A kosaram
0
80%-ig
még
5 db

A világirodalom legszebb versei I. (töredék)

Az ókortól a XX. századig

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 537 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 21 cm x 13 cm
ISBN: 963-07-0981-3
Megjegyzés: Töredék kötet. A címlap nyomdahibás.
Értesítőt kérek a kiadóról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

Ismeretlen akkád költők
Himnusz a naphoz - Rákos Sándor5
Tammúz-sirató ének5
Homérosz: (görög)
Himnusz Árészhoz - Devecseri Gábor7
Epigramma7
Apollónhoz7
Alkman: (görög)
Szúnynak a hegyek - Jánosy István8
Ó, jaj, mézédes - Kálnoky László8
Szapphó: (görög)
Úgy tűnik nékem - Devecseri Gábor8
Édesanyám! Nem perdül a rokka - Radnóti Miklós9
Holtan majd feküszöl - Devecseri Gábor9
Nászdaltöredékek10
Alkaiosz: (görög)
Hélioszhoz - Devecseri Gábor10
Bordal 10
Ibükosz: (görög)
Töredék a tavaszról - Radnóti Miklós11
Erosz - Kálnoky László11
Anakreón: (görög)
Bordal - Devecseri Gábor12
Töredék a halálról - Radnóti Miklós12
Egy leányhoz - Devecseri Gábor12
Gyűlölöm - Radnóti Miklós13
Szerelem játéka - Babits Mihály13
Bakkhülidész: (görög)
Béke-dal (Babits Mihály)13
Pindarosz: (görög)
Nekik ott az éji sötétet alant - Jánosy István14
Csü Jüan: (kínai)
A felhők istennője - Weöres Sándor15
A napisten15
Aszklépiadész: (görög)
Oldogatom, bontom - Móra Ferenc16
Életuntság - Szabó Lőrinc16
Epigramma - Radnóti Miklós16
Küldj havat - Somlyó György17
Szűzességed őrzöd17
Elragadott Didümé 17
Erinna: (görög)
Baukisz sírboltjára - Szabó Lőrinc17
Kallimakhosz: (görög)
Mint a vadász - Babits Mihály18
Egy lány ajtaja előtt - Devecseri Gábor18
Matróztemetés - Szabó Lőrinc18
Theokritosz: (görög)
Paraszt hexameterek - Babits Mihály19
Szerelmes párbeszéd19
Bión: (görög)
A pásztorlány esti dala - Szepessy Tibor23
Rhianosz: (görög)
Kleoníkoszhoz - Kálnoky László23
A rigó24
Eratoszthenész: (görög)
Meglátván Melitét - Somlyó György24
Hégészipposz: (görög)
A halott meg a halai - Szabó Lőrinc24
Vu Ti: császár (kínai)
Őszi szél - Weöres Sándor25
Meleagrosz: (görög)
Nyíl a fehér szekfű - Babits Mihály25
Hervad Héliodóra - Somlyó György26
Egybe fehér violát 26
Esküszöm én 26
A megtérő hajnalhoz - Babits Mihály26
Philodémosz: (görög)
Óh láb, óh lábszár - Babits Mihály27
Xanthippé dala - Somlyó György27
Onesztész: (görög)
Nem kell - Radnóti Miklós27
Markosz Argentáriosz: (görög)
Keblem az ő keblén - Babits Mihály28
Látod-e, hold - Somlyó György28
Rhuphinosz: (görög)
Illatozó koszorút - Radnóti Miklós28
Gyűlölöm - Somlyó György28
Héra-szemű Melité 29
Anakreóni dalok (görög)
Tücsök, ó be boldog is vagy - Devecseri Gábor29
Egy leányhoz 29
Orphikus himnuszok (görög)
A holdhoz - Ritoók Zsigmond30
A természethez 30
A földhöz 31
Caius Valerius Catullus: (latin)
Lesbia rigójához - Dsida Jenő32
A rigó halálára 32
Lesbiához - Szabó Lőrinc33
Lesbiához - Babits Mihály33
Meghívó - Dsida Jenő34
Az utolsó vers Lesbiáról 34
Leányhűség - Szabó Lőrinc34
Lesbiához - Babits Mihály35
Szerelem és gyűlölet - Szabó Lőrinc35
Lesbiához - Babits Mihály35
Publius Vergilius Maro: (latin)
Negyedik ecloga - Lakatos István35
Quintus Horatius Flaccus: (latin)
Thaliarchushoz - Szabó Lőrinc37
Lydiához - Radnóti Miklós38
Chloéhoz - Szabó Lőrinc39
Lydiához39
Delliushoz 40
Megszegett sok esküvésed - Arany János41
Lydiához - Radnóti Miklós42
Torquatushoz - Szabó Lőrinc43
Albius Tibullus: (latin)
A béke dicsérete - Kardos László44
Megjött végre a várt szerelem - Radnóti Miklós46
Bocsánatkérés - Babits Mihály46
Sextus Propertius: (latin)
Cynthia oly gyönyörű, Cynthia oly csapodár - Radnóti Miklós47
Elmondja gyönyörűségeit - Babits Mihály48
Cynthia festi magát - Dsida Jenő49
Cynthia nagybetegen 50
Az őrjöngő kedves - Szabó Lőrinc50
Publius Ovidius Naso: (latin)
Nyár dél - Babits Mihály51
Beszélgetés a cirkuszban - Szabó Lőrinc52
Barbár tájakon - Kardos László53
Liang Hung: (kínai)
Panaszdal - Illyés Gyula56
Liu Csen: (kínai)
Fenyő - Illyés Gyula56
Cao-Cse: (kínai)
Katáng - Illyés Gyula56
Kalidásza: (hindu)
A tavasz - Weöres Sándor57
Klaudiánosz: (görög)
A Megváltóhoz (Ritoók Zsigmond)61
Ismeretlen kelta költő
A szarvas kiáltás - Weöres Sándor62
Paulosz Szilentáriosz: (görög)
Vetkőzzünk hamar - Somlyó György64
Ráncaid ékesebbek65
Keble kezemben 65
Li Taj-Po: (kínai)
Őszi dal - Weöres Sándor65
Csendes éj 65
Beszélgetés a hegyekben - Illyés Gyula66
Tu Fu: (kínai)
Ének egy vén ciprusról - Weöres Sándor66
Elindulás Lang-Csung-ból 67
Uton, éjjel 67
Mennydörgés őssszel - Kormos István67
Egyedül68
Merengés a tavaszon - Illyés Gyula68
Po Csü-Ji: (kínai)
Téli éj - Weöres Sándor68
Görcs fa 69
Kis dalok70
Ismeretlen kelta költő
A bérrai öregasszony panasza - Weöres Sándor71
Avicenna: (Abu Ali Ibn Szína) (tadzsik)
Négysorosak - Weöres Sándor74
Szu Tung-Po: (kínai)
Délvidéki parasztasszony sóhaja - Weöres Sándor74
Határtalan szeretet - Illyés Gyula75
Al Mutamid: (arab)
A féltékeny őrző - Vas István75
De megjött a hírnök 75
Omar Khajjám: (perzsa)
Négysorosak - Weöres Sándor76
Dzsajadéva: (hindu)
Gita-Góvinda - Weöres Sándor77
A kürenbergi (német)
Még nevendék szüzecske - Rab Zsuzsa80
Ha egyszál ingben állok - Lator László80
Álltam tegnap a bástyán 81
Szép solymocskát neveltem - Szabó Lőrinc81
Dietmar von Aist: (német)
Ah! Már közel az idő - Szabó Lőrinc81
A magas hársfa 82
Heinrich von Morungen: (német)
Ó jaj, mit ér - Lator László82
Walter von der Vogelweide: (német)
A hársfaágak - Babits Mihály83
Világ-asszony rég kifizettem - Szabó Lőrinc84
Ó jaj, hogy eltűnt minden - Radnóti Miklós85
Francesco D' Assisi: (olasz)
Naphimnusz - Képes Géza87
Dzseláleddín Rúmí: (perzsa)
Te meg én - Vas István88
Szerelmesek, szerelmesek88
Sejját Hamza: (török)
Meddig futsz még a haláltól? - Vas István89
Jacopone da Todi: (olasz)
Himnusz a fájdalmas anyáról - Babits Mihály90
Guido Guinizelli: (olasz)
Megroham a szerelem - Rába György92
Guido Cavalcanti: (olasz)
Kis ballada a kínról és a szerelemről - Csorba Győző93
Cino da Pistoia: (olasz)
Kétségbeesés - Rába György94
Cecco Angiolieri: (olasz)
Mi volna, ha - Sárközi György95
Nagyok a szerelem kínjai 95
Folgore di San Gimignano: (olasz)
Májusi szonett - Képes Géza96
Dante Alighieri: (olasz)
Úrnőm szemében hordja a szerelmet - Jékely Zoltán96
Úrnőm, midőn másokat üdvözölget 97
Pietrához - Képes Géza97
Sok kurta nap és nagykaréjú árnyék - Weöres Sándor99
Dénes Király: (spanyol)
Ó jaj, virág - Lator László100
Meendino: (spanyol)
Szent Simon templomában - Rab Zsuzsa111
Francesco Petrarca: (olasz)
Minél közelebb ér - Sárközi György102
Magányosan mélázó baktatással 102
Áldott a nap 103
Arany haja 103
Nincs békém104
Kinek csak álma boldog 104
Az élet elfut105
A szem, amelyről oly forrón daloltam106
Ismeretlen angol költő
Kakukk-nóta - Szabó Lőrinc106
Háfiz: (perzsa)
Fürtjeid sötétlő terhe - Vas István107
Muzulmánok! 107
Szung Vu: (kínai)
Harc a nagy fal déli oldalán - Illyés Gyula108
Eustache Deschamps: (francia)
Púpos lettem és görnyeteg - Somlyó György109
Christine de Pisan: (francia)
Magam vagyok és csak magányra vágyom - Illyés Gyula110
Oswald von Wolkenstein: (német)
Vénség panasza - Rab Zsuzsa111
Charles D' Orléans: (francia)
A Soká-Várás Erdejében - Illyés Gyula113
Az idő, ím, kivetkezett114
Francis Villon: (francia)
A szép fegyverkovácsné panasza - Vas István114
Ballada, melyet ... - Illyés Gyula117
Ballada és könyörgés Cotard mesterért - Szabó Lőrinc118
Ballada a Vastag Margot-ról - József Attila119
Ballada, melyet Villon - Szabó Lőrinc120
Gyász-irat... - Illyés Gyula121
Ellentétek - Szabó Lőrinc122
Gil Vicente: (spanyol)
Most virít ki - Nagy László123
Anyám, rózsa, rózsa lángol124
Michelangelo Buonarroti: (olasz)
A márvány és az asszony - Babits Mihály125
Szép szemeddel édes fényt láthatok - Rónay György125
Évekkel rakva, bűnnel teljesen 126
Martin Luther: (német)
Erős vár a mi Istenünk - József Attila126
Marguerite de Navarre: (francia)
Isten veled! - Vas István128
Maurice Scéve: (francia)
Délia - Rónay György-Illyés Gyula129
Garcilaso de la Vega: (spanyol)
Ó, édes zálogok - Kálnoky László131
Könnyek vizében fürdöm 131
Gyanúk, melyek borús képzeletemben 132
Avilai Szent Teréz: (spanyol)
Minden ékességeken - Vas István133
Pernette du Guillet: (francia)
Ha azt mondják - Rónay György133
Joachim du Bellay: (francia)
Megszentelt dombok - Radnóti Miklós134
Frankhon, művészetek 135
Pierre de Ronsard: (francia)
Majd ha oltárnál leszünk - Illyés Gyula135
Amint az ág hegyén - Nemes Nagy Ágnes137
Virágosan remegő - Rónay György137
Helénám, ma, mikor - Vas István138
Ha majd öreg leszel - Szabó Lőrinc139
Föladom a csatát - Illyés Gyula140
Csak csont vagyok ma már - Radnóti Miklós140
Kertet, házat, hazát - Illyés Gyula141
Luis de Camoes: (portugál)
Világcsavargó - Szabó Lőrinc141
Remény, mit remélsz? 142
Louise Labé: (francia)
Ó elfordult tekintet - Vas István142
Élek, halok - Illyés Gyula143
Csókolj meg - Szabó Lőrinc144
Fuzúli: (török)
Mit nekem - Vas István144
Báki: (török)
Gázel - Vas István145
Rémy Belleau: (francia)
Április - Radnóti Miklós146
Olivier de Magny: (francia)
Hogy mit szeretek én - Rónay György148
Baltásar de Alcázar: (spanyol)
Dal - Nemes Nagy Ágnes149
Ismeretlen spanyol költő
A megfeszített Krisztushoz - Vas István150
Jakob Regnart: (német)
Már mint kísértet - Szabó Lőrinc151
Philippe Desportes: (francia)
A tél... - Rónay György152
Edmund Spenser: (angol)
A megszelidült szarvas - Vas István154
Homokba írtam kedvesem nevét - Szabó Lőrinc154
Sir Walter Raleigh: (angol)
Színpad a világ - Tóth Judit155
Sir Philip Sidney: (angol)
Az álmatlan szerető - Szabó Lőrinc155
John Lyly: (angol)
A tavasz köszöntése - Szabó Lőrinc156
Balassi Bálint: (magyar)
Hogy Júliára talála 156
Egy katonaének157
Jean de Sponde: (francia)
Számold meg napjaidat - Illyés Gyula160
Luís de Gongora Y Argoteí. (spanyol)
Amíg hajad aranyával hiába - Lator László160
Madrid 1610-ben - Kálnoky László161
Henry Constable: (angol)
Szonett Dianához - Lator László161
Lope Félix de Vega Carpio: (spanyol)
Zsályafű illata - Rab Zsuzsa162
A szerelem különféle hatásai - Nemes Nagy Ágnes163
Szökni, maradni - Vas István163
Michael Drayton: (angol)
Búcsú a szerelemtől - Szabó Lőrinc164
William Shakespeare: (angol)
Ha bronz, kő s a föld - Szabó Lőrinc164
Fáradt vagyok 165
Az vagy nekem165
De komor tél volt166
Úrnőm szeme nem kap 166
John Donne: (angol)
Jó reggelt! - Vas István167
Az évforduló - Kálnoky László167
A bolha - Vas István168
Lecke az árnyékról - Kálnoky László169
Elégia vetkőző kedveséhez - Vas István170
Negyedik szent szonett - Eörsi István171
Hetedik szent szonett 172
Tizennyolcadik szent szonett172
Ó, mennyi kínzó ellentét terem - Vas István173
Jean-Baptiste Chassignet: (francia)
Ölelkezem futó rémalakokkal - Garai Gábor173
Hazájához - Tótfalusi István174
Francois de Maynard: (francia)
A szép öreg hölgy - Jékely Zoltán174
Théophile de Viau: (francia)
Óda - Illyés Gyula178
Robert Herrick: (angol)
Elmúlás - Szabó Lőrinc178
Antoine Girard de Saint-Amant: (francia)
Ősz a Kanári-szigeteken - Szabó Lőrinc179
Simon Dach: (német)
Tharaui Annus - Kardos László180
John Milton: (angol)
A vak szonettje - Tóth Árpád181
Halott feleségéhez - Nemes Nagy Ágnes181
John Suckling: (angol)
Szerelemben a szerelem - Vas István182
Paul Fleming: (német)
Ne csüggedj! - Képes Géza183
Paul Scarron: (francia)
Párizs - Radnóti Miklós183
Sírfelirat - Illyés Gyula184
Andreas Gryphius: (német)
Marianna Gryphiusnak - Nemes Nagy Ágnes184
A haza könnyei, anno 1636 - Képes Géza185
Este185
A mulandóságról - Szabó Lőrinc186
Christian Hofmann von Hofmannswaldau: (német)
A világ - Jékely Zoltán186
Henry Vaughan: (angol)
Egyedül ülök - Vas István187
Baso Macuo: (japán)
Magány - Illyés Gyula188
Hirtelen188
Óhaj188
Johann Christian Günther: (német)
Leonórához - Jékely Zoltán188
Töredék - Rónay György189
Nedím: (török)
Szádábád - Vas István189
Ünnep190
Vittorio Alfieri: (olasz)
Magányra vágyom - Jánosy István191
Johann Wolfgang Goethe: (német)
Vadrózsa - Képes Géza191
Nyugtalan szerelem - Kosztolányi Dezső192
Vándor éji dala - Tóth Árpád193
Szélcsend a tengeren - Szabó Lőrinc193
Viszontlátás és búcsú193
Őszi érzés194
Prometheüsz - Kosztolányi Dezső195
A kedves közelléte - Szabó Lőrinc196
Charlotte von Steinhoz - Vas István197
IX. római elégia - Radnóti Miklós199
Schiller koponyája - Képes Géza199
Élj okosan - Vas István200
Ezer alakba rejtőzhetsz - Szabó Lőrinc201
Üdvözült vágy - Vas István201
William Blake: (angol)
A kéményseprő - Kormos István202
A tigris - Szabó Lőrinc203
London - Radnóti Miklós204
A beteg rózsa - Képes Géza205
Az arany háló - Devecseri Gábor205
Robert Burns: (angol)
Az árpaföldön - Kálnoky László206
A komor éj - Kormos István207
Korai még a konty nekem 208
Shelah O' Neil - Kálnoky László208
John Anderson, szívem, John - Szabó Lőrinc209
Falusi randevú 210
Az ördög elvitte a fináncot - Arany János210
Violaillat, csöndes éj - Vas István211
Azért is, azért is - Jékely Zoltán212
Ha mennél hideg szélben - Weöres Sándor213
Friedrich von Schiller: (német)
Az örömhöz - Rónay György214
Görögország istenei - Gulyás Pál217
André Chénier: (francia)
Arcom meghervadt már - Radnóti Miklós221
Jambusok - Illyés Gyula221
Johann Christian Friedrich Hölderlin: (német)
Reggel - Szabó Lőrinc223
Menon panasza diotimáért - Radnóti Miklós223
Az éj - Nemes Nagy Ágnes224
Ének az emberi sorsról - Képes Géza224
Az élet fele - Keresztury Dezső225
William Wordsworth: (angol)
Az álomhoz - Babits Mihály226
A Westminster hídon 226
Táncoló tűzliliomok - Szabó Lőrinc227
Novalis: (német)
Himnuszok az éjhez - Képes Géza228
Samuel Taylor Coleridge: (angol)
Kubla kán - Szabó Lőrinc231
Csokonai Vitéz Mihály: (magyar)
Még egyszer Lillához232
A Reményhez234
Szegény Zsuzsi, a táborozáskor236
Tüdőgyulladásomról236
Berzsenyi Dániel: (magyar)
A közelítő tél238
Levéltöredék barátnémhoz239
Ugo Foscolo: (olasz)
Az estéhez - Jékely Zoltán240
Thomas Moore: (angol)
A májusi hold - Szabó Lőrinc240
Adalbert von Chamisso: (német)
A Bering-szorosban - Rónay György241
George Gordon: (angol)
Harminchatodik születésnapomon - Illyés Gyula243
Josef von Eishendorff: (német)
Tavaszi éj - Rónay György244
Vándor költő 245
Az éj - Illyés Gyula245
Kölcsey Ferenc: (magyar)
Zrínyi második éneke246
Alphonse de Lamartine: (francia)
A tó - Szabó Lőrinc247
Osszián! Osszián! - Rónay György249
Percy Bysshe Shelley: (angol)
Ozymandiás - Tóth Árpád250
Csüggedt nápolyi stancák - Vas István251
Óda a nyugati szélhez - Tóth Árpád252
Indián szerenád - Babits Mihály255
Mint a haló hölgy - Kosztolányi Dezső256
Szabadság - Somlyó György256
A világ vándorai - Szabó Lőrinc257
Dal - Radnóti Miklós257
John Keats: (angol)
A Parthenon szobraira - Radnóti Miklós257
A tenger - Vas istván258
Ha rádöbbenek, hogy meghalhatok - Szabó Lőrinc258
A vén Meg - Kormos István259
A melankóliáról - Tóth Árpád260
Óda egy csalogányhoz - Tóth Árpád261
Óda egy görög vázához 263
Az őszhöz265
Utolsó szonett - Szabó Lőrinc266
August von Droste-Hülshoff: (német)
A vízben - Weöres Sándor266
Mikor szívemet - Rónay György266
Annette von Droste-Hülshoff: (német)
Fűben - Szabó Lőrinc267
Az igazi óra - Kardos László268
Heinrich Heine: (német)
Áll egy fenyő - Nadányi Zoltán269
Memento - Babits Mihály269
Loreley - Szabó Lőrinc269
Holdezüstös hársvirágok - Lator László270
Szürke éj a tengeren - Szabó Lőrinc271
Annon 1829 - Kálnoky László272
Irányköltészet - Kardos László273
A világ rendje - Képes Géza274
1849 októberében - Kálnoky László274
Vak szakadékom éjjelében - Eörsi István275
A takácsok - Képes Géza277
Lantom lehanyatlik - Kálnoky László277
Napok, órák, ezredévek 278
Alfred de Vigny: (francia)
A farkas halála - Illyés Gyula279
Giacomo Leopardi: (olasz)
Sappho utolsó éneke - Rába György281
A remete rigó - Lator László283
A végtelen - Szabó Lőrinc285
Önmagához - Rába György285
Adam Mickiewicz: (lengyel)
Orosz barátaimhoz - Képes Géza286
Bár itt vagyok - Szabó Lőrinc287
Alekszandr Puskin: (orosz)
Falu - Képes Géza288
A magvető - Szabó Lőrinc289
Téli este290
A próféta291
Üzenet Szibériába - Képes Géza292
Téli reggel - Fodor András292
Nem, már nem vonzanak - Szabó Lőrinc293
France Preseren: (szlován)
Mikor az orvos látja - Lator László294
A tölgy, amelyet földre dönt a téli - Lator László294
Vörösmarty Mihály: (magyar)
Ábránd295
Az emberek296
Előszó298
A vén cigány299
Nicolaus Lenau: (német)
Tavasz - Szabó Lőrinc301
A nádi dalokból - Babits Mihály302
Pillantás a folyóba - Rónay György303
Őszi érzés 303
Gyászos ég - Szabó Lőrinc304
Záróének az albigensekhez - Tóth Árpád304
Victor Hugo: (francia)
A nap ma fellegek között - Nemes Nagy Ágnes306
Mivel ajkamhoz ért - Kálnoky László307
Mert minden földi lélek - Szabó Lőrinc307
Megnyugtató látvány - Nemes Nagy Ágnes309
Stella - Radnóti Miklós310
Két lányom - Nemes Nagy Ágnes311
Meztélláb volt a lány - Rónay György312
Az alvó Boáz - Nemes Nagy Ágnes312
A jövendő - Somlyó György315
A vetés évszaka. Este - Nemes Nagy Ágnes317
Alkonyra hajlik már az évszak 318
Fjodor Tyutcsev: (orosz)
A gleccserek - Szabó Lőrinc318
Megbékülés 319
Mért sírsz úgy, éjszakai szél?319
Kelletlenül, riadozva320
Téli erdő 321
Bár fészkem én a völgybe raktam 321
Eduard Mörike: (német)
Elutazás - Szabó Lőrinc322
Éjfél - Radnóti Miklós323
Elizabeth Barrett-Browning: (angol)
Költőm a volt és lesz között - Kardos László323
Mondd újra - Babits Mihály324
Rád gondolok! - Kardos László324
Hogy szeretlek? - Szabó Lőrinc325
Gérard de Nerval: (francia)
El Desdichado - Kálnoky László325
Delfica - Vas István326
Fasor a Luxembourg-kertben - Radnóti Miklós327
Április327
Ábrándozás327
Juliusz Slowacki: (lengyel)
Végrendelet - Lator László328
Száz munkás - Kardos László329
Edgar Allian Poe: (amerikai)
A holló - Tóth Árpád330
Lee Annácska - Babits Mihály333
Alfred lord Tennyson: (angol)
Tündérország kürtjei - Szabó Lőrinc335
Alfred de Musset: (francia)
Velence - Tóth Árpád335
Szomorúság - Illyés Gyula338
Robert Browning: (angol)
Egy Galuppi-toccata - Vas István338
Többé a tér s idő - Weöres Sándor340
Miért vagyok a szabadság pártján 341
Mihail Lermontov: (orosz)
Kaukázusi reggel - Lator László341
Jóslat342
Halál342
Életre vágyom343
Vitoria343
Nem, nem Byron, más vagyok én344
A költő halála 344
Rosztopcsina grófnőhöz346
A szikla347
Kimegyek az éji ködös útra347
Kereszt a sziklán 348
Tarasz Sevcsenko: (ukrán)
Szolgálólány, kicsiny, szelíd - Weöres Sándor348
Dnyeper partja 349
Theodor Storm: (német)
Tengerpart - Weöres Sándor350
Este - Vas István350
Amit szavakra bízni átall 350
Ne menj be - Szabó Lőrinc351
Arany János: (magyar)
Ősszel352
Hajnali kürt355
Balzsamcsepp356
A lejtőn357
Magányban358
Vásárban359
A régi panasz360
Sejtelem361
Tompa Mihály: (magyar)
Új Simeon362
Petar Preradovic: (horvát)
Az emberi szív - Lator László364
Charles Leconte de Lisle: (francia)
Az elefántok - Szabó Lőrinc365
A tiszta menny alatt - Vas István366
Gottfried Keller: (német)
Téli éj - Radnóti Miklós367
Látszat és valóság - Lator László368
Borús idő - Rónay György368
Walt Whitman: (amerikai)
Hallom Amerika dalát - Szabó Lőrinc369
Téli mozdony - Kosztolányi Dezső370
Szép asszonyok371
Egy elbukott európai forradalmárnak - Kardos László371
Jakov Polonszkij: (orosz)
Nézd, milyen sűrű homály - Pór Judit373
Este - Szabó Lőrinc373
Afanaszij Fet: (orosz)
Est sztyepp - Rab Zsuzsa374
Ne kérdezd, kedvesem375
Kihunyt csillagokhoz - Szabó Lőrinc376
Apollon Majkov: (orosz)
Téli regel - Kormos István376
A mocsár377
Nyikolaj Nyekraszov: (orosz)
Bölcsődal - Fodor András378
Fogy erőm379
Elemészti a szívet 380
A múzsához381
Ősz381
Charles Baudelaire: (francia)
Kapcsolatok - Szabó Lőrinc382
A fároszok 382
Az ellenség - Babits Mihály384
Az ékszerek 384
Egy dög386
Léthe - Babits Mihály387
Legyen tiéd e vers - Tóth Árpád388
Visszaháramlás - Szabó Lőrinc389
Beszélgetés - Szabó Lőrinc389
Őszi ének390
Áhítat - Tóth Árpád391
Vasile Alecsandri: (román)
A Szeretet parja - Jékely Zoltán392
Petőfi Sándor:
Az Alföld392
A négyökrű szekér394
A bánat? Egy nagy oceán395
Egy gondolat bánt engemet395
Beszél a fákkal a bús őszi szél396
Szeptember végén397
Minek nevezzelek?398
A puszta, télen400
Föltámadott a tenger401
Branko Radicevic: (szerb)
Bánat és emlékezés - Lator László402
Conrad Ferdinand Meyer: (német)
A római kút - Sárközi György403
Lábnyomok - Szabó Lőrinc404
Halottak kórusa 405
Vajda János: (magyar)
Húsz év múlva405
Az üstökös406
Harminc év után406
Dante Gabriel Rossetti: (angol)
Kutyatej - Nemes Nagy Ágnes408
Christina Georgina Rosetti: (angol)
Távol - Nemes Nagy Ágnes408
Djura Jaksic: (szerb)
Hangtalan éjben - Lator László409
Jovan Jovanovic Zmaj: (szerb)
Szeretlek-e.. - Pór Judit409
A valóság miért rázza - Lator László410
Aleksis Kivi: (finn)
A boldogok - Képes Géza411
Giosué Carducci: (olasz)
Ó éj - Kosztolányi Dezső412
Téli éj - Sárközi György412
Sirató413
Az ökör - Kosztolányi Dezső414
Búcsú 414
Algernon Charles Swinburne: (angol)
Tenger és alkonyég között - Babits Mihály414
Egy nap meg egy éj - Szabó Lőrinc415
José-Maria de heredia: (francia)
Korallzátony -- Szegzárdy-Csengery József416
A kentaurok futása 416
Charles Cros: (francia)
Füstölt hering - Szabó Lőrinc417
Én örk verseket tudok írni - Somlyó György418
Stéphane Mallarmé: (francia)
Tünemény - Rónay György419
Az Azúr 419
Tengeri szél - Illyés Gyula420
Egy faun délutánja - Rónay György421
Szonett - Nemes Nagy Ágnes424
Paul Verlaine: (francia)
Misztikus alkonyat - Szabó Lőrinc425
Őszi chanson - Tóth Árpád425
Érzelmes séta - Szabó Lőrinc426
Holdfény 426
A hold a fák közt427
Nyár lesz tehát427
Az álnok-szép napok428
Ragyog a jó remény428
Allegória 429
Fifi - Babits Mihály 430
Gerard Manley Hopkins: (angol)
A tenger és a pacsirta - Orbánt Ottó430
A kalitkába zárt pacsirta 431
Friedrich Nietzsche: (német)
Az ősz - Szabó Lőrinc432
Elhagyatva - Képes Géza433
Tristan Corbiére: (francia)
Jóéjszakát - Nemes Nagy Ágnes434
Halott költő felett - Jékely Zoltán434
Hriszto Botev: (bolgár)
Az én imádságom - Képes Géza435
Pavel Hviezdoslav: (szlovák)
S nem lett több elnyomott - Kardos László436
Mihail Eminescu: (román)
Kint megremeg a nyárfa-ág - Képes Géza438
Glossza - Szabédi László438
Esti kürtszó - Disda Jenő440
Ó, jössze-e már - Képes Géza441
Száz árbocból - Jékely Zoltán442
Jaroslav Vrchlicky: (cseh)
Útközben - Szabó Lőrinc442
Arthur Rimbaud: (francia)
Az első este - Szabó Lőrinc444
Ofélia - Rónay György445
Térzene - Kardos László446
A meghökkentek - József Attila447
Kóborlásaim - Radnóti Miklós449
Szegények a templomban - Rónay György449
Jeanne-Marie keze - Somlyó György450
Tetűkeresők - Rónay György453
A részeg hajó - Kardos László453
A magánhangzók szonettje - Tóth Árpád457
Oscar Wilde: (angol)
Szimfónia sárgában - Babits Mihály457
Jules Laforgue: (francia)
Gyászinduló a Föld halálára - Kálnoky László458
A kötet költői (Domokos Mátyás)461
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem
konyv