837.983

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

Finnugor rokonságunk

Az uráli nyelvrokonainkkal kapcsolatos legújabb ismeret- és forrásanyag rövid összegzésével

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Trezor Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 696 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar 
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN: 963-768-548-0
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal illusztrálva. Térképmellékletekkel.

Tartalom

Bevezetésül: eligazodás a világ nyelvei közt5
A nyelvek alaki osztályozása6
A nyelvek származás szerint való csoportosítása12
A magyar nyelv hovatartozása26
Elvi tudnivalók26
A nyelv élete26
A nyelvrokonság mibenléte, fokozatai és bizonyítékai31
A magyar nyelv vallomása42
A magyar szókészlet bizonyságtétele42
Szabályos hangmegfelelések54
A magyar nyelv alaktani elemeinek és mondattani alapsajátságainak tanulságai60
Nyelvrokonság és faji rokonság94
A finnugor őskor108
A finnugor elnevezés108
A finnugor őshaza111
Az ázsiai elmélet111
A nyelvészeti paleontológia tanítása113
A finnugor ősműveltség körvonalai120
A régészet tanulságai126
Az ősnép érintkezése idegen népekkel128
A finnugorság szétválása134
A finnugor népek ismertetése144
Az ugor csoport144
Az ugor név144
Az ugor együttélés kora148
Az obi-ugorok története153
A vogulok161
A vogul és a manysi név161
Lakóhelyük és zsámuk163
Műveltségi és nyelvi tagozódásuk, érintkezéseik idegen népekkel164
Foglalkozásuk169
Településformájuk, lakásuk171
Ruházat, étkezés172
Közlekedés, teherhordás176
Jellemük177
Vallási életük177
Műveltségük179
Az osztjákok184
Elnevezéseik184
Lakóhelyük, számuk és tagozódásuk186
Foglalkozásuk, életmódjuk188
Az obi-ugor népköltészet195
Az osztják jellem. Az obi-ugorok pusztulása199
A permi finnugorság204
A finn-permi korszak204
A permi elnevezés206
A permi népek együttélése208
A zürjének209
Elnevezéseik209
Lakóhelyük, számuk és tagozódásuk211
Történetük212
Gazdasági életük és műveltségük218
A votjákok225
Elnevezéseik225
Lakóhelyük, számuk és tagozódásuk226
Történetük228
Gazdasági életük és művelődési viszonyaik232
A zürjének és a votjákok népköltészete234
A volgai finnugorság238
A cseremiszek239
Elnevezéseik239
Lakóhelyük, számuk és tagozódásuk242
Történetük245
Életmódjuk, műveltségük, vallásuk249
A mordvinok255
Lakóhelyük, számuk és tagozódásuk255
Elnevezéseik258
Történetük261
Életmódjuk266
Kihalt volgai finnugor népek271
A lappok277
Lakóhelyük, számuk és tagozódásuk277
Elnevezéseik279
Történetük285
Életmódjuk290
A finnség300
A közfinn korszak300
A finnség szétválása307
A finnek311
Finnország földrajzi és éghajlati viszonyai311
Finnország lakossága és a finnek létszáma316
A finnek neve319
Történetük321
Finnország gazdasági élete340
A finn művelődéstörténet és a mai (1931-as évekbeli) műveltség vázlata347
A finn nyelv történetének vázlata397
A finn nyelvjárások410
A karjalaiak418
Lakóhelyük, számuk és tagozódásuk418
Foglalkozásuk, életmódjuk420
Nevük és jellemük421
Történetük424
A vepszék430
Lakóhelyük, számuk, foglalkozásuk430
Népi elnevezéseik, a vepsze és a csúd431
Történetük433
A vótok435
A lívek439
Az észtek444
Észtország földrajzi és éghajlati viszonyai444
Észtország lakossága, az észtek létszáma és tagozódása446
Az észtek neve450
Történetük452
Észtország gazdasági élete458
Az észt közművelődés vázlata461
Az észt népköltészet és irodalom464
A finnugor nyelvhasonlítás története474
Halogalandi, Ottar (Kr. u. 9. sz.), a korai előfutár474
Jugria = Hungaria476
Finn-magyar rokonítás480
A látóhatár kiszélesedése483
Strahlenberg, Philipp Johann von (1676-1747)484
Szógyűjtés és kísérlet a történeti háttér földerítésére491
Sajnovics János (1733-1785) Demonstratiója494
Gyarmathi Sámuel (1751-1830) Affinitasa499
Félszázados tétovázás506
A finnugor tudományok hőskora511
Castrén, Matthias Alexander (1813-1852)511
Reguly Antal (1819-1858)517
A nyelvhasonlító munkának mint nemzeti tudománynak megszervezése és fölvirágoztatása Magyarországon523
Hunfalvy Pál (1810-1891)523
Budenz József (1836-1892)529
Thomsen, Vilhelm (1842-1927)541
A finnugor tudományok megszervezése Finnországban543
Ahlqvist, August (1826-1889)544
Genetz, Arvid (1848-1915)545
Donner, Otto (1835-1909)547
Magyar munka Budenztől napjainkig (az 1930-as évekig)549
Szinnyei József (1857-1943)549
Munkácsi Bernát (1860-1937)552
Halász Ignác (1855-1901)554
Pápay József (1873-1931)556
Gombocz Zoltán (1877-1935), Melich János (1872-1963) és a (korabeli) fiatalok558
Finnország a finnugor kutatások élén559
Setälä, Emil Nestor (1864-1935)560
Paasonen, Heikki (1865-1919)564
Wichmann, Yrjö (1868-1932)567
Karjalainen, Kustaa Fredrik (1871-1919)569
Kannisto, Artturi (1874-1943)570
Toivonen, Yrjö (1890-1956) és a mai (az 1930-as évekbeli) arcvonal571
Az észtek nyelvhasonlító munkássága572
Wiedemann, Ferdinand Johann (1805-1887)572
Veske, Mihkel (1843-1890) és a többiek573
Mark, Julius (1890-1959) és munkatársai574
A skandinávok szerepe a finnugor tudományokban575
Friis, Jens Andreas (1821-1896)575
Wiklund, Karl Bernhard (1868-1934)576
Nielsen, Konrad (1875-1914) és Qvigstad, Just Knud (1853-1957)577
Oroszország szerepe a finnugor kutatásokban579
Utószó583
Jegyzetek (Zaicz Gábor)585
Tájékoztató585
Az uralisztika válogatott szakirodalma588
Eligazodás a világ nyelvei közt595
A magyar nyelv hovatartozása597
Elvi tudnivalók597
A magyar nyelv vallomása599
Nyelvrokonság és etnikai rokonság609
Az uráli és a finnugor kor611
Az uráli és a finnugor elnevezés611
Az uráli és a finnugor őshaza611
Az uráli és a finnugor ősműveltség körvonalai614
A régészet tanulságai616
Az ősnép érintkezése idegen népekkel618
Az uráliak és a finnugorság szétválása621
Az uráli népek ismertetése625
A finnugor népek625
A szamojéd népek672
Az uráli nyelvtudomány közelmúltja és jelene678
Zsirai Miklós és a Finnugor rokánságunk688

Zsirai Miklós

Zsirai Miklós műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Zsirai Miklós könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
Finnugor rokonságunk Finnugor rokonságunk Finnugor rokonságunk Finnugor rokonságunk Finnugor rokonságunk Finnugor rokonságunk Finnugor rokonságunk

A gerinc enyhén kopott, a lapélek kissé foltosak.

Védőborító nélküli példány.

Állapot:
2.350 ,-Ft
35 pont kapható
Kosárba