1.043.583

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A putnoki állami polgári fiú- és leányiskola története (dedikált példány)

1916-1948

Szerző
Szerkesztő
Lektor
Kapcsolódó személy
,
Kiadó:
Kiadás helye: Putnok
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 332 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 15 cm
ISBN: 963-03-3293-0
Megjegyzés: Antal László felelős kiadó, Putnok város polgármestere által dedikált példány. Fekete-fehér fotókkal illusztrálva.

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó


„Ülve az Őstelken, hol rád fény és öröm árad Védd, gyarapítsd, s díszét még magasabbra emeld, és kik az első fát olták s letevék az alapkőt, Őseid emlékét áldani el ne mulaszd!"
(Tompa Mihály)... Tovább

Előszó


„Ülve az Őstelken, hol rád fény és öröm árad Védd, gyarapítsd, s díszét még magasabbra emeld, és kik az első fát olták s letevék az alapkőt, Őseid emlékét áldani el ne mulaszd!"
(Tompa Mihály) 1856
Előszó
Tisztelt Olvasó!
Az emlékezés az embernek sajátja. Adottság és lehetőség. Ma még inkább, mint valaha: kötelesség. Ez ad alapot és ez nyújt erőt. Tegnap még „bűn" megvallani hitünket, nemzeti múltunkhoz tartozásunkat, hagyományainkhoz ragaszkodásunkat. Ma joggal és tartással megvalljuk magyarságunkat, európaiságunkat.
Lelkünk béklyóitól, terhétől kell megszabadulnunk. Ezt tesszük most, midőn városunk történelmének, neves iskolánk történetének egy szeletét hitelesen bemutató művet kezünkbe vesszük és lapozgatjuk. Korszakok, események, nevek, emlékezések bő tárháza e míves könyv. Adalék a múltunkban való eligazodáshoz, személyes emlékeink, élményeink felidézéséhez. Alap életünk megformálásához, jövőnk alakításához. A sorok, a képek múltat idéznek. Az emlékezések szellemet árasztanak. A múlt élő tanúi hitelt és támaszt adnak.
Mindez így együtt hiteles kortörténet. Egy gömöri kisváros század eleji szellemi életének képe. Jólesik és szükséges rohanó életünkben rajta eltűnődni. így volt. Ilyen volt. S hogy a folytatás milyen legyen? Ezt meghatározni és véghez vinni is az embernek dolga. Az itt élő embernek joga, elszántsága. Akinek van múltja, van talaja, gyökere, kapaszkodója, az jövőjét virágzó fává alakíthatja. Nemesítheti, gyümölcsözővé teheti ősei ültetvényeit. A Kárpátok karéja alatt, a hegyek-völgyek szabdalta Gömörben van jó talaj, van jó magonc, van jó klíma: víz, fény, áradó-éltető sugárzás. Itt van jövőkép! és lesz szép jövő is.
Jubiláló iskolánk alapja volt, ma is pillére annak a szellemi megújulásnak és felemelkedésnek, amelyet az alapítók feladatul meghatároztak és lehetőségeik szerint magas színvonalon évtizedeken át teljesítettek. A ma élők sem adhatják ezt alább!
Ebben bízva - a szerző nemes vállalkozásának és áldott tevékenységének köszönete és dicsérete mellett - a putnoki polgári iskola minden volt diákjának kezébe adva a művet - de a könyv szellemét a ma élő magyar társadalom és az utókor számára is megajánlva- idézem Tompa Mihályt, a gömöri nagy elődöt, minden nemes szellemű és gondolkodású utód részére a költő 130 évvel ezelőtt írott „Forr a világ" című versének közreadásával:
Forr a világ, forr, mint a tenger, amelyet a vész ostromol; Küzd a hajós, hogy partra kössön; S nem tudja, mint? nem tudja, holf lm itt tátong az éhes örvény, Ott bősz habok torlása van . . . Forr a világ, forr, mint a tenger, Izgalmasan, borzalmasan.
S mi járunk bátran, csüggedetlen Ez ingatag, vészes mezőn, Ezer szem függ a messzeségen, Ezer kéz nyom az evezőn. Vissza

Tartalom


Előszó ^
Bevezetés ^
1. Putnok régmúltjának rövid áttekintése 13
2. Tanügytörténeti áttekintés Gömör vármegyében, illetve Putnokon 1868-tól a XX. század első évtizedéig
a) A magyar népoktatás ügyének előzményei az 1868. évi
népoktatási törvény előtt 17
b) Az 1868. évi népoktatási törvény hatása, eredményei 18
c) Putnok tanügyi helyzete a XX. század fordulójáig, a polgári iskola
létrejötte előtt 20
- A római katolikus elemi iskola 20
- Református elemi iskola 20
- Izraelita elemi iskola 23
- Községi iparostanonc iskola 23
- Községi kisdedóvó 24
3. A magyar polgári iskola létrejötte és vázlatos története, helye és szerepe iskolarendszerünkben 25
- Törvény a polgári iskoláról 25
- A polgári iskolák fejlődése, elterjedése 27
- Az 1879. április 26-i ankét a polgári iskola kérdéseiről 30
4. A polgári fiú- és leányiskolák tantervei 31
5. A polgári iskola célja, feladata 37
-Jelentősége és hasznossága a polgári iskolának 37
6. Rendtartási Szabályzat a polgári iskolák számára 39
7. A putnoki polgári iskola létrehozásának körülményei, szükségességét
mi indokolta? 44
- Polgári iskola igényének felvetése, létesítésének eldöntése 44
8. A magyar polgári iskolák igazgatási rendje 56
9. A putnoki polgári iskola igazgatása, az igazgató irányító tevékenysége 56
10. Magánvizsgák, magántanulók 65
11. Iskolalátogatások, iskolai felügyeletek 67
12. Az első évtized önálló épület nélkül. Küzdelem a fennmaradásért.
Harc az új iskoláért
- Az első évtized kezdete
- Az első világháborús évek alatti közállapotok Putnokon: 1915-1918 73
- Emlékezés dr. gróf Serényi Bélára 76
- Küzdelem a fennmaradásért
- Harc az új iskoláért g9
13. Felépült az új iskola
14. Pedagógiai tevékenység a „szétszórt" iskolában ^
- A tantestület oktató munkája ^
- A nevelőmunka
15. Iskolánk nevelőtestületének oktató-nevelő munkája az iskola új épületében 97
- Oktatói tevékenység 97
- Az öntevékenység elvének érvényesítése 101
- A film jelentősége a tanításban 108
- Az iskola gazdasági és gazdasági gyakorlat oktatása 110
16. Nevelőmunka az iskola új épületében 114
17. Valláserkölcsi nevelés 118
18. Huszonöt éves a putnoki polgári iskola 124
19. Tanulmányi kirándulások 125
20. Iskola-család kapcsolata. Szülői értekezletek 134
21. Pályaválasztás - 138
22. A bejáró tanulók helyzete, körülményeik, áldozatvállalásuk 141
23. Az iskola ifjúsági egyesületei és működésük 149
a) Önképzőkör ? 149
b) Ifjúsági sportkörök. Tornaünnepélyek év végén 152
c) Cserkészet 156
d) Ifjúsági vöröskereszt csoport 164
e) Leventeegyesület 166
24. Iskolaegészségügy 171
25. Jótékonysági gyűjtés, adakozások. A tanulók segélyezése 173
26. Ifjú Polgárok Lapja 176
27. Leányok felkészítése az életre. A leányok kézimunka-oktatása 177
28. Iskolai ünnepélyek. Tanév végi rajz- és kézimunka-kiállítások 181
29. Szülőföldi Múzeum létesítésére tett javaslat, a gyűjtés eredménye 186
30. A második világháborús évek. A háború hatása az iskolai munkára 187
31. A polgári iskolát végzett tanulók találkozói 191
32. A polgári iskola működése 1945-1948-ig 204
- Általános és polgári iskola egy épületben, egy igazgató, Liszkay Kálmán vezetése alatt 206
- Utolsó tanulmányi felügyelői látogatás a putnoki polgári iskolában
1948 áprilisában 209
33. Megszűnt a putnoki állami polgári fiú- és leányiskola (1948) 212
34. Statisztikai mellékletek 215
35. Iskolánkban végzett tanulók névsora magántanulókkal együtt, tanévenként 241
36. Tanáraink és hitoktatóink arcképcsarnoka 267
37. Iskolánk növendékei voltak 307
Irodalom 323
Jegyzetek 323
Tartalom 331

Nagy Károly

Nagy Károly műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Nagy Károly könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A putnoki állami polgári fiú- és leányiskola története (dedikált példány) A putnoki állami polgári fiú- és leányiskola története (dedikált példány) A putnoki állami polgári fiú- és leányiskola története (dedikált példány) A putnoki állami polgári fiú- és leányiskola története (dedikált példány) A putnoki állami polgári fiú- és leányiskola története (dedikált példány) A putnoki állami polgári fiú- és leányiskola története (dedikált példány)

A borító kopottas, a lapélek enyhén foltosak.

Az előlapon a felelős kiadó, Antal László, Putnok város polgármestere névre szóló dedikációja látható.

Állapot:
5.340 ,-Ft
27 pont kapható
Kosárba