bemutat hazai kutatók, elméleti és gyakorlati szakemberek publikációinak ismertetésével. Nem előírásokat, recepteket, hanem elsősorban szemléleti, módszertani... Tovább

Tartalom

TARTALOM
Előszó 11
PROPAGANDA ÉS NEVELÉS 17
A politikai propagandatevékenység fogalma és társadalmi szerepe 19
A politikai propagandatevékenység általános meghatározása 19
Nevelés és társadalom 20
A propagandista szaktudása 22
A propagandakapcsolat 23
A propagandista: szervezeti képviselő 24
Eltérő felfogások 25
Társadalmi közhangulat - társadalmi közérzet (Pataki Ferenc) 30
A fogalmak értelmezése 32
Információ és közhangulat 34
Közhangulat és érzelem 36
A propaganda rendszere (Szecskő Tamás) 38
Az eszmecserék háttere 38
A zenekari elv 41
A nyomógomb elve 43
Közbeszólás a manipulációról 43
A lombfűrész-rejtvény elve 46
Viasz vagy kovakő? 47
A propaganda aktivista felfogásmódja 48
A változó feltételek és a propaganda feladatai (Boros Sándor) 50
Nagyobb szerep - nagyobb felelősség 50
Az elmélet és a gyakorlat kapcsolata 52
Alkalmazkodni a követelményekhez 54
A propagandisták munkájának megújulása (Nuber István) 57
Kiemelkedő pártmegbízatás 58
Meggyőzően képviselni a politikát 59
A propagandisták kiválasztása és felkészítése 60
A segítés sokrétű formái 61
A politikai nevelés alanya: a felnőtt személyiség 64
Személyiségelmélet-típusok 65
A marxista személyiségelmélet alakulása 69
Az érett személyiség 71
A személyiségtipológiák felhasználása 73
A nevelés lehetősége 74
A felnőtt ember tanulási képessége 76
A nevelési folyamat két oldala és kétféle értelmezése 78
Személyiségtipológiák (Pálhegyi Ferenc) 81
Az aktív propaganda 85
Az aktivitás általában 85
Politikai aktivitás és politikai képzés a tőkés országokban 86
Politikai aktivitás és politikai kultúra 89
Szocialista politikai kultúra és aktivitás 91
Szervezeti élet és aktivitás 93
A politikai passzivitás megítélése 94
Politikai kultúra és politikai oktatás 96
„Életszerű" és „iskolaszerű" aktivitások 97
Hatékonyság és aktivitás 101
A hallgatói aktivitás és a politikai kultúra kölcsönhatása 104
A propagandista aktivitása és a hallgatók aktivitása
A tanulmányi aktivitás „kiterjeszkedése" 107
Világnézet-formálás a politikai oktatásban 109
Állomány és működés 109
A világnézet-tipológiák két fajtája 111
A világnézet pszichikus funkcióiról 112
A világnézeti nevelés hatékonyságának fő feltételei 114
Értékorientációk fejlesztése a propagandamunkában (Salamon Zoltán) 116
Mi az érték? Mi az érték-értékorientáció? 116
Az érték és az életmód kapcsolata 118
Szükséglet - érdek - érték 119
Az értékorientáció fejlesztése 122
KOMMUNIKÁCIÓS FOLYAMATOK A PROPAGANDÁBAN 127
Kommunikáció és társadalom (Részlet a MacBride-jelentésből) 129
Kommunikációs funkciók 129
Társadalmi szükséglet 131
Kommunikációs eszközök 133
Interperszonális és tömegkommunikáció 134
Vizuális kifejezés 135
Kommunikáció és propaganda 136
Kommunikáció a politikai oktatásban 136
Kommunikációs helyzet a politikai képzésben 137
A politikai tanítás-tanulás során alkalmazott kommunikáció alapformái 144
A beszédtevékenység 148
Gyakorlati kommunikációtervezés 149
A meggyőző kommunikáció 155
A meggyőződés jellemzői 155
Értelem és érzelem szembeállítása 158
Az érzelem individualitása és társadalmisága 161
A kiinduló érzelmi állapot 162
Az érzelmek nevelése 163
A meggyőződés komplexitása 165
Beállítódás és meggyőződés 167
Attitűdbefolyásolás - meggyőződésalakítás 169
A helyes belátáshoz vezető út 171
A manipuláció 172
Az ösztönző funkció 180
A kérdés a propagandakommunikációban 185
Ki kit kérdez? 186
„Igazi" és „nem igazi" kérdések 187
Kérdezési stratégiák és vitalogikák 189
Rossz kérdések 190
A vita fő fajtái 192
Vitavezetői stílusok - vitavezető típusok 195
A politikai képzési folyamat és az alkalmazott módszerek (Galicza János) 198
Előadás vagy szeminárium 199
Tevékenységközpontú képzés-oktatás és a direktivitás 203
A szóbeli propaganda pszichológiai vonatkozásai (Bartha Lajos) 205
Kommunikáció és propaganda 205
A hatékony kommunikáció néhány pszichológiai feltétele 207
Az előadás kommunikációs és retorikai gondjai (Wacha Imre) 213
TANULÁS ÉS TANULÁSIRÁNYÍTÁS 223
Tanulás a felnőttkorban (Tunkli László) 225
Tanulás és az életkor 225
A felnőttkori előnyök 226
Életmód és tanulás 227
A szerepek és a tanulás 227
A tanulás alakító szerepe 229
A heterogenitás - mint andragógiai probléma (Benő Kálmán) 230
A tanulás motiválása és forrásai 234
Mi késztethet tanulásra ? 234
Mikor mellőzhetetlen a tanulás? 235
Egész célok és részcélok 235
Kötelességtudat és érdeklődés 237
A tanulás forrásai 238
A módszeres tanulás 242
A figyelem 245
A tanulást segítő és gátló érdeklődés 250
Feljegyzés és megjegyzés 256
Előadások jegyzetelése 256
A jegyzetelés kétféle módja 258
Jegyzetelés és rendszerezés 259
Az „emlékezőtehetség" és tartalékai 261
Harc a felejtés ellen 263
Szövegek „bevésése" 265
Az emlékezés segítői és gátjai 266
Szándékos felidézés. Memóriatípusok 267
Az ismétlés szerepe 268
Harc a gátlások ellen 269
Gondolkodás és tanulás 270
A probléma fogalma 273
Közlő és problémamegoldó tanítás 273
A problémamegoldó tanulás 274
A felfedezéses tanulás 275
A probléma felfedezése 277
Heurisztika 279
Szemléletesség és szemléltetés 281
Történeti mozzanatok 281
Az érzéki megismeréstől az elméletképzésig 283
A szemléltetés pedagógiai indokai 285
Az érzékszervek rangsora 286
A szemléltetési módok osztályozása 287
Kép, jel, nyelv 288
Szemléltetés és magyarázat 289
Cél: a „szellemi-konkrét" 293
A videotechnika a pedagógia szolgálatában (Nádasi András) 295
A film és a videofelvétel néhány sajátossága 295
A mozgóképek alkalmazásának hatékonyságáról 297
A videofelvételek és a zártláncú televízió alkalmazási módszerei 298
A videó szerepe az egyéni felkészülésben 301
A zártláncú televízió és a képmagnó használatának technikája 301
Készségfejlesztő módszerek a propagandistaképzésben (Nagy Katalin) 309
Szemináriumvezetés 310
Irodalomreferálás 311
Új fogalmak. Idegen szavak 313
Fóliakészítés 314
Feladatlap 320
Témavázlat 321
Előadás. Ünnepi beszéd. Vitavezetés 324
A pártoktatás eszközhasználatáról a propagandistaképzés tükrében (Sz. Várnagy Marianne) 326
A rendszerszemléletű eszközhasználat elvi kérdéseiről gyakorlati megközelítésben 326
Gyakorlati következtetések a propagandista eszközhasználatára 333
EREDMÉNYMEGHATÁROZÁS, ÉRTÉKELÉS 345
A politikai oktatás hatékonyságának kritériumai és mutatói (Rövidítve) 347
A személyiségre gyakorolt ideológiai hatás mérésének lehetőségei a politikai oktatásban 350
Teljesítmény és értékelés 356
Az értékelés pedagógiai elvei 361
Az értékelés látószöge és „optikai" törvényszerűségei 362
Vizsgáztatás 364
A vizsgázók igényei 365
A vizsgáztató igényei 366
A vizsgapánik leküzdése 368
A minősítés logikája 370
A propagandakutatás néhány eredménye (Lick József) 373
Irodalom és médiajegyzék 379
Tárgymutató 409
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A politika tanítása-tanulása A politika tanítása-tanulása

Könyvtári könyv volt. A gerinc kissé elszíneződött.

Állapot: Közepes
1.980 Ft
790 ,-Ft 60
12 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A politika tanítása-tanulása A politika tanítása-tanulása A politika tanítása-tanulása

A borító gerince sérült, javított, címke található rajta, széle és a lapélek kissé foltosak.

Állapot:
1.980 Ft
990 ,-Ft 50
15 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A politika tanítása-tanulása A politika tanítása-tanulása A politika tanítása-tanulása A politika tanítása-tanulása A politika tanítása-tanulása

A borító sarka megtört, széle, gerince és a lapélek elszíneződtek.

Állapot:
1.980 ,-Ft
30 pont kapható
Kosárba