Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.824

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A kuruc kor költészete I-II.

Magyar költők 17. század

Tartalom

I. kötet
MAGYAR KÖLTŐK 17. SZÁZAD
Rimay János
(Emlékversek a két Balassi haláláról)7
Elogia spectabilis ac magnifici domini Valentini Balassa de Gyarmat, militis et poetae cultissimi35
Egy katonaének36
(Ez a világ mint egy kert...)37
Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlássán s fogyássán39
(Ne csudáld szívemet...)40
(Örülhetne szívem...)41
Kiben Echótúl veszen feleletet42
(Én édes Ilonám...)44
(Venus, fajtalan hús...)45
Bűnbocsánatért esedezik46
(Mennyekben lakozó imádandó fölség...)52
Oldalomért és az kísírteteknek eltávoztatásáért való esedezés53
(Jöjj mellém, szent Isten...)54
Kiben az embernek ez földön való állapotjáról emlékezik56
Lelki vigasztalás58
Az ínségnek és nyomorúságnak enyhítésére59
Az ötvenegyedik psalmus magyarázatja60
(Oh, ki későn futok...)65
(Oh, kegyelmes Isten...)66
(Kinek tegyek panaszt...)67
(Az rossz, feslett erkölcs...)68
(Kerekdéd ez világ...)69
Sibi canit et Musis70
Laus mediocritatis76
(Az Úr engem sanyaríta...)77
(Az idő ósága...)78
Wathay Ferenc
(Ázsiának földe...)79
(Oh, te én bolond elmém...)82
(Áldott filemile...)85
(Széles ez föld hátán...)87
(Áldott magyar nemzet...)89
(Isten áldotta, oh, szép kikelet...)99
Illésházy István
Ferendum et sperandum103
Debreceni S. János
(Jaj, szép hazámnak...)109
Militaris congratulatio113
Lukács pap éneke119
Szepsi Csombor Márton
Bűnöm bocsánatjáért125
Petki János
Az Virtusnak és Voluptasnak egymással való vetekedések128
Keserűi Dajka János
(Hideg havasokon...)153
(Nemzetünk virága...)154
Prágai András
(Por fövenyen épült...)158
Sebes agynak késő sisak (Részletek)
(V. Frigyes)160
(Wallenstein)162
(Bethlen Gábor)164
(IV. Keresztély)168
(I. Károly)170
(IV. Fülöp)171
(II. Gusztáv Adolf)172
(II. Ferdinánd)174
(Dampierre)176
(Richelieu)178
Hungaria180
(Religio)183
Szenczi Molnár Albert
ZSOLTÁROK
XIX Dávid dicséri az Istent ő teremtéséről és törvényéről, osztán könyörög, hogy őtet bűntől megőrizze190
XXII Jövendölés az Krisztusnak szenvedésiről, haláláról és föltámadásáról193
XXIII Hálaadása Dávidnak az Istennek reá gondviselésiért és táplálásáért197
XXIV Dicséri Dávid az Istent az Izráel népéhez való jó voltáért197
XXVIII Könyörgése Dávidnak az megótalmazásért199
XXIX Dávid inti az izráelitákat és kiváltképpen az fő-fő népet az Istennek dicsíretire200
XXXV Könyörgése Dávidnak az megszabadításért202
XLII Különb-különb panaszi Dávidnak205
XLVI Hálaadása az Isten népének az megótalmazásért207
LV Dávidnak megszabadításáért való könyörgése208
LXV Hálaadása az Izráel népének az Istennek sokféle jótéteményiről211
LXVI Hálaadása az izráelitáknak az megszabadulásért214
XC Tanúság ez életnek meggondolatjáról216
CII Könyörgése az zsidó népnek az babilóniai fogságból való megszabadulásért218
CIV Dicséreti az Istennek az teremtett dolgokról és mindeneknek szép rendiről222
CXXI Tanúság az Istennek őrzéséről és ótalmárúl227
CXXX Könyörgés az bűnnek megbocsánatjáért228
CXLVI Dicséreti az Istennek és tanúság az Istenben való bizodalomról229
CXLVIII Intése minden állatoknak és az embereknek az Istennek dicséretire231
CL Az Istennek dicséretire való intés232
Kanizsai Pálfi János
CXLVIII (Dicsőült helyeken, mennyei Paradicsomban...)234
Thordai János
ZSOLTÁROK
XXIII (Pásztorom az Úr...)236
XXIX (Istent, urak, tiszteljétek...)237
XXXIII (Szentek, örvendezzetek az Úrban...)239
XXXV (Ítild meg, Uram...)241
XXXVIII (Uram, engem búsultodban...)244
LV (Halld meg, Úristen, kérésem...)248
LVIII (Ellenem öszvegyűlt sok nép...)251
LXX (Vigyázz értem, Úr Isten...)253
LXXXVIII (Oh, Úr Isten, téged hílak...)254
CXLIV (Az Úr áldandó áldott Úr...)256
Péchi Simon
(Újhold napjára való ének)259
Az reggeli hamida után261
(Isten leánya, szép szűz mátkája...)262
Pécseli Király Imre
(Gazdag bő kegyelmű...)264
(Pajzsa szegény fejemnek...)266
Jaj tenéked, ki prédálsz269
(Eljő még az idő...)271
(Feltámadt az mi életünk...)275
Miskolczi Csulyak István
Jocoserium277
Rhytmi tempore nuptiarum cum Susanna Pragai278
Vásárhelyi Gergely
Ave maris stella281
Pünkösd után282
Kopcsányi Márton
Szent Ferenc imádsága283
Mindennapi elmélkedés284
A bódog Szűz Máriához Magyarországért285
Nyéki Vörös Mátyás
ZSOLTÁROK
XXXI (Bódogok azkiknek...)288
XXXVII (Meg ne fedj engemet...)290
Hymnus292
Ave Regina caelorum293
A véghetetlen örökkévalóságról293
Aeternitas. Örökkévalóság295
A múlandó világtól való bulcsúzat, az örökkévalóságért301
Dialogus303
Hajnal Mátyás
Jézus szívét szerető szíveknek elmélkedési353
Jubilus S. Bernardi357
Boldogasszony Szűz Máriának siralma364
Asszonyunk Szűz Mária siralma366
Az utolsó ítéletről való sequentia369
Szentmártoni Bodó János
Az vasról való ének372
Oroszhegyi Mihály
Az fenyőfának hasznos voltáról (Részletek)379
Ismeretlen
(Bírja bár akárki...)388
(Szerelemtűl csak kár...)388
(Semmi alatt nincsen...)389
(Egy szép rózsaszálat...)390
(Oly nehéz nem látnom...)390
(Pöngését koboznak...)391
Az tekintetes és nagyságos Hadadi Wesselényi Ferenc uram őnagysága nevére szereztetett versek392
Madách Gáspár
Dicsíret396
Soliloquium: Johannis Rimaini397
Patientia400
Prudentia401
Charitas401
Justitia401
Fides402
Spes402
Fortitudo402
Superbia403
Avaritia403
(Harag)403
(Mértéktelenség)404
(Jó szerencsében...)404
Bendő Panna komáromi asszony éneke406
Balassa János éneke sólymocskájárúl408
Beniczky Péter
Itt az teremtésért Istennek hálát ad409
Hogy ez világ javaiban semmi nincs állandó412
Hogy az Isten egyedül maga veri az hadakat és nem emberi erő által415
Hogy az szabadságnak méltósága mindeneknél kévánatos418
A kívánatos kikeletnek gyönyörűségérűl421
A közönséges magyar példabeszédekrűl (Részletek)423
Az esztendőnek négy részeinek mivoltárúl437
Az különböző szín festékeknek értelme és magyarázatja439
Béfejezése ez verseknek440
Balassa Bálint
(Botlik az szerencse...)442
(Búmra vonta, látom...)444
(Bátorítsad benned bízó...)446
(Bujkálsz, s nyilván van szépséged...)448
(Átok)450
Kemény János
Egymás szeretőknek hű siralma455
Rab Kemény János ének458
Listius László
Magyar Márs, avagy Mohács mezején történt veszedelemnek emlékezete (Harmadik rész)462
Mathias primus Corvinus481
Hunyadi János482
Szilágyi Mihály483
A nemes Magyarország címeréhez484
Szentpáli Ferenc
Imago veritatis (Részletek)486
Fráter István
Paraphrasis rhithmica, azaz verses magyarázat (Részletek)494
Az olvasóhoz498
(Hogy sugár szárnyával...)499
Esterházy Pál
Az földi állatokról való versek500
Kerti virágokról való versek503
Az hadverés, egyedöl Istentől van505
Az vadászat, madarászat mulatságiról508
Az boldogságos Szűzről való ének511
Egy sólyommadárról való ének513
Palas s Eszter kedves tánca516
Egy kis karvolymadárról való táncének518
Kőszeghy Pál
(Bercsényi házassága) (Részletek)521
Tótfalusi Kis Miklós
Siralmas panasz542
Könyörgő ének555
Felvinczi György
Kolozsvár leírása 1706-ban557
Az ötvesmesterségről való vetélkedés (Részletek)566
Koháry István
Üdőnk múlására, búnk távoztatására verseinket koholjuk585
(Kereke forgását...)586
Valaki kardot köt oldalára, vasat várhat az lábára589
Az rab vasat penget591
Ez világot senki által nem élte, sem kedvére mindenkor bú nélkül nem élte594
Magyarországnak elveszett szabadságán s török igájában esett sorsán, jaj, igen méltó keseregnem598
Mindenek fölött embernek elsőbben lelkére, annak utána böcsületire kell jó gondot viselni606
(Három esztendőnek...)613
(Midőn az kurucok...)614
Révay Erzsébet
Keserves és siralmas sorsárúl való istenes panasza615
Petrőczi Kata Szidónia
(Siralmas volt, tudom...)618
(Szegény fejem...)618
(Sebes árvizeknek...)620
(Vérembűl származott...)621
(Mi lehet világban...)623
(Világi sok búba...)624
(Panaszolkodásimnak sok ínségébűl...)627
Radvánszky János
(Oh, mely hamarsággal múlnak világi jók!...)630
Consolatio631
Nihil sub sole novum est631
Ráday Pál
Az embernek magamegtagadásáról és harcáról634
Az háláadatosságról637
A bűnbocsánatért való töredelmességről640
Nemzetes Kajali Klára szívemnek s hitvesemnek irám szeretettel645
Amade Antal
(Mindnyájon jól tudjuk, szerelem sérelem...)646
Lelovics László uram órácskája leábrázolása647
A világ csak hívság, ippen csak mulandóság649
Az irgalmas, kegyes, szeplőtelen szószólónkhoz, patrónánkhoz, boldogságos Szűz Máriához való fohászkodás652
EGYHÁZI ÉNEKEK
KATOLIKUS ÉNEKEK
Adventi énekek
(Atyák szomjúhozván...)659
(Az idő eljött...)660
(Elküldeték arkangyal Gabriel...)661
Karácsonhoz közelgetvén)662
Szent Szűz idvözlési663
(Lelki szent bánya...)664
(Idvez légy, szép Szűz Mária...)664
Karácsonyi énekek
(Gyermek születék Betlehemben...)667
(Aludj, ó, magzatom...)668
(Midőn a Szűz magzatját...)670
Dormi fili dormi671
(Csordapásztorok midőn Betlehemben...)672
Karácsonra való kyrie673
Karácsonra való gloria674
(Ah, Jézusom, szép édesem...)675
(Aludj, ó, fiacskám...)676
(Egy szép gyermek...)677
Nagyböjtre való énekek
Hymnus Sz. Keresztről679
Boldogasszony siralma680
(Jaj, mit látok...)681
(Mely nagy a bűn gonoszsága...)685
(Oh, egeknek fényessége...)686
(Oh, megsebhetett Jézus...)688
(Jaj, nagy kedven tartott...)690
Nagypéntekre való lamentatio691
Húsvéti énekek
(Első napján szombatnak...)694
(Ki meghala szörnyű kínban...)696
(Feltámadt Krisztus ez napon...)697
(Oh, Jézus, bátorító...)698
Regina coeli laetare699
Úr mennybe menetele napjára
(Krisztus kínt szenvede...)701
Pünkösdi énekek
(Jövel, Szentlélek Isten...)702
(Pünköstnek jeles napján...)703
A szentháromságról
(Oh, te boldog Szentháromság...)704
Jézus nevéről
(Adj szent békességet...)705
Az oltáriszentségről való énekek
(Áldott Jézus kenyér színben...)706
(Oh, ártatlan szent Bárány...)707
(Idvez légy, lelkünk...)708
Boldogasszonyról való énekek
Stella coeli712
(Mária, magyarok királyné asszonya...)713
(Mennyországnak Királynéja...)714
(Ó, Istennek Szent Anyja...)715
(Ó, szentségnek legfőbb ága...)718
(Szűz Mária, Krisztus Anyja...)719
(Idvöz légy, frigynek Ládája...)720
Ének a boldogságos Szűzről722
Boldogságos Szűz Máriáról való ének723
(Mária, magyarok anyja, édes anyánk...)724
A megholtakról való énekek
(Ez világi nemes rendből...)726
(Harc ember élete...)727
(A három gyermek éneke)730
Szent István királyról733
Pokol735
EVANGÉLIKUS ÉNEKEK
A "zöngedező mennyei kar" énekeiből
(Tündöklő hajnali csillag...)744
(Sírjon az ég, sírjon az föld...)746
(Múlván napok, újulván hold s foly idő...)747
Jegyzetek749
Szómagyarázatok773
Életrajzi adatok787
A kötet tartalma815
II. kötet
A 17. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK KÖLTÉSZETE
(Próbára vetött fejem...)7
Erdély veszedelméről9
Az idvezült fölséges Bocskai Estvánnak, Magyar- és Erdélyország fejedelmének szomorú haláláról12
Az felséges Bocskai Estvánnak meghalásáról16
Az fejedelemnek megétetőjéről és annak büntetéséről való ének19
(Keserű kínomban...)22
(Esőről való ének)25
(Möly csalárd ez világ...)27
História az Erdélyországnak nyomorúságáról (Részletek)29
(Erdélyországnak nyomorúságáról másik história) (Részletek)36
Csepreg városának 1621. esztendőben lett veszedelméről való ének39
Tasi Gáspár: Mindennek ideje vagyon55
(Ének Bethlen Gábor haláláról)55
Cantio Gabrielis Bethlen58
(Az 1631-re szóló kolozsvári kalendárium versei)62
(Katonák éneke)63
(Az 1655-re szóló váradi kalendárium versei)64
(Sűrű könnyhullással sír már Erdélyország...)66
(Menj el, édes szolgám...)68
(Fegyvert s bátor szívet...)69
A KURUC KOR KÖLTÉSZETE
Cseklészi sáncban generál Montecuccoli 166375
Balogh Zsigmond: (Bánotimnak örvényében...)79
Anno 166481
Néhai gróf úr Zrínyi Miklós búcsúvétele Magyarországtúl (Részletek)86
(Ének Zrínyi Miklós haláláról)98
(Oláh Geczi dala)103
(Reménység az embert...)105
Militaris cantio107
Kovács György búcsúdala108
Rákóczi végső búcsúzó éneke110
Rákóczy Sámuel112
Petkó Zsigmond: (Katonaének)113
Petkó Zsigmond: (Gondolkodjál, szegény magyar...)119
Az előfordult világ sorsa121
Cantio de militari duce123
Óda az méltóságos fejedelem, Rákóczi Ferenc őstűl maradott eretnekség ellen tőrrel felfegyverkezett sasárúl125
Magyarország utolsó romláshoz közelgető állapatját kesergő ének127
Magyarország veszedelmérűl Philusszal való keserves beszélgetése annak azkinek132
Magyarország végső veszedelmének okait kirajszoló Philusnak megfelel Theophilus137
Bónis Ferenc meghalt hazájáért142
(Mondhatta bizonnyal akkor Magyarország...)146
Egynéhány versben foglaltatott magyarországi urak voxolása147
Papvilág magyart rág, mert nála uraság160
Sírsz, Magyarország165
(Uram, Jézus Krisztus...)169
Magyarország querelája173
Az nem igaz magyarságnak querelája ellen igaz Magyarország felelete178
Kálvinista és Luther prédikátoroktúl való új ének190
Az szegén fogoly rab prédikátorok éneke192
(Bujdosásra juta...)195
Az Isten anyaszentegyházának nyomorúságos sorsán való siralom198
Az tengeren lévő fogol prédikátorok éneke205
Magyar Sion siralma210
(Ó, keserves gyászban...)212
Magyarországrúl215
A labanc magyarokhoz216
Thököly haditanácsa222
A megnyomorítottakra ne mérj még több csapást237
(Csinom Palkó, csinom Jankó...)246
(Nosza, hajdú, firge varjú...)251
Thököly búcsúéneke255
Az erdélyi városokról való ének261
A magyar városokról262
Buga Jakab éneke265
(Egy bujdosó szegénylegény...)267
(Szegénylegény dolga...)269
Geszti István: Búcsúzó273
Jánóczi András: (Ideje bujdosásomnak...)276
(Bánatimnak örvényiben...)279
Szomorú ének281
Maga siralmas sorsát kesergő magyar Thalia284
B. Almási Péter: Bánatban esett magyar népnek keserves versei287
Ének a porcióról292
Magyarország bajai miatt való panaszkodás296
Ének Tokajról300
Jajszó, melyben édes hazánk romlását siratja egy poéta303
(Ó, magyar nemzetség, be kemény a szíved!...)309
Rákóczi Ferenc buzgó éneke310
(Ó, magyar világnak fényes dücsősége...)314
(Emlékezem szegény Magyarországrúl...)315
Tolvaj Ferenc: Mint folyt Magyarország dolga in annis proxime elapsis 1703, 1704 és 1705, azokrúl írt rövid rythmica historia szakaszai318
Magyarok siralmas éneke328
A holdvilági és feketehalmi harcról332
Rákóczi Ferenc éneke335
Magyar nemzetnek az Úristenhez való könyörgése340
(Gondolkodjál, Magyarország, mi légyen állapatod...)343
Újváry Tamás: Ricsány német főgenerális töredelmes gyúnása és keserves penitenciatartó zsoltára344
Siralmas ének az szömörei harcrúl348
Szentsei György: (Szörnyű veszedelem, jaj, reád szálla...)351
A kolozsvári veszedelemről való história354
Újváry Tamás: Az rácok veszedelmiről és Szakmár megviteléről358
Eszterházy Ferenc gróf úr őkegyelméhez újévre363
(Magyarország, Erdély, hallj úr hírt...)364
Örömnek szele371
Két szegénylegénynek egymással való beszélgetése372
Szegénylegény éneke377
Székudvari János: Sűrű siralmokkal rakott jajhalom381
Vitézlő Bezerédi Imre éneke, mellyel búcsúzott a maga nevén402
(Hol vagy te most, nyalka kuruc...)404
Rákóczi Ferenc bús éneke406
(Édes hazám, szánjad válásom...)407
(Sem apám, sem anyám, sem jó atyámfia...)409
Keserves bujdosás410
(Sírva írt levelem...)411
Egy valaki bujdosónak a verse412
(Rákóczi-nóta)415
Porció-ének418
Rebellis ének a Péró-lázadásról420
Péró téteményei és halála424
Szerelmi énekek, lakodalmi versek
(Szép kinyilt rózsa, gyenge viola...)433
(A szemeid két gyémántnál...)434
Hajnal434
(Várj meg, madaram...)435
(Jelen vagyon már az üdő...)438
(Kertemben nyílt piros rózsám...)439
(Az egek forgási...)441
(Az rigónak ő szólása engem vigasztal...)444
(Régi reménségem, kedves szerelemem...)445
(Nincs már életemnek, reménye szívemnek...)445
(Megadák nemrégen gyöngyvirág levélre...)446
(Édes Júliám, gyenge violám...)447
(Egy szép szelíd kis sólymocskám...)448
(Hajnal vitorláján...)449
(Tudod, régen óhajtálak...)450
(Siralmas hattyú Neander partján...)452
(Áll előttem egy virágszál...)453
(Mint az úton járó, ki két útra tanál...)455
(Oh, gyönyörűséges...)459
(Áldott pünköstnek feltetszett újsága...)462
(Egy filemüle zengését...)463
(Mutata Vénus egy almát...)464
(Lakjatok vígan...)465
(Egy filemüle kis madár...)471
(Hallod-e, pendítsd az lantot...)471
(Piros hajnalkorban szóló...)473
(Gonddal teljes üdő...)475
(Éljetek vígan...)478
(Jaj nékem, szegénnek, idegen legénnek...)479
(Tudod-e, miért jöttem elődben?...)480
(Hallod-e, ifjú, jöjj te egy szómra...)483
(Istenem sok jókkal...)486
(Minden állat örül az tavasznak...)488
(Menj el, madár, menj el...)489
(Friss, ékes termetű, kedves virágszálom...)491
(Oh, kedves filemilécske...)492
(Menj el, két kezemmel írott kis levelem...)494
(Ifjúságom mint sólyommadár...)495
Benefi János: (Bolondság volt nádhoz bíznyi...)497
(Megunt engem az én uram...)498
(Megmondám, tűzégette...)505
(Bánatos szívemre nagy fájdalom szállott...)508
(Bizony, nem is véltem...)509
(Piros hajnalkorban szóló galambocskám...)511
(Isten áldjon meg, édes barátom...)511
(Megkötözött engem fekete két szemed...)513
(Aki urát nem szereti...)513
(Bujdosni indulnék...)514
(Boldogtalan vagyok...)516
(Zöld erdő harmatját...)519
(Keservesen kezdi búcsúzó verseit...)521
(Alak csemetéből felnyílt liliomszál...)522
(Ne menj el, virágom, az idegen földre...)523
(Egykor két leány virágot szedni...)524
(Jaj nékem, szegénynek, árva idegennek...)525
(Kedves rajom, szép leányom...)529
(Rigócskám, rigócskám, csacsogó szajkócskám...)530
(Ki katonája vagy, kurucom?...)531
(Tunyaság az életnek jobbját megtompítja...)531
(Gyere be, gyere be, gyönyörű kis madár...)537
(Úton mégyen menyecske...)538
(Jaj be fázom, reszketek...)539
(Kedvesen tartott szívem-asszonyom...)540
(Most kezdett énhozzám egy kismadár járni...)541
(Édes rózsám, szólj hozzám már...)542
(Árva ifjúságom...)543
Jegyzetek545
Szómagyarázatok589
Utószó603
Mutatók619
A szerzők betűrendes mutatója621
Betűrendes versmutató623
A kezdősorok mutatója639
A kötet tartalma653
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A kuruc kor költészete I-II. A kuruc kor költészete I-II. A kuruc kor költészete I-II.

Szép állapotú példányok.

Állapot:
4.280 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba