Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!

962.706

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A magyar romantika

Válogatás

Tartalom

Édes Gergely:
A Halhatatlanság, vagyis Maga az Ember, és annak utolsó fő és állandó vége (Részletek)/ 7
A petri gulyás / 13
Kisfaludy Sándor:
Dobozi Mihály és hitvese (Részlet) / 14
Regeköltőnek hattyúdala (Töredék) / 16
Horvát Endre:
Zirc emlékezete (Részletek)/ 17
Szemere Pál:
Emlékezet / 23
Boldog pár / 24
Echo / 24
Bájviola / 24
Remény / 25
Zrínyi / 25
Éjjeli dal / 26
Kisfaludy Károly:
Honvágy / 27
Visegrád / 28
Tűnő életkor / 29
Mohács / 29
Pipadal / 31
Alkonyi dal / 32
A hazafi / 32
Népdalok
Rákosi szántó a török alatt / 32
Húsvét után... / 33
Hej, violám... / 33
Hej csicsergő kis madár.../ 34
Szülőföldem szép határa.../ 34
Mély a Duna közepén... / 34
Túl az erdőn... / 35
Ha én tiszta patak volnék.../ 35
Aki szeretőjét... / 35
A Dunában sok a víz... / 36
Gyöngyvirág és liliomszál!.../ 36
Legény szökött kertembe.../ 36
Az én babám... / 37
Fogy már a nap melege... / 37
Az élet korai / 37
A sastoll / 40
A bánkódó férj / 41
Kölcsey Ferenc:
A képzelethez / 41
A holdhoz / 42
Géniusz száll... / 42
Andalgások / 43
A jegyváltó / 44
Rákos nimfájához / 45
Elfojtódás / 45
Lyány ült... / 46
Rákóczi hajh... / 46
Dobozi / 47
Bordal / 49
Csolnakon / 50
Himnusz / 50
Vanitatum vanitas / 51
Endymion / 52
Holdhoz / 54
Költő / 55
A Szabadsághoz / 55
Zrínyi dala / 56
Szondi / 56
Kölcsey / 57
Átok / 57
Huszt / 58
Zrínyi második éneke / 58
Katona József:
E verseimhez / 59
Menedék / 60
Idő / 60
A holdhoz / 61
Az andal / 63
Edvi Illés Pál:
Eldorádó, vagy a mesés ország/ 64
Szentmiklóssy Alajos:
Az alvó szép / 65
A búcsúvétel / 66
Epigrammák
Egy szerelmes leánykához/ 66
Az ő képe / 66
Szépemhez / 66
A szép és igaz / 66
Rendeltetésünk elvétése / 66
Myrtil, Chloe / 66
Aranyasrákosi Székely Sándor:
A székelyek Erdélyben(Részlet) / 69
Czuczor Gergely:
Az alvó szép / 73
Mohács / 73
Zrínyi, a költő / 74
Népdalok
Megcsalt bizalom / 74
Nincs mentség / 74
Csaplárosné / 74
Első szerelem / 75
Eprésző lány / 75
A megcsalt leány / 76
Búmalom / 76
A falusi kis leány Pesten / 76
Hunyadi / 81
Töredék a „Hunyad" c. hőskölteményből / 82
Vörösmarty Mihály:
A templomba záratásomkor / 86
Kis gyermek halálára / 87
Utóhang Cserhalomhoz / 88
Csaba szerelme / 89
A Délsziget (Részlet) / 89
Földi menny / 93
Helvila halálán / 94
A magyar költő / 95
Zrínyi / 96
Andor panasza / 97
Ilus panasza / 98
A búvár Kund / 98
Haj, száj, szem / 103
Laboda kedve / 103
Szép Ilonka / 105
A holdhoz / 107
Liszt Ferenchez / 109
Késő vágy / 110
A Guttenberg-albumba / 110
Petike / 111
Ábránd / 112
A merengőhöz / 112
Az élő szobor / 113
Gondolatok a könyvtárban / 115
Az emberek / 117
Előszó / 118
A vén cigány / 120
(Mint a földmívelő...) / 121
(Fogytán van a napod...) / 122
Szabó István:
Aesóp / 122
Szemere Miklós:
Én nem lesem... / 126
Másnak is volt... / 126
A házas hexameter / 127
Teremtés / 127
Urambátyám panasza / 127
Bajza József:
Esthajnal / 128
Égiháború / 129
A lyányka pillantata / 129
A dalnok / 130
Sóhajtás / 130
Tűnődés / 131
A ligethez / 131
Sajkadal / 132
A száműzött / 132
A violához / 134
A völgyhöz / 134
Egy anya keserve / 135
Apotheosis / 135
A bojtár / 137
Az apáca / 137
A lanthoz / 138
Isten hozzád / 138
Vajda Péter:
A tenger / 139
Hullám / 139
Sas / 140
Est / 140
Üdvözlet / 141
Átok / 142
A nap szakaszai / 142
Imadalok 1-4 / 146
Székács József
Gyermekek reggeli éneke / 149
Gyermekek esti éneke / 149
Elnyugodott a nap... / 149
Esti imádság / 150
Karácsonyi elmélkedés / 151
Fohász a budapesti özönvíz napjai után / 151
Kriza János:
Az én sírom / 152
Beh vígan jár... / 153
Erdővidék az én hazám / 153
Az én vágyam / 153
Kunoss Endre:
Bányászdalok / 154
Vándordalok / 154
Elszántság / 155
Népdal / 155
Garay János:
Az új trubadúr / 156
Hasszán / 156
Sírvirágok I-V / 158
Kont / 160
Mátyás király Gömörben / 162
Az obsitos / 163
A Balaton I-VIII / 170
Az „Árpádok" c. ciklusból
Vezérhang / 173
Álmos, a magyarok Mózese / 175
Sz. István, az apostol / 178
Eötvös József:
Szörnyen szép / 179
A megfagyott gyermek / 180
A vár és a kunyhó / 180
Én is szeretném... / 182
Szentiváni Mihály:
Népdalok
A napszámos / 184
A szolgalegény / 184
Nyárádmelléki / 185
A beteg szerető / 185
A székely legény Kolozsvárt / 185
Erdélyi János:
Porfiú / 186
Búcsú Gömörtül / 187
Szellőhöz / 187
Új Mózes / 188
Barkódal / 189
A szántó / 189
A subámnak nincs melege... / 189
Elmennék én katonának... / 190
Tavasz vidulása... / 190
Cifra nyomorúság / 190
Napóleon / 191
Szóköltészet / 191
Balassa búja / 191
Kislány dala / 191
Pásztoróra / 192
A haza árvái / 192
Rút legény / 193
Sárosi Gyula:
Ők és én / 194
Pipa-dal / 194
Célhoz jutás / 195
A költő sírja / 195
A nagy Napóleonra / 195
Kölcsey / 195
Lengyel légió dala / 196
Szakál Lajos:
Népdalok / 196
Birkásdal / 197
Arany János:
Válasz Petőfinek / 198
A rab gólya / 199
A varró leányok / 199
A tudós macskája / 200
Rákócziné / 201
Évek, ti még jövendő évek / 203
Hej! iharfa... / 204
Eh... / 204
Ősszel / 205
Kertben / 206
Dante / 206
Visszatekintés / 207
V. László / 208
A vigasztaló / 209
Emlények / 210
Bor vitéz / 211
Szondi két apródja / 212
Népdalok / 214
A világ | 215
Pázmán lovag / 215
Balzsamcsepp / 219
A walesi bárdok / 219
A lejtőn / 221
Tompa Mihály:
Őszi képek / 221
Az erdei lak / 224
Pusztán / 226
Népdalok 1-3 / 228
Ősszel / 229
A jávorfáról / 229
Farsangban / 231
A gólyához / 232
Alföldi képek / 233
Levél egy kibujdosott barátom után / 236
Pacsirtadal / 239
Tornácomon / 239
Kuvik / 240
A madár, fiaihoz / 241
Búcsú az ó évtől / 242
A Virágregék előhang ja / 243
Kék iringó / 244
Nyári estén / 245
Őszi kikircs / 246
Vachott Sándor:
A kertészlány / 247
Remete / 247
Kazinczy Gábor emlékkönyvébe / 247
Tavaszdal / 248
Midőn a kedves ajk... / 248
Egy büszke hölgyhöz / 248
Panasz / 248
Költő / 249
Merengés / 249
Az anyátlan gyermek / 249
A szilaj leány / 250
Mentovich Ferenc:
Lejt a Maros... / 251
Erdélyi hangok Petőfihez / 252
Az őrültek sírja / 254
A tél / 257
Bérczy Károly:
Faniszka sírján / 259
Te a nap vagy... / 260
Volnék... / 260
A két béna / 261
Jámbor Pál (Hiador):
Emléklapok egy főrangú hölgyhöz / 262
Volnék gazdag... / 265
A rózsáról / 266
Örült tárcája / 266
A nap és az éj / 268
Samarjay Károly:
Az én babám / 269
Halászleány dala / 269
Szegény deák / 270
A falu / 270
Szelestey László:
Magányomban / 272
Ki a legény?... / 273
Népnevelés / 273
Balatonon jár a hajó... / 274
Fonóházban szól a duda... / 274
Tárkányi Béla:
Az életből / 274
Coriolán / 277
Boldogasszony Anyánk! / 279
Kerényi Frigyes:
B. emlékkönyvébe / 281
Az erdei lak / 281
Nincs a szóban / 282
Harangszónál / 282
Zsarnok / 282
Pákh Alberthez / 282
Lisznyai Kálmán:
Palóc dalok / 283
Az alföld / 287
Madách Imre:
Beteg kedvesemhez / 288
Vadrózsák / 289
Falusi nász / 289
Egy nyíri temetőn / 290
Petőfi Sándor:
Hortobágyi kocsmárosné... / 291
Kis furulyám szomorú fűz ága... / 291
A szerelem, a szerelem... / 292
Megy a juhász szamáron... / 292
Egy estém otthon / 292
Az alföld / 293
A természet vadvirága / 294
Hová levél?... / 294
Játszik öreg földünk... / 295
Ha életében... / 295
A világ és én / 295
Az erdei lak / 296
Falun / 297
Az utósó ember / 297
A négyökrös szekér / 298
Fa leszek, ha... / 299
Álmos vagyok, és mégsem alhatom... / 299
Álmaim / 300
Téli éj | 301
Tündérálom / 302
Az őrült / 307
A bánat? egy nagy óceán... / 309
Itt állok a rónaközépen... / 309
Láttál-e a róna felett... / 310
Reszket a bokor, mert... / 310
Halhatatlan a lélek... / 310
Karácsonkor / 311
Egy gondolat bánt engemet... / 312
Szomorú éj / 313
A farkasok dala / 314
A XIX. század költői / 314
A szél / 315
Szőke asszony, szőke asszony... / 316
Homér és Oszián / 317
A csillagos ég / 318
A téli esték / 319
Félálomban... / 321
A puszta, télen / 322
Föltámadott a tenger... / 323
Miért kisérsz... / 323
Kiskunság / 324
Forradalom / 327
Itt van az ősz, itt van újra... / 328
Az év végén / 328
Szörnyű idő... / 329
Lévay József:
A sajka / 330
Szüretünk / 331
Furcsa Balog / 332
Folyam partján / 332
A tél haragja / 333
Mikes / 333
Alföld / 335
Gyulay Pál:
Erdő és vár / 338
Amott egy agg cserfa / 338
Az éjről / 338
Estve / 339
Erdély / 339
Krisztus és a madarak / 341
Hadnagy uram / 342
Pókainé / 342
Éji séta / 344
Ősszel / 345
Szüreten / 345
Szeretnélek még egyszer látni... / 346
Vajda János:
Atyámmal / 346
Az őrült költő / 348
A tavasz jelei / 348
Merengések II. / 349
Néprománcféle / 350
Nyári dél / 350
Dalok / 350
Sirámok / 351
Gyere hozzám... / 353
Szerelem átka / 354
Költő barátomhoz / 356
Gina emléke / 357
A virrasztók / 359
Petőfiné Szendrey Júlia:
Sötét óra / 360
Ne higgy nekem... / 361
Keserű kín... / 361
Kezd már tombolni... / 361
Szász Károly:
Fülemile-dal / 362
A magyar zene / 362
Angyal és ördög / 363
Éjhajadnak / 364
Tóth Kálmán:
Népdalok / 365
Fütyül a szél... / 365
Búra hajlik... / 366
Betyárdal / 366
Losonczi özvegye / 366
Magam nevetem ki... / 369
Viszontlátásra / 369
Utószó / 371
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar romantika
Állapot:
4.160 ,-Ft
21 pont kapható
Kosárba