A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A Magyar Pszichológiai Tudományos Társaság III. Tudományos - Jubileumi - Nagygyűlése

1970. november 3. és 4.

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 179 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Kardos Lajos: A pszichológia 25 éves fejlődése 7
A. A. Alhazisvili: A stressz-állapot hatása a beállítódás induviduális típusainak
variabilitására 25
Bárdos Tamásné: Kötődési válságból keletkező pszichomatikus magatartási zavarok
gyermekeknél 25
Bartha Lajos: A beszéd szerepének kísérleti vizsgálata az akaratlagos reakciók kialakulásában 26
Bensőn Katalin - Gálfi Béla - Schenker László: Az asszociációs és a HOD tesztek alkalmazhatósága idült pszichotikusok állapotváltozásainak elemzésében 27
Bóna György: A pszichodiagnosztikus vizsgálatok kommunikációs szerkezete 28
Bödör Jenő: Emlékezet vizsgálatok kisegítő iskolai tanulókon 29
Böszörményi Zoltán: A farmakoterápia folyamán létrejövő pszichopatológiai
változásokról 30
Buda Béla - Hidas György : Megfigyelések a visszajelentés hatásáról kiképző
csoportokban 30
Csépányi Loránd: Hat évre terjedő megfigyelések, melyeket egy új performációs
projektív teszttel szereztem klinikus gyermekpszichológiai és pszichiátriai gyakorlatban 31
Cseres Judit - Gergely Ferenc : A vita-módszer alkalmazásának néhány pszichológiai
sajátossága longitudinális kísérleti tanítás eredményeképpen 14 éves tanulóknál 33
Csirszka János: A pálya vitel irányításának és szabályozásának pszichológiai problémái 34
Dancs István: Tipológiai sajátságok a munkatanulásban 35
Dómján Károly: A 6-10 éves gyermekek világképének néhány pszichológiai sajátossága 36
G. Donáth Blanka: A személyiségfejlesztő célzatú kiscsoport-beszélgetés néhány
dinamikai és tartalmi vonatkozása 37
Duró Lajos: A személyiség erkölcsi tulajdonságainak és interperszonális kapcsolatainak néhány összefüggése 39
Dulin Jenő: Műszaki-lélektani vizsgálatok és azok eredményei a Csepel Vas-és Fémművekben 39
Erdősi Sándor: A munkahelyi kötődés vizsgálata pályamunkások körében
Falk Judit : Tapasztalataink a csecsemőintézmények gondozási és nevelőmunkájának ellenőrzésére kidolgozott módszerünkkel 41
J. V. Filipasvili: A beállítódás pszichológiájának tanuláselmélete és a nyelvtani
fogalmak elsajátításának irányítása (anyag: a grúz nyelv morfológiai fogalmai) 42
Forrai Tiborné: Tanulók igényszintjének alakulása rendszeres teljesítményértékelés
hatására 43
Füredi János: Pszichiátriai osztályok miliőjének szociálpszichológiai vizsgálata 45
Gáspárné Zauner Éva: A személyiség fejlődésének előmozdítása az értékrendszerből
kielemzett jelmondat gyakorlásával 45
Gáti Ferenc: Az általános iskolai nevelés terápiás hatása 46
Gerbner Mátyás: Frontális mechanizmusok pszichofiziológiai elemzése 47
Geréb György: Modell-vizsgálatok a monoton munkavégzés néhány sajátosságának
megállapítására 48
Gergencsik Eszter: A munka szerepe egyetemisták életterveiben 49
György Júlia: Az antiszociális személyiség redukációjának módszerei (különös
tekintettel a fiatalkorúakra) 50
Haits Géza: Idős depressziós betegek vizsgálata tünetmentes időszakban a Brengelmann-féle személyiségvizsgáló kérdőív magyar változatával 51
Halász László: Attitűd-dinamikai változások irodalmi mű befogadásában 52
Harangozó Anna - Vaszkó Mihály: A szignál jellemzők hatása az operátor jellegű
tevékenységek pszichikus szabályozására 53
Harmath Péter: Adatok az aszimmetrikus tónus nyakreflex alakulásához újszülöttek
és csecsemők spontán testtartásában 54
Hárdi István: A dinamikus rajzvizsgálat újabb eredményei 55
Harsányt István: A vezetői alkalmasság 55
Hegedűs György és Szabó Pál: Első osztályos tanulók inhomogenitása komplex vizsgálatok tükrében 56
Hegedűs Imre: A piktogram, mint új klinikai pszichológiai vizsgáló módszer bemutatása 58
Hermann Imre: Még egyszer Bólyai János 59
Hidas György - Buda Béla: Megfigyelések kiképző csoportok bomlási folyamatairól 60
Hirsch Margit: Metodikai variációk gyermek- és fiatalkori személyiségfejlődési
zavarok rendezésében 60
Hódos Tibor - Jóni Anna: Időészlelési vizsgálatok eredményei futószalag-dolgozók
vizsgálatai alapján 62
Hoffer Jánosné: A TIC, mint neurotikus jelenség gyermekkorban 63
Horváth László Gábor: A hazai közlekedéspszichológia 25 éve 64
Hunyadi György: Személy- és szerep-percepció iskolai és üzemi csoportokban 65
Illyés Gyidáné - Lányi Miklósné: A gyógypedagógiai pszichológia szemléletének
fejlődése az utóbbi 25 évben 66
Illyés Sándor: A siketek jelnyelvének gondolkodás lélektani elemzése 67
Illyés Sándor : Az akaratlagos mozgás sebességének érzékelése 68
Iván László: Az izoláció pszichopatológiai és szociálpszichiátriai vonatkozásai 69
Járó Miklósné: A nevelőotthonban nevelkedő gyermekek patronálásának nevelés lélektani vizsgálata és eredményei 70
Kabainé Huszka Antónia : Az interperszonális kapcsolatok alakulásának néhány jellemzője az első életévekben 71
Kardos György : Klinikai, pszichológiai, szociológiai vizsgálatok az alkoholizmusbetegségnek a habituális és szimptómás abuzusoktól való elkülönítésére 72
Kardosné Geiger Ágota: Asztmás gyermekek intrafamiliáris miliőjének elemzése 73
Kautzki Norbert: Az együttes élmény hatása a teljesítményre és az interperszonális
kapcsolatok alakulására ifjúsági labdarúgóknál 73
G. Kecshuasvili: A beállítódás meghatározó szerepének mechanizmusa a szavak
felismerésében 75
Kelemen László: A gondolkodásfejlesztés pszichológiai problémái 76
Kelen Ilona - Szakács Ferenc: Relaxáció és verbális csoportterápia asszociációja a
pubertásos krízis állapotában 77
Keményné Pálffy Katalin - Tóth Béla: Különféle stílusirányzatú ifjúsági könyvillusztrációk hatásának pedagógiai pszichológiai vizsgálata kísérleti módszerrel
a 10-14 éves általános iskolai tanulók körében 77
Kerpel-Fronius Sándorné: Rövidtartamú fényadaptáció hatásának tükrözése az elektroretinogramban 78
Királyné Dévai Margit: Az óvodáskorú gyermekek verbális erkölcsi ítéleteinek néhány
sajátossága 79
Kiss Tihamér: A gimnáziumi tanulók szabadideje és felhasználásának hatása személyiségük fejlődésere 80
Klein Sándor: Információ elsajátítás és alkotó alkalmazás (IA), mint az
intelligencia mértéke 81
Kleininger Ottó - Gombi Róza: Pszichológiai teszt-vizsgálatok talamusz tumoros
betegeknél 82
Kolos Tamás: Az enuresis nocturna korszerű szemlélete és terápiája a gyermekpszichopatológiában 85
Komlósi Sándor: A szülői magatartásformák mintái felsőtagozatos tanulók szemével 80
Koronkai Bertalan - Sipos Kornél: Különböző módszerrel gyakorolt relaxációs pszichoterápiák eredményeinek összehasonlító vizsgálata 86
Kovács J. Sándor: Az egyéni sajátosságok jelentkezése az írásban és írásvizsgálat
kérdéseihez 87
Körmendy György : Párhuzamos szülő- és gyermek csoportpszichoterápia 88
Kulcsár Zsuzsa: Túl tanulás transzferhatásának vizsgálata extrovertrált ós introvertrált személyiségtípus - csoportoknál 89
Kürti Istvánné: A gondolkodási stratégia alakulásának vizsgálata kísérleti modellhelyzetekben 90
Kürti Istvánné - Kalmár Magda: Kísérlet a heurisztikus tanulás fejlesztésére az élővilág tantárgy keretében 91
Lak Lajos: A tudat állapotának összehasonlító elemzése két emberölési ügy
elkövetőinél 93
Lak Lajosné: összehasonlító (szociometriai) felmérések átlagtól eltérő súlyú kisiskolás
gyermekeknél 94
Lénárd Ferenc: A pedagógiai pszichológiai kutatások hagyományai és lehetőségei
hazánkban 95
Lipták János - Kovács István - Kengyáné Bessenyei Mária - Pásztor Irma: A vizuális
diszkriminációs dominancia változása oligofrón gyermekeknél 95
B. F. Lomov - A. K. Osznyickij: A valószínűségi prognosztika hatása az események
nem szándékos megjegyzésére 97
I. M. Lucssihina: Közlések szelekciója többcsatornás verbális kommunikációban 97
Majláth György: Kettős emberölés elkövetőjének pszichológiai vizsgálata 99
Marton L. Magday Urbán János - Szirtes József: Percepció viselkedéses és elektrográfiás vizsgálata majmoknál 99
Mérei Ferenc: Az antiszociális személyiség (Cleckley-féle pszichopátia) és a neurotikus folyamat elkülönítése önismereti vizsgálattal és Rorschach próbával 100
Moussong-Kovács Erzsébet: Időábrázolás-vizsgálatok egészséges felnőtteknél és idegelmebetegeknél 101
Murányi-Kovács Endréné: Az intézetben nevelkedő, nem hospitalizált gyermekek és
serdülők emocionális fejlődése 103
S. A. Nadirasvili: A célirányos mozgásos cselekvés néhány szabályozója 105
Nagy György: Sportpszichológiai kutatások az MTS központi sportiskolában 105
Nádori László: A teljesítmény- és időészlelés kapcsolata úszóknál 105
Nagykáldi Csaba: Sportolók tartós információfelvevő és feldolgozó képessége 107
Napholcz Jenő: Tapasztalatok alkoholisták kontrollvizsgálatánál 108
Nemes Lívia: "Pszicho-szomatikus" és magatartás zavarok összefüggése iskoláskorban 109
Németh Nóra: A vegetatív mutatók összehasonlító vizsgálatai kisagydaganatos gyermekeknél 110
Pál László: Börtönben végzett pszichoterápia metodikai kérdései 111
Pál László: Kármán Elemér kriminálpszichológiai hagyományai 112
Pálhegyi Ferenc: A haptikus tér mint élettér-modell 113
Pálos Éva: A felnőttek általános-alapismereti és képességi szintjének fejlesztésére
folytatott iskolán kívüli pedagógiai pszichológiai kísérlet módszereinek és
eredményeinek értékelése 114
Papp Ágoston: Szociálpszichológiai tényezők szerepe az elfáradásban 115
Papp Zoltán - Perczel Tamás: Szociálpszichológia üzemi alkalmazásának néhány
módszertani kérdése 117
Pataki Ferenc: A kiscsoport pozíciója a tágabb szociális rendszerben 118
Paulayné Machó Márta: Villamos kocsivezetők sorozatos hibázását befolyásoló
tényezők pszichológiai vizsgálata 119
Pethő Bertalan - Horvábh-Szabó Katalin - Mórotz Kenéz: Nozológiailag differenciált
szkizofréniák módszeresen kialakított tesztsorozattal történő vizsgálatának jelentősége 121
Petrován Oszkár: Adalékok alkoholisták csoportproblémáihoz személyiségvizsgálatainkban nyert adataink alapján 122
Pisztora Ferenc: A coenesztheziás-hipochondriás szindróma - epidemiológiai és
transzkulturális pszichiátriai szemszögből 123
Popper Péter - Makói Zita - Gegesi Kiss Pál: A csecsemőkori sírás mint jelzőfunkció 124
Porkolábné Balogh Katalin: Serdülők cselekvéses feladatmegoldásainak oktatáslélektani problémái 124
Povázsay Éva: Konfliktus szerepe a reaktív (neurotikus) depressziókban 126
Ranschburg Jenő: Az emóció ontogenezisének vázlata 126
Ried József: Újabb vizsgálatok az időjárásérzekenység típusba tartozás pszichés reakciók segítségével történő meghatározására 128
Rókusfalvy Pál: A korszerű sportpszichológia szemléletmódja és alapkérdéséi 129
Rusznyák Péter: Kollégista és nem kollégista tanulók tárgyi megfigyelő képességének
és emlékezetének összehasonlítása 129
Salamon Jenő: A gyakorlati konstruálás, mint problémamegoldás fejlődésének
kutatása 131
Salamon Jenő: A gyakorlati problémamegoldásban megnyilvánuló képzelet és gondolkodás kutatásának új módszere 132
Salamon Jenőné: Óvodások elemi konstruáló tevékenységének néhány fejlődési
mutatója különböző feltételek között 133
Süle Ferenc: Az első pszichoterápiás interjú dinamikája kórházi gyakorlatban 135
Szabados Aladár: A normateljesítmény személyi tényezőinek összehasonlító vizsgálata 135
Szabó Imre - Peter M. Milner: A megerősítési funkcióban résztvevő struktúrák neuronális organizációjának vizsgálata 137
Szabó Pál - Ladócsy Mária : Környezeti tényezők hatása a gyermeki személyiség
fejlődésére 137
Szakács Ferenc - Münnich Iván: Szimpátia-modellek kutatása Szondi-képekkel 139
Szakács Ferenc - Süle Ferenc: A kiképző csoportpszichoterápia kezdeti dinamikája
és az önismeret problémája 140
Szegedi Márton: A Raven próba hazai alkalmazásának feltételei. Az előstandardizálás
tanulságai 141
Szinetár Ernő - Buda Béla: Szempontok a rövid, intenzív, egyéni pszichoterápia
elméletéhez és módszertanához, és ezek alkalmazása kiképző pszichoterápiában 142
Szirtes József: Szemantikus ingerminták kiváltott potenciál korrelátumai 141
Szőnyi Magda: Pályaválasztás előtt álló IV. gimnazisták önfejlesztésének értékvonásai 143
Tardos Anna: A csecsemők mozgásfejlődése során megnyilvánuló tanulási folyamatok
egyes sajátosságai 145
Tánczos Zsolt: A háttértevékenység szerepe a színtónus meghatározásában 146
Tringer László: Pszichometriai módszerek kidolgozásában elért eddigi eredményeink 147
Tunkli László: A rádióhírek közvetlen emlékezeti effektusának befolyásolása 148
Uhlyarik Róbertné: Összefüggés néhány személyiség tulajdonság és az intellektuális
képesség között, tekintettel a pályaválasztási és alkalmasságvizsgálati tapasztalatokra 149
Ungárné Komoly Judit: Pedagógiai rátermettség vizsgálatok a Budapesti Tanítóképző
Intézetbe felvételre jelentkezőkön 151
Varjasi Edit: A vizuális és kinesztétikus érzékleti mintáig jelentősége egy téri pont
egyidejű vizuális és kinesztétikus lokalizációjában 152
Vaszkó Mihály: A kritikus fényfúzió értékváltozásainak vizsgálata munkahelyzetekben 152
Várnagy László: Racionális és emocionális jellemzők a gyakorlati foglalkozás munkafeladatainak értékelésében (Munkatárs: Balázs Attila) 153
Vékássy László: Manifeszt álomtartalom Rorschach-teszt értékelésben 154
Vikár György: Serdülőkori neurózisok individuális pszichoterápiájával szerzett
tapasztalatok 155
Vincze Mária: Az együttes tevékenység alakulása egy együtt nevelkedő csoportban
3 hónapos kortól 2 1/2 éves korig 156
Völgyesy Pál: Pályaválasztási tanácsadást előkészítő sorozatvizsgálatok eredményeinek elemzése, különös tekintettel a tanulók társadalmi alkalmazkodására 157
Zetényi Elek: Szenzomotoros vizsgálatok eredményének felhasználása
hengerművekben 158
Zsemlye Klára: A neurotikusok konfliktus szituációinak szociológiai és pszichológiai
elemzése 159
Molnár István: Személyiségfejlesztés (önállóságra nevelés) problémaszituációs, fel- 160
adatmegoldásos, szakaszos felépítésű kísérletekkel
Fonyó Ilona: A társas mező állandó összetevői kontaktometriai vizsgálattal 160
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem