Próbálja ki megújult, VILLÁMGYORS keresőnket!
A kosaram
0
MÉG
4000 Ft
a kedvezményes
házhoz szállításig

A német irodalom kincsesháza

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Athenaeum Kiadás
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Félvászon
Oldalszám: 346 oldal
Sorozatcím: Az európai irodalom kincsesháza
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta Athenaeum, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

Az antológiák körülbelül egyidősek az irodalommal. Az emberi szellem határos s ha tájékozódni akar a végtelen változatosságú világban, kénytelen kiválogatni, értékelni, a maga szempontjai szerint... Tovább

Előszó

Az antológiák körülbelül egyidősek az irodalommal. Az emberi szellem határos s ha tájékozódni akar a végtelen változatosságú világban, kénytelen kiválogatni, értékelni, a maga szempontjai szerint rendezni a jelenségeket; az irodalom alkotásait is. Az értékelés és rendezés szempontjai sokszor századokig változatlanok, máskor szinte évtizedenkint változnak. A könyvtár, az iskola, a céh, a szellemi hagyományt őrző s továbbörökítő intézmények mind az állandóságot, a megszokottat, az idő próbáját megállott értékeket védik; azt foglalják a szokásrend által igazolt gyűjteményeikbe, amit a mindenkori irodalmilag műveli embernek tudnia kell. De az ízlés, a multtal s a jövővel szemben táplált igény egyre más alakot ölt, új nemzedékek új vágyai, jelentős vezéregyéniségek szeszélye vagy akarata, a friss ingerekre vágyó emberi természet örök nyugtalansága kérdésessé, ki nem elégítővé teszi a meglévőt, új értékrendet állít fel s új áttekintést keres. A jelen így vizsgáztatja újra meg újra ámultát s így vizsgázik maga is a jövendő nemzedékek előtt. Hogy mit válogatunk össze, egyformán függ a rendelkezésre álló anyagtól s a magunk ízlésétől.
Rend és oldódás, hagyomány és újítás, birtokló nyugalom s felfedező kalandvágy erőjátékában alakul mindenütt a szellemi, művészi, irodalmi hagyomány sorsa. Ez ellentétes erők feszültsége azonban talán sehol sem olyan nagy, mint a német műveltség területén. »Német jellegről még egyáltalán nem beszélhetünk, mert egyelőre alakulóban van; valamikor egyszer még meg kell születnie, hogy mindenki láthassa s hogy becsülettel állhasson meg önmaga előtt.« Nietzsche e szavait szívesen emlegetik azok, akik a német szellem legmélyebb s legjellegzetesebb vonását a nyugtalan, kielégülést nem lelő, a tiszta formák összhangját nem ismerő elvágyódásban, az örökös újrakezdésben vélik felismerni. A német a vándorlás népe: ez a gyakran idézett hasonlat, ha felületes is, jól utal a német művelődés egy lényeges tulajdonságára. Kevés népe van a földnek, amely előtt annyiszor vált kérdésessé létének értelme, múltjának értékrendje, jövőjének célja, mint a világnézeti küzdelem, az önmagával való meghasonlás s a kínzó lelkiismeretvizsgálat e klasszikus népe előtt. Az említetthez hasonló, szellemes és hatásos párhuzamok persze csak a maguk határain belül érnek valamit, hasonlóan azokhoz a szabályokhoz, amelyeket a kivételek sokasága erősít... Vissza

Tartalom

Előszó 1
I. (Bevezetés) 7
Edda Völuspa (Gulyás Pál) 9
Hrabanus Maurus Magnentius:
Pünkösdi himnusz (Babits Mihály) 18
Notker Balbulus:
Karácsonyi szekvencia (Babits Mihály) 18
A merseburgi ráolvasások (Gulyás Pál) 19
A lorschi méháldás (Gulyás Pál) 20
A Hildebrand-dal (Gulyás Pál) 20
A wessobrunni imádság (Gulyás Pál) 23
Heliand (Gulyás Pál) 23
A Nibelung-ének (Gulyás Pál) 24
Szent Galleni Ekkehard:
A Szent Gallen-i táborozás (Madzsar Imre) 33
II. (Bevezetés) 37
A Kürenbergi:
Szép sólymocskát (Szabó Lőrinc) 39
Dietmar von Aist:
Alszol még... (Balogh Károly) 39
Reinmar von Hagenau:
Szerelem mozgolódik bennem (Szabó Lőrinc) 40
Wolfram von Eschenbach:
A Parzival bevezetése (Képes Géza) 40
Hajnali dal (Képes Géza) 43
Hartmann von Aue:
A szegény Henrikből (Telekes Béla) 44
Gottfried von Strassburg:
A Tristanból (Weöres Sándor) 49
Walther von der Vogelweide:
A hársfaágak... (Babits Mihály) 54
Jaj, hova tüntek... (Szabó Lőrinc) 55
Világ-asszony... (Szabó Lőrinc) 56
Mária és a lovag (Rónay György) 57
Johannes Hadlaub:
Karját fogtam... (Képes Géza) 58
III. (Bevezetés) 59
Mechtild von Magdeburg:
A bűnös imádsága (Rónay György) 61
Eckhart mester:
Erős, mint a halál a szeretet (Rónay György) 62
Johann Tauler:
Adventi éneke (Rónay György) 63
Heinrich Suso :
Miként írta szívére Jézus szerelmetes nevét (Vajda Endre) 64
Mária dicsőségéről (Nagyszombati kódex) 65
Albrecht Dürer:
Önéletírásából (Szauder József) 66
Martin Luther:
Erős vár a mi Istenünk (A luteránus énekeskönyvből) 67
Jakob Böhme:
A pirkadó hajnal (Vajda Endre) 68
Bölcs mondás (Rónay György) 69
Simon Dach:
Az ember (Vajda Endre) 70
Paul Gerhardt:
Nyári ének (Vajda Endre) 70
Angelus Silesius:
Az Arkangyali Vándor-ból (Szabó Lőrinc) 72
Abraham a Santa Clara:
Az ember. A világ (Lovass Gyula) 73
Regiomontanus:
Mátyás királyhoz (Szauder József) 74
Ulrich von Hutten:
Én vállalkozni mertem (Weöres Sándor) 76
Ismeretlen költők a XVI-XVII. századból:
Már mint kísértet... (Szabó Lőrinc) 77
Nálad van minden... (Lányi Viktor) 77
Se alva, se ébren... (Lányi Viktor) 78
Ha szíved nékem adnád... (Lányi Viktor) 78
Jámbor Péter (Lányi Viktor) 79
Ismeretlen költő:
Intő szózat a török ellen (Képes Géza) 80
A Fortunátus mese:
Szt. Patrik Purgatóriumában (XVII. századi ismeretlen fordító) 82
Jakob Regnart:
Ha ki akar látni... (Balassa Bálint) 85
Theobald Hock:
A német poétaság módjáról (Vajda Endre) 86
Martin Opitz von Boberfeld:
1625 január elsejére (Képes Géza) 87
Paul Fleming:
Eső után (Képes Géza) 87
Ne csüggedj! (Képes Géza) 88
Andreas Gryphius:
A haza könnyei, anno 1636 (Képes Géza) 88
A mulandóságról (Szabó Lőrinc) 89
Este (Képes Géza) 89
Jakob Christoffel von Grimmelshausen:
Kockázó katonák (Vajda Endre) 90
Dánus országbeli részeges paraszt Ripsel (Farkas Antal) 93
Szavojai Jenő herceg:
Tudósítás a zentai csatáról (Eckert László) 96
Gottfried Benjamin Hancke:
A magyar bor dicsérete (Képes Géza) 99
Johann Christian Günther:
Isten (Szabó Lőrinc) 99
Este (Szabó Lőrinc) 100
IV. (Bevezetés) 101
Nagy Frigyes:
A német irodalomról (Margócsy József) 103
Ewald Christian von Kleist:
A Tavasz-ból (Csokonai Vitéz Mihály) 106
Salamon Gessner:
Az ének és lant-verés feltalálása (Kazinczy Ferenc) 109
Friedrich Gottlieb Klopstock:
Sarjadó erdőm (Képes Géza) 111
Emlékezés (Szabó Lőrinc) 112
Korai sírok (Képes Géza) 112
Ludwig Heinrich Christoph Hölty:
Végrendelet (Weöres Sándor) 113
Christoph Martin Wieland:
A szamár árnyéka (Keresztury Dezső) 113
Matthias Claudius:
Pórnak esti dala (Petőfi Sándor) 116
Gottfried August Bürger:
Lenóra (Juhász Géza) 117
Goethénél tett látogatásom után (Gulyás Pál) 121
Johann Peter Hebel:
A cseresznyefa (Imecs Béla) 121
Johann Joachim Winckelmann:
A római Belvedere Herkules-torzója (Mátray László) 122
Gotthold Ephraim Lessing:
A Hamburgi Dramaturgiából (Koczogh András) 125
A hazug (Horváth Henrik) 127
Komák között (Horváth Henrik) 127
Johann Gottfried von Herder:
Homér és Osszián (Mátray László) 127
Immanuel Kant:
Az örök békéről (Babits Mihály) 130
Johann Gottlieb Fichte:
Beszéd a német néphez (Király László) 133
V. (Bevezetés) 137
Johann Wolfgang Goethe:
Werther halála (Szabó Lőrinc) 139
Prometheus (Szabó Lőrinc) 142
Rád gondolok (Szabó Lőrinc) 143
Őszi érzés (Szabó Lőrinc) 143
Iphigenia Taurisban (Babits Mihály) 144
Faust húsvéti sétája (Szabó Lőrinc) 145
Ballada az elűzött és visszatért grófról (Arany János) 146
Az Isten és a bajadér (Tóth Árpád) 148
A vándor esti éneke (Kosztolányi Dezső - Móricz Zsigmond - Tóth Árpád) 151
Strassburgban (Thurzó Gábor) 151
Ezer alakba rejtőzhetsz (Szabó Lőrinc) 156
Az emberiség határa (Szabó Lőrinc) 156
Ő volt, szeme, szája, ő (Szabó Lőrinc) 157
Wertherhez (Szabó Lőrinc) 158
Néhány szó ifjabb költőinkhez (Mátray László) 158
Friedrich von Schiller:
A német múzsa (Gulyás Pál) 161
A népköltő és az idea (Gulyás Pál) 161
Az eszmény és az élet (Gulyás Pál) 164
Az idegen lány (Képes Géza) 168
Polykrates gyűrűje (Vargha Gyula) 168
A naiv és szentimentális költő (Gulyás Pál) 171
Wallenstein halála (Fodor József) 173
A rütli-eskü (Harsányi Zsolt) 177
Nénia (Gulyás Pál) 181
Franz Grillparzer:
Sappho (Képes Géza) 181
Népünnep a régi Bécsben (Mikes Margit) 185
Beethoven sírja fölött (Szauder József) 186
VI. (Bevezetés) 189
Jean Paul:
Holdfényes álom (Vajda Endre) 191
Friedrich Hölderlin:
Az étherhez (Gulyás Pál) 194
Reggel (Szabó Lőrinc) 195
A németekhez (Rónay György) 196
A párkákhoz (Szabó Lőrinc) 197
Az élet fele (Keresztury Dezső) 198
Novalis:
A kék virág (Thurzó Gábor) 198
Himnuszok az éjhez (Képes Géza) 200
Friedrich von Schlegel:
Glossza (Rónay György) 202
Ludwig Tieck:
A Runenberg (Majthényi György) 203
E. T. A. Hoffmann:
Gluck lovag (Keresztury Dezső) 206
Heinrich von Kleist:
Kohlhaas elindul (Mikes Lajos) 213
Penthesileia (Vajda Endre) 217
Ludwig Achim von Amim:
Rozmaring (Rónay György) 221
A szép kis dalt ki találta ki? (Rónay György) 221
A Grimm testvérek:
A három fonóasszony (Keresztury Mária) 222
Clemens Brentano:
Mese Vickófickóról (Vajda Endre) 224
Egy jajongó szív bölcsődala (Rónay György) 226
Ludwig Uhland:
Csaplárosné lánya (Lányi Viktor) 227
Josef von Eichendorff:
Az éj (Illyés Gyula) 228
A boldog vándor (Rónay György) 228
Gyermekem halálára (Imecs Béla) 229
Heinrich Heine:
Hazatérés (Petőfi Sándor) 229
Kitty (Babits Mihály) 229
Salamon (Szabó Lőrinc) 230
Harald Halfagar király (Gulyás Pál) 230
London (Máthé György) 231
Arthur Schopenhauer:
Az igazság kereséséről (Szigeti József) 233
Nikolaus Lenau:
Tavasz (Szabó Lőrinc) 236
Gyászos ég (Szabó Lőrinc) 237
Magányosság (Gulyás Pál) 237
A nádi dalokból (Babits Mihály) 238
Ernst Moritz Arndt:
A német hazája (Gulyás Pál) 238
Moritz Hartmann:
Toborzás (Vajda Endre) 239
VII. (Bevezetés) 241
Annette von Droste Hülshoff:
Az apa meghal (Szabó Lőrinc) 243
Álmatlan éj (Kosztolányi Dezső) 245
Eduárd Mörike :
Egy lámpára (Szabó Lőrinc) 247
Az én folyóm (Rónay György) 248
Postakocsi (Szabó Lőrincz) 248
Leopold von Ranke:
Fráter György halála (Koch Vilmos) 249
Adalbert Stifter:
Füvek és bogarak (Szabó Lőrinc) 252
Otto von Bismarck:
Levelek feleségéhez (Vajda Endre) 254
Otto Ludwig:
Ég és föld között (Thurzó Gábor) 256
Theodor Storm:
Posthuma (Thurzó Gábor) 259
Ne menj be (Szabó Lőrinc) 261
Gottfried Keller:
A bajvívó Szűz (Lovass Gyula) 262
Conrad Ferdinand Meyer:
Keringő sirályok (Szabó Lőrinc) 269
A római kút (Sárközi György) 270
A szent (Majthényi György) 270
Theodor Mommsen:
Karthago pusztulása (Révay József) 276
Theodor Fontane:
Búcsú (Képes Géza) 280
VIII. (Bevezetés) 285
Christian Friedrich Hebbel:
Gyges és gyűrűje (Imecs Béla) 287
Egy szendergő gyermekre (Sárközi György) 292
Richard Wagner:
Az Istenek alkonya (Lányi Viktor) 293
Friedrich Nietzsche:
Apollo és Dionysos (Fülep Lajos) 300
Az ittas ének (Keresztury Dezső) 303
Elhagyatva (Képes Géza) 303
Karl Spitteler:
A mocsár madarai (Kállay Miklós) 304
Detlev von Liliencron:
Bál után (Kosztolányi Dezső) 305
Ki tudja hol (Jékely Zoltán) 305
Egy pályaudvaron (Szabó Lőrinc) 306
Richard Dehmel:
Fenyegető kiáltás (Szabó Lőrinc) 307
Nyomasztó légkör (Szabó Lőrinc) 308
Hegyi zsoltár (Szabó Lőrinc) 308
A hárfa (Oláh Gábor) 309
Stefan George:
Tájkép (Szabó Lőrinc) 311
Mezőisten szomorúsága (Szabó Lőrinc) 312
Szüret után (Áprily Lajos) 312
A szőnyeg (Kállay Miklós) 313
Kinyilatkoztatás (Képes Géza) 314
A költő a zűrzavar korában (Szabó Lőrinc) 314
Rainer Marie Rilke:
Ének Rilke Kristóf kométás szerelméről és haláláról (Kállay Miklós) 316
Ősz (Képes Géza) 323
Az első duinói elégia (Gulyás Pál) 323
Hugo von Hoffmannsthal:
Koratavasz (Kosztolányi Dezső) 326
A régi Bécs (Kosztolányi Dezső) 326
Eszmecsere Goethe Tassojáról (Vajda Endre) 327
IX. (Bevezetés) 331
Paul Ernst:
Dalok a lövészárokban (Thurzó Gábor) 333
Walter Flex:
Az ifjú vezető (Vajda Endre) 336
Gorch Fock:
A fűtő (Képes Géza) 338
Heinrich Lersch:
A fájdalmas Szűzanya Máriához (Kállay Miklós) 338
Levél egy elesett barát nővéréhez (Koczogh András) 339
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A német irodalom kincsesháza A német irodalom kincsesháza A német irodalom kincsesháza A német irodalom kincsesháza A német irodalom kincsesháza A német irodalom kincsesháza A német irodalom kincsesháza A német irodalom kincsesháza A német irodalom kincsesháza

A borító enyhén elszíneződött, élei kissé sérültek. A gerinc és a lapélek foltosak.

Állapot:
2.200 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba
Akár 10-100% kedvezménnyel!