1.043.046

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A világirodalom legszebb versei I-II.

Az ókortól a XX. századig

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 1.137 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 13 cm
ISBN:
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

I. kötet
Ismeretlen akkád költők
Himnusz a naphoz - Rákos Sándor5
Tammúz-sirató ének5
Homérosz (görög)
Himnusz Árészhoz - Devecseri Gábor7
Epigramma8
Apollónhoz8
Alkman (görög)
Szúnynak a hegyek - Jánosy István8
Ó, jaj, mézédes - Kálnoky László9
Szapphó (görög)
Úgy tűnik nékem - Devecseri Gábor9
Édesanyám! Nem perdül a rokka - Radnóti Miklós10
Holtan majd feküszöl - Devecseri Gábor10
Nászdaltöredékek10
Alkaiosz (görög)
Hélioszhoz - Devecseri Gábor11
Bordal 11
Ibükosz (görög)
Töredék a tavaszról - Radnóti Miklós12
Erosz - Kálnoky László12
Anakreón (görög)
Bordal - Devecseri Gábor13
Töredék a halálról - Radnóti Miklós13
Egy leányhoz - Devecseri Gábor14
Gyűlölöm - Radnóti Miklós14
Szerelem játéka - Babits Mihály14
Pindarosz (görög)
Nekik ott az éji sötétet alant - Jánosy István15
Bakkhülidész
Béke dal - Babits Mihály15
Csü Jüan (kínai)
A felhők istennője - Weöres Sándor16
A napisten17
Aszklépiadész (görög)
Oldogatom, bontom - Móra Ferenc18
Életuntság - Szabó Lőrinc18
Epigramma - Radnóti Miklós18
Küldj havat - Somlyó György18
Szűzességed őrzöd19
Elragadott Didümé 19
Erinna (görög)
Baukisz sírboltjára - Szabó Lőrinc19
Kallimakhosz (görög)
Mint a vadász - Babits Mihály20
Egy lány ajtaja előtt - Devecseri Gábor20
Matróztemetés - Szabó Lőrinc20
Theokritosz (görög)
Paraszt hexameterek - Babits Mihály21
Szerelmes párbeszéd21
Bión (görög)
A pásztorlány esti dala - Szepessy Tibor26
Rhianosz (görög)
Kleoníkoszhoz - Kálnoky László26
A rigó26
Eratoszthenész (görög)
Meglátván Melitét - Somlyó György27
Hégészipposz (görög)
A halott meg a halai - Szabó Lőrinc27
Vu Ti császár (kínai)
Őszi szél - Weöres Sándor28
Meleagrosz (görög)
Nyíl a fehér szekfű - Babits Mihály28
Hervad Héliodóra - Somlyó György29
Egybe fehér violát 29
Esküszöm én 29
A megtérő hajnalhoz - Babits Mihály29
Philodémosz (görög)
Óh láb, óh lábszár - Babits Mihály30
Xanthippé dala - Somlyó György30
Onesztész (görög)
Nem kell - Radnóti Miklós30
Markosz Argentáriosz (görög)
Keblem az ő keblén - Babits Mihály31
Látod-e, hold - Somlyó György31
Rhuphinosz (görög)
Illatozó koszorút - Radnóti Miklós31
Gyűlölöm - Somlyó György32
Héra-szemű Melité 32
Anakreóni dalok (görög)
Tücsök, ó be boldog is vagy - Devecseri Gábor32
Egy leányhoz 33
Orphikus himnuszok (görög)
A holdhoz - Ritoók Zsigmond33
A természethez 34
A földhöz 35
Caius Valerius Catullus (latin)
Lesbia rigójához - Dsida Jenő35
A rigó halálára 36
Lesbiához - Szabó Lőrinc36
Lesbiához - Babits Mihály37
Meghívó - Dsida Jenő37
Az utolsó vers Lesbiáról 38
Leányhűség - Szabó Lőrinc38
Lesbiához - Babits Mihály38
Szerelem és gyűlölet - Szabó Lőrinc38
Lesbiához - Babits Mihály38
Publius Vergilius Maro (latin)
Negyedik ecloga - Lakatos István39
Quintus Horatius Flaccus (latin)
Thaliarchushoz - Szabó Lőrinc41
Lydiához - Radnóti Miklós42
Chloéhoz - Szabó Lőrinc43
Lydiához43
Delliushoz 44
Megszegett sok esküvésed - Arany János45
Lydiához - Radnóti Miklós46
Torquatushoz - Szabó Lőrinc47
Albius Tibullus (latin)
A béke dicsérete - Kardos László48
Megjött végre a várt szerelem - Radnóti Miklós50
Bocsánatkérés - Babits Mihály50
Sextus Propertius (latin)
Cynthia oly gyönyörű, Cynthia oly csapodár - Radnóti Miklós51
Elmondja gyönyörűségeit - Babits Mihály52
Cynthia festi magát - Dsida Jenő53
Cynthia nagybetegen 54
Az őrjöngő kedves - Szabó Lőrinc54
Publius Ovidius Naso (latin)
Nyár dél - Babits Mihály55
Beszélgetés a cirkuszban - Szabó Lőrinc56
Barbár tájakon - Kardos László58
Liang Hung (kínai)
Panaszdal - Illyés Gyula60
Liu Csen (kínai)
Fenyő - Illyés Gyula61
Cao-Cse (kínai)
Katáng - Illyés Gyula61
Kalidásza (hindu)
A tavasz - Weöres Sándor62
Klaudiánosz (görög)
A Megváltóhoz (Ritoók Zsigmond)67
Ismeretlen kelta költő
A szarvas kiáltás - Weöres Sándor67
Paulosz Szilentáriosz (görög)
Vetkőzzünk hamar - Somlyó György70
Ráncaid ékesebbek70
Keble kezemben 71
Li Taj-Po (kínai)
Őszi dal - Weöres Sándor71
Csendes éj 71
Beszélgetés a hegyekben - Illyés Gyula71
Tu Fu (kínai)
Ének egy vén ciprusról - Weöres Sándor72
Elindulás Lang-Csung-ból 73
Uton, éjjel 73
Mennydörgés őssszel - Kormos István73
Egyedül74
Merengés a tavaszon - Illyés Gyula74
Po Csü-Ji (kínai)
Téli éj - Weöres Sándor75
Görcs fa 75
Kis dalok76
Ismeretlen kelta költő
A bérrai öregasszony panasza - Weöres Sándor78
Avicenna (Abu Ali Ibn Szína) (tadzsik)
Négysorosak - Weöres Sándor81
Szu Tung-Po (kínai)
Délvidéki parasztasszony sóhaja - Weöres Sándor81
Határtalan szeretet - Illyés Gyula82
Al Mutamid (arab)
A féltékeny őrző - Vas István82
De megjött a hírnök 83
Omar Khajjám (perzsa)
Négysorosak - Weöres Sándor83
Dzsajadéva (hindu)
Gita-Góvinda - Weöres Sándor84
A kürenbergi (német)
Még nevendék szüzecske - Rab Zsuzsa88
Ha egyszál ingben állok - Lator László88
Álltam tegnap a bástyán 88
Szép solymocskát neveltem - Szabó Lőrinc89
Dietmar von Aist (német)
Ah! Már közel az idő - Szabó Lőrinc89
A magas hársfa 89
Heinrich von Morungen (német)
Ó jaj, mit ér - Lator László90
Walter von der Vogelweide (német)
A hársfaágak - Babits Mihály91
Világ-asszony rég kifizettem - Szabó Lőrinc92
Ó jaj, hogy eltűnt minden - Radnóti Miklós93
Francesco D' Assisi (olasz)
Naphimnusz - Képes Géza95
Dzseláleddín Rúmí (perzsa)
Te meg én - Vas István96
Szerelmesek, szerelmesek97
Sejját Hamza (török)
Meddig futsz még a haláltól? - Vas István97
Jacopone da Todi (olasz)
Himnusz a fájdalmas anyáról - Babits Mihály99
Guido Guinizelli (olasz)
Megroham a szerelem - Rába György101
Guido Cavalcanti (olasz)
Kis ballada a kínról és a szerelemről - Csorba Győző102
Cino da Pistoia (olasz)
Kétségbeesés - Rába György103
Cecco Angiolieri (olasz)
Mi volna, ha - Sárközi György104
Nagyok a szerelem kínjai 105
Folgore di San Gimignano (olasz)
Májusi szonett - Képes Géza105
Dante Alighieri (olasz)
Úrnőm szemében hordja a szerelmet - Jékely Zoltán106
Úrnőm, midőn másokat üdvözölget 107
Pietrához - Képes Géza107
Sok kurta nap és nagykaréjú árnyék - Weöres Sándor109
Dénes Király (spanyol)
Ó jaj, virág - Lator László110
Meendino (spanyol)
Szent Simon templomában - Rab Zsuzsa111
Francesco Petrarca (olasz)
Minél közelebb ér - Sárközi György112
Magányosan mélázó baktatással 113
Áldott a nap 113
Arany haja 114
Nincs békém114
Kinek csak álma boldog 115
Az élet elfut116
A szem, amelyről oly forrón daloltam116
Ismeretlen angol költő
Kakukk-nóta - Szabó Lőrinc117
Háfiz (perzsa)
Fürtjeid sötétlő terhe - Vas István118
Muzulmánok! 118
Szung Vu (kínai)
Harc a nagy fal déli oldalán - Illyés Gyula119
Eustache Deschamps (francia)
Púpos lettem és görnyeteg - Somlyó György120
Christine de Pisan (francia)
Magam vagyok és csak magányra vágyom - Illyés Gyula121
Oswald von Wolkenstein (német)
Vénség panasza - Rab Zsuzsa122
Charles D' Orléans (francia)
A Soká-Várás Erdejében - Illyés Gyula124
Az idő, ím, kivetkezett125
Francis Villon (francia)
A szép fegyverkovácsné panasza - Vas István125
Ballada, melyet ... - Illyés Gyula128
Ballada és könyörgés Cotard mesterért - Szabó Lőrinc129
Ballada a Vastag Margot-ról - József Attila130
Ballada, melyet Villon - Szabó Lőrinc132
Gyász-irat... - Illyés Gyula133
Ellentétek - Szabó Lőrinc134
Gil Vicente (spanyol)
Most virít ki - Nagy László135
Anyám, rózsa, rózsa lángol136
Michelangelo Buonarroti (olasz)
A márvány és az asszony - Babits Mihály137
Szép szemeddel édes fényt láthatok - Rónay György137
Évekkel rakva, bűnnel teljesen 138
Martin Luther (német)
Erős vár a mi Istenünk - József Attila139
Marguerite de Navarre (francia)
Isten veled! - Vas István140
Maurice Scéve (francia)
Délia - Rónay György-Illyés Gyula142
Garcilaso de la Vega (spanyol)
Ó, édes zálogok - Kálnoky László144
Könnyek vizében fürdöm 145
Gyanúk, melyek borús képzeletemben 145
Avilai Szent Teréz (spanyol)
Minden ékességeken - Vas István146
Pernette du Guillet (francia)
Ha azt mondják - Rónay György147
Joachim du Bellay (francia)
Megszentelt dombok - Radnóti Miklós148
Frankhon, művészetek 148
Pierre de Ronsard (francia)
Majd ha oltárnál leszünk - Illyés Gyula149
Amint az ág hegyén - Nemes Nagy Ágnes151
Virágosan remegő - Rónay György151
Helénám, ma, mikor - Vas István152
Ha majd öreg leszel - Szabó Lőrinc153
Föladom a csatát - Illyés Gyula153
Csak csont vagyok ma már - Radnóti Miklós154
Kertet, házat, hazát - Illyés Gyula154
Luis de Camoes (portugál)
Világcsavargó - Szabó Lőrinc155
Remény, mit remélsz? 156
Louise Labé (francia)
Ó elfordult tekintet - Vas István156
Élek, halok - Illyés Gyula157
Csókolj meg - Szabó Lőrinc157
Fuzúli (török)
Mit nekem - Vas István158
Báki (török)
Gázel - Vas István159
Rémy Belleau (francia)
Április - Radnóti Miklós160
Olivier de Magny (francia)
Hogy mit szeretek én - Rónay György160
Baltásar de Alcázar (spanyol)
Dal - Nemes Nagy Ágnes163
Ismeretlen spanyol költő
A megfeszített Krisztushoz - Vas István164
Jakob Regnart (német)
Már mint kísértet - Szabó Lőrinc165
Philippe Desportes
Itt hullt le Icarus (Rónay György)166
Agrippa D§aubigné
A tél... - Rónay György167
Edmund Spenser (angol)
A megszelidült szarvas - Vas István168
Homokba írtam kedvesem nevét - Szabó Lőrinc169
Sir Walter Raleigh (angol)
Színpad a világ - Tóth Judit169
Sir Philip Sidney (angol)
Az álmatlan szerető - Szabó Lőrinc170
John Lyly (angol)
A tavasz köszöntése - Szabó Lőrinc170
Balassi Bálint (magyar)
Hogy Júliára talála 171
Egy katonaének172
Jean de Sponde (francia)
Számold meg napjaidat - Illyés Gyula174
Luís de Gongora Y Argote (spanyol)
Amíg hajad aranyával hiába - Lator László175
Madrid 1610-ben - Kálnoky László176
Henry Constable (angol)
Szonett Dianához - Lator László176
Lope Félix de Vega Carpio (spanyol)
Zsályafű illata - Rab Zsuzsa177
A szerelem különféle hatásai - Nemes Nagy Ágnes178
Szökni, maradni - Vas István178
Michael Drayton (angol)
Búcsú a szerelemtől - Szabó Lőrinc179
William Shakespeare (angol)
Ha bronz, kő s a föld - Szabó Lőrinc180
Fáradt vagyok 180
Az vagy nekem181
De komor tél volt181
Úrnőm szeme nem kap 182
John Donne (angol)
Jó reggelt! - Vas István182
Az évforduló - Kálnoky László183
A bolha - Vas István184
Lecke az árnyékról - Kálnoky László185
Elégia vetkőző kedveséhez - Vas István186
Negyedik szent szonett - Eörsi István187
Hetedik szent szonett 188
Tizennyolcadik szent szonett188
Ó, mennyi kínzó ellentét terem - Vas István189
Jean-Baptiste Chassignet (francia)
Lovakat cifra dísz - Nemes Nagy Ágnes189
Francisco de Quevedo y Villegas
Ölelkezem futó rémalakokkal - Garai Gábor190
Hazájához - Tótfalusi István191
Francois de Maynard (francia)
A szép öreg hölgy - Jékely Zoltán191
Théophile de Viau (francia)
Óda - Illyés Gyula194
Robert Herrick (angol)
Elmúlás - Szabó Lőrinc195
Antoine Girard de Saint-Amant (francia)
Ősz a Kanári-szigeteken - Szabó Lőrinc195
Simon Dach (német)
Tharaui Annus - Kardos László196
John Milton (angol)
A vak szonettje - Tóth Árpád197
Halott feleségéhez - Nemes Nagy Ágnes198
John Suckling (angol)
Szerelemben a szerelem - Vas István198
Paul Fleming (német)
Ne csüggedj! - Képes Géza199
Paul Scarron (francia)
Párizs - Radnóti Miklós200
Sírfelirat - Illyés Gyula201
Andreas Gryphius (német)
Marianna Gryphiusnak - Nemes Nagy Ágnes201
A haza könnyei, anno 1636 - Képes Géza201
Este202
A mulandóságról - Szabó Lőrinc203
Christian Hofmann von Hofmannswaldau (német)
A világ - Jékely Zoltán203
Henry Vaughan (angol)
Egyedül ülök - Vas István204
Baso Macuo (japán)
Magány - Illyés Gyula205
Hirtelen205
Óhaj205
Johann Christian Günther (német)
Leonórához - Jékely Zoltán206
Töredék - Rónay György206
Nedím (török)
Szádábád - Vas István207
Ünnep207
Vittorio Alfieri (olasz)
Magányra vágyom - Jánosy István208
Johann Wolfgang Goethe (német)
Vadrózsa - Képes Géza209
Nyugtalan szerelem - Kosztolányi Dezső210
Vándor éji dala - Tóth Árpád211
Szélcsend a tengeren - Szabó Lőrinc211
Viszontlátás és búcsú211
Őszi érzés212
Prometheüsz - Kosztolányi Dezső213
A kedves közelléte - Szabó Lőrinc215
Charlotte von Steinhoz - Vas István216
IX. római elégia - Radnóti Miklós217
Schiller koponyája - Képes Géza218
Élj okosan - Vas István219
Ezer alakba rejtőzhetsz - Szabó Lőrinc219
Üdvözült vágy - Vas István220
William Blake (angol)
A kéményseprő - Kormos István221
A tigris - Szabó Lőrinc222
London - Radnóti Miklós223
A beteg rózsa - Képes Géza223
Az arany háló - Devecseri Gábor224
Robert Burns (angol)
Az árpaföldön - Kálnoky László225
A komor éj - Kormos István226
Korai még a konty nekem 227
Shelah O' Neil - Kálnoky László228
John Anderson, szívem, John - Szabó Lőrinc228
Falusi randevú 229
Az ördög elvitte a fináncot - Arany János230
Violaillat, csöndes éj - Vas István231
Azért is, azért is - Jékely Zoltán232
Ha mennél hideg szélben - Weöres Sándor233
Friedrich von Schiller (német)
Az örömhöz - Rónay György234
Görögország istenei - Gulyás Pál237
André Chénier (francia)
Arcom meghervadt már - Radnóti Miklós241
Jambusok - Illyés Gyula241
Johann Christian Friedrich Hölderlin (német)
Reggel - Szabó Lőrinc243
Menon panasza diotimáért - Radnóti Miklós244
Az éj - Nemes Nagy Ágnes244
Ének az emberi sorsról - Képes Géza245
Az élet fele - Keresztury Dezső246
William Wordsworth (angol)
Az álomhoz - Babits Mihály246
A Westminster hídon 247
Táncoló tűzliliomok - Szabó Lőrinc247
Novalis (német)
Himnuszok az éjhez - Képes Géza248
Samuel Taylor Coleridge (angol)
Kubla kán - Szabó Lőrinc252
Csokonai Vitéz Mihály (magyar)
Még egyszer Lillához253
A Reményhez255
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor257
Tüdőgyulladásomról258
Berzsenyi Dániel (magyar)
A közelítő tél260
Levéltöredék barátnémhoz261
Ugo Foscolo (olasz)
Az estéhez - Jékely Zoltán262
Thomas Moore (angol)
A májusi hold - Szabó Lőrinc262
Adalbert von Chamisso (német)
A Bering-szorosban - Rónay György263
George Gordon, Lord Byron (angol)
Harminchatodik születésnapomon - Illyés Gyula265
Josef von Eishendorff (német)
Tavaszi éj - Rónay György266
Vándor költő 267
Az éj - Illyés Gyula268
Kölcsey Ferenc (magyar)
Zrínyi második éneke268
Alphonse de Lamartine (francia)
A tó - Szabó Lőrinc269
Osszián! Osszián! - Rónay György272
Percy Bysshe Shelley (angol)
Ozymandiás - Tóth Árpád273
Csüggedt nápolyi stancák - Vas István274
Óda a nyugati szélhez - Tóth Árpád275
Indián szerenád - Babits Mihály278
Mint a haló hölgy - Kosztolányi Dezső279
Szabadság - Somlyó György279
A világ vándorai - Szabó Lőrinc280
Dal - Radnóti Miklós280
John Keats (angol)
A Parthenon szobraira - Radnóti Miklós281
A tenger - Vas istván281
Ha rádöbbenek, hogy meghalhatok - Szabó Lőrinc282
A vén Meg - Kormos István282
A melankóliáról - Tóth Árpád283
Óda egy csalogányhoz - Tóth Árpád284
Óda egy görög vázához 287
Az őszhöz288
Utolsó szonett - Szabó Lőrinc289
August von Droste-Hülshoff (német)
A vízben - Weöres Sándor290
Mikor szívemet - Rónay György290
Annette von Droste-Hülshoff (német)
Fűben - Szabó Lőrinc291
Az igazi óra - Kardos László292
Heinrich Heine (német)
Áll egy fenyő - Nadányi Zoltán293
Memento - Babits Mihály293
Loreley - Szabó Lőrinc293
Holdezüstös hársvirágok - Lator László294
Szürke éj a tengeren - Szabó Lőrinc295
Anno 1829 - Kálnoky László296
Irányköltészet - Kardos László297
A világ rendje - Képes Géza298
1849 októberében - Kálnoky László298
Vak szakadékom éjjelében - Eörsi István300
A takácsok - Képes Géza301
Lantom lehanyatlik - Kálnoky László302
Napok, órák, ezredévek 302
Alfred de Vigny (francia)
A farkas halála - Illyés Gyula303
Giacomo Leopardi (olasz)
Sappho utolsó éneke - Rába György306
A remete rigó - Lator László309
A végtelen - Szabó Lőrinc310
Önmagához - Rába György310
Adam Mickiewicz (lengyel)
Orosz barátaimhoz - Képes Géza311
Bár itt vagyok - Szabó Lőrinc312
Alekszandr Puskin (orosz)
Falu - Képes Géza313
A magvető - Szabó Lőrinc315
Téli este315
A próféta316
Üzenet Szibériába - Képes Géza317
Téli reggel - Fodor András318
Nem, már nem vonzanak - Szabó Lőrinc319
France Preseren (szlován)
Mikor az orvos látja - Lator László319
A tölgy, amelyet földre dönt a téli - Lator László320
Vörösmarty Mihály (magyar)
Ábránd321
Az emberek322
Előszó324
A vén cigány325
Nicolaus Lenau (német)
Tavasz - Szabó Lőrinc328
A nádi dalokból - Babits Mihály329
Pillantás a folyóba - Rónay György329
Őszi érzés 330
Gyászos ég - Szabó Lőrinc331
Záróének az Albigensekhez - Tóth Árpád331
Victor Hugo (francia)
A nap ma fellegek között - Nemes Nagy Ágnes333
Mivel ajkamhoz ért - Kálnoky László334
Mert minden földi lélek - Szabó Lőrinc335
Megnyugtató látvány - Nemes Nagy Ágnes336
Stella - Radnóti Miklós338
Két lányom - Nemes Nagy Ágnes339
Meztélláb volt a lány - Rónay György339
Az alvó Boáz - Nemes Nagy Ágnes340
A jövendő - Somlyó György343
A vetés évszaka. Este - Nemes Nagy Ágnes345
Alkonyra hajlik már az évszak 346
Fjodor Tyutcsev (orosz)
A gleccserek - Szabó Lőrinc346
Megbékülés 347
Mért sírsz úgy, éjszakai szél?348
Kelletlenül, riadozva348
Téli erdő 349
Bár fészkem én a völgybe raktam 350
Eduard Mörike (német)
Elutazás - Szabó Lőrinc350
Éjfél - Radnóti Miklós351
Elizabeth Barrett-Browning (angol)
Költőm a volt és lesz között - Kardos László352
Mondd újra - Babits Mihály353
Rád gondolok! - Kardos László353
Hogy szeretlek? - Szabó Lőrinc354
Gérard de Nerval (francia)
El Desdichado - Kálnoky László354
Delfica - Vas István355
Fasor a Luxembourg-kertben - Radnóti Miklós355
Április356
Ábrándozás356
Juliusz Slowacki (lengyel)
Végrendelet - Lator László357
Száz munkás - Kardos László358
Edgar Allian Poe (amerikai)
A holló - Tóth Árpád359
Lee Annácska - Babits Mihály364
Alfred lord Tennyson (angol)
Tündérország kürtjei - Szabó Lőrinc365
Alfred de Musset (francia)
Velence - Tóth Árpád366
Szomorúság - Illyés Gyula368
Robert Browning (angol)
Egy Galuppi-toccata - Vas István369
Többé a tér s idő - Weöres Sándor371
Miért vagyok a szabadság pártján 372
Mihail Lermontov (orosz)
Kaukázusi reggel - Lator László372
Jóslat373
Halál373
Életre vágyom374
Vitoria375
Nem, nem Byron, más vagyok én375
A költő halála 376
Rosztopcsina grófnőhöz378
A szikla379
Kimegyek az éji ködös útra379
Kereszt a sziklán 380
Tarasz Sevcsenko (ukrán)
Szolgálólány, kicsiny, szelíd - Weöres Sándor380
Dnyeper partja 381
Theodor Storm (német)
Tengerpart - Weöres Sándor382
Este - Vas István382
Amit szavakra bízni átall 383
Ne menj be - Szabó Lőrinc383
Arany János (magyar)
Ősszel385
Hajnali kürt387
Balzsamcsepp389
A lejtőn390
Magányban390
Vásárban392
A régi panasz393
Sejtelem395
Tompa Mihály (magyar)
Új Simeon395
Petar Preradovic (horvát)
Az emberi szív - Lator László397
Charles Leconte de Lisle (francia)
Az elefántok - Szabó Lőrinc398
A tiszta menny alatt - Vas István400
Gottfried Keller (német)
Téli éj - Radnóti Miklós401
Látszat és valóság - Lator László402
Borús idő - Rónay György402
Walt Whitman (amerikai)
Hallom Amerika dalát - Szabó Lőrinc403
Téli mozdony - Kosztolányi Dezső404
Szép asszonyok405
Egy elbukott európai forradalmárnak - Kardos László405
Jakov Polonszkij (orosz)
Nézd, milyen sűrű homály - Pór Judit407
Este - Szabó Lőrinc408
Afanaszij Fet (orosz)
Est sztyepp - Rab Zsuzsa408
Ne kérdezd, kedvesem409
Kihunyt csillagokhoz - Szabó Lőrinc410
Apollon Majkov (orosz)
Téli regel - Kormos István411
A mocsár412
Nyikolaj Nyekraszov (orosz)
Bölcsődal - Fodor András413
Fogy erőm414
Elemészti a szívet 415
A múzsához416
Ősz416
Charles Baudelaire (francia)
Kapcsolatok - Szabó Lőrinc417
A fároszok 418
Az ellenség - Babits Mihály419
Az ékszerek 420
Egy dög421
Léthe - Babits Mihály423
Legyen tiéd e vers - Tóth Árpád424
Visszaháramlás - Szabó Lőrinc424
Beszélgetés - Szabó Lőrinc425
Őszi ének426
Áhítat - Tóth Árpád427
Vasile Alecsandri (román)
A Szeretet parja - Jékely Zoltán428
Petőfi Sándor
Az Alföld428
A négyökrű szekér430
A bánat? Egy nagy oceán431
Egy gondolat bánt engemet432
Beszél a fákkal a bús őszi szél433
Szeptember végén434
Minek nevezzelek?435
A puszta, télen437
Föltámadott a tenger438
Branko Radicevic (szerb)
Bánat és emlékezés - Lator László439
Conrad Ferdinand Meyer (német)
A római kút - Sárközi György441
Lábnyomok - Szabó Lőrinc441
Halottak kórusa 442
Vajda János (magyar)
Húsz év múlva443
Az üstökös443
Harminc év után444
Dante Gabriel Rossetti (angol)
Kutyatej - Nemes Nagy Ágnes446
Christina Georgina Rosetti (angol)
Távol - Nemes Nagy Ágnes446
Djura Jaksic (szerb)
Hangtalan éjben - Lator László447
Jovan Jovanovic Zmaj (szerb)
Szeretlek-e... - Pór Judit448
A valóság miért rázza - Lator László448
Aleksis Kivi (finn)
A boldogok - Képes Géza449
Giosué Carducci (olasz)
Ó éj - Kosztolányi Dezső450
Téli éj - Sárközi György451
Sirató451
Az ökör - Kosztolányi Dezső452
Búcsú 453
Algernon Charles Swinburne (angol)
Tenger és alkonyég között - Babits Mihály453
Egy nap meg egy éj - Szabó Lőrinc454
José-Maria de heredia (francia)
Korallzátony -- Szegzárdy-Csengery József455
A kentaurok futása 455
Charles Cros (francia)
Füstölt hering - Szabó Lőrinc456
Én örk verseket tudok írni - Somlyó György457
Stéphane Mallarmé (francia)
Tünemény - Rónay György458
Az Azúr 458
Tengeri szél - Illyés Gyula460
Egy faun délutánja - Rónay György460
Szonett - Nemes Nagy Ágnes464
Paul Verlaine (francia)
Misztikus alkonyat - Szabó Lőrinc465
Őszi chanson - Tóth Árpád465
Érzelmes séta - Szabó Lőrinc466
Holdfény 466
A hold a fák közt467
Nyár lesz tehát468
Az álnok-szép napok468
Ragyog a jó remény469
Allegória 469
Fifi - Babits Mihály 470
Gerard Manley Hopkins (angol)
A tenger és a pacsirta - Orbánt Ottó471
A kalitkába zárt pacsirta 471
Friedrich Nietzsche (német)
Az ősz - Szabó Lőrinc472
Elhagyatva - Képes Géza473
Tristan Corbiére (francia)
Jóéjszakát - Nemes Nagy Ágnes474
Halott költő felett - Jékely Zoltán475
Hriszto Botev (bolgár)
Az én imádságom - Képes Géza475
Pavel Hviezdoslav (szlovák)
S nem lett több elnyomott - Kardos László477
Mihail Eminescu (román)
Kint megremeg a nyárfa-ág - Képes Géza479
Glossza - Szabédi László479
Esti kürtszó - Disda Jenő482
Ó, jössze-e már - Képes Géza482
Száz árbocból - Jékely Zoltán483
Jaroslav Vrchlicky (cseh)
Útközben - Szabó Lőrinc484
Arthur Rimbaud (francia)
Az első este - Szabó Lőrinc485
Ofélia - Rónay György486
Térzene - Kardos László488
A meghökkentek - József Attila489
Kóborlásaim - Radnóti Miklós491
Szegények a templomban - Rónay György491
Jeanne-Marie keze - Somlyó György492
Tetűkeresők - Rónay György495
A részeg hajó - Kardos László496
A magánhangzók szonettje - Tóth Árpád499
Oscar Wilde (angol)
Szimfónia sárgában - Babits Mihály500
Jules Laforgue (francia)
Gyászinduló a Föld halálára - Kálnoky László501
A kötet költői (Domokos Mátyás)505
II. kötet
Thomas Hardy
Egy holdfogyatkozáskor - Szabó Lőrinc5
Remény, gyötrődés - Vas István5
"Országok megtöretése" idején - Vas István6
Azután - Vas István6
A kerti szék - Szabó Lőrinc7
Büszke dalnokok - Szabó Lőrinc8
Végére értünk - Vas István8
Alexandru Macedonski
Csillagok alatt - Áprily Lajos9
Gyűlölet - Szemlér Ferenc9
A rózsák keringője - Jékely Zoltán10
Távoli szonett - Áprily Lajos11
Arany-rondó - Jékely Zoltán11
A liliomok rondója - Jékely Zoltán12
Az én rondóm - Jékely Zoltán12
Giovanni Pascoli
A bargai óra - Lator László13
A hattyúdal - Lator László15
Émile Verhaeren
A szél - Kosztolányi Dezső16
A munka - Rónay György18
Öregedő kezem - Szabó Lőrinc19
Konsztantyin Fofanov
Őszidő, de szép, de gyönyörű vagy - Lator László20
A napraforgó - Eörsi István21
Notturno - Eörsi István21
Mindent unalmas próza tölt meg - Eörsi István22
Richard Dehmel
Fenyegető kilátás - Szabó Lőrinc23
Nyomasztó légkör - Szabó Lőrinc24
Konsztantinosz Kavafisz
Március idusa - Vas István25
Az Isten elhagyja Antoniust - Vas István25
A léptek - Vas István26
Fölöttébb ritkán - Vas István27
Jónikusan - Vas István27
Test, gondolj arra - Vas István28
A hajón - Vas István28
1909, 1910 és 1911 napjai - Vas István29
Ithaka - Somlyó György29
Az ablakok - Somlyó György31
Hogy fennmaradjon - Somlyó György31
Mielőtt az idő - Somlyó György32
Gabriele d'Annunzio
Nyári madrigálok - Rába György32
Henri de Régnier
A látogató - Nemes Nagy Ágnes36
Miguel de Unamuno
Keselyűmhöz - Kálnoky László37
William Butler Yeats
Egy régi dal visszhangja - Vas István37
Innisfree - Szabó Lőrinc38
Ha ősz leszel s öreg - Szabó Lőrinc38
Fehér Sirályok - Szabó Lőrinc39
A két fa - Nagy László39
A vándorlegény dala - Képes Géza40
Ír repülő a halálát jósolja - Szabó Lőrinc41
Lelkifurdalás vad szavaimért - Illyés Gyula42
George Cosbuc
Földet adj! - József Attila43
A hegyekben - Illyés Gyula45
Rubén Dario
Szürke szimfónia, dúrban - Rab Zsuzsa46
Stefan Georbe
Tájkép - Szabó Lőrinc47
A szőnyeg - Kosztolányi Dezső48
A pásztor napja - Szabó Lőrinc49
A sziget ura - Szabó Lőrinc50
Júliusi bánat - Szabó Lőrinc50
Francis Jammes
A ház rózsával lenne itt teli - Radnóti Miklós51
A munka nagy csupán - Radnóti Miklós52
Szeretem Clara d'Ellébeuse-t - Vas István52
Meztelen ülsz majd - Szabó Lőrinc53
Ismerek egy kis susztert - Illyés Gyula54
Ötödik elégia - Rónay György55
Nagyon kivánom őt - Radnóti Miklós55
Emléke fényesen csillan - Rónay György56
Két harangvirág - Rónay György56
Mi is a boldogság - Illyés Gyula57
Paul Claudel
Ballada - Kosztolányi Dezső57
Ballada - Rónay György59
Ramón del Valle-Inclán
A medicinai bűntettt - Nemes Nagy Ágnes62
Az óra rózsája - Rab Zsuzsa64
A Paradicsom rózsája - Kálnoky László65
Edgar Lee Masters
Petit, a költő - Orbán Ottó67
Kesslerné - Görgey Gábor68
Ivan Bunyin
Tavaszi vadvíz sustorog - Rab Zsuzsa69
Itt terjeng még a friss, fagyos lehellet - Lator László70
Rózsák - Lator László70
Téli éjszaka - Fodor András71
Fölszáll a hold - Fodor András72
Christian Morgenstern
Az ümög - Szabó Lőrinc72
Hintaszék az elhagyott teraszon - Szabó Lőrinc73
William Henry Davies
A tél szépsége - Szabó Lőrinc73
Rárérés - Szabó Lőrinc74
Paul Valéry
A hiú táncosnők - Somlyó György75
Alvó nő - Rónay György76
A tündér - Szabó Lőrinc76
Intérieur - Somlyó György77
A tengerparti temető - Kosztolányi Dezső77
Valerij Brjuszov
Kószáltam - Kardos László82
Az új, 1905-ös esztendőhöz - Kardos László83
A magvető - Rab Zsuzsa84
Walter de la Mare
A figyelők - Szabó Lőrinc85
Miss T. - Szabó Lőrinc86
Sírfelirat - Vas István86
Mindenek múlása - Szabó Lőrinc87
Amy Lowell
Venus Transiens - Kosztolányi Dezső88
Ombre chinoise - Illyés Gyula89
Gilbert Keith Chesterton
A szamár - Sárközi György89
Leopold Lugones
Éden - Timár György90
A legyőzött Vénusz - Timár György90
A tenger - Timár György91
Jovan Ducic
Tengeri fűz - Szabó Lőrinc92
Az óra - Tóth Judit92
Napraforgók - Illyés Gyula93
Refrain - Babits Mihály94
Rainer Maria Rilke
És lelkem, mint egy nő - Nemes Nagy Ágnes94
Emberek élnek itt - Nemes Nagy Ágnes95
Tovább - Nemes Nagy Ágnes96
A fiú - Nemes Nagy Ágnes96
Áldozat - Radnóti Miklós97
Abiság - Nemes Nagy Ágnes97
Orpheusz, Eurüdiké, Hermész - Rab Zsuzsa99
Archaikus Apolló-torzó - Tóth Árpád102
Kört jár velünk - Nemes Nagy Ágnes102
Már egyedül - Vas István103
Antonio Machado
Fiatal Spanyolország - Garai Gábor104
A szivárvány és az erkély - Kálnoky László105
Párbeszédes álmok - Kálnoky László105
A Duero partjain - Illyés Gyula106
Robert Forst
Puszta helyek - Weöres Sándor108
Viszolygás - Weöres Sándor109
Milan Rakic
Szerelmes vers - Kosztolányi Dezső110
Téli éj - Jékely Zoltán111
Max Jacob
Nocturne - Kormos István112
Vérszínű hold - Kormos István112
Széttört világ - Vas István113
Else Lasker-Schüler
Nervus erotis - Rónay György114
Szerelmi ének - Rónay György115
Tiéd vagyok - Rónay György115
Vladimir Nazor
Bozót - Fodor András116
A sirály - Eörsi István119
Ady Endre
Héja-nász nász avaron119
Párisban járt az Ősz120
Az Illés szekerén121
A Hadak Útja121
Emlékezés egy nyár-éjszakára123
Ember az embertelenségben125
E nagy tivornyán126
Intés az őrzőkhöz127
Az eltévedt lovas128
Őrizem a szemed129
Új s új lovat130
Oscar Venceslas de Lubicz Milosz
Szeptemberi szimfónia - Rába György132
Hermann Hesse
Elisabeth - Lator László136
Pillangó - Lator László136
Csavargószállás - Kálnoky László137
Éjszakai út - Kálnoky László138
Tűnő fiatalság - Kálnoky László138
Leopold Staff
Igazság - Szabó Lőrinc139
Chopin varsói szobrának pusztulásakor - Vas István139
John Masefield
A keresők - Szabó Lőrinc140
Csavargó - Nagy László141
Hajórakományok - Képes Géza142
Nevess jó harsogót - Kormos István142
Carl Sandburg
Chicago - Szabó Lőrinc143
Fű - Szabó Lőrinc145
Hugo von Hofmansthal
A külső élet balladája - Kardos László145
Élmény - Szabó Lőrinc146
Vachel Lindsay
A bölények szellemei - Jánosy István147
Harold Monro
A cica tejet kap - Szabó Lőrinc150
Wallace Stevens
Száraz cipó - Kassák Lajos152
Asszony a napsütésben - Vas István153
Guillaume Apollinaire
Rajnai éj - Rónay György154
Május - Rónay György154
Kikericsek - Radnóti Miklós155
Búcsú - Vas István156
Ősz - Vas István156
Az éji szél - Radnóti Miklós156
Jel - Vas István157
Délen - Radnóti Miklós157
Madár dalol - Radnóti Miklós158
Égöv - Radntói Miklós159
A háború csodája - Vas István165
Egy szép vörösesszőkéhez - Radnóti Miklós167
Alekszandr Blok
Vihar előtt - Lator László169
Ne hívj - Lator László170
Még látom olykor - Lator László170
A jóllakottak - Lator László171
Oroszország - Lator László172
Őszi nap - Lator László173
Oly ismerős vagy - Lator László174
A máglya kék füstje kanyargón - Lator László175
Füstgomolyok szállnak - Lator László175
Tudor Arghezi
Testamentom - Illyés Gyula176
Megtérés a röghöz - Dsida Jenő178
Bőség - Dsida Jenő178
Pohárfelirat - Dsida jenő179
Töredelem - Jékely Zoltán180
Zsoltár - Jékely Zoltán181
Valéry Larbaud
Óda - Radnóti Miklós182
George Bacovia
Ón - Jékely Zoltán184
Őszi ón - Jékely Zoltán184
Lila alkony - Szemlér Ferenc185
Juan Ramón Jiménez
Őszi dallam - Rab Zsuzsa185
Dinnyecsősz jár - Nemes Nagy Ágnes186
Megsárgult szívemet - Rab Zsuzsa186
Atmoszféra - Kálnoky László187
Egy csalogány - Kálnoky László188
Juhász Gyula
Tiszai csönd189
Milyen volt189
Béke190
Magyar nyár 1918190
Félegyházán 1918 nyarán191
Magyar tél192
Tápai lagzi192
Anna örök193
Babits Mihály
Húsvét előtt194
Fortissimo197
Botozgató199
Mint különös hírmondó...200
Ősz és tavasz között202
Umberto Saba
A kecske - Képes Géza204
A tengerparton - Jékely Zoltán204
Ulisses - Képes Géza205
Majdnem tanmese - Tellér Gyula206
William Carlso Williams
Kietlen - Kálnoky László206
Ahmet Hásim
A lépcső - Vas István208
Gólyák a holdfényben - Vas István208
Fehér madarak éjszaka - Vas István209
Visszfény - Vas István209
Angelosz Szikelianosz
A habokból született - Somlyó György209
Jahja Kemál Bejátli
Korhelyek estéje - Vas István210
Találkozás - Vas István210
Jules Supervielle
A világ hajnala - Rónay György211
Montevideo - Rónay György212
Egy ház áll jobbomon - Rónay György213
Szobák papírvirágai - Rónay György214
Homálytól csatakos - Rónay György215
A zápor és a zsarnokok - Rónay György215
Átváltozások - Rónay György216
Egy pálmafa születése - Rónay György217
Georges Duhamel
Florentin Prunier balladája - Rónay György218
Kosztolányi Dezső
Itt fekszenek220
Februári óda221
Szeptemberi áhitat222
Vaikko Antero Koskenniemi
Esti dal a tenger partján - Képes Géza226
Holdfényben - Képes Géza226
Ezra Pound
Virginál - Károlyi Amy227
A Tó-sziget - Képes Géza227
A jócimbora balladája - Képes Géza228
Tóth Árpád
Elégia egy rekettyebokorhoz230
Körúti hajnal232
Esti sugárkoszorú233
A hídon233
Új tavaszig, vagy a halálig235
Gottfried Benn
Férj és feleség átmegy a rákbarakkon - Szabó Lőrinc236
Őszirózsák - Rónay György237
Búcsú - Nemes Nagy Ágnes238
Kék óra - Nemes Nagy Ágnes239
Georg Heym
A városok démonai - Szabó Lőrinc240
Lázkórház - Szabó Lőrinc242
Georg Trakl
Pusztulás - Lator László243
Tündöklő ősz - Szabó Lőrinc243
A hollók - Rákos Sándor244
Emberi gyász - Nemes Nagy Ágnes244
Gyerekkor - Radnóti Miklós245
Szonja - Dsida Jenő246
Magános ősz - Radnóti Miklós246
A lélek alkonya - Lator László247
A halál hét strófája - Lator László248
Grodek - Keresztury Dezső249
Rupert Brooke
A halak - Szabó Lőrinc249
Blaise Cendrars
Ellentétek - Kassák Lajos250
A világ szívében - Kassák Lajos252
Hans Arp
Álmok életről és halálról - Nemes Nagy Ágnes254
Kassák Lajos
Mesteremberek258
Az idő amelyben élek259
Szólok halottainkról260
Érthetetlen kép261
Meditáció262
Sziromhullás262
Elszakadt fonál263
Robinson Jeffers
Szirt és sólyom - Kassák Lajos264
Sírkőfelirat - Vas István265
A világ csodái - Vas István266
Saint-John Perse
Képek Robinson Crusoe-hoz - Nemes Nagy Ágnes267
Dicséretek - Nemes Nagy Ágnes269
Száműzetés - Nemes Nagy Ágnes270
Pierre Jean Jouve
Szép idő roppant tömbjei - Lator László272
A barcelonai kurva - Lator László272
Katasztrófa - Lator László273
A szegények erdeje - Rónay György273
Diego Valeri
December - Rába György276
Virágzás - Rába György278
Fernando Pessoa
Kálvária - Nemes Nagy Ágnes278
Don Sebastiano, Portugália királya - Nemes Nagy Ágnes279
Egyenes tartású költemény - Kálnoky László279
Ez az ősi szorongás - Somlyó György281
A soha-el-nem-utazás előestéjén - Somlyó György282
Thomas Stearns Eliot
J. Alfred Prufrock szerelmes éneke - Kálnoky László283
Rapszódia egy szeles éjszakán - Vas István288
A háromkirályok utazása - Vas István290
Anna Ahmatova
Nyári szonett - Rab Zsuzsa292
Lehet-e a sorsom - Kálnoky László292
Füst Milán
Nyilas hava293
Szellemek utcája294
Tél295
Öregség296
Levél a rémülettől298
Giuseppe Ungaretti
Nép - Csorba Győző299
San Martino del Carso - Képes Géza300
Himnusz a halálhoz - Csorba Győző301
Föld - Rába György302
Pierre Reverdy
Roppant dübörgés - Tellér Gyula303
Még több szerelmet - Tellér Gyula304
Az utazó szív - Weöres Sándor305
A küszöbön - Weöres Sándor306
Haranghang - Illyés Gyula306
Benső nyugalom - Illyés Gyula307
Jean Cocteau
Az álom elkerül - Radnóti Miklós307
Szerelmünk egybefont rajzára - Vas István308
Ha napba nézek én - Radnóti Miklós309
Egy korban - Nemes Nagy Ágnes309
Ki ismer - Lator László310
Be és ki - Rónay György310
A mustnak félretett szőlő tolvajai - Kálnoky László311
Conrad Aiken
South end - Tellér Gyula312
Szándék-váltás - Illyés Gyula313
Mário de Sá-Carneiro
Távoli dallam - Kálnoky László315
Borisz Paszternak
Ballada - Fodor András316
Hajnali vonatokon - Illyés Gyula317
Július - Illyés Gyula319
Zápor suhogott - Pór Judit320
Hársfasor - Illyés Gyula321
Minden valóra vált - Garai Gábor322
Oszip Mandeltam
A lovak olyan lassan lépnek - Pór Judit323
Finom vitorlát szeg a hangnak - Lator László324
Mosdom éjjel kinn az udvaron - Lator László324
Alázatos jajszavak - Pór Judit325
Kinek arak a tél, puncs égő szeme kékje - Lator László326
Pala-óda - Kálnoky László327
Iwan Goll
Az ember teremtése - Nemes Nagy Ágnes329
Tavasz - Csorba Győző330
Tűzhárfa - Csorba Győző331
Hó-maszkok - Csorba Győző331
Por-fa - Csorba Győző332
Johannes R. Becher
Nyugalom - Nemes Nagy Ágnes333
A félkegyelmű - Nemes Nagy Ágnes333
A hazatérő - Nemes Nagy Ágnes334
Németország, gyászom - Áprily Lajos335
Szelek vándorai - Kálnoky László335
Nelly Sachs
Árnyak kórusa - Vas István336
Hogy az üdözöttekből üldözők ne legyenek - Vas István337
Hová jaj hová - Vas István338
Föld, bolygók aggastyánja - Kálnoky László338
Oly elhagyatott az ember - Kálnoky László339
Már nem tudom - Kálnoky László340
Marina Cvetajeva
Neved - Rab Zsuzsa341
És újra neved - Rab Zsuzsa341
Ostyafehér nap - Rab Zsuzsa342
Nomás sötétből - Rab Zsuzsa342
Mindegy - Rab Zsuzsa343
Josef Weinheber
Parasztföldön át - Szabó Lőrinc344
Archibald Macleish
A spanyol haugság - Vas István345
Eső-emlékmű - Orbán Ottó346
Sorok egy temetésre - Vas István348
Beszéd a tömeghez - Kassák Lajos350
Vlagyimir Majakovszkij
Este - Kálnoky László351
Lilikének - Szabó Lőrinc352
Az író-testvére - Képes Géza354
Komszomol-dal - Gáspár Endre356
Versailles - Szabó Lőrinc361
Black and white - Kardos László364
Eliszaveta Bagrjana
Vidéki ház - Szabó Lőrinc369
e. e. cummings
magammal hordom a szíved - Kálnoky László370
tavasz minható úrnő - Weöres Sándor370
chanson innocente - Weöres Sándor371
"e kis menyasszony & vőlegény" - Kálnoky László372
Geo Milev
Apokalipszis - Nagy László373
Szergej Jeszenyin
Elindulok - Rab Zsuzsa374
Itthon vagyok - Rab Zsuzsa374
Szülőfalum - Rab Zsuzsa375
Bokraink közt - Rab Zsuzsa376
A kutya - Képes Géza377
Kékség - Rab Zsuzsa378
Dűlők álmodnak - Rab Zsuzsa388
Eső és förgeteg hazája - Rab Zsuzsa381
Eduard Bagrickij
A dinnye - Hárs György381
Álmatlan éj - Tellér Gyula383
Születés - Tellér Gyula385
Lucian Blaga
Csend - Áprily Lajos 387
Pán - Jékely Zoltán388
Ti adjatok testet, hegyek! - Jékely Zoltán389
Holló - Jékely Zoltán390
Város az éjben - Jékely Zoltán391
Paul Éluard
Szemed íve - Rónay György392
A férfi elfut - Illyés Gyula392
Szabadság - Somlyó György393
Jó igazság - Illyés Gyula396
Emlékbeszéd Petőfi Sándor halálának századik évfordulójára - Illyés Gyula396
Feltámasztó csókokra készen - Rónay György398
Eugenio Montale
Arsenio - Kálnoky László398
Sirokkó - Jékely Zoltán400
Álomban - Lator László401
A magnólia árnya - Lator László401
Ezekiel saw the Wheel - Lator László402
Theodor Kramer
Kapa, ásó, csákány - Csorba Győző404
Be voltunk ásva - Csorba Győző404
A pálinkás-butik - Csorba Győző405
Louis Aragon
Elza szeme - Rónay György406
A könnyed mind hasonlók - Rónay György408
Az álesőről mely egy kőből épült városra hullott... - Rónay György409
Ballada arról, aki dalolva állta a kínszenvedést- Illyés Gyula411
Hriszto Szmirneszki
Feketekávé - Szabó Lőrinc413
Szonja - Lator László414
Suhanc - Nagy László415
Federico García Lorca
Soleá - Nemes Nagy Ágnes416
Menet - Nemes Nagy Ágnes417
Zsoltár - Nemes Nagy Ágnes417
Malaguena - Jékely Zoltán418
Tánc - Nemes Nagy Ágnes419
Kivágtak három fát - Weöres Sándor419
Lovasember dala - Rab Zsuzsa420
Lucía Martínez - Kálnoky László421
Szerenád - Kálnoky László421
A kiszáradt narancsfa dala - Nemes Nagy Ágnes422
A szerelem halottja - Nagy László422
Gázel a százéves szerelemről - Weöres Sándor424
Bertolt Brecht
A szegény B. B.-ről - Eörsi István425
Utódainkhoz - Eörsi István427
A szerelmesek - Nemes Nagy Ágnes430
Idegen országba küldtelek - Eörsi István430
Szerelmi dal komisz időkből - Eörsi István431
És mit kapott a katonafeleség? - Eörsi István431
Meggyalázták a háborút - Eörsi István433
Wladislaw Broniewski
Kedves utca - Szabó Lőrinc433
Boldogság - Szabó Lőrinc435
Névtelen - Nemes Nagy Ágnes436
Hart Crane
Recitativo - Fodor András 437
A brooklyni híd - Görgey Gábor438
Sárközi György
Virágok beszélgetés439
Henri Michaux
Életem - Kálnoky László441
Nyugodjék lázadozva - Kálnoky László441
Jiri Wolker
Arc az üveg mögött - József Attila443
Ház az éjben - Rab Zsuzsa444
Mirogoj - Szabó Lőrinc445
A beteg - Somlyó György446
A haldokló - József Attila447
Sírfelirat - József Attila448
Szabó Lőrinc
A homlokodtól fölfelé448
Hajnali rigók450
A "Tücsökzené"-ből451
Síppal, hegedűvel451
Pillanat452
...A nagy, kék réten...452
"A huszonhatodik év"-ből453
Most csak lélekben...453
Omló szirtről453
A földvári mólón454
Vítezslav Nezval
Mottó - Illyés Gyula455
Éjszakák - Weöres Sándor455
Küszöbön a háború - Illyés Gyula 457
Harmincnyolcadik ballada a jóra való szándékról - Illyés Gyula459
Negyvenkilencedik ballada az örömlányokról - Illyés Gyula460
Harmincnegyedik szonett a hajdani szoknyapecérről - Illyés Gyula461
Jorgosz Szeferisz
R. M. - Képes Géza462
Palack a tengerben - Képes Géza463
Az aggastyán - Lator László463
Az angyalok fehérek - Lator László465
Frantisek Halas
Ősz a tavaszban - Szabó Lőrinc467
Az anya - Szabó Lőrinc467
Csatatér - Rónay György468
A halott katona - Szabó Lőrinc469
Az éjhez - Rónay György470
A zborovi halott - Rónay György470
Salvatore Quasimodo
Agrigentumi utca - Képes Géza471
Levél - Képes Géza471
Talán a szív - Képes Géza472
A bergamói fellegvárból - Rába György472
Esőszínű és vasszínű - Képes Géza473
A halott gitárok - Képes Géza473
Toivo Pekkanen
Ősszel a folyó torkolatnál - Képes Géza474
A hal - Képes Géza475
Názim Hikmet
Szomorúfűz - Szabó Lőrinc476
Fegyvertelen vitézek - Somlyó György477
Arról van szó - Somlyó György478
Minden hazudik a két kezeteken kívül - Somlyó György478
Rafael Alberti
Szenes bárka - Somlyó György480
Nem estetek ti el - Somlyó György480
"A test szonettjei"-ből - Somlyó György481
Az isteni arányhoz - Somlyó György483
Emlékezés a szerelemre ott, ahol sosem volt - Somlyó György483
Emlékezés szemben a spanyol partokkal - Somlyó György484
Nicolás Guillén
Mulata - Weöres Sándor486
Antonio feleségének elrablása - Weöres Sándor486
Ballada két nagyapámról - Gáspár Endre488
Bölcsődal kis négerek ébresztésére - Gáspár Endre490
Illyés Gyula
A ház végén ülök491
Nem menekülhetsz494
Külön világban496
Éva497
Langston Hughes
Jazzonia - Tótfalusi István498
A néger folyamokról beszél - Komlós Aladár498
Nyikolaj Zabolockij
Ősz - Fodor András499
Reggeli dal - Illyés Gyula501
Vihar - Rab Zsuzsa502
Révparton - Illyés Gyula502
Eső - Illyés Gyula503
Hazatérés munkából - Rab Zsuzsa504
Mieczyslaw Jastrun
Hír - Kardos László505
Pablo Neruda
Asszonyi test - Somlyó György506
Valparaíso - Somlyó György507
Óda a jelenhez - Somlyó György508
Mezítelenül, akár a kezed, oly egyszerű vagy - Somlyó György511
Cecil Day Lewis
Találkozás - Kálnoky László511
Az óvóhelyen - Kálnoky László512
Bombázók - Nemes Nagy Ágnes513
Hol vannak a háborús költők? - Vas István514
József Attila
Végül515
Külvárosi éj516
Reménytelenül519
Óda520
Mama524
Levegőt!525
Ars poetica527
Ős patkány terjeszt kórt528
Talán eltűnök hirtelen530
Kenneth Rexroth
Idő: öröklét kegye - Illyés Gyula531
Leonyid Martinov
Éj - Lothár László532
Te, nélkülem - Illyés Gyula533
Tavasz - Illyés Gyula533
Léopold Sédar Senghor
Naetthez - Rába György535
Ének, khalamra - Képes Géza537
Dsida Jenő
Vallomás 538
Légyott538
Wystan Hugh Auden
Spanyolország - Nemes Nagy Ágnes539
Az ismeretlen állampolgár - Kálnoky László543
Dal - Képes Géza544
A nagy titok - Vas István547
Louis Macneice
Birmingham - Kálnoky László548
Perseus - Képes Géza549
A British Museum Olvasóterme - Vas István550
A részeges - Kálnoky László551
René Char
Búvóhely - Kálnoky László552
A nászi arc - Weöres Sándor553
Nikola Vapcarov
Búcsú - Kardos László555
A költő utolső verse - Kardos László556
Radnóti Miklós
Száll a tavasz556
Tétova óda557
Nem tudhatom...558
Sem emlék, sem varázslat559
Töredék560
Levél a hitveshez561
Erőltetett menet562
Stephen Spender
Hölderlin öregkora - Szabó Lőrinc563
Regum ultima ratio - Szabó Lőrinc564
Esti dal - Képes Géza565
Rájuk gondolok szüntelen - Kálnoky László565
Stopperóra és katonai térkép - Nemes Nagy Ágnes566
Jannisz Ritszosz
Nők - Somlyó György567
Várunk - Somlyó György568
Miguel Hernández
Mint a bikát - Somlyó György568
A halál - Somlyó György569
Örök sötétség - Somlyó György569
Frantisek Hrubin
Az éjből jött asszony - Nemes Nagy Ágnes571
Patrice de la Tour du Pin
Tavaszi Laurence - Rónay György573
Kenneth Patchen
Vastag a hó a földön - Illyés Gyula574
Dylan Thomas
És nem vesz rajtuk erőt a halál - Kálnoky László575
Októberi vers - Tellér Gyula576
Csöndben ne lépj az éjszakába át - Nagy László578
Szakmám vagy a szent ihlet szerint - Illyés Gyula579
Páfránydomb - Nagy László580
Octavio Paz
Városi alkony - Somlyó György581
Két test - Somlyó György582
John Federick Nims
Csendej éj - Weöres Sándor 583
Robert Lowell
A seriff halála - Tótfalusi István584
Újév napja - Jánosy István585
Paul Celan
Halálfúga - Lator László586
Virág - Lator László587
Hóágy - Lator László588
A kötet költői589
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A világirodalom legszebb versei I-II. A világirodalom legszebb versei I-II. A világirodalom legszebb versei I-II.

A védőborítók foltosak.

Állapot:
1.980 ,-Ft
18 pont kapható
Kosárba